4.gaia enpresaren barne antolakuntza

 • View
  598

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of 4.gaia enpresaren barne antolakuntza

 • Enpresaren barne antolakuntza

 • Zuzendaritza prozesuaGobernu funtzioak egitea(instrukzioa), markatutako helburuak lortzeko dagozkion irizpideak ezarriz. Horretarako bere eskura dituen faktore guztiak planifikatu, antolatu, kudeatu eta kontrolatu beharko ditu.

  Ad. Telefonica Hegoamerikan

 • Zuzendaritzaren lanaGiza baliabideak eta baliabide teknikoak ahalik eta hoberen konbinatu beharko ditu helburu batzuk lortzeko.

 • Autoritatea eta erantzukizunaAutoritatea, aginte eskubidea da, boterearekin lotuta egoten da eta obeditua izatekoa.Autoritateak erantzukizunak esleitzen ditu eta derrigorrezkoak dira.Delegazioa: beste bati betebeharra esleitzeari deritzo. (autoritatea/askatasuna) Adibidea: banketxeko langilea.

 • Autoritatea eta erantzukizunaZuzendaritzak kontrol lan bat egiten du. Horregatik beharrezkoa da:Departamentuak edo sailak sortzeaSubordinatuen ezagutza maila jakiteaZuzendarien gaitasunaPertsonen arteko komunikazioa

 • Zuzendaritzaren funtzioakPlanikazio funtzioa

  Antolakuntza funtzioa

  Kudeaketa funtzioa

  Kontrol funtzioa

 • Planifikazio funtzioaZuzendaritzaren lehenengo funtzioa planifikazioa izango da.Ondoren, antolaketa, kudeaketa eta kontrola egongo dira.

 • PlanifikazioaErreflexio bat suposatzen du:Zer helburu lortu nahi ditugu?Zenbat baliabide behar ditugu?Zer egin behar dugu?Nork kontrolatuko du hori?

 • Planak:epe laburra eta epe luzeaEpe laburra: urtebete baino gutxiago

  Askok planifikazio taktikoa deritze

  Epe luzeko planen barruan barneratuta daude

 • Planak:epe laburra eta epe luzeaEpe luzea: 1-5 urte bitartean Ohikoena plan estrategikoa da. Ekintzak:Helburu nagusia zehaztuEnpresaren ingurua aztertuEnpresako puntu ahul eta sendoak 5 urterako helburuak finkatuHelburuak lortzeko estrategiak finkatu

 • Epe luzeko lanen elementuakPolitikak

  Helburuak koordinaturikEstrategiak

  Aurrekontuak

 • OrokortuzEnpresa plana (5 urte)Plan estrategikoa (3 urte)Plan operatiboa (1 urte)Aurrekontuak eta programakEkintzak

 • Antolaketa funtzioaAntolaketak helburuen lorpena ahalbidetzen du (bakoitzak eginbehar zehatz batzuk ditu)

 • Antolaketa funtzioaEdozein enpresak, txikia edo handia izan, antolaketa bat behar du.

 • Antolaketa funtzioaGaizki antolatzeak ondorio txarrak izango ditu.

 • Antolaketa funtzioaOndo antolatutako enpresa batean inor ez da ezinbestekoa

 • DepartamentalizazioaLana zatitzean datza. Zatidura bakoitzari antolaketa unitateak edo departamentuak deritze.

 • Adibidea:Departamentalizazioa

 • IrizpideakFuntzioen araberako departamentuakLurraldeen araberako departamentuakProduktuen araberako departamentuakProzesuen araberako departamentuakBezero eta banaketa kanalen araberako departamentalizazioa

 • Adibidea: organigrama BBVA

 • Lanaren antolakuntza zientifikoaAdministrazio zientifikoa: Taylor

  Funtzio administratiboak: Fayol

  Giza erlazioen eskola: Mayo

  Teoria humanista: Maslowen teoria

 • Lanaren antolakuntza zientifikoaAdministrazio zientifikoa: TaylorLana arrazionalizatu (puntu hilak kendu).Langileak ez du sormena lantzenErrendimenduan oinarritutako soldatakEkoizpen gastuak murriztuLangileen frustrazioa:monotonia, nekea eta aspergarria

