24
Miroslav Vitković - Imamo financijsku stabilnost, smanjenu zaduženost i najbitnije - sačuvali smo zaposlenost 4 i 5 6 7 16 Održan skup radnika Podravke 20 godina Podravka Lagris i poduzeća Podravka Ljubljana Blagdanski stol Broj 1976 GODINA L Srijeda 21. prosinca 2011. List dioničkog društva “PODRAVKA” KOPRIVNICA

4 i 5 6 · 2014. 6. 25. · Tisak: Koprivnička tiskarnica Podravka bude inspiracija ovog Božića. Podravkini promotori kulinarstva pak, posebno su s vama podijelili recepte za koje

 • Upload
  others

 • View
  1

 • Download
  0

Embed Size (px)

Citation preview

 • Miroslav Vitković - Imamo financijsku stabilnost, smanjenu zaduženost i najbitnije - sačuvali smo zaposlenost

  4 i 5 6 7 16Održan skup radnika Podravke

  20 godina Podravka Lagris i poduzeća Podravka Ljubljana

  Blagdanski stol

  Broj 1976GODINA L

  Srijeda 21. prosinca 2011.List dioničkog društva

  “PODRAVKA” KOPRIVNICA

 • CJENIK OGLASNOG PROSTORAU LISTU PODRAVKA

  1/1oglasni prostor stranice

  210x300 mm4.000 kn

  1/2oglasni prostor stranice

  210x150 mm2.000 kn

  1/4oglasni prostor stranice

  105x150 mm1.000 kn

  1/8oglasni prostor stranice

  105x75 mm500 kn

  Piše: Dijana Jendrašinkin, glavna urednica v.d.

  Uvodnik

  Impressum

  Ne znam kako vama, no prosinac mi je jedan od najdražih mjeseci u godini. Više je razloga tome, osim ispraćaja Stare godine u kojoj čo-vjek nastoji zaboraviti sve loše i rado gleda unaprijed priželjkujući puno lije-poga što treba donijeti godina nova, taj mjesec ima posebnosti. 2011-te ipak je to drugačiji mjesec. Mnogo toga se počelo mijenjati u Hrvatskoj, pa nam je eto prosinac i topliji nego lanjski. No, nije i najtopliji jer primjerice, 1989. zabi-lježena su i 22 Celzijeva stupnja zagre-bačkog prosinca. Osim toga Božić nam je na vratima i nema ljepšega nego obiteljskog okupljanja, blagodati blag-danskoga stola s neizostavnim Podrav-kinim proizvodima, mirisnih i ukusnih kolačića uz svesrdnu pomoć Dolcele (s njom nikako ne možete pogriješiti) i naravno darova vama dragih osoba. Blagdansko vrijeme uvijek je i vrijeme mira, spokoja pa i najžešći među vama postaju nekako pitomiji, miliji. Vjeru-jem kako se veselite svemu što donose predstojeći blagdani, a mi smo se po-trudili da vam možda malo olakšamo i dvojbu što pripremiti, koje jelo skuhati, kolače ispeći. Možda vam baš ova knji-žica recepata koju ste dobili uz novine

  NOVINE DIONIČKOGDRUŠTVA PODRAVKAPodravka, prehrambenaindustrija, d.d. Koprivnica

  Za izdavača: Korporativne komunikacije

  Redakcija lista: Boris Fabijanec, Berislav Godek, Vjekoslav Indir, Dijana Jendrašinkin, Jadranka Lakuš, Ines Lukač, Mladen Pavković

  Lektura: Ivana Korošec Vujica

  Grafička priprema i dizajn:Studio za dizajn, Podravka

  Naklada: 8.000 primjeraka

  Adresa: Ante Starčevića 32,48000 Koprivnica

  Telefoni: 048/651-505

  e-mail: [email protected]

  List “Podravka“ čitajte i nawww.podravka.com

  Tisak: Koprivnička tiskarnica

  Podravka bude inspiracija ovog Božića. Podravkini promotori kulinarstva pak, posebno su s vama podijelili recepte za koje kažu da su provjereni i da će zasigurno zadovoljiti sva nepca. Ovaj, blagdanski broj malo smo i vizualno ukrasili jer nove novine Podravka izlaze 20. siječnja. Do tada pročitajte što nam predsjednik Uprave Podravke Miro-slav Vitković poručuje za 2012. godinu, njegova očekivanja i razmišljanja. Pod-sjećamo vas i u kratkim crtama na do-gađanja u kompaniji, a 2011. bila nam je i godina u kojoj smo imali i nekoliko važnih obljetnica. Osim toga, nastavili smo biti humani i prije svega odgovorni pa smo i ovih blagdana pokazali još jed-nom svoje veliko, dobročiniteljsko srce darujući one kojima je to najpotrebnije. Podravka godinu ispraća s dobrim re-zultatima, ambicioznim planovima i že-ljom da nam iduća godina bude veselija nego što nam je bila ova. Vjerujem kako će se i vama sve želje ostvariti jer sigur-no ste realni u očekivanjima. Najbolje je vrijeme je da si upravo sada postavite ciljeve koje namjeravate u 2012. dostići. Znajte, oni su ostvarivi ako su razumno postavljeni i ako se na njima radi. Blago-slovljen Božić i sretnu Novu godinu želi vam redakcija lista Podravka.

 • 4 RAZGOVOR

  Miroslav Vitković, predsjednik Uprave PodravkeImamo financijsku stabilnost, smanjenu zaduženost i najbitnije – sačuvali smo zaposlenostPiše: Boris FabijanecFoto: Berislav Godek

  Prije dvije godine, točnije 21. pro-sinca Nadzorni odbor Podravke imenovao je Miroslava Vitkovića za predsjednika Uprave. Od tada pa do danas naša tvrtka je uspješno prošla brojne probleme, a i u ovoj gospodar-skoj godini bilježi vrlo dobre poslovne rezultate. Naime, u devet mjeseci 2011. godine ostvarena neto dobit Grupe Podravka iznosi 100,4 milijuna kuna što predstavlja rast od čak 22 posto u od-nosu na isto razdoblje prošle godine. Prigodom službene objave tih rezultata prvi čovjek Podravke Miroslav Vitković je rekao:- Zadovoljni smo ostvarenim rezultati-ma koji su, unatoč krizi koja nas naža-lost još okružuje, jedni od najboljih u novijoj Podravkinoj povijesti. Iznimno mi je drago da Podravka ide naprijed, čvrsto gradi dobre tržišne pozicije s po-sebnim naglaskom na inozemna tržišta gdje su naše marke proizvoda postale dobro poznate i prihvaćene od strane potrošača.Podravka je na dobrom putu daljnjega rasta i razvojaPozitivan trend uspješnog poslovanja

  Znatno smo smanjili zaduženost Podravke te napravili kvalitetne preduvjete za investicije iz vlastitih izvora

  nastavlja se i u zadnjem ovogodišnjem kvartalu. Kako nam je to uspjelo s ob-zirom na globalnu gospodarsku krizu, posebice izraženu u Hrvatskoj, bilo je prvo pitanje za predsjednika Uprave Podravke Miroslava Vitkovića?- Od kada je ova Uprava preuzela odgo-vornost za poslovanje Podravke riješili smo niz naslijeđenih problema pa smo tako financijski konsolidirali kompaniju kroz sindicirani kredit kojim smo krat-koročne obaveze pretvorili u dugo-ročne te time dobili financijsku stabil-nost. Znatno smo smanjili zaduženost Podravke za nekoliko stotina milijuna kuna te napravili kvalitetne preduvjete za investicije iz vlastitih izvora. Optimi-stički očekujem da ćemo ovogodišnji ambiciozni plan poslovanja ostvariti, u nekim segmentima čak i prebaciti, a time ćemo sanirati dio gubitaka iz 2009. godine. Uz sve do sada učinjeno, naj-bitnije je što smo sačuvali zaposlenost i poštivanje svih elemenata Kolektivnog ugovora.Sve u svemu, uvidjevši brojne anoma-lije naslijeđene iz prošlosti, a i velike posljedice globalne krize i recesije, ova

  Uprava i izvršni menadžment ozbiljno su zasukali rukave i krenuli smo napri-jed s jasno zacrtanim ciljevima za koje smo vjerovali da su realni i ostvarivi. Stabilizirali smo poslovanje, smanjili troškove, povećali efikasnost, a i rezul-tati koje ostvarujemo ove godine poka-zuju kako je Podravka na dobrom putu daljnjega rasta i razvoja. Predvidjeli smo gospodarsku krizu i sve negativnosti koje ona nosi te smo u pun pogon sta-vili našu komparativnu prednost nad ostalim hrvatskim kompanijama, a to je činjenica kako je Podravka putem svo-jih poduzeća ili predstavništva prisutna u dvadesetak zemalja svijeta. Bolje, jače i veće internacionalne kompanije u Hr-vatskoj nema. Dakle, maksimalno smo ojačali izvoznu strategiju pa tako danas više od polovice prihoda ostvarujemo na inozemnim tržištima, od kojih neka ove godine bilježe i dvoznamenkasti rast prihoda. Time smo donekle uspje-li kompenzirati smanjenu potrošnju na hrvatskom tržištu koje je ove godi-ne, prema statističkim pokazateljima, u padu preko 20 posto. Bez obzira na učinjene pomake i maksimalnu anga-žiranost u cilju ostvarivanja što boljih poslovnih rezultata, ne mogu reći kako smo u potpunosti zadovoljni sa svim di-jelovima našega poslovanja, no sagle-davajući cjelokupnu situaciju na tržištu ne mogu, a ne biti zadovoljan. Koliko je u ostvarivanju tih poslovnih rezultata pomogla i uspješna nagodba s OTP bankom?- Uspješno smo realizirali nagodbu s OTP Bankom koja je rezultirala pozitiv-nim efektom na ovogodišnji poslovni rezultat Podravke. Sada se možemo maksimalno okrenuti prema naprijed, a ne više trošiti energiju i vrijeme na du-bioze iz prošlosti.Vjerujemo kako zaposlenici razumiju stvarno stanje stvariAktualni su pregovori sa sindikatima

 • 5RAZGOVOR

  vezani za Kolektivni ugovor. U kojoj su oni fazi i što od njih očekujete?- Niti u jednom trenutku ova Uprava nije rekla da ne želi razgovarati oko sta-tusa zaposlenika Podravke, kao što neki žele insinuirati. Isto tako, smatramo da se pregovori ne vode putem medija, nego za zajedničkim stolom jer je jedi-no to ispravno rješenje. Podsjetio bih da je rijetko koja kompanija, kao primjerice Podravka, isplatila svojim zaposlenici-ma u ovoj teškoj gospodarskoj godini uskrsnicu, regres, božićnicu, dar za dje-cu i još neke druge beneficije. Jednako tako, u Kolektivni ugovor smo dodali odredbu da se 2 posto od neto dobiti ako se ostvari plan podijeli zaposleni-cima i kako sada stvari stoje, to će biti učinjeno. Ujedno, svaki dobar poslovni rezultat smo spremni stimulirati i to će Podravkaši definitivno osjetiti na plaći. Uz to, u pripremi je projekt kojim će zaposlenici Podravke putem identifika-cijskih kartica moći kupovati naše proi-zvode po nižim cijenama u trgovinama naše kompanije te imati određene olak-šice na gablecu. Prema tome, ne stoji činjenica da poslovodstvo naše kom-panije ne vodi računa o statusu svojih zaposlenika, ali treba realno sagledavati stvari. Naime, i te kako smo svjesni da za dobre ovogodišnje rezultate velike zasluge imaju naši radnici. I ove godine nastavljena je tradicija osvajanja brojnih inozemnih i domaćih nagrada.- Na tu smo tradiciju posebno ponosni jer su hrvatski i inozemni potrošači za-pravo već odavno prepoznali omjer ci-jene i kvalitete Podravkinih proizvoda, a i snagu naše kompanije. Prije svega, va-lja naglasiti da sve Podravkine proizvo-de odlikuju kvalitetne sirovine, strogo kontrolirana proizvodnja i ono najvažni-je – znanje. Stvaramo proizvode koji su omiljeni kod potrošača, proizvode koji u potpunosti mogu zadovoljiti njihove potrebe i želje. Nije sve to došlo preko noći, Podravka ima veliku tradiciju proi-zvodnje kvalitetnih proizvoda. Tu tradi-ciju želimo nastaviti i mislim da je kvali-tetno nastavljamo jer puno ulažemo u razvoj, inovacije i želimo biti predvodni-ca pozitivnih trendova u prehrambenoj branši u ovom dijelu Europe. Prilago-đavamo proizvode zahtjevima poje-dinih tržišta i neke od proizvoda koje prodajemo primjerice u Australiji ili pak Poljskoj, ne možete naći na hrvatskome tržištu. Želje potrošača prepoznajemo i

