of 255 /255
MINISTERUL JUSTITIEI Anexa nr.3/17 Nr. formular 01 02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 04 Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 05 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 06 Numarul maxim de posturi 11 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii 16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate 20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare 21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare 22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare 23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare 25 Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii Proiecte cu finantare nerambursabila Sume alocate din fonduri externe nerambursabile Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii CUPRINS Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli Sume alocate de la bugetul de stat Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016

5 CUPRINSURI PROIECT 2013 AureliaTudose - cdep.ro · procedura penala, precum si corelarea legislatiei specifice, mai ales in materie penala, procesual-penala si executional penala,

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 5 CUPRINSURI PROIECT 2013 AureliaTudose - cdep.ro · procedura penala, precum si corelarea...

 • MINISTERUL JUSTITIEI Anexa nr.3/17

  Nr.formular

  01

  02 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  04 Sinteza finantarii programelor potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

  05 Fisa programului finantat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007

  06 Numarul maxim de posturi

  11 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  13 Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  15 Sinteza bugetelor institutiilor publice finantate partial din venituri proprii16 Bugetul institutiilor publice finantate partial din venituri proprii pe capitole,

  subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate

  20 Sinteza proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  21 Fisa proiectului cu finantare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, alti donatori si din alte facilitati postaderare

  22 Sinteza proiectelor finantate/propuse la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, precum si altor facilitati si instrumente postaderare

  23 Fisa proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricola si de Pescuit si altor facilitati si instrumente postaderare

  25 Fisa finantarii programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricola si de Pescuit, altor programe finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum si a altor facilitati si instrumente postaderare

  Sume alocate din bugetele institutiilor publice finantate partial din venituri proprii

  Proiecte cu finantare nerambursabila

  Sume alocate din fonduri externe nerambursabile

  Sume alocate pentru activitati finantate integral din venituri proprii

  CUPRINS

  Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  Sume alocate de la bugetul de stat

  Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor principali de credite pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016

 • 26 Sinteza finantarii programelor27 Fisele programelor

  28 Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare29 Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

  Bugetul pe programe

  Programe de investitii publice

 • DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU

  pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016

  1. TITULAR: MINISTERUL JUSTITIEI COD TITULAR: 17

  2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE Ministerul Justitiei este organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu

  personalitate juridica, in subordinea Guvernului Romaniei, care contribuie la buna functionare a sistemului judiciar si la asigurarea conditiilor infaptuirii justitiei ca serviciu public, apararea ordinii de drept si a drepturilor si libertatilor cetatenesti.

  3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU 1. Consolidarea capacitatii administrative a instantelor si facilitarea accesului la

  justitie Misiunea Ministerului Justitiei este de a promova politici publice in domeniile de

  competenta sa si de a implementa masuri guvernamentale, in vederea asigurarii independentei, integritatii si eficacitatii actului de justitie, dar si a coerentei, consistentei si stabilitatii cadrului legislativ, a unificarii practicii judiciare, a respectarii drepturilor, libertatilor si valorilor cetateanului.

  a) Reabilitarea infrastructurii instantelor Pentru perioada 2013 – 2015, Ministerul Justitiei are in vedere reabilitarea

  infrastructurii instantelor, asigurarea fondurilor necesare pentru finalizarea investitiilor incepute in anii anteriori, scopul principal fiind acela de a asigura coerenta si consecventa procesului investitional, prin orientarea resurselor financiare catre proiectele prioritare, atat pentru proiectele/obiectivelor finantate de la bugetul de stat, cat si pentru cele finantate in baza Acordului de Imprumut RO 4811 cu Banca Mondiala.

  In acest sens, tinandu-se seama de faptul ca functionarea sistemului judecatoresc este strict conditionata de existenta unei infrastructuri adecvate si, luand in considerare situatia critica a unor sedii de instante, revendicate si restituite in natura, conform dispozitiilor legale, precum si a celor depreciate fizic ori necorespunzatoare din punct de vedere al spatiilor, asigurarii fluxurilor de circulatie, dotarilor si amenajarilor, a fost acordata o atentie sporita reabilitarii infrastructurii instantelor judecatoresti si penitenciarelor, vizandu-se:

  - continuarea finantarii obiectivelor de investitii si lucrarilor de interventie aflate in curs de executie si termen de finalizarea si punere in functiune in anul 2013, tinand cont de starea tehnica a constructiilor din punct de vedere al asigurarii rezistentei si stabilitatii raportata la legislatia in domeniu;

  - lucrari de interventie asupra fondului construit, pentru a-l mentine la parametrii functionali in scopul satisfacerii pe intreaga durata de existenta a exigentelor utilizatorilor;

  - asigurarea spatiilor necesare impuse de functionarea specifica instantelor judecatoresti prin construirea de sedii noi de instanta sau extinderea celor existente, astfel incat cerintele din domeniul justitiei sa fie respectate si corelate cu reglementarile legislative nationale si internationale.

  b) Proiectul „Reforma Sistemului Judiciar” In vederea sprijinirii procesului de reforma a sistemului judiciar, Guvernul Romaniei

  a semnat cu Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) Acordul de imprumut RO 4811 privind implementarea proiectului „Reforma Sistemului Judiciar”. Acordul de Imprumut a fost semnat la 27 ianuarie 2006, fiind ratificat prin Legea nr. 205 din 25.05.2006.

 • Sumei de 110 milioane Euro ce se asigura din Imprumut i se adauga echivalentul in lei pana la nivelul sumei 32 milioane Euro, reprezentand contributia Romaniei la finantarea proiectului si se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei, anual, incepand cu anul 2006 pana in anul 2015, data de expirare a finantarii.

  In anul 2012, ca urmare a eforturilor sustinute ale Ministerului Justitiei, Acordul de Imprumut incheiat intre BIRD si Ministerul Finantelor Publice pentru finantarea proiectului „Reforma sistemului judiciar”, a fost extins cu inca 2 ani printr-un amendament, pana la 31 martie 2015, astfel incat obiectivele asumate in cadrul acestui proiect sa poata fi atinse de partea romana.

  Prin semnarea acestui nou amendament, Ministerul Justitiei s-a angajat ca in perioada 2013-2014 sa indeplineasca 9 conditionalitati. Fiecare conditionalitate in parte are asociate un termen limita de indeplinire si o corectie financiara care sa poata fi aplicata de Banca in cazul neindeplinirii. Corectia financiara consta in anularea sumelor din Acordul de Imprumut aferente conditionalitatii neindeplinite.

  Proiectul este structurat pe patru componente, dupa cum urmeaza: - Componenta I - Reabilitarea infrastructurii instantelor; - Componenta II - Consolidarea capacitatii administrative a instantelor - Componenta III - Sprijinirea gestionarii informatiilor la nivelul instantelor prin

  mijloace IT - Componenta IV - Dezvoltarea institutionala a institutiilor sistemului judiciar In perioada 2013 – 2015 sunt asteptate urmatoarele rezultate majore: (1)

  Finalizarea contractelor de lucrari la sedii de instanta (pana in martie 2015 vor fi finalizate lucrarile la 9 sedii de instanta: Tribunalul Tulcea, Curtea de Apel Pitesti, Palatul de Justitie Iasi, Tribunalul Sibiu, Tribunalul Cluj, Palatul de Justitie Oradea, Tribunalul Prahova, Tribunalul Dolj si Curtea de Apel Craiova si Judecatoria Campina, (2) Realizarea unui sistem informatic integrat de management al resurselor in cadrul sistemului judiciar (RMS); (3) Dezvoltarea de noi servicii electronice adresate personalului instantelor prin implementarea la nivelul tuturor instantelor din tara a unui sistem de inregistrare audio a sedintelor de judecata.

  Rezultatele proiectului se vor concretiza intr-o capacitate sporita a instantelor de judecare a cauzelor, asigurarea de facilitati imbunatatite pentru instante (corespunzator standardelor internationale), cresterea competentei, profesionalismului si integritatii judecatorilor si personalului instantelor, aspecte destinate sa imbunatateasca activitatea sistemului judiciar.

  In cadrul proiectului privind Reforma Sistemului Judiciar (componentele I si III) se finanteaza din imprumut urmatoarele obiective de investitii :

  Componenta I. Reabilitarea infrastructurii sediilor instantelor 1. Lucrari civile Palat de justitie Iasi, contract semnat inca din august 2011; stadiu

  fizic de realizare 30%; conditionalitate monitorizata de Banca Mondiala cu risc de anulare a sumelor din Imprumut in cazul neindeplinirii (progres fizic 50% pana in 30 septembrie 2013);

  2. Lucrari civile sediu Tribunal si Judecatorie Tulcea, contract semnat inca din iulie 2010; stadiu fizic de realizare 90%; conditionalitate monitorizata de Banca Mondiala cu risc de anulare a sumelor din Imprumut in cazul neindeplinirii (finalizare lucrari 31 august 2013);

  3. Contract lucrari reabilitare si amenajare Curte de Apel Pitesti, contract semnat in septembrie 2010; stadiu fizic de realizare 90%; conditionalitate monitorizata Banca Mondiala cu risc de anulare a sumelor din Imprumut in cazul neindeplinirii (finalizare lucrari 31 august 2013);

  4. Contract lucrari reabilitare, amenajare si extindere sediu Tribunal Sibiu, contract semnat in iunie 2011; stadiu fizic de realizare 25%;

 • 5. Contract lucrari reabilitare si extindere Palat de Justitie Oradea, contract semnat in octombrie 2012;

  6. Contract lucrari supraetajare si mansardare aripa est Tribunal Cluj, contract semnat in decembrie 2012;

  7. Contract lucrari reabilitare si restaurare Tribunal Prahova, contractul va fi semnat in 2013;

  8. Contract lucrari extindere Tribunal Dolj si Curte de Apel Craiova, contractul va fi semnat in 2013;

  9. Contract lucrari civile Judecatoria Campina, contractul va fi semnat in 2013; 10. Contract furnizare mobilier instante, contract semnat in noiembrie 2011, stadiu

  fizic de realizare 75%; Componenta III. Sprijinirea gestionarii informatiilor la nivelul instantelor prin mijloace

