of 16 /16
cascade corporation ORISNIČKI PRIRUČNIK K Cascade je registrirani trgovački žig tvrtke Cascade Corporation Serija F Br. 219941-R9 HR Uređaj za bočni pomak Originalne upute

219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog...

Page 1: 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

cascade

corporation

ORISNIČKI PRIRUČNIKK

Cascade je registrirani trgovački žig tvrtke Cascade Corporation

Serija F

Br. 219941-R9 HR

Uređaj za bočni pomak

Originalne upute

Page 2: 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

i 219941-R9 HR

StranicaUVOD

Posebne definicije 1RAD

Pravila sigurnog korištenja 2Industrijski viličari 2Rukovanje teretima 3

Rad uređaja za bočni pomak 3Siguran rad i održavanje 4

Propisi OSHA 4MONTAŽA

Zahtjevi za viličar 5Preporučene hidraulične postavke 5Postupak montaže 6

PERIODIČNO ODRŽAVANJEOdržavanje – od svakodnevnog do održavanja nakon svakih 2000 radnih sati 9

DIJELOVIPreporučeni rezervni dijelovi 10Izdanja 10

OZNAKE NA TIPSKOJ PLOČICI 11

ADRŽAJS

Page 3: 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

1 219941-R9 HR

SS0159.eps

Posebne definicijePrikazane fraze navedene su u cijelom priručniku na mjestima gdje je potreban poseban naglasak. Prije početka bilo kakvih radova pročitajte napomene koje se odnose na UPOZORENJA i OPREZ. Fraze označene kao VAŽNO i NAPOMENA dane su kao dodatne informacije posebnog značaja ili kako bi se olakšao posao.

OPREZ – fraza ispred koje stoji OPREZ predstavlja informaciju u vezi s kojom treba postupiti kako bi se spriječila oštećenja stroja.

VAŽNO – fraza ispred koje stoji VAŽNO predstavlja informaciju od posebnog značaja.

NAPOMENA – fraza ispred koje stoji NAPOMENA predstavlja praktičnu informaciju koja bi mogla olakšati posao.

UPOZORENJE: Nazivna nosivost kombinacije viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od navedene na tipskoj pločici priključka. Provjerite tipsku pločicu viličara.

UPOZORENJE: Nemojte rukovati ili popravljati priključak ako niste obučen i licenciran vozač viličara.

UPOZORENJE – fraza ispred koje stoji UPOZORENJE predstavlja informaciju u vezi s kojom treba postupiti kako bi se spriječile ozljede. UPOZORENJE je uvijek uokvireno.

AD

U ovom poglavlju sadržane su upute za rad s uređajem za bočni pomak Cascade serije F. Pomoći će vam izbjeći uobičajene pogreške koje često izazivaju oštećenja opreme ili pogreške pri rukovanju proizvodom.

Te informacije služe kao pomoć rukovatelju pri shvaćanju učinkovite i sigurne uporabe uređaja za bočni pomak i rukovanja njime. Pažljivo pročitajte ove informacije prije početka rada s priključkom. Svakako proučite i shvatite sve radne postupke i sigurnosne mjere opreza. Ako imate bilo kakvih pitanja ili ne razumijete postupak, pitajte nadređenu osobu.

Naglasak na sigurnost! Većinu nesreća uzrokuje nepažnja ili pogrešna prosudba rukovatelja. Morate pripaziti na slabo održavanu opremu i opasne situacije i ispraviti ih.

VOD

Ovaj korisnički priručnik namijenjen je uređaju za bočni pomak Cascade serije F (Cascade F-Series Sideshifters). Sadržava vodič za rad, upute za montažu i preporučene rezervne dijelove.

VAŽNO: Sve cijevi i dodatni pribor s navojem na uređajima za bočni pomak serije F proizvedeni su prema JIC standardu, a kao dodatnu opciju imaju brtvu.

NAPOMENA: Sve specifikacije su prikazane u anglosaksonskim i metričkim jedinicama, prema primjenjivosti. Svi pričvrsni elementi imaju raspon vrijednosti priteznog momenta ±10% od navedene vrijednosti.

U

R

Vilice

Cilindar

Gornje kuke

Naslon za teret

Donje kuke

Okvir uređaja za bočni pomak

Page 4: 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

2 219941-R9 HR

ADR

GA0047.eps

GA0048.eps

Pravila sigurnog rada – industrijski viličari

Zabranjen prijevoz putnika Zabranjeno zadržavanje ispod tereta Zabranjeno posezanje kroz jarbol

Ugašen motor, parkiranje, spuštanje tereta

S teretomNaginjanje

Podizanje

Bez tereta

Vožnja bez tereta

8 cm

P PRAMPE

PROMET

Zabranjeno parkiranje na rampama Pripazite na slobodan prostorZabranjeno okretanje na rampama

P

ZAUSTAV-LJANJE

Usporite, dvosmjerni promet

Aktiviranje sirene, usporavanje na križanjuMokar pod Izbočine Udubljenja

Radnici Obvezno zaustavljanje

Aktiviranje sirene, usporavanje pri skretanju

Pažnja

Page 5: 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

3 219941-R9 HR

ADR

FP0017.eps

GA0010.epsSS0160.eps

A

B

AB

BOČNI POMAKA Bočni pomak ulijevoB Bočni pomak udesno

Ograničite kretanje viličara kada je teret podignut.

Gornji dio tereta ne smije premašivati visinu naslona za teret.

Težina tereta ne smije premašivati kombiniranu nosivost viličara/priključka (vidi tipsku pločicu).

Ukupna nosivost vilica (lijeva + desna) mora biti veća od težine tereta. Provjerite oznaku nosivosti na vilicama.

OPREZ: Ne postavljajte bočne terete na vilice.

Prije vožnje centrirajte teret.

Ograničite bočni pomak kada je teret podignut.

TEŽINA TERETA

Pravila sigurnog rada – rukovanje teretom

SpuštanjeNaginjanje prema naprijed

FUNKCIJE POMOĆNOG VENTILA

Rad uređaja za bočni pomak

Prije bočnog pomaka centrirajte teret.

Podizanje Naginjanje prema natrag

Page 6: 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

4 219941-R9 HR

IGURAN RAD I ODRŽAVANJES Industrijski viličari i priključci

UPOZORENJE: Pri rukovanju industrijskim viličarima s priključcima i njihovom održavanju posebnu pozornost treba posvetiti sljedećim informacijama. Morate se upoznati s ovim informacijama za rukovanje viličarom i priključkom. Zamolite poslodavca za potpune informacije o rukovanju.

Opći zahtjevi

Kupac ili korisnik ne smiju vršiti izmjene i primjenjivati dodatke koji utječu na nosivost i sigurno rukovanje bez prethodnog pisanog odobrenja proizvođača. Pločice s uputama, oznake i naljepnice koje se odnose na nosivost, rukovanje i održavanje moraju se na odgovarajući način izmijeniti.

Ako se viličar oprema prednjim priključcima osim onih koji su tvornički instalirani, korisnik mora zahtijevati da se viličar označi kako bi se identificirali priključci i prikazala odgovarajuća težina kombinacije viličara i priključka pri maksimalnom podizanju s bočno centriranim teretom.

Korisnik mora osigurati da sve tipske pločice i oznake budu na mjestu i održavane u čitljivom stanju.