  ostvarujemo te takvim pristupom nudimo ono što potro-šaču treba, pa uspjeh mora biti zajamčen.Pravi Podravkaši definitivno su garancija svijetle budućnosti kompanijeBez obzira što očekujemo da će i iduća godina biti teška, iz vas zrači određeni optimizam.- Sve elemente ovogodišnjeg uspješnog poslovanja želimo nastaviti i iduće godine koju će označiti veli-ki investicijski ciklus i to isključivo u proizvodnji te će se tim investicijama omogućiti novi inovacijski ciklus, moderna tehnologija i znatno veća efikasnost što će nam pak omogućiti dodatnu konku-rentnost na domaćem i inozemnim tr-žištima. Svjesni smo da nas očekuje još jedna teška godina u kojoj će se, prema sadašnjim pokazateljima i najavama, na-staviti daljnji rast cijena sirovina koje su i u ovoj godini općenito u prehrambe-noj branši također znatno porasle. No, banke su procijenile da je Podravka zdrava hrvatska kompanija sa po-tentnim brandovima i biznisima te financiranje takve kompanije njima u konačnici samo može donijeti do-bit. I ovogodišnji poslovni plan je ambi-ciozan, kao i onaj za iduću godinu. Što se pak tiče stabilizacije kompanije, pro-blema s likvidnošću nema, dani naplate su pod kontrolom, a prihodi od prodaje gotovo na svim tržištima rastu, što je izuzetno do-bar rezultat. Također, Podravka ima kom-parativnu prednost na nacionalnoj razini, posebice kada Hrvatska uđe u Europsku uniju. Ona je idealna kombinacija pove-zanosti primarne proizvodnje, kvalitetnih brendiranih proizvoda i činjenice da se naši proizvodi nalaze na oko 500.000 prodajnih mjesta diljem svijeta. Takve kompanije nema u Hrvatskoj koja je ta-kvom internacionalizacijom napravila toliki iskorak i zato Podravka u siner-giji s drugim hrvatskim kompanijama može napraviti značajan iskorak za cijelu hrvatsku prehrambenu industri-ju. Uz sve to, Podravka je još jednom pokazala da bez obzira na to koliko je “nagrizali”, najveća njezina snaga su zaposlenici i kvalitetni proizvodi. U Podravki radi velika većina pra-vih Podravkaša i oni su definitivno garancija svijetle budućnosti naše kompanije. Koristim priliku da nji-ma i njihovim obiteljima čestitam Božić i Novu godinu te poželim da iduća 2012. godina bude svi-ma nama bolja – rekao je na kraju razgovora Miroslav Vitković.

 • 6 DOGAĐANJA

  Ministar u Vladi Posavske županije BiH u Podravki

  Održan skup radnika Podravke

  Podravka na humanitarnom sajmu u Varšavi

  U Podravki je boravio Joso Marković, ministar u Vladi Posavske županije (BiH), a došao je, zajedno sa suradnicima, na poziv Udruge branitelja, inva-lida i udovica Domovinskog rata Podravke (UBIUDR). Osim brani-telja naše tvrtke, sastanku su bili nazočni i bivši ratni zapovjednici 145. borbene grupe: Željko Capić, Midhad Srabović i Pero Šaš. Mini-star je odao priznanje koprivničkim braniteljima, a posebno je zahvalio obiteljima poginulih. Tom je prigo-dom, Mladen Pavković, predsjed-nik UBIUDR, uručio i Zahvalnicu ministru Markoviću za sve ono što njegova Vlada čini i što je činila za Hrvate u ovom dijelu Bosne i Her-cegovine. Dogovorena je i daljnja suradnja između Podravkine Udru-ge i Udruga iz Domovinskog rata Posavske županije. (V.I.)

  U Podravki je održan skup rad-nika na kojem su se razmatrali rezultati poslovanja kompanije, očekivanja te između ostalog, informi-ralo zaposlenike o tijeku pregovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora. Predsjednik Miroslav Vitković s ostalim članovima Uprave Podravke odgovarao je pitanja radnika. Upra-va i menadžment zadali su si nekoliko osnovnih zadataka na kojima su inten-zivno radili. Financijska stabilnost bila je ključna da bi se njome sačuvala za-poslenost. Smanjenjem zaduženosti pak, otvarali smo preduvjete za novi investicijski ciklus - poručio je zapo-slenicima na skupu radnika Podravke predsjednik Uprave Miroslav Vitković.

  Podsjetio je kako je Podravka pred ostvarenjem zacrtanog profita za ovu godinu i shodno Kolektivnom ugovoru, u kojemu stoji da se 2% od neto dobiti rasporedi zaposlenicima, to će se u pr-vom kvartalu iduće godine i vjerojatno ostvariti. Napomenuo je radnicima da će po objavi službenih rezultata biti razmatrano u kojoj mjeri i koliko se može poboljšati status radnika. Radnike je između ostalog zanimala i kupovina Podravkinih proizvoda pod povoljnijim uvjetima. Objašnjeno je kako se radi na tom projektu koji bi trebao s počecima iduće godine i zaživjeti. Na kraju skupa radnika, zahvalivši se svima na, u ova teška vremena pokazanoj dozi „podrav-kaštva“, predsjednik Uprave Podravke

  Miroslav Vitković je još jednom apelirao na potrebu većeg jedinstva i snažnije lojalnosti prema Podravkinim proizvo-dima te svim Podravkašima i njihovim obiteljima zaželio blagoslovljen Božić i sretnu Novu godinu. (V.I.)

  U Varšavi održan je tradicionalni sajam Charity Baazar – u orga-nizaciji udruge SHOM (Spouse of the Head of Mission), a na kojem se predstavila i Podravka. Tradicionalno je okupio predstavnike gotovo svih di-plomatskih predstavništava akreditira-nih u Varšavi. SHOM organizira sajam kako bi prikupio financijska sredstva za organizacije, udruge i pojedince koji žive u teškim životnim prilikama, uzro-kovanih bolešću, teškom materijalnoj situacijom i ostalim neprilikama (prošle godine prikupljeno je 90.000,00 eura). Svaka zemlja predstavila se izvornim nacionalnim proizvodima, te na štan-dovima s pripremljenom domaćom hranom. Veleposlanstvo Republike Hrvatske je već duži niz godina sastav-ni dio Charity Baazara. U pripremu i organizaciju projekta uključeni su svi djelatnici veleposlanstva s obiteljima. Zahvaljujući isključivo donacijama iz hrvatskih tvrtki, na štandu Republike Hrvatske od Podravkinih proizvoda našla se Vegeta, med i proizvodi od rajčice, a koji su obogaćivali jela poput pašticade, umaka itd. (D.J.)

  Zaposlenici Podravke na skupu radnika u Koprivnici

  Podravka se između ostalog predstavila i Vegetom

  Predsjednik Uprave odgovarao na pitanja radnika

 • 7DOGAĐANJA

  Udruga branitelja, invalida i udovica Domovinskog rata Podravke uručila je “Veliku zlatnu plaketu” Samuelu Schlesin-geru, osnivaču i prvom predsjedni-ku “Lige prijateljstva Izrael – Hrvat-ska” i Shimonu Romahu, aktualnom predsjedniku Lige. Oni su bili važni čimbenici u uspostavi i razvijanju prijateljskih odnosa između Hrvatske i Izraela, i to u vrijeme kad je treba-lo imati sposobnost, odgovornost i odvažnost u prevladavanju brojnih problema, nejasnoća, pa i predrasu-da. O tome je u svom pismu koje je uputio, zbog nemogućnosti prisu-stvovanja ovoj svečanosti, svjedočio i dr. sc. Svjetlan Berković, bivši du-gogodišnji veleposlanik Hrvatske u Izraelu, a sada veleposlanik RH u Slo-veniji, istaknuvši da su Schlesinger i Romah, odnosno članovi Lige, među kojima su i brojni uvaženi pripadnici izraelskog političkog, diplomatskog, gospodarskog i javnog života kroz svoj rad prepoznati i od najviših hr-vatskih državnih institucija. (V.I.)

  Podravkini darovi djeci i potrebitima

  20 godina poduzeća Podravka Ljubljana Zlatna plaketa Samuelu Schlesingeru

  U prosincu, mjesecu darivanja Podravka je već tradicionalno razveselila mnogobrojne ma-lišane. Donacije s prigodnim Podrav-kinim proizvodima primila su djeca u svim vrtićima na području Grada Koprivnice. Podravkinim darovima obradovali su se i mališani svih ko-privničkih župa. Opravdano je i ovih blagdana Podravka pokazala kako je uistinu kompanija sa srcem. Na-ime, radost predstojećih blagdana Podravka je unijela i u domove onih kojima je pomoć najpotrebnija. (D.J.)

  Jedno do Podravkinih uspješnih tr-žišta na kojima kompanija radi sva-kako je i slovensko, a 19. prosinca 20. je rođendan poduzeća u Ljubljani. Podsjetimo, poduzeće Podravka Lju-bljana osnovano je još 1974. godine kao predstavništvo koprivničke kom-panije u Sloveniji. Otkako je susjedna Slovenija postala samostalna država 1991. godine, predstavništvo Podrav-ke u Ljubljani postaje trgovačko druš-tvo Podravka d.o.o..

  Podravka d.o.o. Ljubljana danas ima 37 zaposlenika koji su zaslužni za do-bar plasman Podravkinih proizvoda u Sloveniji. Svake godine nadopunjuje se asortiman novim proizvodima te jača tržišna pozicija. Trenutačno je na slovenskom tržištu 357 proizvoda među kojima su uz neobilaznu Vege-tu, najtraženiji Čokolino, Fant za gu-laš i paprikaš, Čokolešnik, Eva sardine, Alpska juha, Fant za grah i variva itd. (D.J.)

  Lagris je danas lider u proizvod-nji grahorica i riža za češko tr-žište, ali isto tako i novi lider u proizvodnji tjestenine u vrećicama za kuhanje. Poduzeće Lagris je osno-vala obitelj Adolt 1991. U početku su se bavili isključivo posredovanjem pri uvozu voća iz trećih zemalja i proda-jom tradicionalnih poljoprivrednih kultura proizvedenih u Češkoj. S vla-stitim pakiranjem u obližnjem selu Sehradice započeli su 1993., a iste go-dine započet je i razvoj maloprodajne distribucije vlastitih proizvoda pod markom Lagris. Te godine započinje se i sa uvozom riža i mahunarki od-nosno njihovim pakiranjem. Izgrad-nja odnosno rekonstrukcija objekata i infrastrukture na današnjoj lokaciji Dolnoj Lhoti u Luhačovic započeta je 1996. S vremenom se u Lagrisu in-tenzivno razvijala i tehnologija, linije čišćenja i selektiranja riža i mahunarki,

  Dvadeset godina Podravka-Lagris a.s. Republika Češka skladištenje u silosima, pakiranje riže u vrećice za kuhanje. Prekretnica u

  razvoju tvrtke došla je 1998. kada se tvrtka pretvara u dioničko društvo. Tih godina Lagris uvodi u proizvodne procese HACCP sustav, a 2000. dobi-va međunarodni certifikat ISO 9001, čime je svakako potvrđena visoka ra-zina kontrole svih procesa koji se od-vijaju u ovom poduzeću. Lagris 2002. Postaje dio Podravke, a 2005. su dva poduzeća u vlasništvu Podravke d.d. “Podravka Int. Prag” i “Lagris a.s.” spo-jena u novo poduzeće “Podravka - La-gris a.s”, sa sjedištem u Dolní Lhota u Luhačovic čime je u potpunosti dovr-šena integraciju u matičnu kompani-ju Podravka Koprivnica. Lagris također 2006. implementira i sustav kvalitete i sigurnosti hrane IFS 2007. Redizajn cijelog asortimana Lagrisa učinjen je 2008., a dobiven je i certifikat susta-va sigurnosti hrane “Tesco food ma-nufacturing standard”. Tih godina u tvornici započinje investicijski ciklus

  nabavom novog stroja za pakiranje u kartonske kutije. Od 2009. započinje širenje izvoza u Rusiju uz certifikaciju tri proizvoda na bazi krumpir pirea, a od 2010. i u Mađarsku te 2011. u Polj-sku i Jugoistočnu Europu. (V.I.)

