39
SZÁMVITEL © 5. Kutatás-fejlesztés, beruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens email elérhetőség: [email protected] telefon: 463-2747, fax: 463-2745 Konzultációs lehetőség: kedd 13-15h között

5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

 • Upload
  lala

 • View
  17

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása. dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docens email elérhetőség: [email protected] telefon: 463-2747, fax: 463-2745 Konzultációs lehetőség: kedd 13-15h között. Döntések az üzleti életben. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

SZÁMVITEL

©

5. Kutatás-fejlesztés, beruházás, felújítás,

karbantartás számviteli elszámolása

dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docensemail elérhetőség: [email protected]

telefon: 463-2747, fax: 463-2745 Konzultációs lehetőség: kedd 13-15h között

Page 2: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

MIT?HOGYAN?

MIVEL?

MIBŐL?

MŰKÖDTETÉSIDÖNTÉSEK

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS

MŰKÖDÉSI CASH FLOW

BEFEKTETÉSI DÖNTÉSEK

FINANSZÍROZÁSI DÖNTÉSEK

MÉRLEGESZKÖZÖK ÉS

BEFEKTETÉSI CASH FLOW

MÉRLEGFORRÁSOK ÉS

FINANSZÍROZTÁSI CASH FLOW

Döntések az üzleti életben

Page 3: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK FAJTÁI

•1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke•2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke•3.Vagyoni értékű jogok•4.Szellemi termékek•5.Üzleti vagy cégérték•6.Immateriális javakra adott előlegek•7.Immateriális javak értékhelyesbítése

•1.Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok•2.Műszaki berendezések, felszerelések, járművek•3.Egyéb berendezések, felszerelések, járművek•4.Tenyészállatok•5.Beruházások, felújítások•6.Beruházásokra adott előlegek•7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

Page 4: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK FAJTÁI

INGATLANHOZ NEM KAPCSOLÓDÓ JOGOK

bérleti jog

tartós gépbérlet

koncessziós jog

rádió, tv frekvencia,

szerencsejáték koncesszió

használati jog

gépek tartós használati joga

EGYÉB VAGYONI JOGOKjátékjog ha nem tartozik a koncessziós jogok közé (pl. a sportolók játékjoga)

márkanév meghatározott termék névhasználati joga (pl. Coca Cola)

licencek meghatározott tevékenység végezhetőségi joga

egyéb (ingatlanhoz nem kapcsolódó) jogok pl. franchise

INGATLANHOZ KAPCSOLÓDÓ

JOGOK

földhasználat

haszonélvezet

bérleti jog

szolgalmi jog

fejlesztési hozzájárulás

koncessziós jog

2001-TŐL ATÁRGYI ESZKÖZÖK KÖZÖTT!

1991 ÓTA AZ IMMATERIÁLIS JAVAK KÖZÖTT

Page 5: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

K+F TEVÉKENYSÉG FAJTÁIKÍSÉRLETI TEVÉKENYSÉGEK

(Műszaki-gazdasági értelemben)

ALAPKUTATÁS

KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS

ALKALMAZOTT

KUTATÁS

GYÁRTÁSFEJLESZTÉS

GYÁRTMÁNY FEJLESZTÉSNEM AKTIVÁLHATÓ

AKTIVÁLHATÓalapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási célkitűzés nélkül;alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek;

kísérleti fejlesztés: olyan a kutatásból és a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése vagy a már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása

Page 6: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS CSOPORTOSÍTÁSA

- számviteli (és gazdasági) szempontból -

KÍSÉRLETI FEJLESZTÉS

BEFEJEZETLEN

BEFEJEZETT

HASZNOSÍTHATÓ NEM HASZNOSÍTHATÓ

A mérlegbenaktivált értéken

(Leírása még nincs)

Más eszközként

(szellemi termék, prototípus)

Kísérleti fejlesztésként

(Terv szerinti leírása elkezdődik)

Mérlegértéke nulla

(terven felüli écs. elszámolása)

800

GÉP 200SZOFTVER 400KÉSZTERMÉK 100

70060

40

Page 7: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

Fontos, hogy megértsük, miért nem mindegy, hogy valami beruházásként

(fejlesztésként) vagy karbantartásként számolunk el!

