of 19 /19
Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001 Urbroj: 343-0100/01-15-055 od 24. V. 2016. (216) Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. 2020. (Narodne novine broj 07/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«. 1. PREDMET NATJEČAJA Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka c) Pravilnika o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.« (Narodne novine broj 07/2015) (u daljnjem tekstu: Pravilnik). Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr), Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) (www.apprrr.hr). 2. PRIHVATLJIVI KORISNICI Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. stavcima (1) i (3) Pravilnika, a koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem. Povezana društva u smislu članka 3. stavka 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 smatraju se jednim (1) korisnikom te isti može podnijeti jedan (1) zahtjev za potporu u skladu s člankom 14. stavkom 4. Pravilnika 3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI (1) Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 7. i 13. Pravilnika. (2) Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog Natječaja (Prilog I). 4. IZNOS I UDIO POTPORE (1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 9.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti. (2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije.

48 25.05.2016 NATJEČAJ - corp.pbz.hr · 7. Tesarski radovi 8. Zidarski radovi 9. Čelična konstrukcija 10. Izolatorski radovi 11. Krovopokrivački radovi B. OBRTNIČKI RADOVI 1

 • Author
  others

 • View
  8

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 48 25.05.2016 NATJEČAJ - corp.pbz.hr · 7. Tesarski radovi 8. Zidarski radovi 9. Čelična...

 • Klasa: 440-12/14-01-01-01/0001

  Urbroj: 343-0100/01-15-055 od 24. V. 2016. (216)

  Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku

  imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa

  ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (Narodne novine broj

  07/2015), Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje

  NATJEČAJ

  za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« –

  provedba operacije 4.1.3. »Korištenje obnovljivih izvora energije«.

  1. PREDMET NATJEČAJA

  Predmet natječaja je dodjela sredstava sukladno članku 5. točka c) Pravilnika o provedbi Mjere

  M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna

  gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.«

  (Narodne novine broj 07/2015) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

  Pravilnik je dostupan na službenim mrežnim stranicama Narodnih novina (www.nn.hr),

  Ministarstva poljoprivrede, Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i

  međunarodnu suradnju (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) (www.mps.hr) i Agencije za plaćanja

  u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)

  (www.apprrr.hr).

  2. PRIHVATLJIVI KORISNICI

  Prihvatljivi korisnici su korisnici sukladno članku 6. stavcima (1) i (3) Pravilnika, a koji

  udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim Natječajem.

  Povezana društva u smislu članka 3. stavka 3. Priloga I. Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014

  smatraju se jednim (1) korisnikom te isti može podnijeti jedan (1) zahtjev za potporu u skladu

  s člankom 14. stavkom 4. Pravilnika

  3. PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

  (1) Prihvatljivi troškovi su troškovi sukladno člancima 7. i 13. Pravilnika.

  (2) Lista prihvatljivih troškova sastavni je dio ovog Natječaja (Prilog I).

  4. IZNOS I UDIO POTPORE

  (1) Sredstva javne potpore iznose ukupno 9.500.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.

  (2) Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za

  sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije.

 • (3) Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova.

  (4) Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim

  slučajevima i to za:

  a) mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za

  potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,

  (5) Visina potpore koju korisnik može tražiti propisana je člankom 14. stavak (6) Pravilnika.

  5. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA POTPORU

  (1) Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika

  potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi

  Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u

  AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET). Vodič za upis u evidenciju korisnika

  potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja

  (www.apprrr.hr).

  (2) Zahtjev za potporu korisnik podnosi u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Detaljne

  upute za podnošenje Zahtjeva za potporu nalaze se u Pravilniku, a postupak podnošenja putem

  AGRONET-a pojašnjen je u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda

  za ruralni razvoj podmjera 4.1 »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera

  4.2 »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, koji je

  dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

  (3) Prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu korisnici su obavezni učitati u AGRONET

  dokumentaciju propisanu Prilogom II. ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

  (4) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za potporu u AGRONET-u, korisnik je

  dužan ispisati, ovjeriti/pečatirati i potpisati te dostaviti ovjerenu Potvrdu o podnošenju Zahtjeva

  za potporu preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno do roka propisanog u točki 8.

  ovog Natječaja, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s

  precizno naznačenim datumom i vremenom (dan, sat, minuta, sekunda), s naznakom: »Natječaj

  za Podmjeru 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«/Operacija 4.1.3.

  »Korištenje obnovljivih izvora energije» na sljedeće adrese ovisno o lokaciji ulaganja:

  Lokacija ulaganja na području Bjelovarsko-

  -bilogorske, Koprivničko-križevačke i Virovitičko-podravske županije:

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

  Podružnica u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

  Ljudevita Gaja 2

  43000 Bjelovar

  Tel.: (043) 638-755, (043) 638-756, (043) 638-760

 • Lokacija ulaganja na području Primorsko-

  -goranske, Istarske, Ličko-senjske i Karlovačke županije:

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

  Podružnica u Primorsko-goranskoj županiji

  Frana Kurelca 8

  51000 Rijeka

  Tel.: (051) 321-064, (051) 688-545

  Lokacija ulaganja na području Splitsko-dalmatinske, Dubrovačko-neretvanske, Šibensko--

  kninske i Zadarske županije:

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

  Podružnica u Splitsko-dalmatinskoj županiji

  Mažuranićevo šetalište 24b

  21000 Split

  Tel.: (021) 682-835, (021) 682-837

  Lokacija ulaganja na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske i

  Požeško-slavonske županije:

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

  Podružnica u Osječko-baranjskoj županiji

  Europske avenije 5

  31000 Osijek

  Tel.: (031) 445-464, (031) 445-465

  Lokacija ulaganja na području Grada Zagreba, Zagrebačke, Varaždinske, Krapinsko-zagorske,

  Sisačko-moslavačke i Međimurske županije:

  Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

  Podružnica u Zagrebačkoj županiji

  Ulica grada Vukovara 70/VI

  10126 Zagreb

 • Tel.: (01) 6446-299, (01) 6446-300

  (5) Korisnici koji su obveznici provedbe postupka javne nabave prema Zakonu o javnoj nabavi

  i podzakonskim propisima na temelju Zakona o javnoj nabavi prilikom podnošenja Zahtjeva za

  potporu dostavljaju i dokumentaciju iz provedenog postupka javne nabave navedenu u Prilogu

  III. Natječaja. Dokumentacija iz postupka javne nabave se dostavlja u elektroničkom obliku na

  CD-u/DVD-u preporučenom pošiljkom s povratnicom ili neposredno na adresu: Agencija za

  plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor općih i pravnih poslova, Služba

  za javnu nabavu, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

  6. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU PREDUJMA

  (1) Korisnik nakon zaprimanja Odluke o dodjeli sredstava može podnijeti Zahtjev za isplatu

  predujma do 50 posto odobrenih sredstava javne potpore. Zahtjev za isplatu predujma podnosi

  se u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu

  predujma pojašnjen je i u Vodiču za korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za

  ruralni razvoj podmjera 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera

  4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, koji je

  dostupan na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

  (2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu predujma korisnici su obavezni učitati u

  AGRONET svu dokumentaciju propisanu Prilogom IV ovoga Natječaja koja je njegov sastavni

  dio.

  (3) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za isplatu predujma u AGRONET-u,

  korisnik je dužan ispisati, ovjeriti/pečatirati i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu

  predujma. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu predujma s valjanom Bankovnom

  garancijom u stopostotnoj vrijednosti zatraženog predujma, u izvorniku, u papirnatom obliku,

  dostavlja se preporučenom poštom s povratnicom ili neposredno u zatvorenoj omotnici s

  nazivom i adresom korisnika napisanom na poleđini, s naznakom: »Natječaj za Podmjeru 4.1.

  »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva«/Operacija 4.1.3. »Korištenje obnovljivih

  izvora energije«, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju:

  Sektor za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000

  Zagreb.

  7. NAČIN I UVJETI PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA ISPLATU

  (1) Korisnik je nakon završenog projekta dužan dostaviti Zahtjev za isplatu u elektroničkom

  obliku putem AGRONET-a. Način podnošenja Zahtjeva za isplatu pojašnjen je i u Vodiču za

  korisnike potpora iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj podmjera 4.1. »Potpora

  za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« i podmjera 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu,

  marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda«, koji je dostupan na mrežnim stranicama

  Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

  (2) Prilikom podnošenja Zahtjeva za isplatu korisnici su obavezni učitati u AGRONET svu

  dokumentaciju propisanu Prilogom V ovoga Natječaja koja je njegov sastavni dio.

  (3) Po završetku elektroničkog popunjavanja Zahtjeva za isplatu u AGRONET-u, korisnik je

  dužan ispisati, ovjeriti/pečatirati i potpisati Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za isplatu s

  priloženim računima u izvorniku u papirnatom obliku, koje korisnik dostavlja preporučenom

 • poštom s povratnicom ili neposredno, najkasnije do 24 mjeseca od izdavanja Odluke o dodjeli

  sredstava za građenje i podizanje nasada odnosno do 12 mjeseci od izdavanja Odluke o dodjeli

  sredstava za opremanje, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom korisnika napisanom na

  poleđini, s naznakom: »EPFRR – Podmjera: 4.1./Operacija: 4.1.3., Zahtjev za isplatu – ne

  otvarati«, na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Sektor

  za ruralni razvoj, Služba za odobrenje isplata, Ulica grada Vukovara 269d, 10000 Zagreb.

  (4) Način podnošenja Zahtjeva za isplatu, postupak obrade i donošenje odluka propisan je

  člancima 31. – 33. Pravilnika.

  8. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

  (1) Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 6. lipnja

  2016. do 6. listopada 2016.

  (2) Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu iz točke 5. stavak 4. ovoga

  Natječaja počinje teći od 6. lipnja 2016. do 6. listopada 2016.

  PRILOG I

  LISTA PRIHVATLJIVIH TROŠKOVA ZA

  PODMJERU 4.1.

  Ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

  Fokus

  područje

  Potencijalni

  doprinos fokus

  području

  Kod

  troška Naziv prihvatljivih troškova

  Operacija

  4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije

  Svi navedeni troškovi unutar Liste prihvatljivih

  troškova uključuju i troškove za pripadajući

  hardware i software koji omogućuje vođenje

  proizvodnih procesa

  4.1.3.a

  Ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za

  proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

  (biomasa, energija sunca) za potrebe vlastitog

  proizvodnih pogona korisnika s pripadajućom

  opremom i infrastrukturom

  5C

  Oprema i objekti za doziranje ulaznih sirovina (iz

  poljoprivredne i šumarstva isključujući ribarstvo i

  akvakulturu te biološki razgradivi dio industrijskoga

  i komunalnoga otpada) hranidbu postrojenja i

  proizvodnju plina u bioplinskom postrojenju

  5C

  Oprema i objekti za transport, pripremu, regulaciju

  plina 5C

 • Kogeneracijsko postrojenje (plinski motor i

  generator sa kompletnom opremom i objektom za

  smještaj pripadajuće opreme)

  5C

  Trafostanica, instalacije za mjerenje, regulaciju i

  transport električne energije 5C

  Oprema za mjerenje, regulaciju i transport toplinske

  energije kao proizvoda ili nusproizvoda pri

  proizvodnji energije iz obnovljivih izvora

  5C

  Oprema za izuzimanje, proizvodnju, regulaciju,

  mjerenje i transport električne i toplinske energije

  dobivene na bazi energije sunca

  5C

  4.1.3.b

  Ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za

  prijem, obradu i skladištenje sirovina za

  proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s

  pripadajućom opremom i infrastrukturom

  5C

  Otvorena ili zatvorena skladišta sa opremom za

  prijem, obradu i interni transport sirovina za

  proizvodnju energije iz obnovljivih izvora

  5C

  4.1.3.c

  Ulaganja u građenje i/ili opremanje objekata za

  obradu, preradu, skladištenje, transport i primjenu

  izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na

  poljoprivrednim površinama s pripadajućom

  opremom i infrastrukturom

  5C

  Objekti za obradu, preradu, skladištenje, transport

  (specijalne prikolice, prikolice/cisterne) i primjenu

  (rasipač, aplikator) izlaznih supstrata za organsku

  gnojidbu na poljoprivrednim površinama s

  pripadajućom opremom i infrastrukturom

  5C

  Opći troškovi (ostalo)

  – troškovi pripreme poslovnog plana,

  – troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj,

  – troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga i elaborata,

  – usluge arhitekata, inženjera i konzultanata, studije izvedivosti.

  Lista dozvoljenih radova vezano uz građenje

  A. GRAĐEVINSKI RADOVI

  1. Pripremni radovi

  2. Rušenja i demontaže

 • 3. Zemljani radovi

  4. Betonski radovi

  5. Armirano-betonski radovi i armirački radovi

  6. Montažerski radovi

  7. Tesarski radovi

  8. Zidarski radovi

  9. Čelična konstrukcija

  10. Izolatorski radovi

  11. Krovopokrivački radovi

  B. OBRTNIČKI RADOVI

  1. Limarski radovi

  2. Stolarski radovi

  3. Bravarski radovi

  4. Staklarski radovi

  5. Gips-kartonski radovi

  6. Podne i zidne obloge

  7. Kamenarski radovi

  8. Keramičarski radovi

  9. Parketarski radovi

  10. Soboslikarsko-ličilački radovi

  11. Fasaderki radovi

  C. INSTALATERSKI RADOVI

  1. Elektroinstalacije

  2. Instalacije vodovoda i kanalizacije i zaštite od požara

  3. Sanitarna oprema

 • 4. Strojarske instalacije

  5. Instalacija plina, grijanja, hlađenja i ventilacije

  6. Priključak plina

  D. UREĐENJE OKOLIŠA I PRISTUPNIH PUTEVA

  PRILOG II

  DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU ZA

  OPERACIJU 4.1.3

  DOKUMENTACIJA ZA BODOVANJE ZAHTJEVA ZA POTPORU PREMA

  KRITERIJIMA ODABIRA – Ako korisnik nije zadovoljio određeni kriterij/nije učitao

  obavezan dokument za provjeru kriterija odabira, bodovi za taj kriterij neće biti dodijeljeni

  odnosno iznosit će 0 (nula).

  1.

  Kriterij 1: Veličina gospodarstva SO

  Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva izdan i potpisan od strane

  Savjetodavne službe, izdan nakon objave Natječaja.

  Pojašnjenje: Na temelju podataka iz Izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog

  gospodarstva dodjeljuju se bodovi na kriteriju odabira »Veličina gospodarstva SO«.

  2.

  Kriterij 2: Sirovina obnovljivih izvora energije – biomasa

  Godišnji plan proizvodnje, potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe.

  Pojašnjenje: Navedeni dokument korisnik je obvezan izraditi sukladno Pravilniku o

  stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 132/13; NN 81/14;

  NN 93/14; NN 24/15; NN 99/15; NN 110/15). U dokumentu mora biti naveden podatak

  koju vrstu obnovljivog izvora energije, odnosno koju sirovinu postrojenje za proizvodnju

  toplinske i/ili električne energije planira koristiti. Bodove može ostvariti korisnik čije

  postrojenje kao obnovljivi izvor energije koristi biomasu (biomasa isključivo iz

  poljoprivrede i šumarstva isključujući ribarstvo i akvakulturu te biološki razgradivi dio

  industrijskoga i komunalnoga otpada).

  3.

  Kriterij 3: Ulaganje na objektima bez mogućnosti pristupa električnoj mreži

  Tehnički opis proizvodnog postrojenja, potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe

  i

  Potvrda izdana, potpisana i ovjerena od strane HEP Operator distribucijskog sustava

  d.o.o. da postrojenje za proizvodnju toplinske i/ili električne energije koje koristi

  obnovljive izvore energije nema mogućnost pristupa električnoj mreži.

