%2Fdownload%2Fkatalog

Embed Size (px)

DESCRIPTION

katalog

Citation preview

 • Autorizovani distributer INTAL montanih eko objekata

  :: SIMONT NS :: d.o.o. Preduzece za trgovinu i usluge Novi Sad

  Naa osnovna delatnost je distribucija

  montanih objekata za razlicite namene, sve prema Vaem zahtevu. Viedecenijsko iskustvo, najsavremenija tehnologija i obucenost kadrova u proizvodnji i montai objekata razlicite namene, garancija su kvaliteta Intal proizvoda i zadovoljstva naih kupaca.

  Radimo po sistemu roh-bau (gruba gradnja), a takode i po sistemu "kljuc u ruke". Naime, Vi odlucujete do kog nivoa zavrenosti objekta treba da idemo. Raspolaemo savremenom tehnologijom i strucnim kadrovima, to nam omogucava fleksibilnost u proizvodnji montanih objekata razlicitih

  namena - stambeni (kuce, nizovi, viestambeni objekti), poslovni, industrijski, kolski, zdravstveni, administrativni, sportski, poljoprivredni, itd., kao i krovnih konstrukcija (LKV i lamelirani nosaci). Zato montana kuca? kratak period izgradnje (do 30 dana) kuca po Vaoj meri (projektujemo po Vaim zahtevima ) laka konstrukcija bolja iskoricenost prostora od 5-10% ekoloki cisti materijali uteda energije 30-50% unapred poznata cena

  Kako do kuce? usaglaavanje detalja utvdivanje obima ponude izrada i potpisivanje ugovora izrada projekta proizvodnja transport i montaa primopredaja objekta

  Kontaktirajte nas i dostavicemo Vam ponudu u obimu koji Vi elite.

 • Reference Visok kvalitet proizvoda i usluga, obucenost kadrova, zdrava sirovina, ekoloki cisti materijali,

  najmodernija oprema i tehnologija, konstantan rast izvoza i konkurentnost na evropskom tritu, sertifikat "GTEZEICHEN HOLZAHUS BAU" Kuca po Vaoj meri

  Veliki izbor gotovih kuca i mogucnost da napravimo kucu po Vaoj elji prua Vam fantasticnu mogucnost da imate kucu kakvu ste oduvek eljeli. Projekat se lako moe prilagoditi svim urbanistickim zahtevima. Ekoloki cisti materijali

  U nae montane kuce ugradujemo samo ekoloki ciste materijale koji doprinose stvaranju ugodne klime, a Va ivot cine zdravijim. Uteda energije

  Dobra toplotna izolacija spoljanjih i unutranjih zidova kuce smanjice vam trokove grejanja za 30-50% po sezoni. Posedujemo ateste koji potkrepljuju ove navode, gde se navode faktori toplinske provodljivosti za zidove koji su u naim kucama. Kratak period izgradnje

  Svi montani elementi se prave u fabrici, tako da se vreme izgradnje kuce prakticno svodi na vreme montae gotovih elemenata. Kuca je gotova za 30 dana. Nije potrebno cekati danima da se osue zidovi, ploca, itd. Samim tim vreme useljenja je znacajno skraceno. Laka konstrukcija

  Montane kuce su lake od klasicnih kuca od cigala i blokova, pa omogucavaju postavljanje i na slabo nosecim povrinama. S druge strane, dobro projektovana konstrukcija naih kuca je otpornija na zemljotres od klasicnih kuca. Bolja iskoricenost prostora

  Zidovi kod montanih kuca su tanji od klasicnih, cime se povecava iskoricenost prostora koji zauzima kuca za 5-10%. Unapred poznata cena

  Cena svake kuce je odredena i fiksna, tako da tokom gradnje kupac kuce unapred zna na kolike trokove treba da racuna. Cene naih kuca su sigurno najpovoljnije u okruenju.