  Zaposlenici Podravke u Ljubljani

 • 8 PODRAVKA - TVORNICE

  Da su Podravkini proizvodi sinonim kvalitete, praktičnosti i sigurnosti poznato je kao i to da je Podrav-ka kompanija koja prednjači u plasiranju inovativnih prehrambenih proizvoda na tržište. U svakom pogledu Podravkini proizvodi su u prvom redu rezultat dugo-godišnje tradicije, znanja te ponajviše bri-ge za dobrobit svakog potrošača. Nastaju iz odabranih i visokokvalitetnih sirovina uz moderne tehnološke procese kojima se garantira očuvanje svih hranjivih sa-stojaka u namirnicama. Takovi proizvodi su zasigurno i iz nove linije Podravkinih tjestenina koje na tržište dolaze iz Lagrisa u češkoj Republici. Lagris je danas lider u proizvodnji grahorica i riža za Češko tržište, ali isto tako i novi je lider u pro-izvodnji tjestenine u vrećicama. Upravo su tjesteninom u vrećicama za kuhanje unijeli svojevrsnu inovaciju na tržište pre-hrambenih proizvoda. U Lagrisu zadnjih

  Novi Podravkin proizvod - tjestenina u vrećicama za kuhanje

  I za 2012. pripremamo inovacije Piše: Vjekoslav Indir godina započinje investicijski ciklus kojim

  se intenzivno razvijala tehnologija, linije čišćenja i selektiranja riža i mahunarki, skladištenje u silosima te pakiranje riže u vrećice za kuhanje. Dalji nastavak in-vesticijskog ciklusa ide rekonstrukcijom skladišta uz implementaciju nove tehno-logije skladištenja mahunarki u silose. Pri-je dvije godine započinjemo i proizvod-njom tjestenina u vrećicama za kuhanje. Ova inovacija tjestenine u vrećicama za kuhanje registrirana je i zaštićena u me-đunarodnom patentnom uredu “Alican-te”, a dobiveni certifikat važeći je za sve zemlje EU do 2016. U Lagrisu je također nedavno registrirana i nova trgovačka marka Essence sirupi čija je proizvodnja i distribucija također uspješno započela prilikom dolaska u Lagris upoznaje nas Nikola Nakić član Uprave Podravke-La-gris. Poznato je kako su jela od tjestenine na drugom mjestu po popularnosti, od-mah iza jela od mesa. Upravo tjestenina kao namirnica spada u osnovu prehram-

  bene piramide. Inovacija koja je rođena u ovoj tvornici, tako je zaštićena kao patent i polako ali sigurno osvojila je češko trži-šte. Osim češkog tržišta gdje smo lideri tjestenina nekoliko kategorija prehram-benih proizvoda sve uspješnije se plasira asortiman Lagris i na ostalim srednjoe-uropskim tržištima među kojima se po-sebno ističe mađarsko tržište po izrazito uzlaznim trendovima prodaje proizvoda Lagris. Financijski rezultati ovogodišnji prodaje tjestenina za petnaest posto veći su no godinu prije, a premašiti će i dobit od tri milijuna kuna. Važno je naglasiti da su naše tjestenine isključivo od durum pšenice, da postavljamo visoke zahtjeve kvalitete, da je konkurencija u Češkoj vrlo jaka i brojna, ali mi smo još uvijek jedini proizvođač tjestenina u vrečicama za ku-hanje. Vrlo je važno pohvaliti marketinški odjel marke Lagris na čelu sa gđom. Pe-trom Borovom jer smo ove godine primili za naš asortiman tjestenina dvije drago-cjene nagrade kao potvrdu kvalitete i inovativnosti: „Ambalaža godine“ i „Izbor potrošača – najbolji novi proizvod 2011.“ govori nam Nikola. Danas u svojoj ponudi Podravka nudi pet različitih oblika tjeste-nine u samostojećim vrećicama, kao i tri oblika tjestenine u kutijama u kojima se nalaze po četiri unaprijed porcionirana pakiranja tjestenine u vrećicama za ku-hanje. Te vrećice za kuhanje praktično su pakiranje tjestenina koja u svega desetak minuta kuhanja u vlastitoj kombinaciji dodataka ili priloga daje brzo pripremljen ukusan i hranjiv obrok. Ta brza i jedno-stavna priprema, kada nam sve više ne-dostaje vremena, olakšava svakodnevni život. Podravka se uvijek sa svojim asor-timanom prilagođava potrebama tržišta i svojih potrošača, a to namjerava činiti i ubuduće. U tim nastojanjima Lagris je svakako najbolji primjer koji zaslužuje če-stitke. Što se tiče inovacija u idućoj, 2012 godini, planiramo izmjene i u malopro-daji i u gastro segmentu. U maloprodaji planiramo povećati asortiman sa kus-kus tjesteninom, farfalle u vrećicama za kuha-nje, te dodatno imamo još u planu proši-renje i standardnog pakiranja tjestenina u samostojecim vrecicama. U gastro se-gmentu namjeravamo cijelu podgrupu proizvoda za gastro označiti sa „Pasta Mia“ najavljuje nam Nikola Nakić.

  Nova trgovina u Kalniku

  Nedavno je u Podravkinoj tvor-nici Kalnik otvorena nova tr-govina proizvoda naše tvrtke te je time legendarni kiosk na ulazu u tvornicu definitivno otišao u povijest. Naime, u njemu su radnici Kalnika, a i brojni Varaždinci gotovo 40 godina mogli kupovati proizvode Podravke. U novoj trgovini veličine 25 četvornih metara, smještenoj u djelu skladišta Pića, neposredno uz Kalnik, i dalje su na ponudi svi proizvodi Kalnika te određeni proizvodi Podravke po smanjenoj vrijednosti. U trgovini radi Ljiljana Topić, radnica Kalnika sa 25 godina staža u toj Podravkinoj tvorni-ci u Varaždinu, a od toga 16 godina

  radi kao prodavačica.- Velika je razlika raditi u našem ne-kadašnjem kiosku i sada ovdje jer su radni uvjeti u novoj trgovini znatno bolji, a i ljudi mogu lakše doći do nas. Volim raditi s ljudima i općenito rad u Kalniku je dobar. Što se tiče pak naše male trgovine, ona iako je mala, ostvaruje dobar promet jer ovdje su na ponudi proizvodi Kalnika i Podrav-ke manje-više po akcijskim cijenama ili po umanjenoj vrijednosti. Naime, tu dolaze Podravkini proizvodi iz skladi-šta 163 koji imaju manju cijenu, a od Kalnika imamo sve, od graška, mahu-na, kiselih krastavaca, paprike, raznih baza umaka do senfa, hrena, ajvara itd. Sve to nudimo po vrlo pristupač-nim cijenama – ističe Ljiljana Topić. Radno vrijeme nove trgovine je rad-nim danima od 7,30 do 15, 30 sati, a prema viđenom tijekom naše posjete, bez obzira što možda medijski trgovi-na nije toliko promovirana u lokalnim medijima, Varaždinci vrlo dobro znaju gdje mogu kupiti jeftine i kvalitetne proizvode Podravke. I usmena preda-ja čini čuda.(B.F.)

 • 9DOGAĐANJA

  Magloviti jesenski vikend s tem-peraturama ispod nule, obitelj Petras odlučila je krajem listo-pada zamijeniti s toplinom koju je tih dana nudio osunčani Split. Mogućnost za to pružala im je nagrada koju je Jo-sip, inače specijalist za nabavu, osvojio u nagradnoj igri za Podravkaše „ Trening s Blankom Vlašić“. Datum je odlično iza-bran, Blanka je u razdoblju intenzivnih priprema za Olimpijske igre, a vrijeme u Splitu pokazalo se idealnim. Na Bačvica-ma su grupe mladića igrale popularni pi-cigin, nekoliko hrabrijih Splićana i Splićanki čak je zaplivalo, a mali-šani su u pijesku gradili kule, auto-ceste i samo njima znane likove. Svi kafići na rivi bili su ispunjeni gotovo do posljednjeg mjesta, većina ljudi sjedila je u majica-ma ili košuljama kratkih rukava, a dobro raspoloženje gotovo se moglo opipati u zraku. Jedva smo pronašli slobodno mjesto za kavu dogovorenu s Joškom. Barbara i Josip bili su pomalo uzbuđeni što će upoznati velikog trenera i oca vrhunske sportašice, a Joško je svojim pričama o povijesti Splita, o graditeljima koji su dali pečat gradu, o navikama stanovnika učas stvorio opuštenu atmosferu. S tema vezanih na život u gradu pod Marjanom ubrzo se prešlo na Blanku, njena postignuća i planove. Na sva pitanja Joško je odgovarao bez ustezanja, potan-ko objašnjavajući zašto i kako se nešto radi. Pojasnio je da su sve misli, planovi, pripreme Blanke i njenog tima usmjerene prema Olimpijskim igrama koje se sljedećeg ljeta održavaju u Lon-donu. Blanka, koja je već vlasnica olim-pijskog srebra, ne krije da teži i zlatu. Već sada se zna da su kvalifikacije na raspo-redu 9. kolovoza od 9 sati, a finale dva dana kasnije 11. kolovoza u 18,45. Ne zna se tko će sve s Blankom letjeti prema medaljama, ali se zna da će Blanka za to biti spremnija no ikada. Joško i trener Bo-jan Marinović sastavili su žestok program priprema, a kako izgleda njegov mali dio Barbara i Josip Petras mogli su se uvjeri-

  Obitelj Petras na nagradnom putovanju „Trening s Blankom Vlašić“

  Sad još više volimo Blanku Piše i foto: Jadranka Lakuš ti na jutarnjem treningu s Blankom. Dok

  se trgovački centar Joker sa sportskom dvoranom u kojoj već nekoliko godina Vlašići kuju svoje uspjehe, tek budio, Blanka je započela dvosatnu borbu s utezima, loptama i raznim spravama. O tome čemu što služi, kako je osmislio neke sprave, kako kombinira tehnike za stjecanje snage Joško je govorio između kratkih naputaka koje je davao Blanki. Barbara i Josip slušali su otvorenih očiju još uvijek ne vjerujući da su u „tvornici“ najvećih sportskih uspjeha.- Dosta sam čitao o Blanki, pratio njezine

  uspjehe, ponešto se i sam razumijem u sport jer sam godinama igrao nogomet, ali ovo je nevjerojatno. Pa Blanka je uju-tro na treningu koji je zapravo, kako smo čuli, zagrijavanje za teži popodnevni tre-ning podizala utege od 85 kila. Onakva tanka sa svoje 64 kile!? Izvodila je vježbe koje je meni bilo teško gledati sa stolca, a nije se gotovo ni oznojila. Pa nemrem vjerojati kolko snage i žilavosti ima u toj djevojci- komentirao je Josip. A Barbaru je više impresionirala činjenica da je uop-će u prilici nekoliko sati provesti s najbo-ljom svjetskom atletičarkom. Kao spužva upijala je sve detalje misleći kako će sve

  to prenijeti kćerkama Mariji, Ani i Marti-ni koje su dijelile njeno uzbuđenje zbog odlaska na trening s Blankom. - Sve me se jako dojmilo, Joškova neposrednost i jednostavnost, Blankin profesionalizam- pa ona je tjerala tatu da vježbaju jače i više, a ja sam si ranije nekako zamišljala da on tjera nju. Sad mi je zapravo jasno kako to da je ona najbolja na svijetu. Uz talent i takav uporni, teški rad, uz struč-njake koji su uz nju mora biti uspješna. Vidjela sam i sva njezina priznanja, me-dalje, pehare, šteta da to nije na nekom vidljivijem mjestu, možda u predvorju

  dvorane da se svi mogu diviti. I još nešto moram reći uživo mi je još ljepša nego na televiziji ili u novi-nama- gotovo bez daha ispričala mi je Barbara. Iz svog Novigrada Podravskog u Split je ponijela ručno oslikanu vazu- umjetnički rad svoje prijateljice te stolnjak od domaćeg platna kojeg je s puno ljubavi podravskim motivima izve-zla njena mama Ana. Blanka se razveselila ovim poklonima, a za uzvrat je Petrasovima omogućila da između velikih fotografija koje krase zid njene sportske dvorane izaberu onu koja im se najviše svi-đa. Barbari je oko odmah zapelo za fotografiju iz Osake na kojoj Blanka za zlatnom medaljom oko vrata ponosno uzdiže hrvatsku zastavu. Potvrđujući svoju odličnu fizičku spremu Joško se na brzinu popeo na ljestve, skinuo ogromnu foto-grafiju, Blanka je napisala posvetu, a Petrasima je srce udaralo kao ni-kada u životu.

  - Moram priznati da sam strašno uzbu-đen, gotovo sam zaboravil stihove če-stitke koju sam na kraju odlučio izreći Blanki. Možda i nije baš sve razumjela, jer recitiral sam na kajkavskom, ali se od srca nasmijala što me jako razveselilo- rekao je Josip koji je kao pravi kavalir Blanki poklonio ružu. A to što su oni doživjeli u Splitu, uključujući i vrlo ljubazan odnos osoblja Atriuma koje se silno trudilo da se Podravkaši ugodno osjećaju u njiho-vom hotelu, te dojmljiv posjet kolegama u Dugopolju najljepši je poklon Josipu i Barbari Petras koji zajedno imaju 60 go-dina staža u Podravki.

