of 29 /29
APENDIX / DODATAK PRESS CLIPPING FOR NEWS / PRESS CLIPPING ZA VIJEST GIKIL Presented the New Project: Investment in Power Production and the Environment Over 58 million EUROS GIKIL predstavio novi projekat: Investicija u proizvodnju energije i okoliš preko 58 miliona EUR Prepared by GIKIL Corporate Communications & CSR Team Pripremljeno od GIKIL Tima za korporativne komunikacije i korporativnu društvenu odgovornost LUKAVAC, APRIL 2012

31. Press Clipping- GIKIL Presented the New Project..._GIKIL prezentirao novi projekat

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of 31. Press Clipping- GIKIL Presented the New Project..._GIKIL prezentirao novi projekat

  • 1. APENDIX / DODATAK PRESS CLIPPING FOR NEWS /PRESS CLIPPING ZA VIJEST GIKIL Presented the New Project:Investment in Power Production and theEnvironment Over 58 million EUROSGIKIL predstavio novi projekat: Investicija u proizvodnju energije i okoli preko 58miliona EUR Prepared by GIKIL Corporate Communications & CSR TeamPripremljeno od GIKIL Tima za korporativne komunikacije i korporativnu drutvenu odgovornostLUKAVAC, APRIL 2012

2. This article was published on June 6, 2012. Bosnian MediaGroup Agency Tuzla prepared and published this article incooperation with GIKIL Corporate Communications & CSR Team.First we will introduce you to the original version of articletranslated into English. After that we will present Media wherearticle is published. ________________________________________________ Ovaj tekst je objavljen 6. juna 2012. godine. Bosanskamedijska grupa Tuzla je pripremila i objavila ovaj tekst u saradnjisa GIKIL Timom za korporativne komunikacije i korporativnudrutvenu odgovornost Prvo emo predstaviti orginalnu verziju teksta prevedenu naengleski jezik. Zatim emo prezentirati medije gdje je tekstobjavljen. 3. http://www.gikil.ba/bs/component/content/article/105-gikil-dobio-okolinu-dozvoluGIKIL predstavio novi projekat: Investicija u proizvodnju energije iokoli preko 58 miliona EURPetak, 08 Juni 2012 04:47 U okviru Meunarodnog sajama energije, industrije, rudarstva, koji se u Tuzli odrava od 5. do 8. juna 2012. godine, "Global Ispat Koksna Industrija" d.o.o. Lukavac, prezentirala je na susretu privrednika Tuzlanskog kantona novi projekat, a to je modernizacija proizvodnje elektrine energije u GIKIL-u - Nova energana. Skupu je prisustvovao vei broj privrednika sa podruja Tuzlanskog kantona kao i resorni ministar eljko Kneiek.Novi projekat u GIKIL-u prezentirao je Guntupalli Jagannadham, generalni direktorkompanije koji se na samom poetku osvrnuo na uspjehe GIKIL-a, u proteklih osam godinaod kada je kompanija ponovo pokrenuta."GIKIL je svjetski proizvoa koksa koji izvozi irom svijeta, a fabrika ubriva Azotarakoja ove godine obiljeava 50 godina postojanja i rada, poveala je svoju proizvodnju uodnosu na prolu godinu. Moram rei i da sam ponosan to kao svjetska kompanijapratimo japansku TPM metodologiju i dobitnici smo jedne TPM nagrade. Zadovoljstvo mije bilo to se bosanska zastava jedan cijeli dan viorila u Japanu", istakao je Jagannadham.Prilikom prezentacije Jagannadham je istakao da je GIKILproizvoa broj dva elektrine energije, dodajui da seelektrina energija nakon interne upotrebe izvozi u mreuelektrodistribucije.GIKIL-ov novi projekat odnosi se na modernizacijuproizvodnje elektrine energije, odnosno pokretanje noveenergane u okviru koje bi bile usaglaene dvije tehnologije:preiavanje koksnog gasa i efikasna proizvodnja elektrine energije."Rije je o potpunoj transformaciji naina proizvodnje energije, u budunosti planiramopoveati proizvodnju, a u potpunosti smanjiti zagaenje. Investicija u ovaj projekat iznosipreko 58 miliona eura, a ukupni neto prihodi 13,6 miliona eura. Na ovaj nain povratinvesticije bi se desio u periodu od 4,3 godine", objasnio je Jagannadham, te dodao da jejedan od osnovnih ciljeva ovog projekta ist okoli. 4. http://www.gikil.ba/en/component/content/article/110-nastavak-uspjene-saradnje-gikil-a-i-srz-jezera-modracGIKIL Presented the New Project: Investment in Power Productionand the Environment Over 58 million EUROSFriday, 08 June 2012 04:47"Global Ispat Koksna Industrija" d.o.o. Lukavacpresented a new project at a meeting of businessmen of theTuzla Canton within the International Fair Energy,Industry, Mining in Tuzla which was held from 5th to 8th ofJune, 2012.It is a project of power production modernization in GIKIL -"The new power plant. The event was attended by manybusinessmen from the Tuzla Canton and Minister ofindustry, energy and mining of Tuzla Canton Zeljko Kneiek.Mr. Guntupalli Jagannadham, Managing Director of GIKIL, presented companys newproject. First he commented GIKILs successes in the past eight years since the companyrestarted its production.GIKIL is a worldwide producer of coke which exports around the world. Our fertilizerplant Azotara, which in this year celebrates 50 years of existence and successfuloperation, increased its production compared to last year. I have to say that Im proudbecause GIKIL is a global company who follows Japanese TPM methodology and we arethe winners of one TPM award. I was pleased that the Bosnian flag have blown a wholeday in Japan, pointed out Mr. Jagannadham.During the presentation Jagannadham said that GIKIL isnumber two private producer of electricity who aftermeeting companys internal demand supplies to the Stategrid as well.GIKILs new project refers to power productionmodernization with reference to activation of new powerplant. There would be adjusted two technologies: coke gaspurification and efficient production of power."This is a complete transformation of the way of energy production, in the future we planto increase production and reduce pollution completely. The investment in this projectamounts to over 58 million Euros and total net revenues of 13.6 million Euros. In this waythe investment return would happen in a period of 4.3 years," explained Mr. Jagannadham,adding that one of the main goals of this project is clean environment. 