 • :: Katalog proizvoda ::

  Naa standardna ponuda ukljucuje tipske objekte, a takode radimo i montane objekte po idejnim reenjima Kupca. Bez obzira na zahtevane tehnicke karakteristike, izgled, itd., svako Vae idejno reenje za nas je izvodijvo. Naime, vec nekoliko desetina godina proizvodimo: Stambene objekte Viestambene objekte Nizove Poslovne objekte Administrativne objekte Zdravstvene objekte Obrazovne objekte Sportske objekte Verske objekte Proizvodne hale, magacine... Natkrivamo terase, itd...

  Obim ponude: Vi birate do koje faze izgradnje elite da idemo, od roh-bau (gruba gradnja) do "kljuc u ruke".

  Za sve montane objekte moguce je dogovoriti tehnicki opis po elji Kupca, tj. moete sami da birate sastav zidova, krova, plafonske konstrukcije, vrstu pokrivaca, vrstu stolarije i druge karakteristike objekta... Kontaktirajte nas i dostavicemo Vam ponudu u obimu koji Vi elite.

  Pored montanih objekata u celini, moguca je i dogradnja vec postojecih objekata, tako npr. na sprat graden u klasicnoj gradnji (zidani) moguce je nadograditi sprat u montanoj gradnji.

  Takode, moguca je i varijanta da postavljamo samo krovnu konstrukciju u montanoj izvedbi (laki i reetkasti krovni nosaci) na objekat bilo da je montani ili klasicno graden.

  Posebno smo ponosni i na proizvodnju lucnih krovnih nosaca za pokrivanje velikih objekata,

  kao to su sportske hale.

 • :: Zato izabrati Intal kucu? ::

  Glavne reference firme su: visok kvalitet proizvoda i zadovoljstvo kupaca, tradicija proizvodnje obucenost kadrova zdrava sirovina iz uma Republike Srpske ekoloki prirodni materijali najmodernija oprema i tehnologija konstantan rast izvoza i konkurentska sposobnost za ravnopravan nastup na evropskom i

  svetskom tritu poseduje sertifikat "GTEZEICHEN HOLZAHUS BAU" RAL produktivno zapoljavanje uz primenu obuke radnika za montaerske radove u izvozu.

  Izvoz na Nemacko trite i trite Evrope uopte, zahteva visok stepen kvaliteta proizvoda i usluga, kao i savremenu tehnologiju proizvodnje.

  "GTEZEICHEN HOLZAHUS BAU" je sertifikat koji upravo predstavlja garanciju za kupce na tim tritima i koji naoj kompaniji omugucava nesmetan izvoz. Sertifikat se obnavlja na godinjem nivou.

 • Intal je firma koja prati trendove i inovacije u oblasti montane gradnje, ali i gradevinarstva i drvne industrije uopte. I sami smo vrlo cesto u ulozi inovatora u ovoj delatnosti zbog cega smo redovni ucesnici svih relevantnih sajmova u regionu, a takode i dobitnici mnogih znacajnih priznanja. Kvalitet proizvoda i usluga i zadovoljstvo kupaca su bili i ostali naa najveca satisfakcija.

  . Intal je cesto i nesebicno pomagao i pomae razvoju sporta i zdravom odrastanju mladih. Takode, i u sopstvenom kolektivu negujemo timski sportski duh, zbog toga sa ponosom isticemo da smo ucesnici i pobednici na mnogim sportskim takmicenjima organizovanim na druenjima preduzeca iz drvne industrije.

  Pruiti ansu mladim ljudima da steknu radna iskustva i navike, znanja i vetine je moralna obaveza svih velikih preduzeca... Intal i u tom smislu konstantno doprinosi pravilnom artikulisanju energije mladih ljudi ka produktivnom delovanju, a to u perspektivi donosi veliku korist i za njih i za preduzece, ali i iru drutvenu zajednicu.

 • Jedna od najrelevantnijih referenci jesu objekti koje smo izgradili. Stoga, posetite nau galeriju i pogledajte neke od objekata koji su rezultat naeg rada i Vaih i naih idejnih reenja.

