of 20 /20
24 – Zlo u Okovima (Milenijum) 1 1 Kad đavo više neće moći da iskušava. 2 Neka grupa Arktikčkih istraživača se jednom nasukala na neko pusto, kamenito ostrvo. Njihove zalihe hrane su skoro bile istrošene. Konačno su došli do svog poslednjeg obroka. Njihova zaliha goriva se isto istrošila. Temperatura se snižavala, pa su oni počeli da se smrzavaju. Bili su spremni za najgore. Znali su da im brzo dolazi kraj. 3 I baš kada su počeli da gube nadu, jedan istraživač na umoru je u daljini primetio kako se dim uzdizao na horizontu. Neko je primio njihov kratkotalasni radio signal. Pomoć je bila na putu, i izbavljenje! Taj dim na horizontu ih je ohrabrio da izdrže malo duže. Uskoro je njihova strahovita nevolja trebala da se završi. Uskoro su trebali da uđu u topli brod za spasavanje da ih on odvede do njihovih domova! 4 Poslednja biblijska knjiga, Otkrivenje, takođe otkriva da je pomoć paćenicima već na putu. Duga noćna mora greha će uskoro da se završi. I mi ćemo biti izbavljeni, dok će Sotona biti zatvoren. Mi ćemo se osloboditi, dok će Sotona biti lišen slobode. Mi ćemo biti uzeti na susret Isusu u vazduhu, dok će Sotona biti svezan okolnostima na ovoj zemlji. Mi ćemo primiti dar večnoga života, dok će sotona i njegovi sledbenici konačno da budu uništeni za večnost. 5 Za neko strahovito kriminalno delo se često izriču izuzetno duge zatvorske kazne. Kad se nekom dodeli kazna od tri do četiri dužine ljudskoga života, niko ne očekuje od dotične osobe da tu kaznu potpuno otsluži.

24 – Zlo u Okovima (Milenijum) - UPOZNAJ ISTINU...24 – Zlo u Okovima (Milenijum) 6 30 i tako ćemo svagda s Gospodom biti.” 1. Solunjanima 4:16, 17. 31 Kakav je to divan opis

 • Author
  others

 • View
  6

 • Download
  1

Embed Size (px)

Text of 24 – Zlo u Okovima (Milenijum) - UPOZNAJ ISTINU...24 – Zlo u Okovima (Milenijum) 6 30 i tako...

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  1

  1

  Kad đavo više neće moći da iskušava.

  2

  Neka grupa Arktikčkih istraživača se jednom nasukala na neko pusto, kamenito ostrvo. Njihove zalihe hrane su skoro bile istrošene. Konačno su došli do svog poslednjeg obroka. Njihova zaliha goriva se isto istrošila. Temperatura se snižavala, pa su oni počeli da se smrzavaju. Bili su spremni za najgore. Znali su da im brzo dolazi kraj.

  3

  I baš kada su počeli da gube nadu, jedan istraživač na umoru je u daljini primetio kako se dim uzdizao na horizontu. Neko je primio njihov kratkotalasni radio signal. Pomoć je bila na putu, i izbavljenje! Taj dim na horizontu ih je ohrabrio da izdrže malo duže. Uskoro je njihova strahovita nevolja trebala da se završi. Uskoro su trebali da uđu u topli brod za spasavanje da ih on odvede do njihovih domova!

  4

  Poslednja biblijska knjiga, Otkrivenje, takođe otkriva da je pomoć paćenicima već na putu. Duga noćna mora greha će uskoro da se završi. I mi ćemo biti izbavljeni, dok će Sotona biti zatvoren. Mi ćemo se osloboditi, dok će Sotona biti lišen slobode. Mi ćemo biti uzeti na susret Isusu u vazduhu, dok će Sotona biti svezan okolnostima na ovoj zemlji. Mi ćemo primiti dar večnoga života, dok će sotona i njegovi sledbenici konačno da budu uništeni za večnost.

  5

  Za neko strahovito kriminalno delo se često izriču izuzetno duge zatvorske kazne. Kad se nekom dodeli kazna od tri do četiri dužine ljudskoga života, niko ne očekuje od dotične osobe da tu kaznu potpuno otsluži.

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  2

  6

  Izuzetno duge kaznene presude izražavaju gnušanje društva na strašna i užasna kriminalna dela.

