2.4 MEMBUAT PAKAIAN

Embed Size (px)

Citation preview

Koleksi soalan spm 2004 Kini

2.4 Membuat Pakaian

1

Antara proses jahitan berikut yang manakah digunakan untuk menyambung dua keping fabrik?Spm 04

A B 2

Kelim Belah

C D

Kelepet Lisu pemadan

Antara pernyataan berikut, yang manakah betul mengenai cara menggunting fabrikSpm 04

I II III IV A B

Gunting pola yang besar dahulu Tekan fabrik semasa menggunting Simpan fabrik yang belum digunting Angkat fabrik semasa menggunting I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV

3

Urutan langkah menjahit bahagian yang bertanda X ialahSpm 05

I II III IV A B 4

buat lisu kecil untuk menyeratakan bahagian kelepet lipat garis pertama, semat, jelujur dan jahit silang pangkah lipat pada garis kelepet ke SD pakaian tekan rata I, II, III dan IV I, III, II dan IV C D II, III, I dan IV III, I, II dan IV

Antara berikut, yang manakah peraturan menggunting fabrik semasa membuat pakaian?Spm 05

I II III IV A B

Elakkan mengangkat fabrik semasa menggunting Tekan kepingan fabrik dengan sebelah tangan Gunting fabrik mengikut garisan pemadan Gunting kepingan yang kecil dahulu I dan II I dan IV C D II dan III III dan IV Page 1

Ssnsmksk/ert/sar/2012

Koleksi soalan spm 2004 Kini

2.4 Membuat Pakaian

5

Berdasarkan Rajah 10, X ialah A Tanda imbang B Garis pemadan

Spm 05

C D

Tanda lipatan Garisan gunting

6

Antara berikut, yang manakah perkara yang perlu dilakukan sebelum menyusun atur pola di atas fabrik? I II III IV A B Seterika fabrik Kenal pasti corak fabrik Kenal pasti sebelah luar dan sebelah dalam fabrik Lipat fabrik supaya sebelah luar fabrik bertemu I,II dan III I, II dan IV C D I, III dan IV II, III dan IVSpm 05

7

Padanan manakah BETUL mengenai kedudukan dan jenis penyudah tepi?Spm 05

Kedudukan pada pakaian I

Jenis penyudah tepi Lapik berbentuk

II

Kun

III Kelepet

Ssnsmksk/ert/sar/2012

Page 2

Koleksi soalan spm 2004 Kini IV

2.4 Membuat Pakaian Lapik lurus

A B

I dan II I dan III

C D

Ii dan III III dan IV

8

Antara yang berikut yang manakah ciri bahagian X pada Rajah di atas, yang dijahit dengan baik? I II III IV A B Hujungnya tirus Belah sama panjang Lebar lapik sama rata Tepi belah dijahit dengan mesin I, II dan III C I, II dan IV D

Spm 06

I, III dan IV II, III dan IV

9

Proses yang digunakan untuk mengemas bahagian yang bertanda X pada Rajah ialah A B kelepet lisu pemadan C D lapik berbentuk kedut lepasSpm 06

Ssnsmksk/ert/sar/2012

Page 3

Koleksi soalan spm 2004 Kini

2.4 Membuat Pakaian

10 Antara yang berikut yang manakah penghilangan gelembung yang terdapat pada Rajah 11?Spm 06

A B 11

P dan Q P dan S

C D

Q dan R R dan S

Rajah dibawah menunjukkan langkah menyediakan lisu pemadan. Pilih susunan yang betul.

Spm 06

I

III

II

IV

A B

I, II, III dan IV II, I, IV dan III

C D

III, I, IV dan II IV, III, II dan ISpm 06

12 Urutan yang betul bagi menyediakan kedut lepas pada Rajah di bawah ialah

Ssnsmksk/ert/sar/2012

Page 4

Koleksi soalan spm 2004 Kini

2.4 Membuat Pakaian

I

III

II

IV

A B

I, II, IV dan III I, III, IV dan II

C D

III, I, IV dan II III, IV, II dan I

13

Apakah kebaikan menjahit pakaian sendiri? A B C D Menggunakan proses jahitan yang ringkas Mudah mendapat stail yang terbaharu Bebas mencipta stail yang digemari Menjimatkan masa penyediaanSpm 06

14 Berdasarkan rajah, pilih padanan yang betul.Spm 06

p A B C D Garis pemadan Ira lurus Notch Tanda lipatan

Q Ira lurus Garis pemadan Tanda lipatan Notch

R Tanda lipatan Notch Ira lurus Garis pemadan

S Notch Tanda lipatan Garis pemadan Ira lurus

Ssnsmksk/ert/sar/2012

Page 5

Koleksi soalan spm 2004 Kini

2.4 Membuat Pakaian

Tepi kain

15

Tanda pola yang manakah sesuai diletakkan pada X dalam Rajah?Spm 06

A

C

B

--------------------

D

16 Proses jahitan yang bertanda X pada Rajah ialah A B Kedut lepas Lisu pemadan C D Kelim betawi Kelim belah kangkung

Spm 06

17 Antara yang berikut yang manakah betul tentang peraturan menggunting fabrik?SPM 07

A B C D

Gunting dengan gerakan pendek Gunting tanpa mengangkat fabrik Gutning pada garisan pemadan Gunting bahagian yang hendak dijahit terlebih dahulu

