13
EDU 3102 OLEH: JAMALLUDIN BIN MOHAMAD RASHID IPG KAMPUS DARULAMAN

2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

8/7/2019 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/2perkembangan-kanak-kanak 1/13

EDU 3102OLEH:

JAMALLUDIN BIN MOHAMAD RASHID

IPG KAMPUS DARULAMAN

Page 2: 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

8/7/2019 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/2perkembangan-kanak-kanak 2/13

TAJUK 2

PERKEMBANGAN KANAK-KANAKi. Konsep asas perkembangan kanak-kanakii. Prinsip-prinsip asas perkembangankanak-kanak

Page 3: 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

8/7/2019 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/2perkembangan-kanak-kanak 3/13

KONSEP ASAS PERKEMBANGAN

KANAK-KANAKSetiap kanak-kanak adalah unik dan istimewaZaman kanak-kanak adalah sangat penting danbermakna - asas yang kuat untuk alam dewasaZaman kanak-kanak = masa untukpertumbuhan dan perubahanKanak-kanak memperoleh kemahiran baru dan

menghadapi tugasan alam baru

Page 4: 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

8/7/2019 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/2perkembangan-kanak-kanak 4/13

KONSEP PERTUMBUHAN DANPERKEMBANGAN

PERTUMBUHAN± Perubahan kuantitatif ± Merujuk kepada perubahan fizikal± Gambaran tentang perubahan fizikal

PERKEMBANGAN± Perubahan kualitatif secara berterusan dari janin hingga

mati± Perubahan berlaku dalam tertib dan kekal untuk jangka

masa yang lama

Page 5: 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

8/7/2019 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/2perkembangan-kanak-kanak 5/13

Page 6: 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

8/7/2019 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/2perkembangan-kanak-kanak 6/13

Perkembangan fizikal, kognitif dan sosialberlaku pada kadar yang tidak samaOleh itu guru boleh boleh membantumurid dengan cara berikut:

Meningkatkan keyakinanMemperkukuhkan kemahiran sosial

Mempertingkatkan kefahaman konsepmelalui penaakulan abstrak atau tugasantambahan berbentuk ´hand-onµ

Page 7: 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

8/7/2019 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/2perkembangan-kanak-kanak 7/13

Banyak perubahan yang berlaku semasaperkembangan adalah hasil perkembangan dankematanganKematangan merujuk kepada perubahan yangberkaitan dengan tingkah laku yang bebas daripengaruh persekitaran;

Dikawal oleh bakaBerlaku secara fitrah dan kebetulan

Dipengaruhi oleh genetikContoh: masa baligh akan berlaku tidak mengambilkira persekitaran, kehadirannya mungkin awal ataulambat mengikut pemakanan, tapi tidak dapatdielakkan.

Page 8: 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

8/7/2019 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/2perkembangan-kanak-kanak 8/13

Page 9: 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

8/7/2019 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/2perkembangan-kanak-kanak 9/13

PRINSIP PERTUMBUHAN DANPERKEMBANGAN> Pertumbuhan dan perkembangan yang

menunjukkan peningkatan kerumitan(complexity). Contohnya, pertumbuhan dariotot kasar ke otot halus.

Contoh perkembangan:± bila kanak-kanak belajar menyelesaikan masalah

harian menggunakan strategi-strategi yangcanggih.

Page 10: 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

8/7/2019 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/2perkembangan-kanak-kanak 10/13

PRINSIP PERTUMBUHAN DANPERKEMBANGAN> Pertumbuhan dan perkembangan berlaku

pada kadar yang berbeza.

Contoh pertumbuhan:± pencapaian ketinggian seseorang individu berbeza

pada umur yang sama. Maka adalah menjadikebiasaan terdapat kadar pertumbuhan yang

pertumbuhan yang berbeza di dalam bilik darjah.

Page 11: 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

8/7/2019 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/2perkembangan-kanak-kanak 11/13

PRINSIP PERTUMBUHAN DANPERKEMBANGAN> Pertumbuhan dan perkembangan yang

mengikut tertib. Contoh pertumbuhan ialahkematangan kepala mendahului tangan dankaki. Perkembangan pula, bila seseorangindividu membuat sesuatu sebelummeneruskan yang lain. Contohnya,

± bayi duduk sebelum berjalan± Mulakan dengan percakapan bayi sebelum

bercakap

Page 12: 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

8/7/2019 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/2perkembangan-kanak-kanak 12/13

Page 13: 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

8/7/2019 2_PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

http://slidepdf.com/reader/full/2perkembangan-kanak-kanak 13/13