  Ekskluziv objekti

 • Za detaljnije informacije o ekskluziv objektima, kontaktirajte nau prodajnu slubu preko upita na sajtu http://www.simontns.co.rs/

 • Tipski objekti:

 • Simont NS Ul. Branislava Nuica 20/3 21000 Novi Sad Vojvodina Republika Srbija

  Tel/fax: +381 21 6617 293 +381 64 9988 658 +387 65 143 933

  Web: http://www.simontns.co.rs/ Email: [email protected]

  C E N O V N I K

  PRIZEMNIH MONTANIH KUCA u Roh Bau sistemu

  LETNJI POPUST OD 5% ZA AVANSNO PLACANJE

  CENA TIPSKIH OBJEKATA OBUHVATA: - Izradu idejnog i konacnog reenja i kompletne projektne dokumentacije - Izradu vanjskih i unutranjih prefabrikovanih zidova po standardnom tehnickom opisu - plafonska i krovna konstrukcija sa pokrivacem- crep - gradevinsku stolariju ( ulazna vrata,unutranja vrata i zastakljena fasadna stolarija-IZO stakla) - gips kartonske ploce za obradu zidova i plafona (uz bandairanje spojeva, i pripremu zidova za keramiku) - "demit" fasada sa zavrnim nanosom plasticne fasade u beloj boji - lazurni premaz za povrinsku obradu svih drvenih elemenata u jednom nanosu - isporuka stubova, podvlaka, simsova, ankera i drugog veznog materijala,po tipskom projektu - ugradene razvodne kutije i gibljive cevi po projektnoj dokumentaciji. Isporuka kompletnih elemenata je "fco" montirano na temelje Kupca, visine 1 m, preko te visine Kupac je obavezan da obezbedi skelu. - U cenu je uracunat smetaj i ishrana radnika, i carinsko evidentiranje 1% Kupac je u obavezi da obezbedi : - pristupacan teren za transport i montau i struju Uslovi vae na teritoriji Republike Srbije Date cene odnose se na standardni tehnicki opis, a moguce je objekte raditi i po tehnickom opisu koji dostavi Kupac. Za takve objekte cena se utvrduje naknadno. Kupac je u obavezi da obezbedi: pristupacan teren za transport i montau i struju na placu. CENE U EUR SU FORMIRANE SA PDV-om

  RED. BROJ

  ?IP KUCE

  POVRINA u m2

  (Terase 50% u bruto P)

  CENA U Eur sa PDV-om

  CARINSKO

  EVIDENTIRANJE 1% (na materijal)

  Smetaj i ishrana radnika

  (opciono!)

  UKUPNO za objekat EUR

  1. S - 0 1 49,32 10.710,00 72,00 660,00 11.442,00

  2. S - 0 2 55,46 12.473,00 82,00 700,00 13.255,00

  3. S - 0 3 61,65 13.387,00 88,50 740,00 14.215,50

  4. S - 0 4 79,26 16.806,00 102,00 770,00 17.678,00

  5. S - 0 5 84,49 17.915,00 105,00 820,00 18.840,00

  6. S - 0 6 100,84 20.040,00 132,00 820,00 20.992,00

  7. S - 0 7 116,68 23.714,00 137,00 820,00 24.617,00

 • Objekti po elji

 • :: Tehnicki opis STANDARD:: Opte

  Fabrika montanih kuca "Intal" a.d. Milici u svom proizvodnom programu proizvodi i gradi sve vrste montanih objekata prema zahtevu Narucioca. U proizvodnom programu je zastupljena i proizvodnja lamelirane konstrukcije i LKV vezaca za iroku primenu u gradevinarstvu. Temelj

  Radi se klasicnom metodom u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Zidovi

  Formiraju se od prefabrikovanih zidnih panela u modularnim rasterima 120 cm i visine 260 cm. Ukupna debljina zidova zavisi od klimatske zone i zahtevanim tehnolokim i ekolokim standardima. Standardna debljina vanjskog zida (sa DEMIT fasadom) iznosi 190 mm, a pregradnog 145 mm. Osnovna konstrukcija je ramovska sa izolacijom od mineralne vune i oblogama od gips celuloznih i gips kartonskih ploca. Zidovi su obradeni i pripremljeni za nanos poludisperzije, odnosno keramike. Napomena:

  Navedeni preseci elemenata su standard za domace trite. Kuce za neka strana trita rade se prema drugacijem tehnickom opisu. Postoje tehnicki opisi za nemacko trite, francusko trite, austrijsko trite, vedsko trite...Tako, na primer, umesto gips celuloznih ploca koriste se OSB ploce; umesto mineralne vune koristi se kamena vuna (razlicite debljine) itd. U principu, moemo da ispotujemo bilo koji tehnicki opis, samo je potrebno da se kupac izjasni. Spoljni zidni elementi gips celulozna ploca 10.0 mm mineralna vuna 100.0 mm parna brana 0.5 mm gips celulozna ploca 10.0 mm gips kartonska ploca 10.0 mm drveni ram 100/44 mm

 • Unutranji zidni elementi gips kartonska ploca 10.0 mm gips celulozna ploca 10.0 mm vazduni prostor 50.0 mm mineralna vuna 50.0 mm gips celulozna ploca 10.0 mm gips kartonska ploca 10.0 mm drveni ram 80/44 mm

  Krov

  Izvodi se od LKV vezaca, a konstruktivne varijante mogu biti od jednovodnog do vievodnog krova. Standardni pokrov za kuce je crep, ali postoji mogucnost biranja tegole, bituvela, biber crepa i sl. crep krovne letve 50/48 mm LKV nosaci 100x24 mm ukruta ter papir kontra letva

  Meduspratna konstrukcija pera 20.0 mm mineralna vuna 50.0 mm greda 48x200 mm rotilj 35x60 PVC folija gips kartonska ploca

 • Strehe poduna streha irine 600 mm sa letvom 50/35 mm, gips celuloznom plocom 10 mm sa

  razmakom 100 mm i postavljenom plasticnom mreicom radi provetravanja bocna streha irine 400 mm sa letvom 50/35 mm i gips celuloznom plocom 10 mm streni opavi 240/30 i 160/30 mm

  Elektrika Razvodne kutije i cevi ugradeni u pogonu u zidove po projektnom zadatku

  Stolarija

  Fasadna stolarija je od cetinarske grade sa IZO staklom, standardnih dimenzija, obradena lazurnim premazom. Unutranja stolarija je furnirana sa eloksiranim okovima. Postoji i mogucnost ugradnje PVC ili Aluminijumske stolarije, po zahtevu Kupca.

  99/139, 59/59 ostakljeni i balkonska vrata sa termoizolacionim staklom 4+9+4 mm vrata obostrano perovana i furnirana 89,4/205,69/205 cm vrata ulazna puno drvo

  Plafon

  Konstrukcija plafona je formirana od drvenih gredica sa gips kartonskim plocama i izolacijom prilagodenom klimatskim zonama.

  mineralna vuna u obostr.foliji 120.0 mm drvene gredice 60/35 gips kartonske ploce 10.0 mm

  Obrada zidova i plafona

  Priprema zidova (gletovanje i bandairanje spojnica) za nanoenje poludisperzije i plocica Fasada "DEMIT" fasada sa stiroporom 5 cm i rabic mreom zavrni nanos fasade sa zrnastom strukturom (ili zavrna obloga lamperija 13 mm)

  Podovi

  Finalna obrada podnih povrina moe biti: brodski pod, parket, podna keramika i sl.

  Ograda na balkonu Ograda na balkonu je od drvenih talpi i stubova.

  Instalacije

  Izvode se u svemu prema projektnoj dokumentaciji. Faktor K=0,25W/m2/K za vanjski zid i K=0,28W/m2/K za krov.

 • :: Opis izgradnje montane kuce ::

  Faze izgradnje montanog objekta Faze realizacije izgradnje objekta od prvog kontakta sa kupcem pa do samog useljenja su

  najcece: Usaglaavanje sa kupcem oko svih bitnih detalja vezanih za kucu, tj. izbor idejnog reenja, a

  koje moe dostaviti sam kupac ili moe biti na predlog u skladu sa eljama Kupca (povrina, broj i raspored prostorija, spratnost, broj, velicina i izgled balkona, garaa, erkeri, bade, itd.)

