of 27 /27
UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOV FACULTATEA DE DREPT SI SOCIOLOGIE SPECIALIZAREA DREPT ANUL III GR. 13267 RASPUNDEREA PENALA A MINORILOR SANDU ANA-MARIA SPINU IOANA SABINA 1

49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

Embed Size (px)

Text of 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

Page 1: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA BRASOVFACULTATEA DE DREPT SI SOCIOLOGIESPECIALIZAREA DREPT ANUL III GR. 13267

RASPUNDEREA PENALA A MINORILOR

SANDU ANA-MARIASPINU IOANA SABINA

1

Page 2: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

RASPUNDEREA PENALA A MINORILOR

1. PREVENIREA SI SANCTIONAREA INFRACTIUNILOR SAVARSITE DE MINORI

Prevenirea si combaterea infractionalitatii minorilor a constituit si

constituie o preocupare permanenta de politica penala a statelor moderne,

deoarece cauzalitatea infractionalitatii in randul minorilor se

interactioneaza cu o serie de factori, precum: lipsa de experienta de viata

sociala a minorului cu consecinta neintelegerii depline a semnificatiei

sociale a conduitei lui periculoase pentru valorile sociale ca si sanctiunile

care s-ar aplica, deficiente in procesul educativ ce s-a desfasurat in

familie, scoala, influenta negativa exercitata de unii majori care ii atrag pe

minori pe calea infractionala1.

Raspunderea penala a minorului este conditionata de starea

psihicofizica normala a minorului la diferite etape ale minoritatii. In acest

sens, o importanta deosebita a fost acordata varstei minorului de la care

acesta raspunde penal, adica se considera ca are intelegerea semnificatiei

sociale a conduitei sale periculoase ca si a scopului sanctiunilor aplicate

pentru o astfel de conduita.

Potrivit dispozitiilor Codului Penal roman, art.99, raspunderea

penala a minorilor incepe de la 14 ani sub conditia dovedirii ca in

savarsirea faptei, minorul a avut discernamant, si in toate cazurile de la 16

ani fara o astfel de conditionare.

In mod firesc, in reglementarea raspunderii penale in privinta

minorilor apare necesitatea de a face o separatie intre minorii care au

capacitate penala si pot fi facuti raspunzatori penal pentru faptele lor si

1 Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal roman. Partea generala”, Bucuresti, 2003, p. 348;

2

Page 3: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

minorii care nu au capacitate penala si nu raspund penal pentru faptele

prevazute de legea penala pe care le-ar savarsi2.

Codul Penal prevede la minorii care raspund pentru faptele savarsite

de ei un sistem sanctionator special, format din masuri educative si din

pedepse. Ambele categorii de sanctiuni au caracterul de sanctiuni de drept

penal, fiindca intervin ca o consecinta a raspunderii penale a minorilor;

sanctiunile penale sunt insa numai pedepsele3.

2. SISTEMUL SANCTIUNILOR APLICABILE MINORILOR

Legiuitorul Codului penal roman de la 1968 a instituit pentru

infractorii minori un sistem mixt de sanctiuni, alcatuit din masuri educative

şi pedepse. Trasatura caracteristica a acestui sistem este data, in

principal, de componenta masurilor educative, sanctiuni de drept penal cu

caracter eminamente educativ, destinate unor personalitati în formare şi

susceptibile de influentare. Aceste sanctiuni sunt adecvate conditiilor

fizice, psihice si umane care deosebesc pe infractorii minori de cei adulti.

Cadrul sanctiunilor pentru minorii infractori nu poate fi insa redus, in

conceptia legiuitorului de la 1968 numai la masuri educative. Pe langa

necesitatea unei reactii prin pedepse fata de minorii care savarsesc

infractiuni deosebit de grave si vadesc o periculozitate deosebita,

recurgerea la sanctiuni penale (pedepse) se impune uneori si din ratiuni

practice. Astfel, in cazul minorilor care ating varsta majoratului pana in

momentul judecarii sau a caror fapta a fost descoperita dupa majoratul

infractorului, aplicarea masurilor educative apare ca lipsita de ratiune. In

fine, prevederea in lege a unor pedepse pentru minorii infractori are si un

rol preventiv general descurajand pe cei care ar fi tentati sa savarseasca

2 Dongoroz, op. cit., p. 221;3 Dongoroz, op. cit., p. 225;

3

Page 4: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

infractiunile astfel sanctionate.