  Pojašnjenje: Tehnički opis proizvodnog postrojenja korisnik je obvezan izraditi sukladno

  Pravilniku o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 132/13;

  NN 81/14; NN 93/14; NN 24/15; NN 99/15; NN 110/15) te sukladno Smjernicama za

 • izradu Tehničkog opisa proizvodnog postrojenja Hrvatske energetske regulatorne

  agencije.

  U dokumentima mora biti naveden podatak ima li postrojenje za proizvodnju toplinske

  i/ili električne energije koje koristi obnovljive izvore energije (biomasu isključivo iz

  poljoprivrede i šumarstva isključujući ribarstvo i akvakulturu te biološki razgradivi dio

  industrijskoga i komunalnoga otpada i energija sunca) mogućnost pristupa električnoj

  mreži. Bodove može ostvariti korisnik čije postrojenje nema mogućnost pristupa

  električnoj mreži.

  4.

  Kriterij 4: Učinkovitost u korištenju OIE – kogeneracijska postrojenja

  Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog

  uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu – ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog

  projektanata.

  Pojašnjenje: Bodove može ostvariti korisnik koji ulaže u kogeneracijsko postrojenje.

  OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE KORISNIKE:

  5.

  Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za potporu.

  Pojašnjenje: Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u

  Zahtjev za potporu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI

  ZAHTJEV«. Nakon toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev«

  putem kojeg korisnik preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za

  potporu. Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za potporu potrebno je ispisati, potpisati i

  ovjeriti i dostaviti preporučenom poštom s povratnicom ili osobno, na adresu iz ovoga

  natječaja.

  Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

  6.

  Izjava o veličini poduzeća, ovjerena (ukoliko je primjenjivo) i potpisana od strane

  korisnika.

  Pojašnjenje: Dokument je obvezan za sve korisnike.

  Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i popunjeni predložak

  se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici www.

  apprrr.hr – kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu”.

  Izjava mora biti dana isključivo na službenom predlošku, glasiti na korisnika, potpisana

  i ovjerena (ovjerena ako je primjenjivo) od strane korisnika.

  7.

  Izjava korisnika je li obveznik javne nabave, ovjerena i potpisana od strane korisnika.

  Pojašnjenje: Predložak Izjave preuzima se iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i

  popunjeni učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici

  www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu”.

 • Izjava mora biti dana isključivo na službenom predlošku. Izjava mora glasiti na

  korisnika, mora biti u cijelosti popunjena, u izjavi je potrebno odgovoriti na sva pitanja,

  potpisana i ovjerena od strane korisnika.

  OPG, obrti i druge fizičke osobe koji nisu obveznici javne nabave nisu obvezni popuniti

  i učitati ovaj dokument.

  8.

  Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja, ovjerena (ukoliko

  je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

  Pojašnjenje: Predložak Izjave preuzima se iz AGRONET-a, Zahtjeva za potporu i

  popunjeni učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također može naći i na stranici

  www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu”.

  Izjava mora biti dana isključivo na službenom predlošku. Izjava mora glasiti na

  korisnika, mora biti u cijelosti popunjena, u izjavi moraju biti navedeni ponuditelji za

  sva prijavljena ulaganja, uključujući i ponuditelje za opće troškove.

  9.

  Tablica troškova i izračuna potpore.

  Pojašnjenje: Predložak Tablice troškova i izračuna potpore preuzima se iz AGRONET-

  a, Zahtjeva za potporu i popunjena se učitava u Zahtjev za potporu. Predložak se također

  može naći i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u

  fizičku imovinu«.

  10. Izračun ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva izdan i potpisan od strane

  Savjetodavne službe, izdan nakon objave Natječaja.

  11.

  Potvrda Porezne uprave iz koje je vidljivo da korisnik ima regulirane financijske obveze

  prema državnom proračunu ne starija od 30 dana na dan podnošenja Potvrde o

  podnošenju Zahtjeva za potporu i ovjerena od strane Porezne uprave.

  12.

  Ponuda za svako pojedino ulaganje i ponuda/račun za opći trošak.

  Pojašnjenje: Računi za opće troškove mogu biti prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva

  za potporu, ali ne ranije od 1. siječnja 2014.

  Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Potvrde o podnošenju Zahtjeva za

  potporu. Na ponudi za ulaganje i ponudi ili računu za opći trošak mora biti naveden

  datum izdavanja istih. Na ponudi za ulaganja i ponudi za opći trošak mora biti naveden

  datum (rok) važenja.

  Ako je korisnik prikupio ponude na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora

  priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih ponuda.

  Valuta u kojoj je iskazan iznos mora biti navedena u ponudi/računu.

  Ponuda/račun mora biti ovjeren i potpisan od strane ponuditelja.

  13.

  Dokument izdan, potpisan i ovjeren od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode i/ili

  Uprave za zaštitu prirode.

 • Pojašnjenje: Dokument koji je korisnik obvezan dostaviti ovisno o ulaganju propisan je

  u dokumentu pripremljenom od strane Ministarstva zaštite okoliša i prirode koji se

  nalazi na na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku

  imovinu« (Predlošci i upute-operacija 4.1.3).

  OBVEZNA DOKUMENTACIJA OVISNO O VRSTI ULAGANJA:

  14.

  Energetsko odobrenje za izgradnju postrojenja izdano, potpisano i ovjereno od strane

  Ministarstva gospodarstva.