  IT 11. Contract sistem IT integrat de management al resurselor, contract semnat in

  decembrie 2010, stadiu de realizare sistem 75%, conditionalitate monitorizata Banca Mondiala cu risc de anulare a sumelor din Imprumut in cazul neindeplinirii (RMS functional pana la 31 martie 2014);

  12. Contract sistem informatic integrat de inregistrare a sedintelor de judecata, contract semnat in decembrie 2011, stadiu de realizare sistem 20%;

  13. Contract modernizare infrastructura IT Tribunal Bucuresti in vederea optimizarii functionarii Sistemului Informatic Integrat de Inregistrare a Sedintelor de Judecata, contractul va fi semnat in 2013;

  14. Contract implementare Sistem Informatic de Gestiune a Documentelor in cadrul Inspectiei Judiciare, contractul va fi semnat in 2013;

  c) Continuarea procesului de informatizare a instantelor de judecata Prin Strategia de informatizare, Ministerul Justitiei isi propune sa contribuie la

  eficientizarea procedurilor judiciare, sa creasca gradul de transparenta a sistemului judiciar, sa asigure securitatea informatiilor, sa asigure gestionarea integrata a resurselor umane, financiare, materiale.

  Astfel se contureaza patru directii majore de actiune: a) eficientizarea procedurilor judiciare; b) cresterea gradului de transparenta; c) crestere gradului de securizarea a informatiilor; d) gestionarea integrata a resurselor umane, financiare, materiale, Prin implementarea obiectivelor generale se urmareste, in principal: (1) cresterea

  gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice detinute de institutiile din sistemul justitiei, (2) corelarea dezvoltarii sistemului informatic cu prioritatilor strategice definite pentru sistemul justitiei (cum ar fi punerea in aplicarea a Noilor Coduri), precum si (3) apropierea sistemelor informatice din sistemul justitiei de modelele de buna practica existente in statele membre ale Uniunii Europene.

  Masuri pentru indeplinirea obiectivului Proiectele ce vor fi implementate, prin intermediul acestei strategii, sunt aprobate in

  cadrul a doua comisii, una dintre acestea fiind responsabila cu directia de evolutie a strategiei, cea de-a doua avand responsabilitatea aprobarii specificatiilor tehnice.

  Cele doua comisii sunt formate din membri ce apartin tuturor institutiilor din sistemul judiciar.

  Astfel, strategia de informatizare isi propune atragerea, cu precadere, de fonduri externe, in acest mod reducandu-se cheltuielile de la bugetul de stat.

  Rezultate asteptate: - reducerea timpului de acces a cetateanului la informatii; - cresterea volumului de informatii la care cetateanul are acces on-line, inclusiv

  legislatie;

 • - simplificarea procedurilor de acces la anumite servicii publice; - reducerea riscului de pierdere a informatiilor/bazelor de date; - reducerea riscului de acces a unor persoane neautorizate la informatii

  confidentiale; - accesul la informatiile din sistem are loc in timp real; - reducerea timpului de centralizare/agregare a datelor; - automatizarea completa a ariilor functionale suport; - reducerea cheltuielilor cu instruirea personalului; - cresterea nivelului de pregatire a personalului in acord cu prevederile legale in

  vigoare referitoare la instruirea periodica a personalului. 2. Consolidarea cadrului normativ si institutional necesar bunei functionari a

  Ministerului Justitiei ca serviciu public Astfel cum reiese si din Programul de Guvernare pentru anii 2013-2016 unul dintre

  obiectivele fundamentale ale Guvernului, respectiv ale Ministerului Justitiei, in calitate de minister de resort este implementarea noilor coduri . Aplicarea din anul 2013 a noului Cod de procedura civila si din anul 2014 a noului Cod penal si, respectiv, a noului Cod de procedura penala, precum si corelarea legislatiei specifice, mai ales in materie penala, procesual-penala si executional penala, in ceea ce priveste executarea pedepselor privative de libertate si a pedepselor neprivative de libertate, reprezinta punctele cheie ale activitatii ce urmeaza a fi desfasurate in urmatoarea perioada la nivelul Ministerului Justitiei.

  Anul 2013 va reprezenta un an important si din perspectiva monitorizarilor care vor fi realizate in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare(MCV). Ministerul justitiei coordoneaza, la nivel tehnic, demersurile de indeplinire a obiectivelor de referinta din cadrul Mecanismului de cooperare si verificare (MCV) . In aceasta calitate, Ministerul Justitiei:

  - va elabora documentele de prezentare a progreselor (rapoarte de progres) in domeniul justitiei si combaterii coruptiei (in temeiul contributiilor transmise de institutiile competente) si asigura transmiterea acestora catre Comisia Europeana (CE) si statele membre UE;

  - va organiza misiunile de evaluare ale CE in Romania (minimum 2 misiuni/an), care preced elaborarea rapoartelor periodice ale CE;

  - va elabora fise/studii/analize referitoare la domeniile vizate de MCV, asigura traducerea de documente legislative/non-legislative, conform solicitarilor CE;

  - va pregati dosarele bilaterale pentru intrevederile ministrului justitiei cu omologi din statele membre UE, ambasadori ai statelor membre UE si reprezentanti ai institutiilor UE.

  In aprilie 2012 a intrat in vigoare noua Strategie Nationala Anticoruptie (SNA) 2012-2015 parte integranta a masurilor de implementare a angajamentelor MCV. Noul document strategic atribuie Ministerului Justitiei un rol pivotal in implementarea Strategiei Nationale Anticoruptie prin operationalizarea secretariatului tehnic, a cinci platforme de cooperare, precum si a unei comisii de coordonare la nivel inalt. Continuarea implementarii masurilor prevazute in strategie constituie o prioritate si in anul 2013.

  De asemenea, consolidarea Oficiului national de prevenire a criminalitatii si cooperare si pentru recuperarea creantelor provenite din infractiuni reprezinta un alt obiectiv deosebit al Ministerului justitiei pentru 2013. Oficiul este gandit ca un centru de excelenta si de resurse in materia prevenirii criminalitatii si a recuperarii creantelor provenite din infractiuni.

  Indeplinirea angajamentelor asumate de Romania in domeniul cooperarii judiciare internationale prin realizarea in conditii bune a obligatiilor ce revin Ministerului Justitiei in materie de cooperare juridica si judiciara internationala, in temeiul instrumentelor

 • internationale la care Romania sunt, de asemenea, prioritare pentru Ministerul Justitiei in perioada urmatoare.

  Dezvoltarea sistemului de management al calitatii implementat la nivelul Ministerului Justitiei si implementarea unor noi instrumente de management destinate sa asigure performanta activitatii ministerului, asigurarea resurselor necesare unei bune administrari a justitiei si accesarea surselor de finantare externa constituie premise esentiale pentru dezvoltarea organizatiei si a sistemului judiciar in 2013.

  Masuri pentru indeplinirea obiectivului: - sistematizarea fondului arhivistic al Ministerului Justitiei; - perfectionarea profesionala a personalului; - indeplinirea obligatiilor asumate in cadrul MCV; - dezvoltarea capacitatii administrative a Oficiului national de prevenire a

  criminalitatii si cooperare si pentru recuperarea creantelor provenite din infractiuni; - indeplinirea angajamentelor asumate de Romania in domeniul cooperarii judiciare

  internationale; - re-certificarea sistemului de management al calitatii implementat la nivelul

  ministerului in anul 2009; - imbunatatirea activitatii de planificare strategica si implementare a strategiilor din

  domeniul justitiei prin identificarea si implementarea unui instrumentar managerial modern; - consolidarea activitatii de asigurare expertiza pentru compartimentele ministerului

  si institutiile subordonate in elaborarea strategiilor, planurilor strategice sau politicilor publice;

  - mentinerea si imbunatatirea sistemului de control intern/managerial prevazut de OMFP 946/2005;

  - modificarea, completarea si aprobarea cadrului legal aplicabil serviciilor si profesiilor conexe (notari publici, executori judecatoresti, experti tehnici judiciari, interpreti si traducatori);

  - continuarea accesarii de finantare externa nerambursabila pentru dezvoltarea sistemului judiciar din fonduri structurale, programelor de finantare gestionate de Comisia Europeana, cat si din fondurile nerambursabile oferite de alti donori;

  - gestionarea asistentei financiare oferite de Regatul Norvegiei pentru sectorul justitiei, ca urmare a dobandirii calitatii de Operator de Program de catre Ministerul Justitiei, in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2012 si operationalizarea structurii care indeplineste calitatea de Operator de Program, in conformitate cu cerintele impuse de finantatorul norvegian.

  Rezultate asteptate: - imbunatatirea eficacitatii organizationale printr-o performanta crescuta a activitatii

  Ministerului Justitiei; - buna administrare a resurselor sistemului judiciar; - obligatii indeplinite in cadrul agendei europene; - planificare strategica a activitatilor in scopul eficientizarii serviciilor publice

  furnizate de Ministerul Justitiei. 3. Consolidarea sistemului penitenciar romanesc Sistemul penitenciar romanesc este o componenta a sistemului de ordine publica si

  siguranta nationala a Romaniei al carui scop principal este acela de dezvoltare a unui serviciu public, transparent si sigur pentru comunitate, bazat pe garantarea sigurantei locurilor de detentie si pe reintegrarea sociala a persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate.

