of 19/19
25. DRŽAVNO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA Osnovna škola Poreč Poreč, 1. – 3. travnja 2019. OSNOVNA ŠKOLA POREČ

25. - azoo.hr

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 25. - azoo.hr

OSNOVNA ŠKOLA PORE
Rije ravnateljice
Dragi uenici, dragi mentori,
zadovoljstvo mi je zaeljeti vam dobrodošlicu u naš grad i našu Osnovnu školu Pore na dravno Natjecanje iz engleskog jezika. Ve je i sam poziv na dravno natjecanje veliki uspjeh i velika pobjeda. Iz svake od
etiri kategorije pozvano je samo dvadesetak uenika koji su na upanijskim
razinama ostvarili najbolje rezultate. Biti meu dvadesetak najboljih u dravi vrlo
je vrijedan i veliki uspjeh na kojemu iskreno estitam natjecateljima i mentorima.
elimo vam puno uspjeha u natjecanju!
Nadamo se da ete iz Porea ponijeti lijepa sjeanja, da ete tijekom boravka u
Poreu stei nova prijateljstva, obogatiti svoja iskustva te da e vam ova tri
natjecateljska dana protei u ugodnom raspoloenju i druenju.
Nadija Kos, ravnateljica OŠ Pore
Ana, 8. r. Ugo, 8. r. Jana, 6. r.
Maja , 6 . r. Matea 6 . r. Anabel 6.r. Leon 7 . r.
OSNOVNA ŠKOLA PORE 25. DRAVNO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA
O nama
Osnovna škola Pore
Osnovna škola Pore jedna je od triju osnovnih škola u gradu Poreu.
Smještena u neposrednoj blizini starogradske jezgre i centra grada Porea. Okruena je prostranim travnjacima i bujnim raslinjem. Školi je na raspolaganju Sportsko rekreacijski centar Veli Joe s raznovrsnim sportskim terenima, atletskom stazom, sportskom dvoranom i boalištem.
Od školske godine 2018./19., na radost uenika, uitelja i roditelja, nakon dugogodišnjeg rada u dvije smjene, osnivanjem još jedne osnovno- školske ustanove, napokon je u OŠ Pore organiziran rad u jednoj smjeni.
Poetkom ove školske godine škola broji ukupno 596 uenika rasporeenih u 29 razrednih odjela (25 razrednih odjela u matinoj školi i 4 odjela razredne nastave u Podrunoj školi bandaj). Zbog raširenosti grada i šireg gradskog podruja veliki broj uenika, ak 40 posto, su uenici putnici koji u školu dolaze organiziranim školskim prijevozom.
U matinoj školi u Poreu i Podrunoj školi bandaj za uenike razredne nastave organiziran je produeni boravak u pet odgojno-obrazovnih skupina.
U školi djeluje Školsko sportsko društvo, Uenika zadruga, Klub mladih tehniara i Kulturno- umjetniko društvo te brojne grupe izvannastavnih aktivnosti iz gotovo svih odgojnih i obrazovnih podruja.
Škola se posebno ponosi brojnim projektima: Obitelj u školi - škola u obitelji, Moj izbor je zdrav ivot, Rasplesani razredi, Hoditi i zdravi biti, PATSH-RASTEM socioemocionalno uenje, Zaviaj u srcu, Boje izbora, Veer matematike, Baltazar - popularizacija znanosti, Financijska pismenost, “e-škole”, Školska shema voa i dr.
Crtice iz povijesti škole
Osnovana je dekretom Prosvjetnog odjela
Oblasnog NOO za Istru, u rujnu 1945. kao hrvatska
Nia gimnazija. Godinu dana kasnije, isto tijelo,
odreuje otvaranje jednorazredne osnovne škole,
a 1948. godine Nia gimnazija i Jednorazredna
osnovna škola transformiraju se u Sedmogodišnju
školu Pore. Godine 1953. škola postaje Velikom
narodnom osmogodišnjom školom.
Od 1955. Osnovna škola na talijanskom jeziku
pripaja se Osmogodišnjoj školi Pore u ijem e
sastavu ostati do 1994. godine kada e se
osamostaliti u TOŠ-SEI „Bernardo Parentin“ Pore
- Parenzo. Od 1968. do 1992. škola djeluje pod
nazivom Osnovna škola „Bratstvo i jedinstvo“
Pore „Unità e frattelanza“ Parenzo. Od 1992.
vraa se raniji naziv OŠ Pore.
