2015 AUTUMN Inuyama Tagalog/English PET bottle ng tsaa, pang-inom na tubig at iba pa. Hugasan ang loob
2015 AUTUMN Inuyama Tagalog/English PET bottle ng tsaa, pang-inom na tubig at iba pa. Hugasan ang loob
2015 AUTUMN Inuyama Tagalog/English PET bottle ng tsaa, pang-inom na tubig at iba pa. Hugasan ang loob
2015 AUTUMN Inuyama Tagalog/English PET bottle ng tsaa, pang-inom na tubig at iba pa. Hugasan ang loob

2015 AUTUMN Inuyama Tagalog/English PET bottle ng tsaa, pang-inom na tubig at iba pa. Hugasan ang loob

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2015 AUTUMN Inuyama Tagalog/English PET bottle ng tsaa, pang-inom na tubig at iba pa. Hugasan ang...

 • 1. Health checkup for newly enrolling students ▼ In Japan, children born between April 2, 2009 and April 1, 2010 are due to enter elementary school in April 2016. These children need to have health checkups before they start school. The date when your child will have a checkup is written on the documents you should have already received. On that day, you have to go to school with your child at the time written on the documents. If you have not received the document yet and you want to have your child go to Japanese public school, please contact the School Education Division of City Hall. ■ The School Education Division (tel. 44-0350) 2. City tax deadlines (October - December 2015) ▼November 2 3rd installment of municipal/prefectural tax 5th installment of national health insurance tax 7th installment of nursing-care insurance 3rd installment of medical insurance system for the elderly,

  aged 75 or over November 30 6th installment of national health insurance tax 8th installment of nursing-care insurance 4th installment of medical insurance system for the elderly,

  aged 75 or over December 25 3rd installment of real estate tax 7th installment of national health insurance tax 9th installment of nursing-care insurance 5th installment of medical insurance system for the elderly,

  aged 75 or over

  3. Tax office open hours on Sundays For your convenience, the tax office is open on Sundays. So you can pay taxes, consult about taxes, get the

  certificate of tax payment even on Sundays. Be sure to get an appointment with the Revenue Section before you visit the office.

  ▼ Place: the Revenue Section on the first floor of city hall ▼ Open time: 9 a.m. - noon, on the 2nd and 4th Sundays of every month.

  ■ Inquiries: The Revenue Section (tel. 44-0317)

  Published by lnuyama City Hall

  Edited by Inuyama International Association

  2015 AUTUMN

  No.81 Tagalog/English

  P.1 Health checkup for newly enrolling students

  City tax deadlines and open hours of tax office on holidays

  P.2 Please separate and take out the garbage properly

  P.3 Say hello to your neighbors-Mario Kaneshiro-

  P.4 Medical clinics open on Sundays

  CONTENTS

  Inuyama

 • ① ●Basurang pagkain, mga bagay na gawa sa goma, katad, plastic, pinutol na sanga at iba pa.

  Basurang ● Ang mga bagay na may kasamang metal ay itapon bilang basurang hindi nasusunog

  Nasusunog

  ● Putulin ang pinutol na sanga sa laki ng "mas maliit sa 50cm

  ang haba at 10cm o mas maiksi ang diameter" at itali upang itapon.

  ● Ilagay ang tabla, tangkay ng bulaklak at iba pa maliban

  sa pinutol na sanga sa itinakdang supot.

  ② ● Ceramic, metal, maliit na kasangkapang de-koryente (electric appliances) at iba pa.

  Basurang ● Ang mga bagay na "ang isa sa pahaba, pahalang at taas ay 50cm o mas mahaba" ay itapon bilang malaking basura.

  hindi ● Hindi maaaring kolektahin ng munisipyo ang washing machine,

  drying machine, TV, refrigerator (freezer) at aircon kahit na

  pinaghiwa-hiwalay ang mga piyesa ng mga ito.

  nasusunog

  (Kung itatapon ang ganitong mga kasangkapang de-koryente, dalhin sa dealer na nagbebenta o kompanyang gumagawa ng mga ito.)

  Lata ng

  spray

  ● Gas cartridge, lata ng spray ng

  pamatay-kulisap, lata ng spray ng

  pintura at iba pa.

  ●Huwag kalimutang butasan.

  ●Huwag na huwag itapon bilang

  basurang hindi nasusunog.

  Dry-cell

  battery

  ● Iba't ibang uring

  dry-cell battery

  ●Hindi maaaring kolektahin

  ang button battery at

  secondary battery.

  Fluorescent

  tube

  ●Fluorescent

  tube at

  fluorescent ball

  lamp.

  M

  g a r e c

  y c l a b

  l e n

  a b a s u r a

  Boteng

  walang

  laman

  (Walang

  kulay)

  ●Boteng walang kulay

  tulad ng bote ng

  dressing, instant

  coffee at iba pa.

  Boteng

  walang laman

  (Kulay

  kayumanggi)

  ●Boteng may kulay

  kayumanggi tulad ng bote

  ng energy drink, serbesa,

  alak, toyo at iba pa.

