16
ANUL V NR.110 GRATUIT 16 PAGINI NORD - VEST 12 AUGUST - 25 AUGUST 2011

24 FUN Nord-Vest Baia Mare

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Citeste noul numar 24 FUN Nord Vest in format electronic

Citation preview

 • ANUL

  V N

  R.11

  0

  GRAT

  UIT

  16PA

  GIN

  I

  NORD - VEST 12 AUGUST - 25 AUGUST 2011

 • editorialAndrei Gorzo 3Gianina Corondan 4Mircea Toma 6

  loca\iiCafenele 11Restaurante 12Turism 13Cluburi & Baruri 14Auto 15

  Editor: S.C. BAZAR MEDIA NORD-VEST S.R.L Redac\ie: 0733 014 778 Adresa: Str. Hortensiei nr. 3/28 Baia Mare E-mail: [email protected] General: Lucia Banyai (0733 014 778) E-mail: [email protected] Grafic[: Dan Oan Szalontai (0729 038 332) Departament v]nz[ri:Baia Mare/ Zal[u: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) E-mail: [email protected]\ie: Baia Mare: Andreea Dinga (0733 014 779) Satu Mare: Attila Antal (0745 219 974, 0036 702 191 188) Zal[u: Andreea Dinga (0733 014779) Re\eaua 24-FUN: Director general: Alex S=ndulescu Redactor-ef: Aneta Plea Mare publicitate: Adrian Miholca, Adrian St=nic=Responsabilitatea pentru exactitatea informa\iilor revine exclusiv institu\iilor care le furnizeaz[

  Tiraj: 20.000 de exemplare

  S UMAR 12 august - 25 august 2011infoFilm 8Evenimente 10

  film~n Larry Crowne, Tom Hanks joac[rolul unei victime a crizei econo-mice: un b[rbat f[r[ studii supe-rioare, dat afar[ de la supermarke-tul `n care lucra. Regizat tot deHanks, filmul a fost conceput ca unantidot la anxiet[\ile crizei. E unbarbituric `n toat[ regula, `n carecriza e ceva ce-i pedepsete pe ceir[i (p]n[ la urm[, cel mai nesim\itdintre fotii efi ai lui Larry e i elconcediat), iar pe cei buni ca Larry `i`mpinge s[-i completeze studiile(`ntre\in]ndu-se dintr-o slujb[ part-time scoas[ providen\ial `n calea lorde Dumnezeul numit scenariu), s[se tund[/ `mbrace/ deplaseze/antureze mai tinerete (aici s-arputea s[ fie vorba de o uoara con-fuzie din partea lui Hanks, `ntrecriza economic[ i criza v]rsteimijlocii) i s[ descopere fericireamai mare a traiului pe picior maimic.Last, but not least, criza i-o scoate`n cale pe Julia Roberts - `n rolulunei profesoare nefericite `n c[sni-cie, care, `n pofida diferen\elor de

  educa\ie i statut, e cucerit[ decumsec[denia lui cu nuan\e forrest-gump-iste. Obstacolele care`nt]rzie fericita lor uniune sunt doarsimple i pr[fuite formalit[\i decomedie romantic[, de tip ea-`l-vede-cu-o-student[-i-crede-c[-e-prietena-lui.Celelalte personaje se caracte-rizeaz[ prin c]te unul sau dou[ lait-motive comportamentale - printrestuden\ii Juliei se num[r[ i unulmai clovn, profesorul de economier]de sinistru i tot confisc[ tele-fonul lui Larry, vecinul acestuiafumeaz[ pip[, \ine un bazar `n pro-pria curte i se t]rguiete de dragul

  t]rguielii (e i capitalist, i cum-secade: deci se poate) -, laitmotivegestionate la fel de superficial i demecanic ca i quiproquo-urile care`nt]rzie apropierea `ndr[gosti\ilor.

  G]ndire pozitiv[

  Andrei Gorzo

  O dramedie-barbituric pentru un public apas[t de criz[.

 • 4 I www.24fun.ro

  g24fun www.24fun.ro

  Una dintre chestiile care m-au uluitla englezi - la televiziune - este c[ lao emisiune pentru copii de la BBCpo\i vedea o fat[ blond[, frumuic[, oprezentatoare extrem de vioaie, detonic[, de priceput[ la comunicareacu copiii, o persoan[ nemaipomenitde carismatic[, amuzant[ care nuare o m]n[. Bra\ul - st]ng parc[ - seoprete cam la cot. |ine microfonulcu dreapta, agit[ bra\ul ciuntit abso-lut firesc, nimeni nu casc[ ochii caspre un c]ine vorbitor, pur i simplu eintegrat[ `n societate ca oricine. Eaaa s-a n[scut, n-are vin[, nu ehidoas[, activitatea creierului s[ueste peste medie, deci are dreptul caoricare altul s[ primeasc[ un astfelde job dac[ `i dorete i se califi[pentru el.Sigur c[ au fost i acolo voci care autunat ca aoleu, copiii notri vor fitraumatiza\i, c[ vai, cum s[ vezi aaceva, e inadmisibil. Dar au fostpu\ine. Reduse la t[cere de rezul-

