292
TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Program Kodu Program Adı Puan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük Puan En Büyük Puan OBK En Küçük Puan OBK En Büyük Puan 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 82 82 445,48056 449,49191 431,01826 431,44276 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 293,36628 402,04829 275,40940 276,60435 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 245,27813 296,03181 100110036 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 348,96375 388,58029 248,84268 267,15168 100110045 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 396,82172 476,36859 337,63911 337,63911 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 62 375,49264 425,48089 361,89880 366,07303 100110063 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 397,79277 434,59528 376,35533 392,20192 100110072 Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 321,17173 364,19025 290,63796 302,00925 100110081 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 356,85744 422,19228 265,89051 274,04800 100110099 Türkçe Öğretmenliği TS-2 93 93 389,78293 460,04419 351,98063 382,48539 100110106 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 62 62 393,50061 440,12200 382,89335 384,61601 100110115 Biyoloji (İngilizce) MF-2 52 38 213,43723 298,38893 100110521 Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-2 1 100110124 Fizik (İngilizce) MF-2 11 3 217,98438 222,36110 100110539 Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-2 1 1 241,80570 241,80570 100110133 Kimya (İngilizce) MF-2 52 42 203,47151 272,43020 100110548 Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-2 1 1 300,88028 300,88028 100110142 Matematik (İngilizce) MF-1 62 62 249,20695 328,31064 100110557 Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-1 1 1 268,84649 268,84649 100110151 Psikoloji TM-3 62 62 403,18124 421,23401 372,84937 384,17752 100110169 Sosyoloji TM-3 62 62 306,22473 348,16488 228,46271 264,42385 100130155 Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 62 277,70767 317,64455 100110178 Tarih TS-2 62 62 317,73780 382,90218 100130164 Tarih (İÖ) TS-2 62 62 305,45900 333,81266 100110187 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 351,08495 389,05849 233,90973 265,12567 100130173 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 332,38872 346,55589 100110196 İktisat TM-1 108 108 258,62674 298,54383 240,70678 240,70678 100130119 İktisat (İÖ) TM-1 108 108 239,93826 257,29638 100110203 İşletme TM-1 139 139 248,68541 300,77021 235,90425 235,90425 100130128 İşletme (İÖ) TM-1 139 139 233,60118 250,57596 100110212 Kamu Yönetimi TM-2 82 82 301,57642 331,11294 232,05545 251,63268 100130137 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 82 82 270,47561 320,46810 100110512 Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) TM-2 1 1 270,90975 270,90975 100110451 Maliye TM-1 47 47 295,31549 339,03462 261,38432 261,38432 100130191 Maliye (İÖ) TM-1 47 47 268,54142 296,58181 100110221 Uluslararası İlişkiler TM-2 82 82 295,00869 337,88921 100130146 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 82 82 267,04540 292,55261 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1 / 292

2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

Embed Size (px)

DESCRIPTION

mk

Citation preview

Page 1: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 82 82 445,48056 449,49191 431,01826 431,44276

100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 293,36628 402,04829 275,40940 276,60435100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 245,27813 296,03181100110036 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 348,96375 388,58029 248,84268 267,15168100110045 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 396,82172 476,36859 337,63911 337,63911100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 62 375,49264 425,48089 361,89880 366,07303100110063 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 397,79277 434,59528 376,35533 392,20192100110072 Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 321,17173 364,19025 290,63796 302,00925100110081 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 356,85744 422,19228 265,89051 274,04800100110099 Türkçe Öğretmenliği TS-2 93 93 389,78293 460,04419 351,98063 382,48539100110106 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 62 62 393,50061 440,12200 382,89335 384,61601

100110115 Biyoloji (İngilizce) MF-2 52 38 213,43723 298,38893100110521 Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-2 1100110124 Fizik (İngilizce) MF-2 11 3 217,98438 222,36110100110539 Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-2 1 1 241,80570 241,80570100110133 Kimya (İngilizce) MF-2 52 42 203,47151 272,43020100110548 Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-2 1 1 300,88028 300,88028100110142 Matematik (İngilizce) MF-1 62 62 249,20695 328,31064100110557 Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-1 1 1 268,84649 268,84649100110151 Psikoloji TM-3 62 62 403,18124 421,23401 372,84937 384,17752100110169 Sosyoloji TM-3 62 62 306,22473 348,16488 228,46271 264,42385100130155 Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 62 277,70767 317,64455100110178 Tarih TS-2 62 62 317,73780 382,90218100130164 Tarih (İÖ) TS-2 62 62 305,45900 333,81266100110187 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 351,08495 389,05849 233,90973 265,12567100130173 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 332,38872 346,55589

100110196 İktisat TM-1 108 108 258,62674 298,54383 240,70678 240,70678100130119 İktisat (İÖ) TM-1 108 108 239,93826 257,29638100110203 İşletme TM-1 139 139 248,68541 300,77021 235,90425 235,90425100130128 İşletme (İÖ) TM-1 139 139 233,60118 250,57596100110212 Kamu Yönetimi TM-2 82 82 301,57642 331,11294 232,05545 251,63268100130137 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 82 82 270,47561 320,46810100110512 Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) TM-2 1 1 270,90975 270,90975100110451 Maliye TM-1 47 47 295,31549 339,03462 261,38432 261,38432100130191 Maliye (İÖ) TM-1 47 47 268,54142 296,58181100110221 Uluslararası İlişkiler TM-2 82 82 295,00869 337,88921100130146 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 82 82 267,04540 292,55261

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

1 / 292

Page 2: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

100110478 İlahiyat YGS-4 123 123 370,31476 429,64413 364,82563 367,23316100130225 İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 103 352,24001 368,98503 308,99036 339,65563

100110248 Çevre Mühendisliği MF-4 52 52 239,87213 282,92606100110415 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 52 338,73082 383,24237 231,06314 253,39159100110239 Gıda Mühendisliği MF-4 62 62 274,20531 335,34132100110399 Makine Mühendisliği MF-4 52 52 309,68200 335,98009100110566 Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1100110406 Mimarlık MF-4 41 41 400,35261 418,48415 353,48007 353,48007100110257 Tıp Fakültesi MF-3 123 123 463,26753 484,77273 458,62689 460,24006100110575 Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 442,14171 442,14171

100110503 Tarla Bitkileri MF-3 31 31 199,43337 265,54402

100110266 Hemşirelik YGS-2 175 175 336,30905 407,38702 309,31156 328,92630

100110487 Gastronomi ve Mutfak Sanatları YGS-4 41 41 365,94914 421,23078 354,91163 354,91163

100110424 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 52 52 461,90470 483,57847 438,97585 447,11705100110584 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) YGS-2 1

100110496 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL-1 31 31 387,18394 446,46606

100110469 Bankacılık ve Finans YGS-6 52 52 296,07231 333,60280 276,26020 283,56906100130207 Bankacılık ve Finans (İÖ) YGS-6 52 52 274,16999 292,90684 243,11727 248,78507100110593 Bankacılık ve Finans (KKTC Uyruklu) YGS-6 1 1 248,88486 248,88486

106510059 İşletme (İngilizce) TM-1 21 21 374,96814 430,83704 338,56406 338,56406

106510014 Mimarlık (İngilizce) MF-4 16 16 445,15630 488,62536 426,88242 426,88242

106510077 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 16 16 442,13976 486,23145 347,37587 347,37587106510068 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 21 447,68494 521,61403 378,35607 378,35607106510023 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 21 421,91658 476,38733 318,97693 318,97693106510032 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 21 419,65100 446,44665 359,01820 359,01820106510041 Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 21 412,18611 463,15861 289,19266 289,19266

200110105 Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) MF-3 3 3 422,30652 432,20862Fen-Edebiyat Fakültesi

Gerede Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bolu Sağlık Yüksekokulu

Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

İlahiyat Fakültesi

2 / 292

Page 3: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan200110186 Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) MF-3 22 13 218,92870 320,71449200110114 Psikoloji (Ücretli) TM-3 45 45 242,76526 304,97121200110123 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 5 5 422,44463 427,97955

200110195 Tıp Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 36 24 226,50968 391,24458200110202 Tıp Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 415,77944 475,59323

200110141 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) MF-3 5 5 428,32075 469,52847200110168 Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) MF-3 45 45 324,64308 409,27748200110035 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) MF-3 45 45 340,89167 392,91078200110044 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) MF-3 5 5 445,01528 447,85009200110053 Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 6 380,29459 394,85217200110159 Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 54 54 240,50385 327,07463200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 3 3 395,35421 403,84599200110177 Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 22 22 272,37421 331,12746200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) MF-3 90 90 409,72416 482,17656200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 10 10 503,31607 522,71789

110410091 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) TM-1 21 21 294,43289 416,58675110410116 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett Üniversitesi) (Ücretli) TM-1 15 7 204,95811 259,80794110410028 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) TM-1 21 21 294,05554 320,96996

110410064 Biyomühendislik (İngilizce) MF-4 21 21 286,77355 409,12589110410019 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 21 347,52369 402,58971110410037 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 21 327,38617 362,02354 310,28604 310,28604110410134 Gıda Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 21 253,11777 336,89191110410046 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 21 341,03501 377,19589 259,12535 259,12535110410107 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett Üniversitesi) (Ücretli) MF-4 15 15 239,96235 336,44385110410082 Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 4 210,10811 243,33907110410073 Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 21 316,74829 342,57412110410055 Malzeme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 21 222,79125 298,56558

110410125 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) TM-1 21 21 231,13024 278,93447

100210283 Arapça Öğretmenliği DİL-3 41 41 349,62940 410,95518 301,63068 301,63068100230172 Arapça Öğretmenliği (İÖ) DİL-3 41 41 336,43307 359,42733100210017 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 62 238,52640 275,34238100210026 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 322,15099 402,76325 253,97029 271,83110100210098 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 52 52 375,62137 417,84304 341,04123 349,46621

Turizm Fakültesi

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİİşletme Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

3 / 292

Page 4: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan100210105 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 62 62 390,99954 425,81232 376,40215 384,95172100230048 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 62 62 383,46784 393,62397 363,78304 372,79737100210035 Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 311,72433 343,49479 285,02643 307,66412100210044 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 354,60353 409,69039 345,08715 345,08715100210114 Türkçe Öğretmenliği TS-2 52 52 384,99917 437,55304 376,34728 379,06164

100210317 Arkeoloji TM-3 41 41 222,72360 288,31021100210177 Biyoloji MF-2 11 11 231,38023 280,40099100210159 Fizik MF-2 11100210123 Kimya MF-2 11 1 228,81726 228,81726100210053 Matematik MF-1 31 20 205,12404 267,30544100210132 Sanat Tarihi TS-2 52 52 282,47403 319,46898100210141 Sosyoloji TM-3 52 52 290,02391 362,09565100230127 Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 52 267,77411 346,47587100210186 Tarih TS-2 52 52 303,07951 342,61920100230093 Tarih (İÖ) TS-2 52 52 298,21976 322,50352100210062 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 52 335,53171 400,38264100230039 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 52 52 325,03540 343,53313

100210195 İktisat TM-1 62 62 232,77768 260,21993100230136 İktisat (İÖ) TM-1 62 62 221,38884 279,90880100210202 İşletme TM-1 62 62 231,92440 377,02449100230154 İşletme (İÖ) TM-1 62 62 216,81334 240,26299100210211 Kamu Yönetimi TM-2 62 62 264,93976 296,05701100230145 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 62 62 246,80543 274,13087100210292 Sosyal Hizmet TM-3 41 41 378,13638 389,39658 355,97005 355,97005

100210247 Çevre Mühendisliği MF-4 47 37 199,21807 302,10223100210256 Gıda Mühendisliği MF-4 41 41 226,86455 301,97953100210308 İnşaat Mühendisliği MF-4 41 41 305,14351 394,35695 258,52843 258,52843100210265 Malzeme Mühendisliği MF-4 11100210168 Tıp Fakültesi MF-3 62 62 452,26611 474,37615 450,94313 451,13106

100210071 Ebelik YGS-2 52 52 304,14306 339,21284 269,11430 275,72079100210089 Hemşirelik YGS-2 88 88 341,21639 404,63192 303,99139 306,70690

100210229 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği YGS-5 67 67 278,85285 412,24319 263,36164 269,96634100210238 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği YGS-6 67 67 252,40834 301,03607

100310688 Ekonomi ve Finans TM-1 103 103 243,50607 421,30871

Sağlık Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)Aydın İktisat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

4 / 292

Page 5: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan100330286 Ekonomi ve Finans (İÖ) TM-1 103 103 231,87006 250,40123100310713 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 21 21 445,66980 450,61395 432,88791 432,88791

100310555 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 41 41 290,28728 328,68159 276,28456 276,28456100310016 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 52 247,16359 437,51881100310025 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 72 72 373,30272 407,42397 356,13117 362,54344100330214 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 72 72 363,02571 421,58255 343,07889 344,50024100310431 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 57 57 397,97157 408,53383 380,07726 381,94627100330189 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 57 57 389,75570 397,54326 365,07860 368,40374100310034 Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 93 326,65716 352,81314 281,16299 293,32687100310043 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 357,22388 430,39488 304,75476 304,75476

100310052 Arkeoloji TM-3 62 62 241,00778 278,62306 230,82264 230,82264100330153 Arkeoloji (İÖ) TM-3 62 62 232,70485 341,15532100310061 Biyoloji MF-2 11 11 227,49790 277,10515100310079 Felsefe TM-3 52 52 256,87540 305,00398100310097 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 252,42418 308,09617100310573 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 31 31 358,50117 442,00470100310104 Kimya MF-2 11 5 219,56313 250,89248100310113 Matematik MF-1 52 52 233,00241 304,47949100310325 Sanat Tarihi TS-2 41 41 294,81538 335,83064100310122 Sosyoloji TM-3 82 82 300,24279 337,23353100310131 Tarih TS-2 62 62 317,08664 343,28496 248,33830 248,33830100310149 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 347,18067 387,88992 304,90111 312,87975

100310634 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 31 31 342,72634 368,92189

100310607 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 342,07654 409,81583 248,32190 248,32190100310458 Gıda Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 279,23526 401,14172100310546 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 346,07514 419,86973100310519 Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 320,21410 348,69930 234,59667 234,59667100310158 Tıp Fakültesi MF-3 175 175 463,34117 494,77273 459,27130 463,09933100310731 Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 426,45996 426,45996

100310679 Konaklama İşletmeciliği TM-1 82 82 226,02804 283,21862100330241 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) TM-1 82 73 195,69699 234,42273100310643 Seyahat İşletmeciliği TM-1 47 47 228,75839 335,02363100330259 Seyahat İşletmeciliği (İÖ) TM-1 47 42 202,28313 230,60097100310652 Turizm Rehberliği DİL-1 47 47 310,47807 411,05392100330268 Turizm Rehberliği (İÖ) DİL-1 47 47 285,46888 428,04881100310661 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği TM-1 52 52 234,44715 290,74787

İletişim Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Turizm Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

5 / 292

Page 6: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan100330277 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) TM-1 52 52 207,91313 233,70278100310167 Veteriner Fakültesi MF-3 77 77 312,46410 400,36654 238,06600 238,06600100310749 Veteriner Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 318,09867 318,09867

100310334 Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 226,78514 255,11758100310343 Bitki Koruma MF-2 36 36 249,62956 295,78908100310616 Biyosistem Mühendisliği MF-4 52 52 217,20104 267,23884100310758 Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1100310449 Peyzaj Mimarlığı MF-4 36 36 231,41189 263,42196100310501 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11100310582 Süt Teknolojisi MF-2 21 2 223,59929 223,71180100310767 Süt Teknolojisi (KKTC Uyruklu) MF-2 1100310422 Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 254,41885 275,93845100310591 Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 41 29 203,98614 231,17355100310776 Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) MF-3 1100310379 Tarla Bitkileri MF-3 36 36 225,70974 251,58484100310785 Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 252,65893 252,65893100310388 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 36 15 205,41814 234,99636100310397 Zootekni MF-2 21 15 209,09874 259,93128100310794 Zootekni (KKTC Uyruklu) MF-2 1

100310476 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 67 67 258,30406 308,33878100330198 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 67 67 245,13420 264,76682100310219 İktisat TM-1 134 134 249,28407 291,36320100330047 İktisat (İÖ) TM-1 134 134 234,93159 258,03713100310228 İşletme TM-1 108 108 245,24492 305,62874100330056 İşletme (İÖ) TM-1 108 108 233,68995 279,59388100310237 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 118 118 296,73356 350,84075 235,97939 275,49044100330065 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 118 118 275,46379 301,45771100310246 Maliye TM-1 159 159 271,20441 322,60428 236,35028 236,35028100330074 Maliye (İÖ) TM-1 159 159 251,70202 276,74061100310255 Sosyal Hizmet TM-3 77 77 380,23383 398,71986 349,24876 352,14033100310801 Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) TM-3 1 1 333,94482 333,94482100310264 Uluslararası İlişkiler TM-2 118 118 285,03940 314,03080100330135 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 118 118 264,71010 372,20317100310467 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 57 57 313,41203 365,95135 296,46581 296,46581100310485 Uluslararası Ticaret ve Finansman TM-1 67 67 266,91959 327,06927100330205 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) TM-1 67 67 250,75057 303,08618100310819 Uluslararası Ticaret ve Finansman (KKTC Uyruklu) TM-1 1 1 230,17581 230,17581

100310625 Beslenme ve Diyetetik YGS-2 62 62 434,76773 454,69853 416,58552 416,72631

Ziraat Fakültesi

Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Aydın Sağlık Yüksekokulu

6 / 292

Page 7: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan100310273 Ebelik YGS-2 82 82 305,29859 329,26036 285,45423 287,41701100310282 Hemşirelik YGS-2 240 240 329,36615 405,33544 306,50586 322,64820

100310697 İnsan Kaynakları Yönetimi TM-1 52 52 258,31593 311,62599100310722 Kamu Yönetimi TM-2 52 52 279,35628 312,10793 255,15120 260,94191100330302 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 52 52 258,32518 304,96171 233,23233 233,23233100310537 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik TM-1 52 52 261,46064 294,09322 238,89994 238,89994100330295 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İÖ) TM-1 52 52 242,13058 264,91162100310528 Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 52 52 273,75445 346,54845 247,31692 250,27989

100310704 Çocuk Gelişimi YGS-5 52 52 368,42982 390,01544 358,82495 360,29342100310494 Hemşirelik YGS-2 240 240 317,42603 398,87547 293,85684 298,49666

100410527 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 62 62 283,54603 336,97754 273,06383 281,73860100410687 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 233,11522 279,82744100410678 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 67 67 340,78717 385,39294 297,76834 311,07627100410015 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 72 72 368,92848 408,20394 352,00755 353,46259100430028 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 72 72 360,22527 407,67396 340,81566 341,34974100410024 Sınıf Öğretmenliği TM-2 88 88 315,82595 366,07027 271,57270 272,72435100410033 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 88 88 348,06089 375,88174 296,15242 317,48690100410845 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) TS-1 1100410042 Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 384,04670 443,14489 359,95279 361,53461

100410069 Coğrafya TS-1 72 72 341,93820 417,05966 230,69375 338,19299100430267 Coğrafya (İÖ) TS-1 72 72 333,22730 373,97153100410078 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 77 77 307,77839 333,72951100430319 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) TS-2 77 77 293,76855 314,74345100410096 İstatistik MF-1 11 3 204,82885 221,88057100410103 Kimya MF-2 11 4 218,63903 251,19732100410854 Kimya (KKTC Uyruklu) MF-2 1100410112 Matematik MF-1 41 41 222,17398 286,56343100410809 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 31 31 260,54550 324,90208100410121 Sosyoloji TM-3 82 82 286,75662 327,40973100430055 Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 82 265,82831 304,48025100410139 Tarih TS-2 82 82 305,03733 349,21354 280,00898 280,00898100430064 Tarih (İÖ) TS-2 82 82 298,50724 325,02898100410148 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 337,18335 372,60805 237,97063 237,97063100430073 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 325,37457 339,03377

100410784 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 31 31 350,71505 376,00604 302,03063 302,03063

Söke İşletme Fakültesi

Söke Sağlık Yüksekokulu

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

7 / 292

Page 8: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan100430531 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) TM-1 31 31 339,34281 374,62552 276,79486 276,79486100410157 Sinema ve Televizyon TS-1 31 31 322,13316 358,95840100410836 Hukuk Fakültesi TM-2 52 52 398,96232 431,95415 380,17311 380,86354

100410166 İktisat TM-1 103 103 240,00598 277,26084100430082 İktisat (İÖ) TM-1 103 103 229,40814 241,10899100410175 İşletme TM-1 144 144 235,03339 300,17354 231,20055 231,20055100430091 İşletme (İÖ) TM-1 144 144 224,19750 247,44693100410184 İşletme (İngilizce) TM-1 72 72 261,08893 360,47264100410518 Kamu Yönetimi TM-2 62 62 278,90357 324,36131100430382 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 62 62 261,17563 301,47230100410193 Maliye TM-1 103 103 267,63241 328,36161 230,27265 237,83673100430107 Maliye (İÖ) TM-1 103 103 249,40145 265,57212100410209 Uluslararası Ticaret ve Finansman TM-1 77 77 254,50465 298,20656 247,13587 247,13587100430258 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) TM-1 77 77 242,23336 270,00699100410863 Uluslararası Ticaret ve Finansman (KKTC Uyruklu) TM-1 1 1 239,57823 239,57823

100410766 İslami İlimler YGS-4 103 103 347,64324 429,03265 342,46101 346,79189100430522 İslami İlimler (İÖ) YGS-4 103 103 337,96825 373,33108 292,30237 297,97446

100410696 Biyomedikal Mühendisliği MF-4 47 47 348,91883 407,65355 295,19846 326,85230100430585 Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 302,70849 348,36939 245,43583 246,43719100410872 Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 309,57638 309,57638100410633 Elektrik Mühendisliği MF-4 47 47 301,89891 364,35609100410218 Gıda Mühendisliği MF-4 52 52 253,22308 308,49603100430337 Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 237,59677 251,58823100410536 Harita Mühendisliği MF-4 62 62 283,27888 351,29939100430346 Harita Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 266,68051 288,07061100410624 İnşaat Mühendisliği MF-4 47 47 324,91949 432,81257 252,72972 258,26355100430576 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 301,60965 333,98995 229,29399 260,49734100410703 Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 7 216,58548 241,28795100410493 Kimya Mühendisliği MF-4 52 52 238,85265 287,52978 235,94459 235,94459100410236 Maden Mühendisliği MF-4 11 7 205,81272 233,49886100410245 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MF-4 62 29 201,26723 243,99337

100410651 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 33 33 288,85923 323,40186 249,73786 249,73786100430461 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 263,12696 287,87858100410669 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 262,52879 272,94970 246,20262 246,20262100430479 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 248,43082 256,68595100410615 Makine Mühendisliği MF-4 33 33 273,60329 302,80911100430407 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 256,34188 360,82831

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

8 / 292

Page 9: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan100410606 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 249,21781 270,27224100430416 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 236,12861 245,37264100410712 Mekatronik Mühendisliği MF-4 22 22 285,34523 307,48900100430488 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 22 22 262,33877 282,90019100410721 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 10 10 256,42295 262,99666100430497 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 10 10 243,33695 249,74805100410572 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 22 22 234,86808 250,41687100430443 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 22 22 225,65070 238,36379100410563 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 10 2 197,52507 224,01416100430452 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 10100410599 Otomotiv Mühendisliği MF-4 33 33 262,05634 310,58205100430425 Otomotiv Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 238,76515 255,91818100410581 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 231,61649 250,18979100430434 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 223,79571 231,14317100410315 Tıp Fakültesi MF-3 139 139 458,34792 490,97375 449,91815 450,62394

100410827 Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-1 36 36 340,58950 364,57526 291,26775 291,26775100430567 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) TS-1 36 36 330,68285 341,75318 233,73762 233,73762100410818 Turizm İşletmeciliği TM-1 52 52 199,80205 262,81798100430558 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 52 6 198,44649 226,95195100410324 Veteriner Fakültesi MF-3 72 72 289,52092 334,36612 241,06217 241,06217

100410554 Beslenme ve Diyetetik YGS-2 41 41 433,16227 467,33990 430,63818 430,63818100410509 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 62 62 447,36265 482,29367 424,23485 429,79040100410881 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) YGS-2 1 1 407,95318 407,95318100410333 Hemşirelik YGS-2 79 79 330,64454 403,63327 298,09631 304,63252100410484 Sağlık Kurumları Yöneticiliği YGS-6 67 67 323,07058 420,56521 293,70596 314,45956100430355 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) YGS-6 67 67 306,61658 381,53720 247,60130 269,06484100410899 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (KKTC Uyruklu) YGS-6 1 1 285,43714 285,43714

100410793 Lojistik YGS-6 52 52 266,73746 313,03859100430549 Lojistik (İÖ) YGS-6 52 52 256,36207 302,70385100410642 Muhasebe YGS-6 57 57 272,12641 326,28473 258,80606 270,21331100430391 Muhasebe (İÖ) YGS-6 57 57 260,19291 286,85576

100510235 Eczacılık Fakültesi MF-3 41 41 406,23953 414,90329 389,38364 389,38364

100510068 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 62 62 272,90330 331,89465 263,60402 265,41954100510014 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 21 204,30582 247,71503100510077 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 82 82 273,80707 342,49928100510086 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 113 113 356,07211 419,49853 335,58177 342,37960

Bolvadin Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Turizm Fakültesi

Afyon Sağlık Yüksekokulu

9 / 292

Page 10: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan100530081 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 113 113 353,76241 404,43956 331,20443 334,61873100510095 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 62 62 383,55529 400,76060 363,45685 364,03740100510023 Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 293,69329 345,46874100510032 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 93 93 341,41485 370,32735 269,20621 279,90643100510041 Türkçe Öğretmenliği TS-2 88 88 372,73199 416,16474 329,35871 344,51848

100510165 Fizik MF-2 11100510156 Kimya MF-2 11 1 273,80820 273,80820100510174 Matematik MF-1 11 6 223,94347 411,92557100510208 Rus Dili ve Edebiyatı DİL-3 41 41 268,77788 399,96220100510138 Tarih TS-2 62 62 301,40801 328,59248 244,28678 244,28678100530099 Tarih (İÖ) TS-2 62 62 291,71897 314,24600100510129 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 324,47723 354,06074100530063 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 316,57508 369,66484

100510226 İktisat TM-1 57 55 197,84707 276,96414100530151 İktisat (İÖ) TM-1 57 42 200,68043 273,27484100510183 İşletme TM-1 62 41 203,60720 343,29725100530142 İşletme (İÖ) TM-1 62 19 199,86355 226,88405100510253 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 57 57 254,51679 345,79147 228,71498 228,71498

100510217 İslami İlimler YGS-4 123 123 337,31411 420,43438 301,99315 335,99155100530169 İslami İlimler (İÖ) YGS-4 103 103 331,50428 393,99436 252,67446 295,70957

100510244 Hayvansal Üretim YGS-2 21 21 226,58037 310,90494

100510059 Hemşirelik YGS-2 31 31 323,08267 371,23846 314,66626 314,66626

100610128 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 280,13814 403,42098 268,78817 271,26325100610013 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 88 226,20440 263,19500100610146 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 329,67226 419,48693 291,90285 298,90946100610137 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 52 52 370,34195 417,41274 354,87156 359,94030100610022 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 72 72 389,75874 444,05530 369,22095 369,46334100630168 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 72 72 383,66689 394,95402 362,96282 365,44809100610031 Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 103 310,35405 343,48024 273,85816 285,51991100610049 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 82 82 345,89863 383,85890 321,62486 335,15271100610058 Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 379,46351 426,81134 351,69452 360,44724

100610207 Antropoloji TM-3 52 52 227,07283 309,47446100610155 Arkeoloji TM-3 52 52 229,27018 275,64656

Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu

Sağlık Yüksekokulu

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR)Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

10 / 292

Page 11: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan100610067 Biyoloji MF-2 11 1 226,09185 226,09185100610191 Coğrafya TS-1 52 52 340,63831 371,10614 281,96293 295,16373100610085 Matematik MF-1 11 11 223,66966 285,59542100610094 Tarih TS-2 62 62 303,13049 343,98175100630098 Tarih (İÖ) TS-2 62 62 294,44669 317,56957100610101 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 52 333,44108 353,33524 312,11518 320,61748100630062 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 52 52 322,51119 336,57396

100610225 İktisat TM-1 57 57 243,36754 284,97005100630114 İktisat (İÖ) TM-1 57 57 228,78488 238,50110100610304 İşletme TM-1 47 47 239,79874 278,33160100630159 İşletme (İÖ) TM-1 47 47 226,49871 313,55791100610173 Kamu Yönetimi TM-2 67 67 270,82243 331,42606 253,02134 253,02134100630123 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 67 67 252,16890 274,28500100610216 Uluslararası İlişkiler TM-2 57 57 264,06082 297,71536100630132 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 57 57 252,49425 269,66628

100610288 Bahçe Bitkileri MF-2 36 3 224,62145 266,51616100610234 Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 47 12 213,21564 233,27336100610279 Tarla Bitkileri MF-3 36 24 203,82501 300,68997100610297 Zootekni MF-2 21 3 199,71397 240,23900

100610261 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 67 67 442,12235 468,18157 419,39443 429,25305

100610243 Çocuk Gelişimi YGS-5 57 57 368,76355 405,79362 356,38113 364,84719100610252 Ebelik YGS-2 47 47 303,08432 324,96295 273,97504 274,40887100610119 Hemşirelik YGS-2 102 102 326,28062 395,02060 307,55664 318,52390100630141 Hemşirelik (İÖ) YGS-2 70 70 313,49500 394,04401 293,19745 298,80079

100710684 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 52 52 449,49584 462,71401 435,73069 438,68879100710903 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 422,16008 422,16008

100710675 Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 291,99202 455,15016100730352 Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 52 52 261,57008 365,86384100710048 Arkeoloji TM-3 67 67 253,25609 299,35593100710066 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL-2 62 62 234,53949 387,82979100710075 Felsefe TM-3 72 72 274,33840 343,09564100730079 Felsefe (İÖ) TM-3 72 72 254,78197 303,77623100710603 Gerontoloji MF-3 36 36 339,43327 400,21647 260,82008 260,82008100710912 Gerontoloji (KKTC Uyruklu) MF-3 3100710754 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 62 62 379,15944 422,47442 329,82381 329,82381

Ziraat Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Sağlık Yüksekokulu

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)

Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

11 / 292

Page 12: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan100730361 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 62 62 359,54624 377,81286100710878 Psikoloji TM-3 31 31 412,73776 430,68478 397,53405 397,53405100710657 Sanat Tarihi TS-2 57 57 309,03668 363,82572100730201 Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 57 57 295,31808 328,38757 285,29798 285,29798100710118 Sosyoloji TM-3 62 62 327,69803 378,70779 245,39951 245,39951100710127 Tarih TS-2 72 72 329,27059 403,54580 251,96433 251,96433100730097 Tarih (İÖ) TS-2 72 72 318,32931 384,21503100710569 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 364,44581 420,03953 249,13542 312,99137100730185 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 344,63087 367,24316 288,51157 288,51157

100710472 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 82 82 256,95021 363,11289100710612 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 373,24777 441,04619 276,17972 291,56742100710012 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 72 72 417,10728 479,98430 365,20983 365,77956100710021 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 82 82 383,19681 433,45333 367,69818 381,21284100730043 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 82 82 368,71472 400,71681 354,18050 365,36745100710833 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 47 47 402,63120 445,68443 387,78719 396,88764100710039 Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 82 335,32601 403,10962 294,74355 306,98443100710587 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 82 82 363,11617 393,98707 318,88025 341,82916100710463 Türkçe Öğretmenliği TS-2 67 67 404,75963 443,49838 363,34029 364,07895

100710057 Biyoloji MF-2 52 52 210,20713 403,99786100710084 Fizik MF-2 11 6 215,02992 273,20954100710093 Kimya MF-2 31 13 203,01007 259,25823100710109 Matematik MF-1 62 62 255,51990 356,63992100710693 Uzay Bilimleri ve Teknolojileri MF-1 31 31 217,46237 345,71617

100710666 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 36 36 369,26306 400,33784 338,31250 338,31250100710921 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (KKTC Uyruklu) TM-1 1100710648 Mimarlık MF-4 36 36 416,08415 435,48589 394,30515 394,30515100710136 Sinema ve Televizyon TS-1 36 36 349,97679 399,10969

100710824 Hemşirelik MF-3 205 205 317,24304 409,42296 291,66258 298,14507100710145 Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 409,75069 467,76512 390,01597 398,19316

100710578 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 62 62 280,73886 312,95804100730343 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 62 62 264,06910 280,62499100710596 Ekonometri TM-1 52 52 262,00590 325,62762100730291 Ekonometri (İÖ) TM-1 52 52 251,54260 273,29850100710939 Ekonometri (KKTC Uyruklu) TM-1 1 1 291,97151 291,97151100710154 İktisat TM-1 108 108 278,64611 340,92825 227,75295 237,52407100730307 İktisat (İÖ) TM-1 108 108 261,39554 289,19782

Fen Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Eğitim Fakültesi

12 / 292

Page 13: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan100710163 İşletme TM-1 103 103 276,15804 381,60013100730334 İşletme (İÖ) TM-1 103 103 258,76220 297,20011100710172 Kamu Yönetimi TM-2 93 93 319,60361 366,53985 241,82589 249,25810100730325 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 93 93 291,24076 345,73857100710948 Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) TM-2 1 1 284,79263 284,79263100710181 Maliye TM-1 82 82 304,94210 357,47499 258,38925 264,89486100730282 Maliye (İÖ) TM-1 82 82 282,55435 306,49993 251,60354 251,60354100710199 Uluslararası İlişkiler TM-2 62 62 343,84022 376,96654 280,01313 280,27063100730316 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 62 62 308,98271 356,53695

100710745 İlahiyat YGS-4 144 144 365,67554 409,03836 355,16111 363,87783

100710445 Gazetecilik TS-1 57 57 339,30405 380,41174100730273 Gazetecilik (İÖ) TS-1 57 57 327,14310 393,17258100710206 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 62 62 350,55681 405,19946100730264 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 62 62 332,92179 353,92251100710215 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 52 52 355,55359 397,49099 254,29678 254,29678100730194 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 52 52 341,10593 447,19197

100710224 Çevre Mühendisliği MF-4 62 62 255,87128 288,10868100710436 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 62 375,24843 416,63903 296,23773 348,19575100730219 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 343,77804 391,82332 245,64646 245,64646100710287 Gıda Mühendisliği MF-4 72 72 292,02771 332,54879 240,45018 240,45018100710233 İnşaat Mühendisliği MF-4 62 62 375,79863 403,48266 328,66919 347,82782100710242 Jeoloji Mühendisliği MF-4 31 31 228,49460 272,64059100710251 Makine Mühendisliği MF-4 62 62 342,81457 378,69118100730237 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 323,92016 348,99655

100710427 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 11 223,30648 281,08748100710278 Tıp Fakültesi MF-3 272 272 478,98398 528,83830 476,92169 477,91812

100710815 Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-1 52 52 372,87682 428,88366 340,19066 347,12184100710957 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) TS-1 1 1 379,68084 379,68084100710799 Turizm İşletmeciliği TM-1 123 123 258,05969 371,41394 232,60150 232,60150100730379 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 123 123 241,16101 266,35420100710851 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) TM-1 31 31 275,38746 339,28277 256,59924 256,59924100710869 Turizm Rehberliği DİL-1 31 31 326,90749 425,37171

100710481 Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 248,49821 308,95041100710966 Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) MF-2 1 1 238,79501 238,79501100710499 Bitki Koruma MF-2 36 36 279,25359 367,70453 248,94720 248,94720

Mühendislik Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Turizm Fakültesi

Ziraat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

13 / 292

Page 14: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan100710296 Peyzaj Mimarlığı MF-4 36 36 252,65961 285,98986100710506 Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 264,36091 353,13352100710515 Tarım Makineleri MF-4 21 15 207,26080 252,53049100710524 Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 21 8 211,66811 244,04270100710551 Tarla Bitkileri MF-3 36 36 234,37968 257,03231100710533 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 31 225,80045 315,45923100710542 Zootekni MF-2 31 27 206,31290 246,42642

