5. unitatea nortasuna definitiboa

 • View
  1.661

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of 5. unitatea nortasuna definitiboa

 • 1. 5. unitatea
   • NORTASUNA

2. Eskema orokorra

 • 1.- Nortasunarendefinizioa
 • 2.-Nortasuna etateoriak
   • 2.1.- Nortasuna eta Psikoanalisia
 • 2.2.- Tipoen teoria
   • 2.3.- Humanismoa
   • 2.4.- Konduktismoa
   • 2.5.- Ikuspegi kognitiboa
 • 3.- Nortasunaaztertzeko metodoak
   • 3.1. Test proiektiboak
   • 3.2.- Proba objetiboak
   • 3.3.- Elkarrizketa
   • 3.4.- Behaketa
 • 4.- Geure buruaz duguniritzia(autokontzeptua/autoestimua)

3. Nortasuna

 • Etimologikoki, "pertsonalitatea" (nortasuna, alegia) zein "pertsona" grezierako"prosopon(prosopon)terminotik datoz.
 • Jatorriz, hitz hori antzerkietan antzezleek erabiltzen zituztenmaskarakizendatzeko erabili ohi zen.

4. Nortasunaren definizio ugari:

 • Gizabanakoarenjokabidearen osagai egonkorra, besteengandik bereizten duen ohiko izaera.
 • Gizaki bat gaiontzekoengandik bereizten duen nolakotasun psikofisikoen multzoa.
 • Berezko estiloa: izaera berezia agerrarazten duten osagai psikologikoa, fisiologikoak, sozialak, kulturalak eta espiritualak.

5. Nortasunaren definizio asko

 • Gutako bakoitzak jendearekin eta egoerarekin erlazionatzeko duen era berezia, marka pertsonala jartzen duena, alegia.
 • Pertsonaren ezaugarri kognitiboak, afektiboak eta jokabide-ezaugarriak, denboran zehar irauten dutenak eta sakonki bereganatutakoak.

6. Definizio guztietan agertzen diren alde komunak:

 • Nortasunaezaugarri multzoa da.
 • Nortasunaberezko zerbaitda.
 • Nortasunaren ezaugarriakizaeran eta pentsaeraneragina dute.

7. NORTASUNA

 • M. Dueas psikiatrak proposatzen duen definizioa:
 • Gizakiaren pentsamoldeak eta adierazteko erak, jarrerek, interesek, ekintzek zein bizitzari buruzko ikuspegiak argi erakusten digute, nortasuna gizabanakoaren egitura psikiko osoaren errepresentazioa dela

8. Nortasuna, tenperamentua eta izaera 9. NORTASUNA : Gizakiaren pentsamoldeak eta adierazteko erak, jarrerek, interesek, ekintzek zein bizitzari buruzko ikuspegiak argi erakusten digute, nortasuna gizabanakoaren egitura psikiko osoaren errepresentazioa da

 • Tenperamentuanortasunaren oinarria da, eta substratu neurofisikoa, endokrinoa eta biokimikoa barne hartzen ditu.
 • lzaera bizitzan zehar jaso ditugun jokabide-ohituren bidez eratzen da eta; beraz, aldakorra da .

10. Nortasuna: aintzat hartzekoak

 • Izaera eta nortasunaantzeko kontzeptuakdira.
 • Izaeraribalio etikoaatxekitzen diogu.
 • Gaur egun gehienetan sinonimotzat hartzen dira eta nortasunaz hitz egiten da.
 • Nortasunaren eratze-prozesuan herentzia genetikoa garanztitsua bada ere, giroak ere eragin handia du.

11. Zergatik gara horrelakoak?

 • Psikologia Eskola bakoitzak bere teoria du:
  • Psikoanalisiakgarrantzi handia ematen dioinkontzienteari.
  • Konduktistek ikasitakoari.
  • Psikologia Humanistaknortasunareneboluzioanabarmenetzen du.
  • Tipologienaldekoek moduestatikoagoanaztertzen dituzte norbanakoaren ezaugarriak.

12. 2.1.- Sigmund Freud eta psikoanalisia.

 • Teoria orokorra garatu zuen.Printzipioak :
 • Gizakien jokabideak ez dira kasualitatez gertatzen. Hitzek, pentsamenduek eta ekintzekarrazoi batdute, nahiz etamotiboak inkontzienteakizan.
 • Haurtzaroa ren lehen faseko esperientziekeraginhandia dute.
 • Hartzarokosexualitateakgarrantzi handia du nortasunaren garapenean .

13. Nortasuna azaltzeko 2 eredu ezarri zituen:

 • Eredu topografikoa: Eredu horretan, hiru kontzientzia-maila bereiztu zituen Freud-ek: Kontzientea, Prekontzientea eta Inkontzientea .
 • Eredu estrukturala :Beranduago (1920) h iru eremuakere bereiztu zituen:Zera, Nia eta Supernia

14. 1 .- Eredu topografikoa:

 • Kontzientea. Une oro kontzientzian dauden pertzepzioek, pentsamenduek eta oroitzapenek osatzen dute.
 • Prekontzientea.Oroitzapenek osatzen dute. Ez dira guztiz kontzienteak baina kontzientziara erraz ekar daitezke.
 • Inkontzientea. Maila honetan, kontzientean ez dauden oroitzapenak, asmoak eta osagaiak sartzen dira. Material horren parte bat ez da inoiz kontzientearen parte izan, baina beste parte handi bat, estuasun jasanezina sortu duten esperientzien eraginez, kontzientetik kanpora ateratakoa da.
 • Inkontzienteko edukiek eragina daukate gure portaeretan eta etengabe kontzientziara pasatzen saiatzen dira.Zentzurakerreprimitzen ditu eta pasabidea ixten du. Batzuetan (loaldian, nekea dagoenean) eduki horiek pasatzen dira baina mozorroturik; beraz, interpretatu behar dira(PSIKOANALISIA).