  Utvrdivanje obima ponude (kupac moe da trai korekcije ponude, kao npr. sa ili bez stolarije; sa ili bez krovnog pokrivaca itd.)

  Kada je sve precizirano u gore navedenom smislu, pristupa sa izradi i potpisivanju usaglaenog ugovora, a u kome se preciziraju svi bitni detalji kao to su vrednost predmeta ugovora, nacin placanja, rokovi izgradnje, prava i obaveze kupca i izvodaca

  Posle potpisanog ugovora pristupa se izradi projekta, a prema dogovorenom idejnom reenju. Ugovaranje i projektovanje

  Da bi se izgradila montana kuca potrebno je pre svega da se kupac (investitor) dogovori sa projektantom kakvu kucu eli. Projektant mu daje prospekte i investitor odabira kucu. Nakon dogovora (zakljucenja ugovora), kuca se projektuje i odlazi na tehnicku pripremu, gde se detaljno razraduje. Nakon razrade, sledi nabavka i priprema materijala koji je potreban za njenu izgradnju. Standardi po kojima se grade montani objekti su: sistemi krupnog sistemi sitnog panela.

  Krupni panel obuhvata vie rada u fabrici i maksimalnu finalizaciju proizvoda u fabrici. Jedna kuca koja pripada krupnom panelu pokrije se otprilike za 7 dana. Kod ovog panela radnici malo vremena provedu na montai, jer maine (auto dizalice) obavljaju sav posao.

  Kod sitnog panela dui je proces montae, jer radnici sav posao obavljaju sami.

  Proizvodnja Glavna sirovina u izgradnji je drvo. Drveni balvani sti u leperima u fabricki krug gde se vri

  istovar, a zatim odlaze u proizvodnu halu (pilanu). Tu se grada namenski ree na preseke koji su unapred odredeni standardom, za tipske elemente od kojih je 80% namenjeno za fabriku. Mere izrezane grade su 16cm,14cm, 10cm, 8cm, 4cm, 2cm, u zavisnosti od potrebnog elementa.

  Iz pilane grada odlazi u suaru, gde se sui u zavisnosti za ta ce se koristiti. Stepen suenja zavisi od namene datog elementa: da li je planiran da se ugradi u zid, za krov ili stolariju (treba due da se sui) ili lepljenu konstrukciju. Iz suare (unutranji transport), odlazi na krojenje, koje se odvija prema tehnickim nacrtima.

  U isto vreme kamionima se dopremaju eko materijali, odnosno gotova roba: gips celulozne i gips kartonske ploce, mineralna vuna, polietilenske folije, gibljiva negoriva creva za instalaciju.

 • Samo krojenje podrazumeva rezanje drvenih elemenata, odnosno ploca na standardne velicine (120x160 cm). Iz krojacnice ploce idu na velike stolove (radne ploce) i tu se formiraju zidovi, a onda se na drvenom ramu postavljaju vec iskrojene gips celulozne ploce, koje se veu za drvo klamericama pneumatskim ukucavanjem.

  Nakon toga zid ulazi u okretaljku koja ga prevrne i vrati na radni sto. U toj fazi se postavljaju gibljiva crijeva za elektro instalacije, zid se popunjava mineralnom vunom, preko toga se postavlja polietilenska folija (parna brana) i ponovo ploce koje se klamericama veu za drvo.

  Na strani tehnicki opis moete naci vie detalja vezanih za pojedine elemente, kao i njihov detaljan presek.

  Posle svih ovih operacija zid se podie na tzv. ine - gurtne (sprave gde se kace zidovi). Nakon kacenja ugraduje se stolarija, sa ili bez roletni, postavlja "demit" fasada ili drvena obloga ako kupac eli. Zidovi koji su na mestima projektom definisani snabdeveni su posebnim metalnim vezama.

  "Demit" fasada - stiropor 50 mm, rabic mrea, plasticni malter i zavrni sloj u beloj boji. Svi elementi koji su potrebni da bi se jedna kuca izgradila, ugraduju se u fabrici. Ovo je bila linija za proizvodnju zidova.