  tatele concrete ale fetei. N-a fostnimeni traumatizat. Copiii o`ndr[gesc, abia dac[ observ[ ofrac\iune de secund[ minusul, lumeao admir[, to\i o aplaud[ pentru pres-ta\iile ei,`inva\[ din mers c[ este cevafiresc s[ comunici cu oamenii de oricefel, s[-i aju\i dac[ au nevoie, nu s[ teholbezi placid. Nimeni nu mai obser-v[ micul defect care s-a transformat`ntr-un element distinctiv. Ea e doardiferit[ de ceilal\i, cum dealtfel sun-tem to\i. Nu m[ pot opri s[ m[

  g]ndesc ce anse ar fi avut la noi.Noi, pioii, care am izgonit pestehotare sau am izolat `ntr-o margineabrupt[ toate min\ile ascu\ite care nuau un ambalaj conven\ional. ~n afar[de pr[p[stioenie, de nite crucib[tute mecanic cu sensul de "s[ fiela ei, nu la mine aici nu se reac\i-oneaz[ nici c]t s[ faci niste rampeajut[toare acolo unde-s numai sc[ri,nite modific[ri la trotuare caretotui au borduri.

  From U.K., with love

  Normalitatea e la eiacas[

  Gianina Corondan

 • 6 I www.24fun.ro

  editorial www.24fun.ro

  Am ajuns `ntr-o comun[ care era sorageam[n[ a uneia din B[r[gan. DorM[ runt sau, dac[ vre\i, Feteti Gar[.Era cald, drumul care trecea prin cen-trul satului era asfaltat, `n rest pu\inpraf, iarb[ stins[, un copac, i o co-melie cu aspect de chioc cu m[run\i-uri alimentare. ~nchis, grilaj cu lac[tvizibil la poart[. ~nso\itorul nostru ab[tut, cu dichis, la u[. Am intrat,dup[ o ateptare rezonabil[, princurtea din spate, `ntr-o camer[ seac[,cu trei scaune, o mas[ i o scrumi er[,toate obosite. A ap[rut o femeie, cu`ntreb[ri de gazd[, am acceptat unsuc ieftin. Am tras de el cam ojum[tate de or[. C]nd s-au linitit, auvenit to\i. Erau vreo zece lideri aiAlian\ei Na\ionale a AgricultorilorIndependen\i din Cuba. ~i deranjan-er[m `n plin[ `nt]lnire clandestin[.Regimul Castro `i urm[rea pentru c[ eipropuneau solutii alternative pentruCuba. Aveau un lider, un b[rbat care apl]ns de emo\ie c]nd ne-a vorbit. Era

  prima oar[ c]nd comunica cu cinevadintr-o alt[ lume. "V[ rog, spune\i-leoamenilor din \ara voastr[ c[ exis-t[m. Apoi ne-au luat cu ei la o ferm[izolat[ undeva `n B[r[ganul lor. Oinsula de umbr[ `ntr-o mare decereale. ~n curtea haciendei, marcasocialismului era un tractor deprimat,dar era contrazis[ de optimismul unuiclan foarte latin: putime rebel[,femei curioase, doi trei barba\i fum[-tori i mucali\i. La un moment dat, s-af[cut linite. Atunci am observatconacul b[\os dintre copaci i pe

  b[tr]na care se apropia de noi. Eramama tuturor i avea peste 80 de ani.tia c[ poli\ia `i avertizase c[ dac[`ndr[znesc s[-i organizeze congresulacolo, casa va fi tears[ din existen\[cu buldozerele. Am `ntrebat-o dac[ nu`i e fric[. A r[spuns foarte concis: "Ampornit? Mergem `nainte. A z]mbitc]nd a spus "adelante i am sim\itc[ am energie c]t s[ lansez o navet[spa\ial[. Nu pot s[ merg la concertecu muzican\i cubanezi. Nu `nc[.

  Nu `mi place

  Mircea TomaCiocu mic i c]n\i c]t vrei.

 • WINNIE THE POOHWINNIE DE PLUDUBLAT(AG)ANIMA|IEVineri 12 august,Luni Joi 15 18 august,Ora 13:20.S]mb[t[ Duminic[13 14 august,Orele 11:50, 13:20.

  HARRY POTTER ANDTHE DEATHLY HALLOWSHARRY POTTER ITALISMANELE MOR|IIP2 3D(AP12)FANTASTIC, AC|IUNEVineri 12 august,Luni Miercuri15 17 august,Ora 16:30.S]mb[t[ Duminic[13 14 august,Orele 11:20, 16:30.

  ZOOKEEPEROMU' DE LA ZOO (AG)COMEDIEVineri Mar\i12 august 16 august,Orele 14:50, 19:20.Miercuri Joi17 august 18 august,Ora 14:50.

