10
2015.02.05 – 02.25. Csapat neve:__________________________________ Iskola neve: __________________________________ Elérhető pontszám:75 pont Elért pontszám: Beküldési határidő: 2015.02.25. Eredmények közzététele: 2015.03.16. Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest Klapka u. 47. Kérjük, a feladatlapokat ne tértivevényesen adják postára. A borítékra írják rá: „A 4 égtáj viadala”!

2015.02.05 02.25. - abacusan.huabacusan.hu/wp-content/uploads/gallery/201415/4egtaj/4egtaj_eszak_78.pdf · 1. feladat 3 jó barát elhatározta, hogy elutazik az északi sarkvidékre

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2015.02.05 02.25. - abacusan.huabacusan.hu/wp-content/uploads/gallery/201415/4egtaj/4egtaj_eszak_78.pdf · 1. feladat 3 jó barát elhatározta, hogy elutazik az északi sarkvidékre

2015.02.05 – 02.25.

Csapat neve: __________________________________

Iskola neve: __________________________________

Elérhető pontszám:75 pont

Elért pontszám:

Beküldési határidő: 2015.02.25.

Eredmények közzététele: 2015.03.16.

Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest Klapka u. 47.

Kérjük, a feladatlapokat ne tértivevényesen adják postára.

A borítékra írják rá: „A 4 égtáj viadala”!

Page 2: 2015.02.05 02.25. - abacusan.huabacusan.hu/wp-content/uploads/gallery/201415/4egtaj/4egtaj_eszak_78.pdf · 1. feladat 3 jó barát elhatározta, hogy elutazik az északi sarkvidékre

1. feladat

3 jó barát elhatározta, hogy elutazik az északi sarkvidékre. Az unalmas repülőút után kezdődik

az izgalmas túra, amikor is egy jégtörő hajó viszi őket az északi szélesség 90. fokára, az Északi

sarkra. Hogy még különlegesebb legyen az utazás, az elején naponta egy rejtvényt kell

megoldaniuk. Van köztük kódfejtés, hidak építése, keresztrejtvény, logikai feladvány. A hibátlan

megoldásokért jutalomutazást lehet nyerni a jegesmedvék, rozmárok és sok más érdekes állat

élőhelyére. Segítsünk a barátoknak a nyeremény megszerzésében!

1. nap

Az 1. napon kaptak egy dobozt, melyet csak a

helyes kód ismeretében lehetett kinyitni.

Mennyi a törtkifejezés értéke, ha az azonos

betűk azonos, a különböző betűk különböző

számjegyeket jelölnek? A betűk között a · jel

szokásosan a szorzás műveletét jelenti. ___/4 pont

2. nap

A 2. napon megkapták a kirándulás egyik helyszínének alaprajzát. A téglalapok jégszigetek,

melyeket hidak kötnek össze. A számok a szigetből kiinduló hidak száma. A hidak

függőlegesen és vízszintesen haladhatnak csak, nem keresztezik egymást és másik szigetet sem,

és nem is kanyarodhatnak. Két sziget között legfeljebb két híd halad. A kész hidakon bármely

szigetről el kell tudni jutni bármely másikra. Rajzoljuk be a hiányzó hidakat, hogy bejárhassuk

az egész területet!

___/5 pont

É · S · Z · A · K · I · S · A · R · K = ?

H · Ó · E · S · É · S

Page 3: 2015.02.05 02.25. - abacusan.huabacusan.hu/wp-content/uploads/gallery/201415/4egtaj/4egtaj_eszak_78.pdf · 1. feladat 3 jó barát elhatározta, hogy elutazik az északi sarkvidékre

3. nap

Az 1. napon kézhez vett dobozban egy keresztrejtvény volt. Töltsük ki a keresztrejtvényt!

Valamennyi hiányzó szó (nem rövidítés) terület mértékegység (lehet régi is!). Helyes kitöltés

esetén megkapható a 4. napi feladvány.

