Click here to load reader

3QUELLEN - denk-aqua.de

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 3QUELLEN - denk-aqua.de

3 Q U E L L E N
W A T E R A C T I V E R I N G
32
B R O N W A T E R B I J U T H U I S
32
3Quellen bronwater uit de kraan
Stelt u zich voor dat bij u thuis fris, spranke- lend bronwater uit de kraan komt.
Met onze 3Quellen-techniek wordt dit zo goed als waar! U kunt daarmee uw kraan- water op natuurlijke wijze activeren om zo van de voordelen van bronwater te genieten. Dat komt dan gewoon uit uw kraan.
In de 3Quellen water-activator worden drie natuurlijke technieken om het water te acti- veren gecombineerd.
Door onze keramische „bron”-stenen wordt het leidingwater in de 3Quellen water-acti- vator gericht verwerveld. Verder werken ook speciale mineralen en het keramische opper- vlak op het water in.
Het water is zacht en afgerond van smaak, en u zult versteld staan hoe lekker leiding-
water kan zijn. Ook het hiermee klaarge- maakte eten is beter en intenser van smaak. Baden en douchen zal met dit water heel anders aanvoelen en verandert daarmee in een wellness ervaring.
Verder wordt de was wordt niet alleen zach- ter, maar ook witter. Op vele gebieden in het huishouden en het dagelijkse leven zult u de voordelen van het 3Quellen-water kunnen zien en merken. En zowel privé als zakelijk, overal waar met water wordt gewerkt, kunt u kostenbesparingen verwachten.
Onze apparaten worden gewoon in de water- leiding geplaatst, werken onderhoudsvrij en slijten niet.
De 3Quellen-apparaten zijn ontworpen voor zowel zakelijk als privé gebruik. U kunt deze dus in uw appartement, huis of bedrijfspand inzetten.
B R O N W A T E R B I J U T H U I S
54
O V E R H E T W A T E R
54
O V E R H E T W A T E R
Voldoet zuiver water?
De staat zorgt ervoor, dat wij allemaal schoon drinkwater krijgen. De centrale watervoorziening pompt het water tot in onze woning. Voor ons is het tegenwoordig vanzelfsprekend dat we overal over zuiver drinkwater kunnen beschikken. Deze luxe wordt echter duur betaald.
Het water loopt door eindeloos lange lei- dingen, wordt door pompen geperst, ge- filterd en in tanks bewaard. Het wordt als het ware gedomesticeerd en getemd. Een wereld van verschil met actief, sprankelend bronwater.
In het technologie-tijdperk is de kennis over de complexe uitwerkingen van water en de waardering voor dit belangrijke basis-
element verloren gegaan. Ons lichaam be- staat voor het grootste gedeelte uit water. Daarom is dit molecuul voor ons lichaam onontbeerlijk en vormt het de basis voor een goede gezondheid en welbevinden.
Vroeger werd wel gezegd: „Laat de kraan maar even lopen, dan smaakt het water fris.“ Maar iedereen die wel eens een slok water direct uit een bron heeft gedronken, kent het verschil. Bronwater smaakt zuiver en zacht, je kunt de energie als het ware proeven.
Wat is water?
Water heeft een bijzondere fysische struc- tuur, als een „vloeibaar kristal“. Dit komt door de zogenaamde waterstofbruggen.
Veel waterexperts voeren daar hun unieke waarnemingen op terug, die niet aan de wetenschappelijke regels voldoen en (daardoor) wetenschappelijk vaak (nog) niet te verklaren zijn. Er wordt vermoed dat water een „geheugen” heeft en zowel positieve als negatieve frequentiespectra op kan slaan. Iets waar onder ander homeopathische geneesmiddelen op zijn gebaseerd. Ook wanneer er nog geen wetenschappelijke bewijzen voor zijn, maken de reeds duizenden jaren aan water toegeschreven eigenschappen een ding duidelijk:
„H2O is water, maar water is veel meer dan H2O.”
