212216975 Carte Florescu

  • View
    21

  • Download
    8

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Carte Florescu tehnologii speciale

Text of 212216975 Carte Florescu

Microsoft Word - capitole corectie finala2

Eugen C. Florescu Tehnologii speciale pentru reabilitarea drumurilor Eugen C. Florescu Tehnologii speciale pentru reabilitarea drumurilor Eugen C. Florescu Tehnologii speciale pentru reabilitarea drumurilor INTRODUCERE Unul dintre principalele motive ale evidentului handicap pe care Romnia l nregistreaz fa de restul Europei n domeniul infrastructurilor de transport este reprezentat de r mnerea n urm din punct de vedere al tehnologiilor aplicate. ntr-o industrie dinamic , n plin dezvoltare, n care lupta pentru acapararea pie elor poten iale (sau m car a unei p r i din aceste pie e) a devenit extrem de acerb , doar avansul tehnologic este cel care poate face diferen a. Pentru o companie de construc ii, men inerea competitivit ii este practic imposibil n cazul aplic rii, cu nc p nare i ostenta ie, a unor tehnologii nvechite, complet dep ite. Aceast afirma ie este valabil i pentru domeniul rutier, n ansamblul s u. Dac la nivelul anului 2010 ntreaga societate se declar , la unison, profund nemul umit de starea drumurilor din Romnia, de num rul redus de autostr zi func ionale sau de costurile ridicate de ntre inere, situa ia nu se va ameliora n anii care vin n absen a aplic rii consecvente i tiin ifice a tehnologiilor moderne de construc ie rutier . Cunoa terea i aplicarea corect a acestor tehnologii, devenit pe deplin posibil dup 1989, trebuie s reprezinte, n opinia noastr , punctul de plecare al unei mult a teptate moderniz ri n construc ia de drumuri i autostr zi din Romnia. Lucrarea de fa reprezint esen a experien elor profesionale pe care autorul le-a tr it pe numeroase antiere de construc ie i reabilitare drumuri /autostr zi din Romnia, n perioada 1995-2010. Ea se adreseaz ,n primul rnd, participan ilor la cursurile de Master n specialitatea Infrastructuri moderne pentru transporturi de la Facultatea de Construc ii Ia i, dar poate constitui o lectur interesant pentru to i speciali tii din domeniul rutier. Dedic aceast lucrare memoriei tat lui meu, ing. Constantin C. FLORESCU (1931-2003), primul meu profesor de drumuri. Dr. Ing. Eugen-Constantin FLORESCU CUPRINS: Capitolul 1 Realizarea terasamentelor i a straturilor de form 5 1.1. Clasificarea p mnturilor 6 1.2. Exploatarea gropilor de mprumut i punerea n oper a terasamentelor 12 1.3. Solu ii speciale de realizare a terasamentelor 23 1.4. Stratul de form 31 Capitolul 2 Echipamente i tehnologii moderne pentru tratarea p mnturilor 51 2.1. Materiale implicate n tratarea p mnturilor 51 2.3. Metodologia general a studiilor de tratare a p mnturilor 65

Capitolul 3 Straturi rutiere din agregate naturale stabilizate cu ciment 68

3.1. Generalit i, domenii de utilizare 68

2.2. Efectele produselor de tratare asupra p mnturilor 56 Capitolul 4 Lian i hidraulici rutieri. Gama de produse Dorosol-Doroport 4.1. Generalit i. Domenii de utilizare 102 4.2. Dorosol 103 4.3. Doroport 114 Capitolul 5 Reciclarea in situ a structurilor rutiere

5.1. Generalit i. Domenii de utilizare 122

5.2. Reciclarea la rece a structurilor rutiere 123

5.3. Reciclarea la cald a structurilor rutiere 132 Capitolul 6 Fisurarea structurilor rutiere semi-rigide. Sisteme de ntrziere a transmiterii fisurilor 145 6.1. Fenomenul de fisurare a strcturilor rutiere semi-rigide 146 6.2. Solu ii pentru ntrzierea transmiterii fisurilor 157 Capitolul 7 Utilizarea bitumului modificat i a bitumului aditivat la lucr ri de drumuri 7.1. Scurt istoric 174

Eugen C. Florescu Tehnologii speciale pentru reabilitarea drumurilor Eugen C. Florescu Tehnologii speciale pentru reabilitarea drumurilor Eugen C. Florescu Tehnologii speciale pentru reabilitarea drumurilor

