Click here to load reader

350 za veliki ) - fradragoljevar.com · PDF file2 Napomena Pred nekoliko godina uvidio sam potrebu da se za sve župne suradnike - sakristane i druge liturgijske animatore, čitače,

 • View
  216

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of 350 za veliki ) - fradragoljevar.com · PDF file2 Napomena Pred nekoliko godina uvidio sam...

 • 1

  Prof. dr. Milan imunovi

  V O D I K R O Z

  V E L I K I T J E D A N za upne suradnike

  Rijeka, Korizma 2007.

 • 2

  Napomena

  Pred nekoliko godina uvidio sam potrebu da se za sve upne suradnike - sakristane i druge liturgijske animatore, itae, pjevae, ministrante i dr. pripremi Vodi kroz Veliki tjedan.

  Naime, premda je sve to ve dobro poznato ipak, jer se to odvija jednom godinje, esto se mnogi nau na muci kada vide to sve treba pripremiti. Stoga nije ni udo da neto i vanijega promakne, pogotovo ako se kasno pone s pripremom.

  Pretpostavljam, i iz iskustva, da ovo moe dobro doi i samim sveenicima koji trebaju koordinirati sve pripreme.

  Ovi materijali slijede Rimski misal - VELIKI TJEDAN. Svaki upnik odnosno sveenik koji je prvi odgovoran, ili voditelji pojedinih slubi u upnoj zajednici, vidjet e to treba prilagoditi za njegovu sredinu, ovisno o nekim vrijednim obiajima.

  Valja imati na pameti da su ova slavlja 'srce' liturgijske godine i stoga im treba posvetiti maksimalnu panju u vidu to dostojanstvenijega i sveanijeg odvijanja.

  Stoga, na prijedlog nekih sveenika i upnih suradnika, dostavljam ovaj Vodi urednitvu Web stranica Nadbiskupije kako bi se njime mogli okoristiti svi koji to ele, osobito oni koji po prvi puta sudjeluju u pripremi i odvijanju obreda Velikoga tjedna.

  Ispriavam se ako se je negdje potkrala neka greka.

  Bit u zahvalan onima koji poalju sugestije da se naini neto jo boljega.

  Rijeka, Korizma 2007.

  Prof. dr. Milan imunovi

  predava pastoralne teologije, religiozne pedagogije i katehetike

  Teologija u Rijeci

 • 3

  to je potrebno pripremiti?

  Osnovna napomena:

  Svi trebaju ponovno pregledati (prouiti) Obrednik Velikoga tjedna. Postoji posebno izdanje Kranske sadanjosti "Veliki tjedan". Moe se pogledati i u Rimskom misalu, a takoer i u Nedjeljnom i blagdanskom misalu ABC (za vjernike)

  I. Voditelj pjevanja/ pjevai

  Program priprema orgulja u dogovoru sa upnikom, uzevi u obzir to se je ranije pjevalo i to se novoga moe nauiti. Pritom valja voditi rauna o osnovnim liturgijskim tekstovima. Stoga je potrebno raunati i na izvanredne probe, ve prema tome kako procijeni voditelj pjevanja u dogovoru sa upnikom.

  1. Cvjetnica

  a) Hosana Davidovu Sinu (prije blagoslova maslinovih granica)

  b) Slava, ast i hvala Ti, Spasitelju Kralju Kriste (za vrijeme procesije)

  c) Pripjevni psalam, poslije l. itanja: Boe moj, Boe moj.... (s pjevanim retcima)

  2. Veliki etvrtak

  a) Ulazna pjesma: Mi treba da se hvalimo ... (makar i najjednostavniji napjev)

  b) Gdje je ljubav prijateljstvo (u vrijeme 'pranja nogu')

  c) Euharistijske pjesme (za misu i za klanjanje poslije Mise), osobito "Usta moja .."

  3. Veliki petak

  a) Pripjevni psalam: Oe u ruke tvoje - predajem duh svoj (obian napjev), retci se itaju

  b) Sveenik: Evo drvo kria (sveenik) - Svi: "Doite, poklonimo se"

  c) Pue moj...................