5. http://www.bihac.net/bosna-i-hercegovina/8430.htmlBiHInvesticija GIKIL-a u proizvodnju energijei okoliDatum objave:06/06/2012 23:31:00U okviru Meunarodnog sajama energije, industrije, rudarstva, koji se u Tuzli odrava od 5.do 8. juna 2012. godine, Global Ispat koksna industrija Lukavac, prezentirala je na susretuprivrednika Tuzlanskog kantona novi projekat, a to je modernizacija proizvodnje elektrineenergije u GIKIL-u - Nova energana. Skupu je prisustvovao vei broj privrednika sapodruja Tuzlanskog kantona kao i resorni ministar eljko Kneiek.Novi projekat u GIKIL-u prezentirao je Guntupalli Jagannadham, generalni direktorkompanije koji se na samom poetku osvrnuo na uspjehe GIKIL-a, u proteklih osam godinaod kada je kompanija ponovo pokrenuta."GIKIL je svjetski proizvoa koksa koji izvozi irom svijeta, a fabrika ubriva Azotara kojaove godine obiljeava 50 godina postojanja i rada, poveala je svoju proizvodnju u odnosu naprolu godinu. Moram rei i da sam ponosan to kao svjetska kompanija pratimo japanskuTPM metodologiju i dobitnici smo jedne od TPM nagrade. Zadovoljstvo mi je bilo to sebosanska zastava jedan cijeli dan viorila u Japanu", istakao je Jagannadham. 6. Prilikom prezentacije Jagannadham je istakao da je GIKIL proizvoa broj dva elektrineenergije, dodajui da se elektrina energija nakon interne upotrebe izvozi u mreuelektrodistribucije.GIKIL-ov novi projekat odnosi se na modernizaciju proizvodnje elektrine energije, odnosnopokretanje nove energane u okviru koje bi bile usaglaene dvije tehnologije: preiavanjekoksnog gasa i efikasna proizvodnja elektrine energije."Rije je o potpunoj transformaciji naina proizvodnje energije, u budunosti planiramopoveati proizvodnju, a u potpunosti smanjiti zagaenje. Investicija u ovaj projekat iznosipreko 58 miliona eura, a ukupni neto prihodi 13,6 miliona eura. Na ovaj nain povratinvesticije bi se desio u periodu od 4,3 godine", objasnio je Jagannadham, te dodao da jejedan od osnovnih ciljeva ovog projekta ist okoli.http://www.sodalive.ba/lukavac/gikil-predstavio-projekat-vrijedan-58-miliona-eura/GIKIL PREDSTAVIO PROJEKAT VRIJEDAN 58 MILIONA EURAU okviru Meunarodnog sajama energije, industrije, rudarstva, koji se u Tuzli odrava od 5.do 8. juna 2012. godine, Global Ispat koksna industrija Lukavac, prezentirala je na susretuprivrednika Tuzlanskog kantona novi projekat, a to je modernizacija proizvodnje elektrineenergije u GIKIL-u Nova energana.Guntuapalli Jagannadham 7. Skupu je prisustvovao vei broj privrednika sa podruja Tuzlanskog kantona kao i resorniministar eljko Kneiek.Novi projekat u GIKIL-u prezentirao je Guntupalli Jagannadham, generalni direktorkompanije koji se na samom poetku osvrnuo na uspjehe GIKIL-a, u proteklih osam godinaod kada je kompanija ponovo pokrenuta.- GIKIL je svjetski proizvoa koksa koji izvozi irom svijeta, a fabrika ubriva Azotara kojaove godine obiljeava 50 godina postojanja i rada, poveala je svoju proizvodnju u odnosu naprolu godinu. Moram rei i da sam ponosan to kao svjetska kompanija pratimo japanskuTPM metodologiju i dobitnici smo jedne od TPM nagrade. Zadovoljstvo mi je bilo to sebosanska zastava jedan cijeli dan viorila u Japanu istakao je Jagannadham.Prilikom prezentacije Jagannadham je istakao da je GIKIL proizvoa broj dva elektrineenergije, dodajui da se elektrina energija nakon interne upotrebe izvozi u mreuelektrodistribucije.GIKIL-ov novi projekat odnosi se na modernizaciju proizvodnje elektrine energije, odnosnopokretanje nove energane u okviru koje bi bile usaglaene dvije tehnologije: preiavanjekoksnog gasa i efikasna proizvodnja elektrine energije.- Rije je o potpunoj transformaciji naina proizvodnje energije, u budunosti planiramopoveati proizvodnju, a u potpunosti smanjiti zagaenje. Investicija u ovaj projekat iznosipreko 58 miliona eura, a ukupni neto prihodi 13,6 miliona eura. Na ovaj nain povratinvesticije bi se desio u periodu od 4,3 godine objasnio je Jagannadham, te dodao da jejedan od osnovnih ciljeva ovog projekta ist okoli.http://www.finbiz.ba/novost/gikil-predstavio-novi-projekat-investicija-u-proizvodnju-energije-i-okoli-preko-58-miliona-eur/419GIKIL predstavio novi projekat: Investicija u proizvodnju energije i okoli preko 58 milionaEURObjavljeno: 07.Jun.2012Novi projekat u GIKIL-u prezentirao je Guntupalli Jagannadham, generalni direktorkompanije koji se na samom poetku osvrnuo na uspjehe GIKIL-a, u proteklih osam godinaod kada je kompanija ponovo pokrenuta. "GIKIL je svjetski proizvoa koksa koji izvozi irom svijeta, a fabrika ubriva Azotara koja ove godine obiljeava 50 godina postojanja i rada, poveala je svoju proizvodnju u odnosu na prolu godinu. Moram rei i da sam ponosan to kao svjetska kompanija pratimo