Click here to load reader

2016 - Stichting de Basis · PDF file mei 2016. Gelderland, 6-10 juni 2016. Zeeland, 18-22 juli 2016. Friesland, 10-14 oktober 2016. Limburg, 7-11 november 2016. Aanmelden kan tot

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2016 - Stichting de Basis · PDF file mei 2016. Gelderland, 6-10 juni 2016. Zeeland, 18-22...

 • dienstengids 2016

  Wij helpen u op weg

 • BNMO-dienstengids 20162

  Voorwoord

  U bent meer dan welkom.

  U treft ook voor 2016 weer een uitge-

  breid aanbod begeleidingsprogram-

  ma’s en andere diensten van de Basis

  voor BNMO-leden en hun thuisfront

  aan. Het lijkt zo gewoon, maar dat is

  het niet. Steeds weer blijkt hoezeer mensen daarmee geholpen

  zijn, hoe de ontmoeting, de aandacht en het verblijf wezenlijk

  bijdragen aan het welzijn van onze gasten.

  Bent u nog niet in Doorn geweest voor een begeleidingspro-

  gramma? Kom ook langs, er zijn ook kennismakingsprogram-

  ma’s waarmee u een goede indruk krijgt van wat wij u te

  bieden hebben. Bovendien is een verblijf in Doorn op zich al een

  belevenis. Het nieuwe gebouw is van alle gemakken voorzien

  en ligt bij het prachtige Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.

  Dit aanbod wordt mede mogelijk gemaakt door het vfonds met

  middelen uit de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Lo-

  terij. Uw deelname aan deze loterijen wordt daarom van harte

  aanbevolen.

  U bent meer dan welkom in Doorn, ik hoop u te treffen

  Wynand Visser,

  Waarnemend directeur-bestuurder de Basis

  Voorwoord

  InhoudVan klacht naar kracht Met genoegen bieden wij u de

  BNMO-dienstengids 2016 aan. Deze

  omvat een breed aanbod aan activi-

  teiten. Bekende als Ontmoetingspunt

  Doorn, maar ook nieuwe programma’s gericht op het vergroten

  van de veerkracht en weerbaarheid. Ik wil uw deelname aan

  één of meer programma’s van harte aanbevelen. Gesprekken

  met onze leden wijzen uit dat een bezoek aan Doorn hen veel

  goed doet. De ontmoetende programma’s zijn in inhoud niet

  veel veranderd. Andere programma’s zijn echter op basis van

  uw ervaringen aangepast. Niet te veel stil blijven staan bij wat

  je niet meer kunt, maar met de blik vooruit blijven geloven in

  eigen kracht. ‘Van klacht naar kracht’.

  De BNMO wil in samenwerking met de Basis de inhoud van de

  programma’s verbeteren. Laat ons dus weten wat uw ervaringen

  zijn. Alleen met uw inbreng zijn we in staat de programma‘s te

  laten aansluiten op uw wensen en verwachtingen.

  Ik hoop u in 2016 in Doorn te ontmoeten.

  Bert Dedden

  algemeen voorzitter BNMO

  Ontmoetende programma’s 5

  Thematische programma’s 7

  Verdiepende programma’s 10

  Nieuwe trainingen BNMO 13

  Regionaal aanbod 14

  Aanmelden, overige info 15

  Bij de cover:

  Daniël Knegt, in 2005 tijdens een trainingsmissie van de

  luchtmobiele brigade door een ernstig ongeval volledig

  blind geworden.

 • BNMO-dienstengids 2016 11

  Voorwoord

  “Defensie levert al enige tijd kwalitatief goede zorg.

  De verantwoordelijkheid daarvoor is nu verankerd in een

  wet, de Veteranenwet, die er ook is voor dienstslachtof-

  fers. Dat is waar de BNMO in de beginjaren van droomde

  en zich lange tijd voor heeft ingezet. Voor het vfonds

  reden om zelf niet meer in die verantwoordelijkheid te

  treden. Wel werken we intensiever samen met Defensie

  als het gaat om bijvoorbeeld een breed gedragen nulde-

  lijnsopvang en de Landelijke Veteranendag. Bovendien

  stimuleren we nu bijdragen aan de zorg voor andere

  geüniformeerden zoals de politie.”

  Leden van het eerste uur “Aan de BNMO-leden van het eerste uur blijft het vfonds

  trouw. U bent en blijft welkom voor de programma’s in

  Doorn. Dit is wel een extraatje dat u geboden wordt met

  geld van de Nationale Postcode Loterij en de BankGiro Lo-

  terij. Deelname aan deze loterijen beveel ik daarom van

  harte aan. Tegelijk nodig ik de leden van de BNMO uit te

  kijken naar samenwerking. Defensie betaalt bijvoorbeeld

  volledig voor het maatschappelijk werk van de Basis

  voor de eerste lijn van het Landelijk Zorgsysteem voor

  Veteranen (LZV). Daar maken ook de leden van de BNMO

  gebruik van. Dus ligt samenwerking voor de hand.”

  Kracht van de BNMO “De kracht van de BNMO was en is nog steeds lotgeno-

  tencontact; dat biedt ook nu nog tal van mogelijkheden.

  Begeleiding van uitbehandelde veteranen met restklach-

  ten bijvoorbeeld. Of de onderlinge kameradenhulp met

  veteranenhelpers waarvoor nu een breed systeem voor-

  handen is, op initiatief van het Veteranenplatform.