  Pojašnjenje: Sukladno Pravilniku o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije

  (NN 88/12). Energetsko odobrenje potrebno je dostaviti za sve tipove postrojenja, osim

  za postrojenja koja se prema propisima koji uređuju gradnju smatraju jednostavnim

  građevinama, te ostala postrojenja za koje je Pravilnikom o korištenju obnovljivih izvora

  energije i kogeneracije definirano da isto nije potrebno ishoditi.

  15.

  Tehnički opis proizvodnog postrojenja, potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe.

  Pojašnjenje: Navedeni dokument korisnik je obvezan izraditi sukladno Pravilniku o

  stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 132/13; NN 81/14;

  NN 93/14; NN 24/15; NN 99/15; NN 110/15) te sukladno Smjernicama za izradu

  Tehničkog opisa proizvodnog postrojenja Hrvatske energetske regulatorne agencije.

  Dokument je obvezno dostaviti neovisno o vrsti/tipu postrojenja koje koristi obnovljive

  izvore energije i kogeneracijska postrojenja, te bez obzira na to priključuje li se ili ne

  priključuje na prijenosnu ili distribucijsku mrežu.

  16.

  Prethodna elektroenergetska suglasnost čiji je prilog Jednopolna shema, izdana, potpisna

  i ovjerena od strane HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o. i

  Predugovor o priključenju mreže, izdan, potpisan i ovjeren od strane HEP Operator

  distribucijskog sustava d.o.o. te potpisan i ovjeren od strane korisnika

  Pojašnjenje: Dokumente je obvezno dostaviti neovisno o vrsti/tipu postrojenja koje

  koristi obnovljive izvore energije i kogeneracijska postrojenja, osim u slučaju

  postrojenja koja nemaju mogućnost priključenja na prijenosnu ili distribucijsku mrežu.

  17.

  Godišnji plan proizvodnje, izdan, potpisan i ovjeren od strane odgovorne osobe.

  Pojašnjenje: Navedeni dokument korisnik je obvezan izraditi sukladno Pravilniku o

  stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 132/13; NN 81/14;

  NN 93/14; NN 24/15; NN 99/15; NN 110/15).

  Dokument je obvezno dostaviti neovisno o vrsti/tipu postrojenja koje koristi obnovljive

  izvore energije i kogeneracijska postrojenja, te bez obzira na to priključuje li se ili ne

  priključuje na prijenosnu ili distribucijsku mrežu.

  18.

  Potvrda o godišnjoj potrošnji električne energije korisnika za razdoblje od zadnjih pet

  godina (s podacima po svakoj godini) izdana, potpisana i ovjerena od HEP Operator

  distribucijskog sustava d.o.o., odnosno odabranog opskrbljivača električnom energijom.

 • Pojašnjenje: Nije primjenjivo za postrojenja koja nemaju mogućnost priključenja na

  prijenosnu ili distribucijsku mrežu.

  19.

  Potvrda o godišnjoj potrošnji toplinske energije korisnika za razdoblje od zadnjih pet

  godina (s podacima po svakoj godini) izdana, potpisana i ovjerena od HEP toplinarstvo

  d.o.o., odnosno odabranog opskrbljivača toplinskom energijom.

  Pojašnjenje: Nije primjenjivo za postrojenja koja nemaju mogućnost priključenja na

  prijenosnu ili distribucijsku mrežu.

  20.

  Preslika osobne iskaznice nositelja/odgovorne osobe iz Upisnika poljoprivrednih

  gospodarstava.

  Pojašnjenje: U slučaju ulaganja koje provodi mladi poljoprivrednik.

  21.

  Ugovor o najmu sklopljen na rok od najmanje 10 godina računajući od trenutka

  podnošenja Potvrde o podnošenju Zahtjeva za potporu.

  Pojašnjenje: U slučaju opremanja postojećeg objekta koji nije u vlasništvu korisnika.

  Navedeni Ugovor mora biti upisan u zemljišne knjige. Lokacija ulaganja navedena u

  Ugovoru mora biti u skladu s lokacijom ulaganja navedenom u Zahtjevu za potporu.

  Vlasnik objekta u zemljišnim knjigama mora biti vlasnik koji je naveden u Ugovoru o

  najmu. Ugovor o najmu mora biti sklopljen između korisnika i vlasnika objekta koji je

  kao vlasnik upisan u zemljišne knjige.

  22.

  Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog

  uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu – ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog

  projektanata i

  Tehnološki projekt ili drugi dokument koji sadrži opis proizvodnog procesa izrađen,

  potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke.

  Ako Glavni/Tipski projekt ne sadržava troškovnik, priložiti i Troškovnik projektiranih

  radova izrađen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke.

  Pojašnjenje: Potrebno dostaviti u slučaju građenja i opremanja objekta te u slučaju

  opremanja postojećeg objekta

  23.

  Akt kojim se odobrava građenje izdan od tijela nadležnog za graditeljstvo, prema Zakonu

  o gradnji (NN 153/13), Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN

  86/12; NN 143/13) s oznakom pravomoćnosti za one dokumente za koje je oznaka

  pravomoćnosti primjenjiva i Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i

  radovima (NN 79/14; NN 41/15; NN 75/15).

  Pojašnjenje: Lokacija ulaganja koja je navedena kao lokacija ulaganja koju će korisnik

  upisati u Zahtjev za potporu mora odgovarati lokaciji ulaganja iz akta kojim se odobrava

  građenje / drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se dokazuje legalnost građevine.

