1
Fotografija: Velija Hasanbegović Internacionalni teatarski festival MESS - Scena MESS MODULMEMORIJE2016 6. april - 9. maj DATUM: 6.4.2016. VRIJEME: 19.00 sati MJESTO: Ajfelov most INTERVENCIJA U PROSTORU: Oni su mi! Mi smo oni! AUTOR: Velija Hasanbegović DATUM: 7.4.2016. VRIJEME: 20.00 sati MJESTO: Sarajevski ratni teatar - SARTR PREDSTAVA: Stanja šoka REŽIJA: Mirna Dizdarević DATUM: 10.4 - 17.4.2016. VRIJEME: 19.00 sati MJESTO: Bosansko narodno pozorište Zenica IzloŽbA fotogRAfIJA: Atlete srca AUTOR: Velija Hasanbegović DATUM: 10.4.2016. VRIJEME: 19.30 sati MJESTO: Bosansko narodno pozorište Zenica PREDSTAVA: What is Europe? REŽIJA: András Urbán DATUM: 10.4.2016. Happy Birthday Rachel Corrie! DATUM: 2.5.2016. VRIJEME: 21.00 sati tV PRogRAM: TVSA fIlM: Bio je lijep i sunčan dan AUTORICA: Sanela Kapetanović DATUM: 4.5 - 14.5.2016. VRIJEME: 20.00 sati MJESTO: Historijski muzej BiH IzloŽbA: Muzej ratnog djetinjstva DATUM: 5.5 - 15.5.2016. VRIJEME: 19.00 sati MJESTO: ARS AEVI IzloŽbA: Žena u Sarajevu pod opsadom AUTOR: Hidajet Delić DATUM: 9.5.2016. VRIJEME: 21.00 sati tV PRogRAM: TVSA fIlM: Greta REŽIJA: Haris Pašović DATUM: 9. i 10.5.2016. VRIJEME: 20.00 sati MJESTO: Sarajevski ratni teatar - SARTR PREDSTAVA: What is Europe? REŽIJA: András Urbán DATUM: 15.4.2016. VRIJEME: 18.00 sati MJESTO: IEC Srebrenica PRoMoCIJA KNJIgA: Čuvaj se i Jednog dana doći ću, oče AUTOR: Edin Krehić DATUM: 18.4 - 28.4.2016. VRIJEME: 19.00 sati MJESTO: Sarajevski ratni teatar - SARTR IzloŽbA fotogRAfIJA: Žene sa prve linije AUTOR: Pierre Adrien Brazzini DATUM: 22.4.2016. VRIJEME: 13.00 sati RADIo PRogRAM: Glas Drine Studio Srebrenica RADIO DRAMA: Skinut ću ti zvijezde u kašiku TEKST: Edin Krehić REŽIJA: Miralem Ovčina DATUM: 26.4.2016. VRIJEME: 20.00 sati MJESTO: Meeting Point PREMIJERA fIlMA: Venuto al Mondo (Ponovo rođen) REŽIJA: Sergio Castellitto

28.4.2016. DATUM: 4.5 - · PDF fileMJESTO: Sarajevski ratni teatar - SARTR IzloŽbA fotogRAfIJA: Žene sa prve linije AUTOR: Pierre Adrien Brazzini DATUM: 22.4.2016. VRIJEME: 13.00

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 28.4.2016. DATUM: 4.5 - · PDF fileMJESTO: Sarajevski ratni teatar - SARTR IzloŽbA fotogRAfIJA: Žene sa prve linije AUTOR: Pierre Adrien Brazzini DATUM: 22.4.2016. VRIJEME: 13.00

Foto

grafi

ja: V

elija

Has

anbe

govi

ć

Internacionalni teatarski festival MESS - Scena MESSMODULMEMORIJE20166. april - 9. maj

DATUM: 6.4.2016.VRIJEME: 19.00 sati

MJESTO: Ajfelov mostINTERVENCIJA U PROSTORU: Oni su mi! Mi smo oni!

AUTOR: Velija Hasanbegović

DATUM: 7.4.2016.VRIJEME: 20.00 sati

MJESTO: Sarajevski ratni teatar - SARTR PREDSTAVA: Stanja šokaREŽIJA: Mirna Dizdarević

DATUM: 10.4 - 17.4.2016. VRIJEME: 19.00 sati

MJESTO: Bosansko narodno pozorište ZenicaIzloŽbA fotogRAfIJA: Atlete srca

AUTOR: Velija Hasanbegović

DATUM: 10.4.2016.VRIJEME: 19.30 sati

MJESTO: Bosansko narodno pozorište ZenicaPREDSTAVA: What is Europe?

REŽIJA: András Urbán

DATUM: 10.4.2016. Happy Birthday Rachel Corrie!

DATUM: 2.5.2016.VRIJEME: 21.00 satitV PRogRAM: TVSA

fIlM: Bio je lijep i sunčan danAUTORICA: Sanela Kapetanović

DATUM: 4.5 - 14.5.2016.VRIJEME: 20.00 sati

MJESTO: Historijski muzej BiHIzloŽbA: Muzej ratnog djetinjstva

DATUM: 5.5 - 15.5.2016.VRIJEME: 19.00 satiMJESTO: ARS AEVI

IzloŽbA: Žena u Sarajevu pod opsadom AUTOR: Hidajet Delić

DATUM: 9.5.2016.VRIJEME: 21.00 satitV PRogRAM: TVSA

fIlM: GretaREŽIJA: Haris Pašović

DATUM: 9. i 10.5.2016. VRIJEME: 20.00 sati

MJESTO: Sarajevski ratni teatar - SARTRPREDSTAVA: What is Europe?

REŽIJA: András Urbán

DATUM: 15.4.2016.VRIJEME: 18.00 sati

MJESTO: IEC Srebrenica PRoMoCIJA KNJIgA: Čuvaj se i Jednog dana doći ću, oče

AUTOR: Edin Krehić

DATUM: 18.4 - 28.4.2016.VRIJEME: 19.00 sati

MJESTO: Sarajevski ratni teatar - SARTR IzloŽbA fotogRAfIJA: Žene sa prve linije

AUTOR: Pierre Adrien Brazzini

DATUM: 22.4.2016.VRIJEME: 13.00 sati

RADIo PRogRAM: Glas Drine Studio Srebrenica RADIO DRAMA: Skinut ću ti zvijezde u kašiku

TEKST: Edin Krehić REŽIJA: Miralem Ovčina

DATUM: 26.4.2016.VRIJEME: 20.00 sati

MJESTO: Meeting Point PREMIJERA fIlMA: Venuto al Mondo (Ponovo rođen)

REŽIJA: Sergio Castellitto