76
Wateractivering door beweging
Viktor Schauberger bestudeerde rond 1920 het vermogen van water zichzelf door vele regelmatige bewegingen te reinigen en vitaliseren. Op basis van deze ontdekking kwam hij met ingenieuze uitvindingen en werkte meer dan 50 jaar als erkend water- specialist. Het beeld van een wervelende bergstroom kan het principe van „geacti- veerd” of „gevitaliseerd” water verduide- lijken. De kinetische energie wordt in het water opgeslagen. Bronwater uit de bergen is actief en vol energie, en het principe van geactiveerd water wordt tegenwoordig op meerdere gebieden toegepast. Zo wordt in bijvoorbeeld zuurstofarme wateren, door middel van speciale stromingsstenen, de zuurstofopname en daarmee de water- kwaliteit verbeterd.
Wateractivering door mineralen
Kristallen, edelstenen, kwarts, veldspaat en graniet zijn door vele wetenschappers onderzocht. Van dergelijke kristallen en mineralen wordt vermoed dat ze water beïnvloeden en kunnen activeren. Deze werking van water wordt al jaren in de alternatieve geneeswijzen gebruikt en is de basis voor vele homeopathische genees- middelen. Wat er daarbij precies gebeurt, heeft men tot op heden nog niet weten- schappelijk vast kunnen stellen. Dit beïn- vloeden van water door kristallen en mineralen is echter wat er ook gebeurt, wanneer water door de verschillende lagen gesteente omhoog komt. Hierbij komt het water met het gesteente in contact terwijl het zich door de capillaire vaten naar de ondergrondse wateraderen beweegt. Uiteindelijk ontspringt het dan met natuur- lijke vitaliteit de bron. Afhankelijk van de soort en kwaliteit van de aanwezige mine- ralen, levert elke bron zo zijn eigen unieke water.
Wateractivering door EM-keramiek
De door de Japanse wetenschapper prof. dr. Teruo Higa ontdekte effectieve micro-orga- nismen (EM) worden sinds 1982 wereldwijd toegepast. Dit zowel in de landbouw als voor het zuiveren en activeren van water. EM is de benaming voor de door prof. Higa samengestelde mix van micro-organismen, met name melkzuur- en fotosynthesebac- teriën, gistculturen en fermenterende schimmels. Deze zijn allemaal ongevaarlijk en we vinden ze bijvoorbeeld ook in yoghurt, (Franse) kaas of bier. Wanneer klei met EM wordt verrijkt, verandert de kneed- baarheid van de klei. De klei wordt door de EM ontsloten en elastischer gemaakt. Prof. Higa heeft daarbij geconstateerd dat EM-keramiek door adequaat contact water kan activeren. Hoewel op verder weten- schappelijk bewijs wordt gewacht, wordt de EM-technologie reeds wereldwijd in- gezet, onder andere in de landbouw en bij het waterbeheer.
W A T E R A C T I V E R I N G
76
W A T E R A C T I V E R I N G
98
Het door ons ontwikkelde 3Quellen-principe is gebaseerd op drie natuurlijke wateractiverings- technieken:
1. Door de speciaal gevormde keramische schijven, de zogenaamde „bronstenen”, wordt het leiding- water geperst, waarbij draaikolken ontstaan en het water dynamisch wordt.
2. Het speciaal voor deze bronstenen ontwikkelde CeraAktiv ®-keramiek bestaat uit verschillende kristallen en mineralen die het water activeren.
3. De bij de fabricage van de bronstenen toege voegde effectieve micro-organismen (EM) zijn de derde techniek van ons 3Quellen-principe .
H E T 3 Q U E L L E N - P R I N C I P E D E B R O N S T E N E N
98
H E T 3 Q U E L L E N - P R I N C I P E D E B R O N S T E N E N
Op basis van ontdekkingen van Viktor Schauberger hebben wij onze bronstenen zo gevormd, dat het daardoor stromende water door uitsparingen vloeit, waar het
achter elkaar geplaatste bronstenen zorgen door hun speciale vorm ervoor, dat het water een zeer lange weg aflegt. Daarbij wordt een turbulente stroming gecreëerd.
vertraagt en het vervolgens door bochten en vernauwingen stroomt, waar het zich verdicht en versnelt, om in een volgende uitsparing weer te vertragen. Deze verticaal
1110
De volgens ons voor de wateractivering belangrijkste mineralen, zoals bergkristal, kwarts, veldspaat en graniet, hebben we fijn vermalen en met sterk plastische klei tot een geheel gevormd. Van deze grove mix, het CeraAktiv ®- keramiek, maken wij onze bronstenen. Door deze in de stromingsrichting achter elkaar te plaatsen ontstaat er voor het water een reactieoppervlak van ongeveer 2m2.