Sigurnosne zaštite Ako vrsta tereta predstavlja opasnost, korisnik mora na vilice postaviti

nastavak naslona za teret u skladu sa sljedećim:

Svi novi električni industrijski viličari koje su poslodavci nabavili i koriste nakon 15. veljače 1972. godine moraju zadovoljavati zahtjeve projektiranja i proizvodnje za električne industrijske viličare navedene u „Američkom nacionalnom standardu za električne industrijske viličare, Dio II, ANSI B56.1“, osim u slučaju vozila koja su primarno namijenjena rukovanju zemljanim materijalom ili cestovnoj vuči.

Osposobljavanje rukovateljaElektričnim industrijskim viličarom smiju rukovati samo osposobljeni i licencirani rukovatelji. Potrebno je osmisliti načine osposobljavanja rukovatelja za sigurno rukovanje električnim industrijskim viličarima.

Rukovanje viličarom Viličari ne smiju približavati osobama koje stoje ispred klupe ili nekog

drugog fiksnog predmeta.

Nitko ne smije stajati ili prolaziti ispod podignutog dijela viličara, bez obzira na to je li na njemu teret ili je prazan.

Neovlašteno osoblje ne smije se voziti na električnim industrijskim viličarima. U slučaju kada je odobrena vožnja na viličaru, mora se osigurati sigurno mjesto za vožnju.

Poslodavac mora zabraniti postavljanje ruku ili nogu između vertikala jarbola ili izvan gabarita viličara.

Kada se električni industrijski viličar ostavlja bez nadzora, sredstva za rukovanje teretom moraju biti potpuno spuštena, komande moraju biti u neutralnom položaju, napajanje mora biti isključeno, a kočnice aktivirane. Kotači moraju biti blokirani ako je viličar parkiran na nagibu.

Električni industrijski viličar nije pod nadzorom kada se rukovatelj nalazi 7 metara ili više od vozila koje ostaje u njegovom vidokrugu ili kada rukovatelj napusti vozilo koje više nije u njegovom vidokrugu.

Kada rukovatelj siđe s viličara, ostane na 7 metara od njega, a viličar je još uvijek u vidokrugu, sredstva za rukovanje teretom moraju biti potpuno spuštena, komande moraju biti u neutralnom položaju, a kočnice moraju biti povučene kako bi se spriječilo kretanje.

Mora se održavati sigurna udaljenost od rubova rampi ili platformi dok se viličar nalazi na podignutoj rampi ili platformi ili pak teretnom vozilu. Viličari se ne smiju koristiti za otvaranje ili zatvaranje teretnih vrata.

Nastavak naslona za teret mora se koristiti uvijek kada je to potrebno za smanjenje mogućnosti pada tereta ili njegovog dijela prema natrag.

Vožnja Vozač mora usporiti i aktivirati sirenu na križanjima prolaza i drugim

mjestima na kojima je zapriječena vidljivost. Ako teret koji se nosi sprječava vidljivost prema naprijed, vozač mora voziti tako da teret bude iza viličara.

Prilikom vožnje na nagibima većim od 10 %, viličar s teretom mora se voziti tako da teret bude okrenut prema uzbrdici.

Na svim nagibima teret i sredstva za rukovanje teretom moraju biti nagnuti prema natrag (ako je to primjenjivo), a smiju se podignuti samo toliko da budu iznad površine staze.

Utovar Rukovanje se smije vršiti samo ako je teret stabilan ili sigurno

raspoređen. Mora se posebno paziti pri rukovanju teretima koji nisu centrirani ili se ne mogu centrirati.

Smije se rukovati samo teretima u okviru nazivne nosivosti viličara.

Dugi ili visoki tereti (uključujući i one na više razina), koji mogu utjecati na nosivost, moraju se prilagoditi.

Kada ne voze teret, viličarima s priključcima mora se rukovati kao da imaju djelomično opterećenje.

Sredstvo za rukovanje teretom mora se postaviti što dublje ispod tereta; jarbol se mora pažljivo nagnuti prema natrag da bi se stabilizirao teret.

Iznimna pažnja mora se primijeniti prilikom naginjanja tereta naprijed ili natrag, posebno pri slaganju tereta u više razina. Zabranjeno je naginjanje prema naprijed s podignutim sredstvima za rukovanje teretom, osim za podizanje tereta. Podignut teret ne smije se naginjati prema naprijed, osim kada je teret u položaju za slaganje iznad police ili stoga. Prilikom slaganja ili slaganja u više razina, teret se smije nagnuti samo toliko da se stabilizira.

Rukovanje viličarom Ako se u bilo kojem trenutku utvrdi da je električnom industrijskom

viličaru potreban popravak, da je neispravan ili na bilo koji način nesiguran, viličar će se ukloniti iz pogona dok se ponovno ne uspostavi sigurno radno stanje.

Održavanje industrijskih viličara Svi električni industrijski viličari koji nisu u sigurnom radnom stanju

moraju se ukloniti iz pogona. Sve popravke mora obaviti ovlašteno osoblje.

Svi dijelovi takvog industrijskog viličara koji zahtijevaju zamjenu bit će zamijenjeni samo dijelovima jednake sigurnosti u odnosu na one koji su korišteni u originalnom projektu.

Industrijski viličari ne smiju se mijenjati tako da međusobni položaji različitih dijelova budu drugačiji od onih koji su postojali kada je viličar originalno preuzet od proizvođača, niti će se mijenjati dodavanjem dodatnih dijelova koje nije osigurao proizvođač ili skidanjem bilo kojih dijelova. Dodavanje protuutega na viličar ne smije se provoditi ako to nije odobrio proizvođač viličara.

Industrijski viličari moraju se pregledati prije puštanja u pogon i ne smiju se puštati u pogon ako se pregledom utvrdi da postoji bilo kakvo stanje koje negativno utječe na sigurnost vozila. Takvi se pregledi moraju obavljati najmanje jednom dnevno. Kada se industrijski viličari koriste stalno, moraju se pregledati nakon svake smjene. Utvrđeni nedostaci moraju se odmah prijaviti i popraviti.

Page 7: 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

5 219941-R9 HR

ONTAŽAM

GA0095.eps

GA0026.eps

A

GA0028.eps

GA0094.eps

Postavka rasteretnog tlačnog ventilaPreporučeno 2000 psi (140 bara)Maksimalno 3500 psi (240 bara)

Zapremina protoka ➀Min. ➁ Preporučeno Maks. ➂

55F, 65F 1 GPM(4 l/min.)

2 GPM(7,5 l/min.)

3 GPM(12 l/min.)

100F, 120F, 150F, 165F

1 GPM(4 l/min.)

4 GPM(16 l/min.)

5 GPM(20 l/min.)

➀ Uređaji za bočni pomak Cascade serije F kompatibilni su s hidrauličnom tekućinom na bazi nafte SAE 10W koja zadovoljava specifikacije Mil. Spec. MIL-0-5606 ili MIL-0-2104B. Ne preporučuje se primjena sintetičke hidraulične tekućine ili hidraulične tekućine na bazi vode. Ako je potrebna primjena hidraulične tekućine otporne na požar, morate upotrijebiti i posebne brtve. Obratite se tvrtki Cascade.

➁ Protok niži od preporučenog rezultirat će malom brzinom bočnog pomaka.➂ Protok viši od maksimalnog može rezultirati prekomjernim zagrijavanjem,

smanjenim performansama sustava i kratkim vijekom trajanja hidrauličnog sustava.