Od godine 1960., kada je osnovana kao Osnovna škola Pore, ustanova u svojem sastavu ima podrune škole u Draevcu (do IV. razreda), Fuškulinu (do IV. razreda), Novoj Vasi (do VIII. razreda), Velom Maju (do IV. razreda), Varvarima (do IV. razreda) i bandaju (do VIII. razreda).
Od 1960. u sastavu škole djeluje i djeji vrti koji se 1984. godine izdvojio u samostalnu ustanovu.
Škola je tijekom svojeg povijesnog razvoja više puta mijenjala adrese i zgrade u kojima je djelovala. Pratei rast grada Porea, koji se od skromnog ribarskog gradia s poljoprivrednim zaleem tijekom pedesetak godina razvio u nekoliko desetaka puta površinom i stanovništvom vei grad, i škola je rasla poveavajui broj svojih uenika od skromnih stotinjak do ak 1780 uenika u godinama Domovinskog rata.
Sadašnja zgrada matine škole, koja se nalazi u Ulici Karla Huguesa br. 7, izgraena je sredstvima iz samodoprinosa graana. Projekt je izradio Graevno-projektni zavod Rijeka. Zagrebakom poduzeu „Novogradnja“ povjereni su radovi na izgradnji školske zgrade koji su se odvijali 1977./78. godine.
Od samog poetka rada u novoj zgradi nastava je bila organizirana u dvije smjene. Potreba gradnje još jedne zgrade radi omoguavanja nastave u jednoj smjeni realizirana je u rujnu 2018. godine kada je izdvajanjem i dijeljenjem uenika dotadašnje OŠ Pore formirana još jedna osnovnoškolska ustanova u gradu Poreu.
Iako je škola prolazila kroz brojne promjene, njezina je vizija i misija uvijek ista i postojana.
Naša škola je suvremena, slobodna i usmjerena prema djeci.
Moto škole: Vita, vita, štampa naša gori gre
Jurij akan,1483.
O Poreu OSNOVNA ŠKOLA PORE 25. DRAVNO NATJECANJE IZ ENGLESKOG JEZIKA
Geografski poloaj Porea
rijeke Mirne na sjeveru do Limske drage na
jugu. Dio je vapnenake zaravni mezozojske
starosti prekrivene naslagama crvenice (terra
rosse). Otuda i naziv „crvena Istra“. Obzirom
na vapnenaku podlogu i njezinu podlonost
kemijskom trošenju, esti su krški reljefni
oblici.
Baredine, kraj Nove Vasi, ureena je za
posjetitelje i vrijedna je turistika destinacija.
Obala je oko grada razvedena otoiima,
uvalama i rtovima. Najblii je otok Sv. Nikola
koji s jugozapada štiti junu gradsku luku.
Klima pogoduje uzgoju maslina i vinove loze pa
su proizvoai tvorci izvrsnih maslinovih ulja i
vina.
kulturnopovijesnim vrijednostima i ugodnom
zemlji.
suvremeno urbanistiko tkivo proširilo se na
okolno podruje.
Na junoj strani starogradske jezgre nalaze se turistike cjeline: Brulo, Citadela, Plava laguna, Zelena laguna i Bijela uvala, dok se na sjevernoj strani niu: Špadii, Materada, Ulika, ervar Porat. Dvadesetak hotela, apartmanski kompleksi, tri marine i autokampovi primaju veliki broj turista (preko 2 milijuna noenja godišnje).
OSNOVNA ŠKOLA PORE
OSNOVNA ŠKOLA PORE O Poreu
Posjetitelji i domae stanovništvo mogu
uivati u brojnim, raznovrsnim kulturno-
zabavnim manifestacijama: Naš kanat je lip,
Koncerti u Eufrazijani, Jazz u Lapidariju,
Street art festival, Giostra, Poreki annale,
Puls na glavnom trgu te plivaki maraton
Poreki delfin i dr.
cvijet koju dodjeljuje Hrvatska turistika
zajednica za najljepše ureene turistike
gradove i mjesta na jadranskoj obali u
kategoriji s više od deset tisua stanovnika.
