of 28/28
40. Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej 11 28 sierpnia 2016r. Kraków, Rynek Główny Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej co roku organizowane są na Rynku Głównym przy Ratuszu w Krakowie. W tym roku Targi mają dla nas ogromne znaczenie obchodzimy Jubileusz 40-lecia Targów. W dniach 11 28 sierpnia 2016 roku Kraków będzie gościł około 800 twórców ludowych, rzemieślników i artystów z Polski, ale także i Europy. Będą oni prezentować sztukę ludową i rękodzieło artystyczne. Na Rynku Głównym w Krakowie będzie można zobaczyć garncarzy, koronczarki, tkaczy, hafciarki, rzeźbiarzy, artystów malujących na szkle, kowali, ceramików, jubilerów i innych twórców. Będzie też okazja do spróbowania kulinarnych przysmaków z różnych regionów. Dzięki atrakcyjnej, 18 dniowej formie i imprezom towarzyszącym Targom do Krakowa przybywają rzesze zainteresowanych. Wystąpią zespoły pieśni i tańca, zespoły regionalne i kapele. Codziennie zaprezentuje się inny powiat, gmina, miasto, czy też sąsiednie kraje pokazując swoje piękno, folklor, kulturę i tradycję. W dniu 14 sierpnia witamy na Święcie Krakowa pod nazwą „Pępek Świata nazywa się Kraków”. W dniu 28 sierpnia witamy na Święcie Małopolski „Nasza polska Małopolska”. Patroni Honorowi: - Jacek Majchrowski Prezydent Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa - Józef Pilch – Wojewoda Małopolski - Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego - Alfred Domagalski Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Patroni Medialni: - TVP 3 Kraków - Radio Kraków - Gazeta Krakowska - Miesięcznik „Kraków” - krakow.pl - Głos Nowohucki - Kurier Spółdzielczy - Tęcza Polska

40. Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej 11 …

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 40. Jubileuszowe Międzynarodowe Targi Sztuki Ludowej 11 …

11 – 28 sierpnia 2016r.
Midzynarodowe Targi Sztuki Ludowej co roku organizowane s
na Rynku Gównym przy Ratuszu w Krakowie. W tym roku Targi maj
dla nas ogromne znaczenie – obchodzimy Jubileusz 40-lecia Targów.
W dniach 11 – 28 sierpnia 2016 roku Kraków bdzie goci okoo 800
twórców ludowych, rzemielników i artystów z Polski, ale take i Europy.
Bd oni prezentowa sztuk ludow i rkodzieo artystyczne. Na Rynku
Gównym w Krakowie bdzie mona zobaczy garncarzy, koronczarki,
tkaczy, hafciarki, rzebiarzy, artystów malujcych na szkle, kowali,
ceramików, jubilerów i innych twórców. Bdzie te okazja do spróbowania
kulinarnych przysmaków z rónych regionów. Dziki atrakcyjnej,
18 – dniowej formie i imprezom towarzyszcym Targom do Krakowa
przybywaj rzesze zainteresowanych. Wystpi zespoy pieni i taca, zespoy
regionalne i kapele. Codziennie zaprezentuje si inny powiat, gmina, miasto,
czy te ssiednie kraje pokazujc swoje pikno, folklor, kultur i tradycj.
W dniu 14 sierpnia witamy na wicie Krakowa pod nazw „Ppek
wiata nazywa si Kraków”.
W dniu 28 sierpnia witamy na wicie Maopolski „Nasza polska
Maopolska”.
- Józef Pilch – Wojewoda Maopolski
- Alfred Domagalski – Prezes Krajowej Rady Spódzielczej
Patroni Medialni:
10.00 - Rozpoczcie czci handlowo-ekspozycyjnej Targów. Handel odbywa
si codziennie od 10.00 do 21.00. Pena informacja o funkcjonowaniu Targów
w Biurze Targów koo estrady.
11.00 - Uroczysty korowód powiatu suskiego wokó Rynku z koncertami przy
Grodzkiej, Floriaskiej i Sawkowskiej
suskiego
dwunastoma uderzeniami Dzwonu Zygmunta Aleksandra „Makino”
Kobyliskiego - uroczyste otwarcie 40. Jubileuszowych
Midzynarodowych Targów Sztuki Ludowej
Nastpuj przemówienia powitalne.
- „Za fasad folkloru”.
- Józef Baos - Starosta Suski
Funduszy ze Starostwa Suskiego
W midzyczasie nastpi uroczysty powitalny koncert zespoów pieni i taca z
Popradu (Sowacja).