 • 10 LJUDSKI POTENCIJALI - RAZVOJ KARIJERE

  Značaj timskog rada 2. dio

  U prošlom broju biltena pisali smo o značaju timskog rada i o njegovoj učinkovitosti u orga-nizaciji rada u kompanijama. Nadalje bilo je riječi i o prednostima rada u timu i fazama razvoja pojedinog tima. Ovoga puta naglasak ćemo staviti na vrste timova u organizaciji, i timske uloge koje najčešće prepoznajemo među članovima tima. Timovi i njihov rad unutar organiza-cije često se dijele u pojedine vrste, a prema svrsi za koju su osnovani, zaposlenicima koji čine članove tima, načinu upravljanja te lokaciji na kojoj se članovi tima nalaze. Sukladno tome razlikujemo:• Savjetodavni tim – formira se kako bi članovi tima opskrbili menadžment informacijama koje su potrebne za donošenje odluka• Akcijski tim – tim koji obavlja kratka izvođenja aktivnosti koja se ponavljaju pod novim okolnostima• Projektni tim – tim sastavljen od pojedinaca iz različitih dijelova organi-zacije koji su okupljeni da bi realizirali određeni projekt• Međufunkcijski tim – primjenjuje se kad organizacija ima potrebu za speci-jaliziranim znanjima i vještinama• Samoupravljački tim – grupa za-poslenika koja obavlja poslove bez kontrole menadžera pri čemu su od-govorni za cjelokupno područje rada• Virtualni tim – tim u kojem su člano-vi fizički odvojeni lokacijom, a koriste se informacijsko–komunikacijskom

  tehnologijom kako bi međusobno sura-đivali na rješenju zadatkaSvi članovi tima zauzimaju specifičnu ulogu u timu. Timska uloga je sklonost pojedinca prepoznatljivom obliku po-našanja u grupi odnosno u interakciji s drugim članovima tima. Članovi djeluju u timu na različite načine, koji nisu ve-zani za njihovu profesiju, radno mjesto, poziciju ili funkciju koju imaju u kompa-niji. Bitno je imati na umu da ne postoje poželjnije ili manje poželjne timske ulo-ge, kod formiranja tima važno je voditi računa o raznolikosti i u tom pogledu, uz prethodno navedene poželjne raznoli-kosti u pogledu zanimanja, radnog isku-stva, dobi i spola članova tima. Brojne su podjele uloga u timu, no u nastavku je prikaz najpoznatije teorije tipova timskih uloga čiji je začetnik prof. Meredith Bel-bin, profesor na Sveučilištu Cambridge i Sveučilištu Henley u Velikoj Britaniji.

  BELBINOV TIPIZVRŠITELJ

  KOORDINATOR

  POKRETAČ

  KREATIVAC

  ISTRAŽIVAČ SREDSTAVA

  PROMATRAČ

  TIMSKI RADNIK

  DOVRŠITELJ

  SPECIJALIZIRANI STRUČNJAK

  POZITIVNE KARAKTERISTIKEStaložen, pouzdan, razuman, izvršava zadatke. Ima discipliniran i dobro organiziran pristup.Usmjeren, teži konsenzusu, pokušava uključiti sve članove. Delegira posao. Može prihvatiti ili odbaciti tuđe ideje.Komunikativan, ima puno energi-je, ne gubi vrijeme, izravan, kaže što misli, spreman savladavati prepreke, zna pokrenuti stvari.Kreativan, razmišlja izvan okvira, pun ideja, uživa u traženju rješe-nja, inventivan. Dobar u sagleda-vanju cjelovite slike.Znatiželjan, zainteresiran, otvo-ren. Voli istraživati, informacije, upoznavati nove ljude, izazove, isprobavati novu tehnologiju Uzima u obzir sve mogućnosti; hladne glave; sagledava stvari s različitih gledišta; dobar u od-mjeravanju dokaza i donošenju zaključaka; dobar u donošenju odluka.Perceptivan, zna slušati i odgova-rati na potrebe drugih; izglađuje nesporazume; diplomat; dobre socijalne vještine; osjetljiv za tuđe potrebe Uočava svaki detalj; savjestan; od-govoran; pouzdan; dovodi posao do cilja; «polira» krajnji uradak.

  Samostalan; predan; posjeduje rijetke vještine; ustrajno radi na zadatku; ne treba vanjske poticaje

  POTENCIJALNI NEDOSTACIMože se protiviti promjena-ma i novim idejama. Previše očekuje od drugih.Ne ističe se po svojim idejama. Može izgledati da manipulira drugima.

  Nestrpljiv, razdražljiv, neosjet-ljiv za tuđe osjećaje. Može reći krivu stvar u krivo vrijeme

  Opterećen osjećajem vlastite genijalnosti; zanemaruje deta-lje; živi u svom svijetu.

  Teško zadržava interes i pažnju; uloži u nešto, ali brzo pređe na sljedeću stvar.

  Rigidan u svojim idejama i svojoj «ljubavi» prema logici; nije otvoren za kreativno ili razmišljanje izvan okvira; pretjerano kritičan.

  Lako podliježe utjecajima; teško donosi odluke.

  Loš u delegiranju zadataka; nema povjerenja u druge; usmjerava se na pogreške; prevelik perfekcionist.Ne zanima ga cjelovita slika; ne druži se s timom; ima uske horizonte.

 • 11NOVOSTI

  Intranet stranice Razvoja senzorike i nutricionizma

  Protekle smo godine u suradnji sa sektorom Informatika kreirali intranet stranice službe Razvoja senzorike i nutricionizma koje su unapri-jedile naše aktivnosti. Na njima se mogu pronaći kratke i zanimljive informacije o slabo poznatoj znanstvenoj disciplini-senzorskoj analizi. Za-tim je tu selekcijski upitnik koji je namijenjen svim Podravkašima koji vole isprobavati nove okuse. Njegovim se ispunjavanjem ulazi u našu arhivu koja nam omogu-ćuje potreban odabir ispitanika za sva senzorska ispitivanja s potro-šačima. Ovdje je također mjesto s kojeg kreiramo upitnike pomoću kojih povremeno provodimo online is-pitivanja.Obavještavamo vas i da smo zahvalju-jući našim informatičarima unaprijedili stranice. Razvili smo elektronsku bazu senzorskih ispitivanja. To znači da smo svu našu dokumentaciju koja započinje

  sa zahtjevom, a završava s izvještajem, potpuno preselili u elektronički oblik. Uz pomoć elektroničke baze, poboljšali smo naše procese. Baza je podijeljena u mape prema kategorijama proizvoda sa željom da se povežu svi korisnici naših

  usluga: Razvoj, Marketing i Kontrola kva-litete. Najveći dio naše dokumentacije u potpunosti je dobio svoj elektronički oblik i posprema se u elektroničke regi-stratore.Ujedno smo sadašnjim, ali i budućim korisnicima omogućili neke dodatne

  informacije. Na početnoj stranici baze, nalazi se kalendar koji omogućuje uvid u raspored svih ispitivanja i time olakša-va njihovo planiranje. Također smo tijek ispitivanja učinili vidljivim jer je omo-gućeno elektroničko praćenje trenutne

  faze pojedinog ispitivanja. Ovdje su pohranjeni svi zapisi jednog ispitivanja i na taj na-čin su podrška cjelokupnom procesu razvoja proizvoda, njegovog inoviranja i praćenja kvalitete. Kroz ovu bazu ćemo se potruditi objasniti ovu zna-nost i na taj način unaprijediti njezino iskorištavanje. Do sada su povratne infor-

  macije korisnika vrlo pozitivne. S našim stranicama na intranetu smo postavili temelje, a ovo je novi korak u osuvreme-njivanju principa senzorskih ispitivanja i to samo s jednom zadaćom, doprinos u dugoročnom osiguranju prvog mjesta na potrošačkoj ljestvici kvalitete.

  E-obrazovanje i u Češkoj

  Od ovog mjeseca svi Podravkini zaposlenici koji rade u Češkoj mogu kao i svi korisnici raču-nala u Hrvatskoj proći interni e-tečaj iz osnova sigurnosti hrane. Češka verzija e-tečaja popularnog naziva „Sve što ste oduvijek željeli znati o sigurnosti hrane, a niste se usudili pitati“ naišla je na veli-ko zanimanje zaposlenika u Lagrisu koji su vrlo brzo prihvatili prednosti ova-kvog načina učenja. Dio je to projekta postizanja standardiziranosti u obuci iz osnovnog poznavanja sustava sigurno-sti hrane za sve Podravkine zaposlenike, koji uspješno već drugu godinu provo-di Poslovna kvaliteta. Interni e-tečaj iz područja sigurnosti hrane napravljen je u suradnji Poslovne kvalitete i Odjela za edukacije i razvoj. Do sada ga je prošlo oko 600 Podravkaša. Tečaj su na češki preveli Lída Maksumičová i Nikola Na-kić. Logo i prigodne plakate napravili su Ana Katar i Iris Klamp, a sektor Informa-tike pobrinuo se da sva računala budu pripremljena za provedbu e-obuke. U Lagrisu e-tečaj i njegov način rada za-poslenicima tvornice demonstrirale su

  Piše i foto: Vjekoslav Indir

  Piše: Razvoj senzorike i nutricionizma

  Vanja Čisar i Snježana Šlabek iz Ljudskih potencijala. Radi se o osnovnom teča-ju, jer poznavanje osnova iz područja sigurnosti hrane možemo smatrati te-meljnim bontonom svih zaposlenih u prehrambenoj industriji zato što svi direktno ili indirektno sudjelujemo u provedbi sustava sigurnosti hrane. U proljeće iduće godine planira se pro-dukcija naprednog e-tečaja iz područja sustava sigurnosti hrane, no on će biti ciljano namijenjen za voditelje i čla-

  nove HACCP timova. Upravo putem e-obrazovanja moguće je u kratkom roku obrazovati veći broj zaposlenika te tako postići ujednačenost i standar-diziranost obuke. Podsjetimo da se pu-tem e-obrazovanja u Podravki uspješno provode i razne druge vrste edukacija; od tečajeva stranih jezika, informatičkih i soft-skills vještina do interno razvijenih edukacija iz poslovnog dopisivanja, si-gurnosti hrane, zaštite na radu, opisa raznih procedura i sl.

  E-obrazovanje za radnike češkog Lagrisa

 • 12 AKTUALNO

  u 2011.SiječanjPredsjednica Vlade Republike Hrvatske Jadranka Kosor u nazočnosti ministara Đure Popijaća i Branka Bačića te potpred-sjednika hrvatskog Sabora Josipa Friščića posjetila je Podravku. Tom prigodom naglasila je kako Podravka treba biti lo-komotiva razvoja hrvatskog poljoprivred-no-prehrambenog kompleksa.Coolinarika je na natječaju VIDI WEB TOP 100 ušla među najbolje web stranice u 2010., a među blogovima i communty servisima ušla među deset najuspješnijih.VeljačaPodravkinoj tvornici Kalnik židovska za-jednica Bet Izrael u Hrvatskoj dodijelila je certifikat Košer i za proizvodnju senfa te pasteriziranog i steriliziranog povrća.Kako bi osigurali dovoljnu količinu kva-litetne i zdravstveno ispravne pšenice iz kooperativne proizvodnje namijenjene preradi u našoj kompaniji, Podravkini stručnjaci su za proizvođače organizirali uspješnu edukacijsku radionicu na temu „Problematike mikotoksina u zrnu pšeni-ce“.U Osnovnoj školi Braće Seljan u Karlovcu započela nova sezona Lino višebojca.OžujakPodravkaši Podravke d.o.o. Sarajevo use-lili su se u nove funkcionalne i moderne poslovne prostore novog logističkog centra u Širokom Brijegu. Novi je to skla-dišni prostor i pakirnica od oko 2 400 te uredski prostor od 400 četvornih metara površine. Skladište ima više od dvije tisu-će paletnih mjesta, funkcionalne prilazne rampe i hladnjaču.Trideset je godina od integracije Banje Lipik u Podravku. Tada je za razliku od današnje moderne punionice mineralne vode Lipik imao primitivnu proizvodnju koju je obavljao veliki broj radnika. Kroz godine tvornica Studenac je u okviru Po-dravke rasla, gradila nove pogone i izrasla u lidera mineralne vode Studenac i pri-rodne izvorske vode Studena.Predstavljen Podravkin pilot projekt „Je-dinstveni jelovnici osnovnih škola Grada Koprivnice“ kojeg su za osnovnoškolske kuhinje osmislili Podravkini nutricionisti.Podravkini ugostiteljski objekti Pivnica Kraluš i Podravska klet uvršteni su u 100 vodećih hrvatskih Restauranti Croatica.Podravka Poljska primila je dva vrijedna priznanja „Dijamanti Forbesa“ i „Gazela