100710709 Pazarlama YGS-6 47 47 275,35942 326,86973100730404 Pazarlama (İÖ) YGS-6 47 47 261,23534 275,68077100710763 Uluslararası Ticaret ve Lojistik YGS-6 47 47 322,24682 396,35395 306,56195 318,51858100730397 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) YGS-6 47 47 306,19928 339,35244 265,57991 287,92274

100710772 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 41 352,67112 453,35513 240,14628 240,14628

100710806 Ekonomi ve Finans TM-1 41 41 267,97912 310,19937 264,52853 264,52853100730388 Ekonomi ve Finans (İÖ) TM-1 41 41 250,09326 268,69199100710454 İşletme TM-1 113 113 254,53190 330,52675100730113 İşletme (İÖ) TM-1 113 113 241,16944 269,11592100710418 Turizm İşletmeciliği TM-1 113 113 243,32840 328,10058100730104 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 113 113 232,89177 256,06294100710639 Uluslararası Ticaret TM-1 72 72 285,05482 323,15737 275,04297 278,82020100730176 Uluslararası Ticaret (İÖ) TM-1 72 72 265,19879 294,73792

100710781 Endüstri Mühendisliği MF-4 31 31 344,02817 384,35573 282,66124 282,66124100710896 İşletme Mühendisliği MF-4 31 31 311,86791 384,75812100710842 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MF-4 11 11 248,00209 267,59981100710887 Alanya Tıp Fakültesi MF-3 52 52 466,83089 484,59377 462,29752 465,70333

100810126 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 52 231,38632 274,02673100810189 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 328,23983 368,55958100810223 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 36 36 377,65773 427,12611 269,59677 269,59677100810347 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 47 47 370,07318 425,13375 349,55988 357,40856100810205 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 390,28924 423,38706 368,62406 371,24208100830157 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 52 52 385,03924 393,75758 360,85992 362,86767100810135 Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 57 321,06730 370,74696 279,78821 295,56017100810144 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 52 52 347,03468 389,17814 282,50293 320,76722

100810417 Arkeoloji TM-3 41 41 225,47422 262,87281100810092 Biyoloji MF-2 11 5 222,35085 256,47512

Alanya İşletme Fakültesi

Alanya Mühendislik Fakültesi

AKSARAY ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Alanya Eğitim Fakültesi

14 / 292

Page 15: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan100810302 Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji MF-3 41 41 230,06003 266,81066100810356 Felsefe TM-3 41 41 266,49973 287,99335100810108 Fizik MF-2 11100810232 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 36 36 328,97150 360,07242100810162 Matematik MF-1 21 21 218,19752 284,21679100810365 Sosyoloji TM-3 52 52 293,59030 316,92900 255,83621 276,58666100810171 Tarih TS-2 62 62 301,19730 349,49723100830139 Tarih (İÖ) TS-2 62 62 296,64557 385,97140100810286 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 329,51567 368,98589100830193 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 319,69081 337,46329 298,07747 303,98002

100810268 İktisat TM-1 57 57 242,32041 309,06683100830184 İktisat (İÖ) TM-1 57 57 226,37540 240,07557100810011 İşletme TM-1 118 118 233,29317 272,17035100830069 İşletme (İÖ) TM-1 118 118 222,69006 235,53577100810029 Kamu Yönetimi TM-2 77 77 267,05329 345,12167100830051 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 77 77 251,04223 270,92891 233,34644 233,34644100810435 Maliye TM-1 41 41 268,55439 325,89754100830272 Maliye (İÖ) TM-1 41 41 247,64968 268,06987100810374 Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 47 47 247,49804 324,29709100830245 Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) TM-1 47 47 228,78466 259,04457

100810426 İslami İlimler YGS-4 144 144 344,90623 418,23438 321,90068 324,48301100830281 İslami İlimler (İÖ) YGS-4 82 82 337,80021 409,35398 291,08205 291,70784

100810038 Çevre Mühendisliği MF-4 57 57 218,15980 239,36792100810383 Endüstri Mühendisliği MF-4 31 31 273,11833 302,05520100830254 Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 31 31 255,41255 271,43773100810311 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 41 41 274,95325 312,16358100830209 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 41 261,71289 274,34243100810329 Gıda Mühendisliği MF-4 41 41 238,39219 314,00982100830218 Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 41 229,86451 352,60322100810214 Harita Mühendisliği MF-4 57 57 274,70868 315,98074100830112 Harita Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 263,43993 329,39727100810047 İnşaat Mühendisliği MF-4 62 62 301,90096 358,96400100830024 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 283,67946 369,75001100810056 Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 8 222,01442 241,78112100810259 Maden Mühendisliği MF-4 11 3 210,84484 242,45293100810065 Makine Mühendisliği MF-4 62 62 256,75667 311,67377100830015 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 245,22873 273,55653

İslami İlimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Turizm Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

15 / 292

Page 16: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan100810392 Turizm İşletmeciliği TM-1 41 17 198,22320 247,46876100830263 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 41 1 210,16523 210,16523100810408 Veteriner Fakültesi MF-3 21 21 280,78750 308,98745 239,48185 239,48185

100810074 Hemşirelik YGS-2 88 88 325,18582 389,08706 303,55560 308,68429100810198 Sağlık Kurumları Yöneticiliği YGS-6 52 52 317,44112 415,08821 276,54372 277,72166

100810241 Bankacılık ve Finans YGS-6 41 41 283,79950 341,43478 272,61314 272,61314100830175 Bankacılık ve Finans (İÖ) YGS-6 41 41 267,90496 284,88385

206910018 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 15206910027 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 12 12 372,83597 388,82716206910036 Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 10 341,53557 363,50717206910045 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 8 8 282,18903 331,94225206910054 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 15 6 207,52283 270,43367

206910063 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 12 12 228,13501 404,68883206910072 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 20 1 220,54956 220,54956206910081 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 15206910099 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 13

100910091 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 280,98537 309,34975 272,67126 273,74279100910019 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 108 223,22468 266,55050100910028 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 325,42686 411,56127 244,86424 257,09549100910231 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 41 41 376,37367 435,45740 342,65204 342,65204100910037 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 52 52 368,50065 433,03283 355,43791 360,82693100910082 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 390,93452 427,17928 372,58420 377,27051100910046 Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 103 309,78623 359,29631 268,77380 269,95201100910055 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 351,77718 381,62321 278,03044 280,22156100910064 Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 379,66978 445,66985 356,05882 365,61525

100910143 Matematik MF-1 21 19 195,56492 241,70531100910188 İstatistik MF-1 11 4 200,59063 224,39235100910204 Tarih TS-2 41 41 313,54457 344,06798 252,90370 252,90370100930102 Tarih (İÖ) TS-2 41 41 297,29258 347,53757 273,67055 273,67055100910249 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 41 338,13915 412,45768 311,07304 311,07304

100910152 Şehir ve Bölge Planlama MF-4 36 36 255,04409 294,33225Teknoloji Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Turizm Fakültesi

AMASYA ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)

16 / 292

Page 17: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan100910161 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 33 33 273,11406 297,96570100930077 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 255,32666 306,69844100910179 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 256,80141 269,50265100930095 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 245,42217 254,27727100910213 Makine Mühendisliği MF-4 29 29 256,00849 270,16058100930111 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 29 29 241,06326 255,03077100910222 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 238,49368 253,52160100930129 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 13 13 231,84703 238,22849

100910107 Ebelik YGS-2 21 21 306,23192 311,19400 270,85745 270,85745100910073 Hemşirelik YGS-2 62 62 334,79240 419,42174 317,18813 318,09151

101010016 Eczacılık Fakültesi MF-3 129 129 419,36961 461,23357 403,63422 407,07979

101010025 Arkeoloji TM-3 62 62 255,72989 323,92398101010034 Felsefe TM-3 41 41 286,60094 345,81713101010907 Rus Dili ve Edebiyatı DİL-3 57 57 374,17899 426,73758101010043 Sanat Tarihi TS-2 72 72 313,94198 379,41920101010052 Sosyoloji TM-3 82 82 333,13025 370,59067101010061 Tarih TS-2 82 82 340,39266 376,79555101010079 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 370,33095 399,94724 237,55940 320,95774

101010088 Almanca Öğretmenliği DİL-1 72 72 305,55747 472,41017101011086 Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) DİL-1 1 1 262,47001 262,47001101010097 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 72 72 301,39402 396,96185 277,74025 287,28700101010104 Fransızca Öğretmenliği DİL-1 52 52 276,76526 357,94767101011095 Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) DİL-1 1 1 270,49108 270,49108101010113 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 82 82 377,09295 439,19927 307,63520 324,56809101010122 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 164 164 429,12008 486,82245 401,34570 418,62659101010131 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) DİL-1 40 29 211,47932 381,74998101010158 İşitme Engelliler Öğretmenliği YGS-4 77 77 391,05999 450,35720 368,97324 373,40028101010167 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 62 389,74109 424,97205 378,27088 379,91807101010776 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 41 41 410,66796 457,98165 397,02445 397,02445101010176 Sınıf Öğretmenliği TM-2 103 103 340,73742 394,74387 294,73493 316,30268101010185 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 369,03662 472,33472 277,76968 319,62361101010194 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 72 72 409,81656 447,07139 398,84243 399,95684101011102 Zihin Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) YGS-4 1

101010201 Biyoloji MF-2 62 43 196,01705 260,34125101010219 Fizik MF-2 11 4 220,72723 312,02533101010228 İstatistik MF-1 62 62 229,79917 268,44343

Sağlık Yüksekokulu

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)

Edebiyat Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen Fakültesi

17 / 292

Page 18: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan101010237 Kimya MF-2 52 52 223,63353 290,83134101010246 Matematik MF-1 82 82 258,50726 358,85984

101010979 Havacılık Elektrik ve Elektroniği MF-4 31 31 376,52220 437,78468 355,95452 355,95452101010952 Pilotaj MF-4 16 16 473,34355 530,78863 418,02650 418,02650101010961 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği TM-1 47 47 363,69746 389,27121 306,66831 325,52445101010988 Uçak Gövde-Motor Bakım MF-4 52 52 372,03006 456,65215 332,07581 334,49841101010255 Hukuk Fakültesi TM-2 410 410 415,30135 466,53901 397,08036 410,16727

101010264 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 82 82 296,10475 320,46022 251,57258 251,57258101010273 İktisat TM-1 195 195 296,01813 348,28019 245,70528 245,70528101010282 İktisat (İngilizce) TM-1 98 98 330,72545 394,50384101010291 İktisat (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) TM-1 40 13 217,05420 328,88215101010307 İşletme TM-1 211 211 288,57775 370,04842101010316 İşletme (İngilizce) TM-1 93 93 336,30876 377,82570 231,72321 231,72321101010855 İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) (Ücretli) TM-1 40 40 220,00146 271,68887101010864 İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds Beckett) (Ücretli) TM-1 40 40 228,17369 320,91210101010325 Maliye TM-1 123 123 318,98518 359,04712 267,88827 273,29765

101010334 Basın ve Yayın TS-1 82 82 350,83275 437,77914 316,24134 316,24134101010352 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık TS-1 72 72 385,85475 456,93248 256,22097 272,37498101010343 İletişim Tasarımı ve Yönetimi TS-1 82 82 352,70385 441,75917101010361 Sinema ve Televizyon TS-1 47 47 390,35408 454,32121 308,72302 340,35918

101010467 Endüstriyel Tasarım MF-4 62 62 340,97446 401,97479 247,04157 274,88971101010934 İç Mimarlık MF-4 47 47 366,27829 391,98471 306,18066 310,20482101010943 Moda Tasarımı TM-3 67 67 294,04433 361,50176 239,02273 255,22767101010449 Mimarlık MF-4 62 62 423,40831 444,84305 383,02503 387,29862

101010379 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 72 72 383,45719 409,32986 322,72136 343,72018101011111 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 358,43719 358,43719101010388 Çevre Mühendisliği MF-4 72 72 271,36255 324,73105101010397 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 82 82 402,47584 426,87269 348,18190 354,09413101011032 Endüstri Mühendisliği MF-4 62 62 390,61249 420,48572 359,63100 368,34306101011041 İnşaat Mühendisliği MF-4 62 62 390,69810 423,39625 315,06331 327,43825101011059 Kimya Mühendisliği MF-4 72 72 306,96348 354,06077 239,15717 239,15717101010431 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) MF-4 72 72 295,65473 375,11873

101010997 Dil ve Konuşma Terapisi MF-3 31 31 410,27682 426,32126 402,88557 402,88557101011129 Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) MF-3 2 2 345,89247 354,84589101011005 Sosyal Hizmet TM-3 41 41 387,54320 406,35877 364,19953 364,19953

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim Bilimleri Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

18 / 292

Page 19: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan101011138 Sosyal Hizmet (KKTC Uyruklu) TM-3 1

101011068 Rekreasyon TM-3 52 52 257,13581 295,17372101011077 Spor Yöneticiliği TM-3 36 36 290,27638 344,76299 237,12172 237,12172

101011014 Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-1 41 41 375,93158 433,64725 301,55246 301,55246101010925 Turizm İşletmeciliği TM-1 47 47 267,61096 302,53369101011023 Turizm Rehberliği DİL-1 41 41 329,84665 392,09990

101010801 Felsefe (Açıköğretim) 1025 1025 222,81392 474,41635101010819 Sosyoloji (Açıköğretim) 5125 5125 249,84425 466,86809 208,55619 208,55619101010916 Tarih (Açıköğretim) 3075 3075 217,50877 443,25081 213,11237 213,11237101010828 Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) 5125 5125 223,12592 507,83491

101010722 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) 1538 1538 228,73263 409,10900101010731 İktisat (Açıköğretim) 1282 1282 229,88589 474,31179101010749 Kamu Yönetimi (Açıköğretim) 5125 5125 244,66939 484,32515 226,92764 243,13157101010758 Maliye (Açıköğretim) 3075 3075 221,04286 450,71857 212,14408 212,14408101010837 Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) 5125 5125 218,91793 453,61926

101010767 İşletme (Açıköğretim) 7688 7688 221,11315 480,26635 219,08931 219,08931101010846 Konaklama İşletmeciliği (Açıköğretim) 1025 1025 217,10568 408,95423

101110015 Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 21 20 197,17359 379,58933101111119 Alman Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) DİL-1 1101110024 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DİL-1 21 21 404,78480 459,68593101110033 Antropoloji TM-3 31 31 287,19736 359,73179101110042 Arap Dili ve Edebiyatı DİL-3 31 31 385,78323 456,82502101110069 Bilgi ve Belge Yönetimi TM-1 31 31 327,08146 366,14491101110078 Bulgar Dili ve Edebiyatı DİL-2 21 21 254,12483 433,59423101110087 Coğrafya TS-1 41 41 382,60842 412,41870 341,61135 341,61135101110096 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 52 52 329,80404 429,34518 305,01074 305,01074101110103 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL-2 26 26 275,26119 479,58783101110112 Dilbilim DİL-1 31 31 341,37212 388,14639101110121 Fars Dili ve Edebiyatı DİL-3 31 31 328,93948 455,30735101110139 Felsefe TM-3 31 31 315,81900 365,53552101110148 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 26 26 315,29380 376,20224101110157 Halkbilim TS-1 31 31 322,70783 438,43796101110166 Hindoloji DİL-3 21 21 305,26466 406,12900101110175 Hititoloji TS-2 21 21 303,84402 314,67769

Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

Turizm Fakültesi

Açıköğretim Fakültesi

İktisat Fakültesi

İşletme Fakültesi

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

19 / 292

Page 20: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan101110184 Hungaroloji DİL-3 21 21 299,57607 403,40003101110193 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 409,48537 440,66285 407,69048 407,69048101110209 İspanyol Dili ve Edebiyatı DİL-2 31 31 391,98360 501,66340101110218 İtalyan Dili ve Edebiyatı DİL-2 41 41 352,58706 467,51756101110227 Japon Dili ve Edebiyatı DİL-3 31 31 412,94528 491,44798101110899 Klasik Arkeoloji TM-3 21 21 277,78220 326,14792101110236 Kore Dili ve Edebiyatı DİL-3 31 31 399,33866 449,54441101110245 Latin Dili ve Edebiyatı DİL-2 21 21 289,88097 454,43562101110254 Leh Dili ve Edebiyatı DİL-2 21 21 256,47873 455,51397101110915 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi TM-3 21 21 267,06325 306,87351101110263 Psikoloji TM-3 41 41 432,93299 440,09280 427,65803 427,65803101110272 Rus Dili ve Edebiyatı DİL-3 31 31 395,61457 463,89571101110281 Sanat Tarihi TS-2 21 21 341,46769 427,87854101110299 Sinoloji DİL-3 21 21 391,69683 439,86236101110306 Sosyoloji TM-3 31 31 356,25411 374,70411101110315 Sümeroloji TS-2 21 21 306,04678 445,31767101110324 Tarih TS-2 62 62 366,92910 430,42530101111094 Tarih Öncesi Arkeolojisi TM-3 16 16 265,13562 278,38481101110333 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 52 383,63302 419,89018 356,16157 367,89491101110342 Urdu Dili ve Edebiyatı DİL-3 21 21 293,32664 376,39577101110351 Yunan Dili ve Edebiyatı DİL-2 21 21 262,43736 324,65367101110369 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 180 180 450,43322 458,34829 436,62661 444,45369101110378 Eczacılık Fakültesi MF-3 154 154 424,62064 450,92782 417,35351 421,10437

101110387 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 62 62 307,76096 384,58484 303,64774 304,08435101110403 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 72 72 390,64500 461,80926 379,20338 387,66463101110412 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 72 72 417,53886 455,16482 399,17210 402,06850101110421 Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 82 344,72111 382,71342 305,70850 311,06162101110439 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 373,09942 402,44260 323,28028 363,72248101110448 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 62 62 415,70950 472,64195 406,37684 413,98577

101110457 Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 41 31 198,56867 374,95493101110466 Biyoloji MF-2 72 72 235,08712 297,03008101110475 Fizik MF-2 31 16 204,76889 313,40126101110484 İstatistik MF-1 52 52 258,73111 329,60531101110493 Kimya MF-2 62 62 227,35701 317,48153101110509 Matematik MF-1 72 72 270,93668 378,32883101110518 Hukuk Fakültesi TM-2 820 820 450,00882 519,14456 431,68259 449,64173

101110536 İlahiyat YGS-4 257 257 384,51636 489,50256 380,91286 383,72272101111049 İlahiyat (İngilizce) YGS-4 31 31 401,88473 449,12679 392,91084 392,91084

Eğitim Bilimleri Fakültesi

Fen Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

20 / 292

Page 21: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

101110554 Gazetecilik TS-1 93 93 358,55564 434,79753101110563 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 93 93 363,56358 426,58095101110572 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 82 82 376,73585 432,38741 310,06924 361,70744

101110581 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 72 396,15992 427,86480 347,46279 359,58558101111022 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 52 52 410,68501 432,55776 378,95538 380,94617101110599 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 41 41 408,10790 454,51324 359,64880 359,64880101111128 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1101110606 Fizik Mühendisliği MF-4 82 82 225,23450 283,92798101111137 Fizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 2101110615 Gıda Mühendisliği MF-4 93 93 335,19220 383,14470 273,01599 289,99197101110624 Jeofizik Mühendisliği MF-4 26 26 232,42516 283,33779101110633 Jeoloji Mühendisliği MF-4 72 72 240,87945 294,49367101110642 Kimya Mühendisliği MF-4 77 77 325,13663 363,32727

101110651 Beslenme ve Diyetetik MF-3 77 77 424,24372 430,76863 413,76560 414,67089101111031 Çocuk Gelişimi TM-3 57 57 375,96997 381,72103 361,45574 364,71701101111146 Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) TM-3 1101110669 Ebelik MF-3 93 93 289,23752 325,92558 259,39502 278,02204101111155 Ebelik (KKTC Uyruklu) MF-3 1101110678 Hemşirelik MF-3 175 175 350,97755 392,80434 340,33929 350,53695101110687 Sağlık Kurumları Yöneticiliği TM-1 72 72 340,17324 363,49289 316,11370 320,88743101110696 Sosyal Hizmet TM-3 72 72 389,73216 409,83251 362,95805 368,34754

101110703 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 82 82 343,97594 375,73907 283,68485 283,68485101110712 İktisat TM-1 93 93 371,40508 409,98717 294,08924 297,00108101110721 İşletme TM-1 93 93 362,75818 394,52019 306,53135 317,10578101110739 Maliye TM-1 72 72 371,58074 404,77418 323,61650 342,14508101110748 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 103 103 401,36044 440,51157 365,72999 370,41406101110757 Uluslararası İlişkiler TM-2 103 103 384,94379 413,05085 323,35147 351,00679101110775 Tıp Fakültesi MF-3 344 344 496,01827 517,02486 491,96103 494,18460101110784 Veteriner Fakültesi MF-3 170 170 331,43760 410,91103 280,32682 305,38452101111164 Veteriner Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 331,57705 331,57705

101110924 Bahçe Bitkileri MF-2 47 47 247,80727 312,09853101111173 Bahçe Bitkileri (KKTC Uyruklu) MF-2 1 1 218,34138 218,34138101110933 Bitki Koruma MF-2 47 47 266,39834 387,26186 255,16183 255,16183101110793 Peyzaj Mimarlığı MF-4 67 67 269,53977 323,65161101111013 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 26 17 215,80737 241,86180101111101 Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) MF-2 21 9 205,23369 265,74994

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Ziraat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

21 / 292

Page 22: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan101111004 Süt Teknolojisi MF-2 21 11 200,66140 264,64646101110942 Tarım Ekonomisi TM-1 47 47 281,94666 356,40763101110951 Tarım Makineleri MF-4 41 19 199,71352 245,39041101110969 Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 31 22 196,48020 290,14492101111182 Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu) MF-4 1101110978 Tarla Bitkileri MF-3 47 47 242,66714 285,47496101110987 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 41 41 226,08984 271,43737101110996 Zootekni MF-2 41 41 227,62428 322,62857

101210014 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 52 52 288,24151 327,23644101210129 Gürcü Dili ve Edebiyatı DİL-3 31 16 227,31565 279,17194101210032 Tarih TS-2 62 62 299,54925 333,71507 256,95130 256,95130101230027 Tarih (İÖ) TS-2 62 62 288,29815 308,85967101210041 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 323,86770 366,99470 232,14178 313,33901101230036 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 311,65068 349,28004

101210059 Eşit Ağırlıklı Programlar TM-2 216 216 214,65202 283,07185101230018 Eşit Ağırlıklı Programlar (İÖ) TM-2 216 57 196,25963 233,26463

101210077 Çevre Mühendisliği MF-4 11 4 202,13308 264,30870101210111 Gıda Mühendisliği MF-4 47 15 206,36411 239,95504

101310076 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 18 208,03547 231,28568101310216 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 47 47 285,02758 357,98019101310013 Sınıf Öğretmenliği TM-2 72 72 297,93898 347,36292 252,20629 260,09517101310146 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 57 57 339,54264 357,48887101310164 Türkçe Öğretmenliği TS-2 52 52 374,77529 390,31283 340,12056 370,10344

101310128 Sosyoloji TM-3 57 57 277,76640 309,05019101310101 Tarih TS-2 57 57 296,12113 325,78371101310137 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 327,39060 362,39641101330062 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 315,02701 323,90061

101310173 Çevre Mühendisliği MF-4 11 7 196,92655 242,30298

101310022 Orman Mühendisliği MF-4 11 11 224,65785 264,80908101310031 Peyzaj Mimarlığı MF-4 11 3 219,05462 262,83959

101310182 Beslenme ve Diyetetik YGS-2 52 52 420,48022 430,15115 397,08998 410,41354Sağlık Yüksekokulu

Mühendislik Fakültesi

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Orman Fakültesi

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİArdahan İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

22 / 292

Page 23: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan101310049 Hemşirelik YGS-2 70 70 314,39184 329,99461 289,05464 302,38183

101310191 İktisat TM-1 52 52 223,39953 262,01302101310155 İşletme TM-1 57 40 206,34055 243,68499101310207 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 52 52 262,74769 314,03683

101410012 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 123 123 440,79563 452,11553 425,45743 434,39797101410021 Eczacılık Fakültesi MF-3 67 67 412,17870 439,49438 393,82681 398,85352101411197 Eczacılık Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1

101410039 Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 41 41 214,64821 287,05243101410048 Arap Dili ve Edebiyatı DİL-3 62 62 348,04628 399,67954101430458 Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-3 62 62 335,37260 349,44404101410057 Arkeoloji TM-3 67 67 231,20872 289,29057101430016 Arkeoloji (İÖ) TM-3 67 67 224,22978 298,15798101410815 Bilgi ve Belge Yönetimi TM-1 52 52 286,70248 353,58602101430467 Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) TM-1 52 52 270,55833 359,55491101410075 Coğrafya TS-1 82 82 338,17994 414,51139 251,92833 306,51722101430034 Coğrafya (İÖ) TS-1 82 82 331,95499 352,56395101410806 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 52 52 306,09428 412,95176101430449 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) TS-2 52 52 290,61449 315,18112101410084 Fars Dili ve Edebiyatı DİL-3 36 36 267,50486 317,40228101410093 Felsefe TM-3 67 67 257,43450 334,24197101430113 Felsefe (İÖ) TM-3 67 67 243,22381 282,02934101410127 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 93 93 315,39043 440,12410101430052 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 93 93 299,30028 410,71387101411091 Rus Dili ve Edebiyatı DİL-3 47 47 312,30476 379,70985101410154 Sanat Tarihi TS-2 52 52 282,97710 337,41394101430079 Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 52 52 278,57688 306,47855101410163 Sosyoloji TM-3 52 52 296,77905 371,28177101430088 Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 52 274,44948 305,44646101410172 Tarih TS-2 103 103 306,94126 371,72428101430097 Tarih (İÖ) TS-2 103 103 295,93301 404,10072101410181 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 103 103 340,60024 389,67912 278,74426 326,08657101430104 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 103 103 325,24621 346,89367

101410066 Biyoloji MF-2 11 2 218,38761 248,67332101410109 Fizik MF-2 11 1 218,17386 218,17386101410136 Kimya MF-2 11 4 209,15570 314,76919101410145 Matematik MF-1 62 45 198,14568 317,10174101411001 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 52 52 248,74894 364,98105

Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)

Edebiyat Fakültesi

Fen Fakültesi

23 / 292

Page 24: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan101410206 Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 397,25404 448,02338 374,00770 391,10962101430564 Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 129 129 393,98185 401,06887 367,93072 372,85647

101410851 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 62 62 243,86482 282,18750101430361 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 62 62 234,47036 260,11737101410824 Ekonometri TM-1 57 57 233,23521 268,93276101430379 Ekonometri (İÖ) TM-1 57 57 224,09131 234,96806101410215 İktisat TM-1 134 134 235,36802 341,97834101430131 İktisat (İÖ) TM-1 134 134 221,10423 245,78490101410224 İşletme TM-1 144 144 236,48173 341,87149101430149 İşletme (İÖ) TM-1 144 144 217,76351 268,53598101410233 Kamu Yönetimi TM-2 57 57 304,44713 380,31484 258,96365 297,80040101430388 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 57 57 273,21333 305,49049101411028 Uluslararası İlişkiler TM-2 57 57 285,14253 379,23989 249,52173 249,52173101430501 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 57 57 260,88304 284,70910 259,40536 259,40536101411116 Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 47 47 249,17619 303,55730 237,09872 237,09872101430555 Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) TM-1 47 47 228,84119 270,53751101411204 Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu) TM-1 1

101410242 İlahiyat YGS-4 246 246 358,58019 419,49542 339,74649 357,60752101430494 İlahiyat (İÖ) YGS-4 205 205 341,82995 413,45926 296,09807 309,95098

101410251 Gazetecilik TS-1 62 62 303,52561 389,68304101430334 Gazetecilik (İÖ) TS-1 62 62 293,23376 335,80633101410842 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 62 62 309,25555 363,40345101430352 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 62 62 296,40662 310,64480101410269 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 62 62 309,74302 345,70576101430343 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 62 62 298,46618 406,31929

101410278 Almanca Öğretmenliği DİL-1 72 72 252,44522 317,01673101410287 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 282,80995 355,08215 266,57967 271,27792101410296 Biyoloji Öğretmenliği MF-2 21 9 208,44398 249,76816101410303 Coğrafya Öğretmenliği TS-1 21 21 386,47312 397,05671 366,17926 366,17926101410321 Felsefe Grubu Öğretmenliği TM-3 21 21 303,79161 361,40178 266,91029 266,91029101410339 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 108 227,50678 275,76705101410348 Fizik Öğretmenliği MF-2 21 1 244,10694 244,10694101410366 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 108 108 311,03243 397,37442 234,53505 254,38523101410375 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 72 72 375,83094 438,77451 355,48450 355,48450101410384 Kimya Öğretmenliği YGS-2 21 21 258,69957 287,49666101410393 Matematik Öğretmenliği MF-1 21 21 310,17745 373,18895 261,38198 261,38198101410409 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 62 370,69239 433,31553 352,81714 358,92541

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

24 / 292

Page 25: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan101430176 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 62 62 358,37792 395,70181 341,89492 347,63709101410418 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 67 67 392,26281 428,24738 369,02180 372,30196101430185 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 67 67 383,73046 398,12451 364,41144 376,50944101410427 Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 314,73990 369,36703 269,18167 296,78768101410436 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 108 108 348,60967 391,44994 274,00770 288,46016101410445 Tarih Öğretmenliği TS-2 21 21 359,16583 392,89790 315,11806 315,11806101410454 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği TS-2 21 21 398,71796 451,53940 371,18559 371,18559101410463 Türkçe Öğretmenliği TS-2 108 108 378,67650 433,65509 342,03739 370,93776101411179 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 31 31 393,55256 421,80382 391,99025 391,99025

101411161 Mimarlık MF-4 41 41 381,51892 410,64970 350,35919 350,35919101410551 Peyzaj Mimarlığı MF-4 47 37 200,00871 252,08414101411125 Şehir ve Bölge Planlama MF-4 47 47 252,33935 371,35838

101411037 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 47 47 286,55599 374,43615 229,13193 229,13193101430537 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 259,37834 302,21820101410472 Çevre Mühendisliği MF-4 93 51 198,96063 268,29884101410481 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 62 306,46081 384,51723 259,57358 259,57358101430316 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 271,67544 294,63227 229,64688 229,64688101410833 Endüstri Mühendisliği MF-4 62 62 273,05943 303,53653101430325 Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 255,62015 276,28996101410499 İnşaat Mühendisliği MF-4 93 93 325,29931 422,63225 241,86075 278,16605101430246 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 294,74447 323,28672101410506 Kimya Mühendisliği MF-4 41 40 202,48209 305,96131101410515 Makine Mühendisliği MF-4 108 108 257,69415 304,29696101430264 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 108 108 243,31264 258,54279101411046 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 47 47 215,56515 246,95217101430546 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 12 201,74969 245,55134

101410975 Beslenme ve Diyetetik MF-3 41 41 412,01973 427,15468 402,49810 402,49810101410966 Ebelik MF-3 93 93 275,08335 291,75143 243,33386 258,99810101410984 Hemşirelik MF-3 287 287 292,14918 372,82756 271,14563 283,29334

101410948 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 1 229,86550 229,86550101410524 Tıp Fakültesi MF-3 211 211 456,01607 513,93454 448,43510 452,15495101411213 Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 422,62823 422,62823101410993 Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 52 52 452,21767 466,41183 440,41999 441,67685

101411143 Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-1 57 57 330,66354 371,06217 242,84426 272,57594101430573 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) TS-1 57 57 322,39241 375,17294101411152 Turizm İşletmeciliği TM-1 57 57 219,34113 249,16163

Su Ürünleri Fakültesi

Turizm Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

25 / 292

Page 26: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan101430582 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 57 15 200,04203 235,42521101410533 Veteriner Fakültesi MF-3 67 67 276,39428 340,14615

101410869 Bahçe Bitkileri MF-2 36 10 203,80754 253,28969101410878 Bitki Koruma MF-2 36 36 226,16722 281,53818101410542 Gıda Mühendisliği MF-4 77 77 235,41804 266,57038101430528 Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 221,90166 251,36956101410887 Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 244,83444 286,00717101410896 Tarım Makineleri MF-4 21101410957 Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 36 5 216,61396 236,98619101411222 Tarımsal Biyoteknoloji (KKTC Uyruklu) MF-3 1101410912 Tarla Bitkileri MF-3 36 19 198,99652 238,88634101411231 Tarla Bitkileri (KKTC Uyruklu) MF-3 1101410939 Zootekni MF-2 21 6 215,05460 263,42988

101411073 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) 1025 1025 223,24777 400,76663101411064 İşletme (Açıköğretim) 1025 1025 202,08980 366,68280101411055 Sosyal Hizmet (Açıköğretim) 2563 2563 316,50529 435,47762 233,43226 314,54423101411134 Sosyoloji (Açıköğretim) 1025 1025 222,75836 418,33065

101411188 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği MF-4 41 41 237,71139 290,57995

200210025 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 5 5 391,50889 483,16998200211165 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) DİL-1 5 5 371,75755 387,35973200210034 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 15 15 268,19747 370,86345200210052 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 5 5 262,59869 301,90977200211174 Matematik (İngilizce) (%75 Burslu) MF-1 10 8 215,39582 250,46875200210088 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 5 5 474,32351 509,19205200211183 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%75 Burslu) DİL-1 5 5 424,62607 446,48712200210097 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 15 15 299,60006 397,75294200210104 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 45 45 264,67487 340,20455200210113 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 5 404,31352 414,03830

200210731 Mimarlık (Ücretli) MF-4 19 19 292,57337 327,85103200210749 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 4 4 413,49936 421,35103200210846 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 8 8 374,59717 396,29524200210873 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 9 9 331,61209 362,91890200210573 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 180 180 306,85588 373,98007200210582 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 414,21097 432,81727

Fen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İşletme Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Açıköğretim Fakültesi

Oltu Yer Bilimleri Fakültesi

ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

26 / 292

Page 27: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan200210122 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) TS-1 4 4 255,78265 272,47973200210131 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 3 3 419,48272 434,07839200211192 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%75 Burslu) TS-1 12 12 329,68170 358,43206200210149 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 11 11 296,04797 329,47466200210758 İktisat (Tam Burslu) TM-1 3 3 331,25214 338,93056200211341 İktisat (%75 Burslu) TM-1 17 17 260,45595 311,02881200210767 İktisat (%50 Burslu) TM-1 10 10 232,08542 253,50774200210167 İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 3 337,02396 342,88655200211332 İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 19 19 263,95390 319,46661200210176 İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 6 6 244,61863 259,92484200210228 İşletme (Tam Burslu) TM-1 4 4 325,53176 333,38269200210237 İşletme (%50 Burslu) TM-1 25 25 223,28534 266,69630200210916 İşletme (%25 Burslu) TM-1 10 6 216,27205 222,19920200210194 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 335,55946 361,67675200211359 İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 20 20 260,38295 312,29612200210201 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 15 15 227,86447 243,64572200210713 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) TM-2 10 10 225,74474 258,03845200210722 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) TM-2 4 4 374,63315 396,19718200210794 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) TM-2 12 12 284,16647 318,36989200211208 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) TM-2 14 14 237,50273 278,42754200210255 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 2 2 312,95762 318,09860200211217 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 12 12 242,10286 296,39357200210264 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 6 6 224,24567 235,78343200210273 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 5 5 218,15771 227,62708200210282 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 4 4 359,15874 364,03091200210291 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 24 24 256,41766 322,01655200210943 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 7 7 230,35901 249,77856200210616 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) TM-1 2 1 237,87169 237,87169200210776 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 3 336,78820 356,82906200210785 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 15 15 243,98428 285,93598200210952 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 8 214,93767 243,56988

200210316 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 385,30529 400,35731200210325 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 26 26 264,30251 364,48529200210961 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 10 231,10706 256,90821200210343 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 371,04490 378,45317200211368 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 10 281,88678 353,29780200210352 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 12 12 228,32859 254,52330200210643 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Incarnate Word) (Ücretli) MF-4 2200210361 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5 2 217,14851 220,32761200210379 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 399,60723 418,35361