• Beruházásként: Bekerülési érték:

200+2400 = 2600 + 520 ÁFA = 3120

Elszámolt amortizáció:3120*20%= 624 eFt

Nettó érték: 3120-624= 2496 eFt

Éves eredménybe beszámít: -624 eFt

Példa: üzemképes használt autó beszerzés elszámolása, ha a beszerzési értéke: 200 eFt a felújítása 2400 eFt-ba került, és a tervezett amortizáció 20%

• Karbantartásként: Bekerülési érték:

200+40 ÁFA = 240 eFt Karbantartási költség: 2400 eFt Elszámolt amortizáció:

240*20%= 48 eFt Nettó érték:

240-48 = 192 eFt Éves eredménybe beszámít:

-2400-48=- 2448 eFt

Page 8: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

Beruházásként

1. JÁRMŰVEK T K

1. JÁRMŰVEK ÉCS T K

4. BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓ T K

4. ELŐZETES ÁFA T K

ES

ZK

ÖZ

SZ

ÁM

KFO

RR

ÁS

SZ

ÁM

KER

ED

MÉN

YS

MLÁ

K

(3) 3120 (4) 624

1. BERUHÁZÁS T K

5. AMORTIZÁCIÓ T

K

(2) 2880

(1) 240

(1) 240

(2) 2880

4. SZÁLLÍTÓK T K

1. BESZERZÉS 200 +40 ÁFA

2. FELÚJÍTÁS 2400 + 480 ÁFA

3. AKTIVÁLÁS 3120

5. KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG T

K

4. AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLÁS 624

(3) 3120

(4) 624

NETTÓ ÉRTÉK: 2496

NETTÓ ÉRTÉK = 2496

EREDMÉNYHATÁS = -624

Page 9: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

Karbantartásként

1. JÁRMŰVEK T K

1. JÁRMŰVEK ÉCS T K

4. BERUHÁZÁSI SZÁLLÍTÓ T K

4. ELŐZETES ÁFA T K

ES

ZK

ÖZ

SZ

ÁM

KFO

RR

ÁS

SZ

ÁM

KER

ED

MÉN

YS

MLÁ

K

(3) 240 (4) 48

1. BERUHÁZÁS T K

5. AMORTIZÁCIÓ T

K(2) 2400

(1) 240

(1) 240

(2) 2880

4. SZÁLLÍTÓK T K

1. BESZERZÉS 200 +40 ÁFA

2. KARBANTARTÁS 2400 + 480 ÁFA

3. AKTIVÁLÁS 240

5. KARBANTARTÁSI KÖLTSÉG T

K

4. AMORTIZÁCIÓ ELSZÁMOLÁS 48

(3) 240

(4) 48

NETTÓ ÉRTÉK: 192

NETTÓ ÉRTÉK = 192

EREDMÉNYHATÁS = - 2448

(2) 480

Page 10: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

Ahhoz, hogy a beruházást, a felújítást, illetve

a karbantartást elhatárolhassuk egymástól, meg kell ismerni az egyes kategóriák

főbb jellemzőit.

Page 11: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

MI MINŐSÜL BERUHÁZÁSNAK?

•Beruházásnak minősül a tárgyi eszköz

beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban

történő előállítása, a beszerzett tárgyi

eszköz üzembe helyezése,

rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység.

•Beruházásnak minősül továbbá a tárgyi eszköz

nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásként átvétele,

csereszerződés, követelés fejében átvétele,

részesedés fejében átvétele, térítés nélküli átvétele, hagyatékként átvétele, ajándékként átvétele, nem adminisztrációs hibából

származó többlete, és ezekkel a növekedésekkel

kapcsolatban az eszköz üzembe helyezéséig felmerült mindenféle munka.

Forrás: Adorján Csaba 2002. évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

Page 12: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

Beruházások, felújítások

Beruházások, felújítások között kell kimutatni • a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe

nem helyezett tárgyi eszközök (ingatlanok, műszaki és egyéb gépek, tenyészállatok) bekerülési értékét,

• továbbá a már használatba vett tárgyi eszközökön végzett

bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam-növeléssel, felújítással összefüggő munkák - még nem aktivált - bekerülési

értékét.

Page 13: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

MI MINŐSÜL BŐVÍTÉSNEK?

• az a tevékenység, amellyel az eszköznek növelik az alapterületét, a kapacitását, a teljesítőképességét. Például ingatlannál emeletráépítés, számítógépnél memóriabővítés stb.