Trebuie mentionat totdata, ca pedepsele aplicabile minorilor se

deosebesc de cele din dreptul comun nu atat prin natura lor, cat mai ales

prin modul de aplicare şi executare. Datorita acestor particularitati,.

pedepsele aplicabile minorilor, alcatuiesc, alaturi de masurile educative un

sistem sanctionator special, care functioneaza alaturi de sistemul general,

comun, aplicabil adultilor. Comparat cu acesta din urma sistemul

sanctionator pentru minori apare evident mai bland. De aceea in

mecanismul individualizarii pedepselor, minoritatea constituie, alaturi de

tentativa, o cauza de diferentiere si o stare de atenuare a pedepsei.

3. CADRUL SANCTIUNILOR

Sanctiunile de drept penal prevazute de Codul Penal pentru

infractorii minori care raspund penal sunt de doua feluri: sanctiuni care au

caracter de masuri educative, iar altele care au caracter de pedeapsa,

luarea unei masuri educative sau aplicarea unei pedepse fiind lasata la

aprecierea instantei de judecata.

Masurile educative sunt prevazute de Codul Penal in art. 101-105.

Art. 101 C.P mentioneaza ca masurile educative care se pot lua fata de

minor sunt:

a) mustrarea

b) libertatea supravegheata sau libertatea sub supraveghere

c) internarea intr-un centru de reeducare

d) internarea intr-un institut medical-educativ

Primele trei masuri sunt prevazute in ordinea gravitatii lor, de la

simpla dojana pana la privarea de libertate. Ultima are un caracter special

si complex, avand nu numai caracter de masura educativa privativa de

libertate, dar si de masura de tratament medical. Masurile educative,

4

Page 5: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

oricare ar fi ele, nu trebuie sa fie confundate cu masurile de siguranta, care

pot fi luate si fata de faptuitorii minori, insa fara nici o legatura cu varsta

acestora, ci exclusiv pentru inlaturarea unor stari de pericol date in vileag

prin savarsirea faptei prevazute de legea penala.

Ca pedepse aplcabile minorilor, legea prevede:

inchisoarea

amenda, in limite reduse la jumatate in raport cu cele aplicabile

adultilor.

Nu se aplica minorilor pedeapsa detentiunii pe viaţa. De

asemenea, nu se aplica minorilor pedepsele complementare, iar

condamnarile pronuntate pentru infractiunile savarsite in timpul minoritatii

nu atrag incapacitati sau decaderi, o astfel de condamnare neputand

constitui prim termen al recidivei.

4. ALEGEREA CATEGORIEI SI FELULUI SANCTIUNII APLICABILE

INFRACTORULUI MINOR

Intrucat in cazul oricarei infractiuni savarsite de un minor trebuie sa

se aplice acestuia fie o masura educativa, fie o pedepasa, instanta este

obligate sa aleaga mai intai care dintre cele doua categorii de sanctiuni

(masuri educative sau pedepse) este aplicabila în speta, iar apoi sa aleaga

care dintre masurile educative, sau respectiv care dintre pedepsele

aplicabile minorilor urmeaza sa fie luata sau respectiv aplicata. Abia dupa

stabilirea sanctiunii aplicabile se indvidualizeaza concret aceasta în raport

cu datele concrete ale cauzei. Operaţiunea de individualizare a sanctiunii

are deci, in cazul infractorilor minori, un carcater complex, desfasurandu-

se in doua etape prealabile, finalizate cu stabilirea pedepsei sau masurii

educative aplicabile si apoi in etapa obisnuita, aceea a determinarii

concrete a pedepsei sau masurii aplicate.

5

Page 6: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

Pentru alegerea sanctiunii aplicabile, prin cele doua operatiuni

prealabile, de alegere a categoriei şi apoi a sanctiunii aplicabile in speţa,

legea prevede anumite criterii speciale de individualizare pe care instanta

de judecata este obligata sa le foloseasca. Astfel, in dispoziţia din art.100,

alin. 1 C.P se prevede ca la alegerea sanctiunii se tine seama ca gradul

de pericol social al faptei savarsite, de starea fizică şi de dezvoltarea

intelectuala şi morala a minorului, de comportarea lui, de natura sa

caracterizeze persoana minorului (de exemplu varsta concreta la data

savarsirii faptei, antecedente antisociale inainte sau dupa implinirea

varstei raspunderii penale etc.).