3Capitolul 8 - Concep ii i tehnologii moderne privind realizarea straturilor de uzur la mbr c min ile structurilor rutiere nerigide 196 8.1. Trecere n revist a diverselor tipuri de straturi de uzur 197 8.2. Caracteristici ale suprafe ei stratului de uzur i influen a asupra securit ii traficului 199 8.3. mbr c min i pentru calea pe pod 204 8.4. Recomand ri tehnologice privind realizarea stratului de uzur 206 Capitolul 9 Diverse tehnologii moderne de realizare a straturilor de uzur 9.1. Mixturi asfaltice cu emisie redus de zgomot. 212 9.2. Mixturi asfaltice colorate 216 9.3. Mixturi asfaltice anti-kerosen (AK) 221 9.4. RAP (Recycled Asphalt Pavement) 227 9.5. Lian i rutieri de origine vegetal 230 Capitolul 10 Folosirea emulsiilor bituminoase pentru lucr ri de modernizare i reabilitare a drumurilor 10.1. Emulsii: defini ii i clasific ri 233 10.2. Emulsii bituminoase 239 10.3. Fabrica ia i transportul emulsiilor bituminoase 248 10.4. Aplica ii tehnologice ale emulsiilor bituminoase 252 Capitolul 11 Tehnologii moderne pentru mbr c min i din beton de ciment 11.1. Generalit i 259 263 280 280 BIBLIOGRAFIE 283 CAPITOLUL 1 REALIZAREA TERASAMENTELOR I A STRATURILOR DE FORM Realizarea lucr rilor de terasamente reprezint prima etap efectiv de lucru, att n momentul realiz rii unor drumuri noi, ct i n cazul reabilit rii unor drumuri existente, innd cont de faptul c , n marea majoritate a cazurilor, lucr rile de reabilitare implic modific ri n elementele geometrice ale platformei drumului (l rgiri ale platformei, realizarea unei platforme complet noi n cazul unor modific ri importante ale traseului). Etapele care trebuie urmate n abordarea problemelor referitoare la realizarea lucr rilor de terasamente i a straturilor de form sunt: Clasificarea p mnturilor n func ie de natura lor, astfel nct fiec rui tip de p mnt s i corespund un mod de realizare a opera iunilor de punere n oper i compactare; Determinarea unui mod de punere n oper propriu fiec rui tip de pamnt; G sirea unor posibilit i de cuantificare a eficacit ii compact rii fiec rui tip de p mnt; Stabilirea procedurilor de verificare i control a calit ii straturilor executate Cursul de fa i propune s enun e reguli generale privind modul de realizare a lucr rilor de terasamente sau a straturilor de form , rezultate n special din practica autorului, ct i din studiul unor norme aplicabile la nivel european. Particularit ile inerente oric rei lucr ri trebuie avute ns n vedere de conduc torul antierului, care, n func ie de propria experien , poate decide asupra modific rilor sau adapt rilor acceptabile. n plan strict teoretic, nu pot fi luate n calcul dect parametrii tehnici cei mai importan i, cum ar fi caracteristicile geotehnice ale p mntului, starea lui de umiditate sau tehnologia de realizare utilizat . Experien a demonstreaz faptul c , n desf urarea unui antier de terasamente, intervin numeroase i variate alte constrngeri (de ordin administrativ, financiar, de protec ie a mediului etc), imposibil de cuantificat ntr-o lucrare avnd caracter general. n acela i sens, nu vor fi tratate o serie de alte aspecte care influen eaz realizarea unor antiere de acest tip, cum ar fi: lucr rile de trasare, realizarea taluzelor, dimensionarea i controlul func ion rii drenurilor etc. 1.1. Clasificarea p mnturilor P mnturile sunt materiale granulare constituite din particule care se pot separa prin u oar ac iune mecanic sau sub ac iunea unui curent de ap . Parametrii re inu i pentru clasificarea p mnturilor se mpart n trei categorii: Parametrii de natur ; Parametrii de comportare mecanic ; Parametrii de stare; 1.1.1. Parametrii de natur Granulozitate a) Diametrul maxim Dmax reprezint factorul principal n alegerea atelierului de punere n oper i de compactare care urmeaz a fi utilizat. Valoare de re inut: 63 mm reprezint limita care desparte p mnturile fine, nisipurile i pietri urile de bolovani. b) Trecerea pe sita de 100 m permite identificarea p mnturilor bogate n p r i fine i aprecierea sensibilit ii lor la ac iunea apei i la ac iunea fenomenului de nghe -dezghe Valori de re inut: 35% - prag dincolo de care comportamentul p mntului poate fi considerat similar cu cel al unui p mnt fin 12% - valoare conven ional care permite separarea nisipurilor i pietri urilor bogate sau s race n p r i fine c) Trecere pe sita de 2 mm se determin pe frac iunea 0-31,5 mm i permite separarea p mnturilor nisipoase de pietri uri Valoare de re inut: 70% - pentru valori mai mari, vom considera c p mntul respectiv va avea, mai degrab , comportamentul unui nisip. Argilozitate a) Indice de plasticitate Ip F r a intra n detalii de ordin geotehnic, reamintim c indicele de plasticitate reprezint diferen a ntre limita superioar de plasticitate wL i limita inferioar de plasticitate (limita de fr mntare) wp. Valori de re inut: 15

6 Rezisten e mecanice la 28 zile, N/mm2 43,9 41,7 > 40

Balast stabilizat Procedura de laborator - procent de ciment,% II AS 32,5 R CD 40 Ref. STAS 10473/1-87

2,5 3,0 2,5 3,0

1. Stabilitate la ap ,% sc derea Rci med. umflare volumic , Ui absorb ia de ap 5,9 1,5 2,8 11,5 0,4 1,0 7,3 0,7 0,8 9,1 0,7 1,5 2 h

2 Timp de sfr it de priz 4h20 min < 10 h

3 Pasta de consisten standard 6 mm 5...7 mm

4 Stabilitate (le Chatelier) 1 mm < 10 mm

5 Rezisten e mecanice la 2 zile, N/mm2 14,3 > 10

6 Rezisten e mecanice la 28 zile, N/mm2 38,0 22,5 ... 42,5

BALAST STABILIZAT tabel 4.8 Procedura de laborator - procent de Doroport,% R