• jellemzője, hogy az eredeti tárgyi eszköz lényegét tekintve változatlanul használható, azonban az eszközhöz kapcsolódóan új részek jelennek meg, amelyekkel egységes egészként (egy eszközként jelenik meg a nyilvántartásban) működik tovább a tárgyi eszköz.

• bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét.

Forrás: Adorján Csaba 2002. évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

Page 14: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

MI MINŐSÜL RENDELTETÉS MEGVÁLTOZTATÁSNAK,

ÁTALAKÍTÁSNAK?

• az a tevékenység, amellyel az eszközt más tevékenységek végzésére teszik alkalmassá.

• jellemzője, hogy az eszköz mérete, kapacitása nem, csak a használata változik (például irodából termelőegység, üdülőből szálloda vagy fordítva stb.)

• jelenthet olyan tevékenységet is, amelynek hatására nem változik az eszköz rendeltetése.

• bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét.

Forrás: Adorján Csaba 2002. évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

Page 15: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

MI MINŐSÜL AZ ÉLETTARTAM, VAGY A TELJESÍTŐKÉPESSÉG KÖZVETLEN

NÖVELÉSÉNEK?

• az a tevékenység, amellyel az eszköz hasznos élettartamát, vagy a teljesítményét növelik oly módon, hogy ténylegesen nem bővítik az eszközt.

• jellemzője, hogy az eszköz eredeti részegységeinek cseréjével, átalakításával érik el az eszköz élettartamának, teljesítő-képességének növelését.

• nem időszakonként visszatérő tevékenység (ellenkező esetben karbantartás lenne).

• bekerülési értéke növeli az eszköz bruttó értékét.

Forrás: Adorján Csaba 2002. évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

Page 16: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

MI MINŐSÜL FELÚJÍTÁSNAK?

• Ha az eszköz élettartama megnövekszik, ennek hatására általában

a hasznos élettartam is változik; az eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége

megközelítően vagy teljesen visszaáll; az előállított termékek minősége vagy az adott

eszköz használata jelentősen javul.

• A felújítás pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak. A felújítás bekerülési értéke a jövőben képződő eredményben térül meg.

Forrás: Adorján Csaba 2002. évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

Page 17: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

A felújítás kritériumai

• Felújítás az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga helyreállítását szolgáló időszakonként visszatérő olyan tevékenységet, amely azzal jár, hogy az eszköz:

élettartama megnő, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően, vagy teljesen

visszaáll, az előállított termék minőség, vagy az adott eszköz használata jelentősen

javul, így a felújítás pótlólagos ráfordításából gazdasági előnyök származhatnak.

• Felújítás az olyan korszerűsítés is, amikor a korszerű technika alkalmazása révén nő a tárgyi eszköz

üzembiztonsága, teljesítőképessége, használhatósága, gazdaságossága.

• A felújítást akkor kell elvégezni, ha a rendszeresen végzett karbantartás mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott, hogy az állapota a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti.

Page 18: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

MI MINŐSÜL KARBANTARTÁSNAK?

• Karbantartásnak minősül: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos,

zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység.

a tervszerű megelőző karbantartás (TMK), a hosszabb időszakonként, de rendszeresen

visszatérő nagyjavítás, és mindazon javítási, karbantartási tevékenység,

amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi.

az elmaradt és felhalmozódó karbantartás egy időben való elvégzése is, függetlenül a felmerült költségek nagyságától.

• A karbantartás költségei nem aktiválhatóak, azaz nem terheljük rá a tárgyi eszközökre, hanem azt a tárgy évi eredmény terhére számoljuk el.

Forrás: Adorján Csaba 2002. évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

Page 19: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

SZÁMVITEL

©

6. Amortizációs politika, amortizáció elszámolási lehetőségek

dr. Laáb Ágnes BME Pénzügyek Tanszék egyetemi docensemail elérhetőség: [email protected]

telefon: 463-2747, fax: 463-2745 Konzultációs lehetőség: kedd 13-15h között

Page 20: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

SZEMPONTOK AZ ÉRTÉKELÉSNÉL A JELENLEG HATÁLYOS TÖRVÉNY SZERINT:

• A REALIZÁCIÓS ELV ÉRVÉNYESÜL: AKTUALIZÁLT MÚLTBELI BEKERÜLÉSI ÉRTÉKEN ÉRTÉKELÜNK

• JELENLEG NÉHÁNY ESZKÖZ ESETÉBEN A VALÓDISÁG ELVE A REALIZÁCIÓS ELV ELÉ SOROL: ITT AZ ÉRTÉKELÉS PIACI ÉRTÉKEN TÖRTÉNIK, DE:

VAGY NINCS EREDMÉNYHATÁS (ÉRTÉKHELYESBÍTÉSNÉL) VAGY NEM JELENHET MEG AZ ESZKÖZ A BEKERÜLÉSI

ÉRTÉKNÉL MAGASABB ÉRTÉKEN (VISSZAÍRÁS)

MÉRLEGÉRTÉK =BEKERÜLÉSI (KÖNYV SZERINTI) ÉRTÉK ÉRTÉKMÓDOSÍTÁSOK

Page 21: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

BEKERÜLÉSI ÉRTÉK

BESZERZÉSI ÁR:

• IMMATERIÁLIS JAVAK• TÁRGYI ESZKÖZÖK• VÁSÁROLT KÉSZLETEK• ÉRTÉKPAPÍROK

ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG:

• SAJÁT ELŐÁLLÍTÁSÚ ESZKÖZÖK (SEEAÉ) (AKTIVÁLT ÉRTÉKE)• SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEK (STK) 

KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK:

• KÖVETELÉSEK• PÉNZESZKÖZÖK• AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK• SAJÁT TŐKE• CÉLTARTALÉKOK• KÖTELEZETTSÉGEK• PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

Page 22: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

BEKERÜLÉSI ÉRTÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK

BRUTTÓ ÉRTÉK: A RENDELTETÉSSZERŰEN HASZNÁLATBA VETT, ÜZEMBE HELYEZETT EGYEDI TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS IMMATERIÁLIS JAVAK BESZERZÉSI VAGY ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGE

KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK: AZ AZ ÉRTÉK, AMELYEN AZ ESZKÖZT VAGY FORRÁST A KÖNYVVITELI SZÁMLÁN NYILVÁNTARTJÁK. AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK KÖNYVSZERINTI, AZAZ MÉRLEGÉRTÉKE A NETTÓ ÉRTÉK, AKTIVÁLÁSKOR PEDIG MEGEGYEZIK A BEKERÜLÉSI (BRUTTÓ) ÉRTÉKKEL+ BRUTTÓ ÉRTÉK- TERVSZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS- TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS+ TERVEN FELÜLI ÉRTÉKCSÖKKENÉS VISSZAÍRÁSA NETTÓ ÉRTÉK (MÉRLEGÉRTÉK)

ÉRTÉKCSÖKKENÉS: A TÁRGYI ESZKÖZÖK FIZIKAI ELHASZNÁLÓDÁSA, PIACI AVULÁSA, VALAMINT AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉRTÉKÉNEK FOKOZATOS CSÖKKENÉSE.

Page 23: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

BEKERÜLÉSI ÉRTÉKHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK

NETTÓ ÉRTÉK: A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK BEKERÜLÉSI ÉRTÉKE (BRUTTÓ ÉRTÉK) ÉS AZ ÉVEK SORÁN ELSZÁMOLT, FELHALMOZOTT ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÜLÖNBSÉGE.

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS (AMORTIZÁCIÓ): AZ ÉRTÉKCSÖKKENÉS KÖLTSÉGKÉNT TÖRTÉNŐ ELSZÁMOLÁSA A MÉRLEG SZERINTI ESZKÖZÉRTÉK EGYIDEJŰ CSÖKKENÉSÉVEL, AMELY AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS A TÁRGYI ESZKÖZÖK HASZNOS ÉLETTARTAMÁNAK ÉS VÁRHATÓ MARADVÁNYÉRTÉKÉNEK FIGYELEMBEVÉTELÉVEL MEGTERVEZETT, MŰSZAKI-GAZDASÁGI SZEMPONTOKAT EGYARÁNT FIGYELEMBEVEVŐ SZÁMÍTÁS ALAPJÁN LEHETSÉGES. AZ ELSZÁMOLT ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS LEHET TERVSZERINTI ÉS TERVEN FELÜLI IS.