  7

  Uskoro će doći dan kad će Sudija svemira da izrekne kaznenu presudu od 1.000 godina jednom kriminalcu koji će tu kaznu u potpunosti da otsluži! Saslušaj ove reči iz Biblije:

  8

  (Tekst: Otkrivenje 20:1-3) „I vidjeh anđela gdje silazi s Neba, koji imaše ključ od bezdana i verige velike u ruci svojoj.

  9

  I uhvati aždaju, staru zmiju, koja je đavo i sotona, i sveza je na hiljadu godina,

  10

  i u bezdan baci je, i zatvori je, i zapečati nad njom,

  11

  da više ne prelašćuje [zavodi] narode, dok se ne navrši hiljada godina;

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  3

  12

  i potom valja da bude odriješena na malo vremena.” Otkrivenje 20:1-3.

  13

  Iz ovoga proizilazi da Bog već ima plan ophođenja sa tim najvećim kriminalcem svemira koji je ikada postojao. On stoji u direktnoj vezi sa svakim grehom i kriminalnim delom počinjenim na ovoj zemlji. On će sledećih 1.000 godina da provede u zatvoru. Taj period se još naziva Milenijum.

  14

  Reč Milenijum je sastavljena od dve latinske reči: - mille=hiljada i - annum=godina.

  Dakle, Milenijum znači hiljadu godina.

  15

  Da bi pravilno razumeli to proročanstvo od hiljadu godina, treba najpre da saznamo kako taj proročki period počinje, šta se u njemu događa, i kako će on da se završi. Najpre ću da spomenem važne događaje u vezi sa njim, a onda ću da ih potvrdim i objasnim uz pomoć Svetoga Pisma.

  16

  Taj Milenijum je ograničen sa dva vaskrsenja:

  1) Počinje sa Vaskrsenjem Pravednika na život, a

  17

  2) Završava se sa Vaskrsenjem Bezbožnika na propast. Da vidimo sada kako Biblija opisuje ta dva vaskrsenja.

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  4

  18

  (Tekst: Jovan 5:25) Kada je Isus na ovoj zemlji jednom prilikom govorio Svojim učenicima o smrti, On je rekao: „Zaista, zaista vam kažem: ide čas, i već je nastao,

  19

  kad će mrtvi čuti glas Sina Božijega, i čuvši oživljeti.” Jovan 5:25. Možda ćeš se iznenaditi kad čuješ da će i bezbožnici vaskrsnuti. U navedenom stihu je Isus spomenuo da će svi vaskrsnuti! Hristos je dalje rekao:

  20

  (Tekst: Jovan 5:28, 29) „Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijega,

  21

  i izići će koji su činili dobro u vaskrsenije života,

  22

  a koji su činili zlo u vaskrsenije suda.” Jovan 5:28, 29. Tu se govori o dva vaskrsenja. U prvom će vaskrsnuti pravednici na život, a u drugom bezbožnici na propast.

  23

  (Tekst: Otkrivenje 20:5, 6) U knjizi Otkrivenje se jasno prikazuje razlika između ta dva vaskrsenja: „...Ovo je prvo vaskrsenije.

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  5

  24

  Blažen je i svet onaj koji ima dijel u prvom vaskrseniju; nad njima druga smrt nema oblasti [sile (engleski prevod)],

  25

  nego će biti sveštenici Bogu i Hristu, i carovaće s njim hiljadu godina.” Otkrivenje 20:5, 6.

  26

  Slično je i Pavle zapisao u svojoj poslanici Solunjanima. Tamo on ovako opisuje drugi Hristov dolazak:

  27

  (Tekst: 1. Solunjanima 4:16, 17) „Jer će sam Gospod sa zapoviješću, s glasom Arhanđelovijem,

  28

  i s trubom Božijom sići s Neba; i mrtvi u Hristu vaskrsnuće najprije;

  29

  a potom mi živi koji smo ostali, zajedno s njima bićemo uzeti u oblake na susret Gospodu na Nebo,

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  6

  30

  i tako ćemo svagda s Gospodom biti.” 1. Solunjanima 4:16, 17.

  31

  Kakav je to divan opis vaskrsenja! Dakle, prvo će vaskrsnuti oni koji su umrli u Hristu, a zatim će oni, zajedno sa živim pravednicima preobraženim u besmrtne, da se uzdignu u oblake na susret Isusu!