Dimenzije nosača podvozja (A) ITA (ISO)

Minimalne Maksimalne

Klasa IIKlasa IIIKlasa IV

14,94 in (380,0 mm)18,68 in (474,5 mm)23,44 in (595,5 mm)

15,00 in. (381,0 mm) 18,74 in. (476,0 mm)23,50 in (597,0 mm)

A RH THINLINE Skupina dovodnih crijeva s 2 priključka

ILI B Jednostruko unutarnje provođenje crijeva u jarbolu

A

BFunkcije pomoćnog ventila Provjerite sukladnost sa standardima ANSI (ISO):

Podvozje – čišćenje i pregled šipki podvozja. Provjerite jesu li šipke paralelne i jesu li krajevi poravnati. Glatko izbrusite sve zavare koji strše i koji bi mogli da utječu na donje ležajeve uređaja za bočni pomak. Popravite sve oštećene ureze.

Uređaj za bočni pomak zahtijevat će jednu od sljedećih postavki dovoda hidraulične tekućine. Sva crijeva i dodatni pribor moraju imati br. 4 s unutarnjim promjerom najmanje 3/16 in. (5 mm). Pri odabiru ispravnog namota za crijevo za jarbol i viličar pogledajte tablicu u dokumentu Cascade Hose & Cable Reel Selection Guide (Vodič za cijevi i kabelske namote), dio br. 212199.

Bočni pomak ulijevo

Podizanje

Naginjanje prema naprijed

Bočni pomak udesno

Spuštanje

Zahtjevi za viličar

Preporučene hidraulične postavke

Naginjanje prema natrag

Page 8: 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

6 219941-R9 HR

ONTAŽAM

2

1

3

SS1063.eps

SS1062.eps

Kuke s dva glavata vijka Kuke sa četiri glavata vijka

SS0152.eps

SS0918.eps

Uklanjanje vijaka na donjim kukama

Pričvršćivanje gornjeg uređaja za podizanje

Montaža uređaja za bočni pomak na podvozje viličara

Oznaka modela, serijski broj, šifra datuma

Gornja šipka podvozja viličara

Jezičac za lokator sa središnjim urezom

ITA klasa II – 0,60– 0,66 in. (15 – 17 mm)ITA klasa III – 0,72 – 0,78 in. (18 – 20 mm)ITA klasa IV – 0,72 – 0,78 in. (18 – 20 mm)

ITA klasa II – 0,32 – 0,36 in. (8 – 9 mm) ITA klasa III – 0,39 – 0,43 in. (10 – 11 mm) ITA klasa IV – 0,47 – 0,51 in. (12 – 13 mm)

Podizna ušicaILIPodizni vijci

Označena nosivost, težina, težište tereta, podaci o vodoravnom težištu

Naljepnica koja prikazuje patente, telefonski brojevi servisa

UPOZORENJE: Provjerite težinu priključka (navedena na tipskoj pločici) da biste se uvjerili da gornji uređaj za podizanje i lanci ili remenje imaju najmanje nosivost priključka.

Page 9: 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

7 219941-R9 HR

ONTAŽAM

5 6

4

NAPOMENA: Ako je okvir opremljen hidrauličnom zaštitom komponenata, uklonite zaštitu kako biste pristupili podloškama na donjoj šipki vilica.

GA0046.eps

SS0154.eps

SS1060.eps

SS1059.eps

Montaža crijevaDovodna crijeva u ravnini

Prikaz unutarnjeg provođenja dodatnog kompleta za monta-žu 205826.

Stražnji pogled (vozača)

Montaža donjih kuka

Okvir uređaja za bočni pomak

Donja šipka podvozja viličara

Pritegnite glavate vijke na:Klasa II/III – 120 ft.-lbs. (165 Nm)Klasa IV – 235 ft.-lbs. (320 Nm)

Razmak željezne kuke:Min. 0,04 in. (1 mm)

Maks. 0,08 in. (2 mm)

KUKE S PRIČVRSNIM VIJCIMA – dva glavata vijka

Okrenite vodilice kako biste smanjili razmak između kuka i podvozja.

Pritegnite glavate vijke na:Klasa II/III – 120 ft.-lbs. (165 Nm)Klasa IV – 190 ft.-lbs. (250 Nm)

Razmak:Min. 0,04 in. (1 mm)

Maks. 0,08 in. (2 mm)Pomak na vrhu pruža maksimalni razmak:Klasa II/III – 0,62 in. (16 mm) Klasa IV –0,83 in. (21 mm)

KUKE ZA BRZU DEMONTAŽU

Okvir uređaja za bočni pomak

Donja šipka pod-vozja viličara

Pritegnite glavate vijke na:Klasa II – 65 ft.-lbs. (90 Nm)

Razmak ležaja:Min. 0,04 in. (1 mm)

Maks. 0,08 in. (2 mm)

KUKE S PRIČVRSNIM VIJCIMA – četiri glavata vijka

Razmak mesingane kuke:Razmak 0, u kontaktu, ali ne

prejako. Podloškama podesite razmak

SS1061.eps

Page 10: 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

8 219941-R9 HR

ONTAŽAM

7

98

SS0156.eps

SS0157.eps

SS0914.eps

Zaključavanje vilica KlinoviMontaža vilica

Podmazivanje donjih ležajeva

Podmažite donje ležajeve mazivom za šasije za opću uporabu.

NAPOMENA: Gornji su ležajevi prethodno tvornički podmazani mazivom za puštanje u pogon. Tijekom montaže nije potrebno podmazivanje.

Naslon za teret Cascade pritegnite na 145 ft.-lbs. (195 Nm). Za preporuke za druge naslone za teret pogledajte OEM.

Nastavci za podmazivanje gornjeg ležaja

Područja za podmazivanje donjeg ležaja

Montaža naslona za teret

UPOZORENJE: Ako klin za zaključavanje vilica nije potpuno osiguran, vilice bi se mogle odvojiti od podvozja.

Page 11: 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

9 219941-R9 HR

ERIODIČNO ODRŽAVANJEP

SS0915.eps

SvakodnevnoPrikazane stavke provjeravajte svaki dan. Probleme prijavite nadređenoj osobi. Postupke rješavanja poteškoća, održavanja i popravaka potražite u Servisnom priručniku.

UPOZORENJE: Nakon dovršetka svakog postupka servisiranja uvijek ispitajte uređaj za bočni pomak obavljanjem pet kompletnih ciklusa. Najprije ispitajte bez tereta, a zatim s teretom kako biste osigurali da priključak ispravno radi prije povratka na posao.

Vilice

Propuštanje cilindra i crijeva

Pričvršćenje gornje i donje kuke

Pričvrsni materijal

Graničnici vilica

Klinovi za osiguravanje vilica

Naslon za teret

UPOZORENJE: Ako klin za zaključavanje vilica nije potpuno osiguran, vilice bi se mogle odvojiti od podvozja.

Na 100 sati Pri svakom servisiranju viličara ili na svakih 100 sati rada obavite sljedeće postupke održavanja:

• Provjerite labave ili nedostajuće vijke, istrošena ili oštećena crijeva, propuštanje iz hidrauličnog sustava te oštećene ili nedostajuće graničnike vilica.

• Pregledajte ima li znakova trošenja i povjerite pravilan razmak donjih kuka. Prema potrebi podesite, pogledajte poglavlje Montaža, korak 4.

Pritegnite glavate vijke donje kuke na:

Kuke s dva glavata vijkaKlasa II/III – 120 ft.-lbs (165 Nm)Klasa IV – 235 ft.-lbs (320 Nm)

Kuke sa četiri glavata vijkaKlasa II – 65 ft.-lbs (90 Nm)

Na 300 sati Nakon svakih 300 sati rada viličara, osim održavanja na 100 sati, obavite sljedeće postupke:

• Pritegnite glavate vijke naslona za teret (Cascade) na 145 ft.-lbs. (195 Nm).