japansku TPM metodologiju i dobitnici smo jedne od TPM nagrade. Zadovoljstvo mi je bilo to se 8. bosanska zastava jedan cijeli dan viorila u Japanu", istakao je Jagannadham.Prilikom prezentacije Jagannadham je istakao da je GIKIL proizvoa broj dva elektrineenergije, dodajui da se elektrina energija nakon interne upotrebe izvozi u mreuelektrodistribucije.GIKIL-ov novi projekat odnosi se na modernizaciju proizvodnje elektrine energije, odnosnopokretanje nove energane u okviru koje bi bile usaglaene dvije tehnologije: preiavanjekoksnog gasa i efikasna proizvodnja elektrine energije."Rije je o potpunoj transformaciji naina proizvodnje energije, u budunosti planiramopoveati proizvodnju, a u potpunosti smanjiti zagaenje. Investicija u ovaj projekat iznosipreko 58 miliona eura, a ukupni neto prihodi 13,6 miliona eura. Na ovaj nain povratinvesticije bi se desio u periodu od 4,3 godine", objasnio je Jagannadham, te dodao da jejedan od osnovnih ciljeva ovog projekta ist okoli.http://volimtuzlu.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=5291:vie-od-58-miliona-eura-investicije&catid=44:novosti&Itemid=70GIKIL prezentirao novi projekatINVESTICIJA U PROIZVODNJU ENERGIJE I OKOLI VIE 58 MILIONA EURAGlobal Ispat koksna industrija Lukavac, prezentirala je na susretu privrednika Tuzlanskogkantona novi projekat, a to je modernizacija proizvodnje elektrine energije u GIKIL-u -Nova energana. Skupu je prisustvovao vei broj privrednika sa podruja Tuzlanskogkantona kao i resorni ministar eljko Kneiek. Novi projekat u GIKIL-u prezentirao jeGuntupalli Jagannadham, generalni direktor kompanije koji se na samom poetku osvrnuo nauspjehe GIKIL-a, u proteklih osam godina od kada je kompanija ponovo pokrenuta.- GIKILje svjetski proizvoa koksa koji izvozi irom svijeta, a fabrika ubriva Azotara koja ovegodine obiljeava 50 godina postojanja i rada, poveala je svoju proizvodnju u odnosu naprolu godinu. Moram rei i da sam ponosan to kao svjetska kompanija pratimo japanskuTPM metodologiju i dobitnici smo jedne od TPM nagrade. Zadovoljstvo mi je bilo to sebosanska zastava jedan cijeli dan viorila u Japanu istakao je Jagannadham. Prilikomprezentacije Jagannadham je istakao da je GIKIL proizvoa broj dva elektrine energije,dodajui da se elektrina energija nakon interne upotrebe izvozi u mreu elektrodistribucije.GIKIL-ov novi projekat odnosi se na modernizaciju proizvodnje elektrine energije, odnosnopokretanje nove energane u okviru koje bi bile usaglaene dvije tehnologije: preiavanjekoksnog gasa i efikasna proizvodnja elektrine energije. - Rije je o potpunoj transformacijinaina proizvodnje energije, u budunosti planiramo poveati proizvodnju, a u potpunostismanjiti zagaenje. Investicija u ovaj projekat iznosi preko 58 miliona eura, a ukupni neto 9. prihodi 13,6 miliona eura. Na ovaj nain povrat investicije bi se desio u periodu od 4,3 godine objasnio je Jagannadham, te dodao da je jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta ist okoli.http://www.depo.ba/promo/gikil-ova-investicija-u-okolis-i-proizvodnju-energije-vrijedi-preko-58-miliona-euraTUZLA/PREZENTOVAN NOVI PROJEKAT: GIKIL-ova investicija u okoli i proizvodnju energije vrijedi preko58 miliona euraSrijeda | 06.06.2012.U okviru Meunarodnog sajama energije, industrije, rudarstva, koji se u Tuzli odrava od 5.do 8. juna, Global Ispat koksna industrija Lukavac, prezentirala je na susretu privrednikaTuzlanskog kantona novi projekat, a to je modernizacija proizvodnje elektrine energije uGIKIL-u - Nova energana 10. Skupu je prisustvovao vei broj privrednika sa podruja Tuzlanskog kantona kao i resorniministar eljko Kneiek.Novi projekat u GIKIL-u prezentirao je Guntupalli Jagannadham, generalni direktorkompanije koji se na samom poetku osvrnuo na uspjehe GIKIL-a, u proteklih osam godinaod kada je kompanija ponovo pokrenuta.- GIKIL je svjetski proizvoa koksa koji izvozi irom svijeta, a fabrika ubriva Azotara kojaove godine obiljeava 50 godina postojanja i rada, poveala je svoju proizvodnju u odnosu naprolu godinu. Moram rei i da sam ponosan to kao svjetska kompanija pratimo japanskuTPM metodologiju i dobitnici smo jedne od TPM nagrade. Zadovoljstvo mi je bilo to sebosanska zastava jedan cijeli dan viorila u Japanu, istakao je Jagannadham.Prilikom prezentacije Jagannadham je istakao da je GIKIL proizvoa broj dva elektrineenergije, dodajui da se elektrina energija nakon interne upotrebe izvozi u mreuelektrodistribucije.GIKIL-ov novi projekat odnosi se na modernizaciju proizvodnje elektrine energije, odnosnopokretanje nove energane u okviru koje bi bile usaglaene dvije tehnologije: preiavanjekoksnog gasa i efikasna proizvodnja elektrine energije.- Rije je o potpunoj transformaciji naina proizvodnje energije, u budunosti planiramopoveati proizvodnju, a u potpunosti smanjiti zagaenje. Investicija u ovaj projekat iznosipreko 58 miliona eura, a ukupni neto prihodi 13,6 miliona eura. Na ovaj nain povratinvesticije bi se desio u periodu od 4,3 godine objasnio je Jagannadham, te dodao da jejedan od osnovnih ciljeva ovog projekta ist okoli. 