  Het vfonds heeft dit financieel mede mogelijk gemaakt

  en ondersteunt ook na 2015 samen met Defensie de

  instandhouding van dit systeem. Ook hierbij is de BNMO

  betrokken en kan er nog veel bereikt worden.”

  De BNMO bestaat nu zeventig jaar, waarvoor welgemeen-

  de felicitaties op z’n plaats zijn. De wereld is intussen

  wel veranderd. De BNMO wil daarin mee en heeft grote

  ambities. Een goede zaak die ik van harte toejuich.

  Ton Heerts, directeur vfonds

  Als altijd worden de diensten in deze gids u aangeboden door het vfonds. Dat is een erezaak, zegt Ton Heerts, directeur van het vfonds. Maar we zien wel grote veranderingen, zoals de sterke afname van de leden van het eerste uur. Jongere generaties militairen hebben bovendien de zekerheid dat ze vanuit de overheid goed worden opgevangen.

  70 jaar BNMO, tijd voor verandering

 • 4

  Over de begeleidingsprogramma’s van de BNMO

  BNMO-dienstengids 2016

  De diensten in deze gids zijn ontwikkeld door Stichting de Basis, maar uiteraard in nauwe samenspraak met de BNMO. Het gaat tenslotte om diensten voor leden van de BNMO. Om dat proces handen en voeten te geven, is de commissie trainings- en begeleidingsprogramma's van de BNMO actief. Door de brede samenstelling heeft die een goed beeld van de wensen en behoeften van BNMO-leden.

  Indeling van het aanbod Met de indeling voor de traditionele doelgroep, op basis van ontmoetend, thematisch en verdiepend kunnen leden bij voorbaat inschatten wat de aard van het programma zal zijn. De ontmoetende programma’s zijn de wat lichtere program- ma’s omdat het daar vooral draait om het onderling contact van leden. Wilt u meer specifieke aandacht voor uzelf, dan zijn er de verdiepende programma’s. De thematische program- ma’s bieden een combinatie van die twee.

  Veranderingen Nieuw is een aantal trainingen met een accent op persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden. Ook zijn er nieuwe begelei- dingsprogramma’s ontwikkeld en zijn andere programma’s in duur veranderd of afgeschaft.

  Digitale dienstengids en aanmelden Deze dienstengids wordt ook digitaal verzonden naar leden waarvan een e-mailadres bekend is. Wilt u dat ook, geef dan even uw e-mailadres door aan [email protected] Overigens kunt u deze gids ook digitaal bekijken op de websites www.bnmo.nl en www.de-basis.nl/bnmo. U kunt ook op deze websites terecht om u voor de programma’s aan te melden.

  Meer informatie In de loop van 2016 wordt meer informatie geboden over de begeleidingsprogramma’s van de BNMO. Dat gebeurt in de Kareoler. De commissie trainings- en begeleidingsprogram- ma’s wenst u een goede en gezonde tijd toe met dit aanbod.

 • BNMO-dienstengids 2016 5

  VoorwoordVoorwoordOntmoetende programma’s

  Kennismaken met de Basis Voor leden en hun partners die nog niet eerder of al langer geleden op de Basis in Doorn zijn geweest. In een midweek maakt u op een ontspan- nen manier kennis met het program- ma-aanbod en andere BNMO-leden. Inhoud Tijdens een goed verzorgd verblijf krijgen u en uw partner informatie en kunt u deelnemen aan gespreks- groepen, creatieve en sportieve acti- viteiten. Wilt u vaker naar de Basis, dan krijgt u informatie en advies voor een vervolg. Kenmerken Duur: twee dagen in een weekend, of vier dagen doordeweeks. Geef uw voorkeur aan bij het inschrijven. Bijzonderheden: kan in het weekend of midweek worden aangeboden. Geef uw voorkeur aan bij het inschrijven.

  Ontmoetingspunt Doorn (OPD) Ontmoetingspunt Doorn biedt programma’s met onderling contact, ontspanning en afleiding. Dagelijks kunt u kiezen uit activiteiten gericht op informatie, inzicht, zingeving, gezondheid, sport en spel of creativi- teit. Daardoor bent u flexibel in uw tijdsbesteding en kunt u de activi- teiten optimaal afstemmen op uw wensen en behoeften.

  Alle hieronder genoemde varianten bieden u de gelegenheid om in een ontspannen, ontmoetende sfeer met andere leden in contact te komen voor steun en (h)erkenning. Klach- ten hoeven niet op de voorgrond te staan en het is uiteraard mogelijk om advies en informatie te krijgen in een persoonlijk gesprek met een van de medewerkers. De activiteiten geven u de energie om er weer even tegen te kunnen. OPD Voor leden en hun eventuele partners. Kenmerken Duur: vier dagen. Data: wordt meerdere keren per jaar aangeboden. OPD met de afdeling Voor leden en hun eventuele part- ners die samen met andere leden uit hun BNMO-afdeling naar Doorn willen komen. Kenmerken Duur: vier dagen. Data: Noord- Holland, 11-15 januari 2016. Utrecht/’t Gooi, 22-26 februari 2016. Zuid-Holland, 4-8 april 2016. Noord-Brabant, 18-22 april 2016. Groningen/Drenthe/Overijssel, 9-13 mei 2016. Gelderland, 6-10 juni 2016. Zeeland, 18-22 juli 2016. Friesland, 10-14 oktober 2016. Limburg, 7-11 november 2016. Aanmelden kan tot zes weken vooraf.

  OPD alleenstaanden tijdens de fe

Search related