  Masuri pentru indeplinirea obiectivului In perioada 2013-2015 vor continua investitiile in sistemul penitenciar destinate in

  special modernizarii si executiei de noi corpuri de detentie, precum si alte investitii, pentru

 • cresterea numarului locurilor de detentie si al imbunatatirii conditiilor de detentie ale persoanelor private de libertate. Astfel se va urmari diminuarea fenomenului de supraaglomerare, in contextul adoptarii noilor coduri, spre cresterea capacitatii de cazare a sistemului penitenciar prin finalizarea obiectivelor deja incepute, prin reparatii curente si capitale cu 754 locuri, la penitenciarele: Bistrita (28), Botosani (51), Craiova (60), PMT Craiova (60), Miercurea Ciuc (25), Poarta Alba (90), Slobozia (53), Timisoara (100), Targsor (40), Pelendava (247).

  De asemenea, vor fi avute in vedere masuri de imbunatatire a abilitatilor manageriale si competentelor profesionale ale personalului din sistemul administratiei penitenciare, prin construirea unui sistem de educatie si formare integrat, care sa asigure resursele umane necesare atat in domeniile de baza ale activitatilor desfasurate in sistem (reintegrarea sociala a persoanelor private de libertate, garantarea sigurantei detinerii, asistenta medicala pentru persoanele aflate in custodie), cat si, mai ales, in domeniul managementului resurselor.

  Rezultate asteptate: - modernizarea corpurilor de detentie pentru a raspunde exigentelor impuse de

  legislatia europeana; - garantarea sigurantei sistemului administratiei penitenciare si aplicarea regimului

  penitenciar urmarindu-se respectarea demnitatii umane, absoluta impartialitate, lipsita de orice discriminare bazata pe nationalitate, cetatenie, opinii politice si convingere religioasa;

  - imbunatatirea cantitativa si calitativa a normelor de hranire a persoanelor private de libertate.

  4. Consolidarea capacitatii administrative a celorlalte institutii subordonate a) Institutul National de Expertize Criminalistice Referitor la Institutul National de Expertize Criminalistice si laboratoarele

  interjudetene trebuie avuta in vedere alinierea activitatii de expertiza criminalistica la standardele europene, inclusiv in ceea ce priveste autorizarea functionarii laboratoarelor private, in principal prin finalizarea si implementarea legislatiei secundare in materie.

  b) Oficiul National al Registrului Comertului Oficiul National al Registrului Comertului urmareste in perioada 2013 - 2016

  asigurarea unui sistem eficient si eficace care sa asigure derularea activitatilor institutiei (tinerea registrului comertului, publicarea buletinului procedurilor de insolventa, asigurarea serviciilor on-line, organizarea registrului litigiilor, organizarea activitatilor financiar-contabile, resurse umane, control intern si audit public intern, arhiva generala, management, calitate, alte activitati suport) in mod corect, transparent, in termenele legale si la un cost accesibil solicitantilor de servicii.

  Atingerea obiectivelor stabilite va fi realizata prin implementarea urmatoarelor proiecte: (1) Servicii de Business Continuity si Disaster Recovery (DR) pentru ONRC, (2) Servicii de calitate pentru comunitatea de afaceri prin dezvoltarea sistemului de arhivare electronica a documentelor existent in cadrul Oficiului National al Registrului Comertului, (3) Dezvoltarea sistemului informatic pentru gestionarea buletinului electronic al registrului comertului, (4) Optimizarea si extinderea portalului de servicii on-line si a SII (sistemului informatic integrat) ale ONRC, (5) Asigurarea replicarii avansate a datelor din Sistemul Informatic Integrat SII in vederea sustinerii si cresterii capacitatii operationale a infrastructurii IT a ONRC, (6) Asigurarea dotarilor hardware, software, comunicatii, mentenanta si alte servicii informatice necesare sistemului informatic al ONRC, (7) Cardul electronic de firma si sediu electronic de firma, (8) Dezvoltarea sistemului informatic integrat de tip ERP (Enterprise Resource Planning) pentru integrare in RMS si a Sistemului informatic de suport decizional – EIS (Executive Information System) pentru ONRC, (9) Servicii de Managed Print Services pentru ONRC, (10) Servicii de Virtualizare

 • – VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pentru ONRC, (11) Sistemul Unificat de Comunicatii (inclusiv VoIP si Video-Conferinta) pentru ONRC, (12) Adaptarea sistemului informatic al ONRC in vederea interconectarii registrelor comertului ale Statelor Membre ale Uniunii Europene, (12) Platforma de instruire on-line (e-learning) pentru pregatirea si perfectionarea personalului (ONRC), (13) Sistem de management integrat la nivelul ONRC si oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale.

  In cadrul reformei Oficiului National al Registrului Comertului, Ministerul Justitiei a initiat o serie de masuri in vederea fluidizarii si simplificarii procesului de inregistrare. Au fost create astfel premisele pentru aparitia profesiei de registrator comercial, functionar investit cu autoritate publica de efectuare a controlului administrativ de legalitate prealabil inmatriculari/inregistrari de mentiuni in registrul comertului.

  Efectele pozitive asupra fluentei procedurii de inregistrare vor fi completate de un impact pozitiv asupra volumului de activitate al instantelor judecatoresti, registratorii comerciali urmand a prelua atributiile judecatorilor delegati la registrul comertului degrevand, astfel, magistratii de atributii ce nu erau strict legate de actul de justitie si care implicau importante resurse umane si un volum ridicat de activitate.

  c) Autoritatea Nationala pentru Cetatenie Avand in vedere necesitatea unei reorganizari administrativ-institutionale in scopul

  eficientizarii activitatii Comisiei pentru cetatenie, constituita la nivelul Ministerului Justitiei, prin OUG nr. 5/2010 pentru infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Cetatenie a fost infiintata Autoritatea Nationala pentru Cetatenie, institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, aflata in subordinea Ministerului Justitiei, finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Justitiei.

  In perioada 2013-2016 va continua procesul de consolidare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie prin extinderea capacitatii logistice si a resurselor umane.

  d) Alte institutii Spitalul Prof. dr. „Constantin Angelescu”, Centrul Medical de Diagnostic si

  Tratament Ambulatoriu au ca principal obiectiv, pentru perioada 2013-2015, dezvoltarea si eficientizarea activitatii medicale efectuate pentru sistemul justitiei, prin achizitionarea de echipamente medicale de inalta performanta, caracteristice unitatilor spitalicesti de profil si asigurarea fondurilor necesare pentru punerea in siguranta a fondului construit.

  5. Intrarea in vigoare a noilor coduri Punerea in aplicare a noilor coduri ale sistemului judiciar si solutionarea tuturor

  aspectelor relevante ale reformei structurale si procedurale, ale ajustarilor din domeniul resurselor umane si ale investitiilor in infrastructura judiciara constituie unele dintre cele mai semnificative elemente retinute de Comisia Europeana in contextul monitorizarii progreselor inregistrate de Romania in cadrul mecanismului de cooperare si verificare.

  Adoptarea solutiilor pentru operationalizarea sistemului judiciar in scopul punerii in aplicare a noilor coduri devine cu atat mai stringenta, cu cat masurile legislative legate de aceste coduri sunt deja adoptate (in cazul Codului de procedura civila), intr-o etapa avansata de adoptare (in cazul Codului penal), respectiv intr-un calendar de adoptare in termen scurt (in cazul Codului de procedura penala).

  Rezultate asteptate: - crearea in materie procesual-civila a unui cadru legislativ urmarind simplificarea si

  accelerarea procedurilor; - schimbari de substanta cu privire la sanctiunile si masurile neprivative de libertate

  aplicabile in cursul procesului penal; - reducerii duratei proceselor si a simplificarii procedurilor judiciare penale.

 • 6. Dezvoltarea serviciului de probatiune Prioritatea 0 a sistemului de probatiune pentru urmatorii 3 ani este pregatirea intrarii

  in vigoare a noilor coduri – Codul penal si Codul de procedura penala, implementarea dispozitiilor acestora, precum si a pachetului legislativ privind executarea pedepselor. In urma analizei aferente studiului de impact, cu referire la serviciile de probatiune este subliniat ca intrarea in vigoare a noilor coduri (penal si procedura penala) va genera o reforma de substanta a sistemului de probatiune. Se va urmari adoptarea celor doua proiecte de lege in domeniul probatiunii: proiectul Legii privind executarea sanctiunilor si masurilor neprivative de libertate si al Legii privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune precum si pregatirea implementarii acestora.

  Rezultate asteptate: - crearea unui cadru legislativ modern, unitar si coerent in domeniul executarii

  sanctiunilor si masurilor neprivative de libertate in stransa corelatie cu dispozitiile din noile coduri in materie penala si cu reglementarile internationale in acest domeniu;

  - schimbari de substanta cu privire la modalitatea de executare a sanctiunilor si masurilor neprivative de libertate;

  - reducerea costurilor determinate de incarcerare prin promovarea modalitatilor neprivative de executare a pedepselor si masurilor.

  4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate

  astfel:

  Surse de finantare: Pondere - % -

  Buget de stat 98,22 Fonduri externe nerambursabile 1,45 Venituri proprii 0,33 Total 100,00

  5. MENTIUNI SPECIALE Prin semnarea, in data de 28 iulie 2010, a Acordului intre Regatul Norvegiei si

  Uniunea Europeana pentru Mecanismul Financiar Norvegian (MFN) pentru perioada 2009 - 2014, Romania va beneficia de asistenta financiara nerambursabila acordata de Regatul Norvegiei pentru promovarea cresterii economice si asigurarea unei dezvoltari sustenabile, fiind finantate 9 domenii de interes, care beneficiaza de o alocare totala de 115,20 milioane Euro.

  In acest sens, in data de 21 martie 2012 a fost semnat Memorandumul de Intelegere intre Guvernul Norvegiei si Guvernul Romaniei pentru punerea in aplicare a Acordului privind Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014.

