Click here to load reader

290.977/2017) - ph. · PDF fileB.NOTIUNI DE DREPT PENAL - PARTEA SPECIALA 1)Infractiuni contra persoanei 2)Infractiuni contra patrimoniului 3)Infractiuni de serviciu sau in legatura

 • View
  220

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of 290.977/2017) - ph. · PDF fileB.NOTIUNI DE DREPT PENAL - PARTEA SPECIALA 1)Infractiuni contra...

 • (Anex Comunicat nr. 290.977/2017) T E M A T I C A

  pregatirii de specialitate a candidailor care doresc s susin

  examenul pentru obinerea atestatului de

  detectiv particular

  A.INSTRUIREA IN PRACTICAREA MESERIEI DE DETECTIV

  PARTICULAR

  1)Notiuni privind exercitarea profesiei de detectiv particular

  (legislaie)

  2)Protectia informatiilor clasificate ( legislaie )

  3)Legislatie privind liberul acces la informatiile de interes public

  B.NOTIUNI DE DREPT PENAL - PARTEA SPECIALA

  1)Infractiuni contra persoanei

  2)Infractiuni contra patrimoniului

  3)Infractiuni de serviciu sau in legatura cu serviciul

  4)Infractiuni privitoare la regimul stabilit pentru unele activitati

  reglementate de lege:

  4.1.Nerespectarea regimului armelor si munitiilor

  4.2.Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau altor materii

  radioactive

  4.3.Nerespectarea regimului materiilor explozive

  4.4.Nerespectarea regimului de ocrotire a unor bunuri

  4.5.Exercitarea fara drept a unei profesii

  5)Infractiuni de fals: 5.1.Falsificarea de moneda, timbre sau alte valori

  5.2.Falsificarea instrumentelor de autentificare sau marcare

  5.3.Falsuri de inscrisuri

  6)Infractiuni care aduc atingere unor relatii privind convietuirea

  sociala:

  6.1.Infractiuni contra familiei

  6.2.Infractiuni contra sanatatii publice

  6.3.Infractiuni privitoare la asistenta celor in primejdie

  6.4.Alte infractiuni care aduc atingere unor relatii privind

  convietuirea sociala

  C. NOTIUNI DE DREPT PROCESUAL PENAL

  1)Participantii in procesul penal

  2)Competenta in materie penala

  3)Probele, mijloacele de prob i procedeele probatorii in procesul

  penal

  4)Procedura plangerii prealabile

  1/3

 • (Anex Comunicat nr. 290.977/2017)

  D. NOTIUNI DE DREPT CIVIL SI DE DREPT PROCESUAL CIVIL

  1)Cunostinte de baza privind institutiile de drept civil, respectiv

  recunoasterea valabilitatii unui act juridic, a dobandirii unui drept de

  proprietate, apararea dreptului de proprietate si conditiile de constatare a

  valabilitatii unui testament

  2)Cunostinte de baza in materia dreptului procesual civil referitoare

  la competenta instantelor judecatoresti, la probe si participanti in procesul civil

  E. NOTIUNI DESPRE CONTRACTE SI RASPUNDERE

  CONTRACTUALA

  1)Contractul. Notiunea de contract si clasificarea acestora

  2)Incheierea contractelor(oferta de a contracta si acceptarea acesteia,

  momentul incheierii contractului)

  3)Efectele contractului(obligativitatea contractului in raportul dintre

  partile contractante, obligativitatea contractului in raport cu persoanele care nu

  au calitatea de parti contractante, efectele specifice contractelor sinalagmatice,

  exceptia de neexecutare a contractului, rezolutiunea si rezilierea contractului si

  suportarea riscului contractului)

  F. NOTIUNI GENERALE DESPRE CRIMINOLOGIE SI

  CRIMINALISTICA

  1)Obiectul si conceptele fundamentale ale criminologiei

  2)Criminalitatea organizata la nivel transnational

  3)Criminalitatea clinica(personalitate optima si tipologie de

  delicventi, problemele personalitatii criminale si ale tipologiei delicventilor)

  4)Identificarea criminalistica

  5)Metode tehnico-stiinntifice destinate investigatiilor criminalistice

  6)Elemente de fotografie judiciara

  7)Cercetarea urmelor lasate de obiecte si alte categorii de urme

  G. PSIHOLOGIE GENERALA SI JUDICIARA

  1)Notiuni de psihologie generala 1.1.Studierea caracteristicilor psihosociale ale participantilor in

  procesul penal(autor, victima, martor), legalitati psihice specifice diverselor faze ale

  savarsirii faptei penale sau solutionarii acesteia.