Page 24: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

ÉRTÉKMÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK

ÉRTÉKVESZTÉS: BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNÉL, VÁSÁROLT KÉSZLETEKNÉL, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKNÉL, KÖVETELÉSEKNÉL, ÉRTÉKPAPÍROKNÁL, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKNÁL SZÁMOLHATÓ EL, HA AZ ADOTT ESZKÖZ KÖNYV SZERINTI ÉRTÉKE JELENTŐSEN ÉS TARTÓSAN MAGASABB, MINT AZ ESZKÖZ MÉRLEGKÉSZÍTÉSKOR ISMERT PIACI ÉRTÉKE

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS: IMMATERIÁLIS JAVAKNÁL ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖKNÉL SZÁMOLHATÓ EL A HASZNÁLATBA VÉTELKOR MEGHATÁROZOTT MÓDON.

ÉRTÉKHELYESBÍTÉS: IMMATERIÁLIS JAVAKNÁL, TÁRGYI ESZKÖZÖKNÉL ÉS BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNÉL SZÁMOLHATÓ EL AZ ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKKAL SZEMBEN A VÁLLALKOZÁS DÖNTÉSE ALAPJÁN, HA A PIACI ÉRTÉKE

MAGASABB, MINT A BEKERÜLÉSI ÉRTÉK.

Page 25: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

VISSZAÍRÁS: IMMATERIÁLIS JAVAKNÁL, TÁRGYI ESZKÖZÖKNÉL, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKNÉL, BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNÉL, VÁSÁROLT KÉSZLETEKNÉL, SAJÁT TERMELÉSŰ KÉSZLETEKNÉL, KÖVETELÉSEKNÉL, ÉRTÉKPAPÍROKNÁL, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKNÁL SZÁMOLHATÓ EL, HA INDOKOLT A KORÁBBAN ELSZÁMOLT ÉRTÉKVESZTÉS CSÖKKENTÉSE VAGY MEGSZÜNTETÉSE.

ÁRFOLYAM-KÜLÖNBÖZETEK (LE-, ÉS FELÉRTÉKELÉSEK): BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKNÉL, KÖVETELÉSEKNÉL, ÉRTÉKPAPÍROKNÁL, AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKNÁL, SAJÁT TŐKÉNÉL, CÉLTARTALÉKOKNÁL, KÖTELEZETTSÉGEKNÉL ÉS A PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOKNÁL SZÁMOLHATÓ EL, HA A KÖNYVSZERINTI ÉRTÉK ÉS A TÉNYLEGES MÉRLEG-FORDULÓNAPI ÁRFOLYAM KÖZÖTTI KÜLÖNBSÉG HATÁSA JELENTŐS.

ÉRTÉKMÓDOSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK

Page 26: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

TÁRGYI ESZKÖZÖK BRUTTÓ ÉRTÉKÉNEK ÖSSZETEVŐI

VÁSÁRLÁS SAJÁT ELŐ-

ÁLLÍTÁS APPORTKÉNT

ÁTVÉTEL

KÖVETELÉS, RÉSZESEDÉS

FEJÉBEN ÁTVÉTEL

TÉRÍTÉS NÉLKÜLI ÁTVÉTEL

TÖBBLET

Számla

szerinti ár Előállítási költség

Létesítő okirat (vagy annak módosítása) szerinti érték

Szerződés, számla, vagyon-

felosztási javaslat

szerinti érték

Átadó könyv

szerinti értéke,

vagy piaci érték

Piaci érték

Forrás: Adorján Csaba 2002. évi okleveles könyvvizsgálói továbbképzésen elhangzott előadása

Page 27: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

AMORTIZÁCIÓS MÓDSZEREK

IDŐARÁNYOS• bruttó érték alapján

lineáris degresszív (csökkenő kulcsok)

• szorzószámok módszer• évek száma módszer

progresszív (növekvő kulcsok)• u.a. fordított sorrendben

• abszolút összeg alapján lineáris (évente azonos összeg degresszív (évente csökkenő

összeg progresszív (évente növekvő

összeg)

• nettó érték alapján lineáris -> gyorsított kulccsal maradék értékes kombinált leírás (állandóval kezd,

majd átvált abszolút összegűre

TELJESÍTMÉNY-ARÁNYOS

•bruttó értékből•nettó értékből

EGYÖSSZEGŰ

•ha az egyedi bekerülési érték < 100eFt-nál

Page 28: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

NEM SZÁMOLHATÓ EL TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉS

• a földterület, telek, az erdő bekerülési értéke után;

• az üzembe nem helyezett beruházásnál

• a képzőművészeti alkotásnál, a régészeti leletnél, kép- és hangarchívumnál,

egyéb gyűjteménynél és eszköznél• a nullára leírt, illetve a tervezett

maradványértéket elért eszköznél.