Ssnsmksk/ert/sar/2012

Page 6

Koleksi soalan spm 2004 Kini

2.4 Membuat Pakaian

Q

18 Antara yang berikut padanan yang manakah betul tentang tanda pola itu? SPM 07 P R S Q A Notch Lisu pemadan Tanda lipatan Garisan pemadan B Notch Tanda lipatan Lisu pemadan Garisan pemadan C Garisan pemadan Lisu pemadan Tanda lipatan Notch D Garisan pemadan Tanda lipatan Notch Lisu pemadan

19

Antara yang berikut yang manakah benar tentang pengubahsuaian pola itu?SPM 07

A B C D 20

Mengecilkan pola badan pakaian Membesarkan pola badan pakaian Memendekkan pola badan pakaian Memanjangkan pola badan pakaianSPM 07

Antara yang berikut yang manakah susun atur pola yang betul?

A

C

Ssnsmksk/ert/sar/2012

Page 7

Koleksi soalan spm 2004 Kini

2.4 Membuat Pakaian

B

D

Rajah menunjukkan sejenis proses jahitan.

SPM 07

21

Namakan proses jahitan itu. A Kelim belah kangkung B kelim betawi

C D

Kelepet lurus Lapik lurus

Rajah menunjukkan sehelai skirt

SPM 07

22 Apakah proses penghilangan gelembung yang terdapat pada skirt itu? A Lisu pemadan dan kedut lepas B Kedut lepas dan ikatan pinggang C Lisu pemadan dan ikatan pinggang D Kedut lepas dan kelepet melengkung

Ssnsmksk/ert/sar/2012

Page 8

Koleksi soalan spm 2004 Kini

2.4 Membuat Pakaian

23 Antara yang berikut yang manakah betul tentang langkah menjahit kelim belah kangkung? SPM 07 I Jahit mesin di garisan pemadan II Temukan sebelah luar fabric III Padankan gaarisan pemadan IV Semat dan jehit jelujur A I, II, III, IV C III, IV, I, II B II, III, IV, I D IV, I, II, III 24 Antara yang berikut langkah yang manakah betul menjahit kelim belah kangkung?SPM 08

I II III IV A C

Jahit mesin di garisan pemadan Temukan sebelah luar fabrik Padankan garisan pemadan Semat dan jahit jelujur I,II.III.IV III,IV,I,II B D II, III, IV, I IV, I, II, III

25

Antara yang berikut langkah yang manakah betul bagi mencantum lengan ke lubang lengan?SPM 08

I II III IV A B

Semat, jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan Selaraskan kepala lengan dengan saiz lubang lengan Masukkan lengan ke lubang lengan dengan sebelah luar lengan bertemu sebelah luar pakaian Temukan kelim lengan dengan kelim rusuk badan dan kelim bahu dengan garisan tengah lengan I, II, III, IV II,III,IV,I C D III, IV, I, II IV, I, II, III

26

Apakah proses jahitan yang bertanda X ?SPM 08

Ssnsmksk/ert/sar/2012

Page 9

Koleksi soalan spm 2004 Kini A B C D

2.4 Membuat Pakaian

Kelim Kelepet Kedut lepas Lisu pemadan

Berdasarkan rajah di bawah, yang manakah menunjukkan tanda lipatan?

27

Antara yang berikut yang manakah peraturan menggunting fabrik?SPM 08

A B C D 28

Gunting pola yang besar diikuti pola yang kecil Gunting pola yang perlu dijahit dahulu Gunting dengan gerakan yang pantas Gunting mengikut ira

Apakah kebaikan menjahit pakaian sendiri berbanding dengan pakaian siapbeli?SPM 08

A B C D

Bebas mencipta stail Menjimatkan kos bahan Proses jahitan yang ringkas Menjimatkan masa menjahit

29

Antara yang berikut ciri yang manakah baik untuk X?SPM 08

Ssnsmksk/ert/sar/2012

Page 10

Koleksi soalan spm 2004 Kini A B C D

2.4 Membuat Pakaian

Rata Beralur Tergantung dengan elok Dikukuhkan dengan jahit ulat-ulat di hujungnya

Rajah 8 menunjukkan seorang model sedang menggayakan sehelai blaus.

30

Antara yang berikut padanan yang manakah betul tentang x dan Y?SPM 09

x A B C D Lapik lurus Belah slit berlapik Lapik Belah berkun

Y Kelepet lurus Kelepet melengkung Kelepet lurus Kelepet melengkung

31

Antara yang berikut urutan yang manakah betul untuk menjahit lisu pemadan?SPM 09

I II III IV A C

Pastikan kedua-dua garis pemadan bertemu Jahit mesin dari bahagian lebar ke tirus Tandakan kedudukan lisu pemadan Temukan sebelah luar fabrik I, II, III, IV B II, III, IV, I III, IV, I, II D IV, I, II, III

Jadual 2 menunjukkan kos bahan, kos seunit dan jumlah kos untuk membuat sehelai blaus.SPM 09

Bil 1 2

Bahan Fabrik bercorak Butang

Kuantiti 2 meter 5 biji

Kos seunit (RM) 4.80 0.20

Jumlah Kos (RM) 9.60 1.00 Page 11

Ssnsmksk/ert/sar/2012

Koleksi soalan spm 2004 Kini 3 32 Benang

2.4 Membuat Pakaian buku 0.80 0.40

Berapakah jumlah kos bahan untuk membuat dua helai blaus itu? A C RM5.80 RM11.60 B D RM11.00 RM22.00

Rajah menunjukkan satu proses jahitan.