• Nanesite mazivo za šasije za opću uporabu na donje i gornje ležajeve uređaja za bočni pomak.

Na 1000 sati Nakon svakih 1000 sati rada viličara, osim održavanja na 100 i 300 sati, obavite sljedeće postupke:

• Pregledajte istrošenost gornjih i donjih ležajeva. Ako je bilo koji ležaj istrošen do debljine više od 0,09 in. (2,5 mm), zamijenite cijeli sklop. Upute za postupak zamjene potražite u servisnom priručniku.

Na 2000 sati (nastavak)Pregledajte sljedeće nedostatke:• Površinske pukotine• Poravnanje oštrice i trupa• Kut vilica• Razlika u visini vrhova vilica• Zaključavanje u položaju• Istrošenost oštrice i trupa vilica• Istrošenost kuka vilica• Čitljivost oznaka

NAPOMENA: Sigurnosni komplet za vilice 3014162 sadržava instrument za mjerenje istrošenosti, listove za kontrolu i sigurnosni poster. Dostupni su i mjerač istrošenosti kuke vilica i podvozja 209560 (klasa II), 209561 (klasa III) i 6105257 (klasa IV).

Na 2000 sati Nakon 2000 sati rada viličara, osim postupaka održavanja na 100, 300 i 1000 sati, vilice koje se koriste moraju se pregledati u intervalima ne duljim od 12 mjeseci (kod jednosmjenskog rada) ili uvijek kada se utvrdi bilo kakav nedostatak ili trajna deformacija. U teškim primjenama potrebni su češći pregledi.

Pregled vilica mora obaviti osposobljeno osoblje kako bi se otkrilo bilo kakvo oštećenje koje može ugroziti sigurnu uporabu. Sve oštećene vilice moraju se ukloniti iz pogona. Referenca ANSI B56.1-2005.

Page 12: 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

10 219941-R9 HR

IJELOVID

120F, 150F, 165F

BROJ DIJELA

SERVISIRANE JEDINICE

55FBROJ

DIJELA

65FBROJ

DIJELA

100FBROJ

DIJELA

1 – 5 6 – 19 20 – 50

OPIS KOLIČINA KOLIČINA KOLIČINA

6020486 ◆ 6051249 6051249 6079936 Gornji ležaj – kompozitni 8 16 32

6033486 ◆ 6052405 6052405 6082297 Gornji ležaj – mesingani 4 8 16

6033487 ◆ 6057162 6057162 6057162 Donji ležaj – kompozitni 6 12 24

226842 ◆ 6058041 6058041 6058041 Donji ležaj – mesingani 4 8 16

204186 204186 204186 6083157 Donja kuka 0 2 4

6818778 ––– ––– ––– Donja kuka ● 0 2 4

6818788 ––– ––– ––– Ležaj donje kuke – mesingani ● 4 8 16

6818771 ––– ––– ––– Podloška ležaja donje kuke ● 6 12 24

206174 ––– ––– ––– Glavati vijak, M12 x 45 ● 0 8 16

752903 752903 752903 ––– Glavati vijak, M16 x 45 0 4 8

––– ––– ––– 768580 Glavati vijak, M20 x 60 0 4 8

678990 678990 678990 ––– Matica, M16 0 4 8

––– ––– ––– 783800 Matica, M20 0 4 8

667225 667225 667225 215419 Podloška 0 4 8

681473 ––– ––– ––– Sigurnosna podloška, M12 ● 0 8 16

■ ■ ■ ■ Sklop cilindra 0 0 1

219868 219868 6091229 6091229 Komplet za servisiranje cilindra 1 2 4

◆Komplet koji sadržava po dva komada dvaju različitih tipova ležaja. Pripazite na podudarnost ležaja koji mijenjate.■Pri naručivanju dijelova provjerite broj dijela naveden na dijelu ili serijski broj naveden na okviru uređaja za bočni pomak.●Funkcija kuke sa četiri glavata vijka.

Preporučeni rezervni dijelovi

IzdanjaBROJ

DIJELA OPIS

219941 Korisnički priručnik

220526 Servisni priručnik

679929 Katalog alata

673964 Narudžbenica za dokumentaciju TO

OL

CATA

LOG

PAR

TS M

ANUA

L

SERVICE M

ANUAL

INSTALLATION INSTR

PERA ’TOR S GUIDEO

cascadecorporation

GA0377.eps

Page 13: 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

11 219941-R9 HR

+

7

@

123

+

A2-Z

Cascade Corporation • www.cascorp.com • Icons & Patents: www.cascorp.com/support 6095754

3500 lb1586 kg

24 in610 mm

9.1 in220 mm

6.5 in165 mm

1115 lb505 kg

2300 psi159 bar

45E–PHS–462PTL1086133–26086329

20103500 lb1586 kg

Legend - 30 languages (Ships with Info Group packet)EU + China, Japan, Korean, Russian,Icelandic, Norway, Turkey

EN MODEL ES MODELO IS MÓDEL MT MUDELL RU МОДЕЛЬBG МОДЕЛ ET MUDEL IT MODELLO NL MODEL SK MODELCS MODEL FI MALLI JA モデル NO MODELL SL MODELDA MODEL FR MODÈLE KO 모델 PL MODEL SV MODELLDE MODELL GA DÉANAMH AGUS AINM LT MODELIS PT MODELO TR MODELEL ΜΟΝΤΈΛΟ HU MODELL LV MODELIS RO MODEL ZH 型号

EN SERIAL NUMBER ES NÚMERO DE SERIE IS RAÐNÚMER MT NUMRU TAS-SERJE RU СЕРИЙНЫЙ НОМЕРBG СЕРИЕН НОМЕР ET SEERIANUMBER IT NUMERO DI SERIE NL SERIENUMMER SK SÉRIOVÉ ČÍSLOCS SÉRIOVÉ ČÍSLO FI SARJANUMERO JA シリアル番号 NO SERIENUMMER SL SERIJSKA ŠTEVILKADA SERIENUMMER FR NUMERO DE SERIE KO 일련 번호 PL NUMER SERYJNY SV SERIENUMMERDE SERIENNUMMER GA SRAITHUIMHIR LT SERIJINIS NUMERIS PT NÚMERO DE SÉRIE TR SERI NUMARASIEL ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ HU GYÁRI SZÁM LV SĒRIJAS NUMURS RO NUMĂR DE SERIE ZH 序列号

EN ADDITIONAL INFORMATION ES INFORMACIÓN ADICIONAL IS VIÐBÓTARTÆKI MT INFORMAZZJONI ADDIZZJONALI RU ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯBG ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ET LISAINFO IT INFORMAZIONI AGGIUNTIVE NL AANVULLENDE INFORMATIE SK ĎALŠIE INFORMÁCIECS DOPLŇKOVÉ INFORMACE FI LISÄTIETOJA JA 追加情報 NO TILLEGGSUTSTYR SL DODATNE INFORMACIJEDA YDERLIGERE OPLYSNINGER FR INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES KO 추가 장비 PL INFORMACJE DODATKOWE SV YTTERLIGARE INFORMATIONDE ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN GA TUILLEADH FAISNÉISE LT PAPILDOMA INFORMACIJA PT INFORMAÇÕES ADICIONAIS TR İLAVE EKIPMAN EL ΠΡΌΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ HU KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ LV PAPILDU INFORMĀCIJA RO INFORMAŢII SUPLIMENTARE ZH 其它信息

