Click here to load reader

27.Mga Uri Ng Halamang Ornamental(2)

 • View
  5.819

 • Download
  55

Embed Size (px)

Text of 27.Mga Uri Ng Halamang Ornamental(2)

 • 7/23/2019 27.Mga Uri Ng Halamang Ornamental(2)

  1/7

  GRADE V

  MGA URI NG HALAMANG ORNAMENTAL

  Alam mo ba na tayo ay dapat na nagtatanim ng ibat ibang uri ng halamang

  ornamental? M alaking pakinabang ang dulot ng mga ito. I to ay nagbibigay ng

  kagandahan sa kapaligiran at ng kasiyahan sa nagmamasid dahi l sa kani lang anyo

  at kulay. Mapagkakaki taan din i to bukod sa nagbibigay pa ng sariwang hangin o

  oxygenna nakakatul ong sa kalusugan. Pero alam mo ba na maraming uri nghalamang ornamental?

  Sa modyul na ito, tatalakayin at matututuhan mo ang iba pang kahalagahan ng

  pagtatanim ng halamang ornamental at ang ibat ibang uri nito.

  ALAMIN MO

 • 7/23/2019 27.Mga Uri Ng Halamang Ornamental(2)

  2/7

  2

  Basahing mabuti ang mga pangungusap at punan ng wastong salita ang bawat

  patlang. Piliin ang sagot sa mga lipon ng mga salita sa ibaba.

  paghahalaman lata

  paligid angkoppamahalaan tubig

  1.

  Kung walang malawak na lugar o taniman, maaaring gumamit ng mga paso o_____ at iba pang uri ng sisidlan.

  2. Ang _____ ay isang sining ng pag-aalaga at pagtatanim ng mga halamang

  ornamental, gulay at punongkahoy.3. Ang paghahalaman ay isang gawaing nakatutulong hindi lamang sa kabuhayan

  ng mag-anak kundi pati rin sa programa ng _____ tungo sa pag-unlad ng

  ekonomiya ng bansa.

  4. Ang mga halamang tanim ay nakapagpapaganda rin ng _____.5. Sa paghahalaman mahalagang piliin ang ______ na lugar.

  PAGBALIK-ARALAN MO

 • 7/23/2019 27.Mga Uri Ng Halamang Ornamental(2)

  3/7

  3

  Tingnan mabuti ang mga larawan sa ibaba.

  Anong uri ng mga halaman ang nakikita mo?

  Ang mga sumusunod ang ibat ibang uri ng halamang ornamental:

  1. Aerial Plants

  Itoy mga halamang nabubuhay ng nakabitin sa hangin at hindiitinatanim sa lupa. Ito ay itinatanim sa uling na nakalagay sa bunot at

  isinasabit. Mainam itong tanim sa mga lugar na malamig ang klima.

  Hal. orchids

  PAG-ARALAN MO

  Water lily

  (aquatic

  plant/halamang

  tubig)

  Orchid

  (aerial plant)

  santan(shrub) halamang ugat

  (herbal plant) punong prutas

 • 7/23/2019 27.Mga Uri Ng Halamang Ornamental(2)

  4/7

  4

  2. Aquatic Plants/Halamang Tubig

  Ang mga ganitong uri ng halaman ay nabubuhay sa tubig.

  Hal. water lily

  3.

  ShrubAng mga halamang ito ay matigas ang mga tangkay at hindi gaanong

  tumataas. Nabibilang sa ganitong uri ang sampagita, santan at gumamela.

  4. Herbal plants/Halamang GamotIto ang mga halamang nakapagbibigay lunas sa karamdaman ng tao.

  Hal. Damong Maria, oregano, mayanasabila

  ikmo

  sambong

  5. Punong prutas

  Nabibilang sa uring ito ang mga punong kahoy na namumunga.

  Hal. mangga, kaimito, mabolo, santol, guyabano, bayabas

  6. Mga punong nagbibigay ng ibat ibang gamit

  Itoy mga punong hindi namumunga ngunit napagkukunan naman ngibat ibang gamit tulad ng katad, kahoy, goma, at iba pa

  Hal. narra, akasya, fire tree

 • 7/23/2019 27.Mga Uri Ng Halamang Ornamental(2)

  5/7

  5

  Nalaman mo na ang mga halamang ornamental. Ngayon ay tingnan mo kung

  masasagutan mo ang mga ito.

  A. Pagtambalin ang nasa Hanay A sa Hanay B.

  Hanay A Hanay B

  1. aquatic plant a. gumamela2. herbal plant b. orkidya

  3. aerial plant c. mangga

  4. shrub d. oregano

  5. punong prutas e. petsay

  B. Pag-aralang mabuti ang salita sa loob ng kahon. Isulat sa dulo ng arrow ang

  kahalagahan ng pagtatanim ng halamang ornamental. Isulat sa kuwaderno angiyong sagot.

  SUBUKIN MO

  TANDAAN MO

  Kahalagahan ng Pagtatanim

  ng Halamang Ornamental

  Ang ibat ibang uri ng halamang ornamental ay nagdudulot sa atin ngmaraming pakinabang o kahalagahan.

  Ang mga halamang ornamental ay ang aerial, aquatic, shrub, herbal, punong

  prutas at mga punong nagbibigay ng ibat ibang gamit.

 • 7/23/2019 27.Mga Uri Ng Halamang Ornamental(2)

  6/7

  6

  Basahin ang sitwasyon at sagutin ang tanong ayon sa dapat mong gawin.

  May batang naglalaro sa gilid ng hardin ng mga halamang namumulaklak. Nang

  ikaw ay dumaan, tamang-tama na pinipitas niya ang isang bulaklak at pinaglaruan ito.Ano ang gagawin mo?

  Mamasyal sa isang halamanang malapit sa inyo. Magmasid at suriin ang mga

  halamang ornamental. Batay sa inyong pagsusuri gumawa ng isang talahanayan tulad ngnasa ibaba. Ilarawan sa pamamagitan ng pagguhit. Isagawa ang gawain sa kuwaderno.

  Pangalan ng Halaman Uri Pakinabang na

  naidudulot

  Larawan

  1.

  2.

  3.

  ISAPUSO MO

  GAWIN MO

 • 7/23/2019 27.Mga Uri Ng Halamang Ornamental(2)

  7/7

  7

  Pagmasdang mabuti ang mga larawan ng halamang ornamental sa ibaba. Tukuyin kung

  anong uri ng ornamental ito at ipaliwanag ang kahalagahan nito. Isulat ang pagtataya sakuwaderno.

  PAGTATAYA