  U slučaju opremanja postojećih objekata prihvatljivi su i sljedeći dokumenti: Uporabna

  dozvola, Rješenje o izvedenom stanju ili Potvrda izvedenog stanja, Potvrda o

  dostavljenom završnom izvješću nadzornog inženjera.

 • Sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula

  U slučaju ulaganja u sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu

  proizvodnje toplinske, odnosno električne energije (za koje sukladno važećem Pravilniku

  o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nije potrebno ishoditi akt kojim se

  odobrava građenje (NN 79/14, 41/15, 75/15)), a koji se grade i/ili opremaju na građevnoj

  čestici postojeće zgrade, odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim

  se odobrava građenje, za potrebe te zgrade, potrebno je priložiti akt kojim se odobrava

  građenje za zgradu koja je postojeća ili koja se planira graditi, a na istoj čestici se

  planira građenje i/ili opremanje sustava sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih

  modula.

  U slučaju ulaganja u sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu

  proizvodnje toplinske, odnosno električne energije (za koje sukladno važećem Pravilniku

  o jednostavnim i drugim građevinama i radovima nije potrebno ishoditi akt kojim se

  odobrava građenje (NN 79/14, 41/15, 75/15)) a koji se postavljaju (grade i/ili opremaju)

  na postojećoj zgradi/građevini ili se planira izgraditi zgrada/građevina na koju će se

  postaviti (graditi i/ili opremati) sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih

  modula, potrebno je priložiti akt kojim se odobrava građenje za zgradu koja je postojeća

  ili koja se planira graditi.

  U slučaju ulaganja u sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu

  proizvodnje toplinske, odnosno električne energije, za koje je potrebno ishoditi akt kojim

  se odobrava građenje, a isti se grade i/ili opremaju na građevnoj čestici postojeće

  zgrade, odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava

  građenje, za potrebe te zgrade ili koji se postavljaju (grade i/ili opremaju) na postojećoj

  zgradi/građevini ili se planira izgraditi zgrada/građevina na koju će se postaviti (graditi

  i/ili opremati) sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula, potrebno je

  dostaviti akt kojim se odobrava građenje za sustav sunčanih kolektora, odnosno

  fotonaponskih modula i akt kojim se odobrava građenje za zgradu/građevinu koja je

  postojeća ili koja se planira graditi.

  OBVEZNA DOKUMENTACIJA VEZANA UZ PROVJERU EKONOMSKE

  ODRŽIVOSTI PROJEKTA:

  24.

  Prijava poreza na dohodak (obrazac DOH) za prethodnu financijsku godinu ovjeren od

  strane Porezne uprave s pripadajućom Rekapitulacijom primitaka i izdataka za razdoblje

  od 1. siječnja do 31. prosinca prethodne financijske godine, ovjerenom i potpisanom od

  strane korisnika. Ako korisnik, sukladno nacionalnom zakonodavstvu, nije bio obvezan

  predati prijavu poreza na dohodak priložiti odgovarajući dokument kojim isto dokazuje.

  Pojašnjenje: Odnosi se samo na obveznike poreza na dohodak, u slučaju ulaganja gdje

  vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od 200.000 HRK.

  25.

  Godišnji financijski izvještaj (obrazac GFI) za prethodnu financijsku godinu ovjeren od

  FINA-e (prihvatljiva je i potvrda FINA-e o primitku dokumentacije s GFI poduzetnika

  za prethodnu financijsku godinu izdana u elektroničkom obliku). Ako sukladno

  nacionalnom zakonodavstvu korisnik nije bio obvezan predati GFI, priložiti

  odgovarajući dokument kojim isto dokazuje.

 • Pojašnjenje: Odnosi se na obveznike poreza na dobit, u slučaju ulaganja gdje vrijednost

  ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od 200.000 HRK.

  26.

  Popis dugotrajne imovine na dan 31. prosinca prethodne financijske godine potpisan i

  ovjeren od strane korisnika ili potpisana i ovjerena Izjava korisnika da nema dugotrajnu

  imovinu.

  Pojašnjenje: u slučaju ulaganja gdje vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više

  od 200.000 HRK te ako je riječ o zajedničkom projektu.

  27.

  Poslovni plan u cijelosti popunjen u skladu s pripadajućim uputama i

  pojašnjenjima.

  Pojašnjenje: u slučaju ulaganja gdje vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više

  od 200.000 HRK.

  PRILOG III

  POPIS DOKUMENTACIJE U SLUČAJEVIMA KAD SE PROVODI POSTUPAK

  JAVNE NABAVE

  1. Poziv na nadmetanje iz Elektroničkog oglasnika javne nabave Narodnih novina Republike

  Hrvatske i/ili Službenog lista Europske unije (u slučaju nabave velike vrijednosti);

  2. Dokumentacija za nadmetanje te sva moguća dodatna dokumentacija sa svim prilozima i

  eventualnim izmjenama/dopunama (ako je primjenjivo);

  3. Odluka naručitelja o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja u postupku javne

  nabave;

  4. Certifikat iz područja javne nabave za najmanje jednog ovlaštenog predstavnika naručitelja

  koji je sudjelovao u postupku javne nabave;

  5. Izjava/e o postojanju/nepostojanju sukoba interesa sukladno Zakonu o javnoj nabavi za sve

  koji su sudjelovali u postupku javne nabave;