Mühendislik Fakültesi

27 / 292

Page 28: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan200210388 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 23 23 288,94848 342,78984200210988 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 17 17 221,15385 283,43661200210397 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3 1 219,75580 219,75580200210404 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 388,97411 396,42848200210413 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 15 276,76143 362,00180200210997 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 9 9 221,94903 272,79399200210661 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 360,17638 371,48523200211323 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 5 324,77108 346,87980200210837 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 17 17 217,99117 274,14801200210528 İmalat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 352,04412 371,06402200211226 İmalat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 20 20 210,53801 310,44378200210537 İmalat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 2 1 222,91453 222,91453200210422 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 23 23 244,38574 274,13174200210431 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 388,33445 396,72069200210449 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 20 313,30062 356,18468200211023 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 20 20 276,32426 313,15953200210864 Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 307,85939 334,15188200211235 Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 15 15 233,79189 292,79863200211041 Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 5 1 232,75107 232,75107200210679 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 2 2 237,51022 240,07912200210688 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 379,20895 385,18660200211314 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 5 352,08830 364,16312200210819 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 25 257,79622 308,39847200211059 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 4 4 251,50148 255,90038200210467 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 342,11597 349,98428200211244 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 17 17 250,29907 304,01164200210476 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 5 2 226,97318 234,54519200210494 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 388,68055 425,13313200210501 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 26 22 214,12348 342,10969200211077 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 4 220,69893 230,40349200210704 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 379,25343 391,50799200210828 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 15 226,29940 308,80731200211086 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 6200210555 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 381,66353 399,50474200210564 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (% 50 Burslu) MF-4 25 25 242,62818 348,53059200211095 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 5 4 225,83155 240,92427

200211102 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) YGS-6 4 4 237,03608 248,91834200211111 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 6 6 373,19622 398,98944200211253 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 22 22 271,54334 320,19785200211262 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) YGS-6 12 12 248,75124 270,22387

Sivil Havacılık Yüksekokulu

28 / 292

Page 29: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan200211129 Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (Ücretli) YGS-1 8 8 232,30645 255,66277200211138 Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-1 4 4 399,36111 421,61417200211271 Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-1 19 19 272,35619 367,27203200211289 Uçak Elektrik-Elektronik (İngilizce) (%25 Burslu) YGS-1 4 4 256,47260 272,14851200211147 Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (Ücretli) YGS-1 8 8 234,36273 382,94902200211156 Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-1 4 4 399,91721 431,27600200211298 Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-1 19 19 266,43642 299,11112200211305 Uçak Gövde - Motor (İngilizce) (%25 Burslu) YGS-1 4 4 251,56949 265,47159

200310412 İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) DİL-1 3 3 320,79568 335,60361200310421 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) DİL-1 27 11 199,98490 297,13675200310175 Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) MF-3 8200310184 Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) MF-3 3 3 329,66387 373,53543200310218 Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) MF-3 18 1 247,31283 247,31283200310509 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli) DİL-3 27 5 217,96146 278,65382200310518 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) DİL-3 3 3 358,24629 376,87163200310527 Psikoloji (Ücretli) TM-3 63 63 263,36915 373,24595200310536 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 7 394,39034 400,04036200310193 Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) TS-2 34 15 214,99995 247,37116200310209 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 6 6 334,89004 350,85782200310227 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 20 20 239,88529 330,78570

200310387 Bankacılık ve Finans (Ücretli) TM-1 12 1 201,10672 201,10672200310396 Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) TM-1 4 4 252,50754 316,69580200310439 Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) TM-1 24 5 217,13463 241,81316200310033 İktisat (Ücretli) TM-1 12200310042 İktisat (Tam Burslu) TM-1 4 4 260,27712 284,57975200310236 İktisat (%50 Burslu) TM-1 24 1 231,85489 231,85489200310139 İşletme (Ücretli) TM-1 15200310148 İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 5 235,73084 245,90131200310245 İşletme (%50 Burslu) TM-1 30 3 201,50775 219,17642200310015 Kamu Yönetimi (Ücretli) TM-2 24 1 197,86732 197,86732200310024 Kamu Yönetimi (Tam Burslu) TM-2 6 6 279,57259 310,77216200310254 Kamu Yönetimi (%50 Burslu) TM-2 30 16 214,68522 270,13369200310157 Maliye (Ücretli) TM-1 12200310166 Maliye (Tam Burslu) TM-1 4 4 272,74478 295,78224200310263 Maliye (%50 Burslu) TM-1 24 6 229,97212 236,95942200310369 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) TM-2 24 1 241,87866 241,87866200310378 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 6 6 299,64218 322,71988200310448 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 30 27 213,67825 274,07558

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)

29 / 292

Page 30: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan200310545 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli) TM-1 27200310554 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) TM-1 6 6 268,41542 302,10655200310642 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) TM-1 27 3 216,13967 228,74162

200310315 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 281,21610 301,92590200310457 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 36 4 221,06331 246,71823200310112 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) MF-4 15200310121 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 292,77245 320,09902200310272 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 30 17 205,81805 273,86094200310351 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 281,37991 290,77401200310466 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 36 6 220,88971 266,72627200310333 Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 250,55576 265,58185200310475 Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 36 1 232,74608 232,74608200310563 Harita Mühendisliği (Ücretli) MF-4 54 9 219,04918 251,63448200310572 Harita Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 277,33211 287,32890200310051 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) MF-4 72 35 219,24700 295,78617200310069 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 8 314,90680 353,98264200310096 Makine Mühendisliği (Ücretli) MF-4 15 1 227,34234 227,34234200310103 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 272,29311 345,73201200310299 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 30 3 218,08312 241,18453200310078 Mimarlık (Ücretli) MF-4 72 47 203,42376 342,46605200310087 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 8 8 379,08632 397,51557

200310581 Çocuk Gelişimi (Ücretli) TM-3 39 16 211,68787 259,24785200310599 Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 6 6 356,82759 365,28309200310633 Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 15 15 274,26871 341,43961200310606 Hemşirelik (Ücretli) MF-3 39 12 213,51084 244,11835200310615 Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 6 291,13942 303,74245200310624 Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 15 15 244,65650 290,82286

200510049 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-1 2 2 413,99072 439,99021200510058 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-1 20 20 219,27802 292,82669200511108 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) DİL-1 2 2 314,13674 318,20028200511117 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 4 4 478,14348 497,62607200511126 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 38 38 322,93717 468,89704200511144 Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) YGS-5 2 2 276,08536 303,19003200511153 Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-5 6 6 413,61829 429,85217200511162 Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-5 49 47 212,93792 361,70247200511074 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) TM-3 40 40 229,02277 307,89296200511083 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 6 422,72520 445,14490

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Eğitim Bilimleri Fakültesi

30 / 292

Page 31: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan200511092 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 20 350,53360 414,70399

200510861 Genetik ve Biyoinformatik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 3 3 426,77312 428,91708200510879 Genetik ve Biyoinformatik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 10 10 295,89069 394,90349200511338 Genetik ve Biyoinformatik (İngilizce) (%25 Burslu) MF-3 20 4 219,96074 258,70403200510631 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 10 10 351,08087 403,85140200510094 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 81 81 239,68303 423,89350200510622 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 9 9 449,04129 471,67415200510119 Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 3 408,27205 423,85915200510128 Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 10 10 296,23632 343,08417200511329 Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 20 6 212,27122 289,05776200510137 Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) TM-2 180 180 314,41846 405,41408200510146 Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 20 490,31347 515,09264

200510322 Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 7 421,66353 462,76987200510649 Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 40 40 261,33956 337,60115200511347 Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 24 20 200,26554 259,02676200511056 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 412,29785 435,20512200511065 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 20 20 284,66644 362,27339200511365 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 20 10 224,63436 270,03541200510331 İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 20 15 208,80343 273,06251200510349 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 412,91162 423,90332200510658 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 25 289,89004 376,97637200511189 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 3 395,64620 401,41566200511198 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 20 20 261,73545 291,03879200511374 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 8 221,49484 244,70131200510358 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 39 33 204,30672 295,16592200510367 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 5 5 419,65484 442,63298200510667 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 10 10 342,83630 403,13133200510385 Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 403,07178 412,52688200510394 Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 29 29 258,85380 319,92111200511356 Uluslararası Finans (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 20 13 217,23995 255,94471200510579 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) TM-1 40 32 215,10889 284,48648200510588 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 408,53530 428,94788200510597 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 9 9 344,72208 389,86591

200511453 Fotoğraf ve Video (Ücretli) TS-1 15 2 225,78036 326,18391200511462 Fotoğraf ve Video (Tam Burslu) TS-1 5 5 405,67292 421,52419200511471 Fotoğraf ve Video (%50 Burslu) TS-1 20 20 234,25864 365,77439200510164 Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 6 6 429,06969 445,00319200510173 Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 30 30 291,12343 396,15472

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim Fakültesi

31 / 292

Page 32: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan200511383 Halkla İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 20 20 229,22385 282,82019200510755 İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) TS-1 15 6 221,51620 292,59640200510764 İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 6 6 434,99351 450,10162200510773 İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 29 29 298,67587 410,80430200510191 Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 7 7 451,18510 466,03577200510207 Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 19 19 332,29242 404,46029200511392 Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 39 39 221,98676 320,48845200510216 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) TS-1 25 14 212,67300 313,57951200510225 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 6 6 452,76023 487,78443200510234 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 30 30 326,46555 409,31902200510261 Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 4 4 432,68111 445,21500200510279 Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 20 20 314,46498 422,07811200511408 Yeni Medya (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 20 14 216,96175 267,34185

200510816 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) MF-4 20 5 221,98277 238,70244200510825 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 416,57070 421,98044200510834 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 20 276,18438 408,37301200510782 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) TM-1 59 59 229,64539 289,82724200510791 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 8 8 414,92344 429,79507200511417 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 9 9 298,87203 401,47897200510401 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 70 70 269,66533 378,14753200510419 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 441,19329 448,73900200511426 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 9 9 381,45387 420,65770

200510428 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 80 57 207,00252 421,67591200510437 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 9 9 439,93666 460,26947200510888 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 60 16 227,31523 294,90011200510897 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 420,12998 444,93189200510455 Çevre Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 375,97807 391,96218200511489 Çevre Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 25 4 219,17731 292,59188200510473 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 81 48 210,95869 411,32516200510482 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 9 9 442,98551 451,63025200510491 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 68 68 299,63313 426,48645200510507 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 453,00862 462,06641200510516 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 60 34 207,66447 389,43025200510525 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 425,40887 433,21540200511435 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 54 54 234,00753 367,89260200511444 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 422,74539 430,87356200511011 İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 40 40 261,64841 419,89190200511029 İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 452,98838 456,83634200510534 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 70 62 224,69822 415,67811

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

32 / 292

Page 33: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan200510543 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 432,26440 442,89966200511205 Ulaştırma Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 25 1 225,30658 225,30658200511214 Ulaştırma Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 384,05554 403,28629200510552 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 70 42 220,35896 346,42592200510561 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 434,03640 511,87278

200510958 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) MF-3 66 66 233,85764 314,74624200510967 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) MF-3 8 8 422,86419 434,10272200511302 Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) MF-3 8 8 318,93455 358,26674200511268 Çocuk Gelişimi (Ücretli) TM-3 8 2 221,32366 257,17407200511277 Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 3 3 373,34414 385,10360200511286 Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 18 18 262,81606 305,38418200510913 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) MF-3 70 70 233,17430 340,03838200510922 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) MF-3 8 8 433,31971 437,90276200511295 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) MF-3 10 10 327,74267 358,55773200510949 Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 4 4 355,72701 377,19013200511135 Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 44 41 209,23630 264,32596200510994 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) TM-1 3 3 377,76987 391,52994200511002 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu) TM-1 20 20 246,21793 279,61743200511311 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%25 Burslu) TM-1 10200511232 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) MF-3 52 52 309,30381 527,07649200511241 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 6 6 530,13393 555,69375200511259 Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 2 2 527,42334 528,81616

101510011 Biyoloji MF-2 21 21 220,67500 272,92319101510029 Coğrafya TS-1 93 93 352,75787 377,39068 265,11630 307,14838101530218 Coğrafya (İÖ) TS-1 93 93 336,43749 352,21583101510038 Fizik MF-2 11 3 226,64346 269,66206101510047 Kimya MF-2 11 6 202,33320 267,23528101510056 Matematik MF-1 52 52 240,58570 385,54932101510489 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 31 31 302,50100 360,71350101510602 Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 293,14218 293,14218101510065 Sosyoloji TM-3 62 62 303,06471 352,03089101510074 Tarih TS-2 93 93 313,69651 374,66617101530042 Tarih (İÖ) TS-2 93 93 304,01178 322,42300101510083 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 347,82415 419,42934101530051 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 331,95200 365,67407 274,28309 326,65012

101510408 İktisat TM-1 57 57 259,87930 291,12793101530272 İktisat (İÖ) TM-1 57 57 241,15605 258,47792

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

33 / 292

Page 34: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan101510611 İktisat (KKTC Uyruklu) TM-1 1 1 225,13424 225,13424101510417 İşletme TM-1 57 57 257,76352 298,47857101530245 İşletme (İÖ) TM-1 57 57 240,74058 262,38674101510559 Maliye TM-1 52 52 279,24448 312,93081 246,36131 268,34053101530369 Maliye (İÖ) TM-1 52 52 257,49640 278,01671101510568 Uluslararası Ticaret ve Lojistik TM-1 52 52 279,32631 344,40774 238,34960 253,78980101530378 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) TM-1 52 52 258,65368 286,93281

101510532 İlahiyat YGS-4 123 123 357,62414 415,12887 353,08040 355,56928

101510092 Çevre Mühendisliği MF-4 52 52 245,72798 288,22257101530254 Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 229,94283 244,88224101510108 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 52 333,69461 387,37334 267,38990 271,97501101530306 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 304,97660 333,13937101510117 Endüstri Mühendisliği MF-4 52 52 337,75352 363,07225 255,17641 255,17641101530299 Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 308,31317 337,30583101510595 Gıda Mühendisliği MF-4 31 31 262,37127 308,03019101510126 İnşaat Mühendisliği MF-4 108 108 341,38047 364,18478 248,68051 286,19270101530087 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 108 108 318,06166 340,68132101510629 İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 319,39551 319,39551101510135 Jeoloji Mühendisliği MF-4 21 17 203,56342 245,10486101510144 Makine Mühendisliği MF-4 108 108 299,00121 335,97853 237,68611 237,68611101530078 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 108 108 276,24270 298,00826101510153 Mimarlık MF-4 52 52 396,37562 415,52567 362,63939 368,56109

101510162 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 288,62984 372,57223 271,79809 275,54521101510171 Biyoloji Öğretmenliği MF-2 21 21 228,86176 265,91756101510189 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 52 254,02375 353,31057101510198 Fizik Öğretmenliği MF-2 21 14 201,78662 248,08950101510205 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 82 82 359,41627 426,55026 312,62536 324,67453101510214 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 52 52 409,01662 463,22150 321,42412 350,59683101510223 Kimya Öğretmenliği YGS-2 21 21 276,92782 332,19646 258,07355 258,07355101510232 Matematik Öğretmenliği MF-1 21 21 358,69577 415,51416 266,38739 266,38739101510241 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 52 52 379,29506 431,66434 353,05873 355,37615101530315 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 52 52 363,27397 391,17729 345,18771 345,34412101510541 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 31 31 397,13518 407,18008 383,80720 383,80720101510259 Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 330,53177 381,23527 285,47023 287,97315101510268 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 357,59259 384,51497 267,27838 319,36978101510286 Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 399,96381 467,62367 348,94813 371,17915101510435 Tıp Fakültesi MF-3 77 77 460,69074 479,07401 456,37069 457,51784

Turizm Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Necatibey Eğitim Fakültesi

34 / 292

Page 35: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan101510586 Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-1 21 21 359,85458 380,53299 298,82179 298,82179101510577 Turizm İşletmeciliği TM-1 82 82 227,06911 277,16440101530396 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 82 82 217,59868 259,08434101510523 Turizm Rehberliği DİL-1 67 67 291,66888 366,45630101530387 Turizm Rehberliği (İÖ) DİL-1 67 67 265,49725 321,41463101510471 Veteriner Fakültesi MF-3 36 36 305,42120 339,42182 282,83113 282,83113

101510295 Ebelik YGS-2 67 67 304,25428 330,71499 273,14139 278,69934101510638 Ebelik (KKTC Uyruklu) YGS-2 1101510302 Hemşirelik YGS-2 175 175 334,14653 375,53375 313,96906 331,68347

101510462 Ekonometri TM-1 62 62 243,21995 263,66636101510647 Ekonometri (KKTC Uyruklu) TM-1 1101510365 İktisat TM-1 134 134 246,94737 294,28468 230,36182 230,36182101530184 İktisat (İÖ) TM-1 134 134 233,40049 268,37223101510374 İşletme TM-1 134 134 241,10267 284,76559101530193 İşletme (İÖ) TM-1 134 134 231,56322 257,24706101510392 Maliye TM-1 113 113 271,64348 311,53446101530209 Maliye (İÖ) TM-1 113 113 252,35541 268,46295101510383 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 113 113 298,58439 351,88112 252,36559 261,13259101510444 Uluslararası İlişkiler TM-2 62 62 288,95976 318,10530101530281 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 62 62 272,04868 288,12348

101510356 Hemşirelik YGS-2 74 74 330,94275 401,13840 302,42974 312,15464

101510453 Bankacılık ve Finans YGS-6 57 57 294,28720 358,50918 279,53588 284,99775101530324 Bankacılık ve Finans (İÖ) YGS-6 57 57 277,92697 292,98728 258,66520 260,89240101510656 Bankacılık ve Finans (KKTC Uyruklu) YGS-6 1 1 269,90198 269,90198101510426 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YGS-6 57 57 275,05119 308,59454 260,87175 260,87175101530263 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) YGS-6 57 57 261,31691 304,82720101510498 Uluslararası Ticaret YGS-6 41 41 292,99083 333,59016 292,90548 292,90548101530351 Uluslararası Ticaret (İÖ) YGS-6 41 41 275,91184 292,48319 238,07887 238,07887

101610019 Orman Endüstrisi Mühendisliği MF-4 11 2 236,97010 275,64345101610028 Orman Mühendisliği MF-4 11 11 223,44033 267,30386101610037 Peyzaj Mimarlığı MF-4 62 10 206,50446 231,30915

101610161 Sosyoloji TM-3 52 52 278,64443 311,82535101610231 Tarih TS-2 52 52 306,31384 332,46696101630129 Tarih (İÖ) TS-2 52 52 297,23756 327,13673

Bartın Orman Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

Balıkesir Sağlık Yüksekokulu

Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Balıkesir Bandırma Sağlık Y.O.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

BARTIN ÜNİVERSİTESİ

35 / 292

Page 36: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan101610179 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 331,72888 367,70792 270,46936 270,46936101630095 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 318,60767 337,62570 282,11796 282,11796

101610125 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 47 227,95827 258,65617101610249 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 47 47 315,66126 340,57301 238,54892 240,71448101610134 Sınıf Öğretmenliği TM-2 47 47 307,79696 347,11999 268,55413 269,66883101610143 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 47 47 346,23320 364,11967 233,41095 263,93696101610258 Türkçe Öğretmenliği TS-2 47 47 382,59606 399,67102 362,85705 381,93664

101610267 İstatistik MF-1 11101610197 Matematik MF-1 11 7 203,92961 290,08935101610204 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 47 47 238,09530 286,38390101630111 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ) MF-3 47 47 221,63296 249,68873

101610046 İktisat TM-1 67 67 239,12037 267,36788101630014 İktisat (İÖ) TM-1 67 67 226,37685 239,65976101610055 İşletme TM-1 67 67 232,94608 292,29744101630023 İşletme (İÖ) TM-1 67 67 224,79926 239,11771101610064 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 67 67 272,37690 304,81291 251,24853 251,24853101630032 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 67 67 254,80943 274,10077101610073 Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 57 57 251,39164 283,05722 247,45888 247,45888101630041 Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) TM-1 57 57 229,18672 262,41260

101610276 İslami İlimler YGS-4 82 82 341,02542 392,87750 313,20311 316,68087101630138 İslami İlimler (İÖ) YGS-4 41 41 335,32420 383,40758 290,95785 290,95785

101610107 Çevre Mühendisliği MF-4 52 52 212,69178 269,88784101610116 İnşaat Mühendisliği MF-4 52 52 300,16954 322,33425101630086 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 286,53850 300,13057101610082 Makine Mühendisliği MF-4 52 52 257,55340 315,99018101630059 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 245,96966 259,62000101610091 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 47 47 222,39384 239,19644101630068 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 26 197,50428 239,30237101610188 Tekstil Mühendisliği MF-4 11 5 220,47887 241,55469

200610012 Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 24 24 423,92874 443,70383200611197 Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 3 3 451,76512 453,62141200610021 Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 1 1 449,72196 449,72196200610833 Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 2 2 445,18112 446,93279

200610057 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) MF-1 5

Mühendislik Fakültesi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Eğitim Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

36 / 292

Page 37: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan200611213 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-1 2 2 379,91093 385,15707200610066 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 9 9 289,81494 369,85097200610075 İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) DİL-1 13 9 202,81597 279,16130200611222 İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) DİL-1 3 3 427,74573 436,44925200610084 İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) DİL-1 6 6 376,34957 393,60177200610869 İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) DİL-1 10 10 290,06085 353,24255200610118 Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) YGS-5 21 21 281,61585 337,03454200611249 Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS-5 3 3 389,00727 392,05729200610127 Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) YGS-5 8 8 353,75040 377,71777200610815 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) TM-3 24 24 312,10471 356,13435200611258 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 3 3 409,69334 411,29654200611188 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 5 5 382,66404 393,20849200610136 Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) TM-2 17 17 221,21685 268,09584200611267 Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 3 3 339,19889 352,74958200610145 Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 10 10 293,28350 312,48074200610172 Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) TS-2 12 12 271,41430 320,91313200611285 Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) TS-2 3 3 419,30816 425,48481200610181 Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) TS-2 5 5 354,03556 371,05926200610912 Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) TS-2 5 5 324,73909 340,65376

200611294 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) DİL-1 3 3 397,85891 411,48704200610206 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) DİL-1 27 27 266,88196 339,01257200611576 Psikoloji (Ücretli) TM-3 22 22 334,06395 399,19907200611585 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 3 3 423,07775 436,97468200611664 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 5 5 399,82798 413,37703200611725 Sosyoloji (Ücretli) TM-3 20 6 219,99621 236,13673200611734 Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 3 3 328,96840 347,38468200611743 Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 2 2 305,69817 340,42409200611752 Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 5 5 228,23899 255,02902200610233 Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) TS-2 10 10 250,05610 262,71814200611319 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 3 3 381,25634 399,72460200610242 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 8 8 317,77029 344,20738200610939 Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 9 9 264,92707 314,55947

200611682 Mimarlık (Ücretli) MF-4 22 22 317,13483 369,09304200611691 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 3 3 427,97924 431,77363200611707 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 3 3 412,70606 427,77609200611716 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 2 2 373,99815 407,09140200610278 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 97 97 366,44080 395,73567200611328 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 12 428,64854 436,94347200610287 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 3 3 420,40807 426,33635

Fen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

37 / 292

Page 38: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan200611161 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 8 8 397,40508 405,74291

200610296 İktisat (Ücretli) TM-1 10 3 210,44721 244,29560200611337 İktisat (Tam Burslu) TM-1 6 6 351,16068 367,33875200610303 İktisat (%50 Burslu) TM-1 8 8 293,97714 320,05607200610948 İktisat (%25 Burslu) TM-1 16 11 212,71550 252,98587200610312 İşletme (Ücretli) TM-1 32 19 209,21571 241,91301200611346 İşletme (Tam Burslu) TM-1 8 8 337,69377 362,32902200610321 İşletme (%50 Burslu) TM-1 10 10 301,78643 323,92990200610957 İşletme (%25 Burslu) TM-1 20 20 242,83407 283,98647200610339 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) TM-2 45 45 225,46810 284,53722200611355 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 6 6 377,13613 391,28842200610348 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 4 4 327,05226 350,47655200610966 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) TM-2 5 5 295,33862 325,91754200611637 Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Ücretli) TM-1 6200611646 Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 3 3 301,88045 308,68865200611673 Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 14 10 199,60547 254,36506200611655 Teknoloji ve Bilgi Yönetimi (%25 Burslu) TM-1 7

200610393 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) TS-1 24 24 236,70229 277,80202200611364 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) TS-1 3 3 384,15183 389,59620200610975 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) TS-1 3 3 280,22723 304,43228200610418 İletişim Tasarımı (Ücretli) TS-1 15 15 229,94459 270,97090200611373 İletişim Tasarımı (Tam Burslu) TS-1 3 3 402,80839 419,73287200610427 İletişim Tasarımı (%50 Burslu) TS-1 3 3 336,10255 340,86884200610984 İletişim Tasarımı (%25 Burslu) TS-1 9 9 276,22755 322,53386200610436 Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) TS-1 24 24 241,17692 307,99523200611382 Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) TS-1 3 3 398,73579 426,12161200610993 Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) TS-1 3 3 323,00549 330,25078

200610454 Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) MF-4 16 5 226,00776 249,00162200611391 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 396,71038 432,29865200610463 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 4 4 369,60115 378,67972200611001 Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 16 16 250,61255 316,65826200610472 Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) MF-4 22 9 200,58216 254,45560200611407 Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 413,42834 422,73550200610481 Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 5 5 363,86083 387,66248200611019 Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 18 18 259,06218 354,60944200610499 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) MF-4 16 16 222,39532 276,86201200611416 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 416,95639 419,03797200610506 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 4 4 374,68523 383,47266

İletişim Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

38 / 292

Page 39: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan200611028 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 16 16 279,57986 353,09276200610515 Endüstri Mühendisliği (Ücretli) MF-4 16 16 246,32837 295,68601200611425 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 400,65787 425,54614200610524 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 4 4 363,18137 372,62581200611037 Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 16 16 296,79253 341,05737200610533 Makine Mühendisliği (Ücretli) MF-4 16 15 215,82324 276,44796200611434 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 391,81522 396,17134200610542 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 4 4 346,75408 369,48773200611046 Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 16 16 287,29821 344,24645

200610551 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) MF-3 26 26 320,43739 393,75814200611443 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) MF-3 3 3 421,98361 423,88721200610569 Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) MF-3 3 3 412,31592 416,09125200610578 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) MF-3 32 32 350,62787 410,94412200611452 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) MF-3 4 4 435,01556 437,68603200610587 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) MF-3 4 4 418,88549 424,26069200610648 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Ücretli) MF-3 35 35 246,95277 287,04657200610596 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) MF-3 5 5 336,05780 345,69020200611558 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) MF-3 3 3 317,82205 322,24662200611567 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) MF-3 7 7 290,68497 310,21538200610603 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) TM-1 12 1 214,77964 214,77964200611461 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) TM-1 3 3 339,83090 376,30282200610612 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) TM-1 6 6 296,98385 325,47290200611064 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) TM-1 9 8 217,81018 279,92574200610621 Sosyal Hizmet (Ücretli) TM-3 21 21 251,52609 304,26934200611479 Sosyal Hizmet (Tam Burslu) TM-3 3 3 387,79640 389,81487200610639 Sosyal Hizmet (%50 Burslu) TM-3 3 3 374,95051 375,96101200611073 Sosyal Hizmet (%25 Burslu) TM-3 3 3 331,73898 353,86203200610657 Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 41 41 449,48909 480,85235200611488 Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 5 5 493,98678 522,77625200610666 Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 4 4 485,11594 488,71274

200610675 Bankacılık ve Finans (Ücretli) TM-1 2200611497 Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) TM-1 5 5 323,38229 330,86476200610684 Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) TM-1 12 12 245,67198 296,14359200611082 Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) TM-1 16 4 222,84065 237,37305200610693 Muhasebe ve Finansal Yönetim (Ücretli) TM-1 2200611504 Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) TM-1 5 5 311,68933 337,54605200610709 Muhasebe ve Finansal Yönetim (%50 Burslu) TM-1 12 12 222,25789 292,23073200611091 Muhasebe ve Finansal Yönetim (%25 Burslu) TM-1 16 1 201,07834 201,07834200610718 Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Ücretli) TM-1 2

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Ticari Bilimler Fakültesi

39 / 292

Page 40: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan200611513 Sigortacılık ve Risk Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 5 5 298,96189 329,55520200610727 Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 12 12 219,76088 265,84136200611107 Sigortacılık ve Risk Yönetimi (%25 Burslu) TM-1 16 2 209,11345 222,91117200610736 Turizm ve Otelcilik (Ücretli) TM-1 2200611522 Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) TM-1 2 2 289,31358 291,60320200610745 Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) TM-1 16 8 204,60170 247,61955200610754 Uluslararası Ticaret (Ücretli) TM-1 20 4 214,29941 222,72350200611531 Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) TM-1 7 7 332,59492 354,11073200610763 Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) TM-1 20 20 272,77915 298,30254200611125 Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) TM-1 23 23 222,08925 258,91648200610772 Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) TM-1 2200611549 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) TM-1 3 3 357,01335 383,61275200610781 Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) TM-1 11 11 249,89347 344,45238200611134 Yönetim Bilişim Sistemleri (%25 Burslu) TM-1 14 7 219,96614 240,47747

101710257 Arkeoloji TM-3 26 26 234,27025 278,66917101710045 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım TM-1 41 41 263,37186 341,36726 235,76411 235,76411101710115 Sanat Tarihi TS-2 41 41 281,58786 333,80366101730094 Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 41 41 272,23817 297,20094101710124 Sosyoloji TM-3 52 52 280,79356 362,80291101710081 Tarih TS-2 62 62 301,05783 428,58434101730076 Tarih (İÖ) TS-2 62 62 294,67536 328,07059101710266 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 41 335,91695 364,11892 274,14271 274,14271

101710106 Sinema ve Televizyon TS-1 26 26 295,41803 415,91820 234,96513 234,96513

101710178 İşletme TM-1 41 41 229,55284 329,43582101730146 İşletme (İÖ) TM-1 41 41 197,30900 271,33257

101710133 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 31 31 267,03019 353,13581101730101 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 31 31 252,14256 337,59916101710063 Jeoloji Mühendisliği MF-4 21 9 207,21128 255,37108101710027 Makine Mühendisliği MF-4 52 52 238,63359 320,48367101730022 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 229,97819 302,09607101710187 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 41 6 204,57999 229,86151101710142 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği MF-4 31 31 289,19485 388,07465101730119 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İÖ) MF-4 31 31 261,65996 342,43676

101710221 Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 36 36 220,99526 331,28889101730173 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 20 201,06274 356,68495

Güzel Sanatlar Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

BATMAN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi

40 / 292

Page 41: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan101710239 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 16 1 230,77096 230,77096101730182 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 16 1 207,38011 207,38011101710151 İmalat Mühendisliği MF-4 15 3 214,04334 225,25385101710169 İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 7101710196 Otomotiv Mühendisliği MF-4 15 15 222,25453 380,68017101710203 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 7

101710212 Hemşirelik YGS-2 41 41 343,71113 408,27429 309,42195 309,42195

101710248 Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 41 41 241,50420 353,23198

101810017 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 93 23 203,02578 256,82087101810114 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 292,73023 322,05276101810141 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 41 41 385,55944 394,02494 378,87151 378,87151101830127 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 41 41 381,15046 385,40565 361,70377 361,70377101810026 Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 93 295,40259 336,76962 261,65458 264,11314101810123 Türkçe Öğretmenliği TS-2 41 41 375,07284 447,13246 343,04351 343,04351

101810098 İktisat TM-1 113 113 226,96392 269,39985101830093 İktisat (İÖ) TM-1 113 53 197,26855 239,91690101810105 İşletme TM-1 113 113 218,65165 268,67974101830109 İşletme (İÖ) TM-1 113 29 199,30586 231,88336

101810132 İlahiyat YGS-4 144 144 339,47427 371,65660 318,26748 326,68316101830118 İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 103 334,92138 374,00469 295,32407 309,79649

101810062 Gıda Mühendisliği MF-4 52 52 217,75260 279,53075101830066 Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 7 199,12912 251,05984101810071 İnşaat Mühendisliği MF-4 62 62 278,67891 352,39958101830075 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 268,92461 277,42691 228,71648 228,71648101810089 Makine Mühendisliği MF-4 62 62 237,79765 261,00402101830084 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 231,66842 355,36038

200710029 İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) DİL-1 6 6 421,83026 467,28434200710453 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) DİL-1 54 54 243,83690 409,80427200710383 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 6 6 457,56164 472,24405200710629 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 54 54 293,88834 434,06285200710408 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) DİL-3 6 6 430,58264 460,78908200710638 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu) DİL-3 54 54 263,50549 371,81711

Fen-Edebiyat Fakültesi

BAYBURT ÜNİVERSİTESİBayburt Eğitim Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Sağlık Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

41 / 292

Page 42: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan200710056 Psikoloji (Ücretli) TM-3 85 85 269,78911 349,25147200710065 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 10 10 412,60260 419,86438200711248 Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 7 7 340,95138 376,60517200711257 Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 63 63 225,61751 330,99427200711399 Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 6 344,81969 366,98387200711406 Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 54 29 206,16142 291,67773200710444 Tarih (Tam Burslu) TS-2 7 7 359,10839 377,82056200710798 Tarih (%50 Burslu) TS-2 63 63 256,94296 348,01314200710083 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 7 7 375,77366 383,88191200710489 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 63 63 278,19451 351,48373

200710126 Sinema ve Televizyon (Türkçe) (Tam Burslu) TS-1 8 8 392,91803 431,65902200710505 Sinema ve Televizyon (Türkçe) (%50 Burslu) TS-1 72 72 286,56340 360,58368200710108 Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) TS-1 8 8 398,76439 418,34829200710498 Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) TS-1 72 72 273,62297 336,97702200710762 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 162 162 310,34222 387,56379200710771 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 18 418,79565 430,55270

200710144 Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) TM-1 7 7 310,79021 320,16477200710514 Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) TM-1 63 45 204,00013 275,41041200711503 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 315,49915 330,66762200711512 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 54 33 198,09026 269,40873200711372 Girişimcilik (Tam Burslu) TM-1 6 6 290,83881 314,35664200711381 Girişimcilik (%50 Burslu) TM-1 54 3 222,39493 233,22672200710656 İktisat (Türkçe) (Tam Burslu) TM-1 7 7 312,68639 325,37451200710665 İktisat (Türkçe) (%50 Burslu) TM-1 63 35 202,76610 276,86048200710162 İktisat (Tam Burslu) TM-1 7 7 318,74816 339,13672200710523 İktisat (%50 Burslu) TM-1 63 32 206,03615 267,27431200710205 İşletme (Tam Burslu) TM-1 8 8 313,96880 349,94925200710541 İşletme (%50 Burslu) TM-1 72 72 215,94305 293,71069200710189 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 7 343,66258 359,04231200710532 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 63 63 220,61041 290,85676200711187 İşletme (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TM-1 27 2 206,83614 245,08350200711196 İşletme (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) TM-1 3 3 316,89849 404,51513200711521 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) TM-2 6 6 355,10388 360,05700200711539 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) TM-2 54 54 242,48999 308,76724200710223 Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) TM-1 7 7 290,20880 313,68024200710559 Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) TM-1 63 13 199,49178 257,61817200710241 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 6 6 366,21719 377,01555200710568 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 54 54 251,81988 309,94756200710426 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu) TM-1 7 7 332,57421 380,55624

Güzel Sanatlar Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

42 / 292

Page 43: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan200710577 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) TM-1 63 63 229,41039 306,80402200710268 Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) TM-1 7 7 330,60511 354,35360200710586 Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) TM-1 63 63 233,49929 311,45345200710286 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) TM-1 7 7 350,18549 388,63209200710595 Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) TM-1 63 63 223,15755 277,69521200711203 Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TM-1 27 23 210,85361 307,87273200711212 Yönetim Bilişim Sistemleri (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) TM-1 3 3 331,10165 387,29313

200710895 Görsel İletişim (Tam Burslu) TS-1 9 9 375,87198 400,38595200710902 Görsel İletişim (%50 Burslu) TS-1 76 76 240,49549 374,73039200710868 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) TS-1 9 9 404,98817 446,42542200710877 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) TS-1 76 76 291,17087 369,16741200711133 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Tam Burslu) TS-1 9 9 372,65554 409,57309200711142 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 Burslu) TS-1 81 81 250,54405 337,58446200711284 Yeni Medya (Tam Burslu) TS-1 8 8 379,91760 398,17754200711293 Yeni Medya (%50 Burslu) TS-1 72 72 253,42639 339,00565200711487 Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 6 6 397,99805 413,21135200711496 Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 54 54 235,42331 342,01671