  GREEN LANTERN 3D:PROTECTORUL (AP12)Vineri Mar\i12 august 16 august,Orele 14:10, 19:10, 21:40.Miercuri 17 august,Orele 14:10, 21:40.Joi 18 august,Ora 22:10.

  SUPER 8 (AP12)MISTER, SF, THRILLERVineri Mar\i12 august 16 august,Orele 17:00, 21:30.Miercuri Joi17 august 18 august,Orele 17:00, 21:50.

  CARS 2 3DMASINI 2 DUBLATANIMA|IE, COMEDIEVineri 12 august,Luni Joi 15 18 august,Orele 13:30, 15:40, 17:50,20:00.S]mb[t[ Duminic[13 14 august,Orele 11:20, 13:30, 15:40,17:50, 20:00.

  CARS 2 3DMASINI 2 SUBTITRATANIMA|IE, COMEDIEVineri 12 august,Luni Miercuri15 17 august,Ora 22:10.S]mb[t[ Duminic[13 14 august,Orele 12:20, 22:10.

  CAPTAIN AMERICA:THE FIRST AVENGER 3DCAPITANUL AMERICAAC|IUNE, AVENTUR{Vineri Miercuri12 17 august,Orele 14:30, 17:00, 19:30,22:00.Joi 18 august,Orele 14:20, 17:00, 19:30,22:00.

  RISE OF THE PLANET OFTHE APESPLANETA MAIMU|ELOR: INVAZIA (AP12)PREMIER{

  Vineri 12 august,Luni Joi 15 18 august,Orele 13:40, 15:50, 18:00,20:10, 22:20.S]mb[t[ Duminic[13 14 august,Orele 11:30, 13:40, 15:50,18:00, 20:10, 22:20.

  HORRIBLE BOSSESEFI DE COMAR(N15)PREMIER{Vineri 12 august,Luni Joi 15 18 august,Orele 14:40, 16:40, 18:40,20:40, 22:40.S]mb[t[ Duminic[13 14 august,Orele 12:40, 14:40, 16:40,18:40, 20:40, 22:40.

  CONAN THE BARBARIAN CONAN BARBARUL 3DPREVIEWMiercuri 17 august,Ora 19:10.Joi 18 august,Orele 14:30, 16:50, 19:10,21:30.

  THE CHANGEUPDACA A FI...TU?PREVIEWMiercuri Joi17 18 august,Ora 19:20.

  127 DE ORE(2010)

  Vineri Joi12 august 18 august.Orele 15:00, 17:00, 19:00,21:00.Durata: 1h34.Regizor: Danny Boyle.Distribu\ie: JamesFranco, Lizzy Caplan, KateMara.Genul: aventuri, biografic, dram[.Rating: N15.

  Vineri Joi19 august 25 august.Orele 17:00, 17:00, 19:00,21:00.Durata: 1h45.Regizor: Neil Burger.Distribu\ie:# Robert DeNiro, Bradley Cooper,Abbie Cornish.Genul: thriller.Rating: N15.Produs de:Universal Studios.

  DINCOLO DE LIMITE(2011)

  CINEMA DACIA BAIA MARE

  12 AUGUST 18 AUGUST 2011

  8 I www.24fun.ro

 • S}MB{T{ 13 August Baia Mare

  PARTYARENA CLUBGOLD PLAZA ET. 2SPECIAL GUESTCHRIS MAYERRezerv[ri: 0746 095 525.Fetele au intrare liber[.

  ATHOS CLUB & LOUNGEDJ ANDI & STELLAOra 22:00.Rezerv[ri: 0749 901 143,0741 060 445.

  TORTUGA CLUB &LOUNGE(incinta complex Narghila)TEQUILA PARTYRezerv[ri: 0756 789 104.

  ESSENTIAL CLUB &LOUNGEHOUSE PARTYDJ ANDREI PLECA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

  ZEN LOUNGEPARTY PEOPLE!Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

  MYSTIQUECafenea, Bar, ClubLIVE MUSICVLAD PUSTAI & FRIENDSRezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

  JOI 11 AugustBaia Mare

  PARTYATHOS CLUB & LOUNGESTUDENTS NIGHTRezerv[ri: 0749 901 143,0741 060 445.

  TORTUGA CLUB &LOUNGE(incinta complex Narghila)LATINO PARTY.Rezerv[ri: 0756 789 104.

  ZEN LOUNGERETRO HOUSE PARTYWITH CREESMORezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

  ESSENTIAL CLUB &LOUNGE

  RETRO PARTYDJ ANDREI PLECA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

  CLUB PRIVEESTRDENT'S PARTYfetele primesc un cocktaildin partea casei.Rezerv[ri: 0745 522 357,0753 996 255.

