of 48/48
Drugi kolokvijum K2 Drugi kolokvijum, K2, vredan 30% ocene, održaće se u ponedeljak, 09.12. u 14h, u vreme našeg poslednjeg časa za taj dan. Kolokvijum se radi elektronski, click-click, u sali 117 u Kumodraškoj. Materijal za kolokvijum K2 je druga trećina gradiva, poglavlja 4 i 5, od stranice 133 do 249. U istom terminu se može raditi popravak prvog kolokvijuma K1 ili nadoknada istog.

5. Menadzment prodaje

 • View
  236

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

menadzment prodaje

Text of 5. Menadzment prodaje

 • Drugi kolokvijum K2

  Drugi kolokvijum, K2, vredan 30% ocene, odrae se u ponedeljak, 09.12. u 14h, u vreme naeg poslednjeg asa za taj dan.

  Kolokvijum se radi elektronski, click-click, u sali 117 u Kumodrakoj.

  Materijal za kolokvijum K2 je druga treinagradiva, poglavlja 4 i 5, od stranice 133

  do 249.

  U istom terminu se moe raditi popravakprvog kolokvijuma K1 ili nadoknada istog.

 • Svet menadera prodaje5. Menadment prodaje

  Poglavlje br. 5 se prouava 2 nedelje

  Budi ef, ali nikada gospodar

  Lao Ce

 • Day at the Movies

 • 07:00

 • Glengarry Glen Ross

  Posle gledanja segmenta motivacije prodavaca od strane Blejka (Alek Boldvin),

  ne mogu da ne ispriam, ponovo, ono to se u marketingu zove AIDA

 • Memorable Quotes

  Blake

  These are the new leads. These are the

  Glengarry leads. And to you they're gold,

  and you don't get them. Why? Because to

  give them to you would be throwing them

  away. They're for closers.

 • Memorable Quotes

  Blake: We're adding a little something to this month's sales contest. As you all

  know, first prize is a Cadillac Eldorado.

  Anybody want to see second prize?

  [Holds up prize]

  Blake: Second prize is a set of steak

  knives. Third prize is you're fired.

 • Glengarry Glen Ross

  Posle gledanja segmenta motivacije prodavaca od strane Blejka (Alek Boldvin),

  ne mogu da ne ispriam, ponovo, ono to se u marketingu zove AIDA

 • AIDA

  AIDA je skraenica koja se koristi u marketingu i kojia opisuje zajedniki spisak dogaaja kojima moe biti podvrgnuto lice koje prodaje proizvod ili uslugu.

  Termin i pristup se pripisuju amerikom pioniru oglaavanja i prodaja, E. St Elmo Luis. 1898 Luis je primenio svoj levak AIDA modela line prodaje na trite kupaca ivotnog osiguranja u SAD.

  Luis je smatrao da najuspeniji prodavci slede hijerarhijski, 4-etapni proces pomou etiri kognitivne faze koje kupci slede prilikom prihvatanja nove ideje ili kupovine

  novog proizvoda.

 • AIDA Attention (Panja): privui panju kupaca

  Interest (Interesovanje): poveanje interesa kupca i fokusiranje na demonstraciju prednosti

  i koristi (benefits), umesto da se fokusiraju na

  funkcije (features), kao u tradicionalnim

  oglaavanju

  Desire (elja): ubediti kupce da ele proizvod ili uslugu i da e zadovoljiti svoje potrebe

  Akcija: vodi klijente prema preduzimanju mera i/ili kupovini

 • AIDA

  Korienje sistema kao to je ovaj prua vam jedno iroko razumevanje o tome kako da na efikasan nain ciljate vae trite.

  Prelaskom sa koraka ka korak gubi se neki procenat potencijalnih kupaca.

 • Veba

  Promenite ovaj oglas koji je feature-based u benefits-based

  Promenite ovaj oglas koji je fokusiran na funkcije proizvoda u oglas koji je fokusiran

  na koristi (za koga, pa, bre, za kupca!)

  Imate 8 minuta

  Radite u grupama po 3

  Prezentirate kao jedan PPT slajd

 • Boiler Room

 • Lina karta menadera prodaje

  Ko je menader prodaje?

  Kako se postaje menader prodaje?

  ta radi menader prodaje?

  Da, ta ustvari radi menader prodaje?

 • ta radi menader prodaje?

  Zaposli najbolje, otpusti ostale,

  obuavaj ih i korektno ih plati.

 • Cilj menadera prodaje

  Poveati produktivnost i kapacitet prodajnog tima,

  Reorganizovati prodajnu organizaciju,

  Da bude agent promene i da inicira promene u skladu sa promena na tritu ili u oekivanju tih promena i

  Mora menadovati te promene

 • ta je to menadment?

  rad sa ljudima i kroz ljude koordiniui njihove aktivnost u cilju postizanja

  organizacionih ciljeva,

  gde se to koordinisanje sastoji od etiri funkcije:

  Organizovanje

  Planiranje

  Kontrola

  Voenje

 • Menaderski stilovi

 • Kako menader koristi mo

  Nain korienja moi Petar misli

  Mo koja proistie iz pozicije Ona je ef.