  32

  (Tekst: Jovan 11:25) Tada će se ispuniti Isusovo obećanje: „Koji vjeruje mene ako i umre življeće.” Jovan 11:25.

  33

  Dakle, mrtvi pravednici će za vreme drugog Hristovog dolaska da izađu iz svojih grobova.

  34

  (Tekst: Isaija 26:19) Isaija ovako opisuje taj radosni događaj: „Probudite se, i pjevajte koji stanujete u prahu; ... i zemlja će izmetnuti [izbaciti] mrtvace.” Isaija 26:19. To će zaista biti divan dan!

  35

  Majke će se ponovo ujediniti sa svojim bebama koje su umrle. Pomrli bračni parovi će se ponovo sastati. Pomrli sinovi i ćerke će ponovo ugledati svoje roditelje! Te scene će biti veoma dirljive.

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  7

  36

  (Tekst: Jovan 14:2, 3) Tada će se ispuniti divno Hristovo obećanje: „Idem da vam pripravim mjesto.

  37

  I kad odem i pripravim vam mjesto, opet ću doći, i uzeću vas k sebi

  38

  da i vi budete gdje sam ja.” Jovan 14:2, 3. U Nebu će spašeni sa Isusom da provedu Milenijum!

  39

  (Tekst: Otkrivenje 20:6) Šta će oni tamo da rade? Prorok Jovan kaže: „Blažen je i svet onaj koji ima dijel u prvom vaskrseniju; nad njima druga smrt nema oblasti [sile],

  40

  nego će biti sveštenici Bogu i Hristu, i carovaće s njim hiljadu godina.” Otkrivenje 20:6. Pored neiskazane radosti i druženja sa Hristom i Njegovim sledbenicima, spašeni će obavljati još jedan važan posao. Jovan kaže:

  41

  (Tekst: Otkrivenje 20:4) „I vidjeh prijestole, i sjeđahu na njima, i dade im se sud.” Otkrivenje 20:4. Sveznajući i svemogući Bog svemira će da uključi slabe ljude i žene u važan posao suđenja palim anđelima i nespašenim ljudskim bićima.

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  8

  42

  (Tekst: 1. Korinćanima 6:2, 3) Pavle kaže: „Ne znate li da će sveti suditi svijetu? ...

  43

  Ne znate li da ćemo anđelima suditi?” 1. Korinćanima 6:2, 3.

  44

  Svako će imati priliku da se osvedoči da je Bog pravedan, pošten, i pun ljubavi, jer već hiljadama godina Sotona optužuje Boga sasvim suprotno. Ali zašto će i nas Bog da uključi u taj sud? Zar ti grešnici nisu već osuđeni pre drugog Hristovog dolaska?

  45

  Jesu. To je tačno. Međutim, zamisli da u Nebu ne pronađeš nekoga za koga si očekivao da tamo bude jer je izgledao pravedan. Kako bi na to reagovao? Da li bi posumnjao u pravičnost Božijeg suda?

  46

  U toku milenijuma će zapisi nespašenih da budu otvoreni za gledanje. Biće otkrivene sve njihove tajne. Božija ljubav i pravda će biti potvrđene.

  47

  (Tekst: Otkrivenje 16:7) Osobe koje će proveravati zapise nespašenih će doći samo do jednog zaključka, i kazaće: „Da, Gospode Bože, Svedržitelju, istiniti su i pravi sudovi tvoji.” Otkrivenje 16:7.

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  9

  48

  Možda se pitaš: „Šta će se dogoditi sa živim bezbožnicima prilikom drugog Hristovog dolaska?” Ogovor na to nalazimo u Otkrivenju 19:

  49

  (Tekst: Otkrivenje 19:21) „A ostali pobijeni bjehu mačem Onoga

  50

  što sjedi na konju, koji iziđe is usta njegovijeh....” Otkrivenje 19:21.

  51

  Izgubljeni neće biti u stanju da podnesu slavu dolazećeg Hrista u pratnji Njegovih svetih anđela.

  52

  Približavanje samo jednog moćnog anđela Hristovom grobu je tako zasenilo rimske stražare, da su oni popadali po zemlji kao mrtvi.