  EVENIMENTGRANITTA CAFEArt & Live EventsSear[ de bancuri i Karaoke!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granittacafe.ro

  MYSTIQUECafenea, Bar, ClubJAM STATION OVIDIUCRISTI, RADU MIHAI.Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

  VINERI 19 AugustBaia Mare

  FESTIVAL ROCKROCK NROAD WEEKENDLOCALITATEA B{IU|Ora: 19.00 Concerte sus\inute de:BLACK MORPHIUM,TRANSILVANNICA,VESPERA, KEEP AWAY.Ora: 23.00 Foc de tabar[.

  PARTYTORTUGA CLUB &LOUNGEREGGAE NIGHT!Rezerv[ri: 0756 789 104.

  CLUB PRIVEESTRDENT'S PARTYfetele primesc un cocktaildin partea casei.Rezerv[ri: 0745 522 357,0753 996 255.

  ESSENTIAL CLUB & LOUNGEHOUSE PARTYDJ ANDREI PLECA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

  EVENIMENTROUTE 66 PUBC}NTAREA DE VINERIC]nt[ri live cu diveri artitiRezerv[ri:

  0722 283874 i 0734880831

  MYSTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ LIVE CUTRUPA SCURT PE 2Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

  GRANITTA CAFEArt & Live EventsSEAR{ DE BANCURI IKARAOKE!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granittacafe.ro

  ZEN LOUNGEMUZIC{ LIVE.Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

  S}MB{T{ 20 AugustBaia Mare

  FESTIVAL ROCKROCK NROAD WEEKENDLOCALITATEA B{IU|Ora: 12.00 Concurs Cel mai bunguia. Excursie organizat[ cu ghidprin `mprejurimi (duratatotal[ 12 ore).Ora: 14.00 Concursuri specifice`nt]lnirilor moto. Ora: 18.00 Concerte sus\inute de:BLACK RIVER BLUESBAND, HERESY,ETHERNUS, ROCKN ROAD,VLAD PUSTAI, RUXANDRAi EDY.

  PARTYATHOS CLUB & LOUNGEPLAY & WIN YA BBOra 22:00.Rezerv[ri: 0749 901 143,0741 060 445.

  SYMPHONY PUBGOLD PLAZAWHITE SENSATION PARTYRezerv[ri: [email protected]

  TORTUGA CLUB &LOUNGE(incinta complex Narghila)TEQUILA PARTY.Rezerv[ri: 0756 789 104.

  ESSENTIAL CLUB &LOUNGEHOUSE PARTYDJ ANDREI PLECA.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

  ZEN LOUNGEPARTY PEOPLE!Rezerv[ri: 0733 334 064,0721 965 074.

  EVENIMENTGRANITTA CAFEArt & Live EventsSEAR{ DE BANCURI IKARAOKE!Rezerv[ri: 0723 833 757.www.granittacafe.ro

  SYMPHONY PUBSEAR{ DE KARAOKEInforma\ii i rezerv[ri:0362 421 [email protected]

  DUMINIC{ 20 AugustBaia Mare

  FESTIVAL ROCKROCK NROAD WEEKENDLOCALITATEA B{IU|Picnic.

  MIERCURI 24 AugustBaia Mare

  MYSTIQUECafenea, Bar, ClubSEAR{ CU TEMATIC{ITALIAN{/ FRANCEZ{Rezerv[ri: 0740 180 841www.mystiquepub.ro

  VINERI 26 AugustBaia MareEVENIMENTGOLD PLAZA parterDJ PROJECT & JULIAOra: 19:30.

  ROUTE 66 PUBC}NTAREA DE VINERIC]nt[ri live cu diveri artitiRezerv[ri:0722 283874 i 0734880831

  ESSENTIALCLUB & LOUNGEBANK SHOW & KARAOKE CUMIRCEA MUREAN.www.clubessential.roRezerv[ri: 0748 242 043.

  12 august - 25 august 2011

  10 I www.24fun.ro

 • BAIA MARE

  CHILL & JAZZ CAFEincinta Gold Plaza

  BOURBONCocktails & CoffeeGold Plaza, etajul 2.

  FRIENDS & COFFEEComplex MARAMURE parter

  THE CUBEP\a Libert[\ii nr. 10Tel. 0751503.578

  CAFENEAUA NOU{P\a Libert[\ii nr. 6(centrul vechi)

  COFFEE TIMEStr. V. Lucaciu nr. 6,www.coffeetime.ro

  SOFT CAFEGhe. incai nr.8,Tel.: 0745 383 536

  TOM WESTStr. Culturii nr. 9

  CAFE ROTONDAStr. Transilvaniei nr. 8

  PLACECAFFE&LOUNGEStr. Progresuluinr. 58 60(vis a vis deMaramure)

  OBAMA CAFEBd. Independen\enr. 2B

  NO STRESS CAFFEG. Cobuc nr.2,Tel.: 0744 404 436

  TURABO CAFBdul Bucureti nr. 144(incinta RealSupermarket),Tel.: 0740 010 450

  MADRID CAFBd. Traian nr. 8,Tel.: 0362421.980

  MYSTIQUE CAFstr. coliicol\ cu Progresului

  ZEN CAFP\a P[cii nr. 7(lateral cinemaMinerul),Tel: 0729832.669

  PREMIUM BILLIARD& CAFFEBd Unirii nr. 11,Tel: 0727.378.984email:[email protected]