  6. Popis osoba koje su sudjelovale u izradi dokumentacije za nadmetanje;

  7. Poziv na pregovaranje (u slučaju pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne

  objave) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

  8. Zahtjev za prikupljanje ponuda (u slučaju da su predmet nabave usluge iz dodatka II. B

  Zakona o javnoj nabavi) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane ponuditelja;

  9. Poziv na natječaj (u slučaju natječaja) sa dokazom o dostavi/zaprimanju od strane

  ponuditelja;

  10. Zaprimljeni upiti potencijalnih ponuditelja i danih pojašnjenja sa dokazima o

  zaprimanju/dostavi (ako je primjenjivo);

 • 11. Obavijest o dodatnim informacijama, poništenju postupka ili ispravku (u slučaju izmjena

  dokumentacije za nadmetanje i/ili Poziva za nadmetanje);

  12. Svi dokazi zaprimanja dokumentacije od strane gospodarskih subjekata/ponuditelja (npr.

  dokaz zaprimanja poziva na pregovaranje, dokaz zaprimanja poziva na natječaj, dokaz

  zaprimanja Odluke o odabiru) (ako je primjenjivo)

  13. Upisnik o zaprimanju ponuda;

  14. Zapisnik o javnom otvaranju ponuda;

  15. Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda s prilozima;

  16. Odluka o odabiru s dokazom o dostavi Odluke o odabiru svim ponuditeljima koji su

  sudjelovali u postupku javne nabave;

  17. Sklopljeni ugovor s odabranim ponuditeljem;

  18. Sve zaprimljene ponude;

  19. Obavijest o sklopljenim ugovorima/Obavijest o rezultatima natječaja iz Elektroničkog

  oglasnika javne nabave Narodnih novina;

  20. Žalba i rješenje Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (ako je primjenjivo)

  PRILOG IV

  DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ISPLATU PREDUJMA

  PODMJERA 4.1.

  OPERACIJA 4.1.3.

  DOKUMENTI: Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani

  1.

  • Original bankovne garancije u stopostotnoj vrijednosti predujma (rok valjanosti

  najmanje 30 mjeseci od Odluke o dodjeli sredstava za građenje i podizanje nasada i 18

  mjeseci od Odluke o dodjeli sredstava za opremanje)

  PRILOG V

  DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV ZA ISPLATU

  PODMJERA 4.1.

  OPERACIJA 4.1.3.

  DOKUMENTI: Svi dokumenti moraju biti ovjereni i potpisani

  1. Potvrda Porezne uprave je li korisnik u sustavu PDV-a

  2. Potvrda Porezne uprave da korisnik ima podmirene/regulirane obveze prema proračunu

  RH (potrebno kod zadnje rate)

 • 3. Originali računa – navedeni u Izjavi o izdacima

  4. Predračuni – ako su osnova plaćanja

  5. Dnevno informativni izvadak o prometu i stanju računa za tuzemna plaćanja

  6. Dokument banke koji dokazuje plaćanje u inozemstvo u stranoj valuti (SWIFT)

  7.

  Bankovna potvrda o žiro-računu za račune plaćene sa žiro-računa različitog od onog

  navedenog u Zahtjevu za isplatu, ne starija od 30 dana od dana podnošenja Zahtjeva za

  isplatu

  8. Ugovor o kreditu/ugovor o financijskom leasingu i svi ugovori vezani uz plaćanje

  (Ugovori o cesiji/akreditivi/izjava o prijeboju)

  9. Zapisnik o preuzimanju (kod financijskog leasinga)

  10. Potvrda banke koja dokazuje da su svi računi plaćeni iz kredita/financijskog leasinga

  11. Pravomoćna Uporabna dozvola ili drugi odgovarajući dokument u skladu sa Zakonom o

  gradnji (potrebno samo kod zadnje isplate)

  12. Preslika jamstva/garancije od dobavljača ovisno o vrsti ulaganja

  13. Elektroenergetska suglasnost – potrebno samo za korisnike s pristupom električnoj mreži

  kod zadnje rate.

  14. Potvrda HEP- operator distribucijskog sustava d.o.o. da korisnik nema pristup

  električnoj mreži- potrebno samo za korisnike koji nemaju pristup električnoj mreži.

  15. Ugovor o korištenju mreže – potrebno samo za korisnike s pristupom električnoj mreži

  16. Energetsko odobrenje izdano od Ministarstva gospodarstva

  17. Ispis Kartice konta (u slučaju primljenih bespovratnih sredstava iz drugih izvora)

  18.

  Prometna dozvola

  (za ulaganja u opremu za transport i primjenu izlaznih supstrata za organsku gnojidbu na

  poljoprivrednim površinama – koja podliježu registraciji)

  19.

  Dokaz o stručnoj osposobljenosti za:

  • nositelja ili člana OPG-a

  • vlasnika obrta ili jednog od stalno zaposlenih u obrtu

  • jednog od stalno zaposlenih za pravne osobe

  (ukoliko navedena osoba nije upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava dulje od

  3 godine)

  Potrebno kod zadnje rate

  20. Ugovor o radu za osobu za koju je dostavljen dokaz o stručnoj osposobljenosti u slučaju

  da je korisnik obrt ili pravna osoba

 • 21.

  Dokaz o stručnoj osposobljenosti za mladog poljoprivrednika (ukoliko mladi

  poljoprivrednik nema radnog iskustva iz odgovarajućeg područja najmanje 3 godine) ili

  dokaz o radnom iskustvu

  22.

