50601526 Diagnosticarea Intretinerea Si Repararea Mecanismului Motor

 • View
  390

 • Download
  12

Embed Size (px)

Text of 50601526 Diagnosticarea Intretinerea Si Repararea Mecanismului Motor

 • 8/9/2019 50601526 Diagnosticarea Intretinerea Si Repararea Mecanismului Motor

  1/30

  1. DIAGNOSTICAREA MECANISMULUI MOTOR

  Generalitati

  Schimbarea starii tehnice a mecanismului motor (piston, cilindru, biela, arbore motor,

  lagare manetoane si paliere) in procesul de exploatare consta in modificareadimensionala a componentelor, a formei geometrice a unora din piese ca urmare afenomenelor de uzura , a solicitarilor termice si mecanice , a efectelor contactuluipieselor mecanismului motor cu mediul de lucru (lubrifianti, combustibil etc.).

  Parametrii de stare care definesc modificarile starii tehnice generale alemecanusmului motor sunt:

  - gradul de etansare al cilindrilor;- abaterea de la forma geometrica a pieselor de natura sa determine depasirea

  jocurilor admisibile in articulatii.

  Parametrii de diagnosticare pentru testarea gradului de etansare sunt:. presiunea la sfarsitul compresiei!. pierderea de aer prin neetanseitatile grupului piston-cilundru-

  secmenti,". depresiunea din colectorul de admisie;#. debitul de gaze scapate in carter$. consumul de ulei prin ardere

  Parametruii de diagnosticare legati de marimea jocurilor in articulatii si intre piesele inmiscare relati%a sunt:

  - zgomotele anormale;- ni%elul %ibratiilor .

  1.1 Diagnosticarea pe baza presiunii de compresie

  &asurarea presiunii la sfarsitul compresiei, ca modalitate de apreciere a

  gradului de etansare a cilindrului este un procedeu utilizat frec%ent, mai ales ca, ingeneral, documentatia tehnica a motoarelorde automobile data de firmele constructoareindica %alorile admisibile si limita ale acestei marimi. 'ceasta metoda poate da rezultatedecisi%e daca este asociata si cu alte diagnosticari cum ar fi consumul de ulei prinardere, pierderea de aer prin neetanseitatii etc., a%and in %edere ca este caracterizatade un coeficient de informare sub ,$. %itarea erorilor de diagnosticare la masurarea presiunii de compresieimpune conditii obligatorii pri%ind turatia arborelui motor si regimul termic in timpulprobelor.

  *nfluienta turatiei arborelui motor se explica prin faptul ca pierderea desubstanta in procesul de combinare depinde de durata acestuia respecti%e de %iteza

  1

 • 8/9/2019 50601526 Diagnosticarea Intretinerea Si Repararea Mecanismului Motor

  2/30

  pistonului. *n regim normal de functionare a motorului, influenta turatiei asupra pierderilorde gaze din cilindru este insemnata. Prin urmare masuraporile se se realizeaza prin antrenarea arborelui motor cudemarorul care %a trebui sa asigure turatii de cel putin + ! rotmin. 'ceastapresupune o incarcare la capacitatea maxima a bateriei de acumulatoare, demontarea

  tuturor bujiilor sau injectoarelor si deschiderea totala a clapetei de acceleratie.ompresometrele si compresografele utilizate (exemplu compresograful din

  Fig. 1) au supape unisens si conuri de caucic care asigura o suficienta etansare lani%elul orificiului bujiei sau injectorului.

  Fig. 1Compresograf

  'paratul se fixeaza prin apasarea conului de cauciuc care asigura o suficientaetansare la ni%elul orificiului bujiei sau injectorului. Presiunea aerului deschide supapa "pre%azuta cu arcul ! si ajunge pe fata pistonului #, care impreuna cu arcul $ formeazamanometrul aparatului. /eoarece deformatia arcului $ este direct proportionala cupresiunea care actioneaza asupra pistonului #, deplasarea capatului 0 al tijei pistonuluieste proportionala cu presiunea de compresie. Parghia 1 articulata de tija 0 a pistonului%a transnite miscarea la capul de inregistrare + (pre%azut cu un %arf ascutit) caredeplasandu-se, imprima pe hrtia cerata, gradata in unitati de presiune, %alorile maximeale presiunii la sfrsitul compresiei. /upa fiecare masuratoare, descarcarea aparatului si aducerea la zero a arculuiindicator se realizeaza prin apasarea tijei " a %entilului unisens, iar suportul impreuna cuhrtia se deplaseaza la o distanta fata de linia anterioara de masurare pentrudeterminarile la cilindrul urmator. 'sadar, pe aceeasi diagrama %or fi imprimate %alorilepresiunilor de la toti cilindrii motorului, ceea ce pernite analiza comparati%a a presiunii. *ngeneral, %alorile maxime ale presiunii de compresie se realizeaza dupa - $ curse alepistonului. 2egimul termic al motorului in timpul masuratorilor influenteaza %aloarea

  presiunii de compresie, ca urmare a influentei temperaturii asupra jocurilor din grupulpiston cilindru - segmenti, asupra gradului de etansare asigurat de uleiul existent la