  CLASSIC CAFbd. Bucureti nr. 26A

  KARMA CAFstr. colii

  MAX CAFBdul Independen\ei2ATel.: 0749 900 560

  BAU CAFBd. Bucureti nr.5(`ntre Pot i PSD)

  GRANITTA CAFArt & Live EventsBd. Bucureti nr. 3,Tel: 0723833757www.granittacafe.ro

  VOGUE CAFstr. Victoriei nr. 57

  BIZAR CAFbd. Decebal

  SATU MARE

  AMBIANCECAFFE & PATISERIEP\a Libert[\ii nr 7

  MUSIC'ATCAFFE & MUSICPUB Str Ham Janos nr 4,Tel 0361421100

  THALIAStr. Horea nr. 3/5Locul de `nt]lnire alartitilor din Satu Mare

  ART CAFEPasajul Dacia (visavisde Filarmonic[),Tel: 0261713133

  CAF Pta Libert[\ii nr 5,Tel 0261710861

  CAFENEA SERANO Str. tefan Cel Marenr 1

  BIG PLAYER'SCAF & CASINOPta 25 Octombriebl. 17

  OSCAR CASINO &CAFPta Libertatii nr 19.Orar 024.Rezerv[ri:0751 085 575

  ZAL{U

  LOTUS CAFEStr. I. Nichita,lng[ P\a Mic[

  TAVERNA CAFFEStr. C. Coposu nr. 1,Tel.: 0751940 579

  UPTOWN CAFEGh. Doja 111/ A,Tel: 0728.870.232Orar:Luni Vineri 8 14,S]mb[t[ Duminic[10 2

  LEVEL CAFstr. Unirii nr. 13Activ Plaza, etajul 4Tel.: 0747 563 709

  www.24fun.ro I 11

 • Baia MareRestaurante:

  RESTAURANT B UDAPESTA Victoriei nr.94, Tel.: 0262.219.897

  RESTAURANT LA FONTANAStr. Cloca 11, Tel. 0362402.777email: [email protected]

  RESTAURANT MARAUnirii nr. 11, Tel.: 0262.226.660

  RESTAURANTGRAN GALA IL PADRINOStr. Victoriei Nr. 114(fostul cinema S{SAR),Rezerv[ri la tel.: 0362401.232

  RESTAURANT CETATEA. Mureanu nr. 9,Tel:0262.212.210

  RESTAURANT MILLENIUMP\a Libert[\ii nr.5,Tel: 0262.211.761

  OAZA ITALIAN{ Str. Culturii nr. 3

  RESTAURANT PARCValea Roie 28,Tel.: 0262.206.362

  RESTAURANT UNIONStr. Crian 9, Tel.: 0262.216.988

  RESTAURANT SELMONTVictoriei nr.92, Tel.: 0262.219.790

  RESTAURANT/ PIZZERIEIL PADRINOstr. colii nr. 9Tel.: 0362.800.414, 0262.275.629

  DULCE VIDAPodul Viilor nr. 2,Tel: 0262.217.272

  RESTARURANT MAXStr. Independen\ei nr. 2ATel.: 0749 900 560

  RESTAURANT MOCIRI|Asat Mocira, str. Mihai Viteazul nr.12 (l]ng[ biseric[), Tel.:0752.190.436

  RESTAURANT LUMIEREPia\a Libert[\ii 3, Tel.:0262.214.020

  RESTAURANT PRONTOstr. Victoriei nr. 146,Tel.: 0262 275841, 0744.697.744

  BUONISSIMOStr. colii nr. 3A,Tel.: 0262.221.015

  MON CAPRICEStr Victoriei nr. 16,Tel: 0262/275.727

  RESTAURANT MARONIBd. Unirii Nr. 11 (corp J l]ng[Paapoarte), Tel.: 0362 421.963

  HANUL DEALUL FLORILOR I CRAMA MARIA Tel.: 0262213 519, 0728 308 913Email: [email protected]

  Pizzerii/FastFood:

  PIZZERIA BAILANDOG. Cobuc nr 14,Tel.: 0262 227 172Mobil: 0730 305 097www.pizzeriabaylando.1r.ro

  SANDWICH HOUSEstr. Gh. incai nr 24

  PIZZERIA CINQUECENTOPetofi andor 7,Tel.: 0362.806.781

  RESTAURANT/ PIZZERIEIL PADRINOP\a Revolu\iei 4/3,Tel: 0362.404.404

  PIZZA HBd. Bucureti. 6,Tel.: 0262.211.012

  PIZZA MAl. Odobescu 2,Tel.: 0262.218.409

  PIZZA PLUS & GRILL PLUSBd. Traian 13, Tel: 0262.226.234

  PIZZA LIBERTY XLP\a Libert[\ii nr. 10,Tel.: 0755636.663(Livr[ri la domiciliu)