La alegerea categoriei de sanctiuni aplicabile, instanta foloseste si

criteriile generale de individualizare prevazute in art. 72 C.P in masura in

care nu sunt incluse in criteriile speciale. Legea prevede insa ca instanta

trebuie sa recurga la pedepse numai daca apreciaza ca luarea unei masuri

educative nu este suficienta pentru indreptarea minorului. Se subliniaza

prin aceasta dispozitie deosebit de importanta (art. 100 alin. 2 C.P)

caracterul exceptional pe care trebuie sa-l aiba aplicarea pedepsei fata de

minorul infractor, deoarece recurgerea la pedeapsa inchisorii, fara

suficiente temeiuri pentru aceasta, poate face ca un tanar sa lunece

definitiv pe panta criminalitatii.

In ultima etapa a procesului de individualizare, la determinarea

concreta a sanctiunii alese, instanta se foloseste in continuare de criteriile

speciale de individualizare, care sunt determinate mai ales in situatia in

care ea a optat pentru una din masurile educative prevazute de lege. Daca

a optat pentru o pedeapsa, prioritate vor avea criteriile generale, deoarece

cele speciale au fost suficient valorificate prin alegerea pedepsei.

6

Page 7: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

5. MASURILE EDUCATIVE

In ceea ce priveste masurile educative, in literatura de specialitate s-

au dat numeroase definitii acestei notiuni. Astfel, masurile educative sunt

sanctiuni de drept penal speciale pentru minori, care sunt menite sa

asigure educarea si reeducarea acestora prin instruire scolara si

profesionala, prin cultivarea in constiinta acestora a respectului fata de

valorile sociale. Aceste masuri se iau numai daca minorul a savarsit o

infractiune4.

Spre deosebire de pedepse, in cazul carora caracterul coercitiv le

caracterizeaza, masurile educative au un caracter preponderant educativ

si nu lasa sa subziste nici o consecinta penala, ele neconstituind

antecedente penale pentru minor5.

a) Mustrarea (art. 102 C.P). Aceasta masura consta in dojenirea

(admonestarea, certarea) minorului de catre instanta de judecata, in

sedinta in care s-a pronuntat hotararea, cu explicarea pericolului social al

faptei pe care el a savarsit-o, cu aratarea modului cum trebuie sa se

poarte în viitor pentru a dovedi ca s-a indreptat si cu avertizarea ca daca

va savarsi din nou o infractiune se va lua fata de el o masura educativa

mai severa sau i se va aplica o pedeapsa. Masura se ia in cazul faptelor

usoare, daca minorul se afla inca sub influenta deprinderilor si mentalitatii

caracteristice copilariei.

b) Libertatea supravegheata sau libertatea sub supraveghere

(art.103 C.P). Masura consta in lasarea minorului in libertate, insa sub o

supraveghere deosebita, timp de un an, socotit de la data punerii în

executare a hotararii. Pentru supraveghere, minorul este incredintat de

instanta parintilor sau, eventual, celui care l-a adoptat sau tutorelui. Daca

4 Mitrache, op. cit., p. 349;5 Dongoroz, op. cit., p. 411;

7

Page 8: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

insa apreciaza ca persoana careia i-ar reveni supravegherea nu ar putea-o

indeplini in conditii satisfacatoare, instanta va dispune incredintarea

supravegherii minorului unei persoane de incredere, de preferinta unei

rude mai apropiate, la cererea acesteia, iar daca nu exista o astfel de

cerere, incredintează supravegherea unei institutii legal insarcinate cu

supravegherea minorilor. Fara existenta unei persoane sau unei institutii

careia sa i se incredinteze supravegherea minorului, masura libertatii

supravegheate nu poate fi luata. Intr-o astfel de situatie extrema, singura

masura aplicabila ar fi internarea minorului intr-un centru de reeducare.

Legea prevede ca instanta pune in vedere persoanei sau

reprezentantului institutiei careia i s-a incredintat supravegherea,

indatorirea de a supraveghea indeaproape pe minor in scopul indreptarii

lui, de a instiinta de indata instanta daca minorul se sustrage de la

supraveghere, are purtari rele ori a savarsit din nou o fapta prevazuta de

legea penala.