200710302 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 11 11 373,80443 386,62663200710602 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 99 99 219,60345 327,90781200710329 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 7 7 376,72741 383,41856200710805 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 63 25 212,51136 312,60435200710717 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 8 383,65534 400,00967200710726 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 72 72 243,80490 348,77259200711469 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 389,23390 402,80837200711478 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 54 54 249,39348 329,58177200711054 Enerji Sistemleri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 357,46639 380,43585200711063 Enerji Sistemleri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 54 12 223,70687 293,95301200710674 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) MF-4 35 15 206,18560 236,68860200710683 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 9 9 383,38314 408,55329200711009 İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 46 46 242,49463 313,22417200711548 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 24 1 235,85141 235,85141200711557 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 387,30779 398,03113200711566 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 30 282,96840 352,93966200711099 İşletme Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 8 374,82101 392,39468200711106 İşletme Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 72 45 200,14257 328,02359200710347 Kimya Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 342,58937 346,87258200710814 Kimya Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 54 14 225,71060 305,14916200710832 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 8 364,29275 375,95346200710841 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 72 72 221,44444 281,15571

İletişim Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

43 / 292

Page 44: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan200711442 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 367,66026 407,88018200711451 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 54 37 215,18456 312,69008200710356 Mimarlık (Ücretli) MF-4 70 57 200,87149 288,99402200710365 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 12 12 411,30188 426,51288200711036 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 38 38 289,22117 376,28365200711424 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 35 24 217,94087 289,08761200711415 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 421,93998 434,43941200711433 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 19 19 299,09754 367,21577200710744 Yazılım Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 8 370,67251 380,23662200710753 Yazılım Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 72 43 204,31024 291,22768

200711318 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Tam Burslu) YGS-4 7 7 398,79563 420,58937200711327 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (%50 Burslu) YGS-4 63 63 312,09807 387,67084200711345 Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (Tam Burslu) YGS-6 6 6 345,62408 390,68782200711354 Sermaye Piyasaları ve Portföy Yönetimi (%50 Burslu) YGS-6 54 54 199,02955 277,55980

200910045 Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 24 24 411,62738 430,06511200910054 Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 12 12 459,63476 515,37381200910063 Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 12 12 444,59190 458,01667200910381 Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 12 12 431,01424 443,67445200910072 Eczacılık Fakültesi (Ücretli) MF-3 20 20 359,68874 387,80029200910081 Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 10 10 434,30643 449,32590200910099 Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 10 10 410,20934 424,60765200910399 Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 10 10 389,63375 408,30336

200910442 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) MF-3 12 12 344,51756 381,58579200910451 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) MF-3 6 6 420,15203 438,31355200910469 Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) MF-3 6 6 404,87728 409,89992200910478 Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) MF-3 6 6 382,15765 394,89559200910133 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) MF-3 16 16 325,78151 384,09603200910142 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) MF-3 8 8 439,95563 457,87408200910151 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) MF-3 8 8 412,47755 431,21581200910406 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) MF-3 8 8 391,50345 409,00345200910106 Hemşirelik (Ücretli) MF-3 20 20 252,16895 284,33789200910115 Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 10 10 373,03995 405,44659200910124 Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 10 10 318,51926 349,49735200910415 Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 10 10 295,81258 316,64708200910318 Odyoloji (Ücretli) MF-3 16 16 279,61722 324,84717200910327 Odyoloji (Tam Burslu) MF-3 8 8 425,66617 429,42439200910336 Odyoloji (%50 Burslu) MF-3 8 8 400,95264 419,19815200910424 Odyoloji (%25 Burslu) MF-3 8 8 338,99549 378,24722

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

44 / 292

Page 45: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan200910345 Sağlık Yönetimi (Ücretli) TM-1 12 12 247,02613 290,71438200910354 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 6 6 359,60396 371,09847200910363 Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 6 6 333,65622 358,48040200910433 Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) TM-1 6 6 301,16056 325,24748200910018 Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 40 40 440,62746 460,02861200910027 Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 20 20 494,83656 542,57442200910036 Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 20 20 479,91141 493,14817200910372 Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 20 20 461,35086 476,49347

101910167 Arkeoloji TM-3 47 47 229,99455 260,18495101910097 Coğrafya TS-1 47 47 339,59814 356,71582101930056 Coğrafya (İÖ) TS-1 47 47 332,88855 342,02706101910104 Matematik MF-1 21 21 213,58734 256,38591101910122 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 47 47 241,92697 288,22897101910113 Tarih TS-2 47 47 305,47307 339,76583101930065 Tarih (İÖ) TS-2 47 47 301,20253 313,83463101910158 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 336,22656 355,53643

101910185 Endüstri Ürünleri Tasarımı MF-4 21 21 224,76870 283,14938

101910016 İktisat TM-1 123 123 238,46175 265,60085101930029 İktisat (İÖ) TM-1 123 123 224,32112 243,40267101910025 İşletme TM-1 123 123 233,42576 272,37332101930038 İşletme (İÖ) TM-1 123 123 221,50823 249,87158101910149 Maliye TM-1 77 77 263,18992 293,93946101930074 Maliye (İÖ) TM-1 77 77 243,53559 262,75256101910255 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 123 123 271,81143 338,83317 230,50528 237,05897101930092 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 123 123 251,56610 278,03515101910228 Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 41 41 257,57902 324,33760 250,31801 250,31801101930083 Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) TM-1 41 41 234,14698 257,52185

101910052 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 41 41 280,89078 354,65109 264,27497 264,27497101910043 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 52 282,31697 310,53067101910131 İnşaat Mühendisliği MF-4 47 47 312,75406 347,76306 281,03169 281,03169101910061 Kimya ve Süreç Mühendisliği MF-4 41 41 228,15754 254,59355101910079 Makine ve İmalat Mühendisliği MF-4 41 41 250,06499 280,94629

101910194 Bahçe Bitkileri MF-2 11 4 201,65249 236,29786101910201 Tarla Bitkileri MF-3 31 9 220,67666 261,26064

Mühendislik Fakültesi

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

45 / 292

Page 46: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan101910219 Çocuk Gelişimi YGS-5 41 41 365,23457 384,91984 357,95754 357,95754101910176 Hemşirelik YGS-2 52 52 326,95201 350,51096 287,99440 294,31267

101910237 Muhasebe ve Denetim YGS-6 41 41 271,85212 345,20026 265,20953 265,20953101910246 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YGS-6 41 41 255,72991 274,78672 236,67503 236,67503

102010031 Biyoloji MF-2 11102010137 Felsefe TM-3 62 62 248,10155 292,80895102030105 Felsefe (İÖ) TM-3 62 62 247,98511 269,01764102010049 Fizik MF-2 11102010101 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 57 57 284,78992 370,09195102030071 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 57 57 259,12678 284,36926102010058 Kimya MF-2 11102010243 Kürt Dili ve Edebiyatı TS-2 52 52 333,06285 431,66585102010119 Matematik MF-1 11 2 223,33082 225,79927102010234 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 41 41 220,03677 283,85921102010288 Psikoloji TM-3 31 31 395,46328 401,46449 379,16169 379,16169102010191 Sosyal Hizmet TM-3 108 108 371,53155 385,31401 341,99016 356,98793102030132 Sosyal Hizmet (İÖ) TM-3 108 108 366,29884 371,51056 319,50244 334,57033102010128 Sosyoloji TM-3 57 57 278,13047 352,70438102030098 Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 57 264,32651 296,73005102010067 Tarih TS-2 57 57 295,80792 318,61363102030062 Tarih (İÖ) TS-2 57 57 290,19139 315,13982102010094 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 323,98487 399,84899 235,81584 312,67840102030053 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 316,20045 348,27951102010252 Zaza Dili ve Edebiyatı TS-2 31 31 285,86618 351,58233

102010182 İktisat TM-1 62 62 205,67297 268,04255102030123 İktisat (İÖ) TM-1 62 22 199,22865 231,92360102010076 İşletme TM-1 57 54 200,15365 259,14624102030044 İşletme (İÖ) TM-1 57 9 209,56018 223,54782102010146 İlahiyat Fakültesi YGS-4 123 123 344,42360 428,97976 314,59167 325,18853102030114 İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 103 103 334,16849 392,63061 294,77922 305,27762

102010279 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 52 244,06238 277,92828102010173 İnşaat Mühendisliği MF-4 62 62 282,27941 375,62541102010216 Makine Mühendisliği MF-4 62 62 229,45021 279,59225102030141 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 225,04722 282,12305102010225 Veteriner Fakültesi MF-3 52 52 257,63653 269,98805 229,89998 229,89998

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi

46 / 292

Page 47: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan102010085 Bahçe Bitkileri MF-2 21 8 217,25109 249,40164102010207 Bitki Koruma MF-2 41 41 220,83685 248,83615102010013 Tarla Bitkileri MF-3 31 14 198,53925 253,83850

102010261 İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 103 103 266,71706 306,85897 248,67335 248,67335102030159 İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 103 103 250,34020 331,91452

207610099 Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 5 5 429,93357 437,39481207610106 Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 45 45 348,89039 394,55390207610133 Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 6 450,47416 453,73272207610142 Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 54 54 389,90964 436,14459

207610151 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 6 6 400,50993 423,53572207610169 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) TM-3 54 54 255,46959 346,56240207610178 Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS-6 5 5 356,90264 365,46135207610187 Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%25 Burslu) YGS-6 45 31 205,60372 278,04273207610072 Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS-4 6 6 393,12016 419,89578207610081 Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) YGS-4 54 54 303,73510 384,94925

207610115 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 4 4 417,20835 450,06406207610124 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 36 24 218,25410 370,99740

207610036 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Tam Burslu) MF-3 4 4 303,02606 314,67542207610045 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (%50 Burslu) MF-3 36 8 206,61223 241,77369207610239 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) MF-3 6 6 417,68294 419,47950207610248 Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) MF-3 54 54 280,12256 389,12624207610257 Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 5 5 361,57139 377,42650207610266 Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 45 45 255,04968 320,19280207610196 Dil ve Konuşma Terapisi (Tam Burslu) MF-3 6 6 404,35490 414,50667207610203 Dil ve Konuşma Terapisi (%25 Burslu) MF-3 54 17 214,68937 385,49861207610054 Ergoterapi (Tam Burslu) MF-3 5 5 399,68460 417,56891207610063 Ergoterapi (%25 Burslu) MF-3 45 25 218,14052 367,14168207610212 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) MF-3 6 6 433,98065 444,09873207610221 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) MF-3 54 54 301,52729 392,62700207610336 Gerontoloji (Tam Burslu) MF-3 5 5 358,75400 368,07324207610345 Gerontoloji (%25 Burslu) MF-3 45 1 271,75076 271,75076207610293 Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 6 347,23610 390,73626207610309 Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 54 45 205,85163 286,50272207610318 Odyoloji (Tam Burslu) MF-3 6 6 422,29451 441,36468207610327 Odyoloji (%25 Burslu) MF-3 54 54 224,80646 382,01372207610275 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 5 5 342,41446 369,70186

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Eğitim Fakültesi

47 / 292

Page 48: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan207610284 Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) TM-1 45 45 221,40339 279,64956207610018 Sosyal Hizmet (Tam Burslu) TM-3 4 4 381,44645 385,57353207610027 Sosyal Hizmet (%25 Burslu) TM-3 36 36 243,81678 363,67244

102110145 İstatistik MF-1 11 1 259,31367 259,31367102110039 Matematik MF-1 11 3 226,91634 249,85036102110048 Tarih TS-2 47 47 299,04973 335,09483102130016 Tarih (İÖ) TS-2 47 47 290,07178 330,69706 264,50497 264,50497102110084 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 324,35009 356,95046102130043 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 47 47 316,16003 329,06084

102110118 İktisat TM-1 41 41 221,37708 291,60118

102110075 Çevre Mühendisliği MF-4 47 17 210,86394 252,12432102110127 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 41 41 250,73663 280,89561102110021 İnşaat Mühendisliği MF-4 47 47 285,25457 388,11025102130025 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 270,18740 379,03825102110136 Makine Mühendisliği MF-4 41 41 230,76988 257,74544

102110109 Beslenme ve Diyetetik YGS-2 31 31 419,76993 462,81564 395,86933 395,86933102110012 Hemşirelik YGS-2 36 36 328,68643 407,18188 307,98106 307,98106102110093 Sosyal Hizmet YGS-5 47 47 378,83392 414,43581 333,57375 342,03367

102210011 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) YGS-1 62 62 398,78775 470,15057 364,82098 387,06810102210029 Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) MF-2 52 52 363,72453 419,29379 306,71677 313,82084102210038 Fizik Öğretmenliği (İngilizce) MF-2 21 21 349,46387 409,63959 277,10780 277,10780102210047 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) MF-1 52 52 434,70158 476,84362 400,30693 422,60651102210056 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL-1 93 93 500,60048 544,99574 496,58437 498,47278102210065 Kimya Öğretmenliği (İngilizce) YGS-2 21 21 397,76162 472,75969 372,81572 372,81572102210074 Matematik Öğretmenliği (İngilizce) MF-1 21 21 451,51236 502,23500 413,47463 413,47463102210083 Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) YGS-5 62 62 431,06660 469,03450 387,28133 409,34208102210092 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) TM-3 72 72 451,40415 483,79060 420,79539 435,67650

102210108 Çeviribilim (İngilizce) DİL-1 52 52 492,65940 535,00019 485,96153 491,54692102210117 Felsefe (İngilizce) TM-3 41 41 434,00102 465,81913 400,93477 400,93477102210126 Fizik (İngilizce) MF-2 36 36 412,27270 508,31867 370,68498 370,68498102210135 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL-1 52 52 484,45592 540,57144 480,68562 480,94930102210144 Kimya (İngilizce) MF-2 41 41 417,06127 492,58083 391,20237 391,20237102210153 Matematik (İngilizce) MF-1 31 31 447,33938 522,37307 429,02304 429,02304

Sağlık Yüksekokulu

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

48 / 292

Page 49: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan102210162 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) MF-3 41 41 450,63484 504,11576 419,12638 419,12638102210392 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-3 1102210171 Psikoloji (İngilizce) TM-3 52 52 484,01285 521,78625 473,67585 479,03734102210189 Sosyoloji (İngilizce) TM-3 52 52 466,21354 545,82736 454,88872 460,26245102210198 Tarih (İngilizce) TS-2 52 52 469,68142 511,16317 400,57928 421,63830102210205 Türk Dili ve Edebiyatı (İngilizce) TS-2 52 52 454,23684 517,64621 425,44124 441,95116

102210214 İktisat (İngilizce) TM-1 113 113 483,10716 539,94257 478,13242 480,32523102210223 İşletme (İngilizce) TM-1 113 113 493,05485 544,50119 485,77868 492,57981102210232 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 98 98 481,09221 538,56934 463,44639 475,20937

102210277 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 77 77 519,22798 552,97862 511,24533 512,05210102210286 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 77 77 531,70049 569,31722 530,70333 531,03883102210295 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 62 62 526,08225 564,32999 523,95415 524,88852102210302 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 62 62 498,06228 516,10730 488,95990 490,67411102210311 Kimya Mühendisliği (İngilizce) MF-4 52 52 473,10631 501,57623 439,18842 465,13794102210329 Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 62 62 515,19320 546,53632 497,73729 507,59928

102210365 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) YGS-6 62 62 436,58814 473,03360 338,46786 361,98757102210374 Uluslararası Ticaret (İngilizce) YGS-6 62 62 475,50960 516,52584 408,22359 448,52817102210383 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) YGS-6 62 62 474,61730 521,54110 383,82758 405,65857

102310231 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 52 225,35533 242,44490102310249 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 52 52 363,97558 385,33114 347,16274 347,87230102330147 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 52 52 357,23227 390,27926 343,64162 346,41569102310258 Sınıf Öğretmenliği TM-2 52 52 299,18851 354,42898 247,54200 264,98013

102310028 Fizik MF-2 11 1 233,20984 233,20984102310037 Kimya MF-2 11102310046 Matematik MF-1 11 6 201,68657 251,22801102310267 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 11 11 231,41944 252,68114102310055 Tarih TS-2 82 82 298,94451 377,19638102330068 Tarih (İÖ) TS-2 82 82 292,91592 329,37276 284,52682 284,52682102310064 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 324,62590 386,71503 280,37798 280,37798102330077 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 316,85071 325,07751

102310143 İktisat TM-1 82 82 233,78823 278,52826102330086 İktisat (İÖ) TM-1 82 82 213,48120 234,47167102310073 İşletme TM-1 82 82 229,72526 254,86652102330014 İşletme (İÖ) TM-1 82 82 201,74297 228,37560

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

49 / 292

Page 50: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

102310197 İlahiyat YGS-4 123 123 348,27035 388,36071 332,60265 333,78228102330129 İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 103 335,92189 373,68604 285,81389 290,39867

102310188 Biyosistem Mühendisliği MF-4 11 4 224,00482 244,27064102310161 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 52 265,46460 324,99609102330156 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 249,96656 290,95765102310082 İnşaat Mühendisliği MF-4 67 67 292,37260 353,69189102330023 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 67 279,04248 349,79777102310125 Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 3 224,17451 234,87742102310091 Makine Mühendisliği MF-4 88 88 245,16878 260,42034102330032 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 88 236,66930 362,40053102310107 Mimarlık MF-4 41 41 377,44895 403,21952 356,16274 356,16274102310116 Şehir ve Bölge Planlama MF-4 41 41 245,49760 258,12433102310152 Tıp Fakültesi MF-3 57 57 467,34153 477,54818 458,96586 464,33311

102310213 Bahçe Bitkileri MF-2 31102310204 Bitki Koruma MF-2 31 31 220,05814 234,02822102310179 Tarla Bitkileri MF-3 31 6 203,42567 271,42295

102310134 Hemşirelik YGS-2 74 74 318,48037 392,77431 300,18784 306,76027

205910375 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 328,40396 346,75485205910384 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 35 4 218,88239 251,46768205910393 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10205910012 İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 6 308,26471 335,02642205910021 İşletme (%50 Burslu) TM-1 18 15 211,97620 248,03227205910039 İşletme (%25 Burslu) TM-1 34 1 230,71152 230,71152205910409 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 344,84976 380,35063205910418 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 35 12 215,50836 289,20396205910427 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10205910048 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 5 5 370,58249 388,05630205910057 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 25 25 229,69428 363,88227205910066 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 10 8 215,20992 249,25931205910436 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 330,84538 349,85356205910445 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 35 33 214,90024 304,56898205910454 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 1 212,61493 212,61493

205910199 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 363,66863 374,10790205910206 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 46 46 254,07051 344,50846

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

50 / 292

Page 51: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan205910215 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 8 8 248,06564 264,14537205910075 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 6 402,93829 424,84197205910084 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 33 33 320,57536 402,75862205910093 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 19 19 285,94525 318,31682

205910251 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 368,96925 428,04743205910269 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 12 206,98254 311,93445205910278 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10205910109 Elektrik-Elektronik Mühendisliği(Tam Burslu) MF-4 6 6 368,27958 397,42712205910118 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 33 9 219,44359 323,04825205910127 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 19 1 222,92504 222,92504205910312 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 359,44066 415,24581205910321 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 17 228,76734 334,65800205910339 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10205910287 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 382,90228 400,14834205910296 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 35 214,62190 311,83400205910303 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 1 254,93761 254,93761205910163 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 360,43745 374,46780205910181 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 33 33 238,76737 336,74598205910172 İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 19 14 210,22480 288,60361205910348 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 350,22963 383,20881205910357 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 35 220,25232 316,40363205910366 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 1 232,52809 232,52809205910136 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 327,68893 379,05805205910145 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 33 25 214,79932 331,63847205910154 Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 19 1 236,96990 236,96990205910224 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 351,56176 411,01370205910233 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 16 226,98028 343,03345205910242 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10

102410063 İnşaat Mühendisliği MF-4 31 31 366,27822 392,22328 323,41493 323,41493102410054 Kimya Mühendisliği MF-4 31 31 284,29188 345,50439102410018 Makine Mühendisliği MF-4 47 47 348,91900 371,73211 265,27002 285,26009102410036 Mekatronik Mühendisliği MF-4 47 47 352,45102 386,01636 284,46934 304,87116102410045 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 47 47 280,01225 326,09726

110310568 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi TM-1 57 57 285,33855 359,16110110310586 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (KKTC Uyruklu) TM-1 1110310383 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 52 52 442,12217 448,44420 426,97869 429,02709

Mühendislik Fakültesi

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİDoğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)Denizcilik Fakültesi

51 / 292

Page 52: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

110310514 Arkeoloji TM-3 41 41 233,72667 262,80610110310011 Biyoloji MF-2 11 2 225,83707 243,85711110310435 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 47 47 336,10829 376,87999110310038 Kimya MF-2 11110310047 Matematik MF-1 21 21 229,08872 264,67970110310498 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 41 41 257,75839 298,68469110310532 Sosyoloji TM-3 41 41 295,62222 320,33163 233,67683 233,67683110310471 Tarih TS-2 47 47 303,23378 336,41898110310444 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 337,56455 388,08724 248,75359 248,75359110330193 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 47 47 324,22806 334,63623

110310523 İlahiyat YGS-4 123 123 350,09451 387,48745 329,68205 334,51401110330227 İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 103 338,57080 381,82370 312,57958 315,40221

110310356 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 93 93 249,64196 307,19248110310056 İktisat TM-1 108 108 237,25859 279,38703110330024 İktisat (İÖ) TM-1 108 108 226,05891 253,39435110310065 İşletme TM-1 103 103 233,01512 332,24585110330033 İşletme (İÖ) TM-1 103 103 222,88748 249,91872110310074 Maliye TM-1 93 93 264,43497 313,27231110330042 Maliye (İÖ) TM-1 93 93 247,01901 275,96802110310462 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 47 47 289,31062 344,82411 233,40092 233,40092110330209 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 47 47 268,40433 297,42073110310365 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik TM-1 88 88 248,39141 306,42722

110310489 Biyomedikal Mühendisliği MF-4 47 47 328,99423 361,56342 249,25374 318,10311110310595 Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1110310083 Çevre Mühendisliği MF-4 52 52 225,82858 248,43134110330175 Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 37 197,37293 280,25945110310092 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 72 72 286,31773 378,50974110330166 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 262,66142 296,70067110310117 Geomatik Mühendisliği MF-4 72 72 255,44679 330,52027110310577 Gıda Mühendisliği MF-4 52 52 241,31788 402,04789110310108 İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 317,38668 366,45137110330184 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 298,03125 363,15072110310426 Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 3 224,46898 259,81992110310126 Maden Mühendisliği MF-4 11 9 215,33984 230,46774110310135 Makine Mühendisliği MF-4 103 103 261,60620 318,62453110330051 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 248,92404 280,35198110310541 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 41 41 232,13772 259,81978

İlahiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

52 / 292

Page 53: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan110310144 Tıp Fakültesi MF-3 118 118 455,34353 492,05810 448,01095 448,37913

110310374 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 52 230,91716 254,29574110310392 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 326,39452 436,54224 249,01471 301,96365110310408 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 62 364,93313 412,54344 345,56359 355,92672110330157 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 62 62 359,10313 401,72311 338,45348 339,93172110310559 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 41 41 391,12097 397,76880 372,31089 372,31089110330236 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 41 41 386,47814 390,72022 363,75615 363,75615110310189 Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 98 307,11985 348,16176 263,27881 271,12938110310198 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 57 57 348,23919 369,76771 277,16004 289,50526110310205 Türkçe Öğretmenliği TS-2 67 67 378,34927 402,84805 348,56123 359,82212110310417 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 52 52 392,23826 411,81605 373,04879 382,85829110330148 Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 52 52 387,52663 430,06403 358,86055 384,56013

110310505 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 72 72 441,19400 463,77274 417,10022 436,43724110310153 Hemşirelik YGS-2 196 196 313,90348 400,46002 292,92804 305,79104

206610296 İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) DİL-1 5 5 344,00922 472,75284206610303 İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) DİL-1 35 31 218,77007 399,71973206610312 İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) DİL-1 10 4 221,87909 240,13077206610012 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) TM-3 41 41 247,03766 337,68699206610021 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 7 7 393,99760 407,80088206610039 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 8 8 377,64402 387,90327206610048 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) TM-3 14 14 345,98011 377,09251206610057 Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) TS-2 14 14 237,03142 289,90301206610066 Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) TS-2 6 6 406,08472 449,14091206610075 Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) TS-2 16 16 295,71401 374,04045206610084 Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) TS-2 24 24 258,44653 307,63853

206610093 Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) MF-3 10 10 321,14945 380,79122206610109 Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) MF-3 30 3 228,74709 288,85879206610118 Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) MF-3 10 1 216,39184 216,39184206610321 Psikoloji (Ücretli) TM-3 40 40 275,50679 339,34799206610339 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 7 396,27466 400,02873206610348 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 11 11 380,87747 388,40316206610357 Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 12 12 351,35044 368,52876206610436 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 6 6 364,37695 409,81041206610445 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 34 34 236,72690 319,33888206610454 Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 20 7 223,67725 242,15105

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ereğli Eğitim Fakültesi

Zonguldak Sağlık Yüksekokulu

CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)

53 / 292

Page 54: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan206610136 İşletme (Tam Burslu) TM-1 4 4 274,43735 286,60983206610154 İşletme (%50 Burslu) TM-1 36 7 216,67598 253,18161206610375 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 5 5 350,88970 362,07741206610384 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 30 26 206,35694 290,48744206610393 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) TM-2 15 3 212,85872 284,16888206610172 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) TM-1 5 5 324,27211 344,28183206610181 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) TM-1 25 18 201,36510 283,20821206610199 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu) TM-1 10 5 219,42010 265,53590

206610409 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 371,39035 400,68362206610418 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 11 217,84475 310,77085206610427 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 6 1 219,77046 219,77046206610206 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) MF-4 5 1 222,83186 222,83186206610215 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 7 7 328,65425 348,83883206610224 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 35 35 232,20207 313,20973206610233 İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 23 13 212,94446 243,87139206610242 Mimarlık (Ücretli) MF-4 40 27 222,52379 339,37759206610251 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 7 7 396,83746 419,06150206610269 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 13 13 336,74715 378,41308206610278 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 10 10 290,26966 322,93371

102510017 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 134 134 233,52915 274,72374102510459 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 41 41 393,65358 402,52617 385,14016 385,14016102510026 Sınıf Öğretmenliği TM-2 134 134 315,53175 345,09921 275,99136 295,74843102510035 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 113 113 350,19956 408,42157 256,17361 274,86591102510044 Türkçe Öğretmenliği TS-2 108 108 380,40380 418,81385 346,79807 375,75752

102510432 Arkeoloji TM-3 31 31 236,22448 270,23154102510053 Biyoloji MF-2 11 11 220,24898 298,99551102510062 Fizik MF-2 11 1 226,78099 226,78099102510071 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 93 93 350,92423 447,90388102510089 Kimya MF-2 11 10 202,66903 233,72653102510098 Matematik MF-1 62 62 235,80987 319,04132102510477 Matematik (KKTC Uyruklu) MF-1 1102510308 Sanat Tarihi TS-2 47 47 297,59545 336,64130102510105 Tarih TS-2 93 93 315,71891 346,62278102530093 Tarih (İÖ) TS-2 93 93 305,79085 333,09761102510114 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 93 93 345,57142 384,38431 263,79591 319,08203102530109 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 93 93 330,03817 344,66562

Fen-Edebiyat Fakültesi

Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi

Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)Eğitim Fakültesi

54 / 292

Page 55: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan102510414 Mekatronik Mühendisliği MF-4 36 36 299,06039 348,71376 246,85744 246,85744102530312 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 36 273,56683 305,23973 230,63219 230,63219102510423 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 16 16 254,20821 286,72997 243,93138 243,93138102530321 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 16 16 241,47786 253,79063102510335 Yazılım Mühendisliği MF-4 36 36 313,14559 360,86602 232,59322 232,59322102530242 Yazılım Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 36 289,20392 332,95318 236,14423 236,14423102510344 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 16 16 269,74503 303,75139 258,53101 258,53101102530251 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 16 16 255,26941 267,77298 229,49884 229,49884102510486 Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 324,86615 324,86615

102510405 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 41 41 270,57982 288,45840 251,07642 251,07642102530303 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 41 41 254,91937 270,09525102510353 Ekonometri TM-1 41 41 252,00342 270,15270102530269 Ekonometri (İÖ) TM-1 41 41 239,48183 257,69608102510123 İktisat TM-1 159 159 253,74820 289,24124102530118 İktisat (İÖ) TM-1 159 159 238,03723 254,86871102510495 İktisat (KKTC Uyruklu) TM-1 1 1 243,92849 243,92849102510132 İşletme TM-1 170 170 252,03559 304,55951102530127 İşletme (İÖ) TM-1 170 170 236,80423 319,66523102510468 İşletme (Uzaktan Öğretim) TM-1 103 10 213,34984 371,96694102510274 Kamu Yönetimi TM-2 67 67 295,06979 333,49760 245,33503 255,23304102530206 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 67 67 271,29980 363,32856102510398 Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TM-2 62 58 203,59202 266,63543102510141 Maliye TM-1 159 159 272,51867 312,36629 268,62626 268,62626102530136 Maliye (İÖ) TM-1 159 159 251,75608 283,96247102510326 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 41 41 328,39130 369,42119 303,17159 303,17159102530233 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (İÖ) TM-2 41 41 306,83912 336,45622

102510441 Ekonomi ve Finans TM-1 41 41 251,12448 300,41522102530339 Ekonomi ve Finans (İÖ) TM-1 41 41 237,65593 275,17232

102510292 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 330,78177 368,73550 236,45493 264,79665102530224 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 47 47 298,51339 326,88350 236,37966 236,37966102510317 Biyomühendislik (İngilizce) MF-4 41 41 288,97929 336,29492102510265 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 62 331,81721 371,07013 282,26393 306,70588102530199 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 306,49921 331,76786102510502 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 280,76527 280,76527102510256 Endüstri Mühendisliği MF-4 62 62 330,86574 383,02269 323,57897 323,57897102530181 Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 305,81971 327,85629102510159 Gıda Mühendisliği MF-4 82 82 268,43259 321,70463102530145 Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 247,93648 280,00613

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

55 / 292

Page 56: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan102510168 İnşaat Mühendisliği MF-4 82 82 341,22716 376,67227 235,23821 235,23821102530163 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 320,38330 340,71421 293,89332 293,89332102510177 Makine Mühendisliği MF-4 82 82 319,13940 371,26394102530154 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 292,31980 318,49855102510283 Malzeme Mühendisliği MF-4 47 47 235,35588 274,85105 230,88580 230,88580102530215 Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 221,32476 247,92725102510511 Malzeme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1102510186 Tıp Fakültesi MF-3 175 175 466,88426 490,46832 464,28107 466,52858102510529 Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 445,81924 445,81924

102510195 Ebelik YGS-2 82 82 303,30278 321,66549 282,31228 283,86359102510371 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 72 72 452,03231 469,30438 438,37903 450,30266102530287 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) YGS-2 41 41 440,70589 451,16298 413,96938 413,96938102510202 Hemşirelik YGS-2 185 185 328,14224 395,27365 300,89044 317,22106102510389 Sosyal Hizmet YGS-5 41 41 396,73640 428,56247 396,64248 396,64248102530296 Sosyal Hizmet (İÖ) YGS-5 41 41 386,32457 396,71362 362,38587 362,38587

102510229 Bankacılık ve Finans YGS-6 103 103 291,65832 339,36041 276,02302 287,79628102530172 Bankacılık ve Finans (İÖ) YGS-6 103 103 275,03499 305,13990 232,86284 255,32494102510238 Uluslararası Ticaret YGS-6 98 98 292,89838 353,33385 256,74602 290,63185102510247 Tütün Eksperliği Yüksekokulu YGS-2 36 36 249,18380 309,01666

102610016 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 82 82 441,58810 456,04535 426,69612 427,06600102610722 Eczacılık Fakültesi MF-3 41 41 413,63783 437,81846 409,91040 409,91040102610819 Eczacılık Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1

102610097 Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 67 65 200,26165 335,54154102610104 Antropoloji TM-3 67 67 226,51030 266,01605102630295 Antropoloji (İÖ) TM-3 67 67 216,20257 239,61902102610494 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 62 62 299,74459 333,45008102630347 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) TS-2 62 62 288,63133 305,56714102610122 Felsefe TM-3 67 67 248,49694 306,34596102630302 Felsefe (İÖ) TM-3 67 67 245,18206 284,13283102610149 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 11 11 223,81259 312,55186102610158 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 62 62 318,93125 373,37227102630338 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 62 62 302,67196 318,70380102610785 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe) DİL-1 31 31 327,01331 372,22264102630559 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce, Fransızca, Türkçe) (İÖ) DİL-1 31 31 295,94615 342,51087102610625 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi TM-3 57 57 218,35289 264,18862102630453 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (İÖ) TM-3 57 57 213,61949 332,47211102610485 Psikoloji TM-3 52 52 400,37680 428,40192 393,61165 397,03596

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)

Edebiyat Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

56 / 292

Page 57: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan102610194 Sanat Tarihi TS-2 52 52 284,72800 315,54659 283,40922 283,40922102630329 Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 52 52 276,90367 295,72641102610697 Sosyal Hizmet TM-3 52 52 378,69307 387,20306 349,65152 355,74036102630514 Sosyal Hizmet (İÖ) TM-3 52 52 374,18425 378,59858 339,91494 340,06799102610201 Sosyoloji TM-3 82 82 288,39282 317,81013102630074 Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 82 264,05582 300,37019102610219 Tarih TS-2 72 72 306,43624 340,91967 291,54997 291,54997102630286 Tarih (İÖ) TS-2 72 72 295,72168 356,89935102610228 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 335,60904 383,80805 324,42083 329,67872102630083 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 322,75665 365,20603102610476 Türk Halkbilimi TS-1 52 52 285,68476 313,49843

102610025 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 108 227,70438 338,28795102610034 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 331,63821 383,09351 265,59339 265,59339102610713 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 41 41 374,29507 456,28731102610052 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 108 108 367,14717 428,01813 355,50855 361,46725102630047 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 108 108 358,15913 406,95527 338,40190 345,13038102610467 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 391,29382 412,37965 372,50546 380,30114102630426 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 52 52 384,16807 430,42361 359,17575 359,18822102610061 Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 310,23196 353,26043 276,27413 285,87777102610079 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 108 108 346,63012 386,80825 296,27630 344,62571102610088 Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 385,52494 419,09767 371,93769 373,74366

102610607 Biyokimya MF-3 57 57 231,50945 288,93314102610113 Biyoloji MF-2 11 2 228,72875 243,49648102610131 Fizik MF-2 11 1 218,55553 218,55553102610731 İstatistik MF-1 11 4 214,95086 236,05219102610167 Kimya MF-2 11 1 221,93076 221,93076102610176 Matematik MF-1 31 19 215,89775 381,70677102610185 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 36 36 241,25715 304,15395

102610237 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 88 88 244,28637 265,60488102630092 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 88 88 233,13665 252,49884102610501 Ekonometri TM-1 57 57 233,89704 260,26735102630356 Ekonometri (İÖ) TM-1 57 57 225,28041 245,42558102610246 İktisat TM-1 88 88 241,57286 304,05656102630108 İktisat (İÖ) TM-1 88 88 225,96794 260,37189102610255 İşletme TM-1 88 88 239,38648 290,87981102630117 İşletme (İÖ) TM-1 88 88 221,65248 239,18592102610264 Kamu Yönetimi TM-2 88 88 277,91010 335,94314102630126 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 88 88 253,78319 275,95981

Eğitim Fakültesi

Fen Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

57 / 292

Page 58: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan102610828 Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) TM-2 1102610273 Maliye TM-1 67 67 268,62076 306,63656102630277 Maliye (İÖ) TM-1 67 67 250,59749 272,52979102610616 Uluslararası Ticaret ve Lojistik TM-1 57 57 259,09587 321,29152102630435 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) TM-1 57 57 243,30601 276,65939 241,47958 241,47958102610837 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (KKTC Uyruklu) TM-1 1102610422 Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 57 57 255,80175 289,12357102630268 Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) TM-1 57 57 232,64749 275,95055102610846 Yönetim Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu) TM-1 1