  PIZZERIA IMBISScolii 1/10, Tel.: 0744.170.350

  PIZZA CROKOIndependen\ei 4A,Tel.: 0362.404.101

  MAD DOGBdul Unirii 810,Tel.: 0742.824.857

  FASTFOOD IMBISSStr. Progresului nr. 60

  Satu Mare

  RESTAURANT CHILLYCSRDAstr. Petfi nr.30,Tel.:0725.927.700

  RESTAURANT LOTUSStr. Careiului nr 5,Tel: 0261.742.677

  RESTAURANT & PIZZAKARDINAL M. Viteazul nr 32,Tel.: 07438600542

  RESTAURANT TEIL. Blaga UU 34,Tel.: 0744.545.341

  RESTAURANT MIORI|A(livrare gratuit[)M. Viteazul, nr. 5,Tel.: 0261.713.761

  CRAMA PIETROASAL. Rebreanu 21,Tel.: 0261.711.145

  RESTAURANT BELVEDEREBd. Cloca nr. 64,Tel.: 0261.759.665

  RESTAURANT FEMINA Bdul Cloca nr. 9,Tel.: 0261.722.710

  RESTAURANT MARA PINOCHIO PARK V. Lucaciu 19,Tel.: 0261.768.899

  HOTELRESTAURANT DANADrumul Careiului nr. 128Tel.: 0261.768.716, 0261.768.496

  RESTAURANT CASABLANCAAvram Iancu, Tel.: 0261.768.204

  PIZZERIA MACAO Transilvania nr. 3,Tel.: 0261.717.997

  PIZZA CLASS P\a 25 Octombrie 7,Tel.: 0261.715.511

  PIZZERIA ALI BABA C. Coposu, Tel.: 0261.712.050

  PIZZA DON PEPE Str. Petofi, nr 6,Tel.: 0261.714.441

  RESTAURANT AURORAP\a Libert[\ii nr. 10,Tel.: 0261.714.199

  RESTAURANT MON AMIP\a 25 Octombrie,Tel.: 0261.716.494

  RESTAURANT SHANGHAIV. Lucaciu nr. 20,Tel.: 0261.770.056

  AVICENA Str.Universului 2,Tel.: 0743.756.673

  PIZZERIACPT. BARBAROSSABd. Transilvania nr. 3,Tel.: 0262.710.940

  PIZZERIA BORSALINO I. C. Bratianu 2,Tel.: 0261.710.910

  PIZZERIA HELLO MARGOTCalea Traian, Tel.: 0261.768.595Gh. Doja nr. 1, Tel.: 0261.716.691

  RESTAURANT PIZZERIEAL CAPONEStr. Iuliu Maniu nr 8(fost[ Rozelor)Tel.: 0261722.222, 0741213.213,0732407.096

  PIZZERIA GRANDISSIMAP\a Libert[\ii 18,Tel.: 0261.711.111

  PIZZERIA SANCHOTel: 0261.717.999

  PIZZERIA DON CORLEONEF]nt]nelor, nr. 1,Tel.: 0261.761.000

  MOARA CU NOROCspecialitate Sexy Pizzastr. A. Iancu 2Tel.: 0735788.133, 0753788.133,[email protected]

  RESTAURANT HOREA 10Horea nr. 10Tel.: 0261 715912, 0749 191127

  RESTAURANT & PIZZERIESANCHOTel.: 0261 717999, Mobil: 0748 068500

  STEAK HOUSE RESTAURANTPIZZERIE Str. Iuliu Maniu nr. 5,Tel.: 0361424585,Web: www.steak.roOrar: 1123

  www.24fun.ro

  12 I www.24fun.ro

 • Baia Mare

  Hoteluri:HOTEL AMBASSADOR****Str. Moldovei 2, Tel.: 0262 250 242.www.hotelambassador.ro

  HOTEL CARPA|I****Str. Minerva nr. 16,Tel.:0262 214 812, 3, 4.

  EUROHOTEL***Bd. Bucureti nr. 23,Tel.: 0262 222 405.www.bestwesterneurohotel.ro

  HOTEL EURO HOUSE***Bd. Independen\ei nr. 34,Tel.: 0362 802 055.

  HOTEL MARA***Bd. Unirii nr. 11, Tel.: 0262 226 660.

  HOTEL RIVULUS***Str. Culturii nr 3, Tel/Fax: 0262 216302. www.hotelrivulus.ro

  HOTEL SENECA***M[rgeanului nr.11B,Tel.: 0262 250 431.

  HOTEL SPORT**Bdul Unirii 14A, Tel.: 0262 224 [email protected]

  HOTEL VIOREL MATEIANU***Str. Victor Babe 64,Tel.: 0262 276 984.www.fcmateianu.ro

  HOTEL ROATACavnic, jud. MaramureTel.: 0262 295 142, 0262 295 143.www.hotelroata.ro

  COMPLEXUL TURIST UIORTel.: 0262 262 080, 0262 262 [email protected], www.suior.ro

  MOTEL CRISTALBd. Bucureti nr.124Tel.: 0262 220 978, 0742 042 102.