EN MAXIMUM CAPACITY ES CAPACIDAD MÁXIMA IS HÁMARKS GETA MT KAPAĊITÀ MASSIMA RU МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬBG МАКСИМАЛЕН КАПАЦИТЕТ ET MAKSIMAALNE JÕUDLUS IT PORTATA MASSIMA NL MAXIMAAL LAADVERMOGEN SK MAXIMÁLNA NOSNOSŤCS MAXIMÁLNÍ NOSNOST FI MAKSIMIKAPASITEETTI JA 最大容量 NO MAKSIMAL KAPASITET SL NAJVEČJA ZMOGLJIVOSTDA MAKS. KAPACITET FR CAPACITE MAXIMUM KO 최대 용량 PL UDŹWIG MAKSYMALNY SV MAXIMAL KAPACITETDE MAXIMALKAPAZITÄT GA UASCHUMAS LT MAKSIMALI GALIA PT CAPACIDADE MÁXIMA TR MAKSIMUM KAPASITEEL ΜΕΓΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ HU MAXIMÁLIS KAPACITÁS LV MAKSIMĀLĀ CELTSPĒJA RO CAPACITATE MAXIMĂ ZH 最大承载能力

EN @ LOAD CENTER ES @ CENTRO DE CARGA IS @ HLEÐSLUMIÐJA MT @ ĊENTRU TAT-TAGĦBIJA RU В ЦЕНТРЕ НАГРУЗКИBG В ЦЕНТЪРА НА НАТОВАРВАНЕ ET @ KOORMUSE RASKUSKESE IT @ BARICENTRO DEL CARICO NL BIJ LASTZWAARTEPUNT SK V ŤAŽISKU NÁKLADUCS @ STŘED NÁKLADU FI PAINOPISTEESSÄ JA @ 負荷の中心 NO VED LASTEPUNKT SL @ SREDIŠČE OBREMENITVEDA VED LASTCENTRUM FR AU CENTRE DE CHARGE KO @ 하중 중심 PL @ ŚRODEK CIĘŻKOŚCI ŁADUNKU SV VID LASTENS MITTPUNKTDE @ LASTSCHWERPUNKT GA @ LÓDPHOINTE LT TIES KROVINIO CENTRU PT @ CENTRO DE CARGA TR MAKSIMUM KAPASITEEL ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΡΟΥΣ HU @ TEHER KÖZEPE LV KRAVAS CENTRĀ RO LA CENTRUL DE GREUTATE ZH 载荷中心

EN MAXIMUM OPERATING PRESSURE FI MAKSIMITOIMINTAPAINE LT MAKSIMALUS EKSPLOATACINIS SLĖGIS RU МАКСИМАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕBG MАКСИМАЛНО РАБОТНО НАЛЯГАНЕ FR PRESSION DE SERVICE MAXIMALE LV MAKSIMĀLAIS DARBA SPIEDIENS SK MAXIMÁLNY PREVÁDZKOVÝ TLAKCS MAXIMÁLNÍ PROVOZNÍ TLAK GA UASBHRÚ OIBRIÚCHÁIN MT PRESSJONI MASSIMA TAL-OPERAT SL NAJVEČJI DELOVNI TLAKDA MAKSIMALT DRIFTSTRYK HU MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS NL MAXIMUM WERKDRUK SV MAXIMALT ARBETSTRYCKDE MAXIMALER BETRIEBSDRUCK IS HÁMARKS VINNUÞRÝSTINGUR NO MAKSIMALT DRIFTSTRYKK TR MAKSIMUM İŞLETME BASINCIEL ΜΈΓΙΣΤΗ ΠΊΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ IT PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO PL MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE ZH 最大工作压力ES PRESIÓN DE FUNCIONAMIENTO MÁXIMA JA 最大運転圧力 PT PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTOET MAKSIMAALNE TÖÖRÕHK KO 최대 작동 압력 RO PRESIUNEA DE LUCRU MAXIMĂ

EN MASS OF ATTACHMENT ES PESO DEL ACCESORIO IS FJÖLDI TENGINGA MT PIŻ TAL-ATTACHMENT RU МАССА НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯBG МАСА НА ПРИСТАВКА ET TÖÖSEADME MASS IT MASSA DELL’ATTREZZATURA NL MASSA VAN VOORZETAPPARAAT SK HMOTNOSŤ PRÍDAVNÉHO ZARIADENIACS HMOTNOST PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ FI LISÄLAITTEEN PAINO JA 装備総量 NO MASSE FOR TILLEGGSUTSTYR SL MASA PRIKLJUČKADA UDSTYRS VÆGT FR MASSE DE L’ACCESSOIRE KO 부착 크기 PL MASA OSPRZĘTU SV AGGREGATETS VIKTDE ANBAUGERÄTGEWICHT GA MAIS AN FHEISTIS LT PRIEDO MASĖ PT PESO DO ACESSÓRIO TR EK DONANIM AĞIRLIĞIEL ΜΆΖΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ HU A SZERELÉK TÖMEGE LV UZKARES IEKĀRTAS MASA RO MASA ECHIPAMENTULUI ATAŞAT ZH 属具质量

EN NAMEPLATE ICONS GA IDENTIFICACIÓN ICONAS NO NAVNEPLATE-IKONERBG ТАБЕЛКА С ИМЕ ИКОНИ HU NÉVTÁBLÁN IKONOK PL NAMEPLATE ICOANECS JMENOVKA IKONY IS NAFNASKILTATÁKN PT IDENTIFICAÇÃO ÍCONESDA NAVNESKILT IKONER IT ICONE DELLA TARGA RO ICONOS DE PLACADE TYPENSCHILD SYMBOLE JA 銘板アイコン RU ТАБЛИЧКУ ЗНАЧКОВEL ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΉΣ ΕΙΚΟΝΊΔΙΑ KO 명판 아이콘 SK MENOVKA ICONSES PLACA DE ICONOS LT NOMINALUS PIKTOGRAMOS SL TABLICA IKONEET NIMEPLAADILE IKOONID LV AR NOSAUKUMU, IKONAS SV NAMNSKYLTEN IKONERFI NIMIKYLTTI KUVAKKEET MT NAMEPLATE ICOANE TR BILGI ETIKETI SIMGELERIFR PLAQUE ICÔNES NL NAAMBORD ICONEN ZH 铭牌图标

EN MAXIMUM CAPACITY BETWEEN FORKS FI MAKSIMINOSTOKYKY HAARUKOIDEN VÄLISSÄ LT MAKSIMALI GALIA TARP ŠAKIŲ RU МАКСИМАЛЬНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬBG МАКСИМАЛНА ТОВАРОПОДЕМНОСТ МЕЖДУ ВИЛИЦИТЕ FR CAPACITÉ MAXIMALE ENTRE LES FOURCHES LV MAKSIMĀLĀ CELTSPĒJA STARP DAKŠĀM МЕЖДУ ВИЛАМИCS MAXIMÁLNÍ NOSNOST MEZI VIDLICEMI GA UASCHUMAS IDIR NA GABHAIL MT KAPAĊITÀ MASSIMA BEJN IL-FRIEKET SK MAXIMÁLNA NOSNOSŤ MEDZI VIDLICAMIDA MAKSIMAL KAPACITET MELLEM GAFLERNE HU MAXIMUM TEHERBÍRÁS VILLÁK KÖZÖTT NL MAXIMUMCAPACITEIT TUSSEN VORKEN SL NAJVEČJA ZMOGLJIVOST MED VILICAMIDE MAXIMALE TRAGFÄHIGKEIT ZWISCHEN DEN GABELN IS HÁMARKS GETA MILLI GAFLA NO MAKSIMAL KAPASITET MELLOM GAFLENE SV MAXIMAL KAPACITET MELLAN GAFFLAREL ΜΈΓΙΣΤΗ ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΌΝΕΣ IT PORTATA MASSIMA TRA LE FORCHE PL MAKSYMALNY UDŹWIG POMIĘDZY WIDŁAMI TR ÇATALLAR ARASI YÜK MERKEZINDEKIES CAPACIDAD MÁXIMA ENTRE HORQUILLAS JA フォーク間の最大容量 PT CAPACIDADE MÁXIMA ENTRE GARFOS ZH 最大承载能力ET KAHVLITE VAHELINE MAX. TÕSTEVÕIME KO 포크 간 최대 용량 RO CAPACITATEA MAXIMĂ ÎNTRE FURCI