102610704 İlahiyat YGS-4 144 144 360,04086 418,08778 345,57767 350,00484102630523 İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 103 344,09373 376,81169 296,12350 342,23724

102610546 Gazetecilik TS-1 47 47 304,34270 340,21989102630392 Gazetecilik (İÖ) TS-1 47 47 295,75723 312,01772102610537 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 47 47 310,48571 339,94590102630383 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 47 47 297,83141 416,52112 236,42044 236,42044

102610776 Mimarlık MF-4 31 31 381,37683 402,04406 346,96290 346,96290102610749 Şehir ve Bölge Planlama MF-4 41 41 248,41385 313,86841

102610634 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 57 57 269,86749 425,80773102630462 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 252,81631 355,13351102610855 Bilgisayar Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 258,84585 258,84585102610291 Çevre Mühendisliği MF-4 88 44 204,57393 276,41370102610307 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 62 291,98889 363,23101 234,52912 247,44205102630205 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 258,73272 312,97939102610555 Geomatik Mühendisliği MF-4 57 57 256,95083 292,15682102630408 Geomatik Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 249,87674 338,19899102610864 Geomatik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1102610528 Gıda Mühendisliği MF-4 57 57 239,48730 286,87069102630374 Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 224,96553 242,13916102610316 İnşaat Mühendisliği MF-4 62 62 313,15923 377,70773102630214 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 291,44142 368,40709102610325 Jeofizik Mühendisliği MF-4 11 1 228,37621 228,37621102610334 Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 5 200,32894 247,02328102610873 Jeoloji Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1102610343 Kimya Mühendisliği MF-4 52 35 200,99662 249,69851102610352 Maden Mühendisliği MF-4 11 6 216,71854 246,75988102610361 Makine Mühendisliği MF-4 88 88 254,52270 301,79260102630189 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 88 242,37285 263,43903

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

58 / 292

Page 59: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan102610379 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 62 62 201,40755 252,68546102630232 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 8 210,90209 230,15099102610801 Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 261,83069 409,30230

102610449 Ebelik MF-3 77 77 277,86803 297,09872 255,18245 255,99818102610431 Hemşirelik MF-3 205 205 299,84030 416,64411 288,51903 299,30219102610458 Sağlık Yönetimi TM-1 57 57 307,22307 350,16708 280,32648 295,38079102630444 Sağlık Yönetimi (İÖ) TM-1 57 57 288,83737 326,04983

102610643 İmalat Mühendisliği MF-4 29 27 202,55810 253,59374102610652 İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13102610758 Mekatronik Mühendisliği MF-4 29 29 252,63656 339,20057102630532 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 29 29 241,05781 264,01006102610767 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 239,68385 250,81242102630541 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 13 13 232,04585 238,52434102610661 Otomotiv Mühendisliği MF-4 48 48 241,52954 337,24561102630498 Otomotiv Mühendisliği (İÖ) MF-4 48 48 232,54715 240,49850102610679 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 21 18 206,66560 238,24990102630505 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 21 3 219,08852 225,65722102610388 Tıp Fakültesi MF-3 211 211 454,63657 484,79382 446,42288 451,30096102610591 Veteriner Fakültesi MF-3 57 57 274,20497 323,38409 238,28527 238,28527

102610794 Konaklama İşletmeciliği YGS-6 52 52 242,64516 298,22115

102610688 Hemşirelik YGS-2 218 218 313,54513 349,46619 292,18207 307,09640

102610573 Bankacılık ve Finans YGS-6 62 62 277,06815 342,24626 267,07608 275,47485102610582 Sigortacılık ve Risk Yönetimi YGS-6 62 62 261,35778 313,96710

201010051 İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) DİL-1 6 6 378,36807 397,77785201010324 İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) DİL-1 6 6 367,81076 379,92048201010069 İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) DİL-1 28 28 308,47160 367,26070201010403 İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) DİL-1 18 18 253,50471 305,58988201010527 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 22 22 281,06701 328,66948201010536 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 8 397,45489 408,28107201010581 Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 9 9 391,92802 394,25071201010545 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 21 21 369,49971 388,60318201010554 Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 22 22 336,72585 368,13515201010493 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 5 5 339,57846 402,30488201010599 Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) TS-2 10 10 314,73033 338,38453

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Suşehri Sağlık Yüksekokulu

Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)Fen-Edebiyat Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

59 / 292

Page 60: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan201010509 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 30 30 264,54766 304,01852201010518 Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 20 20 243,09488 289,74130

201010272 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 10 241,66086 269,82769201010351 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 20 4 213,68007 226,14584201010281 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 10201010148 Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 7 296,90141 319,85506201010369 Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 8 8 252,16593 288,36103201010157 Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 40 11 214,22497 246,40855201010448 Uluslararası Finans ve Bankacılık (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 1 264,48432 264,48432201010166 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 9 2 218,06816 219,20096201010175 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 9 9 333,34382 359,51986201010378 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) TM-2 9 9 298,92700 323,05916201010184 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 40 40 228,90263 289,19372201010457 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 18 12 201,56388 227,67570201010112 Uluslararası İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 7 285,36082 314,17735201010342 Uluslararası İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 8 8 253,10525 278,33442201010121 Uluslararası İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 40 15 217,27064 245,42952201010412 Uluslararası İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10201010633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) TM-1 10201010642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 300,08273 337,68222201010651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 20 20 256,67513 294,49973201010669 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 50 36 199,12704 254,77205201010678 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10201010236 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 84 84 318,39522 366,01885201010245 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 19 19 399,41817 428,43813201010396 Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 8 8 395,80465 402,35158201010254 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 28 28 387,48055 394,59184201010475 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 46 46 366,34242 387,20439

102710493 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 1 219,59790 219,59790

102710024 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 62 62 289,03672 336,27743 273,77798 286,30414102710033 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 67 67 249,43245 333,86007102710042 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 93 93 404,19975 447,39567 351,85362 388,61001102710051 Japonca Öğretmenliği DİL-3 47 47 378,06016 447,79423102710069 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 62 373,23080 421,03448 349,78768 350,12690102730046 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 62 62 363,84785 372,43449 344,70267 351,46627102710518 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 41 41 400,17261 412,11543 381,33211 381,33211102730276 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 41 41 392,71473 397,89330 366,00929 366,00929

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİDeniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi

Eğitim Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

60 / 292

Page 61: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan102710078 Sınıf Öğretmenliği TM-2 123 123 321,93997 371,20104 275,35308 280,95961102710087 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 47 47 361,11743 404,09752 338,67238 338,67238102710096 Türkçe Öğretmenliği TS-2 82 82 396,97230 450,50991 371,90607 372,84795

102710139 Arkeoloji TM-3 67 67 241,71701 290,51798102710148 Biyoloji MF-2 21 21 215,56903 263,17901102710157 Coğrafya TS-1 77 77 357,84792 393,11074 307,74440 350,67047102730249 Coğrafya (İÖ) TS-1 77 77 339,54312 366,54694102710166 Fizik MF-2 11 2 221,94036 222,89328102710175 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 62 62 372,84982 426,07782102710184 Kimya MF-2 31 7 205,60200 234,90471102710193 Matematik MF-1 41 41 243,26616 287,97324102710703 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) MF-3 41 41 338,60843 379,57684 269,99968 269,99968102710209 Sanat Tarihi TS-2 57 57 298,13660 337,44019102710218 Sosyoloji TM-3 57 57 313,94493 353,64680102730301 Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 57 292,06169 322,24777102710227 Tarih TS-2 72 72 323,63554 397,96598102730107 Tarih (İÖ) TS-2 72 72 309,41312 359,05552102710236 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 72 354,07599 401,60434102730116 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 72 336,17328 353,72434 280,88952 280,88952102710696 Uzay Bilimleri ve Teknolojileri MF-1 21 6 209,44276 229,00521

102710766 İktisat TM-1 52 52 264,92173 309,29873 222,62501 222,62501102710748 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 52 52 308,95259 361,13087 255,64896 305,29252

102710669 İlahiyat YGS-4 246 246 357,64416 398,21108 339,19320 351,61481102730267 İlahiyat (İÖ) YGS-4 154 154 344,83666 375,58131 316,28417 336,22565

102710245 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 41 41 349,01708 367,74003 283,79248 283,79248102730294 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 41 41 334,75434 408,05507

102710333 Peyzaj Mimarlığı MF-4 31 31 248,05492 298,31714

102710263 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 62 62 325,14669 427,09122 242,10287 264,60897102710678 Çevre Mühendisliği (İngilizce) MF-4 52 52 250,87268 285,78225102710687 Geomatik Mühendisliği MF-4 41 41 285,34591 336,69406102730285 Geomatik Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 41 266,94122 300,80362102710784 Geomatik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1102710281 Gıda Mühendisliği MF-4 62 62 281,41639 319,02092 233,46691 233,46691102710299 Jeofizik Mühendisliği MF-4 11 3 219,06588 246,66213102710306 Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 11 218,17412 244,63263

İletişim Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Fen ve Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

61 / 292

Page 62: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan102710712 Maden Mühendisliği MF-4 21 21 218,42639 241,11052102710793 Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1102710324 Tıp Fakültesi MF-3 103 103 465,48121 482,52592 459,86312 461,57585

102710739 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği TM-1 77 77 243,45555 304,60264102710775 Turizm İşletmeciliği TM-1 77 77 233,09913 321,08640102730346 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 77 77 221,56919 252,24294

102710527 Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 223,05229 246,90516102710536 Bitki Koruma MF-2 36 36 243,51717 278,04110102710809 Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) MF-2 1102710545 Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 253,75037 284,76426 234,12042 234,12042102710554 Tarım Makineleri MF-4 21102710633 Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 36 36 211,32299 267,77324102710563 Tarla Bitkileri MF-3 36 36 219,89727 241,26247102710572 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 26 3 203,18050 238,87226102710581 Zootekni MF-2 21 11 198,53772 254,36259

102710387 Acil Yardım ve Afet Yönetimi YGS-2 62 62 317,81515 379,70144 303,32192 310,63098102730231 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) YGS-2 62 62 299,34853 325,42114 275,29598 287,07069102710818 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (KKTC Uyruklu) YGS-2 2102710396 Ebelik YGS-2 57 57 306,80040 317,35431 279,10470 295,99484102710403 Hemşirelik YGS-2 123 123 341,73604 498,49425 320,02896 326,31375

102710439 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 93 93 259,76184 281,14530102730134 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 93 93 244,48948 276,09684102710509 Ekonometri TM-1 82 82 244,34314 269,63385102730213 Ekonometri (İÖ) TM-1 82 82 232,78215 244,73539102710448 İktisat TM-1 93 93 253,98014 274,57141102730143 İktisat (İÖ) TM-1 93 93 237,72179 253,72080102710457 İşletme TM-1 103 103 249,29135 331,73339102730152 İşletme (İÖ) TM-1 103 103 234,65006 256,60123102710466 Kamu Yönetimi TM-2 93 93 291,25293 325,71031 250,47875 250,47875102730161 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 93 93 267,84859 300,30889102710475 Maliye TM-1 93 93 282,29384 339,96252102730179 Maliye (İÖ) TM-1 93 93 257,47443 282,16731102710484 Uluslararası İlişkiler TM-2 98 98 291,02993 322,05814102730188 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 98 98 268,06810 292,46591

102710757 Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik YGS-6 52 52 295,94828 333,34286 283,75473 285,38158102730337 Uluslararası Ticaret, Lojistik ve İşletmecilik (İÖ) YGS-6 52 52 281,76222 298,37704 275,20613 275,20613

Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Biga Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Turizm Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Çanakkale Sağlık Yüksekokulu

62 / 292

Page 63: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

102710606 Balıkçılık Teknolojisi YGS-2 26 26 230,03508 274,27642102710624 Gastronomi YGS-4 47 47 357,03344 393,32912 346,98289 351,21192102710827 Gastronomi (KKTC Uyruklu) YGS-4 1

201110023 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 5 5 397,06494 515,06267201110474 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 15 15 282,77991 359,77977201110068 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 5 5 451,96428 469,18821201110492 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 20 20 300,46335 394,80397201110571 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 15 15 307,13467 342,53365201110589 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 10 10 405,88311 417,43579201110598 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 35 35 371,86176 400,43984201110702 Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 10 10 345,76396 363,95123201110077 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 130 130 349,98951 396,03036201110086 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 422,10949 440,87324201110695 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 40 40 396,73631 420,91330

201110641 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 331,89482 343,78293201110659 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 45 45 223,59899 273,03355201110102 İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 15 338,90871 357,75765201110508 İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 35 35 229,30146 292,19293201110289 İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 5 2 224,46021 225,39729201110129 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 10 340,20013 384,76239201110517 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 60 60 230,01442 333,53543201110298 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 15 4 198,86267 227,89647201110138 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 10 10 219,35417 234,55440201110147 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 15 15 369,67071 382,67025201110526 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 30 30 290,86919 326,66055201110305 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 25 25 236,36449 290,18139201110156 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) TM-1 5201110165 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 10 347,42519 365,11689201110535 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 25 254,36639 318,31726201110314 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 15 8 215,68695 244,50868

201110359 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 10 10 319,10902 352,44652201110368 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 423,06337 432,01011201110377 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 41 41 357,58064 423,03066201110668 Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 342,77200 347,16289201110677 Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 20 217,67512 335,13508201110686 Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 5

Mimarlık Fakültesi

Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

63 / 292

Page 64: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

201110174 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5 1 232,16689 232,16689201110183 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 391,76326 406,20246201110544 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 35 293,21527 378,14351201110323 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 25 25 215,61430 289,18612201110711 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 8 2 217,96497 219,76198201110729 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 393,87625 416,38209201110738 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 27 27 303,47367 387,31446201110747 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 17 17 227,10655 277,57958201110208 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 388,17565 396,05880201110553 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 45 45 257,24565 382,11073201110332 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 15 1 250,25855 250,25855201110217 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5 3 224,86847 230,59024201110226 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 15 15 382,37306 403,02420201110562 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 35 306,97455 371,65764201110341 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 25 25 236,06436 300,49883201110605 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 10 10 280,03631 308,26883201110614 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 390,83241 409,74041201110623 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 45 45 311,14683 378,96519201110447 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5 5 222,65790 234,52140201110456 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 384,57927 404,72818201110465 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 45 45 270,08454 356,56053201110429 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 15 15 304,37033 355,17667201110438 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 1 264,35949 264,35949201110386 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5201110395 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 376,65597 393,01436201110402 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 35 233,18961 333,22057

102810183 Bilgi ve Belge Yönetimi TM-1 41 41 288,05112 322,67446102830151 Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) TM-1 41 41 274,45313 305,96474102810156 Coğrafya TS-1 41 41 336,22091 363,99772 231,50866 231,50866102830133 Coğrafya (İÖ) TS-1 41 41 331,79554 344,71848 248,81615 248,81615102810102 Felsefe TM-3 52 52 244,97632 277,01642102830072 Felsefe (İÖ) TM-3 52 52 239,82916 262,89024102810068 Sosyoloji TM-3 62 62 272,64440 307,59333102830063 Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 62 268,79760 293,15464 235,30926 235,30926102810059 Tarih TS-2 62 62 299,13127 338,67025102830036 Tarih (İÖ) TS-2 62 62 294,29832 310,55687102810077 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 326,10959 351,80866102830045 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 318,59750 330,85479

Mühendislik Fakültesi

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi

64 / 292

Page 65: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

102810129 Kimya MF-2 11102810086 Matematik MF-1 11 10 217,41143 378,26199102810192 Matematik (İngilizce) MF-1 31 31 214,03032 284,97009

102810014 İktisat TM-1 62 62 234,58117 257,86225102830027 İktisat (İÖ) TM-1 62 62 221,17542 231,83368102810023 İşletme TM-1 62 62 231,41977 352,85585102830018 İşletme (İÖ) TM-1 62 62 223,03607 237,94881102810147 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 52 52 280,79926 317,80908 271,79959 271,79959102830115 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 52 52 257,71630 278,67248102810095 Uluslararası İlişkiler TM-2 52 52 264,84809 340,77495102830124 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 52 52 251,23152 264,14249

102810174 Gıda Mühendisliği MF-4 47 47 232,74613 265,72261102810165 Kimya Mühendisliği MF-4 47 47 203,43237 273,32986

102810032 Orman Mühendisliği MF-4 11 11 204,40486 360,72370102810208 Peyzaj Mimarlığı MF-4 11 11 199,40509 264,34520

102810041 Hemşirelik YGS-2 82 82 317,76863 350,23288 295,11631 302,37371

102910013 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 88 88 447,69999 488,38545 434,47595 440,63261

102910022 Almanca Öğretmenliği DİL-1 82 82 268,96913 424,06454102910764 Almanca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) DİL-1 1 1 250,71710 250,71710102910031 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 47 47 301,92395 364,75836 276,23693 283,75818102910058 Felsefe Grubu Öğretmenliği TM-3 21 21 307,77394 357,01647 233,44421 233,44421102910067 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 64 64 261,10523 336,75076 238,68895 258,58996102910076 Fransızca Öğretmenliği DİL-1 57 57 234,28606 369,78112102910085 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 139 139 391,67192 482,21200 262,81450 373,81031102910094 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 52 52 391,66112 458,71107 363,48583 365,22653102930044 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 52 52 377,62214 438,78947 333,65477 349,21975102910101 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 62 62 404,87575 439,31072 390,14596 401,42638102930053 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 62 62 394,49347 407,40096 371,90126 376,99776102910119 Sınıf Öğretmenliği TM-2 113 113 337,76039 418,14636 279,16560 288,55741102910128 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 52 52 368,48907 412,05049 321,43000 333,03825102910137 Türkçe Öğretmenliği TS-2 47 47 409,38907 453,13148 401,08977 402,11410

102910613 Arkeoloji TM-3 41 41 251,60778 317,90154102910146 Biyoloji MF-2 52 40 197,21640 286,11501

Mühendislik Fakültesi

Orman Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

65 / 292

Page 66: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan102910155 Fizik MF-2 11 3 202,90673 247,44386102910164 İstatistik MF-1 52 39 199,43529 281,75651102910773 İstatistik (KKTC Uyruklu) MF-1 1 1 222,71359 222,71359102910173 Kimya MF-2 21 16 200,71906 308,21349102910182 Matematik MF-1 52 52 250,45882 349,20593102910685 Psikoloji TM-3 47 47 410,18371 434,10269 370,97600 376,27148102910191 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 351,07689 401,55881 283,64638 311,96671102930114 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 336,52477 358,59748

102910622 Grafik TM-3 26 26 303,57236 348,55034 242,11576 242,11576102910631 İç Mimarlık MF-4 31 31 336,73682 395,44039 298,89105 298,89105102910649 Seramik TM-3 31 31 238,99554 271,27224102910728 Tekstil ve Moda Tasarımı TM-3 26 26 258,68341 310,30838102910482 Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 407,13144 459,37028 392,80830 402,38817

102910207 Ekonometri TM-1 82 82 246,96580 309,87999102930283 Ekonometri (İÖ) TM-1 82 82 237,76620 338,41012102910782 Ekonometri (KKTC Uyruklu) TM-1 1 1 247,75415 247,75415102910588 Ekonometri (İngilizce) TM-1 72 72 247,61966 294,17050102910216 İktisat TM-1 129 129 267,18048 310,72071102930123 İktisat (İÖ) TM-1 129 129 250,59481 372,95809102910597 İktisat (İngilizce) TM-1 41 41 309,17788 367,29121102910791 İktisat (KKTC Uyruklu) TM-1 1 1 294,69717 294,69717102910225 İşletme TM-1 139 139 277,22004 357,00517 276,95510 276,95510102930132 İşletme (İÖ) TM-1 139 139 257,00670 382,20444102910604 İşletme (İngilizce) TM-1 41 41 326,96070 374,87828102910234 Maliye TM-1 72 72 300,65265 355,48080 263,80661 275,49852102930256 Maliye (İÖ) TM-1 72 72 281,57376 310,95161 233,38436 233,38436102910243 Uluslararası İlişkiler TM-2 52 52 314,84167 365,84007102910755 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 31 31 334,29664 360,00121 313,21291 313,21291

102910252 İlahiyat YGS-4 164 164 368,29881 460,89844 358,59769 364,74757102930308 İlahiyat (İÖ) YGS-4 144 144 350,80081 398,72104 310,17989 337,74509

102910667 İletişim Bilimleri TS-1 67 67 314,68213 381,14466102910737 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 31 31 332,53896 407,98229 297,64287 297,64287

102910701 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 72 72 349,45696 395,77749 240,40409 249,83039102930326 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 72 72 313,27973 348,88053102910676 Biyomedikal Mühendisliği MF-4 47 47 370,58375 419,45785 318,22853 346,19135102930335 Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 329,17258 370,55324

Güzel Sanatlar Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

66 / 292

Page 67: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan102910279 Çevre Mühendisliği MF-4 72 72 242,89404 336,78932102930141 Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 226,00955 302,72200102910807 Çevre Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1102910288 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 72 72 384,56670 413,70752 256,49727 296,90537102930159 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 72 72 349,27555 384,51582 254,96961 254,96961102910297 Endüstri Mühendisliği MF-4 52 52 359,31550 393,19576 280,64907 320,48126102910304 İnşaat Mühendisliği MF-4 82 82 372,38512 410,37258 238,08339 311,53082102930168 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 348,02963 403,01323102910313 Jeoloji Mühendisliği MF-4 41 17 202,96120 271,24874102910322 Maden Mühendisliği MF-4 31 13 215,20959 241,74270102910816 Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1102910331 Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 82 82 341,81291 403,47796 234,70468 234,70468102930195 Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 82 82 320,89837 341,80752102910349 Mimarlık MF-4 72 72 406,31815 450,11588 358,37840 359,35041102910491 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 354,10410 398,39454102910358 Tekstil Mühendisliği MF-4 41 24 197,42105 249,02481

102910473 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 1 244,18431 244,18431102910825 Su Ürünleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-2 1102910376 Tıp Fakültesi MF-3 272 272 474,97530 515,75388 465,28130 470,64311

102910507 Bahçe Bitkileri MF-2 47 47 237,85655 307,17928102910516 Bitki Koruma MF-2 47 47 258,15076 368,97079102910834 Bitki Koruma (KKTC Uyruklu) MF-2 1 1 261,68428 261,68428102910385 Gıda Mühendisliği MF-4 77 77 263,34195 319,38905 262,42521 262,42521102910394 Peyzaj Mimarlığı MF-4 57 57 226,66578 365,99462102910525 Tarım Ekonomisi TM-1 47 47 258,89649 326,23717102910534 Tarım Makineleri MF-4 21 5 205,70214 227,12223102910543 Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 21 7 198,04005 237,79567102910843 Tarımsal Yapılar ve Sulama (KKTC Uyruklu) MF-4 1102910552 Tarla Bitkileri MF-3 47 47 231,71785 304,03889102910561 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 41 41 218,47813 252,50669102910579 Zootekni MF-2 41 19 198,70081 260,11531

102910446 Ebelik YGS-2 52 52 314,06174 355,21228 280,54545 285,79663102910455 Hemşirelik YGS-2 184 184 361,72226 440,15316 324,38575 359,37336102930292 Hemşirelik (İÖ) YGS-2 88 88 341,16999 361,37951 292,62618 317,11852

102910694 Spor Yöneticiliği YGS-5 47 47 318,26727 456,84900 247,98720 247,98720

102910719 Makine Mühendisliği MF-4 26 26 288,44738 342,76659

Ziraat Fakültesi

Adana Sağlık Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Ceyhan Mühendislik Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

67 / 292

Page 68: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

102910746 İşletme TM-1 31 31 239,02058 278,91327

102910464 Konaklama İşletmeciliği YGS-6 108 108 249,91969 388,95488

103010019 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 98 98 441,58920 458,23222 426,40535 434,90932103010655 Eczacılık Fakültesi MF-3 41 41 414,54431 439,27327 397,46616 397,46616

103010558 Arap Dili ve Edebiyatı DİL-3 62 62 331,28847 384,16324103010028 Arkeoloji TM-3 62 62 236,26684 311,65245103010046 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 62 62 304,53442 333,14828103010055 Felsefe TM-3 67 67 266,59555 317,76597103010091 Sosyoloji TM-3 62 62 311,63478 366,03041 269,57440 269,57440103030235 Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 62 279,45784 346,16324103010107 Tarih TS-2 62 62 325,43569 365,60841103030147 Tarih (İÖ) TS-2 62 62 303,70684 336,62669103010116 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 350,24776 432,40794 302,61903 310,04395103030156 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 336,33927 457,82173

103010037 Biyoloji MF-2 11 11 208,69050 252,40989103010064 Fizik MF-2 11 1 308,73869 308,73869103010073 Kimya MF-2 11 4 249,90992 314,56755103010082 Matematik MF-1 52 52 225,88455 275,37106103010134 Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 398,39127 451,15995 374,94880 394,47125

103010531 İktisat TM-1 57 57 254,71892 371,50648103030271 İktisat (İÖ) TM-1 57 57 232,53432 285,01324103010549 İşletme TM-1 57 57 251,11121 313,54985103030289 İşletme (İÖ) TM-1 57 57 231,00557 277,53512103010664 İşletme (Uzaktan Öğretim) TM-1 103 3 216,79249 281,29938103010619 Kamu Yönetimi TM-2 57 57 292,13402 392,17917 253,72354 253,72354103030244 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 57 57 262,36692 344,07160103010628 Sağlık Yönetimi TM-1 57 57 318,07932 386,16705 254,07216 300,62847

103010143 İlahiyat YGS-4 246 246 363,23909 435,21838 331,05493 347,63450103030138 İlahiyat (İÖ) YGS-4 216 216 342,28923 400,15236 262,45668 323,41163

103010204 Mimarlık MF-4 52 52 393,71880 479,34995 373,74191 389,85212

103010161 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 62 301,93992 363,47089103030217 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 274,44089 332,88057

Mühendislik Fakültesi

DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)

Edebiyat Fakültesi

Fen Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Kozan İşletme Fakültesi

Karataş Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.

68 / 292

Page 69: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan103010179 İnşaat Mühendisliği MF-4 52 52 353,31215 392,49465 270,28313 270,28313103030298 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 334,97877 419,04586103010188 Maden Mühendisliği MF-4 31 15 211,57511 251,69856103010673 Maden Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1103010197 Makine Mühendisliği MF-4 67 67 255,70413 310,21926103010213 Tıp Fakültesi MF-3 139 139 461,77503 521,05012 451,18715 460,46657103010222 Veteriner Fakültesi MF-3 57 57 270,20513 331,46701

103010567 Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 237,84734 313,86786103010576 Bitki Koruma MF-2 36 36 254,80541 333,29095103010585 Tarla Bitkileri MF-3 36 36 239,33377 308,04084103010594 Zootekni MF-2 31 31 223,87337 244,76791

103010258 Almanca Öğretmenliği DİL-1 57 57 243,79054 347,07518103010267 Biyoloji Öğretmenliği MF-2 21 21 210,05816 251,95675103010276 Coğrafya Öğretmenliği TS-1 21 21 390,13870 436,90087 380,27249 380,27249103010285 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 57 244,76555 310,21087103010294 Fizik Öğretmenliği MF-2 21 8 216,55103 317,68829103010319 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 57 57 326,59183 408,96445 275,65037 300,99224103010328 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 47 47 373,14247 451,95847103010337 Kimya Öğretmenliği YGS-2 21 21 260,34781 325,39207103010346 Matematik Öğretmenliği MF-1 21 21 296,87241 392,75957 260,81580 260,81580103010601 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 88 88 373,68370 425,94530 347,15265 365,66573103010355 Sınıf Öğretmenliği TM-2 88 88 324,94498 366,89851 258,70304 307,95057103010364 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 88 88 362,00445 405,53642 270,63557 341,06116103010373 Tarih Öğretmenliği TS-2 21 21 357,42768 377,41068103010382 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği TS-2 21 21 381,09607 406,18452 377,73180 377,73180103010391 Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 401,07913 475,39153 387,33411 399,83935

103010407 Hemşirelik YGS-2 79 79 376,25402 432,06358 349,07454 371,67413

103010646 Spor Yöneticiliği YGS-5 36 36 315,82432 388,37245

201210022 İletişim Bilimleri (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 8 8 378,69507 404,43263201210534 İletişim Bilimleri (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 16 16 258,28666 317,52452201210049 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 6 6 418,20999 433,58853201210058 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 13 13 245,87762 349,45520201210085 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 36 35 204,17963 306,93312201210094 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 8 404,48120 413,00377201210746 Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 4 4 325,49639 348,96961

Fen-Edebiyat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi

Diyarbakır Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

69 / 292

Page 70: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan201210604 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 72 72 300,19594 401,96795201210588 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 16 16 413,44120 421,61542

201210155 Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) TM-1 4 4 327,74488 335,00271201210552 Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) TM-1 18 16 199,87113 272,73679201210128 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 345,50311 367,57689201210137 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 18 18 216,14746 262,72467201210207 İşletme (Tam Burslu) TM-1 4 4 314,63521 324,30509201210216 İşletme (%50 Burslu) TM-1 16 16 224,44544 300,44613201210173 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 345,84927 353,24222201210182 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 13 13 237,46299 297,21960201210234 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 3 3 367,83895 374,28991201210243 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 9 9 248,51563 279,32145201210579 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 352,04635 375,79666201210561 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 18 18 239,03924 277,82613

201210279 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 388,66478 401,58740201210288 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 27 27 231,00380 293,11469201210304 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 361,50212 394,61759201210313 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (% 50 Burslu) MF-4 20 13 210,50830 294,10550201210622 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 3 3 393,90108 398,65085201210667 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 14 14 224,04349 293,59493201210331 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 395,33338 412,99029201210349 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 18 18 220,80473 317,98976201210394 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 8 373,85063 388,01862201210401 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 34 34 234,31005 325,95884201210358 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5201210367 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 387,81139 409,78623201210376 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 32 32 245,73039 328,60896201210482 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 377,23645 392,50185201210491 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 18 7 229,05367 280,75067201210516 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 364,75886 373,10581201210525 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 18 18 226,38256 302,29917201210455 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 373,27613 384,85992201210464 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 17 17 222,65996 314,47110

201210437 Mimarlık (Ücretli) MF-4 26 26 225,10507 339,11658201210419 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 9 9 406,37167 415,07706201210428 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 15 15 354,00865 378,45481

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Buca Eğitim Fakültesi

70 / 292

Page 71: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan103110018 Almanca Öğretmenliği DİL-1 72 63 199,19318 402,94145103110027 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 308,78141 385,89382 294,64134 305,50280103110036 Biyoloji Öğretmenliği MF-2 21 21 242,60372 294,43921103110045 Coğrafya Öğretmenliği TS-1 21 21 403,36918 429,94469 387,84157 387,84157103110063 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 103 103 261,19714 337,23673103110072 Fizik Öğretmenliği MF-2 21 21 226,76932 261,88383103110081 Fransızca Öğretmenliği DİL-1 47 47 307,50548 451,28304103110099 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 103 103 384,93103 482,83435 320,81959 338,63663103110106 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL-1 118 118 438,76675 487,11653 390,57395 421,31212103110115 Kimya Öğretmenliği YGS-2 21 21 280,89347 361,69772 277,42266 277,42266103110124 Matematik Öğretmenliği MF-1 21 21 383,09334 426,84882 322,27206 322,27206103110133 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 103 103 386,75478 426,79976 368,81241 378,25514103130031 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 103 103 372,87797 415,59645 350,22804 361,35742103110142 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 72 72 409,12297 444,41630 396,80994 407,18991103110151 Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 348,09448 394,23749 289,79371 319,06444103110169 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 108 108 365,66397 394,95033 245,09874 318,49920103110178 Tarih Öğretmenliği TS-2 21 21 379,20531 447,68970 348,47234 348,47234103110187 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği TS-2 21 21 422,01249 463,32927 405,69886 405,69886103110196 Türkçe Öğretmenliği TS-2 108 108 408,57010 477,78474 384,70834 403,78181103110778 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 41 41 413,97011 452,62722 402,61553 402,61553103130279 Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 41 41 398,08544 443,29641 382,57442 382,57442

103110663 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 72 72 321,98991 409,03530 260,02329 260,02329103110681 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli) MF-4 5103110672 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) TM-1 72 72 359,17703 396,62948 265,57854 311,07167103110706 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli) TM-1 5 1 304,16957 304,16957103110654 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 36 36 323,85100 358,91479 241,73796 241,73796103110724 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Maine Maritime Academy) (Ücretli) MF-4 5

103110203 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL-1 82 82 394,72631 426,47483103110212 Arkeoloji TM-3 62 62 262,60545 327,18569 234,79920 234,79920103130243 Arkeoloji (İÖ) TM-3 62 62 246,92646 320,34872103110284 Dilbilim DİL-1 41 41 347,17683 449,23759103110742 Felsefe TM-3 47 47 286,43656 317,35559103110266 Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) DİL-1 41 41 457,05912 476,56703 455,22615 455,22615103130261 Mütercim-Tercümanlık (Türkçe-Almanca-İngilizce) (İÖ) DİL-1 41 41 443,45411 459,76560 422,88099 422,88099103110796 Müzecilik TM-3 21 21 260,95120 341,81640103110787 Psikoloji TM-3 36 36 418,30716 426,62975 406,91200 406,91200103110803 Sosyoloji TM-3 41 41 342,47793 392,47694 242,02356 242,02356103130288 Sosyoloji (İÖ) TM-3 41 41 322,33686 342,14072103110275 Tarih TS-2 67 67 347,34561 378,32353

Denizcilik Fakültesi

Edebiyat Fakültesi

71 / 292

Page 72: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan103130225 Tarih (İÖ) TS-2 67 67 330,20542 392,01895

103110636 Bilgisayar Bilimleri MF-1 47 47 266,72182 324,67764103110221 Fizik MF-2 11 11 198,06261 265,51554103110239 İstatistik MF-1 41 41 234,84373 269,09282103110248 Kimya MF-2 82 82 225,10435 284,96027103110257 Matematik (İngilizce) MF-1 52 52 301,53076 366,48786 255,39394 255,39394103110812 Matematik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-1 1 1 295,73787 295,73787

103110857 Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi TS-1 11 11 355,41836 400,09478103110839 Film Tasarım ve Yazarlık TS-1 11 11 368,06884 378,64134103110848 Film Tasarım ve Yönetmenliği TS-1 11 11 378,17538 401,06945 257,24176 257,24176103110866 Kurgu-Ses ve Görüntü Yönetimi TS-1 11 11 362,47552 420,45453

103110769 Hemşirelik MF-3 287 287 318,39878 355,73214 302,10189 314,68224103110309 Hukuk Fakültesi TM-2 513 513 418,37417 493,10553 405,42987 416,70642

103110318 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 113 113 296,95133 350,62071 251,77499 251,77499103130067 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 113 113 279,98563 298,94410103110327 Ekonometri TM-1 98 98 283,33522 311,78622 260,32015 260,32015103130076 Ekonometri (İÖ) TM-1 98 98 268,27490 299,07219103110336 İktisat TM-1 231 231 299,23286 342,68932 286,69069 286,69069103130085 İktisat (İÖ) TM-1 231 231 278,30271 301,02999 245,82664 262,79348103110345 İşletme TM-1 241 241 298,76004 340,40724103130094 İşletme (İÖ) TM-1 241 241 281,21842 343,20112103110354 Kamu Yönetimi TM-2 98 98 343,80140 391,91372 259,46449 307,23003103130101 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 98 98 312,69762 343,76265 237,57259 237,57259103110363 Maliye TM-1 129 129 321,43371 357,00245 281,99199 307,94966103130119 Maliye (İÖ) TM-1 129 129 294,22550 319,70771 256,67243 277,29227

103110372 İlahiyat YGS-4 257 257 369,36853 447,62192 362,23701 368,87860103130207 İlahiyat (İÖ) YGS-4 175 175 353,50715 419,59212 333,04680 346,36019

103110381 İktisat (İngilizce) TM-1 82 82 345,82817 388,57796 251,96518 341,55824103110399 İşletme (İngilizce) TM-1 103 103 354,91313 402,79575 279,12871 328,94102103110406 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) TM-1 62 62 293,74586 364,48057 270,80811 290,32979103110415 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 57 57 370,02838 411,93281 318,05898 319,68512103110627 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) TM-1 52 52 351,23945 398,25254 284,58851 337,63116