  MOTEL GRAN GALA IL PADRINOStr. Victoriei nr. 114 (fostul cinemaS{SAR), Rezerv[ri: 0362 401 232.

  Pensiuni:PENSIUNEA LA FONTANAStr. Cloca 11, Tel. 0362 402.777email: [email protected]

  PENSIUNEA DEALUL FLORILORDealul Florilor nr. 12, Tel.: 0362 417828, 0745 300 759, 0744 473 669.

  PENSIUNEA IDEALStr. teampului nr.6,Tel.: 0749 114 334. Fax: 0362 411 411.www.pensiuneaideal.ro

  PENSIUNEA SILVIAStr. 16 Februarie nr. 1,Tel.: 0362 806 238,0743 311 935, 0744 502 972. Email: [email protected]

  PENSIUNE ANDYVIAStr. Victor Babe nr.36 CTel.: 0262 424 067. www.andyvia.ro

  PENSIUNE CASA ROSAStr. Mihai Eminescu nr. 65ATel.: 0262 212 338. ww.casarosa.ro

  PENSIUNEA IONAStr. Universitarilor 50Tel.: 0262 212 805, 0723 525 700.

  STA|IUNEA IZVOAREMaramure la 30 km de Baia Mare,Tel.: (+40) 720 600944,Fax: (+40)262 [email protected]@statiuneaizvoare.ro Ocna ugatag

  Pensiuni:HOLIDAYStr. Dumbravei 20, Tel.: 0744 512 076.

  POPASUL DIN DEALUnirii 1D, Tel.: 0262 374 133.

  PENSIUNEA SANDRAGr[dinile Dumbravei nr.1Tel.: 0740 880 367.

  PENSIUNEA TELEPTEANUnirii 1C, Tel.: 0262 374 177.

  COMPLEX TURISTICLACUL S{RATStr. Lacurilor nr. 7,Tel: 0764 013 067, www.laculsarat.ro

  HOTEL SALINAStr. Unirii nr. 5, Tel: 0262 374 362,[email protected]

  PENSIUNEA TURISTIC{CABANA ST}NATel: 0729 330 144, 0729 330 143www.cabanastana.ro

  CENTRUL DE FORMARE IODIHN{ EUROSINDstr Dumbravei nr.8,Tel.: 0749.112.200 web: www.eurosind.ro

  www.24fun.ro

  www.24fun.ro I 13

 • BAIA MARE

  ROUTE 66 PUBStr. Cet[\ii 2(n spatele Turnului tefan)[email protected], www.route66.roTel. 0722 283874 i 0734 880831.

  CLUB ATHOSCasa de Cultur[Tel: 0749 901 143, 0741 060 445

  CLUB PRIVEEPia\a Libert[\ii nr. 8

  BEERS STREETVasile Lucaciu nr. 4,Tel. 0744.207.691

  ESSENTIAL Club & LoungeBdul Independen\ei nr. 4(Casa de Cultur[ intrarea lateral[)

  CLUB GOLD TIMECasa Tineretului

  OCTOPUS BOWLINGBdul Bucureti nr.44

  PREMIUM BILLIARDBd Unirii nr. 11, Tel: 0727.378.984email: [email protected]

  Mr. BILIARDStr. Oituz, nr. 3A,Tel.: 0262 250 380, 0721 377 496

  MUSIC PUBBd. Independen\ei nr. 2B

  SYMPHONY PUBStr. colii nr. 4, Tel.: [email protected]

  SCOTTISH PUBP\a Revolu\iei nr.5,Tel.: 0262 211 189L V: 824; S: 9.301.30; D: 9.3024

  BARBAROSSAPia\a Libert[\ii nr. 12LuniJoi: 1024,VineriDuminic[: 1101

  CAFFEBAR BAILANDOBd. Republicii Nr. 1

  WILD VESTBdul Unirii nr. 7A,Tel.: 0724 039 363

  MILLENIUM PUBP\a Libert[\ii 5, Tel.: 0362 415 045

  CHEZ PHILLIPP\a Libert[\ii nr. 4,Tel: 0754 079 512

  ZEN LOUNGEP\a P[cii nr. 7(lateral cinema Minerul),Tel: 0729832.669

  MYSTIQUEstr. colii col\ cu Progresului

  PHOTO PUBstr. Culturii nr. 1 (l]ng[ OJT)

  SATU MARE

  CLUB ZAMBARABdul Transilvania nr. 3,Tel: 0744 984 376.Orar: V. S. 2205

  BABYLON MUSIC BARStr. Cuza Vod[ nr. 28,Tel: 0261750 980

  CASUAL PUBStr. Iuliu Maniu nr. 5

  BACK DOOR IRISH PUBBdul Vasile Lucaciu Bl. T2(col\ cu Str. Tudor Vladimirescu)Mobil: 0751 134 392