EN LOST LOAD CENTER DISTANCE GA FAD LÓDPHOINTE CAILLTE NO TAPT LASTEPUNKTAVSTANDBG РАЗСТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТЪРА НА ЗАГУБА НА НАТОВАРВАНЕ HU ELVESZETT TEHERKÖZÉPPONT-TÁVOLSÁG PL WIELKOŚĆ PRZESUNIĘCIA ŚRODKA CIĘŻKOŚCI ŁADUNKUCS VZDÁLENOST POSUNUTÉHO STŘEDU NÁKLADU IS FJARLÆGÐ GLATAÐS HLEÐSLUMIÐJU PT DISTÂNCIA DO CENTRO DE CARGA PERDIDADA REDUCERET LASTCENTERAFSTAND IT SPESSORE EFFETTIVO RO DISTANŢA LA CENTRUL DE GREUTATE AL SARCINIIDE VERLORENER ABSTAND ZUM LASTMITTELPUNKT JA 荷重中心消失 RU ПОТЕРЯННОЕ РАССТОЯНИЕ ДО ЦЕНТРА НАГРУЗКИEL ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΑΠΩΛΕΣΘΈΝΤΟΣ ΚΈΝΤΡΟΥ ΒΆΡΟΥΣ KO 손실 하중 중심 거리 SK ÚBYTOK VYLOŽENIA ŤAŽISKA S PRÍDAVNÝM ZARIADENÍMES DISTANCIA A CENTRO DE CARGA PERDIDA LT ATITOLUSIO APKROVOS CENTRO ATSTUMAS SL RAZDALJA DO PREMAKNJENEGA SREDIŠČA OBREMENITVEET KOORMUSE RASKUSKESKME MUUTUS LV ZAUDĒTS ATTĀLUMS LĪDZ SLODZES CENTRAM SV FÖRLORAT LASTMITTPUNKTSAVSTÅNDFI KAPASITEETIHUKAN KESKIPESTEEN ETÄISYYS MT DISTANZA MIĊ-ĊENTRU TAT-TAGĦBIJA MITLUFA TR KAYIP YÜK MERKEZ MESAFESIFR DISTANCE CENTRE DE CHARGE PERDUE NL VERLOREN AFSTAND TOT LASTZWAARTEPUNT ZH 荷载损耗中心距离

Page 14: 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

12 219941-R9 HR

7EN YEAR OF MANUFACTURE ES AÑO DE FABRICACIÓN IS FRAMLEIÐSLUÁR MT SENA TA’ MANIFATTURA RU ГОД ИЗГОТОВЛЕНИЯBG ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО ET VALMISTAMISAASTA IT ANNO DI FABBRICAZIONE NL BOUWJAAR SK ROK VÝROBYCS ROK VÝROBY FI VALMISTUSVUOSI JA 製造年度 NO PRODUKSJONSÅR SL LETO IZDELAVEDA PRODUKTIONSÅR FR ANNÉE DE FABRICATION KO 제조년 PL ROK PRODUKCJI SV TILLVERKNINGSÅRDE JAHR DER HERSTELLUNG GA BLIAIN DÉANTÚSAÍOCHTA LT PAGAMINIMO METAI PT ANO DE FABRICO TR ÜRETIM YILIEL ΈΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΉΣ HU A GYÁRTÁS ÉVE LV RAŽOŠANAS GADS RO ANUL DE FABRICAŢIE ZH 制造年份

EN CAPACITY OF TRUCK AND ATTACHMENT COMBINATION MAY BE LESS THAN ATTACHMENT CAPACITY SHOWN. CONSULT TRUCK NAMEPLATE. THE CAPACITY OF THE TRUCK AND ATTACHMENT COMBINATION SHALL BE COMPLIED WITH.

BG КАПАЦИТЕТЪТ НА СЪЕДИНЕНИТЕ ПОВДИГАЧ И ПРИСТАВКА МОЖЕ ДА БЪДЕ ПО-МАЛЪК ОТ ДАДЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА ПРИСТАВКАТА. ВИЖТЕ ТАБЕЛКАТА НА ПОВДИГАЧА. ТОВАРОПОДЕМНОСТТА НА КАРА И КОМБИНАЦИЯТА ОТ ПРИСТАВКИ ТРЯБВА ДА СЪОТВЕТСТВАТ.

CS NOSNOST KOMBINACE VOZÍKU S PŘÍDAVNÝM ZAŘÍZENÍM MŮŽE BÝT MENŠÍ NEŽ UVEDENÁ NOSNOST PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ. PROHLÉDNĚTE SI ŠTÍTEK VOZÍKU. NOSNOST KOMBINACE VOZÍKU A PŘÍDAVNÉHO ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT PŘEKROČENA.

DA DEN SAMLEDE KAPACITET FOR TRUCKEN OG DET PÅMONTEREDE TILBEHØR KAN VÆRE MINDRE END DEN VISTE KAPACITET FOR TILBEHØRET. SE TRUCKENS NAVNEPLADE. KOMBINATIONEN AF TRUCKENS KAPACITET OG TILBEHØRET SKAL OVERHOLDES.

DE DIE TRAGKRAFT DER KOMBINATION AUS STAPLER UND ANBAUGERÄT KANN GERINGER SEIN ALS DIE ANGEGEBENE NENNTRAGFÄHIGKEIT. SIEHE TYPENSCHILD. DIE TRAGFÄHIGKEIT DER STAPLER-ANBAUGERÄT-KOMBINATION MUSS DAMIT ÜBEREINSTIMMEN.

EL Η ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ. Η ΙΚΑΝΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΔΕΜΈΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΎ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΈΣ.

ES LA CAPACIDAD COMBINADA DE CARRETILLA Y ACCESORIO PUEDE SER MENOR QUE LA CAPACIDAD DEL ACCESORIO INDICADA. CONSULTE LA PLACA DE CARACTERÍSTICAS DE LA CARRETILLA. DEBE CUMPLIRSE LA CAPACIDAD COMBINADA DE CARRETILLA Y ACCESORIO.

ET LAADURI JA TÖÖSEADME KOMBINATSIOONI JÕUDLUS VÕIB OLLA VÄIKSEM KUI TÖÖSEADME NÄIDATUD JÕUDLUS. VAADAKE LAADURI ANDMEPLAATI. LAADUR JA TÖÖSEADE PEAVAD OLEMA ÜKSTEISEGA VASTAVUSES.

FI TRUKKI- JA LISÄLAITEYHDISTELMÄN KAPASITEETTI VOI OLLA PIENEMPI KUIN LISÄLAITTEEN ILMOITETTU KAPASITEETTI. KS. TRUKIN ARVOKILPI. TRUKIN JA LISÄLAITTEEN YHDISTELMÄN NOSTOKYKYÄ ON NOUDATETTAVA.

