of 4 /4

 · 2017-06-22 · 4.13. Za prenos snage i kretanja kod vratila öije su ose paralelne koriste se a) cilindriöni zupöanici sa kosim zubima b) konusni zupöanici c) puž i pužni

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of  · 2017-06-22 · 4.13. Za prenos snage i kretanja kod vratila öije su ose paralelne koriste se...

Page 1:  · 2017-06-22 · 4.13. Za prenos snage i kretanja kod vratila öije su ose paralelne koriste se a) cilindriöni zupöanici sa kosim zubima b) konusni zupöanici c) puž i pužni
Page 2:  · 2017-06-22 · 4.13. Za prenos snage i kretanja kod vratila öije su ose paralelne koriste se a) cilindriöni zupöanici sa kosim zubima b) konusni zupöanici c) puž i pužni
Page 3:  · 2017-06-22 · 4.13. Za prenos snage i kretanja kod vratila öije su ose paralelne koriste se a) cilindriöni zupöanici sa kosim zubima b) konusni zupöanici c) puž i pužni
Page 4:  · 2017-06-22 · 4.13. Za prenos snage i kretanja kod vratila öije su ose paralelne koriste se a) cilindriöni zupöanici sa kosim zubima b) konusni zupöanici c) puž i pužni