103110424 Mimarlık MF-4 82 82 426,85753 465,55839 393,65628 396,72800103110433 Şehir ve Bölge Planlama MF-4 72 72 324,26065 398,76237

İlahiyat Fakültesi

İşletme Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Fen Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

72 / 292

Page 73: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

103110442 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 93 93 389,66516 420,51884 330,32289 351,81586103110451 Çevre Mühendisliği MF-4 82 82 285,72045 367,69660103110469 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 103 103 407,15875 453,85351 370,52898 383,01757103110478 Endüstri Mühendisliği MF-4 93 93 402,14322 447,51085 368,53539 379,32396103110487 İnşaat Mühendisliği MF-4 103 103 395,38663 424,59614 348,07415 391,83708103130128 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 377,64196 395,24435 296,11534 307,07598103110496 Jeofizik Mühendisliği MF-4 41 41 221,78133 291,01876103110821 Jeofizik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1103110503 Jeoloji Mühendisliği MF-4 52 52 236,20637 302,59065103110512 Maden Mühendisliği MF-4 82 82 232,09549 293,15310103110521 Makine Mühendisliği MF-4 108 108 383,88210 402,79022 317,94970 363,48855103130137 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 108 108 364,31901 383,78553 252,49710 289,56914103110539 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 72 72 314,54568 353,40048103110548 Tekstil Mühendisliği MF-4 52 52 238,69750 288,79653103110557 Tıp Fakültesi MF-3 298 298 486,03588 497,23079 481,88127 485,75356

103110645 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 103 103 470,21947 505,81825 451,10942 456,77154

103110618 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YGS-6 57 57 296,23036 442,48249 275,71336 286,74742

103210423 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 52 238,54331 309,97771103210538 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 41 330,37605 377,20727 267,55015 267,55015103210044 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 41 41 370,58826 417,44889 370,33716 370,33716103230278 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 41 41 360,59518 378,27097 349,29532 349,29532103210017 Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 315,52638 354,90776 272,87500 278,35906103210026 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 351,04992 368,71630 293,01246 309,01284103210035 Türkçe Öğretmenliği TS-2 52 52 387,47242 465,57473 360,28152 372,80581

103210053 Arkeoloji TM-3 52 52 236,46315 322,59539103230269 Arkeoloji (İÖ) TM-3 52 52 229,08153 279,57062103210529 Biyokimya MF-3 31 31 252,01269 329,72356103210565 Biyokimya (KKTC Uyruklu) MF-3 2 2 275,90497 276,21380103210062 Biyoloji MF-2 11 4 222,03146 226,97162103210071 Fizik MF-2 11103210089 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 82 82 339,68048 423,33831103230039 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 82 82 316,92779 374,22476103210098 Kimya MF-2 11 7 199,77819 224,69861103210105 Matematik MF-1 52 52 223,25987 318,33671103210114 Sosyoloji TM-3 82 82 290,75226 345,32841

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Reha Midilli Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

73 / 292

Page 74: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan103230066 Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 82 263,67860 303,55771103210123 Tarih TS-2 88 88 307,97524 345,53632103230075 Tarih (İÖ) TS-2 88 88 300,37758 321,39759103210132 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 337,09294 372,62404103230084 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 327,19315 349,53897 324,74511 324,74511

103210432 Ekonometri TM-1 47 47 240,28793 261,53691103230427 Ekonometri (İÖ) TM-1 47 47 227,69043 239,95807103210141 İktisat TM-1 211 211 240,24077 276,31168103230093 İktisat (İÖ) TM-1 211 211 228,03957 278,62442103210159 İşletme TM-1 221 221 236,31641 273,93724103230109 İşletme (İÖ) TM-1 221 221 224,85233 285,34790103210168 Kamu Yönetimi TM-2 211 211 273,02774 350,60948 232,06158 268,14434103230118 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 211 211 252,68069 293,21690 231,62431 231,62431103210177 Maliye TM-1 262 262 262,73582 316,89668103230127 Maliye (İÖ) TM-1 262 262 245,99519 266,49708103210574 Maliye (KKTC Uyruklu) TM-1 1 1 222,58917 222,58917103210414 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 108 108 289,75847 335,31793103230366 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 108 108 264,82324 297,08954103210468 Uluslararası Ticaret ve Finansman TM-1 41 41 260,47724 286,16108103230418 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) TM-1 41 41 249,27061 263,29663

103210547 İlahiyat YGS-4 103 103 356,34993 422,32089 336,39988 343,43803103230472 İlahiyat (İÖ) YGS-4 82 82 346,81030 355,50865 319,38926 326,51912

103210389 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 72 292,92235 342,81777 232,03781 233,42948103230348 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 263,50151 293,72621 245,52902 245,52902103210186 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 72 72 310,81889 343,85033 229,38959 229,38959103230233 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 281,14177 333,94828103210195 Endüstri Mühendisliği MF-4 72 72 299,22830 338,75420 247,67409 247,67409103230384 Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 278,49501 298,98829103210202 İnşaat Mühendisliği MF-4 62 62 330,11259 371,03006 236,76866 236,76866103230251 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 307,06953 329,40121 244,94662 244,94662103210211 Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 7 203,20184 239,04132103210229 Maden Mühendisliği MF-4 21 12 204,11795 255,64234103210238 Makine Mühendisliği MF-4 77 77 279,58727 318,43596103230242 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 262,59377 297,03701103210477 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MF-4 62 29 198,80677 266,26388103210405 Tıp Fakültesi MF-3 52 52 457,67159 476,90840 448,86647 449,98187

103210265 Ebelik YGS-2 77 77 302,67070 334,99430 278,91435 300,28885Kütahya Sağlık Yüksekokulu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

74 / 292

Page 75: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan103210274 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 103 103 443,24343 464,13213 425,01089 431,17181103210283 Hemşirelik YGS-2 127 127 325,07197 423,33168 317,28379 322,55376

103210308 Bankacılık ve Finans YGS-6 67 67 287,66195 324,35764 272,90233 284,62457103230321 Bankacılık ve Finans (İÖ) YGS-6 67 67 270,89470 289,88187 249,85522 249,85522103210583 Bankacılık ve Finans (KKTC Uyruklu) YGS-6 1 1 265,68544 265,68544103210317 Muhasebe YGS-6 67 67 287,20888 329,14808 262,52631 277,89002103230339 Muhasebe (İÖ) YGS-6 67 67 265,99686 293,13162 234,88486 246,01494103210326 Sigortacılık ve Risk Yönetimi YGS-6 67 67 271,23658 322,67231 232,25477 232,25477103230375 Sigortacılık ve Risk Yönetimi (İÖ) YGS-6 67 67 262,36407 315,59054

103210486 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği MF-4 15 1 260,45262 260,45262103230436 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 15 1 243,96002 243,96002103210495 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 7103230445 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 7103210502 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 44 44 269,19502 296,34635103230454 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 44 44 255,14538 266,68350103210511 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 19 19 254,87417 287,37497 236,78782 236,78782103230463 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 19 19 244,16023 258,90483103210441 İmalat Mühendisliği MF-4 36 36 223,39686 258,80294103210459 İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 16 11 200,38136 229,02485

103310397 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 41 41 233,39943 274,37927103310467 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 41 41 392,03673 396,79949 385,27151 385,27151103330198 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 41 41 386,72817 390,81441 369,67656 369,67656103310282 Sınıf Öğretmenliği TM-2 72 72 320,00175 358,10130 264,12437 270,44986

103310307 Arkeoloji TM-3 41 41 234,48929 286,53258103310167 Biyoloji MF-2 11 3 219,16080 268,56607103310422 Çerkez Dili ve Edebiyatı TS-2 21 21 269,75008 328,91909103310413 Gürcü Dili ve Edebiyatı DİL-3 21 21 253,45853 294,96897103310149 Kimya MF-2 11 1 222,34304 222,34304103310122 Matematik MF-1 52 52 217,04671 285,42365103310404 Tarih TS-2 41 41 314,51021 345,58971 227,59425 227,59425103310219 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 338,82858 380,10737 252,28292 287,73628103330065 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 327,52509 372,59139

103310201 İşletme TM-1 67 67 243,81156 294,47248103330047 İşletme (İÖ) TM-1 67 67 230,58161 243,76953103310352 Sağlık Kurumları Yöneticiliği TM-1 62 62 311,79769 342,27331 296,97722 311,21579

İşletme Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Simav Teknoloji Fakültesi

DÜZCE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

75 / 292

Page 76: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan103330162 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İÖ) TM-1 62 62 290,69139 318,22318 239,26038 264,44383103310458 Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik TM-1 62 62 253,53067 321,92490 244,08370 249,86950103310431 Uluslararası İlişkiler TM-2 41 41 266,63319 324,75801 238,71336 238,71336103310343 Uluslararası Ticaret TM-1 62 62 256,08907 302,13014103330171 Uluslararası Ticaret (İÖ) TM-1 62 62 242,85113 266,96481103310449 Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 31 31 264,45234 301,20038 263,50041 263,50041103330189 Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) TM-1 31 31 243,08966 260,99239

103310176 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 52 52 287,81582 379,10009 238,36481 261,21861103330011 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 264,11046 331,80780103310334 Çevre Mühendisliği MF-4 41 41 230,27068 253,15333103310185 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 52 52 301,15470 321,45630103330029 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 271,25954 297,92491103310131 Endüstri Mühendisliği MF-4 47 47 304,18762 330,72809103310291 Makine Mühendisliği MF-4 41 41 279,01830 315,71915103330135 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 41 261,93951 278,24318103310476 Mekatronik Mühendisliği MF-4 36 36 285,68677 334,70513 239,53027 239,53027

103310016 Orman Endüstrisi Mühendisliği MF-4 11 3 217,84820 239,52349103310025 Orman Mühendisliği MF-4 41 41 216,46007 263,90386103310034 Peyzaj Mimarlığı MF-4 47 47 217,39093 243,81990

103310361 Mimarlık MF-4 31 31 391,05832 408,72271 342,47966 342,47966

103310316 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği MF-4 15 1 208,64377 208,64377103310379 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 7103310325 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 29 29 274,93292 298,58656 238,15414 238,15414103330144 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 29 29 257,32768 267,68369103310388 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 264,05313 272,77366 247,15753 247,15753103330153 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 13 13 255,46504 260,95131103310228 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 33 33 277,48085 299,66114103330074 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 260,24701 274,08278103310237 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 266,08688 283,83688 260,09024 260,09024103330083 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 249,38612 260,08976103310246 İmalat Mühendisliği MF-4 25 25 227,67401 298,63193103310255 İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 17 17 218,66995 230,56238103310264 İnşaat Mühendisliği MF-4 33 33 308,25001 332,94147 273,96843 273,96843103330117 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 294,27524 393,50176103310273 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 231,69694 244,80107103330126 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 10 213,67909 224,06921103310097 Tıp Fakültesi MF-3 113 113 457,30521 469,42697 448,67282 455,98368

Mühendislik Fakültesi

Orman Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

76 / 292

Page 77: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

103310104 Hemşirelik YGS-2 175 175 318,62697 376,51280 290,83524 309,69159103310158 Sosyal Hizmet YGS-5 62 62 388,63098 433,68911 374,29174 377,30835103310113 Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu YGS-6 123 123 257,32038 299,66625103330056 Akçakoca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. (İÖ) YGS-6 123 123 245,89464 290,26688

103410015 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 154 154 451,19349 474,69312 439,70212 450,76017103410024 Eczacılık Fakültesi MF-3 118 118 425,78447 477,92182 409,17494 411,94575

103410033 Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 72 72 322,05209 462,87016103410042 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DİL-1 57 57 413,65175 460,85000 379,29743 379,29743103410069 Coğrafya TS-1 72 72 372,04216 441,95140 304,51229 317,94705103410809 Coğrafya (KKTC Uyruklu) TS-1 1 1 421,08832 421,08832103410078 Felsefe TM-3 82 82 294,78336 377,77244103410087 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 82 82 424,92177 477,82077 380,32868 419,78484103410748 Klasik Arkeoloji TM-3 52 52 267,61054 343,08379103410721 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) DİL-1 36 36 389,20115 443,63798103410818 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu) DİL-1 1103410739 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL-1 36 36 456,68070 478,89583 451,92913 451,92913103410757 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi TM-3 52 52 251,84162 310,43262103410096 Psikoloji TM-3 82 82 426,96394 461,63864 414,99435 418,91551103410103 Sanat Tarihi TS-2 72 72 326,99594 416,33205103410112 Sosyoloji TM-3 72 72 348,34772 389,51609103410121 Tarih TS-2 93 93 354,33328 421,89088103410139 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 93 93 373,56776 419,62342 342,42883 370,51970

103410148 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 62 62 314,86789 439,94273 295,27404 296,97822103410775 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 52 278,90075 346,69703 243,29707 269,43715103410157 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 62 400,47975 469,04869 349,52944 367,62816103410166 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 72 72 408,07549 443,87595 389,71330 394,02223103410175 Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 364,96744 406,65650 305,66328 314,98133103410615 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 373,10672 411,17409 278,08829 332,89569103410784 Türkçe Öğretmenliği TS-2 52 52 424,59066 483,10703 390,52083 417,73226

103410184 Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 41 23 204,32859 309,07236103410193 Biyokimya MF-3 62 62 319,71278 374,55280103410209 Biyoloji MF-2 123 123 231,92184 316,48294103410218 Fizik MF-2 31 28 198,30705 265,05980103410227 İstatistik MF-1 82 82 240,83667 325,01173103410236 Kimya MF-2 82 82 237,06388 308,77327103410245 Matematik MF-1 113 113 273,69021 418,99640 271,16300 271,16300

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

Edebiyat Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

77 / 292

Page 78: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan103430064 Matematik (İÖ) MF-1 113 113 244,83094 380,41851103410827 Matematik (KKTC Uyruklu) MF-1 1 1 277,08791 277,08791

103410793 Hemşirelik MF-3 328 328 329,41304 420,71488 312,05320 328,99003

103410254 İktisat TM-1 113 113 325,70742 404,34090 250,44127 250,44127103430073 İktisat (İÖ) TM-1 113 113 296,82796 327,68064103410263 İşletme TM-1 98 98 330,15252 376,15062 269,12735 314,56949103430082 İşletme (İÖ) TM-1 98 98 305,02875 383,44649103410272 Uluslararası İlişkiler TM-2 93 93 357,54492 404,79372 260,96792 278,77751103430091 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 93 93 342,73706 373,11273

103410306 Gazetecilik TS-1 82 82 353,78935 375,46025 267,35269 267,35269103410315 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 82 82 366,91333 409,43298 295,99104 310,83206103410324 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 82 82 372,92522 443,53906 307,83278 349,33453103410624 Reklamcılık TS-1 67 67 375,43365 427,00925 244,62688 356,06464

103410333 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 108 108 400,29794 468,17646 367,26725 392,66483103410342 Biyomühendislik MF-4 57 57 359,82901 421,64363 295,92269 295,92269103410351 Deri Mühendisliği MF-4 11 11 218,84636 253,86578103410369 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 82 82 415,25322 447,42895 377,21320 408,44475103410378 Gıda Mühendisliği MF-4 149 149 319,66182 375,92516 244,77168 272,42353103410836 Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 329,11737 329,11737103410387 İnşaat Mühendisliği MF-4 62 62 409,17221 438,96617 386,04940 396,34588103410396 Kimya Mühendisliği (İngilizce) MF-4 77 77 340,41767 384,41151 232,66754 237,02868103410403 Makine Mühendisliği MF-4 82 82 394,71044 421,23643 338,20586 346,94763103410412 Tekstil Mühendisliği MF-4 77 77 249,52232 319,70861

103410606 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 31 16 202,21557 241,02061103410457 Tıp Fakültesi MF-3 369 369 492,87775 545,17687 488,20300 492,10076

103410633 Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 259,40473 310,10283103410642 Bitki Koruma MF-2 36 36 299,22566 378,86393103410466 Peyzaj Mimarlığı MF-4 67 67 263,62998 316,87681103410651 Süt Teknolojisi MF-2 21 13 203,26298 250,13031103410669 Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 277,88142 326,81219103410678 Tarım Makineleri MF-4 31 31 221,42335 265,39446103410687 Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 31 18 198,84962 246,23027103410696 Tarla Bitkileri MF-3 36 36 253,61706 311,20235103410703 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 31 235,89469 359,22958103410712 Zootekni MF-2 31 31 236,38769 264,45281

İletişim Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

78 / 292

Page 79: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

103410766 Beslenme ve Diyetetik YGS-2 41 41 456,06136 481,02651 452,71269 452,71269103410527 Ebelik YGS-2 93 93 313,38697 371,85248 286,26753 291,13858

103410563 Konaklama İşletmeciliği YGS-6 62 62 286,80306 387,20224 279,78257 285,57881103430152 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 62 62 274,16805 354,17646 232,59726 261,46725103410572 Seyahat İşletmeciliği YGS-6 52 52 279,81945 344,46524 261,70605 270,70569103410581 Turizm Rehberliği DİL-1 62 62 337,16529 418,03100

103510014 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 93 93 446,61578 458,25545 431,95267 434,47773103510023 Eczacılık Fakültesi MF-3 62 62 418,26071 443,28267 405,75119 413,04425

103510129 Çin Dili ve Edebiyatı DİL-3 47 47 356,88920 437,45952103510792 Ermeni Dili ve Edebiyatı DİL-3 26 26 262,20574 335,29604103510905 Felsefe TM-3 47 47 268,33653 310,07036103530433 Felsefe (İÖ) TM-3 47 47 257,45437 298,00341103510808 İbrani Dili ve Edebiyatı DİL-3 36 36 283,03138 405,28178103510147 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 67 67 353,32757 423,23933 242,81405 242,81405103530196 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 67 67 322,93618 443,46024103510156 Japon Dili ve Edebiyatı DİL-3 36 36 362,85639 420,99249103510174 Kore Dili ve Edebiyatı DİL-3 36 36 360,18888 463,32975103530406 Kore Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-3 36 36 339,61679 360,08879103510192 Rus Dili ve Edebiyatı DİL-3 47 47 340,28305 367,32027103530415 Rus Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-3 47 47 325,16366 446,98847103510208 Sanat Tarihi TS-2 52 52 289,37207 346,78135103530363 Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 52 52 281,94935 306,43201103510898 Sosyoloji TM-3 47 47 312,50423 358,86402103530399 Sosyoloji (İÖ) TM-3 47 47 288,33740 350,50295103510217 Tarih TS-2 103 103 316,09081 358,10956103530099 Tarih (İÖ) TS-2 103 103 300,60600 331,91830103510226 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 103 103 349,02621 401,82843 316,11266 324,20552103530106 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 103 103 331,34796 384,30514 244,70914 244,70914

103510783 Almanca Öğretmenliği DİL-1 36 36 288,67721 473,09814103510041 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 72 72 254,46707 339,71287103510059 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 72 72 367,46645 442,77181 249,25774 272,77519103510068 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 72 72 392,26046 448,61688 385,10904 386,41188103510774 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 62 62 402,51332 452,96837 392,08888 392,53297103530345 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 62 62 390,72491 470,31012 366,48521 367,35630103510077 Sınıf Öğretmenliği TM-2 72 72 338,64292 380,06133 288,45330 299,21214103510086 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 362,54708 448,44627 335,28924 336,48320

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)

Edebiyat Fakültesi

Eğitim Fakültesi

İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu

Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

79 / 292

Page 80: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan103510095 Türkçe Öğretmenliği TS-2 72 72 402,55412 471,12288 381,58808 388,13203

103510111 Biyoloji MF-2 21 21 217,11707 317,01096103510138 Fizik MF-2 11103510165 Kimya MF-2 21 12 201,18426 242,16293103510183 Matematik MF-1 72 72 235,32974 321,38124103510235 Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 407,31120 488,74961 388,56897 401,60144

103510244 İktisat TM-1 113 113 260,14000 329,85189103530115 İktisat (İÖ) TM-1 113 113 241,41715 272,25359103510253 İşletme TM-1 134 134 259,93372 346,87711 234,01845 254,49034103530124 İşletme (İÖ) TM-1 134 134 241,92022 307,21432103510262 Maliye TM-1 82 82 299,73620 354,45664 267,01641 269,97986103530372 Maliye (İÖ) TM-1 82 82 271,65581 301,43788103510862 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 47 47 340,74657 383,32856 257,27772 314,42188103510968 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) TM-2 1103510695 Uluslararası İlişkiler TM-2 41 41 309,20158 348,56013

103510271 İlahiyat YGS-4 226 226 376,77148 433,26155 372,07257 375,04942103530203 İlahiyat (İÖ) YGS-4 175 175 356,96206 410,39195 317,69275 352,39459

103510289 Gazetecilik TS-1 82 82 310,35888 385,65797103530133 Gazetecilik (İÖ) TS-1 82 82 300,45333 319,38541103510677 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 67 67 317,88116 420,27985103530424 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 67 67 307,09666 332,01295103510298 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 72 72 324,61965 364,91775103530284 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 72 72 311,21533 332,89779

103510305 Mimarlık MF-4 62 62 404,82144 429,92695 381,09790 398,44758103510314 Şehir ve Bölge Planlama MF-4 62 62 264,18694 331,60137 234,09049 248,88060

103510323 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 88 88 329,09040 429,69342 263,86841 307,56488103530221 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 88 282,01166 346,38759103510686 Biyomedikal Mühendisliği MF-4 62 62 380,12877 411,35612 356,70793 359,71376103530212 Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 342,85098 379,51085 271,82069 271,82069103510977 Biyomedikal Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 327,14789 327,14789103510332 Çevre Mühendisliği MF-4 52 52 235,20328 311,53368103530442 Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 219,03576 290,00144103510341 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 82 82 355,78239 405,29285 302,32582 318,75078103530142 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 315,89033 352,10161103510359 Endüstri Mühendisliği MF-4 72 72 320,38817 399,60324

İletişim Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Fen Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

80 / 292

Page 81: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan103530266 Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 288,82232 319,36390103510914 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği MF-4 41 41 267,42667 330,84441103530451 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 41 245,50016 278,49323103510853 Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 47 47 304,96740 389,68901 234,22859 275,04923103530381 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 261,10706 301,46927103510986 Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1103510368 Gıda Mühendisliği MF-4 52 52 266,22446 329,92895103530336 Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 242,66219 275,97227103510765 Harita Mühendisliği MF-4 62 62 300,24521 358,90397103530309 Harita Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 275,14947 299,05677103510377 İnşaat Mühendisliği MF-4 93 93 358,12014 391,63700 236,05665 259,73227103530151 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 327,83484 374,04308 240,86523 240,86523103510395 Makine Mühendisliği MF-4 129 129 291,00981 343,00126103530169 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 129 129 268,46886 292,80743103510711 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MF-4 57 55 198,53479 261,79924103530239 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 12 209,67919 241,63205103510729 Mekatronik Mühendisliği MF-4 52 52 340,10277 445,35267 274,01552 274,01552103530257 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 301,62847 357,71252103510402 Tekstil Mühendisliği MF-4 31 13 210,43740 267,11661

103510826 Beslenme ve Diyetetik MF-3 52 52 418,35531 439,32228 404,05742 408,12940103510835 Hemşirelik MF-3 205 205 310,97667 396,53806 290,82147 304,53099

103510844 Bahçe Bitkileri MF-2 36 33 200,15779 264,30192103510747 Bitki Koruma MF-2 36 36 237,20612 294,66853103510889 Biyosistem Mühendisliği MF-4 36 10 219,62393 242,87224103510995 Biyosistem Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1103510871 Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 36 14 216,70296 232,46889103510756 Tarla Bitkileri MF-3 36 36 221,88887 318,67955103510817 Zootekni MF-2 21 6 202,24423 232,44508103510411 Tıp Fakültesi MF-3 262 262 469,66559 517,37360 459,33284 467,83573103511003 Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 433,22630 433,22630

103510923 Turizm İşletmeciliği TM-1 57 57 228,87068 280,68611103530469 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 57 57 218,32742 245,46872103510429 Veteriner Fakültesi MF-3 67 67 293,60100 350,71724 232,71803 254,05583

103510738 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6 41 41 339,97695 402,04973 302,38279 302,38279103530275 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 41 41 316,47553 355,50393 275,18346 275,18346103510465 Uçak Elektrik-Elektronik YGS-1 41 41 376,37825 429,50765 349,95499 349,95499103530293 Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) YGS-1 41 41 330,97488 368,48698 302,83769 302,83769

Sivil Havacılık Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Seyrani Ziraat Fakültesi

Turizm Fakültesi

81 / 292

Page 82: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan103510474 Uçak Gövde - Motor YGS-1 41 41 375,67230 425,02907 312,88087 312,88087103530318 Uçak Gövde - Motor (İÖ) YGS-1 41 41 331,87383 363,05606 290,83029 290,83029

103510959 İnsan Kaynakları Yönetimi YGS-6 41 41 279,98551 333,56965 269,73824 269,73824103530496 İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) YGS-6 41 41 262,16244 357,79307103510932 Muhasebe ve Finans Yönetimi YGS-6 41 41 282,69053 341,57619 265,71484 265,71484103530478 Muhasebe ve Finans Yönetimi (İÖ) YGS-6 41 41 266,25937 322,36827 250,12642 250,12642103510941 Uluslararası Ticaret ve Lojistik YGS-6 41 41 289,08387 337,90397 265,51669 265,51669103530487 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İÖ) YGS-6 41 41 274,57887 346,27987 270,72632 270,72632

103610279 Eczacılık Fakültesi MF-3 41 41 409,61923 416,60543 393,24583 393,24583

103610128 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 72 72 276,54293 313,60333 270,87074 275,01706103610013 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 67 198,52400 361,69516103610022 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 98 98 295,53238 424,69911 257,21954 257,23933103610288 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 52 52 363,07015 401,29064 352,25749 357,22309103610225 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 67 67 386,69679 404,08300 367,59557 372,73040103630159 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 67 67 381,19053 389,93482 361,08962 371,43963103610031 Sınıf Öğretmenliği TM-2 159 159 300,60066 351,54159 264,11430 272,20986103610049 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 108 108 341,52195 366,96936 267,40595 340,91754103610058 Türkçe Öğretmenliği TS-2 123 123 373,71227 416,09334 339,96225 367,33551

103610216 Tarih TS-2 57 57 294,22021 340,21137103630141 Tarih (İÖ) TS-2 57 57 291,79443 346,55275103610076 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 325,97265 354,12325 260,00127 294,46567103630053 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 317,97128 358,86335 231,77711 231,77711103610085 Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 394,79018 473,65351 371,18468 373,78716

103610137 İktisat TM-1 62 62 232,15414 266,15162103630044 İktisat (İÖ) TM-1 62 49 199,94669 231,90360103610146 İşletme TM-1 62 62 229,91116 262,41666103630035 İşletme (İÖ) TM-1 62 45 199,33323 227,12000103610155 Kamu Yönetimi TM-2 62 62 269,00786 350,43756 247,49947 247,49947103630026 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 62 62 247,54393 271,61114103610261 Sosyal Hizmet TM-3 62 62 375,08530 383,55903 342,01783 349,02908103630195 Sosyal Hizmet (İÖ) TM-3 62 62 371,56896 375,74096 334,26293 336,42308103610207 İlahiyat Fakültesi YGS-4 144 144 346,55519 409,45934 320,72394 333,27735

103610234 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 47 47 263,36831 308,49699103630168 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 250,21580 262,85764103610252 İnşaat Mühendisliği MF-4 47 47 289,78223 334,16882

Mühendislik Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

82 / 292

Page 83: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan103630186 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 276,65598 289,53496103610243 Makine Mühendisliği MF-4 47 47 245,64420 269,36468103630177 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 234,95298 310,25692103610101 Tıp Fakültesi MF-3 31 31 452,52948 455,25984 440,81731 440,81731

103610297 Spor Yöneticiliği YGS-5 41 41 297,35558 318,11303 287,86657 287,86657

103610304 Beslenme ve Diyetetik YGS-2 41 41 424,19607 439,70239 414,40995 414,40995103610094 Hemşirelik YGS-2 105 105 317,84116 379,33362 286,68957 302,09189

103610191 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6 47 47 311,94150 361,99192 257,13827 297,60183

103710084 Felsefe TM-3 41 41 255,28379 284,68833103710075 Tarih TS-2 41 41 304,86363 350,05662103730079 Tarih (İÖ) TS-2 41 41 294,36614 310,17242 265,49794 265,49794103710093 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 41 332,57729 361,76946 281,17666 281,17666103730088 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 41 41 319,98091 339,29559

103710039 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 57 57 231,25362 257,14392103730034 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İÖ) MF-3 57 57 217,74263 234,07798

103710048 İktisat TM-1 57 57 230,76508 253,33631103730043 İktisat (İÖ) TM-1 57 57 214,93089 242,54505103710057 İşletme TM-1 57 57 228,94888 247,35652103730052 İşletme (İÖ) TM-1 57 57 214,48445 232,20501

103710109 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 31 31 283,84797 379,13412103730097 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 31 31 263,96637 286,79648103710066 İnşaat Mühendisliği MF-4 41 41 307,16395 373,88296103730061 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 41 287,26532 303,48694 233,26782 233,26782103710012 Makine Mühendisliği MF-4 57 57 252,32039 299,86959103730016 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 239,99683 306,30309

103810435 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 52 52 449,40032 457,35063 436,50788 438,34904103810505 Diş Hekimliği Fakülesi (KKTC Uyruklu) MF-3 2 2 415,93930 429,34361

103810011 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 297,83129 341,80416 278,14325 280,55092103810029 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 62 264,05389 368,89796 241,85170 241,85170103810038 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 369,09991 414,47565 273,42813 312,35495103810462 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 52 52 416,83286 444,87204 380,56378 383,45576

Fen Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Sağlık Yüksekokulu

Sivil Havacılık Yüksekokulu

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi

83 / 292

Page 84: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan103810498 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 52 52 385,04252 415,45691 374,88664 376,49694103810374 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 62 62 404,62748 420,66099 395,43783 401,28771103830263 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 62 62 397,46079 404,53198 361,42392 362,58346103810047 Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 337,24117 368,85917 283,70767 289,42062103810426 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 57 57 404,69586 439,63381 387,37145 391,15042103830245 Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 57 57 394,40268 412,36668 366,73752 388,62435

103810056 Biyoloji MF-2 21 15 203,49342 281,11297103810065 Fizik MF-2 11 1 225,34434 225,34434103810074 İstatistik MF-1 57 57 222,15533 277,97268103810083 Karşılaştırmalı Edebiyat DİL-1 72 72 301,21688 394,09914103830236 Karşılaştırmalı Edebiyat (İÖ) DİL-1 72 72 267,98197 344,58412103810514 Karşılaştırmalı Edebiyat (KKTC Uyruklu) DİL-1 1 1 293,31475 293,31475103810092 Kimya MF-2 41 28 201,07580 311,38715103810356 Matematik-Bilgisayar MF-1 77 77 248,32495 313,44017103810117 Tarih TS-2 82 82 325,65052 386,39818103830087 Tarih (İÖ) TS-2 82 82 313,68099 357,50580103810126 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 360,40712 415,38721 330,92889 330,92889103830096 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 343,74317 363,95436 253,83642 253,83642

103810135 İktisat TM-1 103 103 285,28019 350,63092103830103 İktisat (İÖ) TM-1 103 103 269,96064 284,77316103810144 İşletme TM-1 88 88 280,56516 317,49541103830112 İşletme (İÖ) TM-1 88 88 269,74253 311,30346103810153 Maliye TM-1 82 82 312,53841 341,28600103830121 Maliye (İÖ) TM-1 82 82 289,31557 312,42078103810489 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 41 41 339,29697 380,71959 276,00720 276,00720103830306 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 41 41 316,61439 334,01619 267,89256 267,89256103810162 Uluslararası İlişkiler TM-2 57 57 339,71371 372,72868103830209 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 57 57 313,45665 358,01365

103810444 İlahiyat YGS-4 154 154 372,66404 430,18232 367,39175 370,48151103830272 İlahiyat (İÖ) YGS-4 134 134 355,18031 378,75660 339,91875 342,43627

103810171 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 72 370,95799 386,05919 284,45875 314,53749103810189 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 93 93 392,69735 442,57867 324,55883 333,26896103830139 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 93 93 369,21809 392,06144 275,11923 288,54535103810198 Endüstri Mühendisliği MF-4 82 82 378,89822 412,40445 277,21843 351,10334103830148 Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 359,11451 377,57931 264,53956 264,53956103810205 İnşaat Mühendisliği MF-4 103 103 378,21252 434,35868 321,59508 332,49851103830157 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 361,66224 377,41602 260,69772 278,65030

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

84 / 292

Page 85: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan103810214 Jeoloji Mühendisliği MF-4 52 52 228,13631 276,17834103810223 Kimya Mühendisliği MF-4 52 52 291,97108 339,93066103810523 Kimya Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 295,85093 295,85093103810232 Maden Mühendisliği MF-4 52 52 227,95951 316,54483103810241 Makine Mühendisliği MF-4 103 103 360,12863 385,12263 256,69554 292,42242103830175 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 340,78004 360,11240 238,24225 238,24225103810259 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 62 62 288,74274 338,32848103810268 Mimarlık MF-4 57 57 417,39549 424,46324 373,56237 377,08765103810277 Tıp Fakültesi MF-3 211 211 477,62045 524,70620 472,28191 476,47966

103810532 Turizm İşletmeciliği TM-1 67 67 247,26188 272,52628103830315 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 67 67 232,63493 287,40657

103810408 Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 229,74286 263,23383103810453 Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 41 41 224,84874 255,79716103810383 Tarla Bitkileri MF-3 36 36 229,04990 290,83874103810417 Zootekni MF-2 31 24 205,18132 256,43631

103810302 Ebelik YGS-2 62 62 311,29720 432,42490 293,39875 309,97251103810311 Hemşirelik YGS-2 129 129 364,85449 455,83441 352,05595 364,05464103810392 Sağlık Kurumları Yöneticiliği YGS-6 41 41 342,32121 467,50407 332,42782 332,42782

201410453 Bilim Tarihi (Tam Burslu) TM-2 20 20 291,53523 388,02066201410144 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 10 10 412,00701 418,69250201410426 Psikoloji (%75 Burslu) TM-3 3 3 395,50113 399,40085201410153 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 10 10 354,19113 377,29508201410471 Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 57 57 235,86207 343,62991201410029 Tarih (Tam Burslu) TS-2 10 10 368,76151 442,22892201410038 Tarih (%50 Burslu) TS-2 20 20 237,04845 368,39197201410347 Tarih (%25 Burslu) TS-2 20 14 219,41242 314,02115201410065 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 10 10 391,25765 429,56068201410056 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 20 20 304,10551 359,34096201410356 Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 20 16 217,51214 294,38657

201410392 Grafik Tasarım (Tam Burslu) TM-3 10 10 344,78172 386,19828201410408 Grafik Tasarım (%50 Burslu) TM-3 30 30 237,34523 297,53985201410498 Grafik Tasarım (%25 Burslu) TM-3 10 5 229,83998 249,99537201410295 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 13 13 419,41516 502,78319201410302 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 13 13 387,47577 398,96150201410462 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 104 104 286,98581 370,61034

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Turizm Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Eskişehir Sağlık Yüksekokulu

85 / 292

Page 86: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan201410232 İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (Tam Burslu) YGS-4 20 20 423,04300 488,01160201410417 İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%75 Burslu) YGS-4 20 20 388,15832 414,41051201410241 İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%50 Burslu) YGS-4 20 20 376,94722 385,05186201410505 İslami İlimler Fakültesi (Arapça) (%25 Burslu) YGS-4 40 40 356,69308 375,06112

201410171 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 10 369,33130 404,49903201410189 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 35 21 216,04721 294,49963201410365 Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 5201410268 Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 10 387,35395 410,89483201410277 Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 35 14 217,43645 319,41670201410514 Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 5201410329 İç Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 10 10 373,19560 407,41811201410338 İç Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 30 30 240,32722 343,95587201410489 İç Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 10 5 203,63849 227,74190201410205 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 10 379,44190 410,81452201410214 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 10 298,85377 378,35903201410374 İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 30 14 209,66993 279,72965201410083 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 10 10 421,37032 433,44749201410435 Mimarlık (%75 Burslu) MF-4 3 3 413,90374 416,96151201410092 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 10 10 372,95143 388,89645201410444 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 68 55 220,54492 349,31846