Totodata instanta poate sa impuna minorului respectarea uneia sau

mai multora din următoarele obligatii:

a) sa nu frecventeze anumite locuri stabilite;

b) sa nu intre in legatura cu anumite persoane;

c) sa presteze o activitate neremunerata intr-o institutie de interes

public fixata de instanta, cu o durata intre 50 si 200 de ore, de maxim 3 ore

pe zi, dupa programul de şcoala, in zilele nelucratoare si in vacanta.

Instanta atrage atentia minorului asupra consecintelor comportarii sale.

Dupa luarea masurii libertătii supravegheate, instanta

incunostintează scoala unde minorul invaţa sau unitatea unde este angajat

precum si, atunci cand este cazul, institutia la care presteaza activitatea

stabilita de instanta. Modul cum se va face supravegherea minorului de

8

Page 9: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

catre instanta este prevazut de art. 30-44 din Regulamentul6 de aplicare a

dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2000.

Daca inauntrul termenului de un an de la data punerii in executare a

libertatii supravegheate, minorul se sustrage de la supravegherea ce se

exercita asupra lui sau are purtari rele ori savarseste o fapta prevazuta de

legea penala, instanta revoca libertatea supravegheata si ia fata de minor

masura internarii intr-un centru de reeducare. Daca fapta savarsita

constituie infractiune, instanta ia masura internarii sau aplica o pedeapsa.

c) lnternarea intr-un centru de reeducare (art.104 C.P). Este o

masura educativa privativa de libertate ce consta in internarea minorului

infractor intr-un centru de reeducare, pe o perioada nedeterminata, dar nu

poate dura, de regula, decat pana la implinirea de catre minor a varstei de

18 ani. Se ia fata de minorul in privinta caruia celelalte masuri educative

sunt neindestulatoare (art. 104 alin. 2 C.P). Desi este denumita educativa,

este in realitate o masura de reeducare, deoarece scopul ei este

reeducarea minorului . Acest scop urmeaza sa fie realizat prin posibilitatea

asigurata minorului internat de a dobandi invatatura necesara si o

pregatire profesionata potrivit cu aptitudinile sale. Asa cum s-a aratat,

masura internarii in centrul de reeducare se ia pe timp nedeterminat, insa

nu poate dura decat pana la implinirea varstei de 18 ani. Legea prevede

totusi ca, la data cand minorul devine major, instanta poate dispune

prelungirea internarii pe o durata de cel mult 2 ani, daca prelungirea este

necesara pentru realizarea scopului internarii (de exemplu pentru insusirea

unei pregatiri profesionale temeinice).

Legea prevede si posibilitatea incetarii executarii masurii prin

liberarea minorului inainte de a deveni major. Potrivit dispozitiei din art.

107 C.P, dupa un an de la data internarii minorului in centrul de reeducare, 6 Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 a fost publicata in Monitorul Oficial nr.423 din 1 septembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr.129/2002, publicata in M.Of. nr. 190 din 20 martie 2002;

9

Page 10: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

daca el a dat dovezi temeinice de indreptare, de sarguinta la invatatura si

la însusirea pregatirii profesionale, instanta poate dispune liberarea lui

inainte de a deveni major. Daca in perioada liberarii minorul are o

comportare necorespunzatoare, se poate dispune revocarea liberarii si

reinternarea lui intr-un centru de reeducare.

In cazul in care minorul savarseste din nou, in perioada internarii

sau în aceea a liberarii inainte de a deveni major o infractiune pentru care

se apreciaza ca este necesara aplicarea pedepsei inchisorii, instanta

revoca masura internarii. Daca insa nu este necesara aplicarea unei

pedepse, instanta revoca liberarea minorului si mentine internarea pana la

majoratul acestuia.

d)Internarea intr-un institut medical-educativ (art. 105 C.P). Este

tot o masura educativa privativa de libertate ce se poate lua fata de

minorul care, datorita starii fizice sau psihice, are nevoie de un tratament

sau de îngrijiri medicale si, implicit, de un regim special de instruire şi

educatie, corespunzator starii sale. Masura se ia fata de minorii infractori,

deci care raspund penal, iar nu fata de cei iresponsabili, fata de care nu

pot fi luate nici un fel de masuri educative. Specific acestora este doar

faptul ca starea lor fizica sau psihica reclama atat ingrijiri medicale, cat si

un regim educativ care se aplica concomitent cu tratamentul medical. Prin

aceasta masura educativa a internarii intr-un institut medical-educativ se

deosebeste de masura de siguranta a internarii medicale (art. 114 C.P),

care consta exclusiv din tratament medical.