  2

 • 8/9/2019 50601526 Diagnosticarea Intretinerea Si Repararea Mecanismului Motor

  3/30

 • 8/9/2019 50601526 Diagnosticarea Intretinerea Si Repararea Mecanismului Motor

  4/30

  Se obser%a ca la cilindrul $ apare o presiune mult mai mica in raport cu ceilalticilindri. Sursa de pierderi de substanta poate fi situata la ni%elul segmentilor si cilindruluisau la ni%elul supapelor. Pentru localizarea defectiunii, in cilindrul respecti% se toarna uleirece (" $) prin orificiul bujiei (sau injectorului ) dupa care se repeta masurarea ;daca la aceasta ultima masurare se constata o crestere a presiunii, inseamna ca

  neetanseitatea este cauzata de segmenti(rupere de segmenti, blocare in canalul depiston, uzura excesi%a), daca presiunea ramane la aceeasi %aloare scazuta, cauzele serestrang la ni%elul mecanismului de distributie(supape si scaune de supape cursaredusa supapei de admisie, fisurarea supapei sau a scaunului).

  oreland rezultatele masuratorilor presiunii de compresie cu rezultatele altor formede diagnosticare (consum de ulei, pierderea de aer prin neetanseitati, zgomote etc.)diacnosticarea prin determinarea presiunii de compresie, poate pune in e%identaurmatoarele defectiuni:

  - uzura excesi%a a uneia sau a mai multor came;- uzura excesi%a, ruperea sau blocarea secmentilor;- fisurari ale garniturii de chiuloasa ;- micsorarea cronosectiunii sau neetanseitatea supapelor.

  1.2 Diagnosticarea pe baza pierderii de aer introdus in cilindrii

  /iagnosticarea mecanismului motor pe baza pierderilor de aer prin neetanseitatiinlesneste la fiecare cilindru a unor ni%eluri de uzura normala sau accidentala precum sie%entualele neetanseitati ale supapelor. Prin urmare, parametrii de stare tehnica care se pot e%alua prin aceasta metodasunt:

  - uzura cilindrilor;- pierderea elasticitatii sau ruperea segmentilor;- deteriorarea etanseitatii supapelor si a garniturii de chiuloasa,

  7radul ridicat de informati%itate al acestei metode a impus crearea de aparate

  indi%iduale sau inglobate in testerele generale cum sunt testerele japoneze :S89&2S2, 2'=* etc.'paratele care ser%esc acestui procedeu de diagnosticare se numesc pneumometreSchema de principiu este prezentata in Fig.4,a.

  Sonda a aparatului se introduce in orificiul bujiilor sau injectoarelor a%and grija ca inmomentul masuratorii, pistonul cilindrului respecti% sa se gaseasca la p.m.s. la sfarsitulcursei de compresie. Se utilizeaza aer comprimat la o presiune de ,# ,0 &pa, preluatde la retea sau de la surse indi%iduale, conectarea la sursele de aer comprimat

  efectuandu-se prin tubul $.

  4

 • 8/9/2019 50601526 Diagnosticarea Intretinerea Si Repararea Mecanismului Motor

  5/30

  Fig. 4 Pneumometru:a schema de principiu; b %edere de ansamblu.

  Pentru masuratori, se lucreaza cu %enitul # inchis si 0 deschis, ceea ce permiterealizarea circuitului de aer prin regulatorul de presiune +, dupa care aerul cu presiuneconstanta de ,0 barr trece prin orificiul calibrat si ! ajungand la monometrul ". *nacelasi timp aerul %a trece prin supapa unisens ", conducta ! si sonda de masurare .ircuitul de aer, dupa orificiul calibrat , e%olueaza pe principiul %aselor comunicante si

  astfel manometrul " indica presiunea aerului din cilindri luand in considerare sipierderile prin neetanseitati la ni%elul cilindrului. Supapa de siguranta 6 care protejeazamanometrul " lucreaza la presiunea de ,!$ &pa.

  5

 • 8/9/2019 50601526 Diagnosticarea Intretinerea Si Repararea Mecanismului Motor

  6/30

  &onometrul " are o scala procentuala( -5). ?a sonda complet obturata(situata ideala a unui cilindru fara scapari de incarcatura) indicatia este 5(la uneletipuri 5) iar la comunicare cu mediul, indicatia monometrului " este 5( sau 5la unele tipuri constructi%e). *n %ederea asigurarii unei precizii acceptabile a masuratorilor si conditii uniforme de

  masurare la fiecare cilindru se impune ca inaintea inceperi diagnosticarii sa fie indepliniteconditiile:- efectuarea tararii aparatului prin introducerea sondei intr-un orificiu calibrat (din

  setul auxiliar al aparatului) si reglarea indicatiei monometrului " pentru indicatia -#5(cu ajutorul robinetului de tarare )

  - inainte de inceperea masuratorilor, motorului se aduce la temperatura de regum.

  /iferenta de presiune indicata de monometrul " nu este dependenta liniar de%olumul de aer scapat prin neetanseitati.

  %aluarea starii tehnice a grupului piston - cilindri segmenti - supape pe bazaindicatiilor aparatului se face in functie de alezajul cilindrilor si tipul motorului, conformabelului .

  Tabelul 1

  Poi!iaa"a#a!ului

  Ne$e%i!a #e"a#a!ii

  I&'i$a!ia a"a#a!ului ()*

  +.a.%. +.a.$

  1 - / - 100 101 - 130 / - 100 101 - 130

  ?a inceputulcompresiei

  /aca pierderile totaledin cilindru sant mai mari

  de: + !0 " "$

  ?a inceputulcompresiei

  /aca pierderile lasegmenti sau la supape(luate separat) sunt mai

  mari de:

  0 0 ! !

  ?a sfarsitulcompresiei

  /aca pierderile totalesant mai mari de: ! " $ #$ $$

  Pentru precizarea sursei pierderilor se procedeaza in felul urmator:- in cazul in care sursa de pierderi este localizata la ni%elul grupului cilindru-segmenti,

  prin tur