D E M I N E R A L E N D E E M - K E R A M I E K
1110
D E M I N E R A L E N D E E M - K E R A M I E K
Wij hebben ons CeraAktiv ®-keramiek met de effectieve micro-organismen (EM) volgens dr. Teruo Higa verrijkt, waarna dit 10 dagen rust om de EM met de klei te laten vergroeien. Door dit te bakken ontstaat dan EM-keramiek.
200-voudige vergroting van het keramiekoppervlak, met daarin het keramisch gebonden kristal- conglomeraat.
1312
D E O P B O U W
Onze apparaten voor het activeren van water berusten niet op magie en we zijn niet op zoek naar goedgelovige klanten. Met de naam „3Quellen” verwijzen we slechts naar de, volgens ons, drie belangrijkste technieken om water te activeren.
We combineren daarbij verschillende onder- zoeksresultaten en ervaringen met bepaalde materialen in één apparaat.
De 3Quellen-apparaten worden gemaakt van reactief neutraal V4-edelstaal in drinkwater- kwaliteit, met een wanddikte en afdichting voor een mogelijke druk tot 6 bar.
Zowel de aan- als afvoer is voorzien van een flens met binnendraad, waardoor het een- voudig en veilig op de waterleiding is aan te sluiten.
Binnenin bevinden zich de in stromings- richting achter elkaar geplaatste bronstenen. Deze vormen voor het doorstromende water het reeds eerder beschreven activerings- traject.
V E R D E R E I N F O R M A T I E
1312
D E O P B O U W V E R D E R E I N F O R M A T I E
Gebruik van 3Quellen-apparaten in combinatie met waterfilters of ontkalkingsinstallaties
Onze 3Quellen-apparaten zijn gemaakt om het water te activeren en zijn geen filter- of ontkalkingsinstallatie. Wanneer u als klant uw water aanvullend wilt filteren of ontkalken, kunt u bij vele aanbieders speciale apparaten en technieken vinden. In principe geldt echter: het filteren of ont- kalken is een mechanische en/of fysische behandeling die het water beïnvloedt. U kunt dit zelf met een smaaktest vast- stellen; gefilterd of ontkalkt water smaakt meestal laf en slap.
Een 3Quellen-apparaat kan met elk type ontkalkingsapparaat worden gecombineerd. We raden u in dat geval aan het 3Quellen- apparaat achter het filter in te bouwen (in stromingsrichting). Het behandelde water wordt dan aansluitend door het 3Quellen- apparaat geactiveerd.
Wanneer slechts het drinkwater wordt gefilterd, bijvoorbeeld bij de keukenkraan, wordt het 3Quellen-apparaat gewoon in de hoofdwaterleiding (na de watermeter) inge- bouwd. Eventueel kan dan de 3Quellen- pulsator worden gebruikt om het gefilterde drinkwater opnieuw te activeren.
Mocht u overwegen (ook) een ontkalkings- apparaat aan te schaffen, dan raden we u aan eerst de werking van het 3Quellen- apparaat te testen. Afhankelijk van het leidingwater kan het namelijk zijn dat een extra ontkalkingsinstallatie overbodig is.
De kristalkiemvorming
De werking van wateractivering is weten- schappelijk gezien nog grotendeels on- opgehelderd. Er wordt daarvoor te weinig wetenschappelijk onderzoek naar water gedaan. Dit wellicht omdat water onbe- perkt beschikbaar lijkt en erg goedkoop is.
Voor een dergelijk product met een lage economische waarde, zijn in dat geval de tijd en kosten voor wetenschappelijk onderzoek te hoog.