  Boteng

  walang

  laman

  (Iba pa)

  ●Boteng may kulay

  tulad ng bote ng

  whiskey, wine at iba

  pa.

  ⑨Lalagyan

  o pambalot

  na gawa sa

  plastic

  ●Supot ng supermarket at iba pa, tasa, bote, lalagyan ng ketsop at iba pa, tray, takip ng PET bottle at iba

  pa, stylofoam at iba pa.

  ●Lalagyan at pambalot ng produkto, na gawa sa plastic.

  ●Kung hindi natatanggal ang dumi, itapon bilang basurang nasusunog.

  Aluminum

  cans

  ●Lata ng serbesa, juice at iba pa.

  ⑪Steel

  cans

  ●Lata ng pang-inom na tubig, chichirya, pagkain at

  iba pa.

  PET bottles

  ●PET bottle ng tsaa, pang-inom na

  tubig at iba pa.

  ●Hugasan ang loob ng bottle at

  tanggalin ang takip at label.

  ●Ang takip at label ay

  itapon bilang lalagyan o

  pambalot na gawa sa plastic.

  Tetrapack

  ●Tetrapack ng gatas, juice at iba pa.

  ●Hugasan ang loob at gupitin ang tagiliran upang

  makabukas.

  ●Ang mga tetrapack na nalagyan

  ng alminum foil sa loob ay itapon

  bilang basurang nasusunog.

  2 Ang News letter ng Inuyama

  Makipagtulungan kayo ng pagbabawas ng mga basura.~Paraan ng paghiwalay ng mga basura~

 • This time, we would like to introduce a very popular

  fitness dance instructor, Mr. Mario Kaneshiro, from Peru.

  Q When and why did you come to Inuyama?

  A I came from Lima, Peru at the age of ten when my father

  needed to relocate his job to Japan.

  Q How did you start the fitness dance and what do you always

  keep in your mind when you are dancing?

  A When I took my first lesson, I felt it was so much fun and found my interest in it, so I wanted to

  become an instructor while I was taking more lessons. I started to research and train myself and

  became an instructor.

  When you dance to Latin music like merengue, salsa, cumbia, and reggaeton, it helps to burn

  fat, to increase the strength of your body, and to gain knowledge of dance as well.

  I always try to attempt new things and keep in my mind having fun.

  Q What do you like to do when you have free time?

  A I do my workout first! I would rather use my body and be mindful of all my time than lay

  around. That will make my day feel fulfilled.

  I enjoy listening to music. It helps get rid of my stress. I listen to different genres of music at

  home, like rock, pop, etc. I do video games sometimes, too.

  Q Do you have a message for Inuyama citizens?

  A I recommend everyone to exercise as a part of your daily schedule. You will be able to build

  muscle, to improve blood circulation, and to refresh your body and mind. Your days will be brighter,

  as a whole.

  Inuyama City Hall Garbage Reduction Promotion Division at TEL: 0568-44-0344

  ⑱ ● Kasangkapang pambahay, kagamitan sa kama , kasangkapang pangkabit, kasangkapang de-koryente

  (e lectr ic appl iance) , kagamitan ng petrolyo at iba pa na ang lak i ay "ang isa sa pahaba , paha lang at

  taas ay 50cm o mas mahaba " at "200cm×150cm×100cm o mas ma l i it".

  ●Isa-isang kokolektahin na may bayad at

  ka ilangang ireserba sa te lepono.

  Tanggapan ng ma lak ing basura : 0120-484-530

  (1,000 yen ang bayad sa bawa 't isang basura at

  hanggang l imang basura lamang.)

  Malaking basura

  ⑯ ●Damit, k imono, pan loob na damit,

  medyas , manta , tuwa lya , kumot (Ang

  futon at kurtina ay itapon b ilang

  malak ing basura .)

  ●Ilagay sa supot na wa lang kulay

  (transparent o semi-transparent)

  upang itapon .

  Karton

  ●Ita l i upang itapon .

  Tela

  M

  g

  a

  r

  e

  c

  y

  c

  l

  a

  b

  l

  e

  n

  a

  b

  a

  s

  u

  r

  a

  ⑭ ●Dyaryo at anunsiyong is inama sa

  dyaryo.

  ●Makipagtulungan din kayo sa

  pagkokolekta ng recyc lab le na basura ng

  PTA at grupo ng mga bata (kodomokai) .

  Magasin at

  iba't ibang

  papel

  ●Lingguhang magasin , pocketbook , diksyunaryo,

  notebook , polyeto, pamba lot, xerox paper ,

  magaspang na papel , sobre , postcard, karton ng

  chichirya , ka lendaryo at iba pa .

  ●Ang mga pinahirang bagay na gawa sa papel

  tu lad ng tasang gawa sa papel ay itapon b ilang

  basurang nasusunog.

  ●Ang mga may ma lakas na amoy tu lad ng karton

  ng detergent at insenso ay itapon b ilang

  basurang n