Click here to load reader

r 2018 omfattar tiden »under året« 34 veckor, av vilka sex infaller före fastan (8 januari – 13 februari). Tiden »under året« återupptas den 21 maj (måndagen efter pingstdagen)

 • View
  219

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of r 2018 omfattar tiden »under året« 34 veckor, av vilka sex infaller före...

 • ORDO

  Kyrkoret

  2017 2018

  Utgivet p Uppdrag av hans eminens anders kardinal arboreliUs ocd

  KLNKatolskaLiturgiska Nmnden

 • 2017 Stockholms katolska stift och Katolska Liturgiska Nmnden (KLN)

 • INNEHLL

  Kyrkoret 20172018 ......................................................................................................... 4

  Stiftskollekter ........................................................................................................................ 5

  Frkortningar ........................................................................................................................ 6

  Tabell ver liturgiska dagar i rangordning ................................................................. 7

  Kyrkoret och kalendariet ................................................................................................ 9

  Mssans olika former ......................................................................................................... 10

  Tabell ver ritualmssor, mssor fr skilda angelgenheter,

  votivmssor och mssor fr avlidna ............................................................................. 12

  Tidegrden............................................................................................................................. 17

  Pbjudna hgtider .............................................................................................................. 20

  Kyrkans botdagar ................................................................................................................ 20

  Avlidna biskopar, prster, diakoner, brder och systrar ........................................ 21

  Kalendarium kyrkoret 20172018 ........................................................................... 25

  Texter som saknas i Kyrkans dagliga bn ................................................................... 98

  Det romerska martyrologiet: juldagen .................................................................... 100

  Nya helgon- och festdagar ........................................................................................... 102

  ndringar och frtydliganden i det nya missalet .................................................... 136

  Koncelebration i Stockholms katolska stift ................................................................ 139

  Tillgg i den eukaristiska bnen .................................................................................... 140

  Den helige faderns intentioner fr 2018 ................................................................... 141

  Avlaten ..................................................................................................................................... 143

 • Inledning4

  KYRKORET 2017 2018

  Rrliga sn- och helgdagar

  Frsta sndagen i advent ........................................................................... 3 decemberDen heliga familjen ....................................................................................31 decemberHerrens dop ............................................................................................................7 januariKyndelsmssodagen .........................................................................................4 februariAskonsdagen .................................................................................................... 14 februariPalmsndagen........................................................................................................ 25 marsPskdagen ....................................................................................................................1 aprilKristi himmelsfrds dag .........................................................................................10 majPingstdagen ...............................................................................................................20 majVr Herre Jesus Kristus, den evige versteprsten ...................................... 24 majHeliga Trefaldighets dag ........................................................................................27 majKristi kropps och blods hgtid .............................................................................. 3 juniJesu hjrtas dag .......................................................................................................... 8 juniKristus konungens dag ..............................................................................25 november

  Tillknnagivandet av datum fr psken och rrliga hgtider under ret

  P Herrens uppenbarelses hgtid (Epifania, Trettondedag jul) frkunnar enligt kyrkans gamla tradition diakonen eller kantorn, sedan evangeliet sjungits, frn ambonen datum fr det nya rets rrliga hgtider med fljande ord:

  Kra brder och systrar, liksom vi genom Guds barmhrtighet har glatt oss t vr Herres Jesu Kristi fdelse, s frkunnar jag ocks fr er gldjen ver vr Frlsares uppstndelse.

  Den 14 februari infaller askonsdagen och brjan p den heliga fastetiden.Den 1 april fr ni med jubel fira vr Herres Jesu Kristi heliga psk.Den 10 maj infaller vr Herres Jesu Kristi himmelsfrdsdag.Den 20 maj firas pingstens hgtid.Den 3 juni infaller Kristi kropps och blods hgtid.Den 2 december firas frsta sndagen i advent, vr Herre Jesu Kristi ankomst.Honom tillhr ran och hrligheten i alla evigheters evighet. Amen.

  Lektionariet

  Lektionariet i mssan fr sn- och helgdagar: rgng B.Lektionariet i mssan fr vardagar under ret: rgng II.

 • Inledning 5

  Tiden under ret

  r 2018 omfattar tiden under ret 34 veckor, av vilka sex infaller fre fastan (8 januari 13 februari). Tiden under ret terupptas den 21 maj (mndagen efter pingstdagen) som rknas som mndag i vecka 7 under ret (III veckan i psalteriet), och den lper till och med 1 december (lrdagen fre frsta sndagen i advent).