  Conform Regulamentului de implementare a MFN 2009-2014, la solicitarea Punctului National de Contact, Ministerul Justitiei a fost desemnat Operator de Program, calitate in care, la nivelul institutiei, va fi constituita o structura distincta care va gestiona alocarea financiara nerambursabila in valoare de 20 de milioane de euro pentru derularea de proiecte in urmatoarele domenii de interes aferente sectorului „Justitie si afaceri interne”:

  - Violenta domestica si violenta bazata pe deosebirea de sex; - Cooperarea si intarirea capacitatii judiciare; - Servicii corectionale, inclusiv sanctiuni non-privative de libertate. Scopul infiintarii acestei structuri organizatorice va fi acela de a gestiona programul

  de finantare in conformitate cu regulile impuse de finantator, iar responsabilitatile vor fi

 • similare structurilor care gestioneaza fondurile structurale (de ex. autoritatile de management).

  Totodata, prin intermediul unora dintre compartimentele sale de specialitate, Ministerul Justitiei poate avea si calitatea de promotor de proiecte (beneficiar) in cadrul MFN 2009-2014.

  De asemenea, Ministerul Justitiei este beneficiar al fondurilor structurale disponibile in cadrul programelor operationale „Dezvoltarea Capacitatii Administrative” (PODCA) si „Cresterea Competitivitatii Economice” (POSCCE).

  In prezent, Ministerul Justitiei a semnat contracte de finantare cu Autoritatile de Management, respectiv Organismele Intermediare pentru 3 proiecte, mentionate mai jos, iar alte doua cereri de finantare, selectate si aprobate de Autoritatea de Management pentru PODCA (AM PODCA), sunt in asteptare pana la identificarea unor surse de finantare suplimentare.

  Astfel, proiectele pentru care la acest moment s-au semnat contracte de finantare sunt:

  - Proiectul „Analiza independenta privind eficienta sistemului judiciar”, pentru implementarea caruia a fost semnat in data de 16 februarie 2012 contractul de finantare cu AM PODCA. Proiectul are o valoare totala de 3.354.790 lei (inclusiv TVA si alte cheltuieli neeligibile) si o durata de 13 luni, fiind implementat impreuna cu Banca Mondiala, in calitate de consultant.

  - Proiectul „Platforma e-learning cu specific IT pentru Ministerul Justitiei si sistemul judiciar din Romania”, pentru implementarea caruia a fost semnat in data de 19 ianuarie 2012 contractul de finantare cu Organismul Intermediar responsabil in cadrul POSCCE. Proiectul are o valoare totala de 18.596.153,52 lei (inclusiv TVA si alte cheltuieli neeligibile) si o durata de 2 ani (23 ianuarie 2012 – 22 ianuarie 2014).

  - Proiectul „Implementarea portalului N-Lex”, pentru implementarea caruia a fost semnat in luna octombrie 2012 contractul de finantare cu AM PODCA. Proiectul are o valoare totala de 20.624.734 lei (inclusiv TVA si alte cheltuieli neeligibile) si o durata de 2 ani (2 octombrie 2012 – 1 octombrie 2014).

  In cadrul programelor specifice finantate de Comisia Europeana si destinate Statelor Membre („Justitie Civila”, „Justitie Penala”, „E-justice” si „Prevenirea si combaterea criminalitatii”), Ministerul Justitiei deruleaza, in calitate de stat coordonator, respectiv ca partener in cadrul unor proiecte gestionate de alte State Membre, mai multe proiecte in domenii vizand: intarirea capacitatii oficiilor de recuperare a creantelor si a organelor judiciare din Uniunea Europeana in lupta impotriva criminalitatii economice si in recuperarea creantelor; consolidarea cooperarii judiciare internationale in materia obligatiilor de intretinere si in combaterea traficului de fiinte umane in Uniunea Europeana; dezvoltarea utilizarii de instrumente electronice de gestionare a procedurilor de comunicare a citatiilor si inserarea in cadrul portalului instantelor a unui motor de cautare generala, promovarea medierii in cauzele transfrontaliere, dezvoltarea sistemului de probatiune, imbunatatirea contactului, schimbului de informatii si de bune practici dintre notarii publici si instantele judecatoresti cu privire la aplicarea instrumentelor legislative europene adoptate in domeniul dreptului familiei si dreptului civil, etc.

  Contributia financiara (cofinantarea nationala) pe care trebuie sa o asigure Ministerul Justitiei pentru implementarea proiectelor mentionate se poate ridica la 10% – 20% din valoarea totala a acestora, in functte de programul specific in cadrul caruia a fost depus proiectul, diferenta de 80% – 90% urmand a fi suportata de catre Comisia Europeana.

  De asemenea, exista posibilitatea ca, in perioada urmatoare, sa fie incheiate noi parteneriate pentru depunerea de proiecte si obtinerea de finantare din fondurile comunitare alocate acestor programe specifice.

 • Ministerul Justitiei este si beneficiar al urmatoarelor proiecte finantate in cadrul „Programului de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinse”, a caror implementare va continua in cursul anului 2013: „Crearea de ateliere de lucru pentru executarea pedepsei privind munca in folosul comunitatii (probatiune)” si „Consolidarea competentelor in domeniul recuperarii creantelor”.

  De asemenea, Ministerul Justitiei va continua si in anul 2013 derularea de programe de asistenta bilaterala cu Fundatia Konrad Adenauer (KAS), prin intermediul programului „Statul de Drept Europa de Sud-Est. Astfel, Ministerul Justitiei a depus spre finantare doua noi proiecte in cadrul acestui program, respectiv: „Pregatirea sistemului judiciar pentru implementarea Noului Cod de Procedura Civila” si “Etica, integritate si transparenta in sistemul romanesc de probatiune”.

  Totodata, Ministerul Justitiei a obtinut finantare din partea Ministerului Afacerilor Externe din Olanda pentru implementarea unui proiect care urmareste consolidarea capacitatii autoritatilor romane de a implementa masuri necesare indeplinirii obiectivelor de referinta prevazute in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), respectiv a celor din domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei.

  6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE 6.1 Investitii publice in perioada 2013 – 2016 Obiective de investitii cu finantare 100% de la bugetul de stat - Extindere sediu Tribunal Calarasi - obiectiv de investitii in curs de receptie la

  terminarea lucrarilor pentru punerea in functiune in anul 2013; - Sediu nou Judecatoria Zarnesti - obiectiv de investitii in curs de finalizare; - Sediu nou Judecatoria Falticeni – obiectiv de investitii in curs de executie ; - Palatul de Justitie Prahova (sediul Curtii de Apel Ploiesti si Tribunalului Prahova ) -

  obiectiv de investitii in curs de executie; - Extindere Palat de Justitie Satu Mare (sediul Tribunalului Satu Mare si

  Judecatoriei Satu Mare) - obiectiv de investitii in curs de executie; - Extindere sediu Judecatorie Gherla - obiectiv de investitii in curs de executie; - Extindere sediu Judecatorie Hunedoara - obiectiv de investitii in curs de executie; - Palatul de Justitie Neamt (sediul Tribunalului Neamt si Judecatoriei Piatra Neamt)

  obiectiv de investitii in curs de executie; - Extindere sediu Tribunal Covasna - obiectiv de investitii in curs de executie; - Sediu nou Judecatorie Beclean - obiectiv de investitii in curs de executie; - Extindere si mansardare sediu Judecatorie Medias - obiectiv de investitii in curs

  de executie; - Palatul de Justitie Mehedinti (sediul Tribunal Mehedinti si Judecatoriei Drobeta-

  Turnu Severin) – obiectiv de investitii in continuare, etapa de proiectare, faza – proiect tehnic, detalii de executie si alte documentatii prevazute de legislatia in vigoare;

  - Sediu nou Tribunal Teleorman si Judecatoria Alexandria – sediu nou, etapa de proiectare, faza – proiect tehnic, detalii de executie si alte documentatii prevazute de legislatia in vigoare.

  Lucrari de interventii la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, asimilate obiectivelor de investitii, care constau in: reparatii capitale, transformari, modificari, modernizari, consolidari, reabilitari termice, efectuate in scopul asigurarii cerintelor esentiale de calitate si functionale ale constructiilor, potrivit destinatiei lor, cu finantare 100% de la bugetul de stat:

  - Reparatii capitale sediu Judecatorie Targu Bujor – lucrari in curs de executie; - Reparatii capitale sediu Judecatorie Turnu Magurele – lucrari in curs de executie; - Amenajare sediu Judecatorie Motru – lucrari in curs de executie, pentru

  finalizarea lucrarilor de executie;

 • - Reparatii capitale, consolidare, restaurare,modernizare si amenajare Palat de Justitie Satu Mare (sediul Tribunalului Satu Mare si Judecatoriei Satu Mare) – lucrari in curs de executie;

  - Reparatii capitale sediu Judecatorie Gherla - lucrari in curs de executie; - Reparatii capitale sediu Judecatorie Hunedoara - lucrari in curs de executie; - Reparatii capitale sediu Medias – lucrari in curs de executie; - Reparatii capitale sediu Sighisoara – lucrari in curs de executie; - Reabilitare termica sediu Judecatorie Patarlagele – lucrari in curs de executie; - Reabilitare termica sediu Judecatorie Ramnicu Sarat – lucrari in curs de executie; - Reparatii capitale si amenajare sediu Judecatorie Lehliu Gara - lucrari in curs de

  executie; - Reparatii capitale sediu Judecatoria Sector 3, Bucuresti - achizitie publica de

  lucrari; - Reparatii capitale si modernizare si sediu Tribunal Alba si Judecatoria Alba Iulia -

  lucrari in continuare, achizitie publica de lucrari; - Reparatii capitale, consolidare si amenajare sediu Judecatorie Buftea – lucrari in

  continuare, proiectare, faza – proiect tehnic, detalii de executie si alte documentatii prevazute de legislatia in vigoare;