  4. Vazmeno bdjenje (Velika subota)

  a) Pripjevni psalmi: - Poalji Duha Svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje

 • 4

  - Gospodin je moja snaga, Gospodin je moja pjesma ....

  (moe se uzeti umjesto redovitoga psalma Zapjevajmo .....)

  - Kao to kouta udi...

  nb. Ili i drugi psalmi ovisno o tome koja itanja predvoditelj predloi

  b) Aleluja i Zahvaljujte Gospodinu jer je dobar (prije sveanog vazmenog Evanelja)

  Uskrsne pjesme (ve prema tome kakve su mogunosti pjevaa/zbora)

  - Kraljice neba

  - Gospodin slavno uskrsnu

  - Uskrsnu Isus doista

  - Na gozbu Kralja Jaganjca

  - Na je usto

  - Zora nebom zarudjela

  - Na ast uskrsnuloga

  - Na nebu zora rudi

  - Radujte se krani

  - Radost prosu se cijelim svijetom

  - Nek mine Majko s lica tvog

  - Pjevaj hvale Magdaleno

  - Aleluja Onom koji uskrsnu

  - Reci svakom koga zna

  - Kriste u Tvoje ime

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  II. ITAI

  itai se trebaju pripremiti i rasporediti:

  a) za redovita itanja (nainiti raspored za cijeli Veliki tjedan)

 • 5

  b) za itanje Muke (ako se ne pjeva) na Cvjetnicu i na Veliki petak

  po ulogama, s time da je uputno da pjevai izreknu dio mnotvo, svjetina...".

  c) na Vazmenom bdjenju (redoslijed, Pripjevni psalmi i dr.)

  III. SAKRISTAN - MENJAR (i suradnici)

  Uz (izvanredno- generalno) ienje crkve potrebno je pripremiti, u dogovoru sa upnikom, sve to je potrebno za:

  1. CVJETNICU

  Prirediti stoli s maslinovim granicama koji e biti u dnu crkve (ako je kino vrijeme), negdje ispred crkve ili na drugom lokalitetu (pri kapeli) ako se 'razvija' procesija Netko bi trebao biti uz stoli gdje e biti obred 'blagoslov granica' da pripazi kako bi svatko mogao dobiti po jednu granicu. Staviti kutiju u kojoj se skuplja dobrovoljni prilog, ve prema obiaju (ili za misije, ili caritas...). Uputno je da se oltari dijelom okite takoer i maslinovim granicama. Boja misno ruha je crvena, to doziva u pamet muku i smrt Isusovu i dragocjenu cijenu prolivene krvi.

  2. VELIKI ETVRTAK

  Okititi 'oltar prema narodu'

  Pripremiti/okititi oltar (pokrajnji) ili u kapeli gdje se odnosi Presveto nakon mise i gdje je Klanjanje.........

  Dvije svijee koje nose ministranti

  Pripremiti vie hostija (da bude za priest i na Veliki Petak)

  Lavor i vr s vodom - i runik (ako se vri obred 'pranja nogu')

  Obredno ruho (za sveenika) je bijele boje.

  Dodatak:

  1. Obred 'pranja nogu' (koji izraava Isusovu gestu ljubavi prema svojim uenicima). Izbor dvanaest mukaraca ne bi smio biti bez ikakva kriterija. To bi trebali biti ljudi koji su angairani u ivotu zajednice i koji sudjeluju u punini u Euharistiji. Vjernici nerado pristaju ako se uvodi praksa da to budu ministranti. Ukoliko nije mogue nai prikladnu skupinu bolje je ispustiti taj obred.