- Adrian Kromka – Wicekonsul Republiki Sowackiej w Krakowie,
- Jozef Svagerko – Primator Mesta Poprad (Burmistrz Popradu).
12 sierpnia - wito Polskiej Spódzielczoci Bankowej
W programie m.in.:
15.00 – otwarcie Dnia
16.00 – koncert zespou „Familia”
Wspóorganizuje:
- Zbigniew Bodzioch – Prezes Krakowskiego Banku Spódzielczego,
- Józef Szperlak – Prezes Banku Spódzielczego w Jabonce
13 sierpnia – Dzie Miasta Krosna
Rkodzieo, malarstwo, szko, miody z Podkarpacia i regionalne
pieczywo! Zapraszamy na Dzie Kronieski na Rynku Gównym w
Krakowie.
12.30 - Artyci za dych
13.00 - Zespó Folklorystyczny czanie
14.00 - Studio Piosenki Swing
15.00 - Artyci za dych
16.00 - Zespó Folklorystyczny czanie
17.00 - Studio Piosenki Swing
20.00 - zakoczenie, poegnanie
Prowadzenie: Stanisaw Jagieo
Prezentacja tradycyjnego stroju kronieskiego,
Rozmowy z artystami
Promocja Karpackich Klimatów
Wspóorganizatorami s:
- Bronisaw Baran - Zastpca Prezydenta Miasta Krosno
- Magorzata Ba – Dyrektor Wydziau Kultury i Sportu Urzdu Miasta
Krosno
14 sierpnia – „Ppek wiata nazywa si
Kraków”
15.00 – Zespó Pieni i Taca „Sukowianie”
18.00 – 20.00 – Program „Poza Krakowem nie ma ycia” autorstwa Luizy
Biesik i Leszka Mazana
20.00 – Grupa teatralna Adalex
estradzie bd:
- Kasia Siwiec
- Magdalena Sokoowska
- Iwona Chamielec
- Luiza Biesik
- Mieczysaw Czuma
- Leszek Mazan
- Rafa Jdrzejczyk
- Krzysztof Bochenek
15 sierpnia – Matki Boskiej Zielnej
W Dzie Matki Boskiej Zielnej nie moe si obej bez konkursu bukietów.
Wyjtkowy dzie zbiega si ponadto z 40 – leciem Targów. Dlatego o
spódzielczoci cepeliowskiej przypomni 12 zespoów pieni i taca
wystpujcych pod szyldem „Cepelii”.
– koncert zespou „Kruca Banda”
– koncert zespou z Jerzmanowic
– Regionalny Zespó Góralski „REGLE im. J. Jdrola” z Poronina
– Zespó Pieni i Taca „CEPELIA - FIL-WILAMOWICE” z Wilamowic
– Regionalny Zespó Pieni i Taca „SDECZANIE” z Nowego Scza
– Góralski Zespó Dziecicy „MALI WARNI” z Nowego Targu
Zapraszamy Pastwa na warsztaty:
- haft (prowadzi Anna Koziana)
Wspóorganizatorzy:
17.00 – otwarcie Dnia
Do taca przygrywaj….
Zapraszamy Pastwa, dzieci i modzie na nauk taca ludowego i pokaz
stroju ludowego.
- koronka klockowa (prowadzi Jadwiga Wgorek)
- haft (prowadzi Anna Koziana)
17 sierpnia – Dzie Wgier
wystpy zespoów pieni i taca.
Wspóorganizuje:
- Radca Anna Winiewski
Program przygotowuje:
- Przewodniczcy Rady i Wspópracownicy na czele z Ew Bawor.
19 sierpnia – Dzie Sowacji
- Adrian Kromka – Wicekonsul Republiki Sowackiej w Krakowie,
- Jozef Svagerko – Primator Mesta Poprad (Burmistrz Popradu).
Przewidziane s prezentacje nastpujcych regionów:
- Vysokie Tatry
- Zylinsky kraj
- Kosycky kraj
- Presovski kraj
15.00 – otwarcie Dnia
W programie m.in.:
zespoów pieni i taca.
21 sierpnia – wito Powiatu
10.45 – Teatr Lalek RABCIO „Kiedy króla boli zb”
11.30 – Korowód wokó Rynku, (z udziaem zespoów), taniec i piew przy
ogródkach wokó Rynku
Goci
12.50- zespó regionalny „Czardasz” z Niedzicy
13.20 – zespó regionalny „Mali Mitusianie”
13.50 – Orkiestra Dta ze Skawy
14.20 – zespó regionalny z Gminy Szaflary
14.50 – zespó regionalny „Hyrni” oraz „Mali Hyrni” z Nowego Targu
15.20 – Konkurs wiedzy dla publicznoci „Czy znasz atrakcje Powiatu
Nowotarskiego?”