Page 29: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

A TERV SZERINTI ÉRTÉKCSÖKKENÉSNÉL ALKALMAZOTT

MEGFONTOLÁSOK

• A terv szerinti értékcsökkenés időtartamát befolyásoló szempontok

a várható használati idő

• a vállalkozás “milyensége”– versenyszféra (termelő /szolgáltató)– költségvetési szféra

maga az eszköz várható élettartama

• a kihasználtság (egy- kétműszakos üzem, folyamatos gyártás)

• a használat körülményei (zárt térben, szabadon, melegüzemben, stb)

• gazdasági/piaci avulás (korszerűbb változat megjelenése) a hasznos élettartam végén várható maradványérték

Page 30: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

SZÁMVITEL

©

VARIÁCIÓK A TÁRGYI ESZKÖZÖK BEKERÜLÉSI ÉRTÉKÉRE ÉS AZ

ÉRTÉKCSÖKKENÉS LEÍRÁSI LEHETŐSÉGEIRE

Forrás: Róth-Adorján-Lukács-Veit: Számviteli esettanulmányok 2006.

Page 31: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

KIINDULÓ ADATOK

• Árlista szerinti ára (145 Ft/euró) 50ezer euró

• mennyiségi engedmény: 10 % • sürgősségi felár 6 % • Külföldi útra jutó szállítási költség 2 ezer euró • vám, vámkezelési díj 690 eFt • belföldi szállítás és üzembe-

helyezési költség 1 000 eFt• Az aktiválásig felmerült három

hónap időarányos kamata 4000 eFt hitel után 60 eFt

7250

- 725

+ 435

+ 290

+ 690

+1000

+ 60

9000

Page 32: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

BRUTTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN, 5 év alatt 1000eFt maradványértékkel

1 LINÁRIS LEÍRÁS MÓDSZERE Adóhatás:Leírási kulcs:

1/5*100=20% Bruttó érték: 9000Adómentes 20%

Éves amortizáció összege: (9000eFt-1000eFt)*20%=1600eFt Adó: 16%Maradványérték: 1000eFt 9000*20%=1800

Év Btto-maradv.

Am.% Évi amortizáció

Halm. amor-tizáció

Nettó érték

SZTc-TATv Adó

1 8000 20% 1600 1600 7400 1600-1800 = - 200

-32

2 8000 20% 1600 3200 5800 -200 -323 8000 20% 1600 4800 4200 -200 -324 8000 20% 1600 6400 2600 -200 -325 8000 20% 1600 8000 1000 -200 -32

ÖSSZESEN 100% 8000 - 1000 Összesen: -160

Page 33: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

A további módszereknél a maradványérték számítástól eltekintünk, de otthoni gyakorlásként az egyes módszerek az 1000 eFt maradványértékkel is

kiszámolhatók!

Page 34: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

BRUTTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN

2 DEGRESSZÍV LEÍRÁS ÉVEK SZÁMA MÓDSZERREL Adóhatás:Évek száma: 5+4-3+2+1=15 Adómentes 20%Ebből évenkénti leírási kulcs: 5/15, 4/15, 3/15, 2/15, 1/15 Adó: 16%Éves amortizáció összege: változó (csökkenő) 9000*20%=1800Maradványérték: 0 eFtÉv Btto-

maradv.Am.% Évi

amortizációHalm. amorti-záció

Nettó érték

Eltérés Adó

1 9000 5/15 3000 3000 6000 1200 1922 9000 4/15 2400 5400 3600 600 963 9000 3/15 1800 7200 1800 0 04 9000 2/15 1200 8400 600 -600 -965 9000 1/15 600 9000 0 -1200 -192