Er zijn vele pseudo-wetenschappelijke theorieën, tegenover slechts weinige wetenschappelijk gefundeerde hypothesen. De kristalkiemvorming is een heterogene katalyse, waarbij het katalysatoroppervlak de vorming van kleine kalkkristallen bewerkt. Door de stroming worden de kalk- kristallen vervolgens losgeweekt en weg- gespoeld.
Dat in het 3Quellen-water kalk zich anders manifesteert en daardoor de kalkaanslag verandert, is merkbaar maar nog niet wetenschappelijk bewezen. De zogenaamde „kristalkiemvorming” geeft een indicatie van de mogelijke processen in het 3Quellen-apparaat.
1514
Waarom houden we ons als potten- bakker met wateractivering bezig?
Denk Keramiek is in 1964 door mijn vader Franz Denk opgericht. Naast servies en decoratieve voorwerpen, werden grote keramische objecten en sculpturen gemaakt. De keramische grondstoffen werden volgens onze exacte specificaties samengesteld en voorgemalen aangeleverd. In de werkplaats werd het droge steenaardemengsel met water gekneed en na een rusttijd van twee weken kon het dan worden verwerkt. Deze rusttijd, ook wel het „rotten“ van de klei genoemd, is nodig om de klei bewerkbaar te maken. Ook vandaag de dag werken we nog volgens deze principes.
Door de ontdekking van het porselein in China, ongeveer 2500 jaar geleden,
beleefde het pottenbakken zijn absolute ambachtelijke en artistieke hoogtepunt. Enorme vazen en sculpturen werden met groot vakmanschap en in groten getale vervaardigd. Tot op heden vragen experts zich af hoe dit zonder hulp van machines mogelijk was en welke technieken en handigheden deze Chinese kunstenaars hebben toegepast.
Uit de overlevering weten we dat deze pottenbakkers op 3 dingen letten:
1. de beste klei
2. het beste bronwater
3. een rusttijd („rottingsproces“) van enkele decennia
Dit waren de voorwaarden en het geheim om zeer complexe keramische kunstwerken te kunnen produceren.
In de jaren 80 haalde mijn vader voor zijn hobby als sierviskweker regelmatig water voor zijn aquarium uit de nabij gelegen „Fischbach”-bron. Deze kleine bronbeek wordt door een heuvellandschap met ver- schillende gesteentelagen gevoed. Het water is zeer geschikt voor de discusvis, een hele mooie maar ook zeer kwetsbare siervis.
In deze periode kregen we een opdracht voor enkele keramische fonteinen, die wat betreft hun grootte en vorm een echte uitdaging waren. We hebben toen voor het eerst, bij wijze van test, water uit de „Fisch- bach”-bron gebruikt in plaats van normaal leidingwater.
We waren zeer verrast door het positieve resultaat: de klei die met het bronwater was aangemaakt, liet zich veel beter be- werken. Bovendien was deze bij het drogen breukvaster en veel minder gevoelig voor scheuren.
O N Z E B E W E E G R E D E N E N D E 3 P R I N C I P E S
Fabian Denk
Franz Denk
Hoe wordt kraanwater weer bronwater?
Ondanks dat bij een wateranalyse de meet- resultaten van de Fischbach-bron en ons leidingwater nauwelijks van elkaar afweken, hadden we aanzienlijk minder uitschot. Zo goed als zeker kon het dus niet aan de inhoudstoffen van het water liggen en moesten er andere oorzaken voor zijn. Door deze ervaringen en de daaraan gekoppelde overwegingen zijn we ons met het thema „wateractivering” bezig gaan houden.
In de literatuur over wateractivering kwamen we steeds de naam van de Oosten- rijker Viktor Schauberger tegen, die reeds begin 20e eeuw logische concepten had ontwikkeld, waarbij water door middel van bepaalde bewegingen en draaikolken kon worden geactiveerd. Aangezien Schau- bergers aanpak zich bij het renaturaliseren van wateren had bewezen, hebben we ons eerst hierop gebaseerd.
Het apparaat dat we wilden ontwikkelen, moest in de waterleiding worden inge- bouwd en alleen met de voorhanden zijnde waterdruk werken.
