of 1 /1
postojeće / planirano NAMJENA POVRŠINA GRANICA OBUHVATA GRANICE GRANICA BRODOGRADILIŠTA GRANICA MARINE GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA trgovačka - K1, komunalno servisna - K3 GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA INFRASTRUKTURNI SUSTAVI trafostanica - IS1, taložnica - IS2, biološki pročistač - IS3, separator ulja i masti - IS4 CESTOVNI PROMET I1 K1 IS1 I1 K1 proizvodna hala - I1, brodogradiliše - I3, odlagalište materijala - I4, bazen i manipulativni prostor travel-lifta - I5 granica marina-brodogradilište granica marina-brodogradilište MARINA BRODOGRADILIŠTE MARINA BRODOGRADILIŠTE MARINA BRODOGRADILIŠTE BRODOGRADILIŠTE I5 I5 I3 I1 I1 I1 I1 K3 I3 K1 K3 P1 P1 I3 I1 LK LN LB P2 IS1 P2 LB I4 LB K3 K1 IS2 P1 IS3 IS4 CESTOVNI PROMET JAVNE I INTERNE ULICE I KOLNO PJEŠAČKE POVRŠINE POMORSKI PROMET LUKA POSEBNE NAMJENE - MARINA LUKA POSEBNE NAMJENE - BRODOGRADILIŠTE LUKOBRAN PARKIRALIŠTE I SUHI VEZ parkiralište - P1, suhi vez - P2 MJERE ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI LK LN LB P1 LOKACIJA ZA ZBRINJAVANJE LJUDI I DOBARA GLAVNI SMJEROVI EVAKUACIJE - KOPNENI GLAVNI SMJEROVI EVAKUACIJE - MORSKI Tumač planskog znakovlja Općina: Županija: TISNO ... Pečat nadležnog tijela: Istovjetnost ovog plana s izvornikom ovjerava: Predsjednik Općinskog vijeća: Pečat Općinskog vijeća: Voditelj izrade plana: Ivan Kapović, mag.ing.arch. Odgovorna osoba: Pečat pravne osobe koja je izradila plan: Pravna osoba koja je izradila plan: Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave: Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave: Javni uvid održan: Javna rasprava objavljena: Odluka o donošenju: Odluka o izradi: Mjerilo kartografskog prikaza: Broj kartografskog prikaza: IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA Naziv kartografskog prikaza: Naziv prostornog plana: ŠIBENSKO-KNINSKA Ivan Kapović, mag.ing.acrh. 3. Petar Cigetić, i.g. Stručni tim u izradi plana: Službeni glasnik Općine Tisno 1/17 1. Ivan Kapović, mag.ing.arch. Petar Jakovčev Službeni glasnik Općine Tisno 2/19 od 24.10.2018. do 7.11.2018. U Slobodnoj Dalmaciji, 14.10.2018. 2. Nina Kelava, dipl.ing.arh 4. Nada Bakula, dipl.oecc., ing.građ. 5. Ivana Najman, dipl.iur. A k t e r a c i j a d. o. o. - Z a g r e b A KTERACIJA 6. Ana Rajčević, dipl.ing.mat. Ivica Pirjak, dipl.ing. Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13 i 65/17): Klasa: 350-02/18-13/90, Ur.broj: 531-05-19-2, Datum: 18.01.2019. ZONA LUKE POSEBNE NAMJENE - MARINA S BRODOGRADILIŠTEM 1:1000 MJERE POSEBNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA 3.2.

32 Zastita spasavanje - tisno.hr · postojeće / planirano NAMJENA POVRŠINA GRANICA OBUHVATA GRANICE GRANICA BRODOGRADILIŠTA GRANICA MARINE GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA trgovačka

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 32 Zastita spasavanje - tisno.hr · postojeće / planirano NAMJENA POVRŠINA GRANICA OBUHVATA...