  STIFTSKOLLEKTER

  Fljande kollekter (vid alla gudstjnster p de angivna dagarna) r frpliktande fr alla kyrkor och kapell.

  3 december Frsta sndagen i advent Kollekt fr stiftets karitativa arbete

  17 december Tredje sndagen i advent Kollekt fr Livets fond

  11 februari Sjtte sndagen under ret Kollekt fr den Heliga Stolen

  25 mars Palmsndagen Stiftets fasteoffer

  16 september Tjugofjrde sndagen under ret Kollekt fr det Heliga landet

  21 oktober Tjugonionde sndagen under ret Kollekt fr missionslnderna

  Bankgiro fr inbetalning av kollekterna:

  Stiftets karitativa arbete och Stiftets fasteoffer (palmsndagen):till bg 9004789

  Livets fond:till bg 9005034

  vriga kollekter till Biskopsmbetet:till bg 9004680

 • Inledning6

  FRKORTNINGAR

  AC Allmnna normer fr kyrkoret och kalendarietant AntifonB u d Bn under dagenCI Votivmssa till Jesu heliga hjrtaComm Commune sanctorumCp CompletoriumCP Instruktion fr stiftets egna kalendrarCr CredoCS Votivmssa fr prstkallelserGl GloriaIH Allmn instruktion fr kyrkans dagliga bnIM Allmn introduktion till det romerska missaletLd LaudesOff OfficiumPf PrefationPs PsalmPsalt Psalterium fr de fyra veckorna. Utdrag ur Kyrkans dagliga bnv VeckaVp VesperX se s. 11 n. 5& Lsningv Evangelium* Betecknar de dagar i Proprium Sanctorum som har egna lsningar,

  och dr man inte kan anvnda de lpande lsningarna.

 • Inledning 7

  TABELL VER LITURGISKA DAGARi rangordning (AC, 59)

  1. De heliga tre pskdagarna.

  2. Juldagen, trettondedag jul, Kristi himmelsfrds dag och pingstdagen. Sndagarna i advents-, faste- och psktiden. Askonsdagen. Vardagarna i stilla veckan, mndag t. o. m. torsdag. Vardagarna under pskoktaven.

  3. Herrens hgtider, Maria- och helgonhgtider i det allmnna kalendariet. Alla sjlars dag.

  4. Egna fester: a) Hgtiden fr ortens, stadens eller statens huvudskyddspatron (firas

  ocks av ordnarna). b) Hgtiden fr den egna kyrkans invigning och den rliga minneshgti-

  den fr den rliga minneshgtiden fr kyrkoinvigningen. c) Hgtiden fr den egna kyrkans namn. d) Hgtiden fr den egna ordens eller kongregationens namn, grundare

  eller huvudskyddspatron. (Av dessa dagar firas endast en som hgtid, de tv vriga som fester. Om grundaren endast r beatificerad firas han eller hon med graden fest.)

  II

  5. Herrens fester i det allmnna kalendariet.

  6. Sndagar i jultiden och sndagar under ret .

  7. Maria- och helgonfester i det allmnna kalendariet.

  8. Egna fester:a) Festen fr stiftets huvudskyddspatron.b) rsdagen av domkyrkans invigning.

  c) Festen fr huvudskyddspatronen fr omrdet, provinsen, nationen el-ler ett strre omrde (kan av pastorala skl firas som hgtid; firas ocks av ordnarna).

  d) Festen fr ordens, kongregationens eller ordensprovinsens namn, grundare eller huvudskyddspatron, med hnsyn tagen till freskrifter-na under punkt 4.

  e) Andra fester i en lokal kyrka. f ) Andra fester i ett stifts, en ordens eller en kongregations kalendarium.

 • Inledning8

  9. Vardagar i advent fr. o. m. 17 december t.o.m 24 december. Dagar i juloktaven. Vardagar i fastan.

  III

  10. Obligatoriska minnesdagar i det allmnna kalendariet.

  11. Obligatoriska minnesdagar i det srskilda kalendariet: a) Minnesdag fr den andra skyddspatronen fr en ort, i ett stift, ett om-

  rde eller en provins, en nation, ett strre omrde, en orden, en kongre-gation eller ordensprovins.

  b) Andra obligatoriska minnesdagar i ett stifts, en ordens eller en kongre-gations kalendarium. (Vid varje kyrka eller kapell firas de kanoniserade eller beatificerade helgon som r begravda dr, om de r inskrivna i martyrologiet eller dess appendix. CP, 11).

  12. Fakultativa minnesdagar, som emellertid ocks kan firas p de under punkt 9 nmnda dagarna, enligt bestmmelsena p s. 20 n