Internarea intr-un institut medical educativ se dispune de catre

instanta competenta sa judece cauza penalai care este implicat minorul,

pe durata nedeterminata, ca si internarea intr-un centru de reeducare, dar,

intocmai ca aceasta, nu poate dura decat pana la data cand minorul a

implinit varsta de 18 ani. Totodata insa, intrucat masura internarii intr-un

10

Page 11: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

institut medical-educativ este conditionata de starea fizica sau psihica

maladiva a minorlului, legea prevede ca ea trebuie sa inceteze indata ce a

disparut cauza care a impus luarea ei si aceasta inainte de implinirea

varstei de 18 ani.

In acelasi timp insa, legea prevede posibilitatea ca instanta sa

dispuna prelungirea internarii pe o durata de cel mult 2 ani, ca si in cazul

internarii intr-un centru de reeducare, daca aceasta este necesara pentru

realizarea scopului.

lnstanta care dispune incetarea masurii internarii in institutul

medical-educativ poate, atunci cand considera ca este necesar, sa ia fata

de minor masura internarii intr-un centru de reeducare (art. 106 alin. 1

C.P).

Ca si masura internarii in centrul de reeducare, si internarea in

institutul medical educativ poate inceta prin revocare, daca in perioada

internarii minorul savarseste din nou o infractiune si instanta apreciaza ca

este necesara aplicarea pedepsei inchisorii, intr-o astfel de situatatie, ca si

in aceea in care instanta a aplicat pedeapsa inchisorii unui minor care

avea nevoie si de tratament medical, se vor aplica dispozitiile din art. 113

sau 114 C.P, dupa caz, tratamentul medical efectuandu-se in conditii de

detentie.

6. PEDEPSELE APLICABILE INFRACTORILOR MINORI SI

11

Page 12: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

PARTICULARITATILE REGIMULUI DE APLICARE SI EXECUTARE A

ACESTORA

Cazuri in care se aplica pedepse minorilor. Atunci cand masura

educative nu este suficienta pentru indreptarea minorului, care a savarsit o

fapta ori mai multe fapte grave i se va aplica acestuia o pedeapsa.

Aplicarea unei pedepse infractorului minor este impusa si din ratiuni

practice, indiferent de gravitatea infractiunii savarsite7. Aplicarea pedepsei

infractorului minor este ceruta de situatia concreta, cand luarea unei

masuri educative nu mai este posibila fiindca infractiunea a fost savarsita

cu putin timp mai inainte de implinirea varstei de 18 ani ori judecarea

acestuia pentru fapta savarsita cand era minor are loc aproape de

implinirea varstei majoratului sau dup ace devine major. In astfel de

situatii, luarea unei masuri educative nu mai este posibila si se impune

aplicarea unei pedepse8.

Pedepse aplicabile minorului. Pedepsele care se pot aplica

minorului sunt inchisoarea si amenda, ca pedepse principale. Minorului nu

i se aplica pedeapsa detentiunii pe viata si nici pedepsele

complimentare(art.109 alin.3 C.P).

a) Inchisoarea. Este singura pedeapsa privativa de libertate

aplicabila minorilor. Limitele sale sunt determinate prin derivatie pornind de

la limitele speciale prevazute de lege pentru infractiunea savarsita. Potrivit

dispozitiei din art. 109 alin. 1 C.P., limitele pedepsei se reduc la jumatate,

iar minimul special nu poate depasi niciodata 5 ani. Reducerea limitelor se

face raportat nu numai la pedeapsa prevazuta pentru infractiunea in

configuratia tipica, dar si la aceea prevazuta pentru variantele agravate,

calificate sau atenuate ale infractiunii respective. Cand minorul a savarsit o 7 C.Bulai, “Manual de drept penal, partea generala”, ed. ALL, Bucuresti, 1997, p.141;8 Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal roman. Partea generala”, Bucuresti, 2003, p. 353;

12

Page 13: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

tentativa, limitele pedepsei aplicabile, potrivit dispozitiei din art. 21 alin. 2

C.P, se vor stabili prin raportare la limitele pedepsei reduse la jumatate pe

baza dispozitiei din art. 109 alin. 1 C.P. Se vor aplica deci mai intai

dispozitiile privitoare la minoritate, pentru care se prevede un regim

sanctionator special, si apoi cele privitoare la tentativa, aplicabile in

conditiile sistemului special mentionat.