  Istovremeno na drugoj liniji priprema se krovna (radi se kada je kuca s potkrovljem i rogovi se reu na meru), i meduspratna konstrukcija od punog ili lameliranog drveta. Od projektanta se dobije nacrt roga i po tom nacrtu se ree i prave zaseci, useci itd.

  Ako su kuce na sprat, onda se rade reetkasti krovni nosaci sa konektorima. Krovna konstrukcija obuhvata: plafonsku konstrukciju (meduspratna) i iskoriteno potkrovlje (krovna konstrukcija).

 • Transport, montaa i specifikacija kuce Transport

  Posle procesa proizvodnje, dolazi do transporta (otpremanja) gotovih delova kuce. Transport se vri leperima u koje se utovare kompletni zidovi, medusprat, krov (svi elementi potrebni da bi se kuca pokrila). Tzv. porodicna kuca koju cine: prizemlje, visoko potkrovlje, velicine do 150m2 stane u dva takva lepera. Transport je uracunat u cenu kvadrata.

  Montaa

  Poslednja etapa u nastanku kuce je montaa. Pre montae mora da bude postavljen temelj. Temelj izvodi kupac po projektu isporucioca, prema vec poznatim standardima i propisima. On moe biti na sipovima ili klasicni sa plocom i izravnjujucim slojem. Na izolovanim temeljima se montiraju temeljnace, ue od konstrukcije vanjskog zida. Na, u temelje postavljene, drvene pakne postavljaju se trake ter papira irine 20 - 30 cm, a zatim drveni venci koji se vezuju zavrtnjima ili ekserima.

  Na vence se redaju zidni paneli, prefabrikovani spoljanji zidovi; da bi se montirao spoljanji

  zid, na terenu mora da postoji autodizalica koja uz malu pomoc radnika postavlja zidove na teren. Spoljni prefabrikovani zidovi se povezuju sa odgovarajucim ankerima i celicnim bolcnovima, a unutranji modanicima. Obzirom da se mokri cvorovi rade klasicno, zidaju se opekarskim blokovima i malteriu, te se ova vrsta radova radi uporedo kako bi se potpuno formirali zidovi. Krovni elementi

  Preko postavljenih zidova postavlja se krovna konstrukcija sa svim projektovanim i u detaljima vidljivim konstruktivnim delovima. U krovnoj konstrukciji se postavljaju nosaci u razmaku od cca 1200 mm. Izmedu se postavlja jo po jedna greda 150x50 mm, kada je u pitanju tavanica kuce na sprat. Izmedu greda se postavlja izolacija od mineralne vune ili stiropora. Ispod se, kao parna brana, postavlja PVC folija. Gipsane ploce se kuju preko svega kao finalna plafonska obloga, koje se obraduju i farbaju poludisperzijom. Sa vanjske strane se koristi opivka od drveta, zaticenog sadolinom. Krovni pokrivac je tegola ili crep.

 • Nakon krovne konstrukcije izvode se svi ostali unutranji radovi:

  Plafonska konstrukcija sa fazom postavljanja elektro kablova Oblaganje zidova i plafona gips kartonskim plocama. U plafonu se prethodno postavlja

  termoizolacija od mineralne vune u obostranoj PVC foliji. Nakon ove faze ugraduje se fasadna i unutranja stolarija i uporedo se radi razvod elektro

  kablova u spoljne i unutranje zidove.

  U narednim fazama shodno redosledu u kompletnom tehnolokom postupku preplicu se radovi na hidro i termo izolacijama i podnim podlogama, te ostalim zanatsko-instalaterskim radovima. Bitno je da se u kompletnom planiranju radova obezbedi nesmetan i kontinuiran rad. Izolaciju cine: Gipsana ploca sa unutranje strane Parna brana Vlaknasta ploca (iverica) Drvena konstrukcija sa vertikalnim osloncima Izolacija od mineralne vune (dimenzionisana prema klimatskoj zoni, nameni objekta i zahtevu

  investitora) ili stiropora Asfaltboard ploca koja slui kao izolaciona i konstruktivna ploca

