39
4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE PAPRATI GOLOSJEMENICE

4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

  • Upload
    others

  • View
    15

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

4.CARSTVO : BILJKE

BEZCVJETNICE CVJETNICE

MAHOVINE

PAPRATI

GOLOSJEMENICE

Page 2: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

MAHOVINE

Page 3: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 4: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 5: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

Opšte odlike

• Najstarije biljke sa razvijenim tkivima i

organima

• Žive na kopnu (vlažna i sjenovita mjesta)

• Rasprostranjene na svim kontinentima

Page 6: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

Mahovine nastanjuju gotovo sva moguća područja

na Zemlji. Ne nalazimo ih jedino u morima i

ekstremnim pustinjma.

Susrećemo ih pored rijeka...

Na zidovima kuća...

Page 7: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

Na kori drveća...

Na šumskom tlu...

Ili kao ukrasne biljke...

Page 8: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 9: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 10: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

Podjela mahovina

• Lisnate mahovine

• Jetrenjače

• Tresetnice

Page 11: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

Građa mahovina

• Višegodišnje, zeljaste biljke

• Niskog rasta (nekoliko centimetara)

• jer nemaju provodni sistem

Page 12: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

• Zeljasto stablo sa listićima

• Nemaju korijen pa se pričvršćuju za

podlogu rizoidima

• vodu upijaju cijelim tijelom

• Imaju stablo i listove

Page 13: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

Lisnate mahovine

• Imaju ,,stablo,, sa ,,listovima,,

• vrsta:busenjača-vlasak

Page 14: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

Tanki “listovi” mahovina

Page 15: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 16: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

vvvvvv

Čaura

Drška

Stabaoce

Listići

Rizoidi

VLASAK

Page 17: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 18: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

Jetrenjače

• “stablo” pljosnato i rašireno

(podsjećaju na režnjeve jetre)

• vrsta:Marhancija

Page 19: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 20: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

Tresetnice

• Žive na izrazito vlažna staništa

siromašna kiseonikom

• vrsta :

• bijela mahovina

Page 21: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 22: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

U Crnoj Gori česte mahovine su:

Marhancija

Vlasak

Mah tresetar

Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj.

Page 23: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

Razmnožavanje mahovina

• Smjena polne(-gametofit ) i bespolne-

(sporofit ) generacije

• Primjer: busenjača-vlasak

Page 24: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

• Bespolna generacija: drška i čaura

• Polna generacija:

• mahovina na kojoj su polni organi

• Muški polni organi –anteridije

• Ženski polni organi –arhegonije

Page 25: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 26: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

Ciklus razvoja mahovina

Page 27: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 28: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 29: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

Značaj mahovina

• Pioniri vegetacije-prve naseljavaju prazna tla

• Sprječavaju eroziju tla

• Stanište i hrana mnogim životinjama

• Sedra –građevinski materijal

• U medicini –sirup protiv kašlja

Page 30: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

Treset

Page 31: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 32: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 33: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

• Medicina i farmacija (dobijanje ljekova)

• Mnoge upijanjem vode oštećuju stabla

Page 34: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 35: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 36: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 37: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 38: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena
Page 39: 4.CARSTVO : BILJKE BEZCVJETNICE CVJETNICE MAHOVINE … · Mahovine tresetnice ne trunu već se nagomilavaju u obliku treseta i prave tresetni ugalj. Razmnožavanje mahovina •Smjena

Hvala na

pažnji