  53

  (Tekst: Jeremija 25:33) Biblija kaže: „I u onaj će dan biti od kraja do kraja zemlje pobijeni od Gospoda,

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  10

  54

  neće biti oplakani, niti će se pokupiti i pogrepsti, biće gnoj [otpaci (engleski prevod)] po zemlji.” Jeremija 25:33.

  55

  Po drugom Hristovom dolasku će preobraženi, kako vaskrsli, tako i živi pravednici da se uzdignu u oblake na susret Isusu,

  56

  dok će nespašeni biti pogubljeni slavom, to jest, svetlošću Hristovog dolaska, i „mačem koji izlazi iz usta Njegovijeh”. A šta će se dogoditi sa pomrlim bezbožnicima? Otkrivenje i na to daje odgovor:

  57

  (Tekst: Otkrivenje 20:5) „A ostali mrtvaci ne oživlješe, dokle se ne svrši hiljada godina....” Otkrivenje 20:5. Na osnovu svega izloženog mi već bolje sagledavamo sliku biblijskog Milenijuma.

  58

  Da ukratko ponovimo događaje po Hristovom drugom dolasku:

  • Isus dolazi sa svim Svojim svetim anđelima (Matej 25:31).

  59

  • Umrli u Hristu najpre vaskrsavaju (1. Solunjanima 4:16).

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  11

  60

  • Svi pravednici se uzdižu u oblake na susret Isusu. (1. Solunjanima 4:17).

  61

  • Spašeni odlaze u večnu domovinu da tamo sa Isusom vladaju 1.000 godina (Otkrivenje 20:4, 6).

  62

  • Nespašeni bivaju pogubljeni svetlošću Hristovog dolaska (Jeremija 25:33).

  63

  • Mrtvi bezbožnici ostaju u svojim grobovima za još 1.000 godina (Otkrivenje 20:5).

  64

  • 1.000 godina će Sotona na ovoj zemlji da bude svezan okolnostima, jer neće biti nikoga da zavodi i uništava.

  65

  • U to vreme će svi pravednici biti u Nebu, a bezbožnici će biti mrtvi u zemlji, ili na njoj, i zemlja će biti u ruševinama (Jeremija 4:23-26).

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  12

  66

  Zemlja će postati đavolova tamnica. Biblija kaže da će u toku spomenutog Milenijuma Sotona da bude „u dubokoj jami”. Na koji način će on biti svezan? Okovima okolnosti! 1.000 godina on neće imati nikoga ljudskog oko sebe da zavodi i obmanjuje.

  67

  Prilikom Hristovog dolaska će živi izgubljeni da poginu, dok će mrtvi izgubljeni da ostanu u svojim grobovima za još hiljadu godina.

  68

  U toku tih hiljadu godina će spašeni da borave sa Isusom u Nebu.

  69

  U to vreme đavo neće sam boraviti na ovoj zemlji, već sa svojim zlim anđelima koji su u toku 6.000 godina prikazivali svemiru da su bili isto tako loši kao i njihov vođa.

  70

  Hiljadu godina će ova zemlja za Sotonu da bude tamnica, ili bezdan. Prevarom je on od Adama i Eve preuzeo vlast nad ovom zemljom da bi svemiru prikazao način svoje vladavine. I svi su mogli da posmatraju kako je on okrutno vladao nad ovozemaljskim stanovnicima.

  71

  (Tekst: Otkrivenje 20:3) Priseti se da je u Otkrivenju zapisano za Sotonu, ili aždaju: „I u bezdan [ponor (engleski prevod)] baci je [anđeo sa Neba], i zatvori je, i zapečati nad njom

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  13

  72

  da više ne prelašćuje [zavodi] naroda, dok se ne navrši hiljada godina;

  73

  i potom valja da bude odriješena na malo vremena.” Otkrivenje 20:3. U Starome Zavetu je reč bezdan bila upotrebljena da prikaže haotično stanje zemlje pre stvaranja sveta na njoj.

  74

  (Tekst: Jeremija 4:23) I prorok Jeremija kaže: „Pogledah na zemlju, a gle, bez obličja je i pusta; i na nebo, a svjetlosti njegove nema.” Jeremija 4:23.

