of 36 /36
C A V & R 41. MEĐUNARODNI KONGRES I IZLOŽBA O GREJANJU, HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI 41st INTERNATIONAL CONGRESS & EXHIBITION ON HEATING, REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING Beograd, Sava centar, 1–3. XII 2010.

41. MEĐUNARODNI INTERNATIONAL CONGRESS & · PDF fileZoran Damjanović STEELSOFT, Beograd Branislav Džinić MPG KGH, Beograd Milomir Đačić BEOHAMEX, Beograd ... RANT – BARRIERS

Embed Size (px)

Text of 41. MEĐUNARODNI INTERNATIONAL CONGRESS & · PDF fileZoran Damjanović STEELSOFT, Beograd...

 • CAV

  &R

  41. MEUNARODNIKONGRES I IZLOBA OGREJANJU, HLAENJUI KLIMATIZACIJI

  41st INTERNATIONALCONGRESS & EXHIBITIONON HEATING, REFRIGERATIONAND AIR CONDITIONING

  Beograd,Sava centar, 13. XII 2010.

 • ORGANIZATOR ORGANIZER

  Drutvo za grejanje, hlaenje i klimatizaciju (KGH) pri

  Savezu mainskih i elektrotehnikih inenjera i tehniara Srbije (SMEITS),

  Kneza Miloa 7a/II, 11000 Beograd Tel. 011/3230-041, 3031-696, tel./faks 3231-372

  Tekui raun broj 255-0007430101000-55 E-mail: [email protected]

  www.smeits.rs www.kgh-kongres.org

  GENERALNI POKROVITELJ GENERAL PATRON

  Beograd

  POKROVITELJ IZLOBE PATRON OF THE

  EXHIBITION

  Beograd

 • PROGRAMSKI SPONZORI PROGRAMME SPONSORS

  Ministarstvo rudarstva i energetike RS Ministry of Mining and Energy of the Republic of Serbia

  Ministarstvo za nauku i tehnoloki razvoj Ministry of Science and Technology

  Ministarstvo za zatitu ivotne sredine i prostorno planiranje

  Ministry of Environment and Spacial Planning

  Meunarodni institut za hlaenje (IIR)International Institute of Refrigeration (IIR)

  Ameriko drutvo inenjera za grejanje, hlaenje i klimatizaciju (ASHRAE)American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers ASHRAE

  Federacija evropskih drutava za grejanje i klimatizaciju REHVAFederation of European Heating and Air-Conditioning Associations REHVA

  Inenjerska komora SrbijeSerbian Chamber of Engineers

  MEUNARODNI PROGRAMSKI ODBOR

  INTERNATIONAL PROGRAMME COMMITTEE

  Francis Allard Francuska Costas Balaras Grka Lynn Balaras SAD Marianne Brodatch Rusija Florea Chiriac Rumunija Risto Ciconkov Makedonija Jan Hensen Holandija Predrag Hrnjak SAD Renato Lazzarin Italija Yugao Li Hong Kong Junjie Liu Kina Peter Nova Slovenija Baris Ozerdem Turska Branimir Pavkovi Hrvatska Matheus Santamouris Grka Yurij Tabunshchikov Rusija Xiaosung Zhang Kina

 • GLAVNI SPONZORI GENERAL SPONSORS

  Beograd

  Beograd

  Beograd

  Beograd

  Beograd

  Ni

  Beograd

  Ni

  Beograd

  Beograd

  GROUP PROTEM

  Beograd

  Nemaka

  Beograd

  Beograd

  Beograd

  Beograd

  Beograd

  Beograd

 • Zajear

  Beograd

  Beograd

  Beograd

  Beograd

  Beograd

  Beograd

  Beograd

  Beograd

  Beograd

  Beograd

  Predstavnitvo, Beograd

  Beograd

  Beograd

  SPONZORI KONGRESA CONGRESS SPONSORS

  AEROKLIMA Beograd AKTING Beograd ALFA CLIMA Knjaevac ANTI KLIMATIZACIJA Beograd ARMACELL Pfaffnau, Switzerland BELIMO AUTOMATION Beograd BEOHAMEX Beograd BRUNATA Beograd CINI INVEST aak CWG Balkan Beograd DT TERMO Beograd DT-SO COMPANY Beograd ECON PLUS Beograd ELKOMS Beograd ELMARK Beograd EMERSON Hrvatska