  Business“ čime potvrđuje status koji ima na tom tržištu, uspješne i perspektivne kompanije.TravanjU organizaciji HGK-Županijske komore Koprivnica Podravku su posjetili srpski gospodarstvenici predvođeni predsjed-nikom Privredne komore Srbije Milošom Bugarinom. Uz predsjednika Uprave Podravke Miroslava Vitkovića svojevrsni domaćini bili su i Predsjednik HGK Nadan Vidošević te potpredsjednik hrvatskog Sabora Josip Friščić.Da Podravka postaje primjer ostalim kompanijama pokazao je i drugi po redu Dan investitora što ga je koprivnička pre-hrambena kompanija organizirala za sve predstavnike investicijskih i mirovinskih fondova te analitičare koji prate Podravki-no poslovanje. Domaćin ovog skupa bila je članica Uprave Podravke Lidija Kljaić.U Poljskoj su Podravkini proizvodi Vegeta Specijal Klasik i Natur linija nagrađeni na-gradom „Proizvod godine“. Ova nagrada se dodjeljuje na temelju istraživanja po-trošača, a u kojoj je sudjelovalo pet tisuća konzumenata.Navršeno je 45 godina od useljenja u novosagrađeni objekt Sektora za istraži-vanje i razvoj, današnja zgrada Instituta. Početak je to i rada najmodernijeg indu-strijskog laboratorija u Hrvatskoj koji je to i dan danas.Prema akciji koju je organizirao lokalni tjednik Podravski list, Podravska klet pro-glašena je najboljim restoranom Podravi-ne i Prigorja.Na najznačajnijoj gospodarskoj manife-staciji u Bosni i Hercegovini Mostarskom sajmu Podravka je imala tradicionalno prepoznatljiv i zapažen nastup.Podravka na vojnom sajmu u Splitu pred-stavila proizvode za prehranu vojnika.Dječja hrana Lino treći se put okrunila pri-znanjem Trusted brand kojeg na temelju ocjena svojih čitatelja dodjeljuje časopis Reader’s Digest.Podravkina izvorska voda Studena i da-lje će biti uz najbolju svjetsku atletičarku Blanku Vlašić. Ugovor o sponzorstvu u Koprivnici s Blankom Vlašić potpisao je Miroslav Vitković uz članove Uprave Po-dravke Marina Pucara i Krunoslava Bešvi-ra.Lino nas je iznenadio novim Mix&Play žitaricama. Novim jedinstvenim proizvo-

  dom kojim Lino postavlja trendove ne samo u Hrvatskoj, već i u cijeloj regiji. Proizvodi su moderan mix Lino pahuljica i super dodataka (corn flakesa, mueslia, voća) koji pružaju veći užitak u konzuma-ciji i dodatnu energiju.U sklopu studijskog putovanja Podravku je posjetilo tridesetak studenata kemij-skog inženjerstva fakulteta Ecole Natio-nale Superieur de Chimie, Mulhouse iz Francuske.Podravkina kokošja juha s tjesteninom proglašena je najboljom juhom na tržištu Rusije i to prema nezavisnom istraživanju najgledanijeg televizijskog kanala- Per-vog kanala.SvibanjPredstavnici najvećeg svjetskog proizvo-đača glutaminata kineske tvrtke Fufeng Group, važne sirovine za prehrambenu industriju posjetili su Podravku. Kineske goste generalnog direktora Guo Yingxi i menadžere Cui Li Jun i Karen Yao primio je predsjednik Uprave Miroslav Vitković sa suradnicima.Vegeta je u Latviji dobila nagradu „TOVAR GODA 2010“ kao najprodavanija marka u kategoriji dodataka jelima.Lino Ladi, okusi duo i nougat, milk, te Evi na festivalu ambalaže održanom u Za-grebu dodijeljene su nagrade CROPAK 2011.Lino lade odnijele su laskavo prizna-nje u kategoriji “Ambalaža hrvatskog pro-izvoda/serije“, dok je Evi nagrada došla u kategoriji „Produžena polica/stalak“.U povodu 130 godina djelovanja ko-privničkog Crvenog križa Podravki je dodijeljena Povelja zbog kontinuiranog doprinosa i humanosti koju kompani-ja pokazuje pomažući djelovanje ovog društva. Predsjednici Uprava Podravke Miroslav Vitković, Belupa Stanislav Biondić te Da-nice Željko Tonklin priredili su svečani prijem za sve jubilarce sa navršenih četr-deset godina radnog staža u kompaniji.LipanjNa prestižnom testiranju „Superior Taste Award 2011“ Studena je dobila vjerodo-stojnu potvrdu vrhunskog okusa i kvali-tete, odnosno tri zvjezdice. To je i najviša ocjena koju može dobiti jedan prehram-beni proizvod.Zagrebački Prehrambeno-biotehnološki fakultet u povodu obljetnice obilježa-vanja 55 godina studija prehrambene tehnologije i biotehnologije, 25 godina studija nutricionizma i 30. obljetnice sa-mostalnog rada fakulteta Podravki je za dugogodišnju uspješnu suradnju dodije-lio Povelju. Predstavnici rumunjskog distributera El-

 • 13AKTUALNO

  geka boravili su u Podravki. S generalnim direktorom Ioannisom Ferfelisom i nje-govim suradnicima o unapređenju me-đusobne poslovne suradnje razgovarao je član Uprave Podravke Marin Pucar sa suradnicima.Veleposlanik Japana Yoshio Tamura po-sjetio je Podravku i u razgovoru s članom Uprave Podravke Miroslavom Repićem razmatrao mogućnosti plasmana proi-zvoda koprivničke prehrambene kompa-nije u tu zemlju.Na nacionalnom festivalu oglašavanja IdejaX, dodijeljene su dvije nagrade Po-dravki. U kategoriji Brand destination si-te-web stranice koje svojim sadržajima promoviraju određeni brand- nagrada je pripala Coolinarici, a u skupini Best of Ad making – najbolja upotreba lokalne kul-ture nagradu je dobio spot za Studenac.SrpanjKako bi se uvjerili u snagu i značaj koji ima Podravka te razmotrili mogućnosti poslovne suradnje, predsjednik Hristivoje Milošević jedne od vodećih prehrambe-nih kompanija iz Srbije „Aleve“ posjetio je sa svojim suradnicima Koprivnicu i o tim mogućnostima razgovarao s pred-sjednikom Uprave Podravke Miroslavom Vitkovićem.Podravka je i ove godine sudjelovala u akciji „Kupujmo hrvatsko. Akcija je to koju organizira Hrvatska gospodarska komora kojom se želi potaknuti kupovina kvalitet-nih hrvatskih proizvoda, nosioca znakova „Izvorno hrvatsko“ i „Hrvatska kvaliteta“. Vegeta, Pekmez od šljiva i Goveđi gulaš nose oznake „Izvorno hrvatsko“ dok Čaj-na kobasica ima znak „Hrvatska kvaliteta“.Efektivna tvrtka 2009 te „Gepardi Busi-nessa 2010“ dva su nova priznanja koja je primila Podravka Poljska, a kojima se potvrđuje kako je na tom tržištu ozbiljan konkurent te uspješna kompanija.Podravski motivi oduševili bogatstvom sadržaja kojima je veliki doprinos dala Podravka. Pozivu predsjednika Uprave Podravke Miroslavu Vitković da zajed-no ispeku jeger na roštilju nije odolio ni predsjednik Republike Hrvatske dr. Ivo Josipović koji su tako označili početak akcije „Spravljamo po domaći“ tijekom gdje je više od 500 kilograma Daničinog jegera ispečeno na roštilju.Održana je redovna Glavna skupština di-oničara Podravke d.d. u Koprivnici. Nad-zorni odbor je podnio izvješće o obavlje-nom nadzoru vođenja poslova u 2010. godini te je podastro i Godišnje financij-sko izvješće Grupe Podravka za poslovnu 2010. godinu s izvješćima i mišljenjima ovlaštenih revizora.

  „Hit proizvod 2011“ nagrada je koju je u kategoriji tjestenine dobila Podravka u Poljskoj. Dodjeljuje je časopis „Žycie Han-dlowe“, a proizvode ocjenjuju trgovci po kriteriju originalnosti i kvalitete, do-stupnosti na prodajnim mjestima, cijeni, pakiranju i prodajnoj podršci.Podravku je posjetio gradonačelnik Uma-ga Vili Bassanese uz predsjednika Istratu-rista Umag Željka Kukurina. Njihov doma-ćin bio je predsjednik Uprave Podravke Miroslav Vitković koji je naglasio kako je odavno Podravka prestala biti tek spon-zor umaškog ATP turnira jer su poslovni odnosi kojeg ima s gradom Umagom i Istraturistom partnerstvo građeno godi-nama.KolovozStudena je bila sponzor umaškog ATP turnira, a povodom početka sezone pre-rade rajčica održani su tradicionalni Dani rajčice s nizom događanja.RujanZa uspješno ostvarene rezultate prodaje Podravkinih proizvoda na zahtjevnom ruskom tržištu u prvih šest mjeseci 25 najuspješnijih distributera iz te zemlje posjetilo je koprivničku prehrambenu kompaniju.Vegeta Natur ponovno je dobila nagra-du, ovaj put „Biser FMCG tržišta 2011“. Priznanje je to koje dolazi od trgovaca i to u najvećem nezavisnom profesional-nom natjecanju u organizaciji Wiado-mosci Handlowe. Cilj „Biser FMCG tržišta“ je identificirati atraktivne proizvode iz perspektive potrošača i trgovaca koji se iznimno traže i potiču tržište.U Kalniku u Varaždinu započela je pro-izvodnja novih proizvoda Senfa rustice i Katchapa blagog – „jastučići“ pakira-nja od 20 grama. Podravka senf rustica markantnim okusom i strukturom nami-jenjen je svim gastro znalcima koji vole pikantnije začinjena jela.Podravka je u suradnji s Daruvarskom pi-vovarom na tržište lansirala Lero radler s okusom limuna i grejpa. Radler je mješa-vina piva i osvježavajućeg bezalkoholnog pića s malim udjelom alkohola.Vegeta je uvrštena u prestižnu listu –Hr-vatska Top 100- Apple iPod i Google An-droid aplikacije „Croatia Top 100“ dostu-pna na čak 15 svjetskih jezika.Podravkin mlin u Novigradu Podravskom navršio sto godina kontinuirane proi-zvodnje brašna.Podravka pokrenula značajan investicij-ski ciklus vrijedan 100 milijuna kuna. Tu je svakako najznačajnija investicija gradnja nove kobasičarnice u industrijskoj zoni na Danici, modernizacija tvornica u Uma-

  gu, Koktela, Lipika.Belupo je proslavio svojih 40 godina uspješnog rada i poslovanja. Nastao je davne 1971. spajanjem Bednje iz Ludbre-ga i Podravke.ListopadProizvodi Podravke predstavljeni su na jednoj od najvećih svjetskih prehrambe-nih sajmova ANUGA 2011 održanom u Kolnu u Njemačkoj.Održane su treće uspješne Korporativne sportske igre Grupe Podravka u Tučepi-ma na kojima je sudjelovalo 1200 zapo-slenika. „Studenac – garancija dobrog gemišta“ najučinkovitija je marketinška kampanja u protekloj godini u Hrvatskoj za što je dodijeljen Grand Prix.StudeniU Sarajevu je održana dvodnevan kon-ferencija Podravkinih tržišta na kojoj su prezentirani postignuti rezultati na dva-deset Podravkinih tržišta širom svijeta i usuglašeni planovi i strategije za buduć-nost.Podravku je posjetio njemački veleposla-nik Dr. Berndom Fischer s djelatnicima njemačkog veleposlanstva u Zagrebu.Podravku je sa suradnicima posjetio po-časni konzul Hrvatske u Egiptu Moha-med El-Naggar.Podravkina farmaceutska tvrtka Belupo dobitnik je Plakete Grada Koprivnice za izuzetna postignuća u radu i 40 godina uspješnog poslovanja i postojanja.Sklopljen ugovor o nagodbi između Po-dravke i OTP Bank Plc i MOL Hungarian Oil and Gas Company Plc čijim sklapa-njem je Podravka ostvarila pozitivan utje-caj na rezultat za 2011. godinu u iznosu od 19 milijuna kuna.Podravka je po mišljenju hrvatskih gra-đana kompanija koja nudi najvišu razinu kvalitete. Rezultat je to ispitivanja koje je proveo Centar za istraživanje GFK.Veleposlanik NR Kine Shen Zhifei posje-tio je Podravku, a domaćin mu je bio član Uprave Podravke Krunoslav Bešvir.Podravka je dobila „Zlatnu kunu“ za najbolju veliku tvrtku u 2010. godini u Koprivničko-križevačkoj županiji. Pred-sjedniku Uprave Podravke Miroslavu Vit-koviću priznanje je uručio potpredsjed-nik hrvatskog Sabora Josip Friščić.ProsinacZaposlenicima Grupe Podravka ispla-ćena božićnica u iznosu od 1500 kuna neto. Gotovo 2600 Podravkinih umirov-ljenika primilo poklon pakete. Sva djeca zaposlenika Grupe Podravka do navrše-nih 15 godina starosti dobila božićni dar u iznosu od 600 kuna neto.

