Click here to load reader

3. Stavební elementy nervové soustavy

 • View
  52

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

3. Stavební elementy nervové soustavy. Stavební elementy NS. MEZIBINĚČNÁ HMOTA. NEURONY. NEUROGLIE (GLIOVÉ BUŇKY). - SCHWANNOVY B. - GANGLIOVÉ SATELITNÍ B. (amficyty). - ASTROCYTY - OLIGODENDROCYTY - MIKROGLIE - EPENDYMOCYTY. CNS. - PowerPoint PPT Presentation

Text of 3. Stavební elementy nervové soustavy

 • - SCHWANNOVY B. - GANGLIOV SATELITN B. (amficyty) - ASTROCYTY - OLIGODENDROCYTY - MIKROGLIE - EPENDYMOCYTYVdy funguj jako celek!!!NEURONYMEZIBINN HMOTANEUROGLIE (GLIOV BUKY)

 • psun ivin odvod katabolit

 • = zkladn funkn a stavebn jednotka, v mozku cca 100 mld. PENOS INFORMAC- 1835 J. E. Purkyn

 • tlo (soma)-plazmatick membrna + neuroplazma -jdro s jadrkem + dal organely, syntza protein a dalch ltek -pi pokozen degenerace /smrt neuronu dendrity-vbky tla k pjmu informac z jinch bunk, dostediv drha -krat, bohat stromekovit vtven -dendritick trny vnlky, kter zvtuj povrch axon (neurit, nervov vlkno) -nejdel vbek (a 1m), odstupuje z axonovho hrbolku; odstediv drha -prvn oddl je iniciln segment -vedou vzruch smrem od bu. tla -obalen myelinovou pochvou

 • myelinov pochva-izolace a ochrana axon -urychlen rychlosti penosu informace -peruovna Ranvierovmi zezysynaptick knoflk-rozen konce telodendri -obsahuj vky s neurotransmitery (penos informace)

 • dlen jen bhem nitrodlonho vvoje z neuroblastzral neurony se nemno, s vkem ubvajALE!!! v mozku jsou kmenov buky diferenciace v neurony=sebeobnova zralho mozku

 • Neuroglie AstrocytyMikroglie =HortegovyglieOligodendrocyty =OligodendroglieSchwannovybukySatelitn buky =amficytyv CNS v PNSEpendymov buky

 • Ependymov bukyAstrocytyjsou hvzdicovit buky s dlouhmi vbky. Vtinou jednm vbkem nalhaj na stnu kapilry a druhm se dotkaj povrchu neuronu. Krom podprn funkce maj i vivnou funkci. Astrocyty tak podporuj vznik tsnch spoj mezi bukami vystlajcmi krevn vlsenice v mozku. Vsledkem je barira mezi krv a mozkem tzv. hematoencefalick barira, kter omezuje prchod vtiny ltek do mozku, kontroluje a udruje stl prosted v CNS.tvo vstelku dutin CNS; fylogeneticky i ontogeneticky nejstar.

 • 50 m

 • astrocytastrocytoligodendrocyt

 • Oligodendrocyty =OligodendroglieMikroglie =Hortegovy glienejmen gliov elementy, astn se obrannch a klidovch akc jsou schopny fagocytozy; mezodermln pvod-do mozku vstupuj v pozdnm embryonlnm vvojiobklopuj vbky neuron a vytvej myelinov pochvy axon (v PNS jsou obdobou Schwannovy buky)

 • Ranvierv zezAxonyMyelinov pochvaMyelinJedna oligodendroglie tvo myelin a pro 35 axon. Jedna Schwannova buka jen pro jeden axon.

 • mikroglieoligodendrocytymikroglie

 • SchwannovybukySatelitn buky =amficytyzkladn typ neuroglie v PNS. Rotac bunk kolem axonovho vlkna vznik myelinov pochva. Krom mechanickho vznamu m Schwannova buka tak vznam metabolick.hraj vznamnou roli v metabolickch procesech gangliovch bunk. Nalhaj na povrch neuron. Nktermi autory jsou povaovny za modifikaci Schwannovch bunk, ale nikdy se nepodl na tvorb myelinu.

Search related