11. http://new.seebiz.net/?s=GIKILGIKIL prezentirao projekat vrijedan 58miliona euraGIKIL-ov novi projekat odnosi se na modernizaciju proizvodnje elektrine energije, odnosnopokretanje nove energane u okviru koje bi bile usaglaene dvije tehnologije: preiavanjekoksnog gasa i efikasna proizvodnja elektrine energijeU okviru Meunarodnog sajama energije, industrije, rudarstva, koji se u Tuzli odrava od 5.do 8. juna 2012. godine, Global Ispat koksna industrija Lukavac prezentirala je na susretuprivrednika Tuzlanskog kantona novi projekat, a to je modernizacija proizvodnje elektrineenergije u GIKIL-u Nova energana. Skupu je prisustvovao vei broj privrednika sapodruja Tuzlanskog kantona kao i resorni ministar eljko Kneiek.Novi projekat u GIKIL-u prezentirao je Guntupalli Jagannadham, generalni direktorkompanije koji se na samom poetku osvrnuo na uspjehe GIKIL-a, u proteklih osam godinaod kada je kompanija ponovo pokrenuta.- GIKIL je svjetski proizvoa koksa koji izvozi irom svijeta, a fabrika ubriva Azotara kojaove godine obiljeava 50 godina postojanja i rada, poveala je svoju proizvodnju u odnosu naprolu godinu. Moram rei i da sam ponosan to kao svjetska kompanija pratimo japanskuTPM metodologiju i dobitnici smo jedne od TPM nagrade. Zadovoljstvo mi je bilo to sebosanska zastava jedan cijeli dan viorila u Japanu istakao je Jagannadham. 12. Prilikom prezentacije Jagannadham je istakao da je GIKIL proizvoa broj dva elektrineenergije, dodajui da se elektrina energija nakon interne upotrebe izvozi u mreuelektrodistribucije.GIKIL-ov novi projekat odnosi se na modernizaciju proizvodnje elektrine energije, odnosnopokretanje nove energane u okviru koje bi bile usaglaene dvije tehnologije: preiavanjekoksnog gasa i efikasna proizvodnja elektrine energije.- Rije je o potpunoj transformaciji naina proizvodnje energije, u budunosti planiramopoveati proizvodnju, a u potpunosti smanjiti zagaenje. Investicija u ovaj projekat iznosipreko 58 miliona eura, a ukupni neto prihodi 13,6 miliona eura. Na ovaj nain povratinvesticije bi se desio u periodu od 4,3 godine objasnio je Jagannadham, te dodao da jejedan od osnovnih ciljeva ovog projekta ist okoli.http://www.bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=47529GIKIL prezentirao novi projekatInvesticija u proizvodnju energije i okoli preko 58 milionaeuraPodijeli9U okviru Meunarodnog sajama energije, industrije, rudarstva, koji se uTuzli odrava od 5. do 8. juna 2012. godine, Global Ispat koksna industrijaLukavac, prezentirala je na susretu privrednika Tuzlanskog kantona noviprojekat, a to je modernizacija proizvodnje elektrine energije u GIKIL-u -Nova energana. 13. Skupu je prisustvovao vei broj privrednika sa podruja Tuzlanskogkantona kao i resorni ministar eljko Kneiek.Novi projekat u GIKIL-u prezentirao je Guntupalli Jagannadham, generalnidirektor kompanije koji se na samom poetku osvrnuo na uspjehe GIKIL-a, u proteklih osam godina od kada je kompanija ponovo pokrenuta.- GIKIL je svjetski proizvoa koksa koji izvozi irom svijeta, a fabrikaubriva Azotara koja ove godine obiljeava 50 godina postojanja i rada,poveala je svoju proizvodnju u odnosu na prolu godinu. Moram rei i dasam ponosan to kao svjetska kompanija pratimo japansku TPMmetodologiju i dobitnici smo jedne od TPM nagrade. Zadovoljstvo mi jebilo to se bosanska zastava jedan cijeli dan viorila u Japanu istakao jeJagannadham.Prilikom prezentacije Jagannadham je istakao da je GIKIL proizvoa brojdva elektrine energije, dodajui da se elektrina energija nakon interneupotrebe izvozi u mreu elektrodistribucije.GIKIL-ov novi projekat odnosi se na modernizaciju proizvodnje elektrineenergije, odnosno pokretanje nove energane u okviru koje bi bileusaglaene dvije tehnologije: preiavanje koksnog gasa i efikasnaproizvodnja elektrine energije. 14. - Rije je o potpunoj transformaciji naina proizvodnje energije, ubudunosti planiramo poveati proizvodnju, a u potpunosti smanjitizagaenje. Investicija u ovaj projekat iznosi preko 58 miliona eura, aukupni neto prihodi 13,6 miliona eura. Na ovaj nain povrat investicije bise desio u periodu od 4,3 godine objasnio je Jagannadham, te dodao daje jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta ist okoli.http://www.ekapija.ba/website/bih/page/585850GIKIL predstavio novi projekat: Investicijau proizvodnju energije i okoli preko 58miliona EUR 15. U okviru Meunarodnog sajama energije,industrije, rudarstva, koji se u Tuzli odrava od5. do 8. juna 2012. godine, Global Ispatkoksna industrija Lukavac, prezentirala je nasusretu privrednika Tuzlanskog kantona noviprojekat, a to je modernizacija proizvodnjeelektrine energije u GIKIL-u - Novaenergana. Skupu je prisustvovao vei brojprivrednika sa podruja Tuzlanskog kantonakao i resorni ministar eljko Kneiek.Novi projekat u GIKIL-u prezentirao jeGuntupalli Jagannadham, generalni direktorkompanije koji se na samom poetku osvrnuo na uspjehe GIKIL-a, u proteklih osam godinaod kada je kompanija ponovo pokrenuta."GIKIL je svjetski proizvoa koksa koji izvozi irom svijeta, a fabrika ubriva Azotarakoja ove godine obiljeava 50 godina postojanja i rada, poveala je svoju proizvodnju uodnosu na prolu godinu. Moram rei i da sam ponosan to kao svjetska kompanijapratimo japansku TPM metodologiju i dobitnici smo jedne od TPM nagrade. Zadovoljstvomi je bilo to se bosanska zastava jedan cijeli dan viorila u Japanu", istakao jeJagannadham.