  2. Pitanje "Bojega groba". Pokoncilska liturgija zadrala je sveanost prijenosa Svetotajstva s oltara na kojem se slavi Euharistija (i iz svetohranita/tabernakula), uz

 • 6

  napomenu da se izbjegne svaka pomisao na grob (i to nije mjesto 'Bojega groba'). Mjesto pohrane je u nekoj pokrajnjoj kapeli, ili ako je nema na pokrajnjem oltaru, gdje je klanjanje. Meutim, mjesto 'pohrane' ne moe ukazivati na ideju 'groba' u kojemu bi bio zatvoren sakrament Kristova tijela.

  to se pak tie mjesta 'Bojega groba' treba najprije naglasiti da je liturgija sva usmjerena prema sredinjem dogaaju Uskrsnua. To znai da nije uputno u svemu 'historizirati' dogaaje iz Isusova ivota (muke i smrti), konkretno i tradicionalne obiaje vezane uz Isusov 'ukop' i to sa svom dramaturgijom koja se u prolosti - a negdje i danas - provodila. Ipak obiaj postavljanja 'Bojega groba' moe se zadrati, ali treba sve uiniti da to ne zasjeni liturgijska slavlja u Velikome tjednu. To znai da, ako se priprema mjesto 'Bojega groba', to 'nije u funkciji' (zaklonjeno je) sve do Velikoga petka naveer poslije obreda. 'Boji grob' priprema se na nekom drugom mjestu (u pokrajnjoj lai ili nekom drugom prikladnom mjestu u dnu crkve) bez nekih pretjerivanja to se tie uresivanja. Vano je napomenuti da prije vazmenoga bdjenja (ili najkasnije poslije bdjenja) treba ukloniti 'corpus' (koji predstavlja Isusa u grobu) da i na sam Uskrs vjernici ne odaju aenje. Grob je prazan, to je poruka uskrsnua, a moe se staviti kip Isusa uskrsloga (Uskrsnue), aneo, platno...).

  3. VELIKI PETAK

  Oltar je bez ikakva uresa (oltarnici, kri, svijee, cvijee) to je znak Isusova ponienja, odnosno muke i smrti.

  Pripremiti veliki Kri koji je zastrt (koji e se nositi u povorci) i otkrivati u obredu pokazivanja Kria.

  Jedan jastui i eventualno mali tepih koji e se prostrti ispred stepenica gdje e se sveenik prostrti.

  Oltar je bez oltarnika - pripremiti sa strane oltarnik (te tjelesnik-korporal i misal) koji e se prostrti u vrijeme Svete priesti.

  Obredno ruho (za sveenika) je crvene boje.

  4. VAZMENO BDJENJE (Velika subota u noi)

  - Vazmena svijea (pripremiti i probati zapaliti da se vidi da dobro gori odnosno da stijenj nije upao u vosak i staviti novi broj - za tekuu godinu))

  - jedna posuda (limena) za oganj (drva) ispred crkve

  - klijeta (ili neto slino) da se moe uzeti eravica, zatim treice (ili vee

  ibice) kojima e se zapaliti Vazmena svijea s novog ognja.

 • 7

  - kuglice od voska koje se stavljaju u Vazmenu svijeu

  - svijee za ministrante

  - posuda (vea) ili dvije manje blizu oltara za "Blagoslov vode" i obnovu krsnih obeanja.

  Obredno ruho za sveenika je bijele boje.

  ***************************************************************

  Dodatak - jo neka pitanja

  1. Pripremiti svu crkvenu robu i dr. - nabaviti vie hostija

  2. Probati razglas - kako radi - (mikrofon) i dr.

  3. Za 'pranje nogu' ( apostolima) - pripremiti stolice

 • 8

  TIJEK SLAVLJA - OBREDI U VELIKOM TJEDNU

  **************************************

  C V J E T N I C A

  Nedjelja Muke Gospodnje

  Prije Mise dijele se maslinove granice (netko mora biti prisutan da svatko dobije po jednu granicu a ne da netko uzima vie), a zatim se pripremi stoli na mjestu za blagoslov (ispred crkve ili na dogovorenome mjestu), gdje se okupljaju i pjevai. Moe se staviti kutija u koju vjernici stavljaju dar to se namjenjuje za caritas (a negdje i za misije po dogovoru sa sveenicima na otocima koji se brinu da se mogu nabaviti granice)

  Svi vjernici su na tome mjestu.