OŠ Pore
rimsku koloniju Colonia Julia Parentium.
3. stoljee Grad ima organiziranu kršansku zajednicu i
ranokršanski crkveni kompleks. Na prijelazu
iz 3. u 4. stoljee postaje biskupsko središte.
476. godine Pad Rimskog Carstva; grad je od te godine
pod raznim vlastima; prvi u nizu Ostrogoti.
539. godine Poinje
6. stoljee Sagraena Eufrazijeva bazilika.
Kraj 6. stoljea Dolazak Hrvata na podruje Poreštine; gradnja prvog trajnog naselja oko 620. g.
Nakon 788. godine Grad je pod franakom vlašu.
12. stoljee Kratko razdoblje nezavisnosti, a onda su
zavladali akvilejski patrijarsi.
vlada due od pet stoljea.
Potkraj 16. i poetkom 17. st. U Poreu vlada kuga koja znatno prorjeuje stanovništvo.
U drugoj polovici 17. st. Grad i okolicu naseljavaju doseljenici iz june
Dalmacije.
pada pod vlast Napoleona, a 1814. postaje dijelom Austro-Ugarske Monarhije.
1845. godine Tiska se i prvi turistiki vodi Porea s opisom i
slikama grada.
Od 1861. godine Pore je bio glavni grad Istre, sjedište istarskog
sabora sa školama te upravnim i sudskim ustanovama.
1902. godine Izgraena je uskotrana pruga Trst-
Pore, tzv. Parenzana.
1920.-1943. Pore je pod Italijom, a 1944. teško
stradava u bombardiranju.
10. rujna 1943. Pore zajedno s Istrom postaje dijelom Hrvatske.
Pore kroz vrijeme
povijesnom baštinom duboko
poluotoku (400 m dugom, 200 m
širokom) na kojem je i danas
smještena jezgra staroga grada.
Vladavina cara Augusta; castrum
krstionica jedini je cjeloviti sauvani spomenik iz tog vremena u
svijetu. Ovo djelo ranobizantske umjetnosti, podignuto u 6. stoljeu.
1997. godine proglašeno je spomenikom svjetske kulturne i prirodne
baštine pod zaštitom UNESCO-a.
Trg Marafor bio je nekada najstariji i najvei poreki trg,
odnosno rimski forum kvadratnog oblika. Ostaci trga s dva hrama,
Marsovim i Neptunovim, koji su sagraeni u 1. stoljeu i danas su
vidljivi.
Poreke kule
Pore je nekada imao ak 11 kula od kojih su ouvane svega tri:
Sjeverna, Juna i Peterokutna kula koje su sagraene u 15. stoljeu.
Izmeu tri poreke kule, te oko današnjeg poluotoka, bili su uzdignuti
gradski bedemi od kopna odijeljeni jarkom.
Palae iz gotikog razdoblja
Decumanus nalazi se gotika palaa s raskošnim dvostrukim triforama
izgraena 1473. godine u stilu cvjetne gotike, kao i palaa Zuccato.
Romanika kua
Nalazi se blizu Trga Marafor i potjee iz 13. stoljea. U prizemlju
se nalazila staja. Kamene stepenice vode na prvi kat gdje je velika
prostorija s ognjištem, a proelje je ukrašeno s dvije bifore i drvenim
balkonom.
Sagraena je u 13. stoljeu kao franjevaka gotika crkva, a
tijekom 18. stoljea poprima obiljeja barokne kulture. Od 19.
stoljea u njoj je zasjedao Istarski sabor te se naziva Sabornicom.
Vrijedan je njezin barokni strop s freskama u medaljonima.
Srednjevjekovni bedemi Sustav gradskih bedema podignut je u razdoblju od 12. do 16.
stoljeu uglavnom na liniji antikih utvrda. Najbolje je sauvan istoni
dio gradskih bedema, uz koji su i tri obrambene kule. Graen je pod
prijetnjom turskih osvajanja krajem 15. stoljea kada je Pore bio dio
Venecijanske Republike.
Poreko kazalište
Teatro Comunale „Verdi“. Od 1960. godine registrira se u ustanovu
kulturne djelatnosti te danas nosi ime Puko otvoreno uilište
Pore.