16.30 – Konkurs o tytu „Nojwarniejsyj Gadziny” 40. Jubileuszowych
Midzynarodowych Targów Sztuki Ludowej na Rynku Gównym w Krakowie
17.00 – zespó regionalny „Pieniny i Krociecany” z Krocienka n.D.
17.30 – zespó regionalny z Gminy Nowy Targ
18.00 – Wystpienie Starosty Nowotarskiego Krzysztofa Fabera i zakoczenie
Dnia Ziemi Nowotarskiej w ramach 40. Jubileuszowych Midzynarodowych
Targów Sztuki Ludowej
Powiatowe Centrum Kultury w Nowym Targu - Tadeusz Watycha – Dyrektor
Wspóorganizatorzy:
Urzd Miasta Nowy Targ, Urzd Gminy Lipnica Wielka, Urzd Gminy
apsze Nine, Urzd Gminy Czarny Dunajec, Urzd Gminy Raba Wyna,
Urzd Gminy Szaflary, Urzd Gminy Jabonka, Urzd Gminy Krocienko
n.D., Urzd Gminy Nowy Targ
22 sierpnia - Dzie sztuki ludowej
Promocja sztuki ludowej, rkodziea artystycznego, pokaz stroju twórców
ludowych.
– koncert „Makino”
Historia stroju ludowego.
- koronka klockowa (prowadzi Jadwiga Wgorek)
- haft (prowadzi Anna Koziana)
23 sierpnia – wito Polonii
- Koncert dla Goci - „Makino”.
Oddzia w Krakowie - Jego Zastpcy:
- Barbara Dudzik
- Piotr Zborowski
– Regionalny Zespó Pieni i Taca „CEPELIA-KONIAKÓW”
– Zespó Pieni i Taca „CEPELIA - FIL-WILAMOWICE” z Wilamowic
– Góralski Zespó Dziecicy "MALI WARNI"
– Zespó Pieni i Taca "CEPELIA-KOTLINA"
Uroczysta promocja zespoów cepeliowskich i ich Goci na 40 -lecie.
Promocja sztuki ludowej, rkodziea artystycznego, stroju ludowego.
Organizuje Fundacja „Cepelia”, a szczególnie Nadinspektor aneta ardecka.
Ponadto bd prowadzone warsztaty przez twórców ludowych:
- koronka klockowa (prowadzi Jadwiga Wgorek)
- haft (prowadzi Anna Koziana)
- oraz inne warsztaty prowadzone przez rónych twórców
25 sierpnia – Dzie Ukrainy
pieni i taca.
Przygotowuj :
- Tamia Szutak – Wicekonsul Ukrainy
26 sierpnia – Zabawa taneczna
motywami ludowymi.
wito Województwa Maopolskiego pod nazw „Nasza polska Maopolska”.
Rado z okazji dnia witowa bdziemy z:
- Jackiem Krup – Marszakiem Województwa Maopolskiego
- Wojciechem Kozakiem - Wicemarszakiem Województwa Maopolskiego
- Stanisawem Sorysem - Wicemarszakiem Województwa Maopolskiego
- Leszkiem Zegzd – Czonkiem Zarzdu Województwa Maopolskiego
- Grzegorzem Lipcem – Czonkiem Zarzdu Województwa Maopolskiego
- Józefem Pilchem – Wojewod Maopolskim
- Józefem Gawronem – Wicewojewod Maopolskim
- Piotrem wikiem – Wicewojewod Maopolskim
Maopolskiego
- Magorzata Gromala – Wójt Gminy Podegrodzie
- Krzysztof Bodziony – Dyrektor Gminnego Orodka Kultury
13.30 – 15.30 – koncerty zespoów z Niecieczy
15.30 – Prezentacja zespoów z Powiatu Nowotarskiego
W programie równie koncert znanego krakowskiego artysty - Aleksandra
Kobyliskiego „Makino”
Maopolskiego. Liczymy na liczny udzia twórców ludowych, zespoów pieni
i taca, informacji turystycznej.
Pani Prezes Anna Zabdyr - Jamróz z Kapituy Lauru Krakowa zorganizuje
warsztaty twórcze.
kraje.