 • Lanaren antolakuntza zientifikoaFuntzio administratiboak: FayolEgitura hierarkizatuaren beharraFuntzio garrantzitsuena administratiboa daNeurriak:Lanaren banaketaHierarkia definituaAginte eta erantzukizun arteko oreka

 • Lanaren antolakuntza zientifikoaGiza erlazioen eskola: MayoTaylorismoaren puntu ahulak konponduHelburua: lana atsegina izatea eta giza erlazioak landuAtsedenaldiak+lana baloratu: errendimendua Ondorioak:PizgarriakLangilea protagonistaGizakia ez da makina bat

 • Lanaren antolakuntza zientifikoaTeoria humanista: Maslowen teoriaGiza beharrak progresiboki asetu 5.Autoerrealizazioa4. Norberestimazioa3. Behar soziala2. Segurtasuna1. Fisiologikoak

 • Antolaketa ereduakEredu lineala edo hierarkikoaEredu funtzionalaStaffBatzorde ereduaMatrize eredua

 • Eredu lineala edo hierarkikoaLineala edo hierarkikoa: langileak euren kategoriaren arabera antolatuko dira.

 • Eredu funtzionalaEredu funtzionala: Langileak egiten dituzten funtzioen arabera antolatuko ditugu.

 • StaffDepartamentu hau laguntzeko balio du, baina ez du inongo autoritaterik antolakuntzaren barneanAholkularitza lanak egiten ditu.Staff=ideien autoritateaLineal= aginduen autoritateaKONTUZ!Hitz hau ere langileria definitzeko ere erabiltzen da.

 • Batzorde ereduaArlo desberdinetako espezialistak batu, helburu zehatz bat lortzeko.Erantzukizuna eta autoritatea elkarbanatuaTaldea bildu, eztabaidatzeko eta adostekoEgitura lineala eta staff-a erabiliMotelak eta kontserbadoreak izan ohi dira

 • Matrize ereduaAntolaketako alde ezberdinetako espezialistak batu egiten dira proiektuetarako.Batez ere, produktu berrien ikerketa/garapenaAginte bikoitzaProiektuko zuzendaritza (horizontala)Departamentuko zuzendaritza (bertikala)Onena: malgutasuna eta arazoei aurre egiteko gaitasunaZailena: leku desberdinetatik datorren jendea talde lan bakarrean uztartzea

 • Antolakuntza informalaDenboraren joanean, harreman informalak garatzen dira. Taldeko arauak, rolak, harreman sozialak eta komunikazio kanal informalak sortuz.Zuzendariek guzti honen berri izan behar dute, erakundearen alde funtziona dezan.

 • KudeaketaEnpresa osatzen duten pertsonek markatutako helburuak lortzeko beharrezkoak diren lanak egiten saiatzea

 • Zuzendariaren funtzioakEgin behar diren lanak aukeratu

 • Zuzendariaren funtzioakBere menpe dituen langileei lan hauek transmititu

 • Zuzendariaren funtzioakLangileei instrukzioak eman lan metodo eta prozedura barneratzeko.Ad: departamentuen arteko komunikazioa nolakoa izango den

 • Zuzendariaren funtzioakLan baldintza egokiak sortzea (motibazioa)

 • Zuzendaritza estiloakAutoritarioa

  Demokratikoa

  Liberala

 • Zuzendaritzaren teoriakMc Gregorren X eta Y zuzendaritza estiloak

  Z teoria: OUCHI

  Mc Kinsey-ren 7 S-ak

 • Mc Gregor X eta Y teoriaZuzendariaren estiloa aztertu eta ikusi zuen estilo hori langileez zuen ikuspegiaren menpe zegoela. Ikerketa horretatik abiatuta bi jarrera identifikatu zituen eta hauei X teoria eta Y teoria izena eman zien.