  - Reparatii capitale si modernizare sediu Judecatorie Gura Humorului – lucrari in continuare, proiectare, faza – proiect tehnic, detalii de executie si alte documentatii prevazute de legislatia in vigoare;

  - Reparatii capitale si consolidare sediu Curte de Apel Targu Mures – lucrari in continuare, etapa de proiectare, faza – proiect tehnic, detalii de executie si alte documentatii prevazute de legislatia in vigoare;

  - Reparatii capitale si consolidare sediu Tribunal Mures si Judecatorie Targu Mures – lucrari in continuare, etapa de proiectare, faza – proiect tehnic, detalii de executie si alte documentatii prevazute de legislatia in vigoare;

  - Reparatii capitale si consolidare sediu Judecatorie Tecuci – lucrari in continuare, etapa de proiectare, faza – proiect tehnic, detalii de executie si alte documentatii prevazute de legislatia in vigoare;

  - Lucrari de reparatii capitale si modernizare instalatii electrice si instalatii de gaze naturale, la sediile Judecatoria Sinaia,Toplita si Zimnicea;

  - Reparatii capitale, consolidare si extindere spital „Prof. Dr. Constantin Angelescu” - etapa de proiectare, faza – studiu de fezabilitate si alte studii prevazute de legislatia in vigoare

  6.2 Proiecte relevante (beneficiare de sume importante de la buget): - Palatul de Justitie Neamt (Tribunalul Neamt si Judecatoria Piatra Neamt) – sediu

  nou; - Palatul de Justitie Satu – Mare – reparatii capitale, consolidare, restaurare,

  amenajare si extindere; - Palatul de Justitie Mehedinti – sediu nou Tribunal Mehedinti si Judecatoria

  Drobeta Turnu-Severin; - Sediu Tribunal Teleorman si Judecatoria Alexandria – sediu nou. In cadrul proiectului privind Reforma Sistemului Judiciar (componentele 1 si 3), se

  finanteaza din imprumut urmatoarele obiective de investitii : Componenta 1. Reabilitarea infrastructurii sediilor instantelor 1.Lucrari civile Palat de justitie Iasi, contract semnat inca din august 2011; stadiu

  fizic de realizare 30%; conditionalitate monitorizata de Banca Mondiala cu risc de anulare a sumelor din Imprumut in cazul neindeplinirii (progres fizic 50% pana in 30 septembrie 2013);

  2.Lucrari civile sediu Tribunal si Judecatorie Tulcea, contract semnat inca din iulie 2010; stadiu fizic de realizare 90%; conditionalitate monitorizata de Banca Mondiala cu

 • risc de anulare a sumelor din Imprumut in cazul neindeplinirii (finalizare lucrari 31 august 2013);

  3.Contract lucrari reabilitare si amenajare Curte de Apel Pitesti, contract semnat in septembrie 2010; stadiu fizic de realizare 90%; conditionalitate monitorizata Banca Mondiala cu risc de anulare a sumelor din Imprumut in cazul neindeplinirii (finalizare lucrari 31 august 2013);

  4.Contract lucrari reabilitare, amenajare si extindere sediu Tribunal Sibiu, contract semnat in iunie 2011; stadiu fizic de realizare 25%;

  5.Contract lucrari reabilitare si extindere Palat de Justitie Oradea, contract semnat in octombrie 2012;

  6.Contract lucrari supraetajare si mansardare aripa est Tribunal Cluj, contract semnat in decembrie 2012;

  7.Contract lucrari reabilitare si restaurare Tribunal Prahova, contractul va fi semnat in 2013;

  8.Contract lucrari extindere Tribunal Dolj si Curte de Apel Craiova, contractul va fi semnat in 2013;

  9. Contract lucrari civile Judecatoria Campina, contractul va fi semnat in 2013; 10.Contract furnizare mobilier instante, contract semnat in noiembrie 2011, stadiu

  fizic de realizare 75%; Componenta 3. Sprijinirea gestionarii informatiilor la nivelul instantelor prin mijloace

  IT 11.Contract sistem IT integrat de management al resurselor, contract semnat in

  decembrie 2010, stadiu de realizare sistem 75%, conditionalitate monitorizata Banca Mondiala cu risc de anulare a sumelor din Imprumut in cazul neindeplinirii (RMS functional pana la 31 martie 2014);

  12.Contract sistem informatic integrat de inregistrare a sedintelor de judecata, contract semnat in decembrie 2011, stadiu de realizare sistem 20%;

  13.Contract modernizare infrastructura IT Tribunal Bucuresti in vederea optimizarii functionarii Sistemului Informatic Integrat de Inregistrare a Sedintelor de Judecata, contractul va fi semnat in 2013;

  14. Contract implementare Sistem Informatic de Gestiune a Documentelor in cadrul Inspectiei Judiciare, contractul va fi semnat in 2013.

 • 7. S

  INTE

  ZA P

  RO

  GR

  AM

  ELO

  R F

  INA

  NTA

  TE P

  RIN

  PR

  OIE

  CTU

  L D

  E B

  UG

  ET

  Cad

  rul d

  e ch

  eltu

  ieli

  pe te

  rmen

  med

  iu

  -mii

  lei-

  Cap

  itol b

  uget

  ar

  Pro

  gram

  e bu

  geta

  re

  Obi

  ectiv

  e

  Rea

  lizar

  i E

  xecu

  tie

  Prop

  uner

  i Es

  timar

  i Es

  timar

  i Es

  timar

  i

  al

  e pr

  ogra

  mel

  or

  2011

  P

  relim

  inat

  a 20

  13

  2014

  20

  15

  2016

  20

  12

  1 2

  3 4

  5 6

  7 8

  9 61

  .01

  61.0

  8 1.

  Con

  solid

  area

  cap

  acita

  tii

  adm

  inis

  trativ

  e a

  inst

  ante

  lor s

  i fa

  cilit

  area

  acc

  esul

  ui la

  just

  itie

  1. A

  sigu

  rare

  a un

  or s

  patii

  co

  resp

  unza

  toar

  e de

  rula

  rii

  actu

  lui d

  e ju

  stiti

  e 2.

  Rea

  bilit

  area

  infra

  stru

  ctur

  ii in

  stan

  telo

  r; 3.

  Con

  solid

  area

  cap

  acita

  tii

  adm

  inis

  trativ

  e a

  inst

  ante

  lor;;

  4.

  Rea

  lizar

  ea u

  nui s

  iste

  m IT

  in

  tegr

  at d

  e m

  anag

  emen

  t al

  resu

  rsel

  or in

  cad

  rul s

  iste

  mul

  ui

  judi

  ciar

  ; 6.

  Dot

  area

  sis

  tem

  ului

  judi

  ciar

  cu

  ech

  ipam

  ente

  IT

  7. C

  ontin

  uare

  a de

  zvol

  tarii

  in

  frast

  ruct

  urii

  de c

  omun

  icat

  ii a

  sist

  emul

  ui ju

  dici

  ar.

  1.21

  5.62

  1 1.

  343.

  371

  1.31

  2.29

  3 1.

  332.

  505

  1.36

  5.64

  8 1.

  374.

  870

  2.

  Con

  solid

  area

  cad

  rulu

  i no

  rmat

  iv s

  i ins

  titut

  iona

  l ne

  cesa

  r bun

  ei fu

  nctio

  nari

  a M

  inis

  teru

  lui J

  ustit

  iei c

  a se

  rvic

  iu p

  ublic

  1.C

  onso

  lidar

  ea c

  apac

  itatii

  ad

  min

  istra

  tive

  la n

  ivel

  ul

  apar

  atul

  ui p

  ropr

  iu a

  l M

  inis

  teru

  lui J

  ustit

  iei

  2.In

  depl

  inire

  a ob

  iect

  ivel

  or c

  e in

  tra in

  com

  pete

  nta

  Min

  iste

  rulu

  i Ju

  stiti

  ei, u

  rmar

  e a

  calit

  atii

  Rom

  anie

  i de

  stat

  mem

  bru

  UE

  3.

  Impl

  emen

  tare

  a O

  biec

  tivel

  or

  ce re

  vin

  MJ

  din

  Stra

  tegi

  a N

  atio

  nala

  Ant

  icor

  uptie

  42.8

  04

  55.6

  06

  61.3

  03

  79.8

  09

  51.9

  17

  53.6

  99

  3.

  Con

  solid

  area

  sis

  tem

  ului

  pe

  nite

  ncia

  r rom

  anes

  c

  1. G

  aran

  tare

  a si

  gura

  ntei

  si

  stem

  ului

  de

  dete

  ntie

  2.

  Edu

  catie

  si a

  sist

  enta

  ps

  ihos

  ocia

  la a

  dapt

  ate

  nevo

  ilor

  pers

  oane

  lor p

  rivat

  e de

  libe

  rtate

  in

  ved

  erea

  cre

  ster

  ii sa

  nsel

  or d

  e re

  inte

  grar

  e so

  cial

  a 3.

  Asi

  sten

  ta m

  edic

  ala

  de

  773.

  885

  827.

  218

  771.

  131

  796.

  399

  818.

  966

  839.

  678

 • calit

  ate

  pent

  ru p

  erso

  anel

  e pr

  ivat

  e de

  libe

  rtate

  , pro

  teja

  rea

  si p

  rom

  ovar

  ea s

  anat

  atii,

  pr

  ecum

  si p

  reve

  nire

  a im

  boln

  aviri

  lor

  4.Tr

  ansp

  aren

  ta s

  i im

  agin

  e ob

  iect

  iva

  a si

  stem

  ului

  ad

  min

  istra

  tiei p

  enite

  ncia

  re, l

  a ni

  velu

  l soc

  ieta

  tii

  5.M

  anag

  emen

  t ins

  titut

  iona

  l pe

  rform

  ant

  4.