FR LA CAPACITE DE LA COMBINAISON CHARIOT/ACCESSOIRE PEUT S’AVERER INFERIEURE A CELLE INDIQUEE POUR L’ACCESSOIRE. SE REPORTER A LA PLAQUE SIGNALETIQUE DU CHARIOT. RESPECTER LA CAPACITÉ DU CHARIOT ET DE L’ACCESSOIRE COMBINÉS.

GA D’FHÉADFADH NÍOS LÚ CUMAIS A BHEITH AG AN TRUCAIL AGUS FEISTEAS NÁ AN CUMAS FEISTIS A THAISPEÁNTAR. FÉACH AR AINMCHLÁR NA TRUCAILE. CLOÍFEAR LE CUMAS NA TRUCAILE AGUS AN CHOMHCHEANGAL FEISTIS.

HU A TARGONCA ÉS A TARTOZÉK KOMBINÁCIÓ KAPACITÁSA LEHET, HOGY KEVESEBB, MINT AZ ÁBRÁZOLT TARTOZÉK KAPACITÁSA. LÁSD A TARGONCA ADATTÁBLÁN. A TARGONCA ÉS SZERELÉK KOMBINÁCIÓ TEHERBÍRÁSÁNAK ELEGET KELL TENNIE ENNEK.

IS GETA VÖRUBÍLS OG VIÐHENGISVIÐBÓTAR GETUR VERIÐ MINNI EN GETA VIÐHENGIS ER SÝND. RÁÐFÆRIÐ YKKUR VIÐ NAFNASKILTI VÖRUBÍLSINS. ÞAÐ Á AÐ FYLGJA GETU VÖRUBÍLSINS OG VIÐHENGISVIÐBÓTINNI.

IT LA PORTATA DELLA COMBINAZIONE CARRELLO/ATTREZZATURE PUÒ ESSERE INFERIORE RISPETTO ALLA PORTATA DELLE ATTREZZATURE DICHIARATA. CONSULTARE LA TARGHETTA DEL CARRELLO. DEVE ESSERE RISPETTATA LA PORTATA DELLA COMBINAZIONE CARRELLO ELEVATORE/ATTREZZATURA.

JA フォークリフトの能力と装備の組み合わせは示されている装備の能力より低い場合があります。 フォークリフトのネームプレートを相談. トラックの容量と装備の組み合わせとは実施済み。.

KO 트럭 및 부착 결합물의 용량은 표시된 부착물 용량보다 적을 수 있습니다. 트럭 명판을 참조하십시오. 트럭 및 부착물 결합의 용량을 준수해야 합니다.LT KRAUTUVO IR PRIEDO DERINIO GALINGUMAS GALI BŪTI MAŽESNIS NEGU NURODYTAS PRIEDO GALINGUMAS. SKAITYKITE INFORMACIJĄ KRAUTUVO INFORMACINĖJE PLOKŠTELĖJE.

BŪTINA NEVIRŠYTI KRAUTUVO IR PRIEDO DERINIO GALIOS.LV AUTOIEKRĀVĒJA UN PIEDERUMA KOPĒJĀ CELTSPĒJA VAR BŪT MAZĀKA PAR NORĀDĪTO PIEDERUMA CELTSPĒJU. SKATĪT AUTOIEKRĀVĒJA TEHNISKO DATU PLĀKSNĪTI. IR

JĀIEVĒRO AUTOIEKRĀVĒJA UN UZKARES IEKĀRTAS KOPĒJĀ CELTSPĒJA.MT IL-KAPAĊITÀ TAT-TRAKK U TAT-TAGĦMIR IMQABBAD MIEGĦU TISTA’ TKUN INQAS MILL-KAPAĊITÀ MURIJA TAT-TAGĦMIR IMQABBAD MIEGĦU. IĊĊEKKJA L-PJANĊA TAL-ISEM TAT-

TRAKK. IL-KAPAĊITÀ TAT-TRAKK FLIMKIEN MA’ DIK TAT-TAGĦMIR IMQABBAD MIEGĦU TRID TIĠI SSODISFATA.NL HET DRAAGVERMOGEN VAN DE COMINATIE VAN HEFTRUCK EN VOORZETAPPARAAT KAN LAGER ZIJN DAN HET VERMELDE DRAAGVERMOGEN VAN HET VOORZETAPPARAAT. KIJK

OP HET TYPEP LAATJE VAN DE HEFTRUCK. MET DE CAPACITEIT VAN DE COMBINATIE VAN TRUCK EN VOORZETAPPARAAT WORDT REKENING GEHOUDEN.NO TOTAL KOMBINERT KAPASITET FOR GAFFELTRUCK OG TILBEHØR KAN VÆRE MINDRE ENN ANGITT KAPASITET FOR TILBEHØRET. SE GAFFELTRUCKENS NAVNEPLATE. DEN TOTALE

KAPASITETEN FOR GAFFELTRUCK OG TILLEGGSUTSTYR KOMBINERT MÅ OVERHOLDES.PL UDŹWIG ZESPOŁU WÓZKA I OSPRZĘTU MOŻE BYĆ MNIEJSZY NIŻ POKAZANY UDŹWIG OSPRZĘTU. PATRZ TABLICZKA ZNAMIONOWA WÓZKA. NALEŻY PRZESTRZEGAĆ

DOPUSZCZALNEGO UDŹWIGU ZESPOŁU WÓZKA I OSPRZĘTU.PT A CAPACIDADE DA COMBINAÇÃO DO EMPILHADOR E DO ACESSÓRIO PODE SER INFERIOR À CAPACIDADE DO ACESSÓRIO APRESENTADA. CONSULTE A CHAPA DE

ESPECIFICAÇÕES DO EMPILHADOR. CAPACIDADE DO CAMINHÃO E COMBINAÇÃO DE PENHORA DEVE SER RESPEITADO.RO CAPACITATEA VEHICULULUI ŞI A COMBINAŢIEI DISPOZITIVELOR DE PRINDERE POATE FI MAI MICĂ DECÂT CAPACITATEA DISPOZITIVELOR DE PRINDERE INDICATĂ. CONSULTAŢI

PLĂCUŢA CU CARACTERISTICILE TEHNICE ALE STIVUITORULUI. CAPACITATEA COMBINAŢIEI STIVUITOR - ECHIPAMENTE ATAŞATE TREBUIE RESPECTATĂ.RU СОВМЕСТНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ АВТОПОГРУЗЧИКА И НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА МОЖЕТ БЫТЬ НИЖЕ УКАЗАННОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НАВЕСНОГО УСТРОЙСТВА. СМ.