Na een periode van twee jaar, met vele tests en verzoeken, hadden we een kerami- sche vormsteen gemaakt, waarin het water zo stroomt dat er draaikolken ontstaan. Deze vormsteen noemen we tegenwoordig de „bronsteen“. u 1ste bron in het 3Quellen-principe
Actief bronwater ontspringt uit bepaalde gesteentelagen. De wisselwerking tussen het water en de mineralen kennen we uit de homeopathie. Voor ons was dit de reden om een speciaal keramiek te ontwikkelen, dat uitsluitend uit hoogwaardige mineralen bestaat. Dit keramiek hebben we onder de naam CeraAktiv ® geregistreerd. u 2de bron in het 3Quellen-principe
Effectieve micro-organismen (EM) zijn speciale, geheel ongevaarlijke melkzuur- en gistculturen. Bij de fabricage van CeraAktiv ®-keramiek voegen we deze EM toe, als natuurlijk middel om de klei plas- tischer (soepeler) te maken, waardoor hij beter bewerkbaar en vormbaar wordt. Hoewel de EM na het bakken zijn ver- dwenen, lijkt het EM-keramiek een water- activerende werking te hebben. Dit is het derde aspect van onze ontwikkeling. u 3de bron in het 3Quellen-principe
Aangezien de werking van ons apparaat op de drie genoemde principes (turbulente stroming, mineralen en EM) berust, hebben we onze uitvinding 3Quellen® genoemd.
O N Z E B E W E E G R E D E N E N D E 3 P R I N C I P E S
1716
D E G E B R U I K E R SO P R I C H T I N G V A N D E N K A Q U A
In 1998 voor onze werkplaats ontwikkeld
In 1998 hebben we ons eerste 3Quellen- apparaat in gebruik genomen. Dit is in de waterleiding ingebouwd en verzorgt nog steeds het water voor het productieproces. De resultaten hebben het water uit de Fischbach-bron overtroffen. Het 3Quellen- water maakt de fabricage van veel van onze zeer complexe en bewerkelijke keramiek- voorwerpen eenvoudiger, of zelfs überhaupt mogelijk.
Na enkele jaren hebben we ook een 3Quellen-apparaat bij mijn ouders en bij mij thuis ingebouwd. We waren erg trots op onze uitvinding toen we ontdekten dat ons 3Quellen-systeem niet alleen bij de keramiekproductie voordelen had, maar ook in het huishouden vele interessante
uitwerkingen had. Zo smaakt het water nu fris en afgerond.
De huid voelt na het douchen zacht en vitaal aan. Een andere positieve ervaring die we hadden, is dat we bij het schoon- maken het poetsmiddel anders kunnen doseren en dat de was zachter en witter wordt. Ook eten, koffie en thee zijn in- tenser van smaak.
We waren enthousiast en vertelden vrienden en kennissen over ons „nieuwe“ kraanwater. Dat een goede waterkwaliteit en water- activering veel mensen bezighoudt, merkten we aan de groeiende interesse.
In 2008 hebben we besloten het 3Quellen- apparaat op de markt te brengen en zowel voor privé als voor zakelijk gebruik aan te bieden. Daarvoor hebben de het bedrijf Denk Aqua opgericht en het 3Quellen-
apparaat gepatenteerd. Het aanvragen van een patent was voor ons enerzijds ter be- scherming van onze uitvinding en anderzijds om daarmee duidelijk te maken, dat onze manier van wateractivering zich funda- menteel van andere methoden onder- scheidt.
We willen daarmee bewust laten zien, dat onze uitvinding een solide technische basis heeft en geen toverdoos is.
Wateractivering is wetenschappelijk (nog) niet meetbaar
Om voor onze apparaten eenduidige speci- ficaties te kunnen aangeven, hebben we naar betrouwbare meetmethoden voor wateractivering gezocht. We wilden name- lijk niet dat onze klanten een kat in de zak
1716
D E G E B R U I K E R SO P R I C H T I N G V A N D E N K A Q U A
kopen. Het bleek echter dat er tot op heden geen wetenschappelijk erkende meet- methode is. De verschillende positieve uitwerkingen van ons 3Quellen-systeem op het kraanwater zijn te proeven, te voelen en te zien, maar (nog) niet meetbaar. Ons apparaat is echter geen toverdoos en we zoeken geen goedgelovige klanten. We maken daarom geen geheim van de wijze waarop ons apparaat werkt, maar houden de ontwikkeling en relevante processen transparant en begrijpelijk.