  Con

  solid

  area

  cap

  acita

  tii

  adm

  inis

  trativ

  e a

  celo

  rlalte

  in

  stitu

  tii s

  ubor

  dona

  te

  a) In

  stitu

  tul N

  atio

  nal d

  e Ex

  perti

  ze C

  rimin

  alis

  tice

  b) D

  ezvo

  ltare

  a ac

  tivita

  tii d

  e in

  regi

  stra

  re la

  niv

  elul

  Ofic

  iulu

  i N

  atio

  nal a

  l Reg

  istru

  lui

  Com

  ertu

  lui

  c) A

  utor

  itate

  a N

  atio

  nala

  pe

  ntru

  Cet

  aten

  ie (A

  NC

  ) d)

  Alte

  inst

  itutii

  1. C

  rear

  ea u

  nor n

  oi

  depa

  rtam

  ente

  si i

  mpl

  emen

  tare

  a de

  noi

  spe

  cial

  itati

  de e

  xper

  tiza

  crim

  inal

  istic

  a

  1. A

  sigu

  rare

  a un

  ui s

  iste

  m

  efic

  ient

  si e

  ficac

  e ca

  re s

  a ge

  nere

  ze d

  erul

  area

  act

  ivita

  tilor

  in

  stitu

  tiei i

  n m

  od c

  orec

  t, tra

  nspa

  rent

  , in

  term

  enel

  e le

  gale

  si l

  a un

  cos

  t acc

  esib

  il so

  licita

  ntilo

  r de

  serv

  icii.

  1.

  Con

  solid

  area

  AN

  C p

  rin

  extin

  dere

  a ca

  paci

  tatii

  logi

  stic

  e,

  abso

  rbtia

  de

  resu

  rse

  uman

  e, a

  sigu

  rare

  a ce

  lerit

  atii

  proc

  edur

  ale

  pent

  ru

  solu

  tiona

  rea

  cere

  rilor

  adr

  esat

  e A

  NC

  1.

  Dez

  volta

  rea

  rete

  lei

  cabi

  nete

  lor m

  edic

  ale

  din

  terit

  oriu

  (CM

  DTA

  ) 2.

  Reo

  rgan

  izar

  ea

  com

  parti

  men

  tulu

  i de

  asis

  tent

  a m

  edic

  ala

  de s

  peci

  alita

  te.

  (CM

  DTA

  ) 3.

  Rep

  arat

  ii ca

  pita

  le,

  cons

  olid

  are

  si e

  xtin

  dere

  spa

  tiu

  (Spi

  talu

  l Pro

  f. D

  r. C

  onst

  antin

  133.

  197

  4.

  968

  118.

  421

  9.31

  0

  498

  117.

  646

  5.47

  9 10

  1.52

  0 9.

  606

  1.

  041

  124.

  539

  6.

  000

  107.

  583

  10.4

  56

  500

  129.

  956

  6.31

  8 11

  2.18

  6 10

  .926

  52

  6

  132.

  615

  6.31

  8 11

  4.73

  5 11

  .036

  52

  6

  125.

  793

  6.31

  8 10

  7.91

  3 11

  .036

  52

  6

 • Ange

  lesc

  u)

  4. A

  chiz

  ition

  area

  de

  apar

  atur

  a m

  edic

  ala

  (Spi

  talu

  l Pro

  f. D

  r. C

  onst

  antin

  Ang

  eles

  cu)

  5.

  Intra

  rea

  in v

  igoa

  re a

  co

  duril

  or

  Intra

  rea

  in v

  igoa

  re a

  Cod

  ului

  pe

  nal,

  Cod

  ului

  de

  proc

  edur

  a ci

  vila

  si C

  odul

  ui d

  e pr

  oced

  ura

  pena

  la

  0 19

  .500

  28

  .531

  28

  .828

  29

  .128

  29

  .128

  6.

  Dez

  volta

  rea

  serv

  iciu

  lui d

  e pr

  obat

  iune

  1.

  Asi

  gura

  rea

  resu

  rsel

  or

  uman

  e si

  mat

  eria

  le n

  eces

  are

  pune

  rii in

  apl

  icar

  e a

  codu

  lui

  pena

  l si a

  cod

  ului

  de

  proc

  edur

  a pe

  nala

  4.50

  0 5.

  500

  25.0

  00

  25.1

  42

  25.2

  94

  25.3

  94

  TOTA

  L

  2.

  170.

  007

  2.36

  8.84

  1 2.

  322.

  797

  2.39

  2.63

  9 2.

  423.

  568

  2.44

  8.56

  2

 • Denumire indicator

  SINTEZAfondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

  pe anii 2012-2016

  Anexa nr. 3 / 17 / 01 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5000

  5400

  6100

  6800

  5001

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  57

  59

  65

  70

  71

  84

  85

  01

  20

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  59

  65

  70

  71

  84

  85

  01

  51

  57

  01

  10

  20

  TOTAL GENERAL

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  TITLUL X ALTE CHELTUIELI

  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI

  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  2.133.372

  2.095.517

  1.106.208

  153.023

  780.099

  9.678

  20.360

  242

  25.907

  37.855

  37.855

  284

  284

  284

  2.128.528

  2.090.673

  1.106.208

  152.739

  775.781

  9.678

  20.360

  25.907

  37.855

  37.855

  4.560

  4.560

  4.318

  242

  2.119.883

  2.084.883

  1.105.197

  151.234

  2.379.102

  2.349.795

  1.238.237

  201.551

  837.495

  10.688

  11.051

  153

  4

  50.616

  37.712

  37.712

  -8.405

  -8.405

  509

  509

  509

  2.375.025

  2.345.718

  1.238.237

  201.042

  834.080

  10.688

  11.051

  4

  50.616

  37.712

  37.712

  -8.405

  -8.405

  3.568

  3.568

  3.415

  153

  2.365.144

  2.339.081

  1.237.116

  199.732

  2.333.211

  2.293.819

  1.294.809

  149.426

  780.119

  1.877

  48.352

  186

  19.050

  39.392

  39.392

  284

  284

  284

  2.330.553

  2.291.161

  1.294.809

  149.142

  777.931

  1.877

  48.352

  19.050

  39.392

  39.392

  2.374

  2.374

  2.188

  186

  2.291.551

  2.256.551

  1.293.332

  147.539

  -1,93

  -2,38

  4,57

  -25,86

  -6,85

  -82,44

  337,54

  21,57

  -62,36

  4,45

  4,45

  -44,20

  -44,20

  -44,20

  -1,87

  -2,33

  4,57

  -25,82

  -6,73

  -82,44

  337,54

  -62,36

  4,45

  4,45

  -33,46

  -33,46

  -35,93

  21,57

  -3,11

  -3,53

  4,54

  -26,13

  2.403.162

  2.362.614

  1.334.857

  154.271

  805.863

  1.976

  40.458

  189

  25.000

  40.548

  40.548

  292

  292

  292

  2.400.378

  2.359.830

  1.334.857

  153.979

  803.560

  1.976

  40.458

  25.000

  40.548

  40.548

  2.492

  2.492

  2.303

  189

  2.386.204

  2.350.049

  1.333.375

  152.407

  2.434.101

  2.392.540

  1.368.193

  158.545

  828.427

  1.976

  10.207

  192

  25.000

  41.561

  41.561

  292

  292

  292

  2.431.314

  2.389.753

  1.368.193

  158.253

  826.124

  1.976

  10.207

  25.000

  41.561

  41.561

  2.495

  2.495

  2.303

  192

  2.419.333

  2.382.166

  1.366.710

  156.676

  A B

  MINISTERUL JUSTITIEI

  2.459.098

  2.416.621

  1.368.193

  162.476

  849.137

  1.976

  9.645

  194

  25.000

  42.477

  42.477

  292

  292

  292

  2.456.309

  2.413.832

  1.368.193

  162.184

  846.834

  1.976

  9.645

  25.000

  42.477

  42.477

  2.497

  2.497

  2.303

  194

  2.444.851

  2.406.754

  1.366.710

  160.592

  Program initial 2012 comparabil

  Executie preliminata

  2012 comparabil

  Propuneri 2013

  Crestere / descrestere2013/2012

  Estimari 2014

  Estimari 2015

  Estimari 2016

  1 2 3 4 5 6 7

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 17 / 01 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5100