Page 1: 32 Zastita spasavanje - tisno.hr · postojeće / planirano NAMJENA POVRŠINA GRANICA OBUHVATA GRANICE GRANICA BRODOGRADILIŠTA GRANICA MARINE GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA trgovačka

postojeće / planirano

NAMJENA POVRŠINA

GRANICA OBUHVATA

GRANICE

GRANICA BRODOGRADILIŠTA

GRANICA MARINE

GOSPODARSKA NAMJENA - POSLOVNA

trgovačka - K1, komunalno servisna - K3

GOSPODARSKA NAMJENA - PROIZVODNA

INFRASTRUKTURNI SUSTAVI

trafostanica - IS1, taložnica - IS2, biološki pročistač - IS3, separator ulja i masti - IS4

CESTOVNI PROMET

I1

K1

IS1

I1

K1

proizvodna hala - I1, brodogradiliše - I3, odlagalište materijala - I4,

bazen i manipulativni prostor travel-lifta - I5

granica marina-brodogradilište

granica marina-brodogradilište

MARINA

BRODOGRADILIŠTE

MARINA

BRODOGRADILIŠTE

MARINA

BRODOGRADILIŠTE

BRODOGRADILIŠTE

I5

I5

I3

I1

I1

I1

I1

K3

I3

K1

K3

P1

P1

I3

I1

LK

LN

LB

P2

IS1

P2

LB

I4

LB

K3

K1

IS2

P1

IS3

IS4

CESTOVNI PROMET

JAVNE I INTERNE ULICE I KOLNO PJEŠAČKE POVRŠINE

POMORSKI PROMET

LUKA POSEBNE NAMJENE - MARINA

LUKA POSEBNE NAMJENE - BRODOGRADILIŠTE

LUKOBRAN

PARKIRALIŠTE I SUHI VEZ

parkiralište - P1, suhi vez - P2

MJERE ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I RATNIH OPASNOSTI

LK

LN

LB

P1

LOKACIJA ZA ZBRINJAVANJE LJUDI I DOBARA

GLAVNI SMJEROVI EVAKUACIJE - KOPNENI

GLAVNI SMJEROVI EVAKUACIJE - MORSKI

Tumač planskog znakovlja

Općina:

Županija:

TISNO

...

Pečat nadležnog tijela:Istovjetnost ovog plana s izvornikom ovjerava:

Predsjednik Općinskog vijeća:Pečat Općinskog vijeća:

Voditelj izrade plana:

Ivan Kapović, mag.ing.arch.

Odgovorna osoba:Pečat pravne osobe koja je izradila plan:

Pravna osoba koja je izradila plan:

Odgovorna osoba za provođenje javne rasprave:Pečat tijela odgovornog za provođenje javne rasprave:

Javni uvid održan:Javna rasprava objavljena:

Odluka o donošenju:Odluka o izradi:

Mjerilo kartografskog prikaza:Broj kartografskog prikaza:

IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

Naziv kartografskog prikaza:

Naziv prostornog plana:

ŠIBENSKO-KNINSKA

Ivan Kapović, mag.ing.acrh.

3. Petar Cigetić, i.g.

Stručni tim u izradi plana:

Službeni glasnik Općine Tisno 1/17

1. Ivan Kapović, mag.ing.arch.

Petar Jakovčev

Službeni glasnik Općine Tisno 2/19

od 24.10.2018. do 7.11.2018.U Slobodnoj Dalmaciji, 14.10.2018.

2. Nina Kelava, dipl.ing.arh

4. Nada Bakula, dipl.oecc., ing.građ.

5. Ivana Najman, dipl.iur.

A k t e r a c i j a d. o. o. - Z a g r e bA KTERACIJA

6. Ana Rajčević, dipl.ing.mat.

Ivica Pirjak, dipl.ing.

Suglasnost na plan prema članku 108. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, 153/13 i 65/17):

Klasa: 350-02/18-13/90, Ur.broj: 531-05-19-2, Datum: 18.01.2019.

ZONA LUKE POSEBNE NAMJENE - MARINA S BRODOGRADILIŠTEM

1:1000

MJERE POSEBNE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA

3.2.