ТАБЛИЧКУ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ. НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ КОМБИНИРОВАННУЮ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ АВТОПОГРУЗЧИКА И НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.SK NOSNOSŤ VOZÍKA A PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA MÔŽE BYŤ MENŠIA AKO UVEDENÁ NOSNOSŤ PRÍDAVNÉHO ZARIADENIA. BLIŽŠIE INFORMÁCIE UVEDENÉ NA TYPOVOM ŠTÍTKU

VOZÍKA. NOSNOSŤ VOZÍKA S PRÍDAVNÝM ZARIADENÍM BUDE DODRŽANÁ.SL ZMOGLJIVOST KOMBINACIJE VILIČARJA IN OPREME JE LAHKO MANJŠA OD PRIKAZANE ZMOGLJIVOSTI OPREME. UPOŠTEVAJTE NAPISNO PLOŠČICO VILIČARJA. UPOŠTEVATI JE

POTREBNO ZMOGLJIVOST KOMBINACIJE VILIČARJA IN OPREME.SV KAPACITETEN FÖR KOMBINATIONEN GAFFELTRUCK OCH AGGREGAT KAN VARA MINDRE ÄN ANGIVEN KAPACITET. LÄS GAFFELTRUCKENS TYPSKYLT. KAPACITETEN FÖR

KOMBINATIONEN GAFFELTRUCK OCH AGGREGAT SKA FÖLJAS.TR ARAÇ KAPASITESI VE DONANIM KOMBINASYONU, GÖSTERILEN DONANIM KAPASITESINDEN DÜŞÜK OLABILIR. ARAÇ BILGI ETIKETINE BAŞVURUN. ARAÇ KAPASITESI VE DONANIM

KOMBINASYONU UYUMLU OLMALIDIR.ZH 叉车与叉车属具的综合承载能力可能小于显示的叉车属具承载能力。请参考叉车铭牌。 应符合叉车与叉车属具的综合承载能力。

EN CENTER OF GRAVITY TO MOUNT FACE DISTANCE GA FAD IDIR AN MEÁCHANLÁR AGUS AN ÉADAN FEISTE NO AVSTAND TYNGDEPUNKT TIL MONTERINGSFLATEBG ЦЕНТЪР НА ТЕЖЕСТТА СПРЯМО РАЗСТОЯНИЕТО ОТ МОНТАЖНАТА ЧЕЛНА ПОВЪРХНИНА HU SÚLYPONT - SZERELŐFELÜLET TÁVOLSÁG PL ODLEGŁOŚĆ OD ŚRODKA CIĘŻKOŚCI DO CZOŁA ZAWIESZENIACS VZDÁLENOST STŘEDU NÁKLADU K ČELU RÁMU IS MIÐJA ÞYNGDARAFLS TIL AÐ HLAÐA ÚR LÍKAMSFJARLÆGÐ PT DISTÂNCIA DO CENTRO DE GRAVIDADE À SUPERFÍCIE DE MONTAGEMDA AFSTANDEN MELLEM TYNGDEPUNKT OG MONTERINGSFLADEN IT CENTRO DI GRAVITA’ DAL PIANO DI AGGANCIO RO DISTANŢA DE LA CENTRUL DE GREUTATE LA SUPRAFAŢA DE MONTAREDE ABSTAND ZWISCHEN SCHWERPUNKT UND MONTAGEFLÄCHE JA マウント面への重心 RU РАССТОЯНИЕ ОТ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ДО УСТАНОВОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИEL ΑΠΌΣΤΑΣΗ ΚΈΝΤΡΟΥ ΒΆΡΟΥΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΡΌΣΟΨΗ ΒΆΣΗΣ KO 장착 면 거리에 대한 중력 중심 SK VZDIALENOSŤ ŤAŽISKA OD ČELNEJ STRANY UCHYTENIAES DISTANCIA DE CENTRO DE GRAVEDAD A CARA DE MONTAJE LT ATSTUMAS NUO SUNKIO JĖGOS CENTRO IKI PAGRINDO PRIEKINĖS PUSĖS SL RAZDALJA TEŽIŠČA OD SPREDNJE MONTAŽNE STRANIET RASKUSKESKME KAUGUS EESMISEST KINNITUSPINNAST LV ATTĀLUMS NO SMAGUMA CENTRA LĪDZ UZSTĀDĪŠANAS VIRSMAI SV AVSTÅND TYNGDPUNKT TILL MONTERINGSYTAFI PAINOPISTEEN ETÄISYYS KIINNITYSPINNASTA MT ĊENTRU TA’ GRAVITÀ SAD-DISTANZA MOUNT FACE TR AĞIRLIK MERKEZI ILE FORK YÜZÜ ARASI MESAFEFR DISTANCE CENTRE DE GRAVITÉ-FACE DE MONTAGE NL AFSTAND TUSSEN ZWAARTEPUNT EN MONTAGEVLAK ZH 重心到安装面的距离

© Cascade Corporation 2011 www.cascorp.com 04-2011 No. 6098046-R2

Page 15: 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

13 219941-R9 HR

Prazno

Page 16: 219941R9 F-SS User Manual HR - cascorp.com · viličara/priključka odgovornost je originalnog proizvođača viličara i može biti manja od ... Smije se rukovati samo teretima u

c© Cascade Corporation 2013 11. 2013. Br. 219941-R9 HR

Do you have questions you need answered right now? Call your nearest Cascade Service Department.Visit us online at www.cascorp.com

Zijn er vragen waarop u direct een ant-woord nodig hebt? Neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde serviceafdeling van Cascade. Of ga naar www.cascorp.com

Haben Sie Fragen, für die Sie sofort eine Antwort benötigen? Wenden Sie sich anIhren nächsten Cascade-Kundendienst. Besuchen Sie uns online: www.cascorp.com

En cas de questions urgentes, contacter le service d’entretien Cascade le plus proche.Visiter le site Web www.cascorp.com.

Per domande urgenti contattare l’Ufficio Assistenza Cascade più vicino.Visitate il nostro sito all’indirizzo www.cascorp.com

¿Tiene alguna consulta que deba ser respondida de inmediato? Llame por teléfono al servicio técnico de Cascade más cercano. Visítenos en www.cascorp.com

AMERICASCascade CorporationU.S. Headquarters2201 NE 201stFairview, OR 97024-9718Tel: 800-CASCADE (227-2233)Fax: 888-329-8207

Cascade Canada Inc.5570 Timberlea Blvd.Mississauga, OntarioCanada L4W-4M6Tel: 905-629-7777Fax: 905-629-7785

Cascade do BrasilRua João Guerra, 134Macuco, Santos - SPBrasil 11015-130Tel: 55-13-2105-8800Fax: 55-13-2105-8899

EUROPE-AFRICACascade Italia S.R.L.European HeadquartersVia Dell’Artigianato 137030 Vago di Lavagno (VR) ItalyTel: 39-045-8989111Fax: 39-045-8989160

Cascade (Africa) Pty. Ltd.PO Box 625, Isando 160060A Steel RoadSparton, Kempton ParkSouth AfricaTel: 27-11-975-9240Fax: 27-11-394-1147

ASIA-PACIFICCascade Japan Ltd.2-23, 2-Chome,Kukuchi NishimachiAmagasaki, Hyogo Japan, 661-0978Tel: 81-6-6420-9771Fax: 81-6-6420-9777

Cascade Korea121B 9L Namdong Ind. Complex, 691-8 Gojan-DongNamdong-KuInchon, KoreaTel: +82-32-821-2051Fax: +82-32-821-2055

Cascade-XiamenNo. 668 Yangguang Rd. Xinyang Industrial ZoneHaicang, Xiamen CityFujian ProvinceP.R. China 361026Tel: 86-592-651-2500Fax: 86-592-651-2571

Cascade India Material Handling Private LimitedNo 34, Global Trade Centre 1/1 Rambaugh ColonyLal Bahadur Shastri Road, Navi Peth, Pune 411 030(Maharashtra) IndiaPhone: +91 020 2432 5490Fax: +91 020 2433 0881

Cascade Australia Pty. Ltd.1445 Ipswich RoadRocklea, QLD 4107AustraliaTel: 1-800-227-223Fax: +61 7 3373-7333

Cascade New Zealand15 Ra Ora DriveEast Tamaki, AucklandNew ZealandTel: +64-9-273-9136Fax: +64-9-273-9137

Sunstream IndustriesPte. Ltd.18 Tuas South Street 5Singapore 637796Tel: +65-6795-7555Fax: +65-6863-1368