Gradska palaa Sagraena je u vrijeme vladavine Austro – Ugarske Monarhije
godine 1910. Palau je projektirao arhitekt Arduino Berlam iz Trsta
koji je u isto vrijeme projektirao sinagogu u Trstu. Danas je u zgradi
sjedište gradske uprave.
Kua Dva sveca Mala jednokatnica izgraena tijekom 14., odnosno 15. stoljeu,
u romanikom stilu. Nalazi se u Ulici sv. Maura. Nazvana je prema
dvjema kamenim reljefnim figurama svetaca, vidljivim uz prozore na
katu. Istie se i velikim kamenim lukom u prizemlju.
Zaviajni muzej Smješten je u baroknoj palai Sini iz 18. stoljea. U prizemlju
je lapidarij kojega ine spomenici s rimskim natpisima te arheološka
zbirka s prethistorijskom keramikom. Muzej uva bogatu povijesnu
biblioteku i dokumentaciju. Muzej je zatvoren zbog obnove muzejskog
postava i zgrade.
Parenzana Uskotrana eljeznica duga 120 km od 1902. godine do 1935.
povezivala je Pore s Trstom. Najvea brzina bila joj je 31km/h tako
da je putovanje trajalo 6 - 7 sati. Razmontirana je kako bi se u
Etiopiji sagradila nova. I danas du nekadašnje pruge moemo naii
na vijadukte i tunele.
Grad mozaika Pore - grad mozaika - dobio je ovu titulu zahvaljujui brojnim
mozaicima. Meu njima najpoznatiji su zidni i podni mozaici u
Eufrazijevoj bazilici. Tradicija izrade mozaika nastavlja se do
današnjih dana.
Dub ne dela.
Dub nima navade.
Dub ne more po na pir.
Dub nima pensire.
Trd i visok.
skupa z naši noneti.
Prid hion se igrali
i trupali po bali.
Tamo san se ja
po domae akulat navadija.
Od taj bot znan
a je to miza,
PORE, 1. – 3. travnja 2019.
Osnovna škola Pore i Hotel Pical
Ponedjeljak, 1. travnja 2019.
VRIJEME AKTIVNOST MJESTO NAPOMENE
Hotel
Kongresna dvorana Hotela
9,00 - 10,10 Prvi dio ispita – sastavak (70 minuta)
Škola
Mentori – radionica Dunja Klari: Soft Skills – How to Empower Students' Learning
10,10 - 10,30 Stanka
Drugi dio ispita – slušanje s razumijevanjem, itanje s razumijevanjem, uporaba jezika (90
minuta)
Developing Writing Skill: from Concepts to Outcomes
12,15 Objava rješenja testova Oglasna ploa u Školi
12,30 - 14,00 Ruak Hotel
Razgled Porea za uenike i mentore – okupljanje ispred Hotela
18,30 Objava ljestvica privremenog poretka
Škola
Oglasna ploa
18,30 - 19,00 Uvid u testove i albeni postupak Uionice u kojima su se pisali testovi
19,15 Veera Hotel
Napomena: u sluaju promjena broja bodova nakon uvida u testove i albenog postupka,
Dravno povjerenstvo e na oglasnoj ploi objaviti nove ljestvice privremenog poretka iza 21.00 sat.
Srijeda, 3. travnja 2019.
VRIJEME AKTIVNOST MJESTO NAPOMENE
7,00 - 8,00 Doruak Hotel
Od 8,15 Odlazak u Školu (uenici i mentori)
Uenici i mentori pješice dolaze u Školu prema Vremeniku usmenog koji e
biti objavljen na oglasnoj ploi (prema abecednom redu zaporki)
9,00 - 13,00 Usmeni dio ispita Škola
13,00 - 14,30 Ruak Hotel
Hotel
Kongresna dvorana Hotela
Red. br.