  5401

  6000

  6101

  01

  01

  51

  55

  56

  57

  59

  65

  70

  71

  84

  85

  01

  20

  01

  20

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  59

  65

  70

  71

  84

  85

  01

  10

  20

  51

  55

  56

  59

  65

  70

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  TITLUL X ALTE CHELTUIELI

  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI

  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI

  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

  780.099

  9.678

  12.526

  242

  25.907

  35.000

  35.000

  284

  284

  284

  284

  284

  284

  2.115.039

  2.080.039

  1.105.197

  150.950

  775.781

  9.678

  12.526

  25.907

  35.000

  35.000

  2.115.039

  2.080.039

  1.105.197

  150.950

  775.781

  9.678

  12.526

  25.907

  35.000

  837.495

  10.688

  3.277

  153

  4

  50.616

  34.468

  34.468

  -8.405

  -8.405

  509

  509

  509

  509

  509

  509

  2.361.067

  2.335.004

  1.237.116

  199.223

  834.080

  10.688

  3.277

  4

  50.616

  34.468

  34.468

  -8.405

  -8.405

  2.361.067

  2.335.004

  1.237.116

  199.223

  834.080

  10.688

  3.277

  4

  50.616

  34.468

  780.119

  1.877

  14.448

  186

  19.050

  35.000

  35.000

  284

  284

  284

  284

  284

  284

  2.288.893

  2.253.893

  1.293.332

  147.255

  777.931

  1.877

  14.448

  19.050

  35.000

  35.000

  2.288.893

  2.253.893

  1.293.332

  147.255

  777.931

  1.877

  14.448

  19.050

  35.000

  -6,85

  -82,44

  340,89

  21,57

  -62,36

  1,54

  1,54

  -44,20

  -44,20

  -44,20

  -44,20

  -44,20

  -44,20

  -3,06

  -3,47

  4,54

  -26,09

  -6,73

  -82,44

  340,89

  -62,36

  1,54

  1,54

  -3,06

  -3,47

  4,54

  -26,09

  -6,73

  -82,44

  340,89

  -62,36

  1,54

  805.863

  1.976

  31.239

  189

  25.000

  36.155

  36.155

  292

  292

  292

  292

  292

  292

  2.383.420

  2.347.265

  1.333.375

  152.115

  803.560

  1.976

  31.239

  25.000

  36.155

  36.155

  2.383.420

  2.347.265

  1.333.375

  152.115

  803.560

  1.976

  31.239

  25.000

  36.155

  828.427

  1.976

  3.185

  192

  25.000

  37.167

  37.167

  292

  292

  292

  292

  292

  292

  2.416.546

  2.379.379

  1.366.710

  156.384

  826.124

  1.976

  3.185

  25.000

  37.167

  37.167

  2.416.546

  2.379.379

  1.366.710

  156.384

  826.124

  1.976

  3.185

  25.000

  37.167

  A B

  MINISTERUL JUSTITIEI

  849.137

  1.976

  3.145

  194

  25.000

  38.097

  38.097

  292

  292

  292

  292

  292

  292

  2.442.062

  2.403.965

  1.366.710

  160.300

  846.834

  1.976

  3.145

  25.000

  38.097

  38.097

  2.442.062

  2.403.965

  1.366.710

  160.300

  846.834

  1.976

  3.145

  25.000

  38.097

  Program initial 2012 comparabil

  Executie preliminata

  2012 comparabil

  Propuneri 2013

  Crestere / descrestere2013/2012

  Estimari 2014

  Estimari 2015

  Estimari 2016

  1 2 3 4 5 6 7

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 17 / 01 Pag. - mii lei -3

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6500

  6801

  5008

  6000

  6108

  5010

  6000

  6110

  01

  08

  10

  71

  84

  85

  01

  51

  57

  01

  51

  57

  01

  56

  01

  56

  01

  56

  01

  10

  20

  70

  71

  01

  10

  20

  70

  71

  01

  10

  20

  70

  71

  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTPartea a III-a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALECHELTUIELI CURENTE

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPARTEA a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREVENITURI PROPRII - TOTAL CHELTUIELI

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

  Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

  ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  CHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

  35.000

  4.560

  4.560

  4.318

  242

  4.560

  4.560

  4.318

  242

  7.834

  7.834

  7.834

  7.834

  7.834

  7.834

  7.834

  7.834

  7.834

  5.655

  2.800

  1.011

  1.789

  2.855

  2.855

  5.655

  2.800

  1.011

  1.789

  2.855

  2.855

  5.655

  2.800

  1.011

  1.789

  2.855

  2.855

  34.468

  -8.405

  -8.405

  3.568

  3.568

  3.415

  153

  3.568

  3.568

  3.415

  153

  7.774

  7.774

  7.774

  7.774

  7.774

  7.774

  7.774

  7.774

  7.774

  6.184

  2.940

  1.121

  1.819

  3.244

  3.244

  6.184

  2.940

  1.121

  1.819

  3.244

  3.244

  6.184

  2.940

  1.121

  1.819

  3.244

  3.244

  35.000

  2.374

  2.374

  2.188

  186

  2.374

  2.374

  2.188

  186

  33.904

  33.904

  33.904

  33.904

  33.904

  33.904

  33.904

  33.904

  33.904

  7.756

  3.364

  1.477

  1.887

  4.392

  4.392

  7.756

  3.364

  1.477

  1.887

  4.392

  4.392

  7.756

  3.364

  1.477

  1.887

  4.392

  4.392

  1,54

  -33,46

  -33,46

  -35,93

  21,57

  -33,46

  -33,46

  -35,93

  21,57

  336,12

  336,12

  336,12

  336,12

  336,12

  336,12

  336,12

  336,12

  336,12

  25,42

  14,42

  31,76

  3,74

  35,39

  35,39

  25,42

  14,42

  31,76

  3,74

  35,39

  35,39

  25,42

  14,42

  31,76

  3,74

  35,39

  35,39

  36.155

  2.492

  2.492

  2.303

  189

  2.492

  2.492

  2.303

  189

  9.219

  9.219

  9.219

  9.219

  9.219

  9.219

  9.219

  9.219

  9.219

  7.739

  3.346

  1.482

  1.864

  4.393

  4.393

  7.739

  3.346

  1.482

  1.864

  4.393

  4.393

  7.739

  3.346

  1.482

  1.864

  4.393

  4.393

  37.167

  2.495

  2.495

  2.303

  192

  2.495

  2.495

  2.303

  192

  7.022

  7.022

  7.022

  7.022

  7.022

  7.022

  7.022

  7.022

  7.022

  7.746

  3.352

  1.483

  1.869

  4.394

  4.394

  7.746

  3.352

  1.483

  1.869

  4.394

  4.394

  7.746

  3.352

  1.483

  1.869

  4.394

  4.394

  A B

  MINISTERUL JUSTITIEI

  38.097

  2.497

  2.497

  2.303

  194

  2.497

  2.497

  2.303

  194

  6.500

  6.500

  6.500

  6.500

  6.500

  6.500

  6.500

  6.500

  6.500

  7.747

  3.367

  1.483

  1.884

  4.380

  4.380

  7.747

  3.367

  1.483

  1.884

  4.380

  4.380

  7.747

  3.367

  1.483

  1.884

  4.380

  4.380

  Program initial 2012 comparabil

  Executie preliminata

  2012 comparabil

  Propuneri 2013

  Crestere / descrestere2013/2012

  Estimari 2014

  Estimari 2015

  Estimari 2016

  1 2 3 4 5 6 7

 • Denumire indicator

  Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineatepe anii 2012-2016

  (sumele alocate din bugetul de stat)

  Anexa nr. 3 / 17 / 02 Pag. - mii lei -1

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  0001

  0002

  0003

  0004

  0300

  0301

  0700

  0701

  2900

  3300

  3301

  3501

  5001

  01

  01

  01

  01

  01

  17

  01

  03

  01

  01

  25

  05

  01

  10

  20

  01

  02

  03

  01

  01

  05

  06

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  30

  02

  03

  30

  01

  02

  03

  04

  06

  01

  02

  03

  VENITURI - TOTAL

  I.VENITURI CURENTE

  A.VENITURI FISCALE

  A1.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITALA12.IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICEIMPOZIT PE VENIT

  Impozit pe onorariul avocatiilor si notarilor publici

  A3.IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

  IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

  Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbruC.VENITURI NEFISCALE

  C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

  VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de statAMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI

  Amenzi judiciare

  CHELTUIELI - BUGET DE STAT

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  Cheltuieli salariale in bani

  Salarii de baza

  Sporuri pentru conditii de munca

  Alte sporuri

  Fond aferent platii cu ora

  Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare

  Indemnizatii de detasare

  Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca Alocatii pentru locuinte

  Alte drepturi salariale in bani

  Cheltuieli salariale in natura

  Norme de hrana

  Uniforme si echipament obligatoriu

  Alte drepturi salariale in natura

  Contributii

  Contributii de asigurari sociale de stat

  Contributii de asigurari de somaj

  Contributii de asigurari sociale de sanatate

  Contributii de asigurari pentru accidente de muncasi boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  Bunuri si servicii