Dorota i Anna Daszkiewicz promuj Szko Jzyków Obcych - „Z jzykami
w wiat”.
Wybór najsympatyczniejszej Uczestniczki Targów i najsympatyczniejszego
Uczestnika Targów.
Nasi konferansjerzy:
- Kasia Siwiec
- Magdalena Sokoowska
- Iwona Chamielec
- Agnieszka Mleczko
- Luiza Biesik
- Leszek Mazan
- Mieczysaw Czuma
- Rafa Jdrzejczyk
- Krzysztof Bochenek
regularnie uczestniczy ze swoimi
roku). Jej prace znajduj si w
zbiorach Muzeum Regionalnego
wielu prywatnych kolekcjach na
kunierzy podhalaskich
stylizowanych i inspirowanych
folklorem podhalaskim okry
przestrzegana wysoka jako
okrycia.
Jubilee Fair of Folk Art in
Cracow Main Square
11 th August – The Day of Suski County, the opening ceremony
12 th August – The Day of Polish Banking Cooperative
13 th August – The Day of Krosno
14 th
15 th August – Promotion Day of Folk Art
16 th August – Folk Dance Workshops
17 th August – The Hungarian Day
18 th August – The Day of Piczów City
19 th August – The Slovakian Day
20 th August – The Day of Wadowice City
21 st August – The Day of Nowotarski County
22 nd
23 rd
25 th August – The Day of Ukraine
26 th August – The Folk Dancing Party
27 th August – Folk Fashion Show
28 th August – Lesser Poland Voivodeship. The Day of Maopolska Region.
Z okruchów pamici…
w Krakowie Targi Sztuki Ludowej – coroczn, organizowan pod szyldem
„Cepelii” imprez, której rol stao si promowanie sztuki ludowej
i rkodziea. Pomys zrodzi si w krgu osób zwizanych z Central
Przemysu Ludowego i Artystycznego, w moim gabinecie przy
ul. Krowoderskiej 5 (gdzie przez dugie lata prezesowaem zrzeszonej w
„Cepelii” Spódzielni Pracy Rkodziea Artystycznego Imago Artis). My,
zakochane w swoim miecie krakusy, rodowite i przyjezdne, pozazdrocilimy
wówczas Norymberdze, a take innym wanym orodkom europejskim
znanym ze swego potencjau handlowego, ale i mecenatu, którym od wieków
otacza si tam artystów, a szczególnie przedstawicieli rodzimego rzemiosa
i ludowej sztuki. U nas rol nieocenionego mecenasa przez wiele lat penia
wanie „Cepelia”.
ówczesnego prezesa Tadeusza Wickowskiego, by ten nasz potencja zaistnia
na krakowskim Rynku. Nie wystarczao nam kierowanie spódzielniami,
chcielimy wyj do ludzi, pokaza si na zewntrz. Osoby, których praca
i zapa przyczyniy si do pojawienia si na Rynku w Krakowie najwikszej
cepeliowskiej imprezy w kraju, to m. in: Andrzej Wójtowicz (prezes
spódzielni „Starodruk”, Kazimierz Lekston (dyr. Regionalnego Biura
Sprzeday) oraz inni prezesi, jak: Ewelina Szymla, Krystyna Borzemska,
Krystyna Wodzowa, Bronisaw Kurek, Mieczysaw Cieciura, Karol Góra.
Trzeba wiedzie, e wokó „Cepelii” grupowali si twórcy ludowi,
znakomite spódzielnie, a klienci na caym wiecie przyzwyczaili si, e synne
cepeliowskie logo – zielony kogucik – to znakomita marka i gwarancja
perfekcyjnej jakoci. Wielka w tym zasuga prezesa Wickowskiego, pasjonata
kultury ludowej, który potrafi skupi wokó „Cepelii” ludzi kultury,
gospodarki i polityki. Przy „Cepelii” dziaaa komisja artystyczna zoona
z etnografów, historyków sztuki, folklorystów, artystów plastyków. Czuwaa,
by wyroby sygnowane znakiem „Cepelii” prezentoway wysoki poziom
artystyczny. W rodowisku krakowskim mielimy ze 40 spódzielni, wród
nich tak dynamiczne jak „Millenium”, „Starodruk”, „Kafel”, „Nadwilanka”,
„Pieniny”, „Podhalaska”, „ZWW Zakopane”, „Makowianka”, „Pilsko”,
„Twórczo”, ”Przeom”, „Wanda”, „Wyspiaski” czy „Imago Artis”, którego
byem prezesem przez 22 lata. W caym kraju funkcjonowao ok. 300 sklepów
„Cepelii”, a byy te sklepy w Belgii, we Francji, Chicago, Nowym Jorku.