 • X teoriaX teoriaren arabera, badira pertsonak:1. Lanari nazka diotenak, jasan beharreko gaixotasuna balitz bezala kontsideratzen dute eta, ondorioz, ahalik eta gutxiena lan egiten dute.2. Anbiziorik ez dute eta, ondorioz, ez dute erantzukizunik nahi.3. Norbaitek berari agintzea nahi dute eta ez bere kasa lan egitea.4. Aldaketarik ez dute nahi eta eredu ezagunak dituzte gustuko.

 • Y teoriaY teoriaren arabera, badira pertsonak:1. Lan egin nahi dute, lanak estimulatzen ditu eta gustura daude. 2. Uste dute lanarekin ematen duten energia kirola egiten edo jokoan ematen den energia bezain naturala dela.3. Anbizioa, imajinazioa eta sorkuntza dute. Bera bakarrik soluzio bila hasten da, aginduaren zain egon gabe.4. Erantzukizunak nahi dituzte eta bere lanaren erantzule sentitzen dira.

 • Mc Gregor X eta Y teoriaBeraz, X teoriaren edo Y teoriaren aldekoa bazara, pertsonak zuzentzeko modu guztiz desberdina behar duzu.Lehenengo langile motak zuzendaritza autoritarioa behar duBigarrenak, berriz, forma askoz ere malguagoak eta demokratikoagoak.Hala ere, kasu hauek muturreko jarrerak dira eta egoera bakoitzean estilo egokiena aplikatzen da. (Eta tarteko estilo bat tarteko jarrera duten langileentzat!).

 • Mc Gregor X eta Y teoria

 • Mc Gregor X eta Y teoriaA eta C puntuak langileen eta zuzendariaren muturreko jarrerak dira eta B puntua, aldiz, tarteko jarrera. Jarrera honek zuzendariaren azpian dauden langileak motibatu beharko lituzke. Horregatik garrantzitsua da: Erantzukizuna besteengan eskuordetu ahal izatea.Langileek jakitea zuzendariak zer espero duen bere lanarengatik eta, ondo egiten duenean, aitortu diezaiotelaEnpresako langileak berziklatu ahal izateko aukerak ematea.Soldatak lanarekin eta egindako esfortzuarekin bat etorri daitezela.

 • Z teoria:OUCHILana betirako izango dela ziurtatzen du, langilea erretiratu arte.Langileen ebaluazio eta promozioen artean denbora tarte handia dago.Erabakiak hartzerakoan kontsensua erabili ohi dute. Denen partaidetza bilatu ohi da.Erantzukizun kolektiboa. Denak dira arrakasta ala frakasoaren erantzule.Kontrol informala dago. Normalean langile gazteek ez dute desadostasunik erakutsiko edo nagusien aurka joko. Baina, aldi berean, langile hauek ekitaldi sozialak konpartituko dituzte nagusiekin eta han, gozo-gozo, desadostasun hori erakutsi dezakete.Langileak erabat zainduta daude: ekitaldi sozialak, oporrak taldeka, etxebizitza, garraioa

 • Mc Kinsey

 • Kontrol funtzioaEtorkizuna planifikatu, baliabideak antolatu eta kudeatu eta erabakiak betearazi ondoren, zuzendaritzak kontrol funtzioa erabili behar du.

  Aurreikustako helburuak bete dira?Emaitza errealak eta planifikatutakoa konparatu behar da.

 • Kontrol funtzionamenduaKontrola planifikazioan hasten da: langileei lortu nahi diren helburuak, prozedurak, arauak eta aurrekontuak komunikatzean.Ondoren informazioa jasotzen da.Emaitzak ebaluatu egin behar dira. Positiboak badira, ondo goaz. Negatiboak badira, berriz, arrazoia aztertu beharko dugu.Neurri zuzentzaileak ezarriko dira.

 • Kontrol teknikakAuditoriaBarne auditoria: enpresa barruko kontrol mekanismoaKanpo auditoria: kanpoko profesional independenteak egiten duteAuditor