 • 14 DOGAĐANJADOGAĐANJA

  Lino višebojac u OŠ Đure Estera u Koprivnici

  Eko škola postala Lino škola

  Koprivnička osnovna škola Đuro Ester već se nekoliko godina diči s naslovom Eko škola, te prizna-njima koje su učenici osvojili na razli-čitim eko natjecanjima. Omiljenu zele-nu boju stavili su i na službene majice škole koje su po prvi puta svi obukli na Lino višebojac. Zelenim majicama do-dali su crveno-bijele kvadratiće, cvje-tiće, leptiriće, točkice i crtice, šarene transparente i najveće osmijehe na svi-jetu i na jedinstveni način oživjeli gle-dalište sportske dvorane Srednje škole koja im je pružila gostoprimstvo za ne-zaboravno događanje. Koprivnički Lino

  višebojac to je doista bio, u njemu su jednako uživali učenici, njihovi nastav-nici, brojni roditelji koji su došli podr-žati svoju djecu, član Uprave Podravke Krunoslav Bešvir sa svojim suradnicima, koprivnički gradonačelnik Zvonimir Mršić i sportski gosti- stolnotenisači Zoran Primorac i Sandra Paović, nogo-metaš Mario Gregurina i šahista Jurica Srbiš. Silinom dječjih emocija posebno je bila impresionirana Sandra Paović, čija je borba za oporavak nakon teške nesreće primjer sportske upornosti.- Čitala sam o Lino višebojcu, ali nisam mogla zamisliti da je tako veselo, da se djeca toliko raduju svakom uspješnom potezu, da se na jednom mjestu iskazu-je toliko pozitivnih emocija. Presretna sam što sam imala priliku tu radost po-dijeliti s njima. Posebno me se dojmio transparent na kojem je pisalo „Ako daš najviše od sebe ti si pobjednik“, jer nosi duboku poruku s kojom se mogu poi-

  stovjetiti – istakla je Sandra Paović.U Lino višebojcu u školi Đuro Ester svi su doista bili pravi pobjednici. Navija-či koji su neprekidno glasno i srčano bodrili sve natjecatelje, odlični izvođa-

  či kulturnog programa- školski zbor, plesna skupina Ola, la, plesna grupa Alfe, pjevačice Anela i Lucija Gjerek, simpatični Antonio Međurečan koji je napisao najbolji rad na temu, te Marko Katinčić koji je između brojnih odličnih

  maski izabran za najoriginalniju. Pohva-le idu i izazivaču Zorana Primorca Emi-liju Grobenskom koji je pokazao talent za stolni tenis, te Luki Kuzmiću koji se hrabro suprotstavio Mariju Gregurini. Nogometaš Slaven Belupa i najbolji mladi šahista Hrvatske Jurica Srbiš za-hvaljujući Lino višebojcu nakratko su se vratili u okruženje svoje osnovne škole koju su završili s odličnim uspjehom. Sadašnjim generacijama učenika po-ručili su da škola i sport mogu ići ruku pod ruku. A njihov primjer slijede i po-bjednici Lino višebojca, dobri učenici i sportaši Marija Koren i Matko Zirdum. Da bi stali na pobjedničko postolje oboje su se moralo dodatno pomučiti jer su na kraju imali po 130 bodova kao i njihovi kolege. Matko je zaigrao ko-šarku s Lukom Perko iz osmog razreda i bio uspješniji, a Marija je u izvođenju rukometnih penala nadmašila Stelu Treščec, Ivonu Kolarek i Viktoriju Čehok. Oboje pobjednika dolazi iz istog, sed-mog c razreda koji je veselo dočekao nove školske junake. (J.L.)

  Transparentima osnovnoškolci bodrili kolege iz razreda

  Zoran Primorac, Sandra Paović, Mario Gregurina i Jurica Srbiš s pobjednicima

  U osnovnoj školi Đ. Ester doista svi su bili pobjednici

 • 15OBAVIJESTI, OGLASI

  PODRAVKINRESTORAN

  JELOVNIK ZA SIJEČANJ

  02.01.2012. ponedjeljakFino varivo, hrenovke, voće

  03.01.2012. utorakJunetina sa šampinjonima, tijesto, salata

  04.01.2012. srijedaPečena svinjetina, dinst. krumpir, salata

  05.01.2012. četvrtakVarivo poriluk, kosani odrezak, kolač

  09.01.2012. ponedjeljakVarivo grah s kis. kupusom, rol. lopatica

  10.01.2012. utorakJunetina u grašku, tijesto, salata

  11.01.2012. srijedaPečenica, dinst. kis. kupus, krumpir slani, salata

  12.01.2012. četvrtakPileći paprikaš, riža s povrćem, salata

  13.01.2012. petakPohani som, kelj na lešo, salata

  16.01.2012. ponedjeljakVarivo grah s kis. repom, kuhani hamburger

  17.01.2012. utorakUmak bologneze, tijesto špageti, salata

  18.01.2012. srijedaPohana puretina, pirjano povrće, salata

  19.01.2012. četvrtakVinski gulaš, kolač

  20.01.2012. petakŠpek fileki, pire krumpir, salata

  Lino i Kviki na Zimskim bazezancijama

  Skorašnji zimski praznici koprivničkim osnovcima neće biti nimalo dosadni jer se za njih u gradu organiziraju različiti zabavno-edukativni sadržaji. Svakako najatraktivniji je onaj pod nazivom Zimske bazezancije koji će se održati od 09. do 12. siječnja 2012. u vremenu od 10.00 -13.00 sati. Boravak na Zimskim bazezancijama zamišljen je kao spoj odmora, sporta i rekreacije, prijateljstva i zabave, a projekt, kojeg je podržala i Podravka, je namijenjen djeci i mladima od 6 -15 godina. Djeca će se natjecati i zabaviti u raznim kategorijama: aqutrack poligon, mostovi, stijene, penjalice, twister, kayak polo, utrka na luftićima, dvojac u čamcima, zarobljeno plivanje u dvoje, utrka na vodenim foteljama, a nagrade će im uručivati Lino i Kviki. Velika atrakcija ovih zimskih bazezancija koje su predstavljene na konferenciji za medije održanoj 14. prosinca je velik aquatrack poligon dug 40 metara s brojnim atraktivnim elementima koji će biti smješten u rekreacijskom bazenu za poluplivače te u plivačkom bazenu za plivače. Tu će djeca testirati izdržljivost, spretnost i iskusiti neviđenu zabavu aquatracka. Prijave i uplate (105 kn po djetetu) primaju se na recepciji bazena Cerine do 6. siječnja.Boravak na zimskim bazezancijama zamišljen je kao spoj odmora, sporta i rekreacije, prijateljstva i zabave. Gradski bazeni vjeruju da će odaziv djece biti izuzetno dobar kao što je bio i na ljetnim igrama.

  Peteranska c. 94, Koprivnica, Tel. 048/647-380

  ...ponuda je sjajna, a kvaliteta trajna...

  Radno vrijeme: pon - pet: 07-19, sub: 07-14

  Čestit Božić i sretna Nova godina!

  KUHINJE, BIJELA TEHNIKA, ŠTEDNJACI I KAMINI, KERAMIČKE PLOČICE UMIVAONIČKI BLOKOVI, KADE, TUŠ KADE I KABINE, CENTRALNO I PLINSKO GRIJANJE, ELEKTRO I VODOVODNI MATERIJAL

  PLAMEN

 • 16 BLAGDANSKI STOL

  Blagdanski stolNaši vrijedni promotori kulinarstva i to Mišel Tokić, Zlatko Sedlanić, Zoran Delić i Marko Peras, a uz kuharsku asistenciju Dražena Đuriševića pripremili su prigodan blagdanski meni koji predstojećih dana može krasiti i vaš stol. Možda baš ovi, isprobani recepti, budu sastavni dio vaše trpeze.

  Krem juha od škampi

  SastojciOčišćeni repovi škampi 0,18 kgFile oslić 0.1 kgkoncetrat rajčice Podravka 0,02 kgVrhnje za kuhanje 0,2 litLuk 0,08 kgČešnjak 0,03 kgRiblji temeljac 1,2 litBijelo vino-Žlahtina 0,18 litPeršin 0,05 kgMaslinovo ulje SMS 0,12 litVegeta Mediteran mixPapar, sol Priprema: Na ugrijanom maslinovu ulju staviti sitno nasjeckanu kapu-lu, kada dobije zlatno žutu boju dodati dio škampi, komadićke fileta oslića koncentrat rajčice, češnjak, podliti bijelim vinom, temeljcem,

  Vanilin umak

  Sastojci:Mlijeko 900 mlŠećer 60 g,Puding vanilin Dolcela 1naribana limunova korica 1 žličicaPriprema: Umak vanilin pripremite tako da puding od vanilije pomiješate sa šećerom te razmutite u 100 ml mlijeka, a preostali dio mlijeka stavite da zakipi. Kada mlijeko zavri, maknite sa vatre i umiješajte razmućeni puding sa šećerom. Sve zajedno izmiješate pjenjačom i kuhajte još 1-2 min. Na kraju dodajte naribanu limunovu koricu.

  te kuhati desetak minuta. Zatim dodati preostale škampe,vrhnje za

  kuhanje,kratko prokuhati te poslužiti.

  Lubin (brancin) u soli (za 4 osobe)

  Priprema: Ribu očistite, operite i dobro posušite. Na pleh u kojemu ćete peći ribu posložite smjesu krupne soli, bje-lanjaka i vode na debljinu od jednog centimetra. Položite ribu kojoj ste utrobu napunili sa češnjakom, malo ružma-rina i maslinovim uljem na sol, te je ravnomjerno prekrijte cijelom dužinom sa istom smjesom. Stavite peći u pećnicu na temperaturu 190˚C 35-40 minuta. Kada je gotova, sol koja se stvrdla u pečenju morate razbiti kuhinjskim batom te je odstraniti sa ribe. Na soli bi trebala ostati kožica od ribe tako da uz blitvu servirate čisto meso.Sastojci:1,2 kg lubina500 g blitve200 g krumpiraSMS maslinovo ulje2 češnja češnjakaVegetaSol, paparZa masu:2 kg krupne soli2 bjelanjka200 ml vodeSve skupa izmije-šati u masu kojom možete oblikovati podlogu.Može se peći bilo koju vrstu ribe (ora-da, zubatac)

 • 17BLAGDANSKI STOL

  Piletina s nadjevom od ajvara (za 4 osobe)

  Sastojci:4 kom pilećeg bataka sa zabatakom0,5 dl uljaVegeta Twist Natur za piletinu1 dl vrhnja za kuhanje1 žličica nasjeckanog peršina1 kom Fant umak odgljiva Podravka (48 g)Nadjev:1 jaje1 žlica krušnih mrvica2 žlice ajvara Podravka50 g šunke u ovitkuPriprema:Piletinu odvojite od kostiju tako da dobijete veliki odrezak a kost od batka ostane. Pospite s Vegeta Twist Natur za piletinu i stavite na hladno mjesto. Šunku narežite na kockice, stavite u zdjelu, dodajte ajvar, mrvice, jaje i sve zajedno izmiješajte. Pri-premljenim nadjevom punite piletinu i pričvrstite s čačkalica-ma. Piletinu pecite u pećnici oko 25 minuta. U međuvremenu pripremite umak od gljiva prema uputi na vrećici i dodajte vrh-nje. Piletini odstranite čačkalice, narežite i poslužite na umaku od gljiva. Za prilog poslužite krokete od krumpirovog tijesta.

  Savitak od pršuta i skute

  Priprema: Pršut narežemo te ga poslo-žimo na prijanjajuću foliju.U ovčju sku-tu dodamo papriku narezanu na sitne kockice,otopljeni maslac te začine i mirodije.Zamiješamo,stavimo na pršut te zarolamo i ostavimo najmanje dva sata mirovati u hlad-njaku. Rikulu začinimo octom,maslinovim uljem i soli.Pršut režemo na kolutiće te poslo-

  žimo na rikulu.Kasnije još sve malo poškropimo maslinovim uljem i reduciranim accetom balsamicom.Sastojci:Pršut 0,24 kgOvčja skuta 0,2 kgPaprika crvena svježa 0,1 kgSvježi bosiljak 0,001 kgSol, paparVegetaMaslac 0,08 kgMaslinovo ulje SMS 0,05 litRikula 0,18 kgReducirani acceto balsamico 0,05 lit

  Savijača od povrća

  Sastojci:500 g lisnatog tijesta Podravka300 g svježeg sira2 jaja50 g maslaca450 g povrća kraljevski mix1 žutanjak40 g naribanog siraSol papar i Vegeta NaturPriprema:Skuhajte povrće u slanoj vodi, dobro ga ocijedite, prelijte s rastopljenim maslacem i pospite s Vegetom Natur. Svježi sir, jaja, naribani sir i začine izmiješajte u homogenu smjesu. Na pobrašnjenoj površini razvaljajte tijesto, premažite sa sirom, rasporedite povrće i utisnite u nadjev. Zamotajte u roladu, ukrasi-te s ostacima tijesta, premažite sa žutanjkom i pecite oko 30 minuta.Prilikom pečenja možete premazivati s ma-slacem.

  Biskupski kolač

  Sastojci:6 jaja Šećera 150 gOštro brašno Podravka 150 g1 prašak za pecivo DolcelaOrah 10 dkgSuhe grožđice 100 gSuhe marelice 100 gSuhi ananas 80 gSuhe smokve 100 gČokolada za kuhanje 100 g1 limunova korica1 narančina koricaMargarin 50 gRum 0,5 dclPriprema: Šećer i jaja izmiksamo pjenasto, te srednjom jačinom miksajući postepeno lagano dodamo brašno pomiješano sa praš-kom za pecivo, sitno nasjeckane grožđice, marelice, ananas, smokve, orahe, čokolade za kuhanje, limunove korice, narančine kori-ce i rum. Dobivenu smjesu ulijemo u kalu-pe koje prethodno namastimo margarinom i pobrašnimo. Pečemo u zagrijanoj pećnici na 180 ˚ C 30- 40 min. Gotov kolač ohladite, izvadite iz kalupa te narežite na tanke šnitice koje poslužite uz Vanilin umak.