(Guntupalli Jagannadham)Prilikom prezentacije Jagannadham je istakaoda je GIKIL proizvoa broj dva elektrineenergije, dodajui da se elektrina energijanakon interne upotrebe izvozi u mreuelektrodistribucije.GIKIL-ov novi projekat odnosi se namodernizaciju proizvodnje elektrine energije,odnosno pokretanje nove energane u okvirukoje bi bile usaglaene dvije tehnologije:preiavanje koksnog gasa i efikasnaproizvodnja elektrine energije."Rije je o potpunoj transformaciji naina proizvodnje energije, u budunosti planiramopoveati proizvodnju, a u potpunosti smanjiti zagaenje. Investicija u ovaj projekat iznosipreko 58 miliona eura, a ukupni neto prihodi 13,6 miliona eura. Na ovaj nain povratinvesticije bi se desio u periodu od 4,3 godine", objasnio je Jagannadham, te dodao da jejedan od osnovnih ciljeva ovog projekta ist okoli. 16. http://www.banjalukain.com/nedjeljni-magazin/promo/gikil-ova-investicija-u-okolis-i-proizvodnju-energije-vrijedi-preko-58-miliona-euraTUZLA/PREZENTOVAN NOVI PROJEKAT: GIKIL-ova investicija u okoli i proizvodnju energije vrijedi preko58 miliona euraSrijeda | 06.06.2012.U okviru Meunarodnog sajama energije, industrije, rudarstva, koji se u Tuzli odrava od 5.do 8. juna, Global Ispat koksna industrija Lukavac, prezentirala je na susretu privrednikaTuzlanskog kantona novi projekat, a to je modernizacija proizvodnje elektrine energije uGIKIL-u - Nova energanaSkupu je prisustvovao vei broj privrednika sa podruja Tuzlanskog kantona kao i resorniministar eljko Kneiek.Novi projekat u GIKIL-u prezentirao je Guntupalli Jagannadham, generalni direktorkompanije koji se na samom poetku osvrnuo na uspjehe GIKIL-a, u proteklih osam godina 17. od kada je kompanija ponovo pokrenuta.- GIKIL je svjetski proizvoa koksa koji izvozi irom svijeta, a fabrika ubriva Azotara kojaove godine obiljeava 50 godina postojanja i rada, poveala je svoju proizvodnju u odnosu naprolu godinu. Moram rei i da sam ponosan to kao svjetska kompanija pratimo japanskuTPM metodologiju i dobitnici smo jedne od TPM nagrade. Zadovoljstvo mi je bilo to sebosanska zastava jedan cijeli dan viorila u Japanu, istakao je Jagannadham.Prilikom prezentacije Jagannadham je istakao da je GIKIL proizvoa broj dva elektrineenergije, dodajui da se elektrina energija nakon interne upotrebe izvozi u mreuelektrodistribucije.GIKIL-ov novi projekat odnosi se na modernizaciju proizvodnje elektrine energije, odnosnopokretanje nove energane u okviru koje bi bile usaglaene dvije tehnologije: preiavanjekoksnog gasa i efikasna proizvodnja elektrine energije.- Rije je o potpunoj transformaciji naina proizvodnje energije, u budunosti planiramopoveati proizvodnju, a u potpunosti smanjiti zagaenje. Investicija u ovaj projekat iznosipreko 58 miliona eura, a ukupni neto prihodi 13,6 miliona eura. Na ovaj nain povratinvesticije bi se desio u periodu od 4,3 godine objasnio je Jagannadham, te dodao da jejedan od osnovnih ciljeva ovog projekta ist okoli.http://www.seebiz.net/poslovanje/kompanije/gikil-prezentirao-projekat-vrijedan-58-miliona-euraGIKIL prezentirao projekat vrijedan 58 miliona euraObjavljeno: 06.06.2012.Izvor: bmgGIKIL-ov novi projekat odnosi se na modernizaciju proizvodnje elektrine energije, odnosnopokretanje nove energane u okviru koje bi bile usaglaene dvije tehnologije: preiavanjekoksnog gasa i efikasna proizvodnja elektrine energije 18. U okviru Meunarodnog sajama energije, industrije, rudarstva, koji se u Tuzli odrava od 5.do 8. juna 2012. godine, Global Ispat koksna industrija Lukavac prezentirala je na susretuprivrednika Tuzlanskog kantona novi projekat, a to je modernizacija proizvodnje elektrineenergije u GIKIL-u - Nova energana. Skupu je prisustvovao vei broj privrednika sapodruja Tuzlanskog kantona kao i resorni ministar eljko Kneiek.Novi projekat u GIKIL-u prezentirao je Guntupalli Jagannadham, generalni direktorkompanije koji se na samom poetku osvrnuo na uspjehe GIKIL-a, u proteklih osam godinaod kada je kompanija ponovo pokrenuta.- GIKIL je svjetski proizvoa koksa koji izvozi irom svijeta, a fabrika ubriva Azotara kojaove godine obiljeava 50 godina postojanja i rada, poveala je svoju proizvodnju u odnosu naprolu godinu. Moram rei i da sam ponosan to kao svjetska kompanija pratimo japanskuTPM metodologiju i dobitnici smo jedne od TPM nagrade. Zadovoljstvo mi je bilo to sebosanska zastava jedan cijeli dan viorila u Japanu istakao je Jagannadham.Prilikom prezentacije Jagannadham je istakao da je GIKIL proizvoa broj dva elektrineenergije, dodajui da se elektrina energija nakon interne upotrebe izvozi u mreuelektrodistribucije.GIKIL-ov novi projekat odnosi se na modernizaciju proizvodnje elektrine energije, odnosnopokretanje nove energane u okviru koje bi bile usaglaene dvije tehnologije: preiavanjekoksnog gasa i efikasna proizvodnja elektrine energije.- Rije je o potpunoj transformaciji naina proizvodnje energije, u budunosti planiramopoveati proizvodnju, a u potpunosti smanjiti zagaenje. Investicija u ovaj projekat iznosipreko 58 miliona eura, a ukupni neto prihodi 13,6 miliona eura. Na ovaj nain povratinvesticije bi se desio u periodu od 4,3 godine objasnio je Jagannadham, te dodao da jejedan od osnovnih ciljeva ovog projekta ist okoli.http://www.mojevijesti.ba/novost/125460/Na-Sajmu-energije-industrije-i-rudarstva-prezentovani 19. Drugi dan Sajma energije, industrije i rudarstva u Tuzli, obiljeili su susreti izlagaa i posjetilaca,prezentacije nekoliko izuzetno vrijednih projekata fabrika i firmi s podruja Tuzlanskog kantonaPodijeliTekst: A A ATuzlaNa Sajmu energije, industrije i rudarstva prezentovani projekti spodruja TKObjavljeno 06.06.2012 u 20:09Drugi dan