Trudno o lepsze miejsce dla prezentacji sztuki ludowej ni Kraków ze
swoim Rynkiem, jednym z najwikszych i najstarszych w Europie,
z sigajcym redniowiecza najosobliwszym sporód hipermarketów –
Sukiennicami. Krakowski Rynek, dzisiaj nieomal salon, wizytówka miasta,
to przecie niegdy jeden z placów targowych. Pamitam, e jeszcze w latach
50. pod Ratuszem, gdzie co roku podczas Targów instalujemy estrad,
kupowao si chleb, ser, ziemniaki, mleko, a w okresie Boego Narodzenia
dochodziy jeszcze choinki… Nieopodal stay zaadowane towarem chopskie
furmanki. Mieszkacy podkrakowskich wsi przywozili te oryginalne wytwory
swego talentu, jak choby wystrugane z drewna zabawki, ozdoby czy
najróniejsze przydatne w gospodarstwie domowym przedmioty.
Chocia zaczynalimy skromnie; z kilkoma chatami i niewielk estrad
od strony kocióka w. Wojciecha, pierwsze Targi byy fantastyczne. Bardzo
pikne chaty zaprojektowaa nieyjca ju Urszula Buczyska – Wszoek. Jej
pomysem byo, by z czasem kada ze spódzielni miaa wasny obiekt.
Spódzielnia „Wyspiaskiego” instalowaa si przy ul. Siennej wraz
z hejnalist, który z dachu wygrywa hejna w tym samym czasie, co straak
z Mariackiej wiey. Zdradz, e centrum ycia towarzyskiego podczas tych
pierwszych Targów to bya chata, waciwie góralski szaas, nalecy
do nieistniejcych ju dzisiaj Zakopiaskich Warsztatów Wzorcowych.
Pocztkowo Targi trway tylko dwa dni, z biegiem lat ten czas si wydua.
Od pocztku zwizalimy si z Domem Polonii; tutaj byway otwarcia, tutaj
spotykalimy si na tradycyjnych posiadach. Z roku na rok targi nabieray
rozpdu stajc si najwiksz imprez cepeliowsk w kraju. Nie miecilimy
si ju po tamtej stronie Rynku, wic obecnie jestemy po stronie Ratusza.
Targom zawsze towarzyszy bogaty program artystyczny. Kiedy,
oprócz, rzecz jasna, prezentujcych si na estradzie zespoów pieni i taca
polskich i zagranicznych, konkursów na wyroby cepeliowskie (np. na
najpikniejszy kilim), hitem byy pokazy mody opartej na motywach
ludowych. Dodam, e w latach 70. miasto porzdkowao swoje obiekty
handlowe i tak si stao, e wszystkie kramy w Sukiennicach zostay
przekazane „Cepelii”. To by raj dla spódzielców, tym bardziej,
e cepeliowskie produkty byy czsto hitem eksportowym, a czegó chcie
wicej…
40 lat to dla sztuki – take i ludowej – ledwie chwila. To jednak czas,
kiedy zmieniaj si ustroje, rzdy, upadaj reimy, a nawet cae pastwa
przestaj istnie. Lata 90. minionego wieku to trudny czas dla „Cepelii” i caej
polskiej spódzielczoci. Tak si skada, e jej rozkwit przypad na okres
PRL-u. Dlatego te nasz spódzielczo (jake niesusznie!) kojarzy si z
tamtym czasem.
W jednej chwili to, co byo pastwowe, stracio na wartoci. Miejsca
dawnych cepeliowskich sklepów pozajmoway banki, sklepy monopolowe,
kantory, restauracje. Spódzielczoci przyszo stoczy nierówn walk
z prawami wolnego rynku. Sporód wszystkich cepeliowskich kramów
w Sukiennicach zosta jeden. Nasz autentyczn, wartociow artystycznie
wytwórczo zaczy wypiera znacznie tasze, masowo wytwarzane produkty
z drugiego koca wiata. Po rozwizujcych si spódzielniach pozostay
dziesitki tysicy ludzi – twórców i producentów – którzy cae swoje
dotychczasowe ycie zawodowe zwizali ze sztuk ludow i rkodzieem
powstajcym w ramach struktur spódzielczych. Zawiesiy swoj dziaalno
liczne zespoy artystyczne, które kiedy dziaay w niemal co drugiej
spódzielni. Bywao, e podczas Targów przez estrad przewijao si
60 spódzielczych zespoów folklorystycznych, nad którymi „Cepelia”
sprawowaa piecz.