Daca pentru infractiunea savarsita de minor legea prevede

pedeapsa detentiunii pe viata, se aplica minorului pedeapsa inchisorii de la

5 la 20 ani, intrucat in cvasitotalitatea cazurilor pedeapsa detentiunii pe

viata, care a inlocuit pedeapsa cu moartea, este prevazuta ca pedeapsa

alternativa la pedeapsa inchisorii, instanta va trebui mai intai sa aleaga

intre aceste alternative, pe baza criteriilor generale de individualizare si a

dispozitiei explicite din art. 72 alin. 2 C.P, pedeapsa care, dupa parerea

sa, trebuie sa fie aplicata minorului. Cand instanta apreciaza ca in speta ar

fi aplicabila pedeapsa detentiunii pe viata, in temeiul dispozitiei din art. 109

alin. 2 C.p., va aplica minorului pedeapsa inchisorii de la 5 la 20 ani. Cand,

dimpotriva, considera aplicabila pedeapsa alternativa a inchisorii, instanta

aplica minorului aceasta pedeapsa, in limite reduse la jumatate, conform

dispozitiei din art. 109 alin. 1 C.P, fara ca minimul special al pedepsei sa

depaseasca 5 ani.

Odată stabilita pedeapsa aplicabila minorului, operatiunea de

individualizare a pedepsei continua pornind de la limitele pedepsei astfel

determinate, cauzele de agravare sau de atenuare a pedepsei

producandu-si efectele prevazute de lege in raport cu aceste limite.

Condamnarea minorului la pedeapsa inchisorii nu poate constitui

prim termen al recidivei, asa incat in ipoteza in care minorul savarseste din

nou o infractiune, el nu devine recidivist si deci nu i se poate agrava

pedeapsa ca urmare a starii de recidiva. Condamnarea anterioara

reprezinta insa un antecedent penal de care trebuie sa se tina seama la

13

Page 14: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

individualizarea pedepsei pentru infractiunea savarsita din nou. Daca

minorul savarseste un concurs de infractiuni, sunt incidente dispozitiile din

art. 34 C.P. Cand pentru una din infractiunile concurente s-a luat o masura

educativa, iar pentru alta s-a aplicat o pedeapsa, masura educativa va fi

revocata, deoarece minorul nu poate fi supus, in acelaşi timp, la

executarea pedepsei si la actiunea unei masuri educative.

Executarea pedepsei inchisorii aplicate infractorului minor se face cu

respectarea unor reguli speciale, adecvate starii psiho-fizice a acestuia.

Asa cum s-a aratat, condamnatii minori executa pedeapsa separat de

condamnaţii majori sau in locuri de detinere speciale. Potrivit dispozitiei din

art. 57 alin. 3 C.P, minorilor condamnaţi li se asigura posibilitatea de a

continua invatamantul general obligatoriu si de a dobandi o pregatire

profesionala potrivit cu aptitudinile lor. De asemenea, condamnatii pentru

infractiuni savarsite in timpul minoritatii pot fi liberati conditionat dupa

executarea unei fractiuni de pedeapsa mai reduse decat in cazul majorilor.

Pe durata executarii pedepsei, de la data cand condamnatul a

devenit major, sau chiar de la data ramanerii definitive a hotararii de

condamnare daca el împlinise 18 ani, este supus executarii pedepselor

accesorii în temeiul dispozitiilor din art. 71 C.P.

b) Amenda aplicabila minorilor. Amenda este a doua pedeapsa

principala aplicabila minorilor infractori si se aplica in limitele prevazute de

lege pentru infractiunea savarsita, redusa insa la jumatate (art. 109 alin. 1

C.P). Incidenta acestei pedepse se adevereste ca oportuna in raport cu

minorii care savarsesc infractiuni in preajma ajungerii la majorat, cand

luarea unei masuri educative nu mai este practic posibila, iar aplicarea

unei pedepse cu inchisoarea nu apare ca necesara. Determinarea limitelor

pedepsei aplicabile si individualizarea pedepsei se fac în general dupa

aceleasi reguli ca in cazul pedepsei inchisorii.