  Mo koja proistie iz znanja, ekspert Taj izvetaj mora da je bitan. Bilo bi mi pametno da ga zavrim na vreme.

  Mo koja proistie iz odnosa, prijateljstva

  Ako je Miri taj izvetaj potreban, biu srean da to uradim za nju.

  Mo nagrade Ako ovo dobro uradim, moda e me nagraditi.

  Mo prinude Ako ovo ne zavrim, nadrljaosam.

  Mira (ef): Petre, molim te zavri taj izvetaj do sutra.Petar (prodavac): Naravno, Miro.

 • Situacija

  Milena Popovi je upravo promovisana da kao najbolji prodavac preuzme poziciju

  menadera prodaje za region Beograda. Ona i dalje ima deo svojih starih prodajnih

  obaveza, ali mora sada i da menaduje svoje dojueranje kolege prodavce. Neko joj postavi pitanje, Hej, Mico, da li si ti sada prodavac ili menader? Ona okleva sa odgovorom.

  Kako bi trebalo da odgovori?

 • Strategija prodaje

 • Prodajna strategija

  ciljevi prodajnih napore firme ili poslovne jedinice,

  sredstva i procesi koje firma planira da upotrebi kako bi ostvarila definisane

  ciljeve,

  metode kontrole i evaluacije prodajnih napora

 • Faze u izradi i primeni prodajne

  strategije Odreivanje stratekih ciljeva

  Planiranje

  Implementacija i

  Kontrola

 • Strateki ciljevi prodaje

  Gde elimo da budemo?

  Gde se sada nalazimo?

 • Jovanka Markovi je menader kojizahteva savrenstvo i ne tolerie slaberezultate. Upravlja sa potpunim

  autoritetom i njeni ljudi uvek ostvare

  svoje prodajne planove. Njeni efovi cenenjen performans, ali je potinjeni strasnomrze. Da li je Jovanka efektivan

  menader? Ako da, ta treba da uradi dabude jo efektivnija? Ako ne, zato nijeefektivna?

  Diskutujte

 • Planiranje

  1.Planiranje organizacije odreivanje strukture.

  Deo Organizacija

  2.Predvianje prodajnih ciljeva prodajni plan

  Koliko emo prodati u sledeem periodu?

 • Kako vaa prodajna organizacija treba da se ponaa

  ako elite da ostvarite:

  Rast trinog udela

  Odravanje

  etva

  Prodaja / likvidacija biznisa

  Opisati

  Primarni ciljevi za prodavca

  Primarni zadaci za prodavca

  Preporueni nain plaanja prodavca

 • Rast

 • Odravanje

 • etva

 • Prodaja / likvidacija biznisa

 • Na ta se prodavac fokusira

  Klijent

  Plan

 • Predvianje prodaje

  Naini predvianja

  Bottom up iliti bubble up

  Top down iliti ta ef naredi

  Kvantitativne tehnike

  Vremenska serija

  Korelacioni modeli

  Regresioni modeli

  Indikatori trinih faktora

 • Sastanci

 • Kontrola

 • Vi ste menader prodaje Stars vaka koje se prodaju za 32 dinara paketi (maloprodajna cena). Dolazi vam kolega marketing

  menader i kae vam da zbog poveanja trokova proizvodnje koji prevazilaze prihod, tj. poslujete sa gubitkom, mora da podigne

  cenu proizvoda. Zapoinjete pregovore sa njim, izloite da e podizanje cene smanjiti prodaju, udeo u tritu, i konano, sloite se da:

  Ostavite MP cenu istom, na nivou od 32 dinara

  Podignete cenu na 35 dinara

  Podignete cenu na 39 dinara

  Osvrnete se oko sebe, pogledate ta rade vodei konkurenti i postavite cenu na tom nivou.

 • Igor Petrovi je upravo dobio novi posao kao menader prodaje za jugozapadni region. Ovo je Igorov prvi posao kao menader i on sa radou iekuje svoje nove odgovornosti. Igor razgovara sa svojim mentorom, Ivanom Pavlovi i pita je koje korake da preuzme kao novi

  menader. Koji bi bio prvi savet koji bi Ivana trebalo da d Igoru?

 • Sledea konverzacija pripada jednom od prodajnih koraka.

  Kojem?1.Ja sam Milica Jovanovi iz firme

  Allianta. Moete li mi pomoi da doem do osobe koja je u Vaoj firmi zaduena za nabavku kancelarijske opreme?

  2.Ako ne kupite danas, ovako povoljna ponuda nee vie biti dostupna.

  3.Dozvolite mi da predstavim koristi koje e Vaa firma imati od primene naeg softverskog sistema.

 • Ugovorite mi sastanak za

  sledeu nedelju sa:

  Maxi

  Zato?

  Da bi prezentovali nau ponudu organske hrane za bebe

  Radite u grupama po 3-4

  Imate 12 minuta

 • Domai zadatak

  Za sledei as, molim vas da se upoznate sa primerima oglasa za radna mesta

  Pogledajte http://poslovi.infostud.com i druge sajtove i/ili novine

  Pogledajte kako su oglasi sroeni, ta i koga trae i zato

  Spremite Powerpoint prezentaciju sa primerima, da svi vidimo i diskutujemo

  43