24
2. POJAVE UZ ŠIRENJE ZVUKA Na širenje zvučnih valova mogu se primijeniti zakoni širenja svjetlosti.

2.Predavanje[1] gZvuk Tablice Koef Materijala i Disipacije Zvuka u Zraku

Embed Size (px)

DESCRIPTION

sfs

Citation preview

2. POJAVE UZ IRENJE ZVUKANa irenje zvunih valova mogu se primijeniti zakoni irenjasvjetlosti. svjetlosti.2.1. REFLEKSIJA ZVUKAUpadni i izlazni kut je jednak, ali kut prolaznog dijela energije je ovisan o omjeru brzina u mediju n1i n2.Zbog neravne povrine pojavljuje se difuznost refleksija.Sl. 2.1 Refleksija zvunih valova od prepreke ije su dimenzije vee odnosno manje u odnosu na valnu duljinu i refleksija zvuka od preprekeSl. 2.2 Refleksija od konkavneod konkavne povrine.2.2. DIFRAKCIJA ZVUNOG VALASl. 2.3 Difrakcija ravnog vala oko ruba pregradeSl. 2.4 Difrakcija zvunog vala kojemu je valna duljina manja (a) odnosno vea (b) od dimenzija otvora.2.3. REFRAKCIJA ZVUNOG VALAVeliina promjene smjera ovisi o odnosu brzina irenja zvuka upojedinom mediju:sin : sin = c1: c2Sl. 2.5 Refrakcija zvunih zraka u medijima s razliitim brzinama irenja zvuka Sl. 2.6 Promjena smjera zvunog vala zbog razlika u temperaturiSl. 2.7 irenje zvuka pod utjecajem vjetraSl. 2.8 Akustike lee 2.4. APSORPCIJA ZVUKAStupanj (koeficijent) apsorpcije frekvencijski je ovisan ipokazuje koliki dio zvune energije je pretvoren u drugi oblik.Pretvorba energije nastaje unutranjim i vanjskim trenjem.Koeficijent apsorpcije je omjer nereflektirane zvune snage(PU-PR) prema ukupnoj upadnoj snazi PU(PRje reflektiranasnaga): = (PU - PR) / PU Isti omjer vrijedi i za intenzitete. Isti omjer vrijedi i za intenzitete.Tablica apsorpcije zvuka nekih materijala:Materijal 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHzparket 0,04 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06opeka 0,03 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06beton 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04auditorij 0,54 0,66 0,78 0,85 0,83 0,75min. vuna 0,3 0,6 0,82 0,90 0,95 0,95komp. pod 0,1 0,07 0,05 0,06 0,06 0,06tapison 0,07 0,10 0,17 0,25 0,35 0,45akust. ploe 1 0,5 0,75 0,60 0,70 0,70 0,70akust. ploe 2 0,60 0,15 0,15 0,15 0,17 0,16staklo 0,11 0,05 0,03 0,02 0,02 0,022.5. PRIJELAZ ZVUNE ENERGIJE KROZ KRUTE TVARIKoeficijent transmisije je omjer proputenog zvunogintenziteta prema upadnom = Id/ IuStvarno izgubljen zvuni intenzitet u pregradi opisan je Stvarno izgubljen zvuni intenzitet u pregradi opisan jekoeficijentom disipacije, a on je razlika izmeu koeficijentaapsorpcije i koeficijenta transmisije = - Koliina energije koja se od neke granine plohe reflektira,odnosno koju tijelo propusti, ovisi o omjeru akustikih otporamaterijala s jedne i druge strane granine plohe.Zvuna energija to manje prelazi iz jedne tvari u drugu to seone vie razlikuju u tvrdoi i gustoi, tj. to je vea razlika uakustikim otporima.E1: E2= = k = 4 Z1Z2: (Z1+ Z2)2Tablica nekih akustikih otpora: Tablica nekih akustikih otpora:2.6. DOPPLEROV EFEKTfp= [(c cp)/(c ci)] fi(p = prijemna, i = izvora)Direktni zvuk (crveno), rane refleksije (zeleno) i odjek (plavo).2.7. STOJNI VALOVIStojni val.fs = (f1+ f2) / 2, 2.8. TREPTAJs1 2ft = (f1- f2) (f1> f2) Primjer: f1=100 Hzf2=101 HzRezultantni treptaj2.9. USMJERENOST ZVUNOG IZVORAUsmjerna karakteristika izvora ovisna je o frekvenciji.Faktor usmjerenosti Qu =px1/pxnZa kuglasti izvor (emiter nultog reda) Qu=1Indeks usmjerenosti Iu= 10 log Qu[dB]Za kuglasti izvor (emiter nultog reda) Iu=0 dBBI1Slide 23BI1zadnji 18.9.07. (2. pred.)Bojan; 18.9.2007.