of 16 /16
3. Delkursus. 3. Delkursus. Otoneurologi Otoneurologi Rigshospitalet, 6 Rigshospitalet, 6 - - 8 september, 2004 8 september, 2004 Vertigo Vertigo set fra den praktiserende otologs side set fra den praktiserende otologs side Knud Larsen Knud Larsen

3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser

Embed Size (px)

Text of 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3...

Page 1: 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser

3. Delkursus. 3. Delkursus. OtoneurologiOtoneurologiRigshospitalet, 6Rigshospitalet, 6--8 september, 20048 september, 2004

VertigoVertigo set fra den praktiserende otologs sideset fra den praktiserende otologs sideKnud LarsenKnud Larsen

Page 2: 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser

AURIS INTERNA OG OTONEUROLOGISKAURIS INTERNA OG OTONEUROLOGISK2001 2001 -- 20022002

AUDIOVESTOTONEU67

7

26

Page 3: 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser

H81 Forstyrrelser i ligevægtssansMorbi functionis organi vestibularisExcl.: Vertigo uden specifikation (R42.9).

Vertigo epidemica (A88.1)

H81.0 Morbus Meniere

H81.1 Vertigo paroxystica benigna

H81.2 Neuritis vestibularis

H81.3 Anden form for perifer vertigo

H81.4 Vertigo centralis

H81.8 Andre forstyrrelser i den vestibulære funktion

H81.9 Vestibulær funftionsforstyrrelse uden specifikation

H82 Svimmelhed ved sygdomme klassificeret andetsteds

Vertigo in morbis alibi classificatis

H82.9 Vertigo ved sygdomme klassificeret andetsteds

Page 4: 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser

UDREDNING AF SVIMMELHED I OTOLOGPRAKSISUDREDNING AF SVIMMELHED I OTOLOGPRAKSIS

ANAMNESE

OBJEKTIV OTOLOGISK INCL. CRANIENERVER

AUDIOGRAM 0G TALEAUDIOMETRI

TYMPANOMETRI OG REFLEKSER

VESTIBULÆRUNDERSØGELLSE

POSITIONSNYSTAGMUS, SPONTANNYSTAGMUS

BLIKRETNINGSN., N. EFTER HOVEDRYST

KALORISK TEST,

(ENG, AUTOROTATIONSTEST, VIDEOOCULOGRAFI)

HJERNESTAMMEAUDIOMETRI

KOORDINATION, DIADOKOKINESE, ROMBERG, GANG

MR-SCANNING, CT,

Page 5: 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser

VAT

Page 6: 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser
Page 7: 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser
Page 8: 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser
Page 9: 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser
Page 10: 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser
Page 11: 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser

ANAMNESEANAMNESE

Eks:

Hvad er det du fornemmer når du siger du er svimmel?

Hvor lang tid har det stået på/ strakt sig over?

Hvor tit står det på?

Hvor lang tid varer det ad gangen?

Hvordan begyndte det, pludseligt - gradvist?

Er der noget der provokerer din svimmelhed frem?

Får du kvalme eller opkastning?

Sker der noget med hørelsen?

+ selvfølgelig alle sædvanlige journaloplysninger.

Page 12: 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser

bppvneuritismenierean.periferandre forstyrved sygd andetscentralis

ICD10 koder. N = 310

H81.1

H81.2H81.0

H81.3

H81.8

H82.9

H81.4

Page 13: 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser

bppvneurigyr/menieandetfob.post.psykvertbasartscl/degcentr/ukar

Årsager :

Page 14: 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser

BPPVBPPVKKøøn og aldersfordelingn og aldersfordelingN = 816N = 816Kvinder = 561 ; MKvinder = 561 ; Mæænd = 255nd = 255

0

20

40

60

80

100

120

140

.10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-

KvinderMænd

Page 15: 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser

NeuritisNeuritis vestibularisvestibularisKKøøn og aldersfordelingn og aldersfordelingN = 772N = 772kvinder = 515; mkvinder = 515; mæænd = 257nd = 257

0

20

40

60

80

100

120

.10-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90-

KvinderMænd

Page 16: 3. Delkursus. Otoneurologi Rigshospitalet, 6-8 september, 2004 · H81.2 Neuritis vestibularis H81.3 Anden form for perifer vertigo H81.4 Vertigo centralis H81.8 Andre forstyrrelser

MeniereMeniere og og menieremeniere varientervarienterN = 63N = 63

•• MeniereMeniere32 %32 %

•• Typisk svimmelhed uden audiologiske Typisk svimmelhed uden audiologiske symptsympt. 17 %. 17 %•• Typiske audiologiske Typiske audiologiske symptsympt uden svimmelhed 51 %uden svimmelhed 51 %