of 28 /28
 Milivoj Solar: Teorija književnosti 1. Priroda književnosti i proučavanje književnosti Naziv i pojam književnosti - pojam književnosti obuhvaća uži pojam od pojma koji obuhvaća sve što je zapisano u knjigama - pojam literatura ima obi č no e zn ač en je (knj ige i č l an ci o ne koj širo j te mi ili znanstvenom području) - ponekad za književnost rabimo naziv pjesništvo, ali ono obično znači poeziju, za razliku od proze - s obzirom na umjetničku unkciju i svrhu književnosti, pod pojmom književnosti najčće podrazumijevamo umjetničku književnost - književnost ne mora biti nužno zapisana, jer postoji i bogata  usmena književnost - književnost ne čine samo književna djela, već autor, djelo i publika - tra dic ionalno pov ezivanje umjetn ost i s lijepim dovelo je do naziva lijepa književnost (beletristika), koji se danas upotrebljava uglavnom za romane i novele - moderna misao umjetnost ne povezuje nužno s lijepim, pa je došlo do neodre!enosti pojma umjetnosti, a književnost se često bavi i trivijalnom književnošću i ostalim oblicima za koje je teško tvrditi spadaju li pod umjetnost, tako da se suvremeni pojam književnosti ponekad može shvatiti i šire od pojma umjetničke književnosti - umj etn ost uključuje stvaralaštvo, ona postojećoj gra!i daje nove oblike koji postaju nositelji posve osobitih značenja - za shvaćanje pojma književnosti bitna su dva odnosa" odnos prema jeziku i odnos prema zbilji #njiževnost i jezik - književnost je oso bita  jezična pojava$ ona oblikujući jezik oblikuje ono što je već oblikovano - književnost je jezična tvorevina, a književno djelo tekst koji razumijevamo kao bilo koji drugi tekst, a smisao književnog djela dobiva tek ako uzmemo u obzir i kontekst - u knjiže vno m tek stu bespredmetno je ispiti vat i odg ova ra li izrečeno istini$ on se toživljava u ukupnosti našeg životnog iskustva - s%m književni tekst načinom na koji je uspostavljen sugerira kako ga treba čitati kao književni tekst - književna djela su neponovljiva, književne su poruke izrecive samo kroz književna djela kao takva, dok književnost služi za komunikaciju i prenošenje misli koje ni na koji drugi način ne bi mogle biti prenesene #njiževnost i zbilja - književna djela često govore o stvarnim doga!ajima i daju podatke o stvarnosti 1

48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

Embed Size (px)

Text of 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  1/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  2/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  3/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  4/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  5/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  6/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  7/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  8/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  9/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  10/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  11/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  12/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  13/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  14/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  15/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  16/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  17/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  18/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  19/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  20/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  21/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  22/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  23/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  24/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  25/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  26/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  27/28

 • 8/10/2019 48710630 Solar Teorija Knjizevnosti Skripta

  28/28