Niet denken maar doen
Gevoel en smaak zijn voor een groot deel zeer persoonlijk. Omdat wij 100% van ons 3Quellen-apparaat overtuigd zijn, bieden wij onze klanten een niet-goed-geld-terug- garantie van 6 maanden aan. Daardoor
heeft elke klant de mogelijkheid zelf uit- gebreid het actieve water te ontdekken en te ervaren, zonder door de aanvankelijke euforie beïnvloed te worden. Mocht u over ons 3Quellen-systeem niet tevreden zijn, dan kunt u in de eerste 6 maanden het apparaat teruggeven, en krijgt u het gehele aankoopbedrag terug.
Wie koopt een 3Quellen-apparaat?
Een van onze eerste klanten was een bakkerij. De eigenaar meldde ons dat het brood er veel mooier en frisser bij lag en veel intenser van smaak was. Naast de privéwoning werd vervolgens ook het door de bakker gerunde café van een apparaat voorzien. Zijn klanten kunnen daar koste- loos een glas 3Quellen-water proberen.
Onze apparaten worden onder andere ge- bruikt in de gastronomie, in brouwerijen en in andere bedrijven waar veel water wordt verbruikt. Onze private klanten gebruiken de 3Quellen-apparaten voor hun apparte- ment, huis en wooncomplex, zowel in bin- nen- als buitenland.
Ik wil u graag van harte uitnodigen, ook uw kraanwater met 3Quellen te activeren. Mocht u vragen hebben, dan beantwoor- den wij die graag.
Met vriendelijke groeten,
1918
D E M O D E L L E N
Model XL Voor industriële gebruikers en voor
wooncomplexen met meer dan 5 wooneenheden.
Hoogte 71 cm, Ø 27 cm, 17,4 kg
Aansluitklaar gemonteerd, incl. 3 poten voor vaste vloermontage en bevestigingsmateriaal.
Aansluiting: 2 x Flens met 1 inch binnenschroefdraad.
Model L Voor woning, huis en midden- en kleinbedrijf.
Hoogte 30,5 cm, Ø 22 cm, 12 kg
Aansluitklaar gemonteerd, incl. wandbeugel en bevestigingsmateriaal.
Aansluiting: 2 x Flens met 1 inch binnenschroefdraad.
Garantie De 3Quellen-apparaten zijn voor continu en onderhoudsvrij gebruik ontwikkeld.
De bronstenen hoeven niet vervangen te worden. De vermindering van de waterdruk door het inbouwen
van een 3Quellen-apparaat is verwaarloosbaar. De apparaten werken geruisloos.
Daarop geven wij u 10 jaar garantie.
Mocht u niet tevreden zijn over het apparaat, dan krijgt u van ons binnen 6 maanden na aankoop de volle aankoopprijs terug.
1918
D E M O D E L L E N D E M O N T A G E
De 3Quellen-apparaten worden aansluitklaar geleverd, inclusief de bevestigings- materialen (beugel, schroeven en pluggen). Het aansluiten op de waterleiding is zeer eenvoudig, maar dient door een vakman gedaan te worden.
Het 3Quellen-model L kan, afhankelijk van het verloop van de waterleiding, op elke gewenste plaats worden ingebouwd. De afbeelding dient slechts als voor- beeld, ter verduidelijking van de inbouw. De stromingsrichting van het water is op het apparaat aangegeven, en hier dient bij de montage op te worden gelet.
2120
3 Q U E L L E N P U L S A T O R V O O R T H U I S E N O N D E R W E G
Drinkwateractivering voor thuis en onderweg
Met de pulsator kunt u eenvoudig uw drinkwater activeren. Gebaseerd op het 3Quellen-principe maakt de pulsator ge- bruik van 3 wateractiveringstechnieken:
1. Door het links- en rechtsom roteren van de pulsator ontstaat een dubbele draaiing en wordt kinetische energie aan het water overgedragen.