15. 2.- Eredu estrukturala

 • Freud ( 1856 1939 )
 • Freud-ek hiru eremutan banatu zuen nortasuna:
 • a)Zera
 • b)Supernia
 • c)Nia

16. Eredu estrukturala

 • Nortasuna irrika biologikoen eta gizarteak jartzen dituen mugen arteko gatazkatik sortzen da.Gaztazka horretan irrika biologikoen helburua agresibitatea askatzea eta plazerra bilatzea da. Gizarteaaren mugen helburua, ordea, kanpoko errealitatearen murrizketa moralaren bitartez irrika horien eragina moztea da.

17.

 • ZeraNortasunaren oinarri primitiboena, instintuen eremua. Jaiotzatik dugu gurekin eta inskontzientea da. Zerean sortzen diren irrikak berehala asetzeko joera dugu, ondorioak kontuan izan gabe. Zeraplazerraren printzipioakzuzentzen du.

Eredu esrukturala 18.

 • Nia -pertzepzio kontzientea, pentsamenduak, iritziak eta oroitzapenak daude bertan.
 • Nortasunaren atal arrazionalena da.
 • Niaerrealitate printzipioakgobernatzen du. Barruko tentsioak eta kanpoko munduaren arteko oreka topatu behar du, errealitatera moldatu behar delako.

Eredu estrukturala 19.

 • Supernia - Gurasoen eta gizartearen bitartez umeari portaera eredu ideal transmititzen zaio. Balioek osatzen dute superniaren eremua.Arau moralek eta norbere jokabidea kontrolatu behar duten ona eta txarra nozioak barneratzen ditu .
 • Superniaren eskakizunak betetze ez ba ditugu, errudun sentituko gara, baina askotan supernia eta zeraren eskakizunak kontrakoak dira.
 • Nia da nortasunaren zuzendaria, erabakiak hartzen dituena, bitartekari lanak eginez.

Eredu estrukturala 20. Nortasunaren garapenari buruzko teoria psikoanalitioa: fase psikosexualak

 • Freud-ek beste teoria garrantzitsua ere osatu zuen: nortasunaren garapenari buruzko teoria.
 • Haurtzaroanfase psikosexualdesberdinak garatu behar izaten ditugu.
 • Fase bakoitzarigorputz atalbat dagokio plazerra lorzteko iturria dena.
 • Hautzaroan fase horiek ez badira gainditzen edo era okerrean garatzen badira, helduarennortasunean berezitasunakagertuko dira.

21. FASE PSIKOSEXUALAK

 • Fase orala . Lehenengo fasea da. Jaiotzatik une eta erdi urtera arte irauten du gutxi gorabehera. Umearentzat lehen plazer-iturria ahoa da (xurgatzea).
 • Fase anala . Bigarren fase honek lehenbiziko urte eta erditik 3 urtera arteko iraupena du. Ipurdi-ingurua da plazerraren iturria (esfinterrak kontrolatzea). Umeak ikasi behar du noiz eta non lortu ahal duen plazer hori.
 • Fase falikoa .Hirugarren fasea da. 3 eta 6 urte bitartean garatzen da. Fase honetan, umeak genitaletatik lortzen du plazera.

22.

 • Aipatutako hiru etapotan gertatutakoaren arabera, nortasunaren funtsezko ezaugarriak sei urteren inguruan ezarriko dira eta,EdipoetaElektra konplexuagainditu ondoren, sexualitatea "lo" geldituko denlatentzia fasea deritzona hasiko da.
 • Fase horrek pubertarora arte irauten du, pubertaroan behar sexuala berriro pizten baita. Pubertaroa ondo gaindituz gero gaztea heldua izango da etafase genitalera iritsiko da.

23. Etapa hauek gainditzeko moduaren arabera, nortasun ezaugarri bereziak agertuko dira. Gabeziak ala gehigikeriakagertuz gero nortasun nahasteak 24. Nortasun ezaugarriak

 • Fase orala:
 • Umeak gehiegizko saria jaso badumenpekoa, konformista, gehiegi jango du, erretzailea, hiztuna ...
 • Gutxienezko eskaerak ez baditu beteurduria, hitz egiteko era aldakorra...
 • Fase anala:
 • Nortasun analagarbia, ordenatuegia, gauzak biltzea izango du gustuko, dirua aurreztea...
 • Edota burugogogrra eta arduragabea.

25. Nortasun ezaugarriak

 • Fase falikoa Edipo edo Elektra konplexuak ongi gainditzen ez badira, holako nortasunak ager daitezke:
 • - emakumeekin/gizonekinharremanak izateko joeranabarmena
 • - homosexualitatea
 • Ongi garatzeko fase hau umea identifikatu behar da sexu bereko g