  75

  Da, zaista. Pre drugog Hristovog dolaska će ovaj celi svet da bude tako razoren zalima, da će da izgleda kao bezdan, ili ponor. Tama će da boravi nad zemljom. Prorok Jeremija dalje nastavlja sa svojim opisivanjem:

  76

  (Tekst: Jeremija 4:24, 25) „Pogledah na gore, i gle, tresu se i svi humovi drmaju se.

  77

  Pogledah, a gle, nema čovjeka, i sve ptice nebeske odletjele.” Jeremija 4:24, 25. Dakle, ljudska bića više neće boraviti na ovoj zemlji u to vreme.

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  14

  78

  (Tekst: Jeremija 4:26) Jeremija dalje kaže: „Pogledah, i gle, Karmil [plodno mjesto (engleski prevod)] je pustinja

  79

  i svi gradovi njegovi oboreni od Gosopoda, od žestokoga gnjeva njegova.” Jeremija 4:26.

  80

  Izgleda da će zemlja biti strahovito mesto da se na njoj provodi 1.000 godina. Sotona i njegovi zli anđeli neće imati nikakvog posla, osim da tumaraju po ovoj mračnoj planeti u ruševinama, i da razmišljaju o rezultatima njihove pobune protiv Boga!

  81

  A sada da ukratko ponovimo događaje koji će se odigrati u toku Milenijuma:

  • Zemlja će biti razorena i opustošena.

  82

  • Oni koji se ne spasu će svi biti mrtvi.

  83

  • Spašeni će u Nebu da vladaju sa Hristom.

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  15

  84

  • Sputan na ovoj zemlji, Sotona će imati prilike da razmišlja o rezultatima svoje pobune.

  85

  Da li će Sotona i njegovi anđeli da se u srcu promene na bolje u toku tih hiljadu godina? To će se videti na kraju Milenijuma. Oni će ostati isti, jer su okoreli zlikovci. Isto će biti sa ženama i ljudima koji su bili njihovi sledbenici.

  86

  Te ljudske osobe su imale mnogobrojne prilike da prihvate plan spasenja, ali to nisu učinile već su ga odbacile. Dalje Biblija kaže:

  87

  (Tekst: Otkrivenje 20:7, 8) „I kad se svrši hiljada godina, pustiće se sotona iz tamnice svoje

  88

  i izići će da vara narode po sva četiri kraja zemlje …

  89

  da ih skupi na boj, kojijeh je broj kao pijesak morski.” Otkrivenje 20:7, 8. Možda se pitaš odakle će to mnoštvo da dođe za taj okršaj.

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  16

  90

  (Tekst: Otkrivenje 20:5) Priseti se da „ostali mrtvaci ne oživlješe, dokle se ne svrši hiljada godina.” Otkrivenje 20:5.

  91

  Oni koji se nisu spasli će da vaskrsnu na kraju Milenijuma da konačno prime poslednju kaznu, to jest, smrt. To će zaista biti poseban prizor – svi grešnici koji su ikada živeli od vremena Adamovog, pa do kraja sveta!

  92

  (Tekst: Otkrivenje 20:8) Jovan kaže: „...Kojijeh je broj kao pijesak morski.” Otkrivenje 20:8.

  93

  U to vreme na kraju milenijuma će sveti grad, Novi Jerusalim, zajedno sa Hristom i svim spašenima da se spusti na ovu zemlju. Taj grad će onda postati meta Sotoninog gnjeva. Biblija citira:

  94

  (Tekst: Otkrivenje 20:7, 8) „I kad se svrši hiljada godina, pustiće se sotona iz tamnice svoje,

  95

  i izići će da vara narode po sva četiri kraja zemlje, …

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  17

  96

  da ih skupi na boj.” Otkrivenje 20:7, 8.

  97

  Onda će Sotona i njegovi anđeli ponovo početi da zavode bezbožnike, jer se niko od njih nije uopšte promenio! Ti grešnici će ponovo prihvatiti Sotonu za svoga vođu. Zatim će Sotona da ih organizuje u jednu veliku armiju, u nadi da svi oni zajedno nasilno zauzmu Novi Jerusalim.

  98

  Evo šta Biblija kaže da će se tada dogoditi:

  99

  (Tekst: Otkrivenje 20:9) „I iziđoše na širinu zemlje, i opkoliše oko svetijeh, i grad ljubazni;

  100

  i siđe oganj od Boga s Neba, i pojede [proždere (engleski prevod)] ih.” Otkrivenje 20:9.

