3
 Pembinaan Fabrik T5 Koleksi Soalan SPM 2004 - 2010 1 Antara berikut yang manakah fungsi-fungsi kemasan fabrik? Spm 04  A Mengekalkan corak C Menguatkan fabrik B Memperbaiki rupa D Mengekalkan warna 2 Antara berikut yang manakah merupakan pembinaan fabrik Denim? Spm 05  A Kait C Tenun satin B Tenun biasa D Tenun kelarai 3  Ant ara yang beri kut yang mana kah cont oh fabr ik t enun an k elar ai? Spm 06  A Denim C Gingham B Damask D Terry Rajah menunjukkan jenis-jenis fabrik tenun. 4 X ialah SPM 07  A Drill C Broked B Belacu D Gaberdin 5 Antara yang berikut yang manakah tujuan kemasan fabrik? SPM 08 I Mengelakkan luntur II Memperbaiki rupa III Memberi perlindungan IV Memperbaiki pengendalian  A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV Fabrik tenun Satin Denim X Tenunan biasa Tenunan kelarai Tenunan satin

2.1 KAJIAN FABRIK - Pembinaan Fabrik

Embed Size (px)

Citation preview

Pembinaan Fabrik T5

1

Antara berikut yang manakah fungsi-fungsi kemasan fabrik? A B Mengekalkan corak Memperbaiki rupa C D Menguatkan fabrik Mengekalkan warnaSpm 04

2

Antara berikut yang manakah merupakan pembinaan fabrik Denim? A B Kait Tenun biasa C D Tenun satin Tenun kelarai

Spm 05

3

Antara yang berikut yang manakah contoh fabrik tenunan kelarai? A B Denim Damask C D Gingham Terry

Spm 06

Rajah menunjukkan jenis-jenis fabrik tenun. Fabrik tenun

Tenunan biasa

Tenunan kelarai

Tenunan satin

X

Denim

Satin

4

X ialah A Drill B Belacu

SPM 07

C D

Broked Gaberdin

5 Antara yang berikut yang manakah tujuan kemasan fabrik?SPM 08

I II III IV A B

Mengelakkan luntur Memperbaiki rupa Memberi perlindungan Memperbaiki pengendalian I, II dan III I, II dan IV C D I, III dan IV II, III dan IV

Koleksi Soalan SPM 2004 - 2010

Pembinaan Fabrik T5 Rajah menunjukkan klasifikasi fabrik tanpa tenun. Fabrik tanpa tenun

X

Y

Napkin pakai buang 6 Apakah X dan Y?

Beret

SPM 09

A B C D 7

X Felt Net Terikat Tricot

Y Terikat Tricot Felt NetSPM 09

Apakah kemasan yang sesuai untuk pakaian seorang pendaki gunung? A B C D Kalis api dan kalis air Kalis haba dan kalis api Kalis air dan kalis angin Kalis haba dan kalis angin

8

Rajah menunjukkan carta klasifikasi fabrik kait.

Apakah X dan Y? XSpm 2011

Y Teri Fleece Velour Poplin

A B C D

Georgette Flannel Net Tricot

Koleksi Soalan SPM 2004 - 2010

Pembinaan Fabrik T5

9Spm 2011

Antara yang berikut yang manakah tujuan member kemasan berglis pada fabrik? A Mengelakkan fabrik daripada renyuk B Mengelakkan fabrik daripada mengecut C Memperbaiki rupa fabrik supaya berkilat D Memperbaiki rupa fabrik supaya bercorak timbul

10

Pilih padanan yang betul. Jenis kemasan fabrik Tujuan kemasan fabrik Kemasan tak renyuk Kemasan tak kecut Memperbaiki rupa Memberi perlindungan

Spm 2011

A B C D

Durable press Merserais Sanforized Tahan geseran

Koleksi Soalan SPM 2004 - 2010