upanija Ime Prezime mentora/ice
Zagreb 21 Grad Zagreb Zdravka Krndelj
2. Marko Boi I. osnovna škola - Bjelovar
Bjelovar 7 Bjelovarsko- bilogorska
Ivana Bokavšek
Senj 9 Liko-senjska Ivana Milovac
5. Mihaela aluši OŠ Frana Galovia Zagreb 21 Grad Zagreb Tena Ponoš
6. Dan Erceg OŠ Marjan Split 17 Splitsko- dalmatinska
Mladen Matijaševi
7. Tin Erik Ercegovi OŠ Marina Getaldia Dubrovnik 19 Dubrovako- neretvanska
Stela Ajdukovi
8. Jagor Ili Rui OŠ Jure Kaštelana Zagreb 21 Grad Zagreb Danijela Uradin Biljan
9. Adam Ivaneti OŠ azma azma 7 Bjelovarsko- bilogorska
Danijela Šajtar
10. Marina Jendraši OŠ Grgura Karlovana urevac 6 Koprivniko- krievaka
Maja Mlinari Horvat
11. Ana Marija
Josipovi OŠ Retkovec Zagreb 21 Grad Zagreb Zrinka Lanovi
12. Tino Jurlin OŠ Jurja Šigoria Šibenik 15 Šibensko-kninska Tomislav Kovaev
13. Gabriela Kalle OŠ Tituša Brezovakog Zagreb 21 Grad Zagreb Ivanka Hitner
14. Dora Lešnjak VI. osnovna škola - Varadin
Varadin 5 Varadinska Filip Novosel
15. Lucija Maruši OŠ Alojzija Stepinca Zagreb 21 Grad Zagreb Suzana Gali
16. Lovro Mirkovi OŠ Miroslava Krlee - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Zdenka Markeli
17. Dora Momilovi OŠ Vladimir Gortan - Rijeka
Rijeka 8 Primorsko- goranska
Arijana Baac
18. Goran Narani OŠ Lauder-Hugo Kon Zagreb 21 Grad Zagreb Ana Rastija
19. Ivan Peri OŠ Suidar Split 17 Splitsko- dalmatinska
Renata Kotarac
20. Fran Posavec OŠ Malešnica Zagreb 21 Grad Zagreb Sanja Smoljan Pavlovi
21. Tjaša Radoševi OŠ Dragutina Tadijanovia - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Nina Rogers
22. Martin Si OŠ Ivana Gorana Kovaia - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Barbara uljevi
23. Sara Šlaj OŠ Izidora Kršnjavoga Zagreb 21 Grad Zagreb Jadranka Zimmermann
24. Karmen Šundov OŠ Josipa Jurja Strossmayera - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Laura Domitrovi
25. Lana Tkalec OŠ Beletinec Beletinec 5 Varadinska Irena Henezi
26. Hana Urukalovi OŠ Jure Kaštelana Zagreb 21 Grad Zagreb Danijela Uradin Biljan
27. Leon Vesi OŠ Viktor Car Emin - Donji Andrijevci
Donji Andrijevci
28. Kira Vlaši OŠ Josipa Jurja Strossmayera - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Laura Domitrovi
29. Ivka ivkovi Kuljiš OŠ Pojišan Split 17 Splitsko- dalmatinska
Tanja Pezo Gotovac
Sudionici
Razred i kategorija natjecanja: 2A (drugi razred gimnazije)
NAPOMENA: Uenice Katja Domljanovi i Pina Juriši natjeu se na Listi C
ed br.