  101

  Time će velika, dugotrajna borba između dobra i zla da se završi na žalostan način. Ishod je mogao da bude mnogo bolji! Šta će onda da se dogodi sa đavolom? Biblija i na to pitanje daje odgovor:

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  18

  102

  (Tekst: Otkrivenje 20:10, 14, 15) „I đavo koji ih varaše bi bačen u jezero ognjeno i sumporito....

  103

  I smrt i pakao bačeni biše u jezero ognjeno.

  104

  I ko se ne nađe napisan u Knjizi Života, bačen bi u jezero ognjeno.” Otkrivenje 20:10, 14, 15. Taj oganj je Petar video u viziji, a potom zapisao:

  105

  (Tekst: 2. Petrova 3:10) „Ali će doći dan Gospodnji … u koji će nebesa s hukom proći, a stihije će se od vatre raspasti

  106

  a zemlja i djela što su na njoj izgorjeće.” 2. Petrova 3:10. Tada će zauvek nestati Sotona, njegovi zli anđeli, i svi grešnici!

  107

  Možda ćemo i mi imati neke rođake, prijatelje, ili poznanike koje smo mnogo voleli, a koji će isto zauvek nestati. Verovatno ćemo za njima plakati.

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  19

  108

  (Tekst: Otkrivenje 21:4) Ali Biblija kaže: „I Bog će otrti svaku suzu od očiju njihovijeh, i smrti neće biti više,

  109

  ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više; jer prvo prođe.” Otkrivenje 21:4.

  110

  Kakvu divnu večnost Bog obećava spašenima! Ljudski um ne može ni da zamisli slavu i krasotu raja koji Bog priprema za one koji Ga ljube, i koji su voljni da Ga slede! Zamisli i to da bi svi ti grešnici to isto mogli da uživaju, ali im je cena žrtve izgledala suviše velika! Oni nisu bili voljni da izaberu Hrista kao svoga Spasitelja i Gospoda. Prijatelju, na kojoj strani ćeš ti da se nađeš na taj dan? Tada će biti suviše kasno da se promeni mišljenje i pređe na drugu stranu. Jedini način da se osigura pripadnost grupi pravednika u toku dolazećeg Milenijuma je da se srce i život DANAS potpuno preda Isusu!

  111

  Da li na svetu ima nečeg što je toliko vredno da se ne može propustiti, da bi se ušlo u večno nebesko carstvo? Da li osećaš da se Bog večeras lično obraća tvome srcu? Može biti da u njemu postoji nešto što te sprečava da se odlučiš za Hrista, i da se krstiš, ako to već ranije nisi učinio. Pokušaj da zamisliš lepotu Neba i slavu večnosti, pa onda kaži: „Bože, otkloni od mene sve što me zadržava da svoje srce predam Isusu. Hoću potpuno Tebi da se posvetim.” Donošenjem odluke da sledimo Hrista mi, zapravo, kažemo: „Isuse, ja Tebi pripadam. Hoću Tebe da sledim i da Te ljubim celim svojim srcem. Verujem da Tvoja Reč sadrži istinu. I ja želim da postanem deo Tvoga naroda koji drži Tvoje zapovesti i svetkuje Subotu. Priključujem se onima koji po svetu donose takve odluke. Gospode to je moja želja, vapaj moga srca, i moja molba.”

 • 24 – Zlo u Okovima (Milenijum)

  20

  A sada da se pomolimo Bogu. Dragi naš nebeski Oče, i na kraju ovog predavanja Ti se zahvaljujemo što si nam dao priliku da ga proučimo, i da saznamo više o dolazećem Milenijumu. Pomogni nam da naša srca potpuno Tebi predamo, i da postanemo Tvoji verni sledbenici. Želimo da dolazeći Milenijum provedemo živi sa Tobom u Nebu, radije nego mrtvi na ovoj zemlji, sa ostalim pobijenim grešnicima. Podari nam silu odozgo, i volju da ispunimo sve preduslove za taj veliki događaj. Pomogni nam da utičemo i na naše mile i drage, da bi i oni izabrali takvu divnu sudbinu – večni život sa Tobom! Zahvaljujemo ti se za sve, u ime Isusa Hrista, Amin!