14

Page 15: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

7. SUSPENDAREA CONDITIONATA A EXECUTARII PEDEPSEI

APLICATE MINORULUI

Admitand aplicarea de pedepse infractorilor minori, este firesc ca

legea sa admita, in acelaşi timp, incidenta tuturor mijloacelor de

individualizare a pedepselor, printre care si suspendarea conditionata a

executarii pedepsei, fara sa fie necesare dispozitii speciale in acest sens.

Intrucat insa legiuitorul a inteles sa introduca unele elemente specifice in

reglementarea suspendarii executarii pedepsei aplicate minorului, el a

facut aceasta prin dispozitiile din art. 110 C.P. Potrivit acestor dispozitii, in

cazul suspendarii executarii pedepsei aplicate unui infractor minor,

termenul de incercare se compune din durata pedepsei inchisorii, la care

se adauga un interval de timp de la 6 luni la 2 ani, fixat de instanta. Cand

pedeapsa aplicata este amenda, termenul de încercare este de 6 luni.

Spre deosebire deci de suspendarea conditionata a executarii pedepsei in

reglementarea generala, in cazul condamnatilor pentru infractiuni savarsite

in timpul minoritatii, in stabilirea termenului de incercare, la durata

pedepsei aplicate nu se adauga un interval invariabil de 2 ani, ci unul

variabil între 6 luni si 2 ani, dupa aprecierea instantei, iar daca pedepasa

aplicata este amenda, termenul este de 6 luni, adica redus la jumatate fata

de termenul prevazut pentru majori.

Dispozitiile din art. 110 C.P. avand caracter special, se completeaza

în mod firesc cu cele din art 81 - 86 C.p ..

8. SUSPENDAREA EXECUTARII PEDEPSEI SUB SUPRAVEGHERE

SAU SUB CONTROL

15

Page 16: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

Potrivit dispozitiilor din art. 110 C.P, introdus prin Legea nr.

140/1996, odata cu suspendarea conditionata a executarii pedepsei

aplicate minorului, instanta poate dispune, pe durata termenului de

incercare, dar pana la implinirea varstei de 18 ani, incredintarea

supravegherii minorului unei persoane sau institutii din cele aratate in art.

103 C.P, putand stabili totodata ca minorul sa îndeplineasca una sau mai

multe obligatii dintre cele prevazute in art. 103 alin. 3 C.P, iar dupa

implinirea varstei de 18 ani, respectarea de catre acesta a masurilor de

supraveghere ori a obligatiilor prevazute in art. 86 C.P, pentru

condamnatul cu suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. Si in

acest caz exista obligatia de reparare integrala a prejudiciului si de plata a

despagubirilor civile prevazute in hotararea de condamnare, fiind aplicabile

dispozitiile privitoare la revocarea si anularea suspendarii, precum si cele

privitoare la reabilitarea de drept a condamnatului.

Daca minorul se sustrage de la indeplinirea obligatiilor prevăzute in

art. 103 alin. 3 C.P, suspendarea conditionata poate fi revocata, iar daca

minorul nu respecta masurile de supraveghere sau obligatiile stabilite de

instanta, potrivit art. 86 , aceasta poate dispune revocarea suspendarii

executarii pedepsei, dispunand executarea in intregime a pedepsei sau

prelungirea termenului de incercare cu cel mult 3 ani.

In fine, legea prevede ca dispozitiile privitoare la suspendarea

executarii pedepsei sub supraveghere sau sub control se aplica, in mod

corespunzător, si în caz de liberare conditionată a minorului.

16

Page 17: 49877591 Raspunderea Penala a Minorilor

BIBLIOGRAFIE

1. Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, “Drept penal roman. Partea generala”, Bucuresti, 2003

2. Ordonanta Guvernului nr. 92/2000 a fost publicata in Monitorul Oficial nr.423 din 1 septembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr.129/2002, publicata in M.Of. nr. 190 din 20 martie 2002;

3. C. Bulai, “Manual de drept penal, partea generala”, ed. ALL, Bucuresti, 1997

4. Vintila Dongoroz “Tratat de drept şi procedura penala”, Bucuresti 5 volume, 1924-1927

5. Moldovan Aurel Teodor Curs Drept Penal. Partea generala 2008

6. www.ecursuri.ro/referate

17