  Ako se tijekom administrativne obrade ukaže potreba za dostavom dodatne

  dokumentacije, Agencija za plaćanja ima pravo od korisnika zahtijevati dostavu iste u

  svrhu dokazivanja usklađenosti operacije sa važećim primjenjivim propisima.

  PRILOG VI

  DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA PROMJENU

  1.

  Potpisana i ovjerena Potvrda o podnošenju Zahtjeva za promjenu.

  Pojašnjenje:

  Nakon postupka popunjavanja/učitavanja propisane dokumentacije u Zahtjev za

  promjenu u AGRONET-u korisnik treba odabirati opciju »PODNESI ZAHTJEV«. Nakon

  toga se pojavljuje link »Preuzmi« u stupcu pod nazivom »Zahtjev« putem kojeg korisnik

  preuzima/sprema/ispisuje Potvrdu o podnošenju Zahtjeva za promjenu. Potvrdu o

  podnošenju Zahtjeva za promjenu potrebno je ispisati, potpisati i ovjeriti i dostaviti

  preporučenom poštom s povratnicom ili osobno i na adresu iz ovoga natječaja.

  Dokument se dostavlja kao original u fizičkom obliku!

  2.

  Izjava korisnika je li obveznik javne nabave, ovjerena i potpisana od strane korisnika.

  Pojašnjenje:

  Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za promjenu i popunjeni učitava

  u Zahtjev za promjenu. Predložak se također može naći i na stranici www. apprrr.hr

  kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku imovinu«.

  Izjava mora biti dana isključivo na službenom predlošku. Izjava mora glasiti na korisnika,

  mora biti u cijelosti popunjena, u izjavi je potrebno odgovoriti na sva pitanja, potpisana

  i ovjerena od strane korisnika.

  OPG, obrti i druge fizičke osobe koji nisu obveznici javne nabave nisu obvezni popuniti i

  učitati ovaj dokument.

  3.

  Izjava o nepostojanju sukoba interesa između korisnika i ponuditelja, ovjerena (ukoliko

  je primjenjivo) i potpisana od strane korisnika.

  Pojašnjenje:

  U slučaju promjene ponuditelja. Predložak Izjave se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva

  za promjenu i popunjeni učitava u Zahtjev za promjenu. Predložak se također može naći

  i na stranici www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4-Ulaganja u fizičku

  imovinu«.

 • Izjava mora biti dana isključivo na službenom predlošku. Izjava mora glasiti na korisnika,

  mora biti u cijelosti popunjena, u izjavi moraju biti navedeni svi ponuditelji za sva

  prijavljena ulaganja koja su predmet Zahtjeva za promjenu.

  4.

  Tablica troškova i izračuna potpore.

  Pojašnjenje:

  U slučaju promjene ponuditelja i u slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje

  kada promjena utječe na odobrene prihvatljive troškove i izračun potpore. Predložak

  Tablice troškova i izračuna potpore se preuzima iz AGRONET-a, Zahtjeva za promjenu i

  popunjena se učitava u Zahtjev za promjenu. Predložak se također može naći i na stranici

  www. apprrr.hr kartica »Ruralni razvoj/Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu«.

  5.

  Ponuda novog odabranog ponuditelja i/ili nova ponuda ako je zbog promjene akta kojim

  se odobrava građenje došlo do promjene troškovnika.

  Pojašnjenje:

  U slučaju promjene ponuditelja i/ili promjene akta kojim se odobrava građenje kada

  promjena akta kojim se odobrava građenje uključuje i promjenu troškovnika na temelju

  kojeg je izdana ranije odobrena ponuda za građenje.

  Na ponudi mora biti naveden datum izdavanja i datum (rok) važenja iste.

  Ponude moraju biti važeće na dan podnošenja Zahtjeva za promjenu.

  Ako je korisnik prikupio ponude na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, korisnik mora

  priložiti i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih ponuda.

  Valuta u kojoj je iskazan iznos mora biti navedena u ponudi.

  Ponuda mora biti ovjerena i potpisana od strane ponuditelja.

  6.

  Novi Glavni projekt i/ili Tipski projekt za koji je Ministarstvo graditeljstva i prostornog

  uređenja donijelo Rješenje o tipskom projektu – ovjereni i potpisani od strane ovlaštenog

  projektanata i

  Tehnološki projekt ili drugi dokument koji sadrži opis proizvodnog procesa izrađen,

  potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke.

  Ako Glavni/Tipski projekt ne sadržava troškovnik, priložen je i Troškovnik projektiranih

  radova izrađen, potpisan i ovjeren od strane ovlaštene osobe odgovarajuće struke.

  Pojašnjenje:

  U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje kada je nastala promjena u Glavnom

  projektu i/ili Tipskom projektu.

  7. Izmjena i/ili dopuna dokumenta kojim se odobrava građenje izdana od tijela nadležnog za

  graditeljstvo, prema Zakonu o gradnji, Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim

 • zgradama s oznakom pravomoćnosti za one dokumente za koje je oznaka pravomoćnosti

  primjenjiva.

  Pojašnjenje:

  U slučaju promjene akta kojim se odobrava građenje. Lokacija ulaganja koja je navedena

  kao lokaciju ulaganja u Zahtjevu za potporu mora odgovarati lokaciji ulaganja iz akta

  kojim se odobrava građenje.

  Priloženi dokument mora glasiti na korisnika.

  Agencija za

  plaćanja u

  poljoprivredi,

  ribarstvu i ruralnom

  razvoju