Sajma energije, industrije i rudarstva u Tuzli, obiljeili su susreti izlagaa i posjetilaca, prezentacijenekoliko izuzetno vrijednih projekata fabrika i firmi s podruja Tuzlanskog kantona (TK).Global Ispat Koksna Industrija Lukavac na Sajmu prezentuje tri vana projekta. Prvi je Fabrika za proizvodnjuubriva, s tradicijom od 50 godina, u kojoj je u projekte modernizacije i energetske efikasnosti uloeno prekosedam miliona KM. Predstavljaju se i sa CDM-projektom, gdje e se raditi na obnovljivim i istim izvorimaenergije.Kao najbitnije, elni ljudi GIKIL-a izdvojili su namjeru modernizacije postojee proizvodnje elektrine energije uokviru fabrike, u ta bi trebalo biti uloeno oko 50 miliona eura.Fabrika soli Tuzla prezentovala je izuzetno vaan projekat Nove Solane, to bi trebalo biti realizirano u rokuod pet godina. Na ovaj nain, bi proizvodnja trebala biti viestruko poveana.S druge strane, gabariti Solane e se smanjiti s obzirom na potrebe i planove razvoja grada Tuzle, kazao jedirektor Izudin Kapetanovi.Predstavnici tuzlanska firme Elkom govorili su o napretku u upravljanju sa postrojenjima u procesnoj industrijii rudarstvu.Ministar industrije, energetike i rudarstva TK-a eljko Kneiek naglasio je da je prema dosadanjimpokazateljima, stanje u industriji mnogo bolje u odnosu na 2011. godinu.Jedna od sajamskih aktivnosti bila je i Konferencija Energetski dani Tuzla 2012. 20. "Energetska efikasnost je razvojna prilika i trend u svijetu", kazao je domain, naelnik Opine Tuzla JasminImamovi.Primjer je zgrada Opine, gdje su trokovi za grijanje, nakon postavljanja, fasade, tzv. pametne podstanice, ipopravke stolarije, smanjeni sa 30, na 7.000 KM.Za sutra i prekosutra najavljena je meunarodna konferencija ENERGA, a najvei broj tema odnosit e se naobnovljive energetske izvore i podruje energetske efkasnosti.http://www.internovine.com/index.php/bilten-kantonalne-privredne-komore-tuzla/105-bilten-kantonalne-privredne-komore-tuzla-/11212-nova-ulaganja-ep-bih-u-rudnike-u-rad-puten-remontovani-bager-srs-402GIKIL NA SUSRETU PRIVREDNIKA PREZENTIRAO NOVI PROJEKATGlobal Ispat koksna industrija Lukavac, prezentirala je na susretu privrednika Tuzlanskogkantona novi projekat, a to je modernizacija proizvodnje elektrine energije u GIKIL-u -"Nova energana". Skupu je prisustvovao vei broj privrednika sa podruja Tuzlanskogkantona kao i resorni ministar eljko Kneiek. Novi projekat u GIKIL-u prezentirao jeGuntupalli Jagannadham, generalni direktor kompanije koji se na samom poetku osvrnuona uspjehe GIKIL-a, u proteklih osam godina od kada je kompanija ponovo pokrenuta. -GIKIL je svjetski proizvoa koksa koji izvozi irom svijeta, a fabrika ubriva Azotarakoja ove godine obiljeava 50 godina postojanja i rada, poveala je svoju proizvodnju uodnosu na prolu godinu. Moram rei i da sam ponosan to kao svjetska kompanijapratimo japansku TPM metodologiju i dobitnici smo jedne od TPM nagrade.Zadovoljstvo mi je bilo to se bosanska zastava jedan cijeli dan viorila u Japanu - istakaoje Jagannadham. Prilikom prezentacije Jagannadham je istakao da je GIKIL proizvoa brojdva elektrine energije, dodajui da se elektrina energija nakon interne upotrebe izvozi umreu elektrodistribucije. GIKIL-ov novi projekat odnosi se na modernizaciju proizvodnjeelektrine energije, odnosno pokretanje nove energane u okviru koje bi bile usaglaene dvijetehnologije: preiavanje koksnog gasa i efikasna proizvodnja elektrine energije.- Rije je opotpunoj transformaciji naina proizvodnje energije, u budunosti planiramo poveatiproizvodnju, a u potpunosti smanjiti zagaenje. Investicija u ovaj projekat iznosi preko58 miliona eura, a ukupni neto prihodi 13,6 miliona eura. Na ovaj nain povratinvesticije bi se desio u periodu od 4,3 godine - objasnio je Jagannadham, te dodao da jejedan od osnovnih ciljeva ovog projekta ist okoli. 21. http://www.rtvslon.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=4497:na-susretu-privrednika-tk-predstavljeni-strateki-vani-projekti-za-na-kanton&catid=1:vijesti&Itemid=5Na susretu privrednika TK predstavljeni strateki vaniprojekti za na kantonSrijeda, 06 Juni 2012 15:53 | Autor Selma JatidU okviru Sajma energije, industrije i rudarstva u Tuzli danas su odrani susreti privrednika sapodruja TK na kojima su predstavljeni neki od izuzetno vanih projekata za na kanton.Uporednom analizom stanja u oblasti industrije, energetike i rudarstva prethodnih godina,konstatovano je da je stanje zabiljeeno u 2011. godini znatno povoljnije.Iako je poraavajui podatak da je zaposlenost smanjena za pet posto, u svim privrednimoblastima ukupni prihodi su tokom 2011. godine porasli za devet posto. Prisutnima supredstavljena i tri znaajna razvojna projekta, projekat GIKIL-a , ELKOM-a i Solane Tuzla.Danas su prezentovani planovi za budunost u domenu energetskog sektora, cjelokupnatransformacija svega onoga to mi proizvodimo u odnosu na ono to emo u budunostiproizvoditi. Investicija e biti do nekih 60 miliona eura koja bi se realizovala u slijedee 22. dvije godine. Cilj sveukupnog projekta je ist okoli, izjavio je Guntupalli Jagannadham,generalni direktor GIKIL-a.Fabrika soli Tuzla prezentirala je izuzetno vaan projekat Nove Solane, to bi trebalo bitirealizirano u roku od pet godina. Krajnji cilj ovog projekta je potpuno savremenaautomatizirana Solana sa dvostruko viom proizvodnjom i do 300 000 tona soli godinje.Trei i etvrti dan Sajma bie posveeni Meunarodnoj konferenciji ENERGA , a najveibroj tema odnosit e se na obnovljive energetske izvore i podruje energetske ekasnosti.http://www.rtvtk.