AutoCAD SHX Text
Jadransko more
AutoCAD SHX Text
asfaltna ulica
AutoCAD SHX Text
5489/1
AutoCAD SHX Text
5488/3
AutoCAD SHX Text
5461/2
AutoCAD SHX Text
5362
AutoCAD SHX Text
5361/3
AutoCAD SHX Text
5384/2
AutoCAD SHX Text
5342/3
AutoCAD SHX Text
5318/2
AutoCAD SHX Text
5339
AutoCAD SHX Text
5336/3
AutoCAD SHX Text
5310/3
AutoCAD SHX Text
23552
AutoCAD SHX Text
23551
AutoCAD SHX Text
5218/5
AutoCAD SHX Text
5214
AutoCAD SHX Text
5218/1
AutoCAD SHX Text
*606
AutoCAD SHX Text
23548/2
AutoCAD SHX Text
5218/8
AutoCAD SHX Text
5218/3
AutoCAD SHX Text
5284/1
AutoCAD SHX Text
5284/2
AutoCAD SHX Text
5218/7
AutoCAD SHX Text
23577
AutoCAD SHX Text
23548/2
AutoCAD SHX Text
5285/7
AutoCAD SHX Text
5287/3
AutoCAD SHX Text
*1239
AutoCAD SHX Text
5218/4
AutoCAD SHX Text
*1240
AutoCAD SHX Text
5283/3
AutoCAD SHX Text
5288
AutoCAD SHX Text
5286
AutoCAD SHX Text
5285/1
AutoCAD SHX Text
5284/3
AutoCAD SHX Text
*1571
AutoCAD SHX Text
5289
AutoCAD SHX Text
5287/2
AutoCAD SHX Text
5285/2
AutoCAD SHX Text
5292/1
AutoCAD SHX Text
5311
AutoCAD SHX Text
5295/3
AutoCAD SHX Text
5292/2
AutoCAD SHX Text
*1748
AutoCAD SHX Text
5290/2
AutoCAD SHX Text
5291/2
AutoCAD SHX Text
5297/3
AutoCAD SHX Text
5296
AutoCAD SHX Text
5297/2
AutoCAD SHX Text
5310/2
AutoCAD SHX Text
5309/3
AutoCAD SHX Text
5297/6
AutoCAD SHX Text
5297/1
AutoCAD SHX Text
5295/2
AutoCAD SHX Text
5290/1
AutoCAD SHX Text
5312
AutoCAD SHX Text
5336/2
AutoCAD SHX Text
5314
AutoCAD SHX Text
5342/1
AutoCAD SHX Text
5337
AutoCAD SHX Text
5309/2
AutoCAD SHX Text
5336/1
AutoCAD SHX Text
5315/2
AutoCAD SHX Text
5315/1
AutoCAD SHX Text
5361/4
AutoCAD SHX Text
5342/2
AutoCAD SHX Text
5361/1
AutoCAD SHX Text
5360
AutoCAD SHX Text
5359/2
AutoCAD SHX Text
5338/2
AutoCAD SHX Text
5361/2
AutoCAD SHX Text
23577
AutoCAD SHX Text
23548/1
AutoCAD SHX Text
*608
AutoCAD SHX Text
5408/3
AutoCAD SHX Text
5378
AutoCAD SHX Text
5392/1
AutoCAD SHX Text
5371/2
AutoCAD SHX Text
5380/2
AutoCAD SHX Text
5440
AutoCAD SHX Text
5418/3
AutoCAD SHX Text
5385/1
AutoCAD SHX Text
5417/2
AutoCAD SHX Text
5389/1
AutoCAD SHX Text
5367
AutoCAD SHX Text
5382/2
AutoCAD SHX Text
5342/6
AutoCAD SHX Text
5332/3
AutoCAD SHX Text
5322/4
AutoCAD SHX Text
*1605
AutoCAD SHX Text
5317/1
AutoCAD SHX Text
5333
AutoCAD SHX Text
5387
AutoCAD SHX Text
5363/1
AutoCAD SHX Text
5340
AutoCAD SHX Text
5334
AutoCAD SHX Text
5342/5
AutoCAD SHX Text
5358/1
AutoCAD SHX Text
5361/6
AutoCAD SHX Text
5359/1
AutoCAD SHX Text
5342/4
AutoCAD SHX Text
5322/1
AutoCAD SHX Text
5341/1
AutoCAD SHX Text
5327
AutoCAD SHX Text
5385/2
AutoCAD SHX Text
5363/4
AutoCAD SHX Text
5364/1
AutoCAD SHX Text
5384/1
AutoCAD SHX Text
5361/5
AutoCAD SHX Text
5358/2
AutoCAD SHX Text
5386
AutoCAD SHX Text
5383/2
AutoCAD SHX Text
5363/2
AutoCAD SHX Text
