Click here to load reader

4. ASAMBLĂRI - RI/Balcau... · PDF file 2020. 3. 19. · 4.2 ASAMBLĂRI PRIN SUDARE Sudarea este operaţia tehnologică prin care se realizeză o îmbinare nedemontabilă a două

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 4. ASAMBLĂRI - RI/Balcau... · PDF file 2020. 3. 19. · 4.2 ASAMBLĂRI PRIN...

 • 4. ASAMBLĂRI

  NEDEMONTABILE

 • Asamblarea este este îmbinarea organelor de maşini (pieselor) utilizând diferite procedee tehnologice cu

  scopul de a obţine un produs finit (mecanism, dispozitiv, instalaţie etc.).

  Se deosebesc două tipuri de asamblări:

  ❑ nedemontabile

  ❑ demontabile

  -asamblări prin nituire

  -asamblări prin sudare

  - asamblări prin filet

  -asamblări prin pene

  -asamblări prin caneluri

  -asamblări elastice

  -nu pot fi demontate decât

  cu distrugerea elementelor

  de asamblare

  -pot fi demontate fără

  distrugerea elementelor de

  asamblare

 • Asamblările prin nituire sunt asamblări nedemontabile care se aplică unor piese a căror grosime este

  redusă în raport cu celelalte dimensiuni.

  Cu ajutorul niturilor se pot asambla table, profiluri, table cu profiluri și alte piese folosind ca și organe

  de legătură niturile.

  Nitul este format dintr-o tijă cilindrică, terminată la una din extremităţi cu un cap de formă diferită în

  funcţie de rolul îmbinării.

  Notarea niturilor: Nit urmat de diametrul tijei d x lungimea tijei l si de simbolizarea materialului

  nitului daca acesta nu este din oţel.

  Nit 10x20 STAS 797-80

  4.1 ASAMBLĂRI PRIN NITUIRE

  Materialele din care se fabrică niturile sunt - oțel

  -alamă

  -aluminiu

  - cupru

 • - după forma geometrică a capului:

  -cu cap semirotund - cu cap tronconic - cu cap înecat

  - cu cap plat - cu cap semiînecat -cu cap tronconic înecat

  4.1.1 Clasificarea niturilor

 • - nit cu tijă găurită

  - după forma tijei

  - nit cu tijă plină

  -nit cu cap tronconic înecat -nit cu cap semirotund

  -nit cu cap semirotund -nit cu cap înecat

 • Nituirea este operația tehnologică prin care niturile de diametre d sunt introduse în găurile de diametre d1 ,

  executate în table și deformate prin batere formându-se capul de închidere al nitului.

  În funcție de diametrul niturilor, diametrul gîurilor d1 se consideră

  d1 = d+0,2 mm pentru d = 1 ÷ 4 mm

  d1 = d+0,5 mm pentru d = 5 ÷ 10 mm

  d1 = d+1 mm pentru d > 10 mm

  - după destinaţie: nit de rezistenţă, nit de rezistenţă-etanşare şi nit de rezistenţă şi rezistenţă-etanşare

  - nit cu tijă tubulară

  Etapele operației tehnologice de nituire

 • 4.1.2 Reprezentarea şi cotarea asamblărilor prin nituire

  Asamblările prin nituire se pot reprezenta fie obişnuit, fie simplificat în două proiecţii:

  -proiecţia principală - o secţiune verticală; se consideră planul de secţionare trecând prin axa nitului,

  nitul secţionat longitudinal se reprezintă în vedere

  - o vedere orizontală de sus; se consideră capul nitului îndepărtat prin secţionarea transversală a tijei

  e=1,5 d

  e1= 3d

  e1= (0,5÷0,6)t

  Asamblare prin nituire cu suprapunerea tablelor, cu două rânduri de nituri dispuse în paralel

 • Asamblare prin nituire cap la cap cu eclise (plăci de legătură),

  cu două rânduri de nituri dispuse în zig-zag

  - nituire executată pe şantier

  - nituire şi găurire executate pe

  şantier

  e=1,5 d

  e1= 3d

  t= (2÷3,5)d+(8÷15)

  e2= 1,35 d

  s1=0,8 s

 • 4.2 ASAMBLĂRI PRIN SUDARE

  Sudarea este operaţia tehnologică prin care se realizeză o îmbinare nedemontabilă a două piese

  metalice cu compoziţii apropiate prin încălzirea locală, presiunea locală sau ambele, cu sau fără adaos de

  material.

  Regulile pentru reprezentarea simbolică pe desenele tehnice a asamblărilor sudate sunt definite în

  standardul SR EN ISO 2553:2015.

  Elementele geometrice ale sudurii

  l – lungimea rostului

  b –deschiderea rostului

  h – înâlțimea rostului

  s – grosimea metalului de bază

  a– unghiul rostului

  e – lățima rostului

  Cordonul de sudură

 • Clasificarea sudurilor:

  -după poziţia pieselor de sudat

  -sudură cap la cap -sudură în colţ -sudură cu margini suprapuse

  -sudură în T

  -sudură cu margini răsfrânte

 • - după continuitatea cordonului de sudură - sudură continuă

  - sudură intermitentă

  - după forma exterioară a cordonului de sudură

  -sudură continuă

  -sudură convexă -sudură concavă

  - după forma exterioară a rostului în secţiune transversală: sudură în I, V, Y, U,X, K, puncte etc.

  -sudură plană

  -sudură intermitentă (în puncte)

 • 4.2.1 REPREZENTAREA ASAMBLĂRILOR PRIN SUDARE

  Asamblările sudate sunt standardizate în SR EN 2553:2015.

  Asamblările sudate se reprezintă în două proiecţii:

  -vedere frontală

  -o secţiune transversală

  Asamblările sunt reprezentate în două moduri

  - reprezentare detaliată

  sau

  - reprezentare simplificată

 • Simboluri suplimentare

  -sudură pe contur -referință la o

  instrucțiune specifică

  - indicarea procedeului

  de sudare

  - notare simplificată

  -suduri efectuate

  la montaj

  linie de referință

  întreruptă

  simbolul sudurii

  linie de indicație

  cordonul sudurii

  linie de referință continuă

  bifurcația-element opțional pentru

  informații suplimentare