201511344 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-1 4 4 333,78192 385,24708201511671 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-1 36 19 219,48828 272,97222201512006 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-1 4 4 388,58107 401,88553201511998 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 36 16 201,67563 359,34724201511247 İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) DİL-1 10 2 236,84165 250,01000201511256 İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) DİL-1 6 6 439,25895 530,24059201511265 İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) DİL-1 44 44 252,99050 429,36513201511917 Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) YGS-5 43 43 221,24038 312,18255201511926 Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS-5 7 7 391,50634 448,78253201511935 Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) YGS-5 20 20 328,58711 384,48708201511468 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) TM-3 43 43 240,68726 338,49816201511477 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 7 7 409,08841 418,20197201511486 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 20 20 354,62600 382,70194201511274 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) TM-3 43 43 224,48765 336,80416201511283 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 7 412,34271 434,82095201511292 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 20 344,20311 391,65247

201512087 Coğrafya (Tam Burslu) TS-1 4 4 385,96923 403,46667Fen-Edebiyat Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Eğitim Fakültesi

86 / 292

Page 87: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan201512096 Coğrafya (%50 Burslu) TS-1 36 36 244,07062 337,66242201510082 Coğrafya (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 4 4 390,92796 418,23022201511132 Coğrafya (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 36 32 217,87698 299,92287201510204 İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) DİL-1 5 5 433,70841 443,60589201511159 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) DİL-1 45 31 213,69660 362,33200201510285 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 4 4 359,26853 399,79237201510937 Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-1 36 2 219,16085 275,22629201510319 Psikoloji (Ücretli) TM-3 60 46 216,24280 325,47018201510328 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 9 9 420,24561 440,46209201511211 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 21 21 353,84054 409,96416201510382 Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 6 6 351,55300 373,85806201511202 Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 46 42 197,55502 334,91527201512069 Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 8 3 210,58262 242,87583201510364 Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 6 356,96034 389,86923201511026 Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 46 22 198,18617 318,43190201512078 Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 8201511502 Tarih (Tam Burslu) TS-2 6 6 376,22661 438,54264201511511 Tarih (%50 Burslu) TS-2 49 49 244,37752 361,15697201510407 Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 4 4 423,84429 447,49071201511123 Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 31 18 218,66711 337,18303201510416 Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) TS-2 15 10 202,68946 247,50361201510425 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 7 7 367,95536 446,01189201511141 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 48 48 272,74996 365,08109

201512015 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 5 422,83544 439,25367201512024 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 34 34 309,52734 419,75606201512033 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 11 11 256,81538 305,97448201510813 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 15 500,18773 523,92410201512042 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 135 135 290,61597 408,50652

201511626 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 328,31041 375,73213201511635 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 54 4 214,76734 255,02780201510488 Ekonomi (Tam Burslu) TM-1 4 4 342,03013 375,06190201511044 Ekonomi (%50 Burslu) TM-1 36 6 214,66798 269,33227201510461 Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 360,71579 381,95593201511035 Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 36 1 252,80662 252,80662201510513 İşletme (Ücretli) TM-1 5201510522 İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 6 343,76233 374,18299201511062 İşletme (%50 Burslu) TM-1 44 24 204,62311 339,61910201510497 İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 5201510504 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 363,68150 389,30173

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

87 / 292

Page 88: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan201511053 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 44 15 224,31317 272,88975201510558 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) TM-2 15201510567 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) TM-2 6 6 365,80427 383,71161201511089 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) TM-2 39 39 200,55701 300,13338201510531 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) TM-2 5201510549 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 6 6 371,67046 386,18802201511071 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 49 25 198,85338 360,98983201510576 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 5 1 234,00104 234,00104201510585 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 6 6 379,83331 404,51182201511098 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 49 40 197,37864 377,68362201511644 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) TM-1 5201511653 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 364,69383 376,60682201511662 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 49 32 207,53708 314,82000201511389 İlahiyat Fakültesi (Ücretli) YGS-4 54 54 325,31679 438,06415201511398 İlahiyat Fakültesi (Tam Burslu) YGS-4 6 6 451,41098 496,61099

201510637 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 429,04405 436,20122201510858 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 43 7 228,52743 265,64211201510619 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 438,85184 461,36943201510849 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 52 18 214,98852 330,96531201510716 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 423,06014 460,08561201510894 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 52 11 218,22451 367,59283201510691 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 466,55194 546,48484201510885 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 52 17 221,77545 335,64744201510752 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 388,10079 421,95268201510919 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 38 16 214,57384 334,17896201511811 Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 14201510734 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 422,58470 448,89721201510901 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 34 20 226,90997 381,74688201511802 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 20 1 243,91200 243,91200201510779 Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 5 5 405,88389 419,35923201510928 Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 40 15 219,05328 357,32447201511829 Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%25 Burslu) MF-3 5201511432 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) MF-4 13 1 236,12259 236,12259201511441 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 389,53796 408,89832201511459 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 7 7 291,05621 362,14034201511838 İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 25 11 211,85173 267,69044201511856 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 401,59294 410,96980201511865 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 27 19 230,59458 329,57835201511874 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 18 4 229,26299 250,71874201511908 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 381,68313 404,40295

Mühendislik Fakültesi

88 / 292

Page 89: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan201511971 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 43 15 215,86988 259,88439201510804 Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 60 60 392,57589 410,79507201511105 Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 11 11 506,76283 535,37417201512051 Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 39 39 410,88283 454,80020

103910019 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 62 62 284,26714 337,33337 270,57251 271,09961103910028 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 62 236,40579 265,72420103910037 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 317,17506 396,31107 251,76675 307,88323103910443 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 62 370,82443 406,27635 343,61173 356,04441103910046 Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 317,68217 381,93442 269,16846 280,96694103910055 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 355,41899 388,94812 244,46482 265,84370103910064 Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 387,48443 447,97328 331,60820 358,28684

103910082 Biyoloji MF-2 11 5 220,14037 237,69717103910107 Fizik MF-2 11103910116 İstatistik MF-1 11 1 219,44510 219,44510103910125 Kimya MF-2 11 1 223,16317 223,16317103910134 Matematik MF-1 31 23 204,00092 244,69148

103910707 İktisat TM-1 67 67 242,65334 278,30414103930562 İktisat (İÖ) TM-1 67 67 228,67516 249,62852103910601 İşletme TM-1 98 98 235,12495 279,77305103930474 İşletme (İÖ) TM-1 98 98 221,15019 247,87377103910628 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 67 67 279,03558 362,55433103930492 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 67 67 259,68513 337,20426

103910716 İlahiyat YGS-4 154 154 358,30864 448,99937 344,74007 355,36223103930571 İlahiyat (İÖ) YGS-4 134 134 343,20903 399,77185 282,08420 293,03855

103910725 Gazetecilik TS-1 52 52 299,39073 402,15456103930589 Gazetecilik (İÖ) TS-1 52 52 291,71250 310,85810103910479 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 62 62 307,75633 355,27393103930368 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 62 62 294,64901 323,07178 253,14376 253,14376103910188 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 62 62 305,45557 377,04144 255,31246 255,31246103930323 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 62 62 292,80416 327,73799

103910073 Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 21 21 227,69559 289,79543103910091 Coğrafya TS-1 82 82 343,22672 371,95367103930305 Coğrafya (İÖ) TS-1 82 82 334,90481 357,49635103910779 Coğrafya (KKTC Uyruklu) TS-1 1 1 315,38537 315,38537

Fen Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi

FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)Eğitim Fakültesi

89 / 292

Page 90: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan103910804 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 41 41 291,26421 347,20948103910734 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 31 31 311,48777 410,44474103910143 Sosyoloji TM-3 82 82 283,18615 322,85450103910152 Tarih TS-2 82 82 300,39380 356,11145103930102 Tarih (İÖ) TS-2 82 82 294,76335 341,01117103910161 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 332,49560 384,49692103930111 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 323,30805 339,68262 315,76681 320,77314

103910197 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 88 88 260,36148 330,51344103930253 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 88 243,65618 294,32496103910488 Biyomühendislik MF-4 41 41 230,23587 263,37289103930314 Biyomühendislik (İÖ) MF-4 41 34 205,44996 234,09039103910204 Çevre Mühendisliği MF-4 72 59 204,56227 263,50231103930289 Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 4 213,21557 234,30974103910213 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 82 82 293,60802 399,85517 242,73525 242,73525103930129 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 262,01887 292,51029103910222 İnşaat Mühendisliği MF-4 82 82 335,85947 423,56048 250,71881 281,68117103930138 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 309,22540 395,44903 241,85736 241,85736103910231 Jeoloji Mühendisliği MF-4 21 10 210,50322 304,48290103910249 Kimya Mühendisliği MF-4 41 6 203,81725 232,70559103910258 Makine Mühendisliği MF-4 88 88 248,30378 281,51592103930147 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 88 237,99604 250,91009103910452 Mekatronik Mühendisliği MF-4 62 62 247,43264 304,50757103910761 Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1103910267 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 62 27 201,73374 240,15144103930483 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 3 200,67120 220,05840

103910434 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 2 208,86080 219,39699

103910743 Adli Bilişim Mühendisliği MF-4 29 29 294,70574 373,22671 234,04779 234,04779103930598 Adli Bilişim Mühendisliği (İÖ) MF-4 29 29 257,12112 292,75056103910752 Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 251,04623 264,57429103930605 Adli Bilişim Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 13 13 241,20062 250,52984103910646 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 66 66 256,44514 292,85878103930508 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 66 66 245,41140 256,20814103910655 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 28 28 244,40625 257,15286103930517 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 28 28 239,35063 247,55432103910682 Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 66 66 232,38984 257,67987103930544 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) MF-4 66 66 221,31343 258,29659103910691 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 28 28 220,78029 230,69265103930553 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 28 15 200,43290 230,56334

Su Ürünleri Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

90 / 292

Page 91: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan103910664 İnşaat Mühendisliği MF-4 44 44 286,17701 311,50639103930526 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 44 44 275,30507 304,30805103910673 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 19 17 216,64376 261,73515103930535 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 19 2 212,33465 252,47484103910504 Makine Mühendisliği MF-4 66 66 239,21686 265,19058103930377 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 66 66 232,74362 262,45334103910513 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 28 28 227,49730 237,44841103930386 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 28 28 220,99554 234,14760103910522 Mekatronik Mühendisliği MF-4 66 66 242,71264 286,58221 235,30921 235,30921103930395 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 66 66 233,15847 250,31636103910531 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 28 28 232,00874 243,99482103930402 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 28 28 223,14281 236,99529103910549 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 44 8 200,92097 249,06527103910558 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 19103910567 Otomotiv Mühendisliği MF-4 62 62 231,32917 258,04211103930438 Otomotiv Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 220,50740 233,68179103910576 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 27 8 203,44400 230,24250103930447 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 27103910788 Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1103910585 Yazılım Mühendisliği MF-4 66 66 258,53865 355,76516 238,96329 238,96329103930456 Yazılım Mühendisliği (İÖ) MF-4 66 66 240,81029 271,22088103910594 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 28 28 243,96791 272,39245 233,42565 233,42565103930465 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 28 28 234,22230 249,84008103910797 Yazılım Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 258,74183 258,74183103910637 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Sam Houston State) (Ücretli) MF-4 40 26 202,17115 297,89113103910364 Tıp Fakültesi MF-3 139 139 455,59722 494,80436 442,22841 445,84711103910373 Veteriner Fakültesi MF-3 139 139 267,44327 396,57991 241,87761 241,87761

103910497 Spor Yöneticiliği YGS-5 52 52 306,26377 367,55892 253,32154 253,32154103930332 Spor Yöneticiliği (İÖ) YGS-5 52 52 290,09087 323,55512

103910813 Beslenme ve Diyetetik YGS-2 41 41 429,35809 453,21949 427,59020 427,59020103910382 Ebelik YGS-2 52 52 304,87714 334,75703 274,34332 282,26724103910391 Hemşirelik YGS-2 134 134 335,28799 435,89933 319,31456 325,78153

104010016 Felsefe TM-3 21 21 407,57436 478,09181 327,29751 327,29751104010025 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 21 21 477,51917 498,46921 471,34789 471,34789104010034 Matematik MF-1 21 21 406,20424 440,02817 292,75373 292,75373104010043 Sosyoloji TM-3 21 21 432,24344 457,58157 364,32401 364,32401104010052 Hukuk Fakültesi TM-2 26 26 521,91026 549,31235 508,20715 508,20715

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Elazığ Sağlık Yüksekokulu

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Fen-Edebiyat Fakültesi

91 / 292

Page 92: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

104010061 İktisat TM-1 21 21 464,62799 479,25921 455,39877 455,39877104010079 İşletme TM-1 21 21 468,18692 482,04936 442,82473 442,82473104010088 Siyaset Bilimi TM-2 21 21 449,30479 480,34208 383,75366 383,75366104010097 Uluslararası İlişkiler TM-2 21 21 467,74699 477,43970 466,33502 466,33502104010113 İletişim Fakültesi TS-1 21 21 467,99154 528,26740 428,68875 428,68875

104010122 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 18 18 460,80023 475,82024 413,28543 413,28543104010131 Endüstri Mühendisliği MF-4 19 19 470,88311 484,12155 466,59089 466,59089

104110015 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 123 123 449,89742 461,01093 437,79255 440,55739104110024 Eczacılık Fakültesi MF-3 118 118 422,75707 447,01116 411,49478 413,96194104111888 Eczacılık Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1

104111613 Arkeoloji TM-3 36 36 268,63593 304,75936104110087 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 57 57 328,88803 373,27930104110096 Felsefe TM-3 77 77 292,48440 325,58205104111631 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 47 47 287,52282 412,29294 275,68359 275,68359104111604 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 47 47 396,55251 432,21709104110148 Rus Dili ve Edebiyatı DİL-3 47 47 374,23947 412,67306104110157 Sanat Tarihi TS-2 57 57 317,82452 365,98263104111597 Sosyoloji TM-3 47 47 350,88727 361,25743 241,59305 241,59305104110166 Tarih TS-2 98 98 353,46755 438,80646 240,90041 315,16496104110175 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 98 98 374,55587 426,99344 344,65565 357,70813104110184 Türk Halkbilimi TS-1 47 47 308,57020 348,39750

104110078 Biyoloji MF-2 62 62 228,05548 333,15984104110103 Fizik MF-2 21 7 201,07305 229,74738104110112 İstatistik MF-1 82 82 238,37338 259,60269104110121 Kimya MF-2 41 41 225,45101 426,94346104110139 Matematik MF-1 72 72 281,26985 340,58672

104110193 Almanca Öğretmenliği DİL-1 57 57 313,97558 451,80054104110209 Arapça Öğretmenliği DİL-3 47 47 379,15920 441,71670 337,67437 352,87203104110218 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 57 57 312,54697 344,05036 309,75657 312,17320104110227 Biyoloji Öğretmenliği MF-2 21 21 243,50604 336,21453104110236 Coğrafya Öğretmenliği TS-1 21 21 408,35641 449,53553 393,47676 393,47676104110245 Felsefe Grubu Öğretmenliği TM-3 21 21 331,85175 374,31691 301,81503 301,81503104110254 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 98 98 271,48699 333,36242104110263 Fizik Öğretmenliği MF-2 21 21 220,71570 323,34047104110272 Fransızca Öğretmenliği DİL-1 57 57 274,01319 429,41816

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Edebiyat Fakültesi

Fen Fakültesi

Gazi Eğitim Fakültesi

92 / 292

Page 93: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan104110281 Görme Engelliler Öğretmenliği YGS-4 67 67 398,53595 440,96230 380,68575 381,38775104111897 Görme Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) YGS-4 1104110299 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 98 98 391,30630 454,12172 324,44738 363,01241104110306 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 149 149 436,99468 507,65412 414,15991 432,32654104110315 Kimya Öğretmenliği YGS-2 21 21 282,58909 355,53536 256,53490 256,53490104110324 Matematik Öğretmenliği MF-1 21 21 381,17499 439,41009 325,36956 325,36956104111216 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 88 88 398,02206 457,78818 384,16651 395,58541104110333 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 67 67 412,73650 462,03495 408,97714 411,12833104110342 Sınıf Öğretmenliği TM-2 118 118 351,59336 409,26033 329,45837 338,61074104110351 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 98 98 369,52343 415,39055 316,05196 324,41183104110369 Tarih Öğretmenliği TS-2 21 21 382,68311 453,77768 352,48021 352,48021104110378 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği TS-2 21 21 429,59981 468,05618 427,04679 427,04679104110387 Türkçe Öğretmenliği TS-2 98 98 419,94998 502,96435 404,75240 418,98295104110396 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 67 67 412,34527 447,10837 405,30360 412,11247

104111755 Fotoğraf ve Video TS-1 21 21 341,73630 426,36777 236,31165 236,31165104111764 Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım TM-1 21 21 280,53080 357,94342 260,06175 260,06175104110412 Hukuk Fakültesi TM-2 513 513 429,45252 465,88522 420,26999 425,23535

104110421 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 118 118 315,53954 348,13339104110439 Ekonometri TM-1 88 88 304,92879 355,68864 246,84797 284,87658104110448 İktisat TM-1 170 170 335,47940 388,37055 246,23554 285,20080104110457 İşletme TM-1 175 175 324,23046 354,11457 246,29647 298,30356104110466 Kamu Yönetimi TM-2 170 170 357,26237 417,69381 313,25422 335,84300104110475 Maliye TM-1 149 149 346,18681 378,53322 276,15267 325,36034104111773 Sağlık Kurumları İşletmeciliği TM-1 103 103 325,47659 357,94783 252,26501 299,71296104110484 Uluslararası İlişkiler TM-2 108 108 360,13707 401,35083 292,72153 308,72584104111782 Uluslararası Ticaret TM-1 72 72 322,52751 358,78354 257,54977 305,77752

104110493 Gazetecilik TS-1 77 77 349,27922 384,61184104110509 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 67 67 356,00828 408,25243104110518 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 77 77 366,39596 410,95823 272,98746 272,98746

104111207 Endüstri Ürünleri Tasarımı MF-4 52 52 348,58164 393,99048 296,15717 296,15717104110687 Mimarlık MF-4 77 77 432,32429 451,93291 419,65531 426,29762104110696 Şehir ve Bölge Planlama MF-4 67 67 336,25097 370,48134 302,22082 302,22082

104110624 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 72 392,95247 426,65336 325,02079 327,59846104110633 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 82 82 420,21598 446,92814 401,94799 402,53389104110642 Endüstri Mühendisliği MF-4 108 108 398,49566 430,87055 353,33112 357,86699104110651 İnşaat Mühendisliği MF-4 103 103 405,51629 430,26943 354,90792 363,44860

Güzel Sanatlar Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

93 / 292

Page 94: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan104111649 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Montana State Üniversitesi) (Ücretli) MF-4 20 20 275,95691 370,10008104110669 Kimya Mühendisliği MF-4 103 103 302,88253 355,51901 256,09644 256,09644104110678 Makine Mühendisliği MF-4 103 103 396,52460 425,90344 324,47571 350,94559

104111243 Beslenme ve Diyetetik MF-3 103 103 420,59486 431,11704 410,44454 412,94237104111252 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 103 103 435,08257 440,53780 422,74849 427,72646104111225 Hemşirelik MF-3 246 246 338,12343 396,73355 328,65890 337,11095

104111385 El Sanatları (M.T.O.K.) YGS-5 40 40 248,75355 298,17145104111904 El Sanatları (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) YGS-5 1104111791 Geleneksel Türk Sanatları (M.T.O.K.) YGS-4 19 19 248,55241 301,09773104111394 Grafik Tasarımı (M.T.O.K.) YGS-5 22 22 304,20349 350,21794 302,53077 302,53077104111807 Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı (M.T.O.K.) YGS-5 7 7 244,45341 272,97051104111401 Moda Tasarımı (M.T.O.K.) YGS-5 22 22 308,00787 363,12370 293,26254 293,26254104111913 Moda Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) YGS-5 1104111419 Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) YGS-6 22 22 260,10581 278,73712 248,98153 248,98153104111922 Tekstil Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) YGS-6 1

104111719 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği MF-4 26 19 199,91209 261,00424104111694 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 40 40 367,42370 494,78153 299,94793 299,94793104111701 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 18 18 308,68338 339,25809 287,79110 287,79110104111297 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 62 373,25390 400,18696 286,67047 307,85813104111288 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 27 27 311,40963 350,13665 291,75906 291,75906104111852 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği MF-4 29 29 316,30777 357,65615104111861 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 234,38057 266,90891104111349 Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 48 48 344,96927 394,04444 246,26219 297,00796104111358 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 21 21 258,52171 293,20474 253,66025 253,66025104111931 Enerji Sistemleri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 319,16078 319,16078104111322 İmalat Mühendisliği MF-4 62 62 259,91619 346,77498104111331 İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 27 27 239,58473 253,17577104111949 İmalat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 240,34181 240,34181104111367 İnşaat Mühendisliği MF-4 48 48 372,61540 405,07254 303,11846 313,83509104111376 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 21 21 257,84529 333,90901 242,24168 242,24168104111261 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 62 62 294,08318 357,76943104111279 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 27 27 220,28546 254,95598104111313 Otomotiv Mühendisliği MF-4 48 48 352,78883 381,21562 243,40686 296,47617104111304 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 21 21 255,76946 273,82574 247,81816 247,81816104110836 Tıp Fakültesi MF-3 303 303 491,18745 514,36417 489,89776 491,08755104111976 Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 478,57656 478,57656104111234 Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 108 108 487,65275 504,16221 485,61417 487,38309

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Turizm Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

94 / 292

Page 95: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan104111437 Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-1 48 48 377,95961 436,59473 310,31633 326,21472104111816 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) TS-1 21 21 343,66401 387,58142 312,55951 312,55951104111958 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (KKTC Uyruklu) TS-1 1104111455 Rekreasyon Yönetimi TS-2 62 62 322,06845 366,62807104111825 Rekreasyon Yönetimi (M.T.O.K.) TS-2 27 27 279,25823 312,56565104111737 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği TM-1 62 62 251,41257 329,99675104111834 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) TM-1 27 27 228,97499 301,58969104111473 Turizm İşletmeciliği TM-1 69 69 260,24764 304,75332104111843 Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) TM-1 30 30 236,00608 262,31036

104111588 Bankacılık YGS-6 36 36 330,44013 387,96776 312,88145 312,88145104111967 Bankacılık (KKTC Uyruklu) YGS-6 1104111879 Sigortacılık YGS-6 36 36 301,28864 376,75463 287,07965 287,07965

104111685 Rekreasyon YGS-5 57 57 312,92994 414,35974 267,73028 281,52078104111676 Spor Yöneticiliği YGS-5 47 47 332,23357 377,23988 276,20566 327,53825

104111667 Tapu Kadastro YGS-6 47 47 342,93508 404,95956 317,78361 336,79134

104111507 Biyoloji MF-2 21 20 201,40473 232,21546104111516 Fizik MF-2 11104111525 Kimya MF-2 21 10 201,99665 252,23427104111534 Matematik MF-1 47 47 249,43289 299,38385104111543 Tarih TS-2 47 47 340,99540 360,29867104111552 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 359,40498 381,39734 291,66427 325,91896

104210323 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 62 62 445,26844 451,16854 436,71736 436,80647

104210014 Arkeoloji TM-3 52 52 231,75493 280,08079104210023 Biyoloji MF-2 31 18 220,88713 250,17081104210032 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 72 72 335,02467 398,26270104210411 Kimya MF-2 11 8 210,02835 250,18250104210041 Matematik MF-1 52 52 232,37148 299,49553104210059 Sosyoloji TM-3 62 62 304,87249 364,10152104210068 Tarih TS-2 62 62 315,56981 362,09090104230133 Tarih (İÖ) TS-2 62 62 306,21002 362,38197104210077 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 342,72098 381,45886 263,34735 263,34735104230027 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 329,23242 351,50463 295,24455 295,24455

104210095 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 88 88 348,67408 404,40313 311,68283 327,35713104210508 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 47 47 383,13192 482,30992

Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi

Gaziantep Eğitim Fakültesi

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Tapu Kadastro Yüksekokulu

95 / 292

Page 96: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan104210341 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 41 41 401,02841 426,36048 386,43336 386,43336104210314 Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 334,23869 393,18839 298,66775 299,32150104210086 Türkçe Öğretmenliği TS-2 88 88 392,53867 443,13342 342,92644 365,64831

104210447 Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-1 47 47 348,08919 406,52738 237,29531 315,46947104210535 Moda ve Tekstil Tasarımı TM-3 41 41 243,79957 326,54046104210438 Sinema ve Televizyon TS-1 47 47 310,92958 398,26234

104210562 Uçak ve Uzay Mühendisliği MF-4 21 21 377,67091 423,61799 294,09412 294,09412104210456 Hukuk Fakültesi TM-2 123 123 403,01090 450,58607 379,74571 396,50306

104210102 İktisat TM-1 93 93 253,48910 322,32223104230036 İktisat (İÖ) TM-1 93 93 236,60510 291,55230104210111 İşletme TM-1 88 88 257,05602 325,80030104230045 İşletme (İÖ) TM-1 88 88 239,06403 412,66765104210332 Uluslararası Ticaret ve Lojistik TM-1 67 67 272,47864 346,14513104210589 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (KKTC Uyruklu) TM-1 1 1 259,91375 259,91375

104210517 İlahiyat YGS-4 154 154 368,45482 511,93916 358,88215 367,45294104230187 İlahiyat (İÖ) YGS-4 134 134 347,68594 376,86669 308,84880 335,81903

104210483 Gazetecilik TS-1 57 57 307,58990 389,00677

104210429 Mimarlık (İngilizce) MF-4 41 41 396,95904 421,57483 370,29088 370,29088

104210129 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 93 93 352,25419 419,85118 270,31457 280,24540104230054 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 93 93 311,44979 351,16848104210138 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 62 62 332,25510 380,99533104230169 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 62 62 295,97962 331,93446104210147 Fizik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 13 205,43214 321,09043104210156 Gıda Mühendisliği (İngilizce) MF-4 93 93 254,20613 344,73470104230072 Gıda Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 93 93 231,00255 291,30194104210165 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 82 82 349,72619 419,45805 287,22677 289,22888104230124 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 82 82 323,32364 347,92212104210174 Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 113 113 309,72713 376,72163104230081 Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 113 113 283,51170 309,72010104210553 Optik ve Akustik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 31 249,80965 370,69755104210183 Tekstil Mühendisliği (İngilizce) MF-4 57 32 200,83095 261,17105

104210386 Ebelik MF-3 52 52 284,36680 313,26587 253,86513 260,78499104210395 Hemşirelik MF-3 196 196 313,41862 385,64903 292,03135 301,11532

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

96 / 292

Page 97: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan104210192 Tıp Fakültesi MF-3 175 175 460,20433 495,48965 452,27836 456,13624104210598 Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 423,93871 423,93871104210402 Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 52 52 456,00056 480,01642 445,48774 446,94884

104210359 İktisat TM-1 67 67 234,36051 292,38099104210368 İşletme TM-1 67 67 232,73992 296,88758104210571 Kamu Yönetimi TM-2 52 52 266,84845 314,19427 240,28694 240,28694

104210544 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 305,82202 346,60409 235,49296 268,87256104210474 Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 57 310,15452 331,77127 264,98829 277,81614104210492 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 52 52 355,88781 381,61337 239,26911 256,78377

104310491 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 441,04690 446,88609 426,76465 426,76465

104310013 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 57 57 279,02625 323,95816 266,30388 269,26865104310022 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 57 222,95531 414,78686104310516 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 41 309,61326 334,75176104310031 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 57 57 388,65890 453,28860 367,80360 372,08273104330098 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 57 57 382,48710 387,67399 357,13596 360,65041104310049 Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 303,54021 352,19133 270,92466 278,84932104310058 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 346,23513 380,88040 248,99920 258,81987104310401 Türkçe Öğretmenliği TS-2 57 57 377,35273 409,89673 352,08423 363,01800

104310094 Matematik MF-1 11 11 206,90006 272,73254104310473 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 41 41 234,54655 284,06996104310525 Moleküler Biyoloji ve Genetik (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 254,60164 254,60164104310385 Sanat Tarihi TS-2 57 57 281,45039 298,97366104330159 Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 57 57 275,46574 306,07798104310101 Tarih TS-2 82 82 301,03479 343,33219 264,03182 264,03182104330105 Tarih (İÖ) TS-2 82 82 292,78989 402,57884104310119 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 327,98002 360,99846 297,38759 299,05955104330141 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 318,45690 335,27652

104310507 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 41 41 247,72529 272,51846104330202 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 41 41 230,73986 243,35305104310534 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (KKTC Uyruklu) TM-1 2 1 231,91118 231,91118104310128 İktisat TM-1 103 103 236,25759 275,33216104330035 İktisat (İÖ) TM-1 103 103 223,51687 244,75875104310137 İşletme TM-1 103 103 231,76788 283,41916104330044 İşletme (İÖ) TM-1 103 103 216,29907 244,25933104310146 Kamu Yönetimi TM-2 103 103 265,10924 347,00200

İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Nizip Eğitim Fakültesi

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

97 / 292

Page 98: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan104330053 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 103 103 248,64262 268,19180104310261 Maliye TM-1 72 72 262,46477 319,60286 227,87027 227,87027104330123 Maliye (İÖ) TM-1 72 72 242,89982 285,19583104310446 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 52 52 271,92412 349,12905104330177 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 52 52 250,92257 376,08332

104310482 İlahiyat YGS-4 154 154 348,95661 407,03619 323,06332 347,29685104330186 İlahiyat (İÖ) YGS-4 123 123 336,41180 373,16576 275,52697 290,63834

104310376 Biyomühendislik MF-4 47 42 199,38218 347,79544104310455 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 41 41 270,89605 333,35089 266,23554 266,23554104310173 Gıda Mühendisliği MF-4 52 52 231,00828 273,33694104310428 Harita Mühendisliği MF-4 52 52 269,35949 290,91110104310437 İnşaat Mühendisliği MF-4 47 47 297,56411 371,77900 239,77905 245,93377104310394 Mekatronik Mühendisliği MF-4 57 57 254,49828 276,47941104310543 Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1104310164 Tıp Fakültesi MF-3 93 93 453,34853 488,72246 442,52476 444,98618

104310288 Bahçe Bitkileri MF-2 36 15 209,89779 305,20655104310297 Bitki Koruma MF-2 36 36 225,36054 261,90060104310358 Biyosistem Mühendisliği MF-4 36 4 203,67266 237,21304104310304 Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 249,61915 316,87280104310322 Tarla Bitkileri MF-3 36 19 195,85068 247,15960104310331 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 21 4 213,85047 239,50333

104310225 Ebelik YGS-2 67 67 301,08271 312,45241 266,17023 269,22941104310234 Hemşirelik YGS-2 93 93 323,34113 402,38559 309,47650 320,77046

104310419 Sağlık Kurumları Yöneticiliği YGS-6 52 52 311,97450 458,37266 255,15008 255,51368

104310252 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YGS-6 108 108 248,33311 288,57858104330114 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) YGS-6 108 108 239,52626 260,67096104310279 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği YGS-6 52 52 261,42315 290,71122

104410012 Fizik MF-2 11 11 229,80269 313,94159104410021 Matematik MF-1 31 31 252,40912 318,81474104410084 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 47 47 350,98567 394,45290 231,49355 231,49355

104410075 İşletme TM-1 57 57 282,17249 353,33378

GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜFen Fakültesi

İşletme Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Tokat Sağlık Yüksekokulu

Erbaa Sağlık Yüksekokulu

Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

98 / 292

Page 99: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan104410066 Mimarlık MF-4 47 47 408,34698 439,09469 355,66870 365,56083

104410039 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 77 77 374,20319 430,69938 308,76282 313,78682104410048 Elektronik Mühendisliği MF-4 77 77 343,36852 387,31579 271,05943 306,53593104410057 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MF-4 47 47 278,36314 341,59868

201710335 Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) TS-1 11201710344 Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) TS-1 4 4 361,59956 368,95023201710353 Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) TS-1 25 25 218,17222 276,44871201710186 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) TM-1 24 24 222,87287 259,61143201710195 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) TM-1 6 6 370,46222 381,86431201710202 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) TM-1 30 30 279,19321 341,25999201710168 Mimarlık (Ücretli) MF-4 26 4 222,34642 246,42580201710062 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 7 7 391,04157 397,62562201710071 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 32 32 310,91255 368,16649201710441 Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli) TM-3 10201710459 Moda ve Tekstil Tasarımı (Tam Burslu) TM-3 4 4 306,47773 319,55187201710468 Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu) TM-3 26 4 210,36203 259,84193

201710229 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) TM-2 4201710238 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) TM-2 4 4 336,98236 344,14983201710247 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) TM-2 16 16 220,85490 310,11898201710256 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) TM-2 16 8 216,22708 226,01467201710017 Uluslararası İlişkiler (Ücretli) TM-2 4 1 233,14978 233,14978201710026 Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 4 4 335,46518 347,05141201710035 Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 24 18 199,61556 253,35427201710265 Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) TM-2 8201710274 Uluslararası Ticaret (Ücretli) TM-1 4201710044 Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) TM-1 4 4 305,72617 320,05492201710053 Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) TM-1 24 15 208,28553 263,87672201710283 Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) TM-1 8

201710389 Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 3 3 337,69181 352,00393201710398 Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 22 1 228,74459 228,74459201710132 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 339,58067 350,14550201710141 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 45 25 206,69776 274,97784201710089 Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 346,94809 355,65525201710098 Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 45 16 215,06200 265,78687201710105 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 3 3 314,93960 338,21192201710114 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 22 2 220,32927 231,25288

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

99 / 292

Page 100: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

201710405 Spor Yöneticiliği (Ücretli) TM-3 12201710414 Spor Yöneticiliği (Tam Burslu) TM-3 4 4 286,15633 311,04359201710423 Spor Yöneticiliği (%50 Burslu) TM-3 16 9 220,44414 248,11365201710432 Spor Yöneticiliği (%25 Burslu) TM-3 8 1 221,88516 221,88516

201810431 Psikoloji (Ücretli) TM-3 50 50 271,02543 359,94367201810449 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 7 415,61900 456,67533201810458 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 8 8 394,02628 406,76188201810467 Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 15 15 363,16057 387,14672201810864 Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 5 360,51822 385,78492201810873 Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 15 15 270,61299 334,43834201810882 Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 30 30 213,60576 268,44226201810528 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 6 6 363,12828 461,41411201810537 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 4 4 342,36432 370,33849201810546 Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 50 50 242,21411 308,40086201810167 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 75 75 337,32626 383,97637201810176 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 423,02515 494,65832201810185 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 10 401,89711 414,98146201810616 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 20 20 384,92860 400,67349

201810264 Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 346,37174 362,93790201810273 Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 30 28 204,72866 343,20966201810194 İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 5201810201 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 354,57861 391,86284201810219 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 10 10 266,18517 344,10753201810634 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 25 9 208,01981 259,02682201810731 İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (Tam Burslu) TM-1 1 1 384,09064 384,09064201810749 İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (%50 Burslu) TM-1 2 2 283,17515 317,27389201810758 İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (%25 Burslu) TM-1 7 6 220,43723 280,04927201810891 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 7 337,16670 373,69273201810907 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 8 8 273,01605 332,38787201810916 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 20 11 199,82203 267,94287201810282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) TM-2 20 5 204,14704 226,08089201810291 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) TM-2 7 7 361,41232 378,39785201810307 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) TM-2 8 8 277,48394 318,85096201810643 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) TM-2 25 25 225,24079 287,16472201810131 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 10 7 208,36507 225,34853201810149 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 5 5 370,49154 390,93681201810158 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 5 5 304,34121 351,17129

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesi

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)Fen-Edebiyat Fakültesi

100 / 292

Page 101: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan201810555 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 25 25 226,32627 302,32792201810767 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT Üniversitesi) (Tam Burslu) TM-2 1 1 326,47790 326,47790201810776 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT Üniversitesi) (%50 Burslu) TM-2 2 2 336,99168 343,48748201810785 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT Üniversitesi) (%25 Burslu) TM-2 7 7 228,42315 273,99208201810228 Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (Ücretli) TM-1 10201810237 Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 341,41014 359,74372201810246 Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 5 5 294,78270 325,54518201810652 Uluslararası Ticaret ve Pazarlama (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 25 25 222,57386 289,77462