5361/7
AutoCAD SHX Text
5363/3
AutoCAD SHX Text
5342/7
AutoCAD SHX Text
5357
AutoCAD SHX Text
5341/2
AutoCAD SHX Text
5365
AutoCAD SHX Text
5383/1
AutoCAD SHX Text
5388
AutoCAD SHX Text
5404
AutoCAD SHX Text
5379
AutoCAD SHX Text
5356
AutoCAD SHX Text
5344/2
AutoCAD SHX Text
5344/1
AutoCAD SHX Text
5343/6
AutoCAD SHX Text
5373/4
AutoCAD SHX Text
5371/3
AutoCAD SHX Text
5354/2
AutoCAD SHX Text
5371/1
AutoCAD SHX Text
5408/1
AutoCAD SHX Text
5390/1
AutoCAD SHX Text
5381/5
AutoCAD SHX Text
5389/3
AutoCAD SHX Text
5368/2
AutoCAD SHX Text
5389/2
AutoCAD SHX Text
5368/1
AutoCAD SHX Text
5389/4
AutoCAD SHX Text
5370
AutoCAD SHX Text
5381/6
AutoCAD SHX Text
5369
AutoCAD SHX Text
5407
AutoCAD SHX Text
5405/2
AutoCAD SHX Text
5408/2
AutoCAD SHX Text
5390/2
AutoCAD SHX Text
5381/4
AutoCAD SHX Text
5391/3
AutoCAD SHX Text
5421
AutoCAD SHX Text
5423/2
AutoCAD SHX Text
5423/1
AutoCAD SHX Text
5417/1
AutoCAD SHX Text
5420
AutoCAD SHX Text
5422
AutoCAD SHX Text
23550
AutoCAD SHX Text
5418/1
AutoCAD SHX Text
5424/1
AutoCAD SHX Text
5419
AutoCAD SHX Text
5418/2
AutoCAD SHX Text
5424/4
AutoCAD SHX Text
23549
AutoCAD SHX Text
23575
AutoCAD SHX Text
5427/3
AutoCAD SHX Text
5427/2
AutoCAD SHX Text
5427/1
AutoCAD SHX Text
5424/3
AutoCAD SHX Text
5425
AutoCAD SHX Text
5424/2
AutoCAD SHX Text
5429
AutoCAD SHX Text
5427/4
AutoCAD SHX Text
5470/2
AutoCAD SHX Text
5472
AutoCAD SHX Text
5416/1
AutoCAD SHX Text
5414/3
AutoCAD SHX Text
13457/1
AutoCAD SHX Text
5409/3
AutoCAD SHX Text
5393/1
AutoCAD SHX Text
5392/2
AutoCAD SHX Text
5402
AutoCAD SHX Text
5393/2
AutoCAD SHX Text
5401/1
AutoCAD SHX Text
5405/1
AutoCAD SHX Text
5411
AutoCAD SHX Text
13457/2
AutoCAD SHX Text
5450/2
AutoCAD SHX Text
5409/2
AutoCAD SHX Text
5414/2
AutoCAD SHX Text
5409/1
AutoCAD SHX Text
5401/2
AutoCAD SHX Text
5450/1
AutoCAD SHX Text
5446
AutoCAD SHX Text
5409/4
AutoCAD SHX Text
5416/2
AutoCAD SHX Text
5445/2
AutoCAD SHX Text
5441
AutoCAD SHX Text
5445/1
AutoCAD SHX Text
5452/2
AutoCAD SHX Text
5416/3
AutoCAD SHX Text
5451/2
AutoCAD SHX Text
5464/2
AutoCAD SHX Text
5454
AutoCAD SHX Text
23573
AutoCAD SHX Text
5455
AutoCAD SHX Text
5412
AutoCAD SHX Text
5456
AutoCAD SHX Text
5461/3
AutoCAD SHX Text
5457
AutoCAD SHX Text
5475/2
AutoCAD SHX Text
5462
AutoCAD SHX Text
5473/2
AutoCAD SHX Text
5487/1
AutoCAD SHX Text
5473/1
AutoCAD SHX Text
5470/1
AutoCAD SHX Text
5464/1
AutoCAD SHX Text
5474
AutoCAD SHX Text
5489/3
AutoCAD SHX Text
5488/4
AutoCAD SHX Text
5475/1
AutoCAD SHX Text
5488/5
AutoCAD SHX Text
5480
AutoCAD SHX Text
5487/2
AutoCAD SHX Text
5482
AutoCAD SHX Text
5490
AutoCAD SHX Text
5491/2
AutoCAD SHX Text
5430
AutoCAD SHX Text
23574
AutoCAD SHX Text
5485
AutoCAD SHX Text
5479
AutoCAD SHX Text
5483
AutoCAD SHX Text
5477
AutoCAD SHX Text
