2
AUTOMATSKI REGULATOR PROTOKA SA ULOŠKOM OD POLIMERA FUNKCIJA I KARAKTERISTIKE Sistem centralnog grejanje: srce sistema regulacije 121 - 126 - 127 SERIJE ® 121 serija: telo ventila u obliku slova Y omogućava jednostavnu zamenu uloška i poseduje još i zaustavni loptasti ventil. 126 serija: sa telom ventila u obliku Y filtera za jednostavnu zamenu uloška i priključcima za merenje diferencijalnog pritiska. 127 serija poseduje kompaktno telo ventila i dimenzije koje olakšavaju montažu i na krajnjim primaocima energije i na zonskim delovima cevovoda. Automatski regulator protoka omogućava održavanje konstantnog protoka radnog fluida i kada se radni uslovi u hidrauličkom krugu menjaju. Koristi se za automasko balansiranje strujnih krugova i garantuje projektovani protok za svakog potrošača u sistemu. Uložak koji se može menjati napravljen je od polimernih materijala, velike čvrstoće, otpornih na stvaranje naslage i niskog nivoa buke tokom rada. Grejanje

305 SERIES AUTOMATSKI REGULATOR PROTOKA SA ULOŠKOM … · Automatski regulator protoka omogućava održavanje konstantnog protoka radnog fluida i kada se radni uslovi u hidrauličkom

  • Upload
    others

  • View
    10

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 305 SERIES AUTOMATSKI REGULATOR PROTOKA SA ULOŠKOM … · Automatski regulator protoka omogućava održavanje konstantnog protoka radnog fluida i kada se radni uslovi u hidrauličkom

AUTOMATSKI REGULATOR PROTOKA SA ULOŠKOM OD POLIMERA

FUNKCIJA I KARAKTERISTIKE

305 SERIES

Sistem centralnog grejanje: srce sistema regulacije

121 - 126 - 127 SERIJE

®

121 serija: telo ventila u obliku slova Y omogućava jednostavnu zamenu uloška i poseduje još i zaustavni loptasti ventil.

126 serija: sa telom ventila u obliku Y filtera za jednostavnu zamenu uloška i priključcima za merenje diferencijalnog pritiska.

127 serija poseduje kompaktno telo ventila i dimenzije koje olakšavaju montažu i na krajnjim primaocima energije i na zonskim delovima cevovoda.

Automatski regulator protoka omogućava održavanje konstantnog protoka radnog fluida i kada se radni uslovi u hidrauličkom krugu menjaju.

Koristi se za automasko balansiranje strujnih krugova i garantuje projektovani protok za svakog potrošača u sistemu.

Uložak koji se može menjati napravljen je od polimernih materijala, velike čvrstoće, otpornih na stvaranje naslage i niskog nivoa buke tokom rada.

Grejanje

Page 2: 305 SERIES AUTOMATSKI REGULATOR PROTOKA SA ULOŠKOM … · Automatski regulator protoka omogućava održavanje konstantnog protoka radnog fluida i kada se radni uslovi u hidrauličkom

CALEFFI HIDROTERMIKA d.o.o. · Predstavništvo Vojvode Dobrnjca 18 · 11000 Beograd · Srbijatel. +381 11 32 93 540 · fax +381 11 32 93 541

www.caleffi.com · [email protected] · © Copyright 2017 Caleffi

ZADRŽAVAMO PRAVO DA UNESEMO POBOLJŠANJA I IZMENENA NAVEDENE OPISANE PROIZVODE I NA TEHNIČKE PODATKE U SVAKOM

TRENUTKU BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTANJA.

PRINCIP RADA

IZMENJLJIVI ULOŽAK

KARAKTERISTIKE

KOMPAKTNO TELO VENTILA

ASORTIMAN PROIZVODA

KOD PRIKLJUČCI OPSEG PROTOKA (m3/h)

121141... 1/2” 0,085÷1,2

121151... 3/4” 0,085÷1,6

121161... 1” 0,5÷5

121171... 1 1/4” 0,5÷5

121181... 1 1/2” 5,5÷11

121191... 2” 5,5÷11

KOD PRIKLJUČCI OPSEG PROTOKA (m3/h)

126141... 1/2” 0,085÷1,2

126151... 3/4” 0,085÷1,6

126161... 1” 0,5÷5

126171... 1 1/4” 0,5÷5

126181... 1 1/2” 5,5÷11

126191... 2” 5,5÷11

KOD PRIKLJUČCI OPSEG PROTOKA (m3/h)

127141... 1/2” 0,085÷1,2

127151... 3/4” 0,085÷1,6

127161... 1” 0,5÷5

127171... 1 1/4” 0,5÷5

127181... 1 1/2” 4,5÷11

127191... 2” 4,5÷11

OPSEG Δp 15-200 kPa

RADNA TEMPERATURA -20÷100°C (121-126 serije) 0÷100°C (127 serija)

MAKS. RADNI PRITISAK 16 bar (127 serije) 25 bar (121-126 serije)

RADNI FLUID voda, rastvori glikola

MAKS. PROCENAT GLIKOLA 50%

0359

017S

R

U ovom slučaju regulacioni klip ostaje u početnom položaju bez pritiska na oprugu itako omogućava fluidu maksimalni protok kroz poprečni presek.U praksi, klip deluje kao fiksni otvor i protok zavisi samo od diferencijalnog pritiska.

Kada je diferencijalni pritisak unutar kontrolnog opsega, klip sabija oprugu i tako fluidu omogućava adekvatan protok koji je jednak nominalnom.

U ovom slučaju, klip potpuno sabija oprugu i ostavlja otvorenim fiksni deo kao prolaz za fluid.Kao i u prvom slučaju , klip deluje kao fiksni regulator i protok zavisi samo od diferencijalnog pritiska.

121 - 126 serijeUnutrašnji regulator protoka je u obliku uloška koji omogućava laku demontažu u slučaju potrebe za proverom ili zamenom.

127 serijaOva serija proizvoda poseduje telo ventila koje znatno olakšava i snižava cenu montaže na cevovod.Uložak može biti proveren ili zamenjen odvrtanjem holendera sa tela ventila.

Ispod kontrolnog opsega Unutar kontrolnog opsega Iznad kontrolnog opsegacod.Q

=Range ∆p =

m3/hkPa

15018

CALEFFI

®

CALEFFI

Prot

ok

Prot

ok

Prot

ok

∆p MAX (kPa) ∆p MAX (kPa) ∆p MAX (kPa)∆p MIN (kPa)∆p MIN (kPa)∆p MIN (kPa)