upanija Ime Prezime mentora/ice
Zagreb 21 Grad Zagreb Tanja Jovanovi
2. Boo erek Gimnazija Lucijana Vranjanina
Zagreb 21 Grad Zagreb urica Mustapi
3. Ivan Grašo Gimnazija Franje Petria - Zadar
Zadar 13 Zadarska Marija Bogdani
4. Franciska Ivi Pazinski kolegij - Klasina gimnazija Pazin s pravom javnosti
Pazin 18 Istarska Romina Gašpari
5. Anela Jakiša XV. gimnazija - Zagreb Zagreb 21 Grad Zagreb Iva Matovinovi Klari
6. Pina Juriši I. gimnazija - Split Split 17 Splitsko- dalmatinska
Koraljka Peji
7. Jan Komeriki IV. gimnazija - Zagreb Zagreb 21 Grad Zagreb Melita Jurkovi
8. Melanie Kralji XVI. gimnazija - Zagreb Zagreb 21 Grad Zagreb Anamarija Sabioni
9. Jasmina Laa XII. gimnazija - Zagreb Zagreb 21 Grad Zagreb Andreja Marina
10. Ana Ljubotina Salezijanska klasina gimnazija - s pravom javnosti
Rijeka 8 Primorsko- goranska
Jasmina Bašek
12. Lena Matanovi Klasina gimnazija - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Sara Mišin
13. Marta Novakovi V. gimnazija - Zagreb Zagreb 21 Grad Zagreb Milena Gili Gerber
14. Geneviev e Elise
15. Barbara Radoš Prva sušaka hrvatska gimnazija u Rijeci
Rijeka 8 Primorsko- goranska
Jelena Klari Mauna
16. Danijel Smoli II. gimnazija - Zagreb Zagreb 21 Grad Zagreb eljka akovi
17. Andrej Todi Gimnazija Pula Pula 18 Istarska Mirela Vukovi
18. Katarina Veji SŠ Fra Andrije Kaia Miošia - Ploe
Ploe 19 Dubrovako- neretvanska
Zadar 13 Zadarska Ana aja
OSNOVNA ŠKOLA PORE 25. dravno Natjecanje iz Engleskog jezika
Sudionici
Red. br.
upanija Ime Prezime mentora/ice
Zagreb 21 Grad Zagreb Marija Eva Mrsel
2. Adrian Dodig Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek
Osijek 14 Osjeko-baranjska Dominik Mihaljevi
3. Marin Gudelj Tehnika škola Ruera Boškovia - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Ivana Buli
4. Lovro Jovanovi Tehnika škola Ruera Boškovia - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Marija Eva Mrsel
5. Noa Jakob
6. Sebastien Lukši Graditeljska tehnika škola - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Kristina Zaobornij
7. Zoran Meo Elektrotehnika škola - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Divna uri
8. Sara Miholi Škola primijenjene umjetnosti i dizajna - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Ivana Blaekovi Frani
9. Nikolina Petrovi Strukovna škola - Vukovar Vukovar 16 Vukovarsko- srijemska
Nataša Pai
Crikvenica 8 Primorsko- goranska
Rijeka 8 Primorsko- goranska
12. Luka Slipac Tehnika škola - Šibenik Šibenik 15 Šibensko-kninska Nada Bašelovi
13. Ana Starevi Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju
Zagreb 21 Grad Zagreb Diana Singer
14. Alen Šuric Srednja škola Krapina Krapina 2 Krapinsko- zagorska
Aleksandra Lovreni Došen
Zagreb 21 Grad Zagreb Ivana Blaekovi Frani
OSNOVNA ŠKOLA PORE 25. dravno Natjecanje iz Engleskog jezika
Sudionici
Red. br.
upanija Ime Prezime mentora
Zadar 13 Zadarska Daria Mrdalj
2. Kiša Bizovi Grgas I. gimnazija - Zagreb Zagreb 21 Grad Zagreb Marina Romac
3. Ana Marija Devi X. gimnazija Ivan Supek - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Zrinka Juri
4. Tina Drini V. gimnazija - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Bojana Dori
5. Dominik Forjan Srednja škola Krapina
Krapina 2 Krapinsko- zagorska
Martina Cug
8. Emma Kliman Gimnazija Pula Pula 18 Istarska Marijana Tomi
9. Marko Antonio
Pinturi Radoševi
10. Anja Kuzmi I. gimnazija - Zagreb Zagreb 21 Grad Zagreb Lana Kova
11. Martina Makek IV. gimnazija - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Mia Šavrljuga
12. Toni Opuha III. gimnazija - Split Split 17 Splitsko- dalmatinska
Ivana Plokini
14. Bruno Rukavina Srednja škola Pavla Rittera Vitezovia u Senju
Senj 9 Liko-senjska Matea Tomljanovi
15. Elisabetta Smešny Prva sušaka hrvatska gimnazija u Rijeci
Rijeka 8 Primorsko- goranska
Slavonski Brod
18. Magdalena Tosenberger X. gimnazija Ivan Supek - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Karolina Horvatin
19. Patricia Trzun Rusan II. gimnazija - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Renata Juri
20. Bjanka Vrlji V. gimnazija - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Dunja Krpanec
21. Mia Vukosav XV. gimnazija - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Marija Eri
NAPOMENA: Uenica Mia Vukosav natjee se na Listi C
OSNOVNA ŠKOLA PORE 25. dravno Natjecanje iz Engleskog jezika
Sudionici
Red. br.