5488/2
AutoCAD SHX Text
5484
AutoCAD SHX Text
5488/1
AutoCAD SHX Text
5512/2
AutoCAD SHX Text
5499
AutoCAD SHX Text
5502
AutoCAD SHX Text
5489/2
AutoCAD SHX Text
5491/1
AutoCAD SHX Text
5503
AutoCAD SHX Text
5492
AutoCAD SHX Text
5506
AutoCAD SHX Text
5505
AutoCAD SHX Text
5504
AutoCAD SHX Text
5496/3
AutoCAD SHX Text
5493/1
AutoCAD SHX Text
5507
AutoCAD SHX Text
5500
AutoCAD SHX Text
5495/2
AutoCAD SHX Text
5512/3
AutoCAD SHX Text
5513
AutoCAD SHX Text
5512/1
AutoCAD SHX Text
5520/2
AutoCAD SHX Text
5521/1
AutoCAD SHX Text
5511
AutoCAD SHX Text
5524/1
AutoCAD SHX Text
5519
AutoCAD SHX Text
23576
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
asfaltna ulica
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
asfaltna ulica
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
5354/1
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
put
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Jadransko more
AutoCAD SHX Text
put
AutoCAD SHX Text
put
AutoCAD SHX Text
nasip
AutoCAD SHX Text
nasip
AutoCAD SHX Text
"Brodogradiliste i marina" d.o.o
AutoCAD SHX Text
granica koncesije
AutoCAD SHX Text
granica koncesije
AutoCAD SHX Text
A
AutoCAD SHX Text
B
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
D
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
F
AutoCAD SHX Text
granica UPU-a
AutoCAD SHX Text
granica UPU-a
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Jadransko more
AutoCAD SHX Text
asfaltna ulica
AutoCAD SHX Text
5489/1
AutoCAD SHX Text
5488/3
AutoCAD SHX Text
5461/2
AutoCAD SHX Text
5362
AutoCAD SHX Text
5361/3
AutoCAD SHX Text
5384/2
AutoCAD SHX Text
5342/3
AutoCAD SHX Text
5318/2
AutoCAD SHX Text
5339
AutoCAD SHX Text
5336/3
AutoCAD SHX Text
5310/3
AutoCAD SHX Text
23552
AutoCAD SHX Text
23551
AutoCAD SHX Text
5218/5
AutoCAD SHX Text
5214
AutoCAD SHX Text
5218/1
AutoCAD SHX Text
*606
AutoCAD SHX Text
23548/2
AutoCAD SHX Text
5218/8
AutoCAD SHX Text
5218/3
AutoCAD SHX Text
5284/1
AutoCAD SHX Text
5284/2
AutoCAD SHX Text
5218/7
AutoCAD SHX Text
23577
AutoCAD SHX Text
23548/2
AutoCAD SHX Text
5285/7
AutoCAD SHX Text
5287/3
AutoCAD SHX Text
*1239
AutoCAD SHX Text
5218/4
AutoCAD SHX Text
*1240
AutoCAD SHX Text
5283/3
AutoCAD SHX Text
5288
AutoCAD SHX Text
5286
AutoCAD SHX Text
5285/1
AutoCAD SHX Text
5284/3
AutoCAD SHX Text
*1571
AutoCAD SHX Text
5289
AutoCAD SHX Text
5287/2
AutoCAD SHX Text
5285/2
AutoCAD SHX Text
5292/1
AutoCAD SHX Text
5311
AutoCAD SHX Text
5295/3
AutoCAD SHX Text
5292/2
AutoCAD SHX Text
*1748
AutoCAD SHX Text
5290/2
AutoCAD SHX Text
5291/2
AutoCAD SHX Text
5297/3
AutoCAD SHX Text
5296
AutoCAD SHX Text
5297/2
AutoCAD SHX Text
5310/2
AutoCAD SHX Text
5309/3
AutoCAD SHX Text
5297/6
AutoCAD SHX Text
5297/1
AutoCAD SHX Text
5295/2
AutoCAD SHX Text