  Zatim dolaze fasadne obloge, a njih cine: Drvena fasada Fasadna cigla Bavalit, koji se nanosi na vodootpornu plocu Demit fasada

  Prozori

  Prozori su sa termoizolacionim staklom. Mogu biti drveni, plasticni ili aluminijski, ofarbani belom bojom ili sadolinom. Krovni prozori su tipa VELUX. Spoljanja vrata

  Standardna, od punog drveta, ofarbana bojom ili sadolinom. Unutranja vrata

  Ofarbana belom bojom ili lazurom (imitacija hrasta, mahagonija, palisandera, tika, oraha, bora itd.). Podovi

  Laminat, parket ili brodski pod, u zavisnosti od prostorije i elje kupca. Kupatilo i kuhinja se oblau keramickim plocicama ili PVC materijalom.

  Razno Visina tavanice u prizemnim prostorijama iznosi 2.600 mm bruto, a u potkrovlju 2.400 mm. Unutranje stepenice kod spratnih objekata su od jelove grade, prelakirane lakom za parket. Tavanski otvor je sa poklopcem ili stepenicama na povlacenje. Ugaone lajsne su od jelovog drveta, ofarbane sadolinom. Rukohvati na vratima i prozorima su standardni. Vodovod i kanalizacija se reguliu u temeljima.

 • U zavrnoj fazi izvode se delimicno radovi sa popravkama, podovi, zavrni radovi na elektro razvodu, postavljanje sanitarija, galanterije i grejnih tela.

  Nakon svega obavlja se cicenje objekta, interni predprijem, a zatim tehnicki prijem radova. Nakon tehnickog prijema otklanjanju se eventualni nedostaci, priprema konacan obracun i posle takve verifikacije, uz uslov da su zavreni infrastrukturni radovi, objekti se useljavaju.

  Tokom eksploatacije objekti se servisiraju od strane izvodaca u garantnom roku od 2(dve) godine.

  Porodicna montana kuca - prizemlje sa potkovljem Prizemlje cine:

  1. Predulaz 2. Predsoba 3. Ostava I 4. Ostava II 5. Trpezarija 6. Dnevna soba 7. Spavaca soba 8. Kupatilo 9. WC

  Potkrovlje cine:

  1. Stepenice 2. Galerija 3. Soba 4. Soba 5. Kupatilo 6. Garderoba

 • LEPLJENA KONSTRUKCIJA

  Lepljeno lamelirano drvo je materijal izuzetnih estetskih, konstruktivnih i mehanickih osobina, kojim cete reiti mnoge probleme u projektovanju i izgradnji citavog niza objekata:

  sportske dvorane, pokriveni plivacki bazeni, tenis dvorane, natkrivene tribine industrijski objekti, skladita, supermarketi, trni centar farme, skladita vetackih gnojiva, nadstrenice za poljoprivrednu mehanizaciju peacki mostovi, kasarne, spremita sakralni objekti stambeni objekti, nadogradnje ravnih krovova

  Sportska dvorana Milici Sl.1 Sportska dvorana Milici Sl.2

  Motel Milici Lamelirano drvo u objektu

  Primenom nae konstrukcije objekat realizujete brzo, ekonomicno, veoma kvalitetno, tedite u temeljima, zbog male teine konstrukcija biti ce otporna na seizmicke uticaje, povecanu vlanost, hemijske uticaje i poar. Proizvodnja nosaca odvija se u strogo kontrolisanim uslovima u naoj fabrici od jelove ili smrekove grade uz upotrebu trajnog vodootpornog rezorcinskog lepila. Pored izrade, transporta i montae lepljene konstrukcije u mogucnosti smo da ponudimo izvodenje svih radova od projektovanja do potpune gotovosti objekta. Elemente koje moete naruciti iz NAE STANDARDNE PROIZVODNJE, su maximalne duine 18 m, maximalne irine 20cm, visine po zahtevu kupca, odnosno statickom proracunu. Kvalitet naeg proizvoda osnovna je komponenta naeg nastupa na tritu, a ispitivanje ulaznih materijala i gotovog proizvoda poverili smo domacim i stranim institutima. Gradeci sa firmom INTAL ad MILICI , gradite sa zadovoljstvom i pouzdanocu.

