24
Ruska revolucija Od 1905. do Oktobarske revolucije i građanskog rata

4. Ruska revolucija

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ruska revolucija, slajdovi

Citation preview

 • Ruska revolucija

  Od 1905. do Oktobarske revolucije i graanskog rata

 • Ancien regime u Rusiji Kraj kmetstva 1861 (Emancipation Reform

  of 1861) Seljatvo u Ruskom carstvu

  Mir (obina) Ruska Pravoslavna Crkva

  Industrijalizacija Poloaj idova (pogromi 1903 1905) Revolucionarni pokreti

 • Car Nikola II Romanov Japanska propaganda tokom rata

 • Party of Socialist-Revolutionaries (Stranka socijalistikih revolucionara) SRs Terorizam, seljaki populizam

  Russian Social Democratic Labor Party (Ruska socijal-demokratska radnika stranka) 1898., podjela 1903. Boljevici (avangarda) Menjevici (reformski Marksizam)

  to da se radi? (1902)

 • Lav Trocki (Leon Trotsky) Vladimir Ilji Uljanov Lenjin

 • Rusko-Japanski rat (1904 1905) Kontrola Dalekog istoka Bitka za Port Arthura i opsada Sudbina Baltike flote (Bitka kod

  Tsushime)

 • Revolucija 1905. Masovni trajkovi protiv cara 22. sijenja 1905: Krvava nedjelja

  Radnici iz tvornica ele bolje uvijete, kraj ratu i pravo glasanje za sve

  Pop Gapon Pobuna na Potemkinu (Kronstadt) i u

  mornarici, seljaka pobuna u srpnju Trocki i Petrogradski Sovjet Pobune u Baltikim zemljama Litva,

  Estonija, Poljska

 • Krvava nedjelja 22.sijenja 1905

 • Oklopnjaa Potemkin film od Sergeia Eisensteina (1925)

 • Listopadski manifest Sergei Witte premijer Rusije 1905. Duma Pravo na glas za mukarce 25 god. Represija nakon revolucije 14,000

  ubijeno, 75,000 uhieno Car ogranii Dumu u travnju 1906 (Car

  ostane autokrat) Pu u lipnju 1907., Duma rasputena Pyotr Stolypin premijer i reforme

 • Prvi svjetski rat (1914 1917) Vojni porazi i gubitak zapadne djelove

  imperije Ekonomska katastrofa i glad Radikalni politiki pokreti

 • Februarska revolucija 1917 trajkovi u Petrogradu (Putilov Tvornica)

  Formiranje Radnikog sovjeta (politizirano) Vojska podrava revolucija Car Nikola II abdicira poetkom oujka Privremena vlada Kneza Lavova

  Ukidanje diskriminacije i potivanje politikih prava (ideali Francuske revolucije)

  Dualizam vlasti Liberalna buroazija ili socijalitika revolucija

 • Sastanak Petrogradskog sovjeta sindikati i autentini radniki pokret

 • Aleksandar Kerenski Potpredsjednik sovjeta, SR, nastavlja rat

  irenje graansko-liberalne revolucija u Moskvi i drugim gradovima

  Lenjin se vraa u Rusiju Travanjske teze revolucionarno preuzimanje

  vlast Kornilova afera (kolovoz) 14.rujna proglaena republika uzroci? Struktura, ideologija, klasni sukob,

  modernizacija?

 • Propaganda, pamfleti, Boljevici i tisak

 • Boljevici ele kraj rata, i sruiti sve buroazijske vlade koje su pokrenule rat

  Neuspjeh u lipnju i srpnju 1917

  Mornari Krontadske republike

  sva vlast sovjetima! 24-25 oktobar (7

  studeni 1917) boljevici srue privremenu vladu pu, zabrana ostalih politikih grupa

 • Politbiro 1917

  Propagandsko inceniranje napad na zimsku palau

  Nakon izbora u studenom, Boljevic raspuste Ustavotvornu skuptinu nasilje i netolerancija protiv neprijatelja

 • Dekret o miru Dekret o zemlji

  (preuzeto od SR) Mirovni ugovor Brest-

  Litovsk oujak 1918 Rekvizicija hrane od

  seljaka (prehrambeni odredi) kulaci

 • Svjetska revolucija? Marx i revolucija u najindustrijaliziranim

  dravama Rusija sama kao socijalistika drava

 • Njemaka revolucija 1918 - 1919 Spartakova pobuna Freikorps

  Rosa Luxemburg i Karl Liebknecht

 • Maarska revolucija (oujak kolovoz 1919)

  Bela KunSpomenik Bela Kunu u Spomen

  Parku, Budimpeta

 • Zeleni kadar

  Jovo Stanisavljevi aruga (Osijek, 1925)

 • Ruski graanski rat 1918 - 1921 Kontrola velikih gradova (Petrograd,

  Moskva) Teritorija je kompaktna Politiki i vojniki ujedinjeni (Crvena

  Armija, Trocki) Ratni komunizam