5290/1
AutoCAD SHX Text
5312
AutoCAD SHX Text
5336/2
AutoCAD SHX Text
5314
AutoCAD SHX Text
5342/1
AutoCAD SHX Text
5337
AutoCAD SHX Text
5309/2
AutoCAD SHX Text
5336/1
AutoCAD SHX Text
5315/2
AutoCAD SHX Text
5315/1
AutoCAD SHX Text
5361/4
AutoCAD SHX Text
5342/2
AutoCAD SHX Text
5361/1
AutoCAD SHX Text
5360
AutoCAD SHX Text
5359/2
AutoCAD SHX Text
5338/2
AutoCAD SHX Text
5361/2
AutoCAD SHX Text
23577
AutoCAD SHX Text
23548/1
AutoCAD SHX Text
*608
AutoCAD SHX Text
5408/3
AutoCAD SHX Text
5378
AutoCAD SHX Text
5392/1
AutoCAD SHX Text
5371/2
AutoCAD SHX Text
5380/2
AutoCAD SHX Text
5440
AutoCAD SHX Text
5418/3
AutoCAD SHX Text
5385/1
AutoCAD SHX Text
5417/2
AutoCAD SHX Text
5389/1
AutoCAD SHX Text
5367
AutoCAD SHX Text
5382/2
AutoCAD SHX Text
5342/6
AutoCAD SHX Text
5332/3
AutoCAD SHX Text
5322/4
AutoCAD SHX Text
*1605
AutoCAD SHX Text
5317/1
AutoCAD SHX Text
5333
AutoCAD SHX Text
5387
AutoCAD SHX Text
5363/1
AutoCAD SHX Text
5340
AutoCAD SHX Text
5334
AutoCAD SHX Text
5342/5
AutoCAD SHX Text
5358/1
AutoCAD SHX Text
5361/6
AutoCAD SHX Text
5359/1
AutoCAD SHX Text
5342/4
AutoCAD SHX Text
5322/1
AutoCAD SHX Text
5341/1
AutoCAD SHX Text
5327
AutoCAD SHX Text
5385/2
AutoCAD SHX Text
5363/4
AutoCAD SHX Text
5364/1
AutoCAD SHX Text
5384/1
AutoCAD SHX Text
5361/5
AutoCAD SHX Text
5358/2
AutoCAD SHX Text
5386
AutoCAD SHX Text
5383/2
AutoCAD SHX Text
5363/2
AutoCAD SHX Text
5361/7
AutoCAD SHX Text
5363/3
AutoCAD SHX Text
5342/7
AutoCAD SHX Text
5357
AutoCAD SHX Text
5341/2
AutoCAD SHX Text
5365
AutoCAD SHX Text
5383/1
AutoCAD SHX Text
5388
AutoCAD SHX Text
5404
AutoCAD SHX Text
5379
AutoCAD SHX Text
5356
AutoCAD SHX Text
5344/2
AutoCAD SHX Text
5344/1
AutoCAD SHX Text
5343/6
AutoCAD SHX Text
5373/4
AutoCAD SHX Text
5371/3
AutoCAD SHX Text
5354/2
AutoCAD SHX Text
5371/1
AutoCAD SHX Text
5408/1
AutoCAD SHX Text
5390/1
AutoCAD SHX Text
5381/5
AutoCAD SHX Text
5389/3
AutoCAD SHX Text
5368/2
AutoCAD SHX Text
5389/2
AutoCAD SHX Text
5368/1
AutoCAD SHX Text
5389/4
AutoCAD SHX Text
5370
AutoCAD SHX Text
5381/6
AutoCAD SHX Text
5369
AutoCAD SHX Text
5407
AutoCAD SHX Text
5405/2
AutoCAD SHX Text
5408/2
AutoCAD SHX Text
5390/2
AutoCAD SHX Text
5381/4
AutoCAD SHX Text
5391/3
AutoCAD SHX Text
5421
AutoCAD SHX Text
5423/2
AutoCAD SHX Text
5423/1
AutoCAD SHX Text
5417/1
AutoCAD SHX Text
5420
AutoCAD SHX Text
5422
AutoCAD SHX Text
23550
AutoCAD SHX Text
5418/1
AutoCAD SHX Text
5424/1
AutoCAD SHX Text
5419
AutoCAD SHX Text
5418/2
AutoCAD SHX Text
5424/4
AutoCAD SHX Text
23549
AutoCAD SHX Text
23575
AutoCAD SHX Text
5427/3
AutoCAD SHX Text
5427/2
AutoCAD SHX Text
5427/1
AutoCAD SHX Text
5424/3
AutoCAD SHX Text
5425
AutoCAD SHX Text
5424/2
AutoCAD SHX Text
5429
AutoCAD SHX Text
5427/4
AutoCAD SHX Text
5470/2