___/5 pont

4. nap

Ezen a napon a hajó elhalad Miniland sziget mellett. A szigeten 100 lakos él. A szigetlakók egy

része hazudós (akik mindig hazudnak), a többi igazmondó (akik mindig igazat mondanak). A

szigeten 3 klub van: Napimádók, Holdimádók és Jégimádók. Minden lakos pontosan egy klub

tagja. Egy felmérés alkalmával minden lakosnak meg kellett válaszolnia a következő 3 kérdés

mindegyikét:

1. Napimádó tag vagy?

2. Holdimádó tag vagy?

3. Jégimádó tag vagy?

Az első kérdésre 60, a másodikra 40, a harmadikra pedig 30 IGEN válasz érkezett. Hány

hazudós él a szigeten?

___/5 pont

Page 4: 2015.02.05 02.25. - abacusan.huabacusan.hu/wp-content/uploads/gallery/201415/4egtaj/4egtaj_eszak_78.pdf · 1. feladat 3 jó barát elhatározta, hogy elutazik az északi sarkvidékre

5. nap

Esténként a fedélzeten rendhagyó mesét kapnak a nagyobbak.

Íme az egyik. Hófehérke elhatározta, hogy kiszámolja a

törpék átlagmagasságát. Megmérte mind a hetet, majd a

kapott eredmény egy tizedes jegy pontossággal 112,3 cm lett.

Morgó azonban megsértődött, mert róla megfeledkezett

Hófehérke, és helyette Vidort mérte meg kétszer, aki 3 cm-rel

alacsonyabb, mint Morgó. Mennyi a hét törpe helyes

átlagmagassága egy tizedes jegyre kerekítve?

___/4 pont

2. feladat

Egy posta galambot pontosan északi irányba kellett elindítani ahhoz, hogy célba érjen. A

reptetés irányát először iránytű segítségével mérték be, majd ezt né hány fokkal korrigálták.

Miért volt erre szükség?

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___/5 pont

Page 5: 2015.02.05 02.25. - abacusan.huabacusan.hu/wp-content/uploads/gallery/201415/4egtaj/4egtaj_eszak_78.pdf · 1. feladat 3 jó barát elhatározta, hogy elutazik az északi sarkvidékre

3. feladat

Fejtsétek meg a három rejtvényt!Ha helyesen oldottátok meg,akkor a feladványok színessel kiemelt

oszlopaiban ill. soraiban az Északi-sarkkör közelében élő állatok neveit kapjátok meg!

Jó szórakozást!

a.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1. az íj lövedéke

2. sivatagi állat

3. az őszirózsafélék családjába tartozó növény

4. plakett

5. …....szünet

6. kémiai elem

7. vájat

b.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. folyóvíz

2. gyümölcsöt szárít

3. ….szentmárton / község Heves megyében /

4. építőanyag

5. folyadékot fogyaszt

6. sík

7. szorong

8. értékes zöldségnövény

9. csatorna

Page 6: 2015.02.05 02.25. - abacusan.huabacusan.hu/wp-content/uploads/gallery/201415/4egtaj/4egtaj_eszak_78.pdf · 1. feladat 3 jó barát elhatározta, hogy elutazik az északi sarkvidékre

c.)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1. gombafonál

2. történelmi korszak

3. nagy csomag áru

4. gyümölcs

5. piramis

6. kardszárnyú delfin

7. házilúd

8. angolszász mértékegység

___/12 pont

4. feladat

Derítsétek ki, milyen különleges, az északi sarkkörön túli vidékre jellemző fényjelenség látható

a képeken! Mi a jelenség? Mikor látható?

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Page 7: 2015.02.05 02.25. - abacusan.huabacusan.hu/wp-content/uploads/gallery/201415/4egtaj/4egtaj_eszak_78.pdf · 1. feladat 3 jó barát elhatározta, hogy elutazik az északi sarkvidékre

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___/6 pont

5. feladat

A. Az észak-amerikai indiánok nem építettek városokat, nomád életmódot folytattak, sokszor

menekülve a fehér telepesek elől, gyors helyzetváltoztatásra képes sátrakban éltek.