2. De in het CeraAktiv®-keramiek gebonden mineralen geven hun positieve informatie door aan het water.
3. Het EM-oppervlak van het CeraAktiv®- keramiek werkt daarbij als katalysator.
2120
3 Q U E L L E N P U L S A T O R
3Quellen-pulsator Art. 3QUP
L 26 cm, Ø 8 cm, 260 gr.
V O O R T H U I S E N O N D E R W E G
Gebruik
De pulsator is voor een watervolume tot 2 liter gemaakt. Nadat u een glazen of kera- mische kan of karaf heeft gevuld met kraan- water, laat u de pulsator daar minimaal 10 minuten in staan. Vervolgens draait u de pulsator ongeveer 20 seconden heen en weer. Afhankelijk van de hoeveelheid en de kwaliteit van het kraanwater, kunt u de draaitijd verlengen. Het water is dan klaar om gedronken te worden.
U kunt de pulsator natuurlijk ook langer in het water laten staan. Na gebruik de pul- sator onder stromend water afspoelen en laten drogen. De pulsator mag niet met schoonmaakmiddelen worden gereinigd.
Aan de bewust ruw gelaten randen van de pulsator, kunt u de typische kristalstructuur van de gebonden mineralen zien. Daardoor kunnen bij het draaien echter krassen in de kan of karaf komen. Bij het gebruik van de pulsator is dan ook enige voorzichtigheid geboden.
Opbouw
De pulsator bestaat uit een speciaal gevorm- de activatie-schijf uit CeraAktiv®-keramiek. De steel is uit reactief neutraal V4-edelstaal in drinkwaterkwaliteit gemaakt. Ook de pulsator is door ons gepatenteerd.
Garantie
2322
E M C R Y S T A L
Onze EMCRYSTAL®-kan voor het drinkwater is uit een speciaal daarvoor ontwikkeld kristalglas met een EM-oppervlak gemaakt. De werking is daardoor blijvend, en niet aan slijtage onderhevig.
EMCRYSTAL® wordt in Duitsland in een wereldwijd uniek fabricageproces met de hand gemaakt.
U vult de kan met gewoon kraanwater, en u zult merken dat het water aangenamer en frisser smaakt.
Glazen EMCRYSTAL ® -kan
Art. 3QUK H 21 cm · Ø ca. 18 cm · 1,1 kg · 2 Liter
D E K A N V O O R A C T I E F W A T E R
2322
E M C R Y S T A L D E K A N V O O R A C T I E F W A T E R
Samen met de glasblazer Cornelius Rèer hebben we het wereldwijd eerste EM-glas ontwikkeld - EMCRYSTAL®
Het is een gecompliceerd proces om glas een EM-oppervlak te geven. Hierbij worden de EM-structuren van buitenaf op het gloeiende glas aangebracht. Met EMCRYSTAL® is ons dat wereldwijd als eerste gelukt. EMCRYSTAL® kan slechts met de mond worden geblazen en in speciale beuken- houten vormen worden gemaakt. Een in- dustriële massaproductie is niet mogelijk.
Het EMCRYSTAL®-glas is niet glad, zoals bij industrieel gemaakt glas, maar heeft een met het blote oog zichtbare oppervlakte- structuur. Het dikwandige glas is boven- dien gevuld met minuscule luchtblaasjes. De bodem is versterkt en als golf naar binnen gevormd. Het glas heeft een licht turquoise glans.
Onze EMCRYSTAL®-kan is hoogwaardige glaskunst en een sieraad voor elke tafel.
Denk Aqua GmbH Neershofer Straße 123 · D - 96450 Coburg
Fon 0049(0)9563 726030 · Fax 0049(0)9563 726090 [email protected] · www.denk-aqua.de
Voor Nederland en België: (aanspreekpartner: Gerben van Limpt) Spotvogel 9 · NL - 3893 KC Zeewolde
Tel. 0031(0)36 8200309 · [email protected] · www.denk-aqua.nl