 • ENERGO ENERGY EFFICINECY ENGINEERING Beograd ENERGYNET, Ka ESOTEH Beograd EURO HEAT Kragujevac FRIGOMEX Beograd GRUNDFOS SRBIJA d.o.o. Beograd HALTON FOODSERVICE GmbH Nemaka HERZ ARMATUREN Nova Pazova INSTALACIJA INENJERING doo Beograd INVESTDOM Novi Sad ISOPLUS Beograd IZOLIR Zrenjanin KLIMA DOP Beograd KOMO-YU Beograd KORAJA Loznica MEGATECH Beograd METALING PLUS Beograd MIKRO KONTROL Beograd MLM ARMAL Beograd NEVOKAL Beograd OBLIK IZOLACIJE Beograd OVENTROP Beograd OVEX Beograd PANKLIMA Beograd PIPETECH vajcarska PROJEKTOMONTAA Beograd RACIONALIZACIJA ENERGIJE Beograd REHAU Beograd SOBEL Beograd TDM d.o.o. Beograd TECHEM Beograd TEHNOEXPORT Inija TERMOMEHANIKA Beograd TERMO PLUS Beograd TERMO PLUS (CIAT) Beograd TERMOR Beograd TOPTHERM Beej TRACO INVEST Beograd UNICOM Beograd VIESSMANN Beograd VIS COMPANY Beograd WEISHAUPT Beograd YUGOSTAM Beograd

  POASNI ODBOR HONORARY COMMITTEE

  Bora Anti ANTI KLIMATIZACIJA, Beograd

  Dragan Arsenovi ELCOMTRADE, Beograd Arpad Balog TOPTHERM, Beej Dejan Balti ISOPLUS, Beograd Aleksandar Batini DANFOSS Beograd Milo Bijelji MENERGA, Beograd Zoran Biseri VAILLANT, Beograd Vojislav Brajkovi INSTALACIJA

  INENJERING, Beograd

 • Sran Budiin TERMO PLUS (CIAT), Beograd

  Branislav Crnevi TERMONET, Beograd Vesna Cvetojevi DANFOSS VLT, Beograd Nenad rmila MLM ARMAL, Beograd Milo uri HERZ ARMATUREN,

  Nova Pazova Zoran Damjanovi STEELSOFT, Beograd Branislav Dini MPG KGH, Beograd Milomir ai BEOHAMEX, Beograd Predrag Filipovi GRAPPA, Beograd Tomislav Filipovi UNICOM, Beograd Grigor Grigorov GUENTNER, Nemaka Bojan Grujiki VIESSMANN, Beograd Mihajlo Ili NEVOKAL, Beograd Vladimir Ili TERMOMEHANIKA,

  Beograd Saa Jakimov TRACO, Beograd Andrej Jergovi SOKO ININJERING,

  Beograd Mia Joi PIPETECH, vajcarska Zoran Jovanovi IMI INTERNATIONAL,

  Beograd Dragoljub Jovii ENERGY NET, Ka Saa Jovi ALFA CLIMA, Knjaevac Nataa Klen AKTING, Beograd Goran Koli AIRTREND GOBRID,

  Beograd Duka Krneta GRUNDFOS SRBIJA d.o.o.,

  Beograd Zoran Krsti PROJEKTOMONTAA,

  Beograd Mladen Kupari ROBERT BOSCH, Beograd Danilo Kurdulija BINEMIKOM, Beograd Milenko Lokas ETA, Beograd Molo Mari BRUNATA, Beograd Darko Marinkovi TDM, Beograd Slobodan Markovi KOMO-YU, Beograd Voislav Markovski KLIMA M, Beograd Miomir Mati IZOLIR, Zrenjanin Slave Milanov SOBEL, Beograd Mile Milanov MIKRO KONTROL, Beograd Dobrivoje Milanovi DELTA TERM, Beograd Jovan Milivojevi KLIMA OPREMA, Beograd Obrad Milosavljevi OBLIK IZOLACIJE, Beograd Duan Mii PORTAL, Zajear Boban Mitrovi PVF TRADERS, Beograd Mira Mitrovi DT TERMO, Beograd Sran Nikodijevi OVENTROP, Beograd Zoran Nikoli METALING PLUS, Beograd Damir Noi MEGATECH ROSENBERG,

  Beograd Dragan Obradovi KLIMA DOP, Beograd Vlada Obradovi TECHNOLOGY

  INTERNATIONAL SERVICES, Beograd

  Ljubomir Panti PANKLIMA, Beograd Milovan Paunovi TERMO PLUS, Beograd Milenko Pavlovi ELMARK, Beograd Predrag Pain TERMOINENJERING,

  Beograd Duan Perovi TERMOVENT KOMERC,

  Beograd Dragoslav Petkovi EURO HEAT, Kragujevac

 • Olivera Petri TECHEM, Beograd Brana Petrovi BELIMO AUTOMATION,

  Beograd Duko Petrovi RACIONALIZACIJA

  ENERGIJE, Zemun Zoran Petrovi INVESTDOM, Novi Sad Irena Popovi TROX TECHNIK, Austrija Jelena Prstojevi ESOTEH, Beograd Aca Radoji FRIGOMEX, Beograd Vlasta Radulovi ECON PLUS, Beograd Neboja Rai HIDRIA d.o.o., BEOGRAD