Feljegyzéseiket állatbőrre (bölény) képírásos formában rögzítették.

Az indián képírás legnevezetesebb emlékei közé az úgynevezett Téli Krónikák tartoznak,

amelyek az év legfőbb eseményeit tüntetik fel:

Page 8: 2015.02.05 02.25. - abacusan.huabacusan.hu/wp-content/uploads/gallery/201415/4egtaj/4egtaj_eszak_78.pdf · 1. feladat 3 jó barát elhatározta, hogy elutazik az északi sarkvidékre

Egy másik, pedig az a kérvény, amit a csippevé indiánok hét törzse nyújtott be a múlt század

végén az Egyesült Államok washingtoni kormányának. Ebben a négy tóra érvényes halászati

jogért folyamodtak. A törzseket totemállataik jelenítették meg, amelyeknek össze volt kötve a

szívük és a szemük az összetartozás példájaként. Ez a közös akarat kifejezését erősítette meg.

- Ismerj fel három állatot és írd le milyen szerepet töltött be az adott állat, mint totem

az indiánok életében!

······································································································

······································································································

······································································································

······································································································

······································································································

- Mit jelent a képírás, más szóval piktográfia? Fogalmazd meg egy mondatban!

······································································································

······································································································

······································································································

- Tudod-e mit jelent szó szerint a piktográfia?

PIKTO + GRÁFIA = .....................+...................

___/7 pont

Page 9: 2015.02.05 02.25. - abacusan.huabacusan.hu/wp-content/uploads/gallery/201415/4egtaj/4egtaj_eszak_78.pdf · 1. feladat 3 jó barát elhatározta, hogy elutazik az északi sarkvidékre

B. Búvárkodj a NET-en és nevezz meg három témát Eger és környékéről, amelyek

írásos emlékekkel támasztják alá a téma létezését, mint például:

Eger és környékén már a XI. és XII.-tól folyik szőlő és bortermelés az írásos emlékek

tanúsága szerint. Indokolj is!

1.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 3.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___/6 pont

6. feladat

Egy hazánktól Északra fekvő ország neves sóbányájában készültek az alábbi képek. A bánya

történetének magyar, Árpád-házi vonatkozása is van.

Page 10: 2015.02.05 02.25. - abacusan.huabacusan.hu/wp-content/uploads/gallery/201415/4egtaj/4egtaj_eszak_78.pdf · 1. feladat 3 jó barát elhatározta, hogy elutazik az északi sarkvidékre

Mi a bánya neve? _________________________________________________________

Nevezzétek meg azt a személyt, akinek a nevéhez fűződik a bánya alapítása:

_______________________________________________________________________

Soroljatok fel további 3 olyan történelmi személyiséget, akik a fenti ország és Magyarország

történelmében egyaránt fontos szerepet játszottak!

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___/8 pont

7. feladat

A következő vers az Ami a szívedet nyomja, mai svéd gyermekversek c. kötetben szerepel.

Ingrid Sjöstrand: Ha fülünket a földre szorítjuk

Ha fülünket a földre szorítjuk

egy nyári napon,

hallani a motozó gyökereket,

amint helyüket keresik,

ágbogaikkal

átfonva egymást

a talaj nagy úthálózatában.

Valami szöszmötöl.

Egy giliszta fektet le csöveket.

Micsoda zsivaly!

Pockok suhannak metró-alagútjaikban!

És még van, aki

ásót mer nyomni a földbe!

Milyen költői eszközöket találtok a versben? Írjátok le a megfelelő részleteket, és nevezzétek

meg, milyen költői eszközről van szó.

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Keressetek hasonló témájú magyar verset! ____________________________________

___/8 pont