AutoCAD SHX Text
5472
AutoCAD SHX Text
5416/1
AutoCAD SHX Text
5414/3
AutoCAD SHX Text
13457/1
AutoCAD SHX Text
5409/3
AutoCAD SHX Text
5393/1
AutoCAD SHX Text
5392/2
AutoCAD SHX Text
5402
AutoCAD SHX Text
5393/2
AutoCAD SHX Text
5401/1
AutoCAD SHX Text
5405/1
AutoCAD SHX Text
5411
AutoCAD SHX Text
13457/2
AutoCAD SHX Text
5450/2
AutoCAD SHX Text
5409/2
AutoCAD SHX Text
5414/2
AutoCAD SHX Text
5409/1
AutoCAD SHX Text
5401/2
AutoCAD SHX Text
5450/1
AutoCAD SHX Text
5446
AutoCAD SHX Text
5409/4
AutoCAD SHX Text
5416/2
AutoCAD SHX Text
5445/2
AutoCAD SHX Text
5441
AutoCAD SHX Text
5445/1
AutoCAD SHX Text
5452/2
AutoCAD SHX Text
5416/3
AutoCAD SHX Text
5451/2
AutoCAD SHX Text
5464/2
AutoCAD SHX Text
5454
AutoCAD SHX Text
23573
AutoCAD SHX Text
5455
AutoCAD SHX Text
5412
AutoCAD SHX Text
5456
AutoCAD SHX Text
5461/3
AutoCAD SHX Text
5457
AutoCAD SHX Text
5475/2
AutoCAD SHX Text
5462
AutoCAD SHX Text
5473/2
AutoCAD SHX Text
5487/1
AutoCAD SHX Text
5473/1
AutoCAD SHX Text
5470/1
AutoCAD SHX Text
5464/1
AutoCAD SHX Text
5474
AutoCAD SHX Text
5489/3
AutoCAD SHX Text
5488/4
AutoCAD SHX Text
5475/1
AutoCAD SHX Text
5488/5
AutoCAD SHX Text
5480
AutoCAD SHX Text
5487/2
AutoCAD SHX Text
5482
AutoCAD SHX Text
5490
AutoCAD SHX Text
5491/2
AutoCAD SHX Text
5430
AutoCAD SHX Text
23574
AutoCAD SHX Text
5485
AutoCAD SHX Text
5479
AutoCAD SHX Text
5483
AutoCAD SHX Text
5477
AutoCAD SHX Text
5488/2
AutoCAD SHX Text
5484
AutoCAD SHX Text
5488/1
AutoCAD SHX Text
5512/2
AutoCAD SHX Text
5499
AutoCAD SHX Text
5502
AutoCAD SHX Text
5489/2
AutoCAD SHX Text
5491/1
AutoCAD SHX Text
5503
AutoCAD SHX Text
5492
AutoCAD SHX Text
5506
AutoCAD SHX Text
5505
AutoCAD SHX Text
5504
AutoCAD SHX Text
5496/3
AutoCAD SHX Text
5493/1
AutoCAD SHX Text
5507
AutoCAD SHX Text
5500
AutoCAD SHX Text
5495/2
AutoCAD SHX Text
5512/3
AutoCAD SHX Text
5513
AutoCAD SHX Text
5512/1
AutoCAD SHX Text
5520/2
AutoCAD SHX Text
5521/1
AutoCAD SHX Text
5511
AutoCAD SHX Text
5524/1
AutoCAD SHX Text
5519
AutoCAD SHX Text
23576
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
asfaltna ulica
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
asfaltna ulica
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
5354/1
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
put
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Z
AutoCAD SHX Text
Jadransko more
AutoCAD SHX Text
put
AutoCAD SHX Text
put
AutoCAD SHX Text
nasip
AutoCAD SHX Text
nasip
AutoCAD SHX Text
"Brodogradiliste i marina" d.o.o
AutoCAD SHX Text
granica koncesije
AutoCAD SHX Text
granica koncesije
AutoCAD SHX Text
A
AutoCAD SHX Text
B
AutoCAD SHX Text
C
AutoCAD SHX Text
D
AutoCAD SHX Text
E
AutoCAD SHX Text
F
AutoCAD SHX Text
granica UPU-a
AutoCAD SHX Text
granica UPU-a
AutoCAD SHX Text
Z