  2)Notiuni de psihologie judiciara

  2.1.Infractorul si infractiunea din perspectiva psihologica si

  psihosociala

  2.2.Etiologia comportamentului criminal

  2.3.Victima si victimologie

  2.4.Psihologia anchetei si marturiei

  2/3

 • (Anex Comunicat nr. 290.977/2017)

  H. NOTIUNI GENERALE PRIVIND CREANTELE BUGETARE SI

  IMPOZITUL

  1)Masurile asiguratorii

  2)Executarea silita

  3)Modalitati de valorificare a bunurilor mobile si imobile in cadrul

  executarii silite

  4)Procedura in caz de insolvabilitate si prescriptie

  5)Restituirea sumelor achitate in plus

  6)Stabilirea raspunderii altor persoane decat debitorul

  7)Procedura de intocmire si depunere a declaratiilor de impunere

  pentru impozite si taxe locale

  8)Impozitul pe venit

  I)NOTIUNI DESPRE SOCIETATILE COMERCIALE

  1)Constituirea societatilor comerciale

  2)Functionarea societatilor comerciale

  3)Modificarea actului constitutiv

  - // -

  3/3

 • (Anex Comunicat nr. 290.977/2017)

  B I B L I O G R A F I E

  pentru candidatii la examenul de atestare a calitatii de detectiv particular

  - Constitutia Romaniei, editia 2003; - Codul penal partea special; - Codul de prodcedura penala partea general; - Drept Civil (contracte civile, obligatii); - Legea 329/2003, privind exercitarea profesiei de detectiv particular republicat,

  actualizat;

  - HG nr. 1666/2004, privind Normele de aplicare a Legii 329/2003 republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;

  - Legea nr. 182/2002, privind protectia informatiilor clasificate, actualizat; - HG nr. 585/2002, pentru aprobarea Standardelor Nationale de protectie a

  informatiilor clasificate in Romania, actualizat;

  - Legea 31/1990 privind societile comerciale, republicat, actualizat; - Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si Libertatilor Fundamentale din

  31.12.1999;

  - Declaratia Universala a Drepturilor Omului din 10.12.1948. Pentru actele normative la care facem referire n bibliografie, se vor avea n

  vedere doar cele aflate n vigoare la data prezentului anun.

  1/1

 • DOMNULE INSPECTOR EF,

  Subsemnatul _________________________________ fiul lui __________ i al

  _____________________________, nscut la data de _________________ n

  ________________________, jud._______________________, domiciliat in

  ________________________, str. _________________________ nr. ________, bl.

  _______, sc. _____, ap._______, jud. _________________, posesor al actului de

  identitate seria _______, nr. ________________, eliberat de ______________, CNP

  ____________________________________, avnd n vedere prevederile Legii

  329/2003 republicat, actualizat, v rog sa-mi aprobai nscrierea la examenul de

  dobndire a calitii de detectiv particular ce va fi organizat n cadrul Inspectoratului

  Judeean de Poliie Prahova.

  Sunt de acord cu prelucrarea informaiilor cu caracter personal, n

  conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire

  la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu

  modificrile i completrile ulterioare.

  Data, Semntura,

  Domnului Inspector ef al I.J.P. Prahova

 • Declaraie

  Subsemnatul _________________________________ fiul lui __________ i al

  _____________________________, nscut la data de _________________ n

  ________________________, jud.___________________, domiciliat n

  ________________________, str. _________________________ nr. ________, bl.

  _______, sc. _____, ap._______, jud. _________________, posesor al actului de

  identitate seria _______, nr. ________________, eliberat de ______________, CNP

  ____________________________________, declar pe propria raspundere c nu

  desfor nicio activitate care s implice exerciiul autoritii publice.

  Prezenta declaraie mi va servi la examenul de atestare a calitii de detectiv

  particular.

  Sunt de acord cu prelucrarea informaiilor cu caracter personal, n

  conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecia persoanelor cu privire

  la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date, cu

  modificrile i completrile ulterioare.

  Data, Semntura,

 • MINISTERUL SANATATII

  Judetul .............................

  Localitatea........................

  Unitatea sanitara..............

  FIA DE CONSULTAII MEDICALE

  pentru persoanele care solicit atestarea calitii de detectiv particular

  Ziua ........., luna...................................., anul................

  A.Numele .......................................... prenumele.........................., sexul B/F, nascut(a)

  in anul ................., luna ......................., ziua.........., in comuna/orasul/municipiul

  ........................................, judetul/sectorul.................., f

Search related