ÖSSZESEN15/ 15=100% 9000 - 0 Összesen: 0

Page 35: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

BRUTTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN

3 DEGRESSZÍV LEÍRÁS CSÖKKENŐ KULCSOK SZERINTLeírási kulcs: 1/5*100=20% Adóhatás:Szorzószám: 1,6; 1,4; 1,0; 0,6; 0,4 Adómentes 20%

változó (csökkenő) Adó: 16%

Maradványérték: 1000eFt 0 eFt 9000*20%=1800Év Btto-

maradv.Am.% Évi

amortizációHalm.amor-tizáció

Nettó érték

Eltérés Adó

1 9000 20%*1,6 2880 2880 6120 1080 172,82 9000 20%*1,4 2520 5400 3600 720 115,23 9000 20%*1.0 1800 7200 1800 0 04 9000 20%*0,6 1080 8280 720 -720 -115,25 9000 20%*0,4 720 9000 0 -1080 -172,8

ÖSSZESEN 100% 9000 - 0 Összesen: 0

Éves amortizáció összege:

Page 36: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

BRUTTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN

4 DEGRESSZÍV LEÍRÁS ÉVENTE CSÖKKENŐ ABSZOLUT ÉRTÉK ALAPJÁNAdóhatás:Adómentes 20%

Év Btto-maradv.

Am.% Évi amortizáció

Halm. amorti-záció

Nettó érték

Eltérés Adó

1 9000 3500 3500 5500 1700 2722 9000 2500 6000 3000 700 1123 9000 1500 7500 1500 -300 -484 9000 1000 8500 500 -800 -1285 9000 500 9000 0 -1300 -208

ÖSSZESEN 9000 - 0 Összesen: 0

Adó: 16%, 9000*20%=1800

Page 37: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

NETTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN

5 DEGRESSZÍV LEÍRÁS LINEÁRIS KULCS GYORSÍTÁS MÓDSZERÉVEL

Lineáris leírási kulcs: 1/5*100=20% Adóhatás:Gyorsított leírási kulcs:3*20%=60% Adómentes 20%Éves amortizáció összege: változó (csökkenő) Adó: 16%Maradványérték: 0 eFt 9000*20%=1800

Év Btto-maradv.

Leírás alapja

Am.% Évi amortizác

Halm. amor-tizáció

Nettó érték

Eltérés Adó

1 9000 9000 60% 5400 5400 3600 3600 5762 9000 3600 60% 2160 7560 1440 360 583 9000 1440 60% 864 8424 576 -936 -1504 9000 576 60% 346 8769,6 230,4 -1454 -2335 9000 230,4 60% 138,24 8907,84 92,16 -1662 -266

ÖSSZESEN 8908 - 0 Összesen: -15

Page 38: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

NETTÓ ÉRTÉK ALAPJÁN

p = 1- nB

Kn= 1- 5

9000000

700000 = 0,4

6 DEGRESSZÍV LEÍRÁS ÁLLANDÓ LEÍRÁSI KULCCSAL Adóhatás:Adómentes 20%

Éves amortizáció összege: változó (csökkenő) Adó: 16%Maradványérték: 1000eFt 9000*20%=1800

Év Leírás alapja

Am.% Évi amortizáció

Halm. amorti-záció

Nettó érték

Eltérés Adó

1 9000 40% 3600 3600 5400 1800 2882 5400 40% 2160 5760 3240 360 583 3240 40% 1296 7056 1944 -504 -814 1944 40% 778 7833 1167 -1022 -1645 1167 40% 467 8300 700 -1333 -213

ÖSSZESEN 8300 - 0 Összesen: -112

Page 39: 5. Kutatás-fejlesztés, b eruházás, felújítás, karbantartás számviteli elszámolása

©

TELJESÍTMÉNYARÁNYOS LEÍRÁSSAL

7 TELJESÍTMÉNYARÁNYOS LEÍRÁS Adóhatás:Adómentes 20%

Teljesítmény egységre jutó leírás: 9000 eFt/ 200ezer futáskilométer = 45Ft/ fkmAdó: 16%Éves amortizáció: a teljesitmény függvényében váltoró 9000*20%=1800

Év Bruttó érték

Teljesít-mény

(fkm/év)

Évi amortizáció

Halm.amortizáció

Nettó érték

Eltérés Adó

1 9000 45000 2025 2025 6975 225 362 48000 2160 4185 4815 360 583 43000 1935 6120 2880 135 224 36000 1620 7740 1260 -180 -295 28000 1260 9000 0 -540 -86

ÖSSZESEN 200000 9000 - 0 Összesen: 0