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=26424:na-sajmu-energije-industrije-i-rudarstva-u-tuzli-prezentovani-izuzetno-vrijedni-projekti&catid=81:europe&Itemid=197Na Sajmu energije, industrije i rudarstva u Tuzliprezentovani izuzetno vrijedni projektiSrijeda, 06 JUNI 2012 13:01 Emir AltumbabicDrugi dan Sajma energije, industrije i rudarstva u Tuzli, obiljeili su susreti izlagaa i posjetilaca, prezentacije nekoliko izuzetno vrijednih projekata fabrika i firmi s podruja Tuzlanskog kantona. Ministar industrije, energije i rudarstva TK prezentirao je stanje u privredi u 2011., s osvrtom na prvih pet mjeseci u ovoj godini. Takoer, u okviru sajma, a u organizaciji Opdine Tuzla odrana je Konferencija Energetski dani Tuzla 2012. Global Ispat Koksna Industrija Lukavac na Sajmu prezentuje tri vana projekta. Prvi jeFabrika za proizvodnju ubriva, s tradicijom od 50 godina, u kojoj je u projekte modernizacijei energetske efikasnosti uloeno preko 7 miliona KM. Predstavljaju se i sa CDM-projektom,gdje e se raditi na obnovljivim i istim izvorima energije. Kao najbitnije, elni ljudi GIKIL-aizdvojili su namjeru modernizacije postojee proizvodnje elektrine energije u okviru fabrike,u ta bi trebalo biti uloeno oko 50 miliona eura.Fabrika soli Tuzla prezentirala je izuzetno vaan projekat Nove Solane, to bi trebalo bitirealizirano u roku od 5 godina. Na ovaj nain, bi proizvodnja trebala biti viestruko poveana.S druge strane, gabariti Solane e se smanjiti s obzirom na potrebe i planove razvoja grada 23. Tuzle, kazao je direktor Izudin Kapetanovi.Predstavnici tuzlanska firme Elkom govorili su o napretku u upravljanju sa postrojenjima uprocesnoj industriji i rudarstvu. Ministar industrije, energetike i rudarstva TK eljkoKneiek naglasio je da je prema dosadanjim pokazateljima, stanje u industriji mnogo boljeu odnosu na 2011. godinu. Jedna od sajamskih aktivnosti bila je i Konferencija Energetskidani Tuzla 2012. Energetska efikasnost je razvojna prilika i trend u svijetu, kazao jedomain, naelnik Tuzle Jasmin Imamovi. Primjer je zgrada Opine, gdje su trokovi zagrijanje, nakon postavljanja, fasade, tzv. pametne podstanice, i popravke stolarije, smanjenisa 30, na 7 hiljada KM. Za sutra i prekosutra najavljena je meunarodna konferencijaENERGA , a najvei broj tema odnosit e se na obnovljive energetske izvore i podrujeenergetske ekasnosti.http://www.kupujmodomace.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=7263:gikil-i-solana-predstavili-svoje-projekte-&catid=5:izdvojene-vijesti&Itemid=11GIKIL i Solana predstavili svoje projekteetvrtak, 07 Juni 2012 11:470 KomentariDrugi dan Sajma energije, industrije i rudarstva u Tuzli, obiljeili sususreti izlagaa i posjetilaca, prezentacije nekoliko izuzetno vrijednihprojekata fabrika i firmi s podruja Tuzlanskog kantona (TK).Global Ispat Koksna Industrija Lukavac na Sajmu prezentuje trivana projekta. Prvi je Fabrika za proizvodnju ubriva, s tradicijomod 50 godina, u kojoj je u projekte modernizacije i energetskeefikasnosti uloeno preko sedam miliona KM. Predstavljaju se i saCDM-projektom, gdje e se raditi na obnovljivim i istim izvorima energije.Kao najbitnije, elni ljudi GIKIL-a izdvojili su namjeru modernizacije postojee proizvodnjeelektrine energije u okviru fabrike, u ta bi trebalo biti uloeno oko 50 miliona eura.Fabrika soli Tuzla prezentirala je izuzetno vaan projekat Nove Solane, to bi trebalo bitirealizirano u roku od pet godina. Na ovaj nain, bi proizvodnja trebala biti viestrukopoveana.S druge strane, gabariti Solane e se smanjiti s obzirom na potrebe i planove razvoja gradaTuzle, kazaojedirektorIzudin Kapetanovi.Predstavnici tuzlanska firme Elkom govorili su o napretku u upravljanju sa postrojenjima uprocesnojindustriji i rudarstvu.Ministar industrije, energetike i rudarstva TK-a eljko Kneiek naglasio je da je premadosadanjim pokazateljima, stanje u industriji mnogo bolje u odnosu na 2011. godinu.Jedna od sajamskih aktivnosti bila je i Konferencija Energetski dani Tuzla 2012.- Energetska efikasnost je razvojna prilika i trend u svijetu, kazao je domain, naelnikOpine Tuzla Jasmin Imamovi. Primjer je zgrada Opine, gdje su trokovi za grijanje, nakon 24. postavljanja, fasade, tzv. pametne podstanice, i popravke stolarije, smanjeni sa 30, na 7.000KM.Za sutra i prekosutra najavljena je meunarodna konferencija ENERGA, a najvei broj temaodnosit e se na obnovljive energetske izvore i podruje energetske ekasnosti.http://www.indikator.ba/ekonomija/14451-gikil-i-solana-sajam-energije-tuzlaGIKIL i Solana predstavili svoje projekte etvrtak, 07 Lipanj 2012 04:27 Indikator.ba Sajam u TuzliDrugi dan Sajma energije, industrije i rudarstva u Tuzli,obiljeili su susreti izlagaa i posjetilaca, prezentacijenekoliko izuzetno vrijednih projekata fabrika i firmi spodruja Tuzlanskog kantona (TK).Global Ispat Koksna Industrija Lukavac na Sajmu prezentuje tri vana projekta. Prvi jeFabrika za proizvodnju ubriva, s tradicijom od 50 godina, u kojoj je u projekte modernizacijei energetske efikasnosti uloeno preko sedam miliona KM. Predstavljaju se i sa CDM-projektom, gdje e se raditi na obnovljivim i istim izvorima energije.Kao najbitnije, elni ljudi GIKIL-a izdvojili su namjeru