upanija Ime Prezime mentora
Krk 8 Primorsko- goranska
Marijana Maruši- Katunar
2. Patrik Borjan Tehnika škola - Karlovac Karlovac 4 Karlovaka Sandra Tomac
3. Luka abraja Tehnika škola Ruera Boškovia - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Ivana Šumanovi Kljui
4. Ivan Damjanovi Tehnika škola za strojarstvo i mehatroniku - Split
Split 17 Splitsko- dalmatinska
Zagreb 21 Grad Zagreb Katarina Vukeli
6. Toni Giljanovi Ekonomsko - birotehnika škola - Split
Split 17 Splitsko- dalmatinska
Zagreb 21 Grad Zagreb Sanja Cvijanovi
8. Nicole Kramar Srednja škola Hrvatski kralj Zvonimir
Krk 8 Primorsko- goranska
Zagreb 21 Grad Zagreb Dubravka Radonii
10. Filip Lenard Škola primijenjene umjetnosti i dizajna - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Katarina Vukeli
11. Lucio Lesar Ekonomska i trgovaka škola - akovec
akovec 20 Meimurska Dunja Siroi
12. Ante Mandari Elektrotehnika škola - Split
Split 17 Splitsko- dalmatinska
Zagreb 21 Grad Zagreb Sanja Cvijanovi
14. Nikola Radojevi Tehnika škola - Daruvar Daruvar 7 Bjelovarsko- bilogorska
Ines Matušin
Slavonski Brod
Zagreb 21 Grad Zagreb Ivana Šumanovi Kljui
17. Luka Validi Tehnika škola Ruera Boškovia - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Ivana Šumanovi Kljui
18. Nikola Vari III. gimnazija - Osijek Osijek 14 Osjeko-baranjska Jasenka Bolkovac
19. Kristan Vujii Škola primijenjene umjetnosti i dizajna - Zagreb
Zagreb 21 Grad Zagreb Katarina Vukeli
20. Duje arkovi Elektrotehnika i prometna škola - Osijek
Osijek 14 Osjeko-baranjska eljka Getoš
NAPOMENA: Uenik Luka Validi natjee se na Listi C
OSNOVNA ŠKOLA PORE 25. dravno Natjecanje iz Engleskog jezika
Dravno
povjerenstvo
1. Noemi Ajdukovi Osnovna škola Sesvetska Sopnica Sesvete 21
2. Tatyana Butorac Osnovna škola Granešina Zagreb 21
3. Sofija Fruk IV. osnovna škola Varadin Varadin 5
4. Senka Gašparec Lugomer Srednja škola „Ivan Seljanec“ Krievci 6
5. Olga Grani I. gimnazija Split 17
6. Marijela Gulin Škola za dizajn, grafiku i odrivu gradnju Split 17
7. Stephen Hindlaugh "Hindlaugh" obrt za jezine usluge Zagreb 21
8. Danijela Ille XVI. gimnazija Zagreb 21
9. Maria Jurjevich XVI. gimnazija Zagreb 21
10. Melita Jurkovi IV. Gimnazija Zagreb 21
11. Haidi Mimica Tudor Osnovna škola Ravne njive Split 17
12. Marija Mišanuk Meimursko veleuilište u akovcu akovec 20
13. Irena Pavlovi Srednja škola azma azma 7
14. Denis Plaveti (predsjednik)
Gimnazija Karlovac Karlovac 4
15. Marin Popovi Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Zagreb 21
16. Livija Pribani Srednja strukovna škola Vinkovci Vinkovci 16
17. Daniela Rei Šuur Osnovna škola Manuš Split 17
18. Anamarija Sabioni XVI. gimnazija Zagreb 21
19. Ivan Štefani Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin 18
20. Martina Šturm (tajnica) AZOO Zagreb 21
21. Dajana Vukadin OŠ Sveta Klara Zagreb 21
22. Jelena Zdrili AZOO Rijeka Rijeka 8
OSNOVNA ŠKOLA PORE 25. dravno Natjecanje iz Engleskog jezika