  Beograd edomir Prstojevi TERMOR, Beograd Dragan Simovnovi WILO, Beograd Dejan Slepevi SIDEK INENJERING,

  Beograd Biljana Smiljevi DAIKIN, Austrija Slobodan Spasovi CINI INVEST, aak Bojan Sretenovi OVEX, Beograd Dragan Stamenkovi EL-TEC MULEJ, Ni Dejan Stamenkovi YUGOSTAM, Beograd Neboja Stani REHAU, Beograd Andrej korc SIMENS d.o.o., Beograd Saa umi GROUP PROTEM, Beograd Biserka varc PARTNER INENJERING,

  Beograd Darko Tanasijevi ARMACELL,

  Pfaffnau, Switzerland Mita Toma TEHNOEXPORT, Inija Milan Toovi ELKOMS, Beograd Ranko Vasi KORAJA, Loznica Rade Velikovi AEROKLIMA, Beograd Zoran Veljkovi WEISHAUPT, Beograd Mirko Vojnovi TRACO INVEST, Beograd Sneana Vujii DT-SO COMPANY, Beograd Toma Vukovi VIS COMPANY, Beograd Nikola Vukovi ENERGO ENERGY

  EFFICIENCY ENGINEERING, Beograd

  Damir ili EMERSON, Hrvatska

  ORGANIZACIONI ODBOR ORGANIZING COMMITTEE

  Milo Galebovi SMEITS, Beograd Jovan Mili SMEITS, Beograd Predrag Pain Termoinenjering, Beograd ivojin Perii SMEITS, Beograd Radmilo Savi JKP Beogradske elektrane,

  Beograd Zoran Staji Soko ininjering, Beograd Dragomir amalovi SMEITS, Beograd Stevan amalovi SMEITS, Beograd Biserka varc Partner inenjering,

  Beograd Branislav Todorovi Mainski fakultet, Beograd

  (predsednik Odbora) Marija Todorovi Poljoprivrednih fakultet,

  Beograd

 • Tradicionalni kongres o KGH je pred nama. I ovoga puta bie to meunarodni susret

  projektanata, izvoaa i naunika, meu kojima su i autori radova iz Evrope, Amerike, Afrike

  i Azije. Ovaj skup podravaju najznaajnije strune i naune meunarodne asocijacije u struci KGH ASHRAE, IIR, REHVA, a od

  institucija u Srbiji, Inenjerska komora Srbije i ministarstva za rudarstvo i energiju, za nauku i

  tehnoloki razvoj i za zatitu ivotne sredine i prostorno planiranje.

  Ove godine je glavni pokrovitelj kongresa istaknuta domaa firma Termoinenjering,

  koja se afirmisala na unapreenju, modernizaciji i uvoenju najnovijih tehnologija

  u sistema KGH u zgradama velikih gradova i smanjenju uticaja globalnog zagrevanje Zemlje

  to su i glavne teme 41. kongresa.

  U programu su predviena uvodna predavanja na temu odrivosti planete Zemlje i njenih

  gradova, potrebe za letnjim hlaenjem gradova u junoj Evropi, kao i primene prirodnih

  rashladnih medija uz korienje energije Sunca.

  Na kongresu e biti rei o novim saznanjima i primeni mnogih dostignua kao i o inenjerskom

  stvaralatvu u Srbiji i svetu. I ovogodinji kongres ima studentski program, koji obuhvata

  vie radova mladih kolega.

  Na inenjerskom i naunom polju uvek ima i oprenih stavova, odreenih neslaganja i

  kritikih miljenja. Cilj ovakvih okupljanja je da se rezultati koji se saoptavaju i predaju javnoj

  oceni podvrgnu i kritici, kao uslovu napretka u svakoj tehnikoj oblasti. A taj cilj se najbolje

  ostvaruje direktnim susretom kolega, razmenom miljenja i verifikacijom onoga to je

  uraeno ili do ega se dolo.

  Organizator kongresa, Drutvo za KGH Srbije, poziva vas da kao aktivni uesnik ovog naeg tradicionalnog skupa, doprinesete ispunjenju

  toga cilja, koji je istovetan cilju svakoga od nas pojedinano.

 • The traditional HVAC&R congress is approaching. This time, again, it will be an international meeting of designers, service providers and scientists, many of them also being the authors of papers from Europe, America, Africa and Asia. This congress is endorsed and supported by the most eminent professiona