  Furnituri de birou

  Materiale pentru curatenie

  Incalzit, iluminat si forta motrica

  9.118

  9.118

  1.946

  1.946

  1.946

  1.946

  1.946

  7.172

  7.172

  4.370

  4.370

  2.802

  2.802

  2.119.883

  2.084.883

  1.105.197

  864.176

  657.943

  85.570

  75.424

  910

  2

  1.276

  605

  6.290

  19.206

  16.950

  3.258

  535

  113

  2.610

  237.763

  176.499

  4.175

  44.464

  1.970

  10.655

  151.234

  94.133

  889

  386

  21.609

  40.138

  40.138

  2.095

  2.095

  2.095

  2.095

  2.095

  38.043

  38.043

  25.930

  25.930

  12.113

  12.113

  2.365.144

  2.339.081

  1.237.116

  974.825

  693.644

  89.456

  75.852

  317

  5

  1.075

  311

  8.157

  27.088

  78.920

  3.512

  481

  121

  2.910

  258.779

  193.887

  4.699

  48.529

  1.694

  9.970

  199.732

  121.456

  1.019

  424

  32.042

  70.173

  70.173

  29.687

  2.186

  2.186

  2.186

  2.186

  27.501

  27.501

  27.501

  40.486

  40.486

  27.586

  27.586

  12.900

  12.900

  2.291.551

  2.256.551

  1.293.332

  1.020.385

  782.059

  102.248

  88.445

  324

  5

  1.102

  347

  7.845

  22.780

  15.230

  3.693

  581

  121

  2.991

  269.254

  202.148

  4.961

  50.633

  2.145

  9.367

  147.539

  92.971

  713

  335

  22.270

  74,83

  74,83

  1.317,04

  4,34

  4,34

  4,34

  4,34

  6,42

  6,42

  6,39

  6,39

  6,50

  6,50

  -3,11

  -3,53

  4,54

  4,67

  12,75

  14,30

  16,60

  2,21

  0,00

  2,51

  11,58

  -3,82

  -15,90

  -80,70

  5,15

  20,79

  0,00

  2,78

  4,05

  4,26

  5,58

  4,34

  26,62

  -6,05

  -26,13

  -23,45

  -30,03

  -20,99

  -30,50

  122.073

  122.073

  82.813

  2.260

  2.260

  2.260

  2.260

  80.553

  80.553

  80.553

  39.260

  39.260

  25.860

  25.860

  13.400

  13.400

  2.386.204

  2.350.049

  1.333.375

  152.407

  130.700

  130.700

  87.450

  2.323

  2.323

  2.323

  2.323

  85.127

  85.127

  85.127

  43.250

  43.250

  28.750

  28.750

  14.500

  14.500

  2.419.333

  2.382.166

  1.366.710

  156.676

  A B

  MINISTERUL JUSTITIEI

  140.560

  140.560

  92.255

  2.382

  2.382

  2.382

  2.382

  89.873

  89.873

  89.873

  48.305

  48.305

  31.805

  31.805

  16.500

  16.500

  2.444.851

  2.406.754

  1.366.710

  160.592

  Program initial 2012 comparabil

  Executie preliminata

  2012 comparabil

  Propuneri 2013

  Crestere / descrestere2013/2012

  Estimari 2014

  Estimari 2015

  Estimari 2016

  1 2 3 4 5 6 7

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 17 / 02 Pag. - mii lei -2

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  51

  55

  56

  02

  04

  05

  06

  11

  12

  13

  14

  25

  28

  30

  01

  02

  01

  02

  01

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  30

  01

  01

  30

  01

  02

  01

  02

  03

  04

  07

  30

  01

  03

  26

  08

  12

  08

  41

  01

  Apa, canal si salubritate

  Carburanti si lubrifianti

  Piese de schimb

  Transport

  Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet

  Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionareReparatii curente

  Medicamente si materiale sanitare

  Medicamente

  Bunuri de natura obiectelor de inventar

  Uniforme si echipament

  Alte obiecte de inventar

  Deplasari, detasari, transferari

  Deplasari interne, detasari, transferari

  Deplasari in strainatate

  Carti, publicatii si materiale documentare

  Consultanta si expertiza

  Pregatire profesionala

  Protectia muncii

  Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Ajutor public judiciar

  Alte cheltuieli

  Reclama si publicitate

  Protocol si reprezentare

  Prime de asigurare non-viata

  Chirii

  Fondul Presedintelui/Fondul conducatorului institutiei publice Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente

  Transferuri catre institutii publice

  Actiuni de sanatate

  Transferuri privind contributia de asigurari de sanatate pentru persoanele aflate in concediu pentru cresterea copilului Transferuri de capital

  Aparatura medicala si echipamente de comunicatii in urgenta Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitaleTITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  A. Transferuri interne

  Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila Asistenta pentru dezvoltare alocata in beneficiul statelor partenere B. Transferuri curente in strainatate (catre organizatii internationale) Contributii si cotizatii la organisme internationale

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERAREPrograme din Fondul European de Dezoltare Regionala(FEDR)

  2.073

  2.373

  1.556

  162

  5.789

  49.348

  9.948

  1.709

  995

  76

  919

  1.862

  1.398

  464

  305

  54

  555

  156

  284

  26.974

  24.207

  142

  53

  542

  17.334

  66

  6.070

  780.099

  778.899

  778.591

  300

  8

  1.200

  300

  900

  9.678

  8.028

  8.007

  21

  1.650

  1.650

  12.526

  2.933

  2.899

  2.809

  1.850

  114

  6.413

  61.143

  12.743

  4.002

  4

  4

  2.187

  56

  2.131

  2.117

  1.728

  389

  290

  55

  332

  120

  509

  35.095

  33.565

  81

  134

  817

  23.159

  54

  9.320

  837.495

  836.459

  836.110

  347

  2

  1.036

  227

  809

  10.688

  8.947

  8.932

  15

  1.741

  1.741

  3.277

  43

  2.088

  2.384

  1.228

  109

  4.676

  48.872

  10.296

  1.693

  1.205

  59

  1.146

  1.524

  1.179

  345

  198

  16

  286

  79

  284

  25.069

  24.214

  77

  41

  549

  17.804

  49

  5.694

  780.119

  779.619

  779.314

  300

  5

  500

  200

  300

  1.877

  1.877

  1.877

  14.448

  4.052

  -27,98

  -15,13

  -33,62

  -4,39

  -27,09

  -20,07

  -19,20

  -57,70

  -44,90

  5,36

  -46,22

  -28,01

  -31,77

  -11,31

  -31,72

  -70,91

  -13,86

  -34,17

  -44,20

  -28,57

  -27,86

  -4,94

  -69,40

  -32,80

  -23,12

  -9,26

  -38,91

  -6,85

  -6,80

  -6,79

  -13,54

  150,00

  -51,74

  -11,89

  -62,92

  -82,44

  7,81

  7,81

  340,89

  9.323,26

  805.863

  1.976

  31.239

  828.427

  1.976

  3.185

  A B

  MINISTERUL JUSTITIEI

  849.137

  1.976

  3.145

  Program initial 2012 comparabil

  Executie preliminata

  2012 comparabil

  Propuneri 2013

  Crestere / descrestere2013/2012

  Estimari 2014

  Estimari 2015

  Estimari 2016

  1 2 3 4 5 6 7

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 17 / 02 Pag. - mii lei -3

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  5100

  5401

  6000

  01

  50

  01

  57

  59

  65

  70

  71

  84

  85

  01

  20

  01

  20

  01

  10

  02

  15

  16

  25

  01

  02

  11

  01

  01

  03

  01

  25

  01

  02

  03

  01

  02

  03

  01

  02

  03

  01

  03

  01

  02

  01

  01

  02

  03

  30

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Cheltuieli neeligibile

  Programe din Fondul Social European(FSE)

  Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Cheltuieli neeligibile

  Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013Finantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  Cheltuieli neeligibile

  Alte facilitati si instrumente postaderare

  Finantarea nationala

  Cheltuieli neeligibile

  Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale in cadrul Uniunii Europene extinseFinantarea nationala

  Finantarea externa nerambursabila

  TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

  Asigurari sociale

  Ajutoare sociale

  Ajutoare sociale in numerar

  TITLUL X ALTE CHELTUIELI

  Asociatii si fundatii

  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabilaCHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

  Active fixe

  Constructii

  Masini, echipamente si mijloace de transport

  Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

  Alte active fixe

  Reparatii capitale aferente activelor fixe

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curentPartea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

  CHELTUIELI CURENTE

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivitdispozitiilor legale Alte servicii publice generale

  Partea a II-a APARARE,ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  235

  1.085

  1.613

  5.640

  846

  4.682

  112

  3.572

  2.144

  321

  1.107

  64

  64

  317

  317

  242

  109

  133

  133

  25.907

  25.907

  35.000

  35.000

  25.962

  15.912

  7.100

  950

  2.000

  9.038

  284

  284

  284

  284

  284

  284

  284

  284

  2.115.039

  2.080.039

  1.105.197

  3

  15

  25

  1.227

  181

  1.028

  18

  1.605

  963

  160

  482

  85

  85

  317

  317

  153

  95

  58

  58

  4

  4

  50.616

  50.616

  34.468

  34.468

  25.472

  19.080

  4.047

  230

  2.115

  8.996

  -8.405

  -8.405

  -8.405

  509

  509

  509

  509

  509

  509

  509

  509

  2.361.067

  2.335.004

  1.237.116

  368

  1.632

  2.052

  6.090

  785

  4.456

  849

  1.804

  1.431

  373

  175

  165

  10

  2.327

  2.327

  186

  96

  90

  90

  19.050

  19.050

  35.000

  35.000

  25.189

  19.818

  2.948

  1.271

  1.152

  9.811

  284

  284

  284

  284

  284

  284

  284

  284

  2.288.893

  2.253.893

  1.293.332

  12.166,67

  10.780,00

  8.108,00

  396,33

  333,70

  333,46

  4.616,67

  12,40

  48,60

  -22,61

  105,88

  94,12

  634,07

  634,07

  21,57

  1,05

  55,17

  55,17

  -62,36

  -62,36

  1,54

  1,54

  -1,11

  3,87

  -27,16

  452,61

  -45,53

  9,06

  -44,20

  -44,20

  -44,20

  -44,20

  -44,20

  -44,20

  -44,20

  -44,20

  -3,06

  -3,47

  4,54

  189

  25.000

  36.155

  36.155

  292

  292

  292

  292

  292

  292

  2.383.420

  2.347.265

  1.333.375

  192

  25.000

  37.167

  37.167

  292

  292

  292

  292

  292

  292

  2.416.546

  2.379.379

  1.366.710

  A B

  MINISTERUL JUSTITIEI

  194

  25.000

  38.097

  38.097

  292

  292

  292

  292

  292

  292

  2.442.062

  2.403.965

  1.366.710

  Program initial 2012 comparabil

  Executie preliminata

  2012 comparabil

  Propuneri 2013

  Crestere / descrestere2013/2012

  Estimari 2014

  Estimari 2015

  Estimari 2016

  1 2 3 4 5 6 7

 • Denumire indicator

  Anexa nr. 3 / 17 / 02 Pag. - mii lei -4

  Capi-tol

  Sub-capi-

  tol

  Pa-ra-graf

  Gru-pa/

  Titlu

  Ar-ti-col

  Ali-ne-at

  6101

  20

  51

  55

  56

  59

  65

  70

  71

  84

  85

  01

  10

  20

  01

  02

  03

  01

  01

  05

  06

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  30

  02

  03

  30

  01

  02

  03

  04

  06

  01

  02

  03

  04

  05

  06

  07

  08

  09

  30

  TITLUL II BUNURI SI SERVICII

  TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICETITLUL VII ALTE TRANSFERURI

  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARETITLUL X ALTE CHELTUIELI

  TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILACHELTUIELI DE CAPITAL

  TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

  PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTTITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENTORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALACHELTUIELI CURENTE

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  Cheltuieli salariale in bani

  Salarii de baza

  Sporuri pentru conditii de munca

  Alte sporuri