Tu po transformacji Targi Sztuki Ludowej na trzy lata zostay
zawieszone. Ciesz si, e – ogromnym nakadem pracy – z pocztkiem lat 90.
udao si je reaktywowa. Spadkobierc dawnej, prnej „Cepelii”, jest dzisiaj
Fundacja Cepelia Polska Sztuka i Rkodzieo z prezesem Janem Wostowskim;
Fundacja, która, w miar moliwoci, stara si peni rol jednego
z mecenasów szeroko pojmowanej sztuki ludowej i rkodziea.
Dziki przychylnoci Prezydenta Miasta Krakowa, prof. Jacka
Majchrowskiego, Targi na stae wpisay si w kalendarz imprez, które niczym
magnes przycigaj do Krakowa coraz wiksz liczb turystów.
Rozwinlimy dzisiaj formu Targów, dostosowalimy j do nowej
rzeczywistoci. Chtnie prezentujemy regiony, powiaty, poszczególne miasta,
które przyjedaj do Krakowa chcc – zgodnie z duchem czasu – pokaza si
od najlepszej strony. Szczególn uwag powicamy twórcom ludowym
i przedstawicielom coraz rzadziej spotykanych ju, gincych zawodów.
No bo kto, jak nie Jerzy Mika, garncarz z Wadowic z dziada pradziada, zdradzi
tajniki pracy na kole garncarskim? Kto, jak nie krakowianka Jadwiga Wgorek
cierpliwie wytumaczy, jak powstaje koronka klockowa, no i kto, jeli nie
Eugenia Wieczorek z Jarocina nauczy prawidowo wykonywa frywolitki,
a Lucyna Batko tka na prawdziwym kronie?
Dlatego z ogromn radoci zapraszam Pastwa na krakowski Rynek,
który w dniach 11 VIII – 28 VIII 2016 r. stanie si wyjtkowo radosnym
i kolorowym, a do tego niewtpliwie najbardziej roztaczonym
i rozpiewanym miejscem w caej Polsce. Podczas 40. Jubileuszowych Targów
Sztuki Ludowej liczymy na obecno ok. 180 zespoów ludowych, 800
twórców, plastyków, kupców. Bd si prezentowa Sowacy, Wgrzy,
Ukraicy. Nie zabraknie oczywicie reprezentacji naszych miast, gmin
i regionów. Bdzie, jak co roku, starostwo nowotarskie, a wic i rkodzieo
Orawy, Spisza, Pienin, a na otwarcie zawita starostwo suskie. Powitamy
naszych staych i niezawodnych goci – podtarnowsk Nieciecz, a bd te
gocie z Wadowic. Przewidujemy imprez pt. „Ppek wiata nazywa si
Kraków” (mona si tylko domyla, co si bdzie dziao, zwaywszy, e
znani krakauerolodzy Czuma&Mazan obiecali zorganizowa... zjazd dziewic).
I wreszcie, po raz pierwszy goci bdziemy Krosno. Ostatni dzie Targów,
dziki wsparciu Marszaka, bdzie dniem Maopolski. Bdziemy wybiera
Twórc Czterdziestolecia, Rzebiarza Czterdziestolecia, a nawet…
Dziewczyn Czterdziestolecia. Informuj ponadto wszystkie wielbicielki Olka
Kobyliskiego Makino, te z kraju i te ze wiata, e podczas tegorocznych
Targów bd miay okazj podziwia na estradzie obiekt swych westchnie
kilkakrotnie.
Po co to wszystko robimy? Bo chcemy zachowa gince pikno – to
nasz obowizek.
Sztuki Ludowej
Przewidujemy take:
Program moe ulec zmianie z przyczyn niezalenych od Organizatora.
Zmiany bd na bieco publikowane na naszej stronie internetowej oraz na
facebook’u.
W organizacji pomagaj mi:
- Kazimierz Nowak – Zastpca Dyrektora ds. organizacyjno – technicznych
- Ich asystentka – Monika Mszal
- Jacek Balcewicz – Rzecznik prasowy
Piknie dzikujemy, e Pastwo zechcielicie zaszczyci nas swoj
obecnoci. Odezwijcie si do nas, to nam si przyda jako inspiracja do
przyszorocznych 41. Midzynarodowych Targów Sztuki Ludowej.
Dzikujemy za wspólny czas.