 • REFERENTNA LISTA LEPLJENIH KONSTRUKCIJA

  1. HOTEL MRAZITE- IGMAN

  2. SPORTSKA DVORANA MILICI

  3. LETNJA BATA MOTELA MILICI

  4. O BUCA POTOK SARAJEVO

  5. O KUTILJ KUTILJ

  6. FISKULTURNA DVORANA VRAC

  7. LAMELIRANO DRVO U PROIZVODNJI MONTANIH OBJEKATA

 • Pitanja sa foruma: 1. Da li radite kuce po principu kljuc u ruke i kolika je cena po m2 u tom sistemu?

  Da, ali prethodno moramo precizirati neke detalje kao to su: izbor keramike, vrsta podova, izbor sanitarija, boja zidova itd. Od tih detalja zavisi cena, ali okvirno ona iznosi 300 EUR po m2.

  2. Da li radite samo tipske objekte ili moe i po idejnim reenjima kupca?

  Naravno, moe i po idejnim reenjima kupca. Prakticno svaki oblik i spratnost koji Vi elite za nas su izvodivi. 3. Da li mogu da kupim kucu, ali bez stolarije i crepa?

  Da, u direktnim kontaktima moemo dogovarati sve u vezi obima ponude. U skladu sa Vaim eljama moete zahtevati modifikaciju ponuda u koje cete traiti da ukljucujemo ili iskljucujemo pojedine elemente sve dok ne dobijete ponudu koja Vam najvie odgovara.

  4. Da li moram da obezbedim smetaj i hranu za radnike?

  Iako je to u standardnoj ponudi predvideno kao Vaa obaveza, ukoliko vam to predstavlja

  problem mi moemo tu obavezu preuzeti na sebe, a odnosne trokove naknadno ukalkulisati u cenu.

  5. Da li je neophodna gradevinska dozvola za pocetak gradnje?

  Naa firma to ne postavlja kao uslov za pocetak gradnje, ali ako to zahteva vaa optina, gradevinsku dozvolu moete dobiti na osnovu naeg projekta koji vi svakako dobijate (u dva primerka) i koji su vec uracunati u postojecu cenu objekta. 6. Da li prodajete kuce na kredit?

  Ne kreditiramo kupovinu, ali kredit za stambenu izgradnju ili za kupovinu stana moete dobiti u vecini poslovnih banaka. Sve banke koje daju takve kredite u potpunosti prihvataju nae objekte kao predmet kreditiranja stambene izgradnje.

  7. Jesu li montane kuce zdrave za ivljenje?

  Svi koriceni materijali u naoj proizvodnji su u potpunosti zdravi i ekoloki i ispunjavaju standarde koji su u skladu sa zahtevima Evropske Unije. Takav pristup nam omogucava i irok plasman naih proizvoda na trite Zapadne Evrope.

  8. Koliko mogu da traju montane kuce i koliki je garantni rok za vae objekte?

  Montane kuce mogu da traju koliko i kuce zidane klasicnom gradnjom, dakle vie desetina godina, a mi garantujemo 70 godina. Garantni rok na izvedene radove (rok u kojem besplatno servisiramo sve eventualne nedostatke) je 2 godine.

  9. Koliko traje proces izgradnje montanog objekta?

  Od dana ugovaranja, okvirno oko 30 dana do zavretka montae. 10. Da li se za podrucje Srbije placa carina i koliko ona iznosi?

  Ne placa se, placa se samo 1% carinskog evidentiranja i to na vrednost materijala, tako da je to u sutini zanemarljiv iznos, npr. za nau kucu S-03 (P=61.65 m2) taj iznos je oko 70 EUR.

 • Kontakt informacije Simont NS Ul. Branislava Nuica 20/3 21000 Novi Sad Vojvodina Republika Srbija

  Tel/fax: +381 21 6617 293 +381 64 9988 658 +387 65 143 933 Web: http://www.simontns.co.rs Email: [email protected]