33

Antara yang berikut urutan yang manakah betul untuk melaksanakan proses jahitan itu?SPM 09

A C

I, II, III, IV III, IV, I, II

B D

II, III, IV, I IV, I, II, III

34

Berdasarkan rajah 10, yang manakah tanda imbang? A B C

DSPM 09

35 Antara yang berikut susun atur pola yang manakah betul?SPM 09

A Ssnsmksk/ert/sar/2012

B Page 12

Koleksi soalan spm 2004 Kini

2.4 Membuat Pakaian

C

D

Jadual menunjukkan kos bagi menyediakan sepasang kebaya. Butiran Bahan mentah Upah Kos sampingan Kos (RM) 41.60 50.00 4.00

36 Antara yang berikut yang manakah kos bagi menyediakan 10 pasang kebaya? A B RM 416.00 RM 456.00 C RM 916.00 D RM 956.00

SPM 2010

37 Antara yang berikut yang manakah betul tentang peraturan menggunting fabrik? A B C D Gunting Gunting Gunting Gunting dengan gerakan pendek tanpa mengangkat fabrik tepat pada garis pemadan bahagian ynag hendak dijahit terlebih dahuluSPM 2010

Ssnsmksk/ert/sar/2012

Page 13

Koleksi soalan spm 2004 Kini Rajah menunjukkan sejenis kelim.

2.4 Membuat Pakaian

38

Pilih urutan yang betul untuk menjahit kelim itu. I II III IV A B Padankan garis pemadan Jahit mesin di garis pemadan Buka dan tekan kelim Temukan sebelah luar fabric supaya berhadapan I, II, III, IV II, III, IV, I C III, IV, I, II D IV, I, II, III

SPM 2010

39 Apakah kebaikan menjahit pakaian sendiri berbanding dengan pakaian siap beli? A B C D Bebas mencipta stail Menjimatkan kos bahan Proses jahitan yang ringkas Menjimatkan masa menjahit

SPM 2010

Ssnsmksk/ert/sar/2012

Page 14

Koleksi soalan spm 2004 Kini

2.4 Membuat Pakaian

40SPM 2010

Ssnsmksk/ert/sar/2012

Page 15

Koleksi soalan spm 2004 Kini 29 Raja menunjukkan sehelai skirt.

2.4 Membuat Pakaian

Spm 2011

Pilih urutan yang betul bagi langkah menjahit skirt itu. A I, II, III, IV B II, III, IV, I C III, IV, I, II D IV, I, II, III

30

Rajah menunjukkan sejenis kelim.

Antara yang berikut urutan yang manakah betul untuk menjahit kelim itu? I II III IVSpm 2011

A B C D

Terbalikkan kelim, semat, jelujur dan jahit mesin di garisan pemadan Temukan sebelah dalam fabric, semat dan jelujur mesin di garisan pemadan Jahit mesin 6 mm ke atas garisan pemadan pada basi kelim Gunting basi kelim hingga tinggal 3 mm dari jahitan mesin, buka dan tekan rata kelim pada sebelah dalam I, II, III, IV II, III, IV, I III, IV, I, II IV, I, II, III

Ssnsmksk/ert/sar/2012

Page 16

Koleksi soalan spm 2004 Kini 31Spm 2011

2.4 Membuat Pakaian

Antara yang berikut yang manakah peraturan menggnting fabrik? A B C D Gunting mengikut ira Gunting dengan gerakan yang pantas Gunting pola yang perlu dijahit dahulu Gunting pola yang besar diikuti pola yang kecil

30

Rajah menunjukkan pola yang telah diubah suai.

Antara yang berikut yang manakah benar tentang pengubahsuaian pola itu?Spm 2011

A B C D

Mengecilkan pola badan pakaian Membesarkan pola badan pakaian Memendekkan pola badan pakaian Memanjangkan pola badan pakaian

33

Pilih padanan yang betul tentang kebaikan pakaian yang dijahit sendiri dan pakaian yang siap dibeli. Pakaian yang dijahit sendiri Pakaian yang siap beli Warna dan corak mengikut citarasa sendiri Mudah untuk mendapat stail yang terkini Pilihan jenis fabrik terhad Kos pakaian lebih murah Ramai yang memakai warna dan corak yang sama Bebas mencipta stail yang digemari Jenis fabrik dipilih mengikut cita rasa Kos boleh diubah suai mengikut kemampuan

Spm 2011

A B C D

Ssnsmksk/ert/sar/2012

Page 17