modernizacije postojee proizvodnjeelektrine energije u okviru fabrike, u ta bi trebalo biti uloeno oko 50 miliona eura.Fabrika soli Tuzla prezentirala je izuzetno vaan projekat Nove Solane, to bi trebalo bitirealizirano u roku od pet godina. Na ovaj nain, bi proizvodnja trebala biti viestrukopoveana.S druge strane, gabariti Solane e se smanjiti s obzirom na potrebe i planove razvoja gradaTuzle, kazao je direktor Izudin Kapetanovi.Predstavnici tuzlanska firme Elkom govorili su o napretku u upravljanju sa postrojenjima u 25. procesnoj industriji i rudarstvu.Ministar industrije, energetike i rudarstva TK-a eljko Kneiek naglasio je da je premadosadanjim pokazateljima, stanje u industriji mnogo bolje u odnosu na 2011. godinu.Jedna od sajamskih aktivnosti bila je i Konferencija Energetski dani Tuzla 2012.- Energetska efikasnost je razvojna prilika i trend u svijetu, kazao je domain, naelnikOpine Tuzla Jasmin Imamovi. Primjer je zgrada Opine, gdje su trokovi za grijanje, nakonpostavljanja, fasade, tzv. pametne podstanice, i popravke stolarije, smanjeni sa 30, na 7.000KM.Za sutra i prekosutra najavljena je meunarodna konferencija ENERGA, a najvei broj temaodnosit e se na obnovljive energetske izvore i podruje energetske ekasnosti.http://www.dnevniavaz.ba/vijesti/biznis/100251-u-okviru-medjunarodnog-sajma-energije-industrije-i-rudarstva-gikil-predstavio-projekt-od-58-miliona-eura.htmlU okviru Meunarodnog sajma energije,industrije i rudarstva: GIKIL predstavioprojekt od 58 miliona euraInvesticije bi bile vraene u periodu od tri-etiri godine, kae JaganadamAutor A. Mu. | Objavljeno 11.06.2012. u 10:41S prezentacije projekta na susretu privrednika TKU okviru Meunarodnog sajma energije, industrije irudarstva u Tuzli kompanija "Global Ispat Koksnaindustrija Lukavac" (GIKIL) prezentirala je nasusretu privrednika Tuzlanskog kantona noviprojekt. Rije je o modernizaciji proizvodnjeelektrine energije u GIKIL-u - "Nova energana".- Rije je o potpunoj transformaciji proizvodnjeenergije. U budunosti planiramo poveatiproizvodnju i u potpunosti smanjiti zagaenje. 26. Investicija u ovaj projekt je vea od 58 miliona eura, a ukupni neto prihodi su 13,6 milionaeura. Na ovaj nain investicije bi bile vraene u periodu od tri-etiri godine - objasnio jeGuntupali Jaganadam (Guntupalli Jagannadham), generalni direktor GIKIL-a.Novi projekt odnosi se na modernizaciju proizvodnje elektrine energije, pokretanje noveenergane, u okviru koje bi bile usaglaene dvije tehnologije, preiavanje koksnog plina iefikasna proizvodnja elektrine energije.Proizvoa "broj dva"Prilikom prezentacije Jaganadam je istakao da je GIKIL proizvoa "broj dva" elektrineenergije i dodao da se elektrina energija nakon interne upotrebe izvozi u mreuelektrodistribucije.http://www.learnbosnian.com/u-okviru-medunarodnog-sajma-energije-industrije-i-rudarstva-gikil-predstavio-projekt-od-58-miliona-eura/U okviru Meunarodnog sajma energije,industrije i rudarstva: GIKIL predstavioprojekt od 58 miliona euraBy adis | Published: June 11, 2012S prezentacije projekta na susretu privrednika TKU okviru Meunarodnog sajma energije, industrije i rudarstva u Tuzli kompanija GlobalIspat Koksna industrija Lukavac (GIKIL) prezentirala je na susretu privrednika Tuzlanskogkantona novi projekt. Rije je o modernizaciji proizvodnje elektrine energije u GIKIL-u Nova energana.- Rije je o potpunoj transformaciji proizvodnje energije. U budunosti planiramo poveatiproizvodnju i u potpunosti smanjiti zagaenje. Investicija u ovaj projekt je vea od 58 milionaeura, a ukupni neto prihodi su 13,6 miliona eura. Na ovaj nain investicije bi bile vraene uperiodu od tri-etiri godine objasnio je Guntupali Jaganadam (Guntupalli Jagannadham),generalni direktor GIKIL-a. 27. Novi projekt odnosi se na modernizaciju proizvodnje elektrine energije, pokretanje noveenergane, u okviru koje bi bile usaglaene dvije tehnologije, preiavanje koksnog plina iefikasna proizvodnja elektrine energije.Proizvoa broj dvaPrilikom prezentacije Jaganadam je istakao da je GIKIL proizvoa broj dva elektrineenergije i dodao da se elektrina energija nakon interne upotrebe izvozi u mreuelektrodistribucije.http://limun.hr/main.aspx?id=823476U okviru Meunarodnog sajma energije, industrije irudarstva: GIKIL predstavio projekt vrijedan 58 milijunaeura11.6.2012 13:11:00 | Autor/Izvor PressCutU okviru Meunarodnog sajma energije, industrije i rudarstva u Tuzli kompanija Global IspatKoksna industrija Lukavac (GIKIL) prezentirala je na susretu gospodarstvenika Tuzlanskogkantona novi projekt. Rije je o modernizaciji proizvodnje elektrine energije u GIKIL-uNova energana. Rije je o potpunoj transformaciji proizvodnje energije. U budunostiplaniramo poveati proizvodnju i u potpunosti smanjiti zagaenje. Ulaganje u ovaj projekt jevee od 58 milijuna eura, a ukupni neto prihodi su 13,6 milijuna eura. Na ovaj nain uloenobi bilo vraeno u razdoblju od tri do etiri godine, objasnio je Guntupalli Jagannadham,generalni direktor GIKIL-a.Novi projekt odnosi se na modernizaciju proizvodnje elektrine energije, pokretanje noveenergane, u okviru koje bi bile usuglaene dvije tehnologije, proiavanje koksnog plina iefikasna proizvodnja elektrine energije. Prilikom prezentacije Jaganadam je istaknuo da jeGIKIL proizvoa broj dva elektrine energije i dodao da se elektrina energija nakon interneupotrebe izvozi u mreu elektrodistribucije.