2Plan Casa FormaLAT

  • Upload
    olivera

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Lesson Resource: LR-07

Napredno uenje u skladu sa standardima OEBS-a

Plan realizacije asaNaslov:Mape uma

Vreme:20 minuta

Nastavna sredstva i materijali:Prirunik , pc rauna r, projector, projekciono platno , zid ,krep traka , flomasteri , individualna aktivnost IA-01.01 i dodatni material DM-01.01

Cilj nastave:Cilj ove nastavne jedinice je da polaznicima prui mogunost da se upoznaju sa konceptom mape uma.

Zadaci nastave:Na kraju ove nastavne jedinice, polaznici e moi da:

1. Objasne pojam mape uma kao to je dato u priruniku i predstavljeno na asu;

2. Razumeju kako se izrauju mape uma koristei podatke date u priruniku

3. Uvek da prepoznaju mapu uma kao to je dato u priruniku i predstavljeno na asu

4. Nacrtaju jednu mapu uma na zadati poznati pojam koristei prirunik i aktivnost na asu.

VremeSadrajAktivnost nastavnika(i nastavne metode koje koristi)Aktivnosti uenikaNastavna sredstva i materijali

1 minutUvodCilj i zadaci nastavePozdravljanje uesnikaPrezentuje cilj i zadatke nastave (power point prezentacija )1(kola tema moje ime i sliicei 2 slajd ( cilj i zadaci nastave Sliica )Sluaju i itaju u sebi cilj i zadatke nastavne jedinice sa slajda i pitaju ako ima nekih nejasnoaPc raunar, projector, projekciono platno

2 minutaPojam mape umaModifikovano predavanje slajd 3( pola slajda pravila kako se crtaju druga polovina prednosti nedostaci sliica)Sluaju i itaju u sebi sa slajda i pitaju ako ima nekih nejasnoaPc raunar, projector, projekciono platno

2 minutatest(3 pitanja povei zaokrui dopuni iz prethodnog slajda )Daje instrukciju za rad slajd 4 pitanja slajd 5 - reenjaSluaju i itaju u sebi sa slajda i pitanja u priruniku reavaju ako ima nekih nejasnoa pitaju. Kada zavre test sami proveravaju svoje odgovore na osnovu reenja koja im nastavnik proita sa slajda.Pc raunar, projector, projekciono platno ,prirunik.

3 minutaPrimer mape umaModifikovano predavanje slajd 6( slika mape uma najlepa po vaem izboru milicina preduzea)Po potrebi pitajuPc raunar, projector, projekciono platno

7 minutaIndividualni rad na zadati poznati pojamSlajd 7( a sada ste vi na redu ) , slajd 6 prethodni Deli material IA-01.01Prave mapu uma na zadati poznati pojamPrazan A4 list sa prikaenom karticom poznatog pojma spajalicom po principu sluajnog uzorka , flomasteri, Pc raunar, projector, projekciono platno

2 minuta Izlaganje nacrtanih mapa umaSlajd 8 (galerijska etnja)Daje instrukcije za prezentovanje radovaPrezentuju svoj i prouavaju tue produkteProdukti polaznika , krep traka , zid

2 minutaMapa uma o mapi umaSlajd 9 ( najlepa ema o mapi uma)Modifikovano predavanje , Pitanjima proverava ostvarenost zadataka nastavePrate , pitaju , odgovaraju , komentariuPc raunar, projector, projekciono platno

1 minutzakjuakSlajd 10 (autor toni buzan biografija slika , link za raunarski program)Modifikovano predavanje o autoru

deli dodatni material DM-01-01Prirunik, dodatni material DM-01-01, Pc raunar, projector, projekciono platno

NastavnikOlivera Radulovi

Autor programa: Ksenija Manojlovi