 • 18 ZAPOSLENICI

  Uzrečica ljubav čini čuda u slu-čaju Damira Sabolića, kontro-lora prodaje u Podravkinom poduzeću u Makedoniji u potpunosti se pokazala istinitom. Rođeni Novi-gradec koji je od svoje 17. godine ži-vio u Hlebinama na jednoj je svadbi upoznao mladu djevojku iz Skopja, čiji je otac Mate Pjatakov naše gore list. Imao je tada 20 godina, ona sve-ga 15, ali planula je iskra koja se nije ugasila do današnjeg dana. U početku su mnogi mislili da od te mladalačke ljubavi zbog udaljenosti koja je dijeli-la mladi par ne će biti ništa, ali Sonju i Damira ništa nije moglo pokoleba-ti. Da bi bio bliže svojoj odabranici Damir je čak 1989. godine otišao na omladinsku radnu akciju u glavni ma-kedonski grad. Vezu nisu prekinule ni ratne godine kada su se samo čuli telefonom. Zajednički život započeli su 1993.godine, kada je Damir odlu-čio napustiti voljenu Podravinu da bi živio s voljenom ženom. Zahvaljujući potpori Sonjinih roditelja i gostoljubi-vosti Makedonaca u Skopju se dobro

  Damir Sabolić, kontrolor tržišta u Makedoniji

  Srce u Skopju, a duša u PodraviniPiše i foto: Jadranka Lakuš snašao. Započeo je privatni biznis,

  počeo graditi obiteljsku kuću, došla su i djeca. No s godinama nostalgija je bivala sve veća, četiri posjeta godiš-nje mami i Podravini bila su premalo,a i kriza je utjecala na smanjenje obima poslova pa je Damir počeo planirati povratak u rodni kraj. Sonja je prista-la, ali nikako nisu mogli prodati kuću u čije podizanje i opremanje su uložili puno zajedničkog rada, vremena i lju-bavi. I dok su se lomili što učiniti jedan slučajni susret promijenio je sve. Kod svog poznanika Damir je upoznao Rajka Gospodnetića, direktora Po-dravkinog poduzeća u Skopju, koji mu je, čuvši njegovu životnu priču, odmah ponudio posao. Damir isprva nije mogao vjerovati da je to istina, da mu se nešto o čemu je samo snivao u najtajnijim snovima može ostvariti, ali je naravno prihvatio ponudu. - U Skopju nema čovjeka koji ne bi že-lio raditi u Podravki. Mnogi kažu da je to jednako dobitku glavnog zgoditka na lutriji i kada mi je Rajko rekao da sam dobro došao, potisnuo sam že-lju za povratkom u Podravinu. Činilo mi se kao da me obasjalo neko novo sunce i s velikim veseljem sam zapo-čeo raditi u Podravki. Bilo je to 2002. godine. Počeo sam kao merchandiser, prošao gotovo sve stepenice i danas sam kontrolor tržišta. Jako sam zado-voljan svojim poslom i timom u kojem radim, a posebice dobrim rezultatima koje postižemo u posljednje tri go-dine. Kada se osvrnem na ovih deset godina u Podravki svjestan sam da

  su to moje najbolje godine i da sam zapravo imao ogromnu sreću što sam postao dio kompanije sa srcem. A ako me pitate što mi se posebno usjeklo u pamćenje to su dani koje sam proveo radeći u zapadnom dijelu Makedonije gdje uglavnom žive Albanci koji jako vole Hrvatsku. Govorili su da proda-jemo original Podravku i prozvali me Damir Croata- ističe ovaj simpatični četrdesettrogodišnjak.No iako izrazito zadovoljan poslom, Damir priznaje da i dalje razmišlja o mogućnosti povratka u Hrvatsku, a svaki susret s ljudima iz domovine samo pojačava tu želju.- Najrađe bi se spakiral i otišel z vama doma, rekao mi je kad smo raz-govarali uz kavu u prekrasnom kafiću na središnjem skopskom trgu. Nostal-gija je izbijala iz svakog njegovog po-kreta, glas mu je pomalo zadrhtao dok je tiho govorio o svojim osjećajima.- Imam prekrasnu obitelj, od-lične kolege na poslu, ali stalno me nekaj vleče.To je izgleda muka svih ljudi koji žive vani. Meni je možda lak-še jer radim za hrvatsku firmu, jer po-sao obavljam s puno ljubavi, jer i na poslu mogu govoriti svoj materinji je-zik, ali me svejedno iznutra stalno ne-što kopka. Sad se nadam da će se moj sin odlučiti za studij u Zagrebu tako da nekako svi budemo bliže Hrvatskoj, kao i mogućnosti da i on jednog dana radi u Podravki što svi u obitelji priželj-kujemo- priznaje Damir,Podravkaš s makedonskom putovnicom i podrav-skom dušom.

  Damir ispred spomenika Aleksandru Velikom u središtu Skopja

  Obilazak prodajnih mjesta Damiru nije obveza nego užitak

 • 19UMIROVLJENICI

  Nakon trideset i pet godina provedenih u Podravki Đurđa Stubić prije dvije godine za-mijenila je posao u kompaniji s onim kod kuće, čuvanjem svojih triju unu-ka Ivana, Luke i Josipa. Kako u pred-blagdansko vrijeme najviše posla ima upravo u Logistici bio je to više nego dobar razlog za razgovor s ovom umirovljenom Podravkašicom koja je upravo u tome sektoru radila. -Kad bi mi se pružila prilika, vjerujte ja bih ponovno radila isti posao. Jedno-stavno dinamična sam osoba tako da mi ne odgovara statičan posao. Kad sam došla u Podravku, u tran-sport, kao mlada žena s prometnom školom bilo je dosta nepovjerenja prema meni kao i neprihvaćanja i uvažavanja. Morala sam sama stva-rati svoj autoritet u čemu mislim da sam uspjela, jer i danas sam u kontak-tu s velikim brojem ljudi s kojima sam surađivala. Često je upravo to što sam žena značilo da su se neke stvari lakše i brže rješavale. Posao koji sam radila jako sam volje-la i ništa mi nije bilo teško, no svatko

  Đurđa Stubić

  Ponovno bih birala PodravkuPiše: Vjekoslav Indir

  mora otići u mirovinu jer je to nor-malno i u redu. Vjerujete, sada mi je stvarno najljepše razdoblje u životu jer ja sam zaista bila dvadeset i četiri sata na poslu i s njime sam živjela i izgarala za njega. Rad u Logistici značio je svaki dan ne-što novo, jer uvijek je bilo dinamično, vatreno, uvijek se nešto događalo, priča Đurđa. Mislim da je upravo za božićne blagdane u Logistici najve-ća gužva. Najčešće je to povezano sa završetkom poslovne godine, tr-govački centri tada naručuju i uzi-maju više robe, možda i zbog većih popusta i rabata, no sve to uvjetuje većim obimom posla. U mom rad-nom vijeku nikada nisam bila na spo-jenim praznicima, a niti kolektivnom godišnjem odmoru jer posao to jed-nostavno nije dozvoljavao. Vjerujte, uvijek smo bili sretni da odlaze takve količine robe jer je to značilo da Po-dravka dobro posluje. Na takav rad se jednostavno s godinama priviknete i to vam postane normalno, govori nam Đurđa.Ovaj je posao bio vrlo važan jer je

  pravovremena otprema Podravkinih proizvoda značila da će proizvodi sti-ći do naših kupaca i potrošača diljem Hrvatske, ali i svijeta. Često puta, Đur-đa se našla u situaciji kada je trebalo brzo pronaći i desetke kamiona da bi se pravovremeno dopremila roba do kupaca. Uvijek postoje hitne ili izvan-redne situacije čijem se rješavanju morate u potpunosti posvetiti.-Otišla sam u prijevremenu mirovinu iz Logistike s mjesta planera distribu-cije. Dvije godine sam bila i na Danici u Vanjskom transportu gdje sam radi-la kao organizator prijevoza. Zadnjih deset godina bila sam na međuna-rodnom prijevozu i organiziranju prijevoza velikih kamiona. To je vrlo težak posao koji od vas zahtijeva pot-punu predanost. Na poslu sam bila okružena s pet telefona i mobitelom koji je zvonio cijeli dan. Bilo je potreb-no organizirati distribuciju Podravki-nih proizvoda u Hrvatskoj i inozem-stvu. To podrazumijeva organizaciju prijevoza, traženje kamiona koji će obaviti prijevoz, bilo da su kamioni Podravke ili drugih prijevoznika, uto-var te kontrolu da li je sve to učinjeno, prisjeća se Đurđa. -U prvo vrijeme kada sam ostala kod kuće sve mi je to pomalo nedosta-jalo, ta dinamika, no to s vremenom nestane. Sve svoje slobodno vrijeme posvetila sam obitelji i danas mi je li-jepo biti doma. Odlaskom u mirovinu imala je ideju da započne i svoj privatni biznis no odustala je. Posvetila se obitelji po-mažući sinu i kćeri, a s veseljem je preuzela brigu o svoja tri unuka. U šali kaže da ono što nije stigla kad je radi-la sada nadoknađuje. Voli puno čitati i šetati, a još uvijek se nije odlučila za društveni angažman, no uvelike raz-mišlja o tome. -Moja ljubav je Podravka, meni je to prekrasna tvrtka i obožavam je. Go-vorim svima o njoj sve najljepše, ta je kompanija legenda. Mislim da Po-dravka ima budućnost i da će nakon stresnog stanja koje je preživjela biti još uspješnija i ja joj to i od sveg srca želim.

  Kad bi mi se pružila prilika ponovno bih radila isti posao

 • 20 FEFERON

  Mudrosti- Ako planina ide prema tebi, bježi ... to je odron.- Ako imaš siromašnog oca znači da nemaš sreće u životu. - Ako imaš siromašnog punca, znači da nemaš pameti. - Ako ti svi dolaze u susret, voziš po krivoj strani ceste.- Bračna veza je toliko teška da treba biti u dvoje da bi se podni-jela ..., često u troje ... u četvoro.- Ljubav je ostati budan cijelu noć sa bolesnim djetetom, ili sa jako zdravom odraslom osobom.- Imati čistu savjest je jasan znak loše memorije.- Tko pati zbog ljubavi, vjerojatno nikada nije imao bubrežni ka-menac.- Bogatstvo ne čini sreću, a zamislite samo siromaštvo.- Bolje je nemati, nego otimati. - Mnogo znati, znači prije vremena ostariti.- Bolje je i malo s blagoslovom, nego mnogo s prokletstvom.- Daj više odmora jeziku nego rukama.- Mladost je nešto što imaju samo mladi, a što cijene samo stari. - Bolje je u kolibi pjevati nego u dvoru plakati.- Onome tko zna da čeka, vremenom sve dolazi.- Bez alata nema zanata.- Neprijateljima treba neprekidno opraštati, jer je to upravo ono što ih najviše ljuti.- Siguran sam da u alkoholu ima ženskih hormona: kada popi-jem, previše pričam i ne znam voziti auto.- Tko pod drugim jamu kopa, taj fizički radi.- Ako mi posudiš tisuću kuna, bit ću tvoj dužnik cijeli život.- Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno. - Nikada ne trči za djevojkom ili za autobusom. Doći će drugi.- Voli onoga tko je dobar,a ne onoga tko je lijep, jer dobrota život stvara, a ljepota razočara.- Kad imaš sve, ne vidiš ništa, progledaš tek kad nemaš ništa.- Mudar čovjek s podjednakom mirnoćom prima pohvale i pod-nosi uvrede (Konfucije).- Briljantnost bez sposobnosti komuniciranja bezvrijedna je u bilo kakvom poduhvatu (Thomas Leech).- Tko želi nešto naučiti, nači će način, tko ne želi, naći će izliku (Pablo Picasso).- Kad su svi protiv vas, to znači ili da ste apsolutno u krivu ili ap-solutno u pravu (Albert Guinon).- Nikad nisam bio siromašan, ali sam bio bez novca. Biti bez novaca je prolazno stanje, biti siromašan je stanje duha (Mike Todd).- Usuditi se, to je cijena napretka (Victor Hugo).- Čuvaj se malih pukotina, mala će pukotina potopiti i veliki brod (Benjamin Franklin).- Prestani govoriti onoga trenutka kad primijetiš da se sam uzru-javaš ili da to čini onaj kome govoriš (Tolstoj).