  PUB DOWN TOWNStr tefan cel Mare nr 10,Tel 0744601240

  OSCAR SALA DE JOCURI Bdul Transilvaniei nr 3.Orar 024

  CASINO CORSO P\a Libert[\ii nr 6.Orar 024

  BILIARD MAVIO Pia\a Libert[\ii nr 18,Tel.: 0361425463

  INSOMNIA CLUBPia\a P[cii nr. 1 (cinema Victoria)Tel.: 0721 246 760

  AMNEZIA CLUB Transilvania nr 3,Tel 0742194467

  JOY CLUBLoc. Carei, str. Viilor nr. 54(`n incinta trandului Termal Carei)www.strandtermalcarei.ro

  MUSIC'ATCAFFE & MUSIC PUB Str Ham Janos nr 4,Tel 0361421100

  BIG PLAYER'SCAF & CASINO Pta 25 Octombrie bl. 17

  OSCAR CASINO & CAF Pta Libertatii nr 19.Orar 024Rezerv[ri: 0751 085 575

  ZAL{U

  LA STRADA CLUBStr. Gh. Laz[r nr. 4,Tel: 0260619 202

  CLUB T22 Decembrie nr. 1,Orar: VS: 2205

  LEVEL CAFstr. Unirii nr. 13 Activ Plaza,etajul 4Tel.: 0747 563 709

  BOEMAStr. Gh. Laz[r nr. 2,Tel: 0260619 202

  BAR TORNEROBiliard, jocuri electroniceStr. Avram Iancu, Bl.N17,(lng[ Codiflor),Tel. 0721112006

  GREEN CLUBStr.9 Mai nr. 2,Tel.: 0740 192 477

  BAR BILIARD DESTINYStr. D. Gherea nr.2628,Tel. 0740052589.Orar: LJD 1423, VS 1403

  CLUB DIESELBd. Mihai Viteazul nr.10,Tel. 0747563 709

  14 I www.24fun.ro

 • Baia Mare

  SC ATP EXODUS &CO SRL CentruAutorizat deVanz[ri i ServiceMercedes BenzBaia Mare 430012Bd. Bucureti nr 65Mob.: 0722 EXODUSTel.: 0362.805.695.Fax: 0362.401.250email:[email protected]

  SC AUTODOX SRLdealer autorizatKIAstr. V. Lucaciunr. 218Tel: 0262 214 052.Fax: 0262 214 053Web:www.kiabaia mare.ro

  AUTOTREND SRLcomplex auto SKODA str. Europa nr. 4 Telefon: 0262206306.Fax: 0262206306 www.autotrend.ro

  AUTO BECORO SRLconcesionarDACIA RENAULT NISSAN Bd Independen\einr. 32

  Telefon: 0262218458,0262218164.Fax: 0262218164 Web: www.renault.ro

  SC AUTO GYL SRLstr. Vasile Lucaciunr.177 Tel: 0744 636 862

  EUROMOTORS SRLdealer OPEL i CHEVROLET Bd. Independen\einr. 70Telefon: 0262294780, 0262294991.Fax: 0262294990 www.opeleuromotors.ro

  FORTUNA MOTORSRLdealer autorizatMITSUBISHI iHYUNDAI Bd. Independen\einr. 126Tel: 0262349.044.Fax: 0262349.045 www.mitsubishibaiamare.ro

  LAND MOTORS SRLpartener TOYOTA Bd. Independenteinr. 57Telefon: 0262224011,0262223899.Fax: 0262223899

  Web: www.toyota.ro

  ROBOT PROD COMSRLdealerVOLKSWAGEN Bd Independen\einr. 59Telefon: 0262223298, Fax: 0262220601 www.robot.ro

  AGM AutotechnikAUDIBd. Bucureti nr. 57Tel.: 00(40) 262 [email protected]

  EURO HOUSEdealer SUZUKIBd. Independen\einr.34,Tel.: 0362.419.941

  Zal[u

  AUTOMOBILESERVICEREPREZENTAN|{DACIARENAULTStr. C. Coposu nr. 93Tel. 0260662 383,0260632 868

  SC REGATA I SRLSHOWROOM AUTO,VNZARI LEASINGStr. C. Coposunr. 110/A

  Tel. 0260610 562

  AUTOTREND SRLdealer autorizat SKODA Tel: 004 0260 662 277Fax: 004 0260 662277Mobil: 0727 228 715 [email protected]

  Satu Mare

  West Car Trade SRLDealer AutorizatSKODAstr. Botizului nr.167Tel/fax :+40 261 768 389www.westcarskoda.ro

  Auto Class SADealer AutorizatDACIA RENAULTstr. Botizului nr.43 ATel/Fax:+40 261 768 705

  EUROCARS SRLDealer AutorizatCITRONstr.Botizului nr.145Tel.: 0361 409 965,Fax: 0261 768 789Mobil: 0745 901 254.

  www.24fun.ro I 15

 • /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ]>> setdistillerparams> setpagedevice