  Karikatura: Ivan Haramija-Hans

  Izreke- Ako si strpljiv u jednom trenutku ljutnje, izbjeći ćeš sto dana tuge. - Dajte čovjeku ribu, nahranili ste ga za jedan dan. Naučite čovje-ka da lovi ribu, nahranili ste ga za cijeli život.- Centimetar vremena je centimetar zlata, ali taj centimetar ne možete kupiti zlatom.- Put od tisuću milja počinje jednim korakom.- Budite pažljivi kada nešto zaželite. Možda se ostvari.- Znanje je blago koje svoga vlasnika svugdje prati.- Djeca su ogledalo roditelja.- Onaj koji rano legne, rano ustane.- Onaj koji pita, ispadne budala pet minuta - onaj koji ne pita, ostaje budala cijeli život.- Preko trnja do zvijezda.- Sve što radiš, radi pažljivo.- Vuk dlaku mijenja, ćud nikada.- Koliko ljudi toliko ćudi.- Sve što je dragocjeno, rijetko je.- Povijest je učiteljica života.- Griješiti je ljudski.- Čist račun duga ljubav.- Hrabrima sreća pomaže.- Dijela, ne riječi.- Malo je potrebno da budemo sretni.

  Deset zapovjedi-Rađamo se umorni i živimo da bi se odmorili.-Voli svoj krevet kao sebe samoga.-Odmaraj po danu da bi po noći mogao spavati.-Rad umara.-Ako vidiš nekoga da se odmara, pomozi mu.-Ne čini danas ono što možeš učiniti sutra.-Radi što manje možeš, a ono što upravo ne možeš izbjeći pre-pusti nekom drugom.-Od previše odmora još nitko nije umro.-Kada ti dođe volja da radiš, sjedni i pričekaj da ti prođe.-Rad donosi bolesti.

 • 21KULTURA

  Lukalice – pjesme za srce i dušu

  Podravka potiče kulturno stvaralaštvo

  Nedavno je iz tiska izašla zbirka pjesama pod nazivom Lukalice, autora Vjekoslava i Marka Luka-neca, oca i sina koji su pjesničke gene naslijedili od djeda Pere. Naime, Pero je još davne 1938. godine objavio knjigu Poslovice i fraze: Virje u Podravini. Po-etsku dušu familije Lukanec dodatno potenciraju unuk i praunuk te u Luka-

  KUD Podravka ove je godine obilježio 30 godina rada i uspješnog djelovanja. Osim niza zapaženih nastupa te broj-nih aktivnosti, središnja svečanost održana je u Pastoralnom centru župe Blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici. Godina na izmaku bit će zapamćena i po izložbi „Podrav-

  licama možemo prepoznati svu snagu i emociju podravskog čovjeka privrže-nog rodnom kraju, zvonkom kaju i Dra-vi. Zašto se zbirka zove Lukalice?- Budući da smo Marko i ja gotovo uvijek spremni pjesmom i glazbom razveseliti ljude, mi „lukamo“ (virimo) u njihova srca i duše, s namjerom da odsviramo i otpjevamo pjesme koje pr-

  venstveno oni sami žele čuti. Nadamo se da će isto tako željeti i čitati pjesme iz ove knjige od kojih su već neke uglaz-bljene, a neke će to biti jer – I najvekša je na svetu sreća, imati srce kak vreća, koje veselje, ali i tugo oseća – u svom prepoznatljivom stilu komentira knjigu Vjekoslav Lukanec – Luki. Luki i njegov Marko znani su kao rado viđeni gosti zabavljači u svakom dobro raspoloženom društvu jer su vesele naravi i vole šale pa zbog svega toga i ne čudi što je u predgovoru knjige Vla-dimir Milak, između ostaloga napisao: Svojom emotivnom iskrenošću oba se autora uklapaju u široki korpus svojih suvremenika, bez namjere izazivanja nekih posebnih efekata. Svojim jedno-stavnim, općerazumljivim stihovima iznose svoje percepcije i emocije ofor-mljene tako da će ih publika prihvatiti kao dio svoje realnosti. Nadajmo se da ovo neće biti samo poetski pokušaj, već kako su najavili, uvod u novu kreativnu fazu. (B.F.)

  kinih pijetlova“ kojom je ujedno bio počeo program obilježavanja 80 godina naivne umjetnosti. Od zapaženijih kulturnih događanja svakako valja izdvojiti i izložbu u ve-leposlanstvu Republike Hrvatske u Rimu. S 30-ak radova ulja na staklu i to s motivima Podravine izlagali su članovi likovne sekcije Podrav-

  ka 72 Josip Gregurić, Stjepan Pon-grac, Zdravko Šabarić i Zlatko Štrfi-ček. Mješoviti pjevački zbor KUD-a Podravke ove je godine dobitnik nagrade Koprivničko-križevačke županije za iznimna lanjska posti-gnuća. Tamburaški orkestar KUD-a Podravka pak, dobitnik je srebrne plakete „Tambura Paje Kolarića“ na hrvatskom festivalu tamburaške glazbe. (D.J.)

  Pavle Gaži i Miroslav Vitković Otvaranje izložbe “Podravkinih pijetlova“ u Hlebinama

 • 22 SPORT

  Tradicija pozitivnih rezultata Podravkinih sportaša se nastavlja

  Novo vodstvo HK Podravka

  Rezimirajući postignute rezultate klubova i pojedinaca koji se natje-ču pod imenom Podravka ili koji-ma je naša tvrtka sponzor (često puta glavni), općenito možemo biti zado-voljni. Naime, na oproštaju od jesenske sezone Slaven Belupo je postigao vrlo važnu pobjedu protiv Splita 2:0, s kojim se bodovno izjednačio na trećem mje-stu prvoligaške ljestvice. U prvoligaškoj povijesti Slaven Belupo nikad nije osvo-jio toliko bodova u jesenskom prven-stvu i ostvario plasman na treće mjesto. U 17 odigranih kola osvojili su 31 bod, uz 9 pobjeda, četiri neodlučena rezulta-ta i isto toliko poraza. Što se pak tiče Ru-kometnog kluba Podravka Vegeta, on već tradicionalno žari i pali domaćom rukometnom scenom, a za neki veći pomak na europskoj sceni definitivno će trebati više ulaganja. No, kada već govorimo o ulaganjima i općenito o poslovanju kluba, onda treba posebno istaknuti financijsku konsolidaciju kluba te zaključak s nedavno održane Skup-štine kluba. RK Podravka Vegeta je res-pektabilan sportski kolektiv, uvažavan u europskom rukometnom svijetu sa željom daljnjeg igranja i nastupa u EHF natjecanjima, a ponajviše u Ligi prvaka i s izraženom sportskom ambicijom. Dodatno jačanje kluba u financijskom, stručnom i igračkom dijelu, školovanje vlastitih trenerskih kadrova i okrenutost

  Hrvački klub Podravka dobio je novo predsjedništvo na čelu kojega je Darko Tetec, dopred-sjednici Miroslav Vitković i Goran Milo-šević te članovi Vedran Blažeković, Mi-roslav Mihalec, Darko Frankol, Dalibor Kiš, Danijel Dukarić i Tomislav Zalar. Dužnost tajnika kluba obnašat će i da-lje Vedran Blažeković. Miroslav Mihalec izabran je na mjesto glavnog trenera kluba. Ujedno je postao i predsjednik strukovne komisije koprivničkih hrva-ča. Vedran Blažeković trener je nove škole hrvanja slobodnim načinom hr-vanja za djevojčice i dječake, Renato

  vlastitoj Školi rukometa put je kojim ovaj klub želi ići naprijed i uvjerenja te smo da ćemo u tome i uspjeti. To je za-ključak u izvještaju što ga je o radu iz-među dvije skupštine iznio predsjednik Upravnog odbora RK Podravke Vegete Krunoslav Bešvir.Mali sportovi – veliki rezultatiKada pak pišemo o ovogodišnjim uspjesima tzv. malih sportova, na prvo mjesto treba staviti darovitu kuglačicu Podravke Anu Jambrović koja je osvojila čak četiri medalje na Svjetskom prven-stvu za mlađe juniore koje je održano u Sarajevu. Mlada Podravkina kuglačica vratila se kući sa zlatom, srebrom i dvi-je bronce. I dok Podravka nije ostvari-la neki značajniji prvenstveni uspjeh, njena kuglačica Đurđica Lukač osvo-jila je drugo mjesto i srebrnu medalju na pojedinačnom prvenstvu Hrvatske održanom u Plitvicama i Zadru. Opće je poznato kako Hrvački športski klub Podravka već godinama odlično radi s mladima, što je rezultiralo iznimnim uspjesima i brojnim odličjima. Ovogo-dišnju hrvačku sezonu Podravkaši su otvorili na koprivničkom turniru Zlatni pijetao gdje su bili ekipni pobjednici s osam osvojenih medalja. Na Prvenstvu Hrvatske u hrvanju grčko-rimskim na-činom u konkurenciji mlađih dječaka naslov prvaka je osvojio Ivan Špernjak u kategoriji 90 kg i Nikola Horvat u ka-tegoriji 49 kg. U konkurenciji starijih dječaka Filip Vusić je prvak Hrvatske u

  kategoriji 47 kg, dok je Luka Mihalec naslov prvaka osvojio u konkurenciji kadeta 50 kg. U drugom dijelu godine uslijedila su i natjecanja slobodnim sti-lom pa je tako na Prvenstvu Hrvatske za mlađe dječake prvaci Hrvatske postali su Filip Picer u kategoriji 28 kg, Nikola Horvat u 54 kg i Ivan Špernjak u 90 kg, a brončanim medaljama su se okitili Dar-ko Svalina u kategoriji 36 kg, Mirko Šaš u 75 kg i Srđan Ostoić u +75 kg. Na PH za starije dječake Podravka je ekipno osvo-jila peto mjesto, a državni prvaci postali su Filip Frankol u kategoriji 42 kg i Filip Vusić u 47 kg. Sandro Frankol postao je hrvatski prvak u juniorskoj konkurenciji u hrvanju grčko-rimskim načinom te u hrvanju slobodnim stilom, a Ivan Lonča-rić je osvojio srebrnu medalju na senior-skom Prvenstvu Hrvatske u kategoriji do 55 kg. Lovro Tanacković, mladi karatist Podravke, na Prvenstvu Hrvatske za ka-dete održanom u Rijeci, u kategoriji +70 kg osvojio je treće mjesto. Ovogodišnjim uspjesima kuglačica, hr-vača i karatista pridružio se i samozatajni sezonski radnik u tvornici Kokteli Mario Odžić koji je na Svjetskom prvenstvu bodybildera u Austriji, u kategoriji per-formance do 35 godina osvojio srebrnu medalju. Sve u svemu, žetva medalja za Podravkaše u malim sportovima doka-zuje kako se i uz minimalne financijske mogućnosti mogu napraviti veliki rezul-tati. Uostalom, to je oduvijek bila pozi-tivna tradicija Podravknih sportaša. (B.F.)

  Begović trener je škole hrvanja za dje-čake grčko-rimskim načinom, Dalibor Kiš je kondicijski trener, a Darko Fran-kol trener je u školi hrvanja za dječa-

  ke u hrvanju grčko-rimskim načinom. Novo vodstvo je u program aktivnosti za predstojeću godinu uvrstilo i niz ak-tivnosti. (V.I.)

 • GO

  DIN

  U ZA

  GR

  UPU

  POD

  RA

  VKA

  HR

  VATSK

  A

  MJESEC

  I D

  AN

  I

  Ponedjeljak2

  916

  2330

  613

  2027

  512

  1926

  29

  1623

  307

  1421

  284

  1118

  25U

  torak3

  1017

  2431

  714

  2128

  613

  2027

  310

  1724

  18

  1522

  295

  1219

  26Srijeda

  411

  1825

  18

  1522

  297

  1421

  284

  1118

  252

  916

  2330

  613

  2027

  Četvrtak

  512

  1926

  29

  1623

  18

  1522

  295

  1219

  263

  1017

  2431

  714

  2128

  Petak6

  1320

  273

  1017

  242

  916

  2330

  613

  2027

  411

  1825

  18

  1522

  29Subota

  714

  2128

  411

  1825

  310

  1724

  317

  1421

  285

  1219

  262

  916

  2330

  Nedjelja

  18

  1522

  295

  1219

  264

  1118

  251

  815

  2229

  613

  2027

  310

  1724

  MJESEC

  I D

  AN

  I

  Ponedjeljak2

  916

  2330

  613

  2027

  310

  1724

  18

  1522

  295

  1219

  263

  1017

  2431

  Utorak

  310

  1724

  317

  1421

  284

  1118

  252

  916

  2330

  613

  2027

  411

  1825

  Srijeda4

  1118

  251

  815

  2229

  512

  1926

  310

  1724

  317

  1421

  285

  1219

  26Č

  etvrtak5

  1219

  262

  916

  2330

  613

  2027

  411

  1825

  18

  1522

  296

  1320

  27Petak

  613

  2027

  310

  1724

  317

  1421

  285

  1219

  262

  916

  2330

  714

  2128

  Subota7

  1421

  284

  1118

  251

  815

  2229

  613

  2027

  310

  1724

  18

  1522

  29N

  edjelja1

  815

  2229

  512

  1926

  29

  1623

  307

  1421

  284

  1118

  252

  916

  2330

  Napom

  ena:7

  Nedjelje i blagdani

  Kolektivni godišnji odm

  orSlobodne subote

  Radni dani