201810122 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 408,42778 414,65990201810661 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 28 203,56655 377,84161201810679 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 5 1 226,09238 226,09238201810925 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 378,92389 441,50186201810934 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 10 309,44807 374,21327201810943 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 20 12 223,19145 298,60601201810352 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 410,41879 420,70124201810361 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 15 276,89050 361,41900201810688 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 30 17 214,00003 293,37342201810388 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 398,02733 417,21833201810397 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 10 300,21012 377,12884201810697 Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 44 29 221,13653 291,75434201810485 İç Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 377,14074 401,56976201810494 İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 5 5 296,05627 324,83621201810501 İç Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 25 12 216,07841 271,37390201810573 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 385,46333 397,59379201810582 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 5 5 349,93089 372,58770201810591 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 60 53 214,66084 327,01028201810413 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 379,97452 405,12639201810422 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 10 273,27739 335,76712201810704 Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 35 20 217,79096 268,62822201810316 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 60 60 238,71850 350,23105201810325 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 417,24212 429,72058201810334 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 6 6 392,58274 415,86339201810713 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 6 6 366,07325 389,75373

201810794 Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 6 350,62677 396,76392201810801 Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 4 4 286,21891 301,67468201810819 Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 50 50 228,50513 269,14283201810837 Sosyal Hizmet (Tam Burslu) TM-3 6 6 387,43385 412,90104201810846 Sosyal Hizmet (%50 Burslu) TM-3 4 4 372,56617 383,53087201810855 Sosyal Hizmet (%25 Burslu) TM-3 50 50 263,28537 368,53875

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

101 / 292

Page 102: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

104510338 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 62 62 277,92739 339,76907 268,87656 277,10830104510011 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 88 216,68697 263,90294104510277 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 82 82 306,77791 370,48363 235,95419 238,57912104510029 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 88 88 363,06490 431,36726 346,88630 347,76083104530148 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 88 88 357,11822 373,29423 335,66397 340,35639104510038 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 77 77 387,96158 420,80951 370,54238 371,97252104530103 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 77 77 382,78371 390,02064 359,53899 360,12070104510047 Sınıf Öğretmenliği TM-2 164 164 302,60186 337,33633 262,17959 273,45422104510056 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 88 88 344,25110 388,06403 266,65582 331,79036104510065 Türkçe Öğretmenliği TS-2 82 82 375,44063 442,82932 349,82270 355,38823

104510074 Biyoloji MF-2 11 1 215,82338 215,82338104510162 Coğrafya TS-1 55 55 338,79610 357,14919104530193 Coğrafya (İÖ) TS-1 55 55 332,18363 347,86671104510171 İstatistik MF-1 11 1 213,81210 213,81210104510108 Tarih TS-2 62 62 301,13987 354,70439104530015 Tarih (İÖ) TS-2 62 62 294,63077 311,83845104510117 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 52 331,20498 371,52012104530051 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 52 52 322,18803 340,66335 306,30383 306,30383

104510126 İktisat TM-1 93 93 235,53710 323,06125104530069 İktisat (İÖ) TM-1 93 93 225,30363 236,87670104510153 İşletme TM-1 82 82 231,23839 305,80486104530112 İşletme (İÖ) TM-1 82 82 221,67001 236,38607104510268 Uluslararası İlişkiler TM-2 67 67 266,12762 329,38572104530157 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 67 67 248,67094 270,02147

104510347 İslami İlimler YGS-4 82 82 343,28479 407,20411 320,04925 323,05100

104510286 Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 41 41 242,94149 372,59050104530218 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 41 229,15857 339,00056104510302 Gıda Mühendisliği MF-4 21 21 240,92348 327,71274

104510214 Ebelik MF-3 62 62 276,34282 294,81545 243,42175 249,01449104510205 Hemşirelik MF-3 105 105 295,94151 361,73168 274,48434 277,53859104510189 Tıp Fakültesi MF-3 31 31 453,45787 457,21666 442,83205 442,83205

104510311 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 52 52 302,81831 329,23008104510329 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 52 52 303,53008 353,00305 230,80444 230,80444

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Tirebolu İletişim Fakültesi

GİRESUN ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

102 / 292

Page 103: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

104510232 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YGS-6 98 98 254,09577 289,26647 235,16776 235,16776

104510223 Bankacılık ve Finans YGS-6 98 98 277,50927 320,80288 262,55124 266,35843104530184 Bankacılık ve Finans (İÖ) YGS-6 98 98 265,11537 282,60477 244,47061 244,47061

104510259 Gıda Teknolojisi YGS-2 57 57 246,79412 286,78080104530139 Gıda Teknolojisi (İÖ) YGS-2 57 57 233,24420 259,99387104510241 Moda Tasarımı YGS-5 57 57 292,79893 320,20816 283,94894 284,54435104530121 Moda Tasarımı (İÖ) YGS-5 57 57 278,62253 315,00198 265,18630 265,18630

104710275 Felsefe TM-3 41 41 252,67498 278,88423104710203 Tarih TS-2 52 52 299,51047 322,07223104730173 Tarih (İÖ) TS-2 52 52 293,16771 305,38618104710196 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 41 330,03022 350,79502 327,14747 327,14747104730164 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 41 41 316,54769 326,98228

104710072 İktisat TM-1 88 88 228,18752 244,17538104730067 İktisat (İÖ) TM-1 88 88 218,52034 231,12133104710081 İşletme TM-1 88 88 223,65371 262,94001104730076 İşletme (İÖ) TM-1 88 88 217,21964 235,87125104710266 Maliye TM-1 31 31 258,04456 292,39461104730234 Maliye (İÖ) TM-1 31 31 243,00802 261,40478104710151 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 52 52 266,34825 296,38949104730137 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 52 52 251,23300 272,00852

104710248 İlahiyat YGS-4 144 144 342,08522 411,97225 315,75852 324,88691104730216 İlahiyat (İÖ) YGS-4 123 123 334,82110 352,24655 286,42377 298,69694

104710063 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 88 88 300,56385 364,71254104730058 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 88 88 289,83894 317,73226

104710212 Genetik ve Biyomühendislik MF-3 52 52 232,00572 291,15098104730182 Genetik ve Biyomühendislik (İÖ) MF-3 52 52 221,25633 238,84060104710106 Gıda Mühendisliği MF-4 62 62 224,47800 262,57128104730094 Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 27 199,10810 234,44254104710099 Harita Mühendisliği MF-4 52 52 267,61416 381,30537 232,48693 232,48693104730085 Harita Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 259,19628 268,03702104710018 İnşaat Mühendisliği MF-4 72 72 284,79609 342,97132104730031 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 272,50770 297,26015

İletişim Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi

Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

103 / 292

Page 104: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan104710054 Makine Mühendisliği MF-4 62 62 243,34981 282,00115104730049 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 235,21082 242,56437104710178 Matematik Mühendisliği MF-1 52 52 212,66281 288,64035

104710284 Turizm İşletmeciliği TM-1 41 12 199,60437 243,29393104730243 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 41

104710187 Acil Yardım ve Afet Yönetimi YGS-2 47 47 295,17010 383,40769 247,18689 282,64331104730155 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) YGS-2 47 47 288,79208 306,16592104710115 Beslenme ve Diyetetik YGS-2 67 67 422,38052 433,12652 405,69058 411,03591104710045 Hemşirelik YGS-2 103 103 314,35046 359,37762 292,89675 300,09181104710239 İş Sağlığı ve Güvenliği YGS-2 52 52 286,46566 329,08266 266,62134 266,62134104730207 İş Sağlığı ve Güvenliği (İÖ) YGS-2 52 52 267,57689 311,32457104710124 Sağlık Yönetimi YGS-6 77 77 308,36138 334,45527 282,41485 299,97466104730101 Sağlık Yönetimi (İÖ) YGS-6 77 77 298,62912 322,74825 253,97584 258,07103104710257 Sosyal Hizmet YGS-5 52 52 382,00599 397,63667 357,97198 360,43162104730225 Sosyal Hizmet (İÖ) YGS-5 52 52 375,32498 389,68463 357,39026 373,09410

104810017 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 134 134 458,60590 519,89455 447,01180 455,05730104810026 Eczacılık Fakültesi MF-3 103 103 437,42161 474,51645 423,73114 425,82865

104810035 Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 103 103 302,79589 442,65293104810044 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) DİL-1 82 82 422,83466 459,13937 324,74071 324,74071104810053 Arkeoloji TM-3 62 62 277,84054 357,44528104810062 Bilgi ve Belge Yönetimi TM-1 93 93 311,13303 371,15006 244,73225 275,38629104810838 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 41 41 338,18508 387,41558 254,73030 254,73030104810071 Felsefe TM-3 57 57 318,56654 376,24011104810089 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 82 82 326,65755 457,35133104810098 İngiliz Dil Bilimi (İngilizce) DİL-1 93 93 388,94916 491,37528 345,26342 345,26342104810105 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL-1 93 93 438,47189 473,41886 364,11894 432,41354104810114 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) DİL-1 72 72 396,83020 465,86830104810847 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu) DİL-1 1 1 425,96522 425,96522104810123 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) DİL-1 62 62 361,15473 480,47587 244,20245 289,49343104810856 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (KKTC Uyruklu) DİL-1 1 1 377,02507 377,02507104810132 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL-1 72 72 470,28995 490,98726 465,85106 468,11944104810141 Psikoloji TM-3 72 72 441,71531 474,54825 433,48761 435,09063104810159 Sanat Tarihi TS-2 72 72 328,09684 387,90835104810168 Sosyoloji TM-3 82 82 361,61313 384,07543 307,39579 307,39579104810177 Tarih TS-2 82 82 369,19888 429,17555 313,80701 313,80701104810186 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 390,82929 448,67426 388,18718 390,69545104810195 Türk Halkbilimi TS-1 72 72 316,87818 381,83586

Turizm Fakültesi

Gümüşhane Sağlık Yüksekokulu

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

Edebiyat Fakültesi

104 / 292

Page 105: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

104810202 Almanca Öğretmenliği DİL-1 57 57 229,08231 373,87066104810211 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 77 77 321,10358 398,65379 320,30533 320,83868104810229 Biyoloji Öğretmenliği MF-2 21 21 253,12663 391,84457 241,46117 241,46117104810238 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 113 113 279,84686 342,21340 234,26133 234,26133104810247 Fizik Öğretmenliği MF-2 21 21 228,16080 307,34356104810256 Fransızca Öğretmenliği DİL-1 47 47 296,65451 378,44832104810265 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 67 67 408,08650 462,97667 374,27328 378,20113104810274 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL-1 108 108 466,87438 489,79957 461,39513 464,85598104810283 Kimya Öğretmenliği YGS-2 21 21 294,12611 339,43066 242,74718 242,74718104810292 Matematik Öğretmenliği MF-1 21 21 405,91179 462,00951 326,99718 326,99718104810308 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 82 82 403,63317 491,31372 396,94748 399,49593104810317 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 67 67 425,76746 481,88720 413,75986 421,51133104810326 Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 342,64065 399,78041 301,66705 335,17724

104810335 Aktüerya Bilimleri MF-1 72 72 277,84969 394,14658 257,98762 257,98762104810865 Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) MF-1 1 1 261,55560 261,55560104810344 Biyoloji MF-2 129 129 250,52592 359,04120104810353 İstatistik MF-1 82 82 271,79586 385,60615104810362 Kimya MF-2 103 103 244,43347 319,98323104810371 Matematik MF-1 103 103 303,08515 364,63444 301,27233 301,27233

104810389 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 57 57 385,13851 406,72699 341,30717 352,51681

104810705 Hemşirelik MF-3 226 226 367,58429 467,22251 349,72334 365,35040104810759 Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 440,56443 495,41471 427,00980 439,31775

104810398 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 82 82 304,71597 355,04435 293,07612 303,65648104810405 İktisat TM-1 118 118 359,05642 397,12681 336,18815 345,92720104810414 İktisat (İngilizce) TM-1 88 88 383,55160 431,57406 320,54882 334,29781104810432 İşletme (İngilizce) TM-1 118 118 371,03786 415,41405 318,63535 347,80451104810441 Maliye TM-1 77 77 361,35199 390,39500 306,34026 311,88135104810459 Sağlık İdaresi TM-1 82 82 349,15858 385,08887 314,89275 336,53173104810468 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) TM-2 77 77 392,41318 409,24913 355,08400 360,65338104810768 Sosyal Hizmet (Erkek) TM-3 93 93 380,84794 410,01367 347,54315 354,17796104810777 Sosyal Hizmet (Kız) TM-3 93 93 388,62036 422,12355 364,79114 383,72092104810486 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 77 77 382,34836 406,89993 339,70039 343,97938

104810917 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 108 108 432,66275 470,28834 388,77486 398,82299104810811 Çevre Mühendisliği (İngilizce) MF-4 26 26 355,45680 402,72206 318,81665 318,81665104810874 Çevre Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-4 1

Eğitim Fakültesi

Fen Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

Hemşirelik Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

105 / 292

Page 106: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan104810511 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 108 108 448,19850 488,26823 409,92462 422,91101104810529 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 52 52 432,75269 460,23265 400,63267 420,64309104810538 Fizik Mühendisliği MF-4 62 62 251,27249 390,65456104810795 Geomatik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 364,32700 409,89808 342,78244 342,78244104810547 Gıda Mühendisliği MF-4 82 82 363,10747 400,61382 304,45924 322,64210104810556 Hidrojeoloji Mühendisliği MF-4 47 47 250,86188 336,82620104810829 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 26 26 427,58113 450,63552 397,13597 397,13597104810565 Jeoloji Mühendisliği MF-4 52 52 262,67387 344,00902 243,59593 243,59593104810574 Kimya Mühendisliği (İngilizce) MF-4 77 77 367,09388 426,15781 316,22957 327,12974104810583 Maden Mühendisliği (İngilizce) MF-4 62 62 268,54406 347,43106104810592 Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 359,26870 396,09208 294,58970 296,46909104810608 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 435,19090 456,19256 392,50047 399,73234

104810617 Tıp MF-3 211 211 517,02555 548,86339 515,86130 516,57001104810626 Tıp (İngilizce) MF-3 185 185 524,00174 571,36583 522,65112 523,91239104810635 Kastamonu Tıp Fakültesi MF-3 52 52 478,55646 490,08852 465,79728 466,72352

104810732 Beslenme ve Diyetetik MF-3 113 113 430,98330 449,41120 421,58442 424,41583104810723 Çocuk Gelişimi TM-3 77 77 380,46205 406,35795 364,85567 376,42469104810883 Çocuk Gelişimi (KKTC Uyruklu) TM-3 1104810802 Dil ve Konuşma Terapisi MF-3 31 31 417,25574 438,35811 404,17820 404,17820104810892 Dil ve Konuşma Terapisi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 383,14394 383,14394104810741 Ergoterapi MF-3 36 36 409,53324 433,08222 387,33520 387,33520104810908 Ergoterapi (KKTC Uyruklu) MF-3 3104810714 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 123 123 439,36405 463,12531 428,03726 435,82061104810786 Odyoloji MF-3 41 41 431,64585 455,77675 415,48584 415,48584

104910079 Almanca Öğretmenliği DİL-1 31 26 200,60176 243,34039104910025 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 31 3 225,15651 240,64311104910052 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 31 31 351,48235 369,62739104910034 Sınıf Öğretmenliği TM-2 31 31 281,36959 305,47891

104910113 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 36 36 232,97774 315,67829

104910122 İlahiyat YGS-4 103 103 333,88792 383,81046 252,10185 272,21380

201910015 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Ücretli) DİL-1 5 1 215,81388 215,81388201910024 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (Tam Burslu) DİL-1 5 5 423,78001 430,21768201910509 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (%50 Burslu) DİL-1 40 40 222,08966 345,95708

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Fen-Edebiyat Fakültesi

Tıp Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

106 / 292

Page 107: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan201910096 Matematik (Ücretli) MF-1 5201910103 Matematik (Tam Burslu) MF-1 5 5 290,80351 321,04361201910112 Matematik (%50 Burslu) MF-1 20 9 214,79950 256,08768201910033 Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) MF-3 5201910042 Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) MF-3 5 5 361,55343 367,49009201910484 Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) MF-3 40 21 199,18920 293,47943201910051 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) DİL-1 5 1 227,53004 227,53004201910069 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 5 5 435,13085 446,17978201910721 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 40 40 244,18055 425,96754201910078 Psikoloji (Ücretli) TM-3 57 57 234,18366 377,54561201910087 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 7 402,28144 405,79241201910687 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 6 6 365,11867 380,13574

201910421 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) TS-1 4 4 229,98138 276,01662201910439 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) TS-1 5 5 368,95818 378,27781201910448 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) TS-1 37 37 256,38301 353,36039201910696 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) TS-1 4 4 228,74253 251,05395201910121 İşletme (Ücretli) TM-1 10201910139 İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 5 307,43617 309,71159201910536 İşletme (%50 Burslu) TM-1 30 13 202,08996 248,87889201910669 İşletme (%25 Burslu) TM-1 5201910148 İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 8201910157 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 330,61408 340,75881201910545 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 30 10 213,16856 272,69708201910748 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 4201910457 İşletme Enformatiği (Ücretli) TM-1 9201910466 İşletme Enformatiği (Tam Burslu) TM-1 6 6 303,69352 338,40390201910475 İşletme Enformatiği (%50 Burslu) TM-1 36 6 200,72386 263,07897201910739 İşletme Enformatiği (%25 Burslu) TM-1 9201910633 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) TM-2 8 1 335,22915 335,22915201910642 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 5 5 360,19669 365,63552201910651 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 29 29 234,65059 276,84150201910703 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) TM-2 8 5 216,12945 222,69899201910166 Turizm İşletmeciliği (Ücretli) TM-1 5201910175 Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) TM-1 4 4 294,40468 303,99211201910554 Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) TM-1 30 8 223,31658 276,38128201910184 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli) TM-1 4201910193 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) TM-1 5 5 328,33663 348,09204201910563 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) TM-1 33 33 224,04217 320,35005201910678 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu) TM-1 8 1 222,97506 222,97506

İşletme Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

107 / 292

Page 108: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan201910209 Mimarlık (Ücretli) MF-4 44 14 205,86356 299,52407201910218 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 6 408,56359 420,11992201910606 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 10 10 358,71324 383,90084

201910227 Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) MF-4 4201910236 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 366,63012 369,13178201910403 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 32 7 214,43605 236,89611201910245 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) MF-4 4201910254 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 372,45168 382,88298201910412 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 50 19 203,10231 272,92951201910263 Endüstri Mühendisliği (Ücretli) MF-4 4201910272 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 364,00700 378,25992201910281 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 41 41 206,89248 318,37039201910299 Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) YGS-2 66 63 201,65841 261,66178201910306 Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) YGS-2 8 8 363,76435 377,33103201910757 Hemşirelik Yüksekokulu (%50 Burslu) YGS-2 6 6 295,64589 302,13274

201910315 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) YGS-2 51 51 254,69833 388,20693201910324 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) YGS-2 6 6 453,24165 491,38078201910333 Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) YGS-2 3 3 418,40008 426,53474201910342 Ebelik (Ücretli) YGS-2 9 9 223,37426 241,72148201910351 Ebelik (Tam Burslu) YGS-2 4 4 331,51407 346,25907201910369 Ebelik (%50 Burslu) YGS-2 18 18 272,40923 296,46618201910712 Ebelik (%25 Burslu) YGS-2 9 9 245,25921 268,97599201910378 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) YGS-2 87 87 279,45777 396,28782201910387 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) YGS-2 10 10 459,61527 471,04542201910396 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) YGS-2 3 3 422,64878 432,27377

105010252 Sınıf Öğretmenliği TM-2 47 47 320,35194 374,16801 247,89127 252,83697

105010349 Arkeoloji TM-3 47 47 230,95074 280,31065105010013 Biyoloji MF-2 11 11 201,47857 326,95530105010022 Coğrafya TS-1 52 52 351,87536 380,50234105030035 Coğrafya (İÖ) TS-1 52 52 337,71840 376,88982105010031 Fizik MF-2 11 1 241,64762 241,64762105010049 Kimya MF-2 11105010058 Matematik MF-1 31 31 215,51787 340,70173105010385 Sosyoloji TM-3 41 41 297,19926 355,88033 230,53812 230,53812105010067 Tarih TS-2 57 57 311,19620 365,87624105030053 Tarih (İÖ) TS-2 57 57 300,23135 336,32587

HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

108 / 292

Page 109: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan105010076 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 341,91230 403,84877 238,34514 238,34514

105010085 İktisat TM-1 77 77 237,03802 315,83860105030123 İktisat (İÖ) TM-1 77 77 222,99363 262,53726105010094 İşletme TM-1 77 77 234,38919 285,37574105030089 İşletme (İÖ) TM-1 77 77 221,21241 250,61311105010358 Kamu Yönetimi TM-2 77 77 269,01557 326,00399105030132 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 77 77 250,93619 298,99378105010101 Maliye TM-1 77 77 266,25779 321,42364105030098 Maliye (İÖ) TM-1 77 77 244,85900 290,34864

105010376 İlahiyat YGS-4 185 185 359,26750 432,41369 336,24644 357,26580105030159 İlahiyat (İÖ) YGS-4 144 144 341,16803 419,49160 290,20679 327,38632

105010155 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 52 52 258,35355 369,54310105010128 Çevre Mühendisliği MF-4 62 29 199,58555 368,14468105010367 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 47 47 269,04024 311,99203105010137 İnşaat Mühendisliği MF-4 62 62 317,96961 393,00415105010146 Makine Mühendisliği MF-4 72 72 242,74874 283,30056105030114 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 233,21921 299,85557105010164 Tıp Fakültesi MF-3 103 103 452,78848 526,48725 443,23056 450,20500105010173 Veteriner Fakültesi MF-3 77 77 265,33271 348,66705

105010261 Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 223,58575 280,90371105010279 Bitki Koruma MF-2 36 36 245,57918 330,84006105010182 Gıda Mühendisliği MF-4 57 57 227,60111 283,49298105010288 Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 252,46709 280,33793105010313 Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 21 6 209,48723 234,25231105010304 Tarla Bitkileri MF-3 36 36 230,70816 258,10510105010322 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 12 208,23221 275,86906105010331 Zootekni MF-2 21 6 198,07098 297,06172

105010234 Hemşirelik YGS-2 123 123 336,60089 416,89888 308,74896 327,20796

201610654 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) TM-3 55 55 288,19638 363,63967201610663 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 7 7 393,55802 400,12529201610672 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 4 4 374,48635 384,18345201610681 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) TM-3 4 4 366,83205 373,99593201610699 Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 3 3 332,27998 380,83749201610706 Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 3 3 280,91510 306,24070

Ziraat Fakültesi

Şanlıurfa Sağlık Yüksekokulu

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)Eğitim Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

109 / 292

Page 110: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan201610715 Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) TM-2 24 24 231,41411 276,70035

201610724 Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) TS-1 10 10 328,53467 487,82194201610733 Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) TS-1 20 20 225,20440 315,67376201610575 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) TM-1 55 45 202,83596 259,22739201610584 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) TM-1 7 7 357,96943 369,72661201610593 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) TM-1 4 4 310,07309 334,65649201610609 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) TM-1 4 4 268,05272 289,81713201610151 Mimarlık (Ücretli) MF-4 55 54 209,67230 337,83676201610169 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 7 7 389,97240 445,50899201610178 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 4 4 352,63651 370,83290201610187 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 4 4 324,54122 345,91588201610415 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 96 96 325,07658 381,13175201610424 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 12 12 398,49036 444,83110201610433 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 6 6 391,32581 396,67409201610442 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 6 6 382,79561 389,46545

201610203 İktisat (Tam Burslu) TM-1 3 3 317,97732 356,23424201610212 İktisat (%50 Burslu) TM-1 22 8 203,78941 224,96338201610248 İşletme (Tam Burslu) TM-1 3 3 303,30773 328,25981201610257 İşletme (%50 Burslu) TM-1 18 18 220,44255 253,67540201610266 İşletme (%25 Burslu) TM-1 6 2 215,21040 220,33020201610618 Psikoloji (Ücretli) TM-3 55 55 261,71827 366,93791201610627 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 7 399,29840 439,15689201610636 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 4 4 386,53191 396,39907201610645 Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 4 4 370,86265 374,41825201610318 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) TM-2 18 5 222,88386 251,00775201610327 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 5 5 336,34127 371,47247201610336 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 10 10 246,90114 354,21491201610345 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) TM-2 12 12 216,79560 244,90925201610275 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) TM-1 8201610284 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) TM-1 5 5 283,53350 335,61667201610293 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu) TM-1 12 9 208,58618 269,21009201610309 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 Burslu) TM-1 20

201610363 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 340,04050 437,89267201610372 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 24 13 216,96137 250,99226201610106 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 331,75565 343,65241201610399 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 18 18 230,57990 303,42979201610406 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 6 1 228,60126 228,60126201610115 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 16 15 217,54341 236,53930

Mühendislik Fakültesi

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

110 / 292

Page 111: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan201610124 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 342,28302 372,58625201610133 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 12 12 281,97469 328,55053201610142 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 20 20 236,94717 274,12328

201610451 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) YGS-2 48 48 263,27070 346,19701201610469 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) YGS-2 6 6 432,35658 442,22983201610478 Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) YGS-2 3 3 420,28424 428,46360201610487 Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) YGS-2 3 3 392,27866 413,79242201610496 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) YGS-2 57 57 296,04322 411,81248201610503 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) YGS-2 7 7 450,47047 461,59632201610512 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) YGS-2 3 3 434,26779 442,98938201610521 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) YGS-2 3 3 421,70971 424,97614201610539 Hemşirelik (Ücretli) YGS-2 43 43 238,37866 297,09804201610548 Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 6 6 337,34218 393,94405201610557 Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 3 3 321,73860 330,30993201610566 Hemşirelik (%25 Burslu) YGS-2 3 3 298,60353 320,07834

105110163 Arkeoloji TM-3 36 36 227,38155 274,77779105110145 Tarih TS-2 62 62 298,09166 328,73244105110021 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 59 59 325,95099 379,27739 247,35863 310,49756105130061 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 59 59 317,89185 360,28406

105110206 Bankacılık ve Finans TM-1 31 31 247,16516 283,74556105110048 İktisat TM-1 93 93 233,61509 266,86229105130079 İktisat (İÖ) TM-1 93 93 215,23348 237,92995105110057 İşletme TM-1 93 93 230,35963 270,29118105130016 İşletme (İÖ) TM-1 93 93 213,17834 230,91934105110075 Maliye TM-1 93 93 254,58872 310,11197105110066 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 93 93 267,34668 356,71241 234,94186 234,94186105130104 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 93 93 251,72856 283,86322105110084 İlahiyat Fakültesi YGS-4 164 164 352,33590 395,26106 338,86078 349,15499105130088 İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 123 123 337,60488 368,22909 293,19947 335,26025

105110154 Gıda Mühendisliği MF-4 52 52 231,05277 289,51770105110093 Kimya Mühendisliği MF-4 41 41 205,72682 316,40737105110109 Makine Mühendisliği MF-4 57 57 250,04252 289,39921 235,42972 235,42972105130034 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 240,32158 306,17881105110181 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 47 38 211,08533 242,72422105110136 Tıp Fakültesi MF-3 26 26 476,80152 486,82233 473,27710 473,27710

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

111 / 292

Page 112: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan105110199 Spor Yöneticiliği YGS-5 62 62 296,78585 404,64725 235,68657 243,44269

105110118 Hemşirelik YGS-2 88 88 319,86346 384,84384 292,32338 308,31333

105210108 Tarih TS-2 41 41 294,33785 328,30642 266,18500 266,18500

105210047 Bahçe Bitkileri MF-2 11 5 228,22750 260,87528105210056 Bitki Koruma MF-2 41 18 204,44445 279,45637105210092 Biyosistem Mühendisliği MF-4 11105210038 Tarla Bitkileri MF-3 11 5 216,34777 236,83872105210065 Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 238,14091 311,27105

105210117 İktisat TM-1 154 58 198,89318 304,03769105230033 İktisat (İÖ) TM-1 154 6 196,65936 245,93501

105210029 İlahiyat YGS-4 164 164 334,92174 386,87872 279,74899 304,85395105230015 İlahiyat (İÖ) YGS-4 123 123 332,01469 349,09543 244,97164 258,76337

105210083 Gıda Mühendisliği MF-4 36 7 202,49959 229,75821105230024 Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 2 231,91199 279,29519

202010648 İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce) (Ücretli) TM-3 1 1 229,37269 229,37269202010657 İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 2 2 377,06910 399,29356202010666 İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 16 11 220,71524 275,20717202011082 İnsan ve Toplum Bilimleri (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 1202011391 Psikoloji (Ücretli) TM-3 30 30 238,23129 286,00756202011407 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 7 401,51838 406,99609202011416 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 18 18 345,52315 376,27362202011425 Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 15 15 262,62069 317,15781202010693 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 40 30 208,83804 332,90530202010709 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 9 9 402,34805 417,25731202010718 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 20 339,58997 364,46921202011107 Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 21 15 207,51418 325,45818202011682 Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) TM-1 2202011691 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) TM-1 3 3 327,00933 339,46631202011707 Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) TM-1 25 6 205,53679 243,25973202010075 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) TM-1 1202010084 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 3 368,04685 391,60084202010154 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 14 211,34965 247,60025

İlahiyat Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Fen-Edebiyat Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

IĞDIR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi

Iğdır Ziraat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

112 / 292

Page 113: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202011804 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 1

202011567 Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) TS-1 1 1 249,30191 249,30191202011576 Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) TS-1 3 3 419,38124 427,30914202011585 Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) TS-1 25 25 248,06183 408,22565202011594 Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu) TS-1 1202011434 Sinema ve Televizyon (Ücretli) TS-1 2 2 226,80555 396,14897202011443 Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) TS-1 4 4 419,00050 430,38180202011452 Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) TS-1 30 30 269,94961 411,03826202011461 Sinema ve Televizyon (%25 Burslu) TS-1 4 4 245,68199 266,08193

202010269 İktisat (İngilizce) (Ücretli) TM-1 1202010278 İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 1 1 342,55920 342,55920202010312 İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 10 10 204,56062 243,01097202011134 İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 1202011646 İşletme (Ücretli) TM-1 3202011655 İşletme (Tam Burslu) TM-1 3 3 311,97601 325,08659202011664 İşletme (%50 Burslu) TM-1 20 5 216,40093 260,68637202011673 İşletme (%25 Burslu) TM-1 4202010339 İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 1202010348 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 3 348,13590 354,62927202010303 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 12 203,95067 254,48331202011143 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 1202010621 Siyaset Bilimi (İngilizce) (Ücretli) TM-2 1 1 221,94104 221,94104202010727 Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 3 3 334,05153 342,25409202010736 Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 25 9 215,20032 272,94146202011152 Siyaset Bilimi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 1202010287 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 4202010296 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 6 6 358,79708 384,71007202010321 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 46 46 218,65167 290,02328202011161 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 4202011179 Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) TM-1 1202011188 Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 351,27228 376,63971202011319 Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 34 12 214,10098 260,70630202011328 Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 1202010639 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) TM-1 1 1 253,23987 253,23987202010675 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 351,44334 384,75517202010684 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 43 20 212,91545 257,49518202011197 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 1

202011761 Endüstriyel Tasarım (Ücretli) MF-4 4Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

113 / 292

Page 114: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202011779 Endüstriyel Tasarım (Tam Burslu) MF-4 3 3 368,45256 372,60278202011788 Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu) MF-4 20 7 221,79430 274,90374202011797 Endüstriyel Tasarım (%25 Burslu) MF-4 3202011479 İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 20202011488 İç Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 364,98196 379,12636202011497 İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 24 24 230,36386 296,37456202011752 İç Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10202011601 Mimarlık (Ücretli) MF-4 21 12 195,96656 289,93388202011619 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 5 403,32297 412,71518202011628 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 16 16 313,33864 365,11378202011637 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 8 8 255,63289 306,75601202011337 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 28 9 220,82023 302,04191202011346 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 412,93222 428,07503202011355 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 25 303,66575 372,89029202011364 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 10 227,14076 289,10811

202010427 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 1202010436 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 401,08134 409,97757202010409 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 17 211,29270 299,71859202011204 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 1202010887 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 1202010824 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 385,57696 402,85858202010833 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 34 10 215,13105 286,03038202010842 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 1202010799 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 1202010806 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 2 2 407,86621 409,74789202010815 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 18 18 223,99803 354,45828202011213 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 1202011716 Endüstri Mühendisliği (Ücretli) MF-4 2202011725 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 380,79558 398,63887202011734 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 30 19 205,98111 307,27460202011743 Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 4202010463 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 1202010472 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 389,95116 418,60711202010418 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 60 55 218,08492 317,38709202011222 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 2202011373 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) MF-4 3 1 219,19273 219,19273202011382 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 377,03348 386,81321202011549 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 40 40 237,98135 277,01233202011558 İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 2 2 226,94803 230,22195202010851 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5 1 219,45826 219,45826

Mühendislik Fakültesi

114 / 292

Page 115: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202010869 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 387,53817 398,01414202010878 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 45 45 228,68736 327,46366202011231 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 4202011504 Makine Mühendisliği (Ücretli) MF-4 1202011513 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 3 3 368,35666 381,73565202011522 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 25 9 222,03104 300,70058202011531 Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 1202010499 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 1202010745 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 388,35637 412,11856202010754 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 18 206,12269 325,49867202011249 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 1202010921 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 1202010939 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 387,05679 395,91392202010948 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 8 220,65360 264,39594202011258 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 1202011037 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 1202011046 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 2 2 372,60497 385,85679202011055 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 16 8 226,81221 281,05161202011064 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 1202010781 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 1 1 400,73008 400,73008202010772 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 8 217,87586 317,95868202010384 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Brockport) (Ücretli) MF-4 4

202110065 Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-2 20 20 352,56070 533,00449202110586 Fizik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-2 3 3 273,12610 328,64717202110083 Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) MF-2 20 20 349,22299 457,42705202110595 Kimya (İngilizce) (%50 Burslu) MF-2 3 3 324,85860 331,85153202110108 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 20 20 377,00368 496,26317202110602 Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-1 15 15 219,22548 369,96998202110126 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 20 20 454,47819 504,00170202110611 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 20 20 381,11744 445,00746202110117 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) MF-3 20 20 328,57508 379,77621

202110956 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 17 17 410,10072 451,25991202110629 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 33 33 351,97734 407,79148202110135 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) TM-1 115 115 235,84176 348,14776202111036 İletişim ve Tasarım (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 6 6 456,36655 474,86045202111045 İletişim ve Tasarım (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 34 34 344,84869 430,80191202111054 İletişim ve Tasarım (İngilizce) (Ücretli) TS-1 20 20 250,99446 342,51979202110965 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 396,23137 419,60480

İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Fen Fakültesi

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

115 / 292

Page 116: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202110638 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 45 29 207,25596 385,28670202111072 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 487,09638 501,68285202111081 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 10 446,23345 474,27558202111063 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 35 35 398,26230 439,70976202110189 Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 20 515,27656 558,45200202110823 Hukuk Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 20 20 493,21455 515,25230202110171 Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) TM-2 120 120 401,33045 484,56088

202110205 İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 20 20 466,71917 502,82117202110647 İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 80 80 349,65162 426,54465202110198 İktisat (İngilizce) (Ücretli) TM-1 50 50 264,22339 348,40360202110223 Küresel ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) TM-2 1 1 362,05736 362,05736202110214 Küresel ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) TM-2 4202110241 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 10 10 480,53127 502,11170202110656 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 20 417,57444 470,31749202110232 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 30 30 352,38853 416,23787202110268 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 20 423,12454 468,96404202110665 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 130 130 316,16048 398,16719202110286 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 20 20 457,10209 497,32802202110674 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 80 80 338,28165 412,89059202110277 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 50 50 273,49148 323,71226

202110902 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 10 10 465,37302 518,62995202110683 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 30 30 331,93206 453,13978202110911 Arkeoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 10 10 361,46817 381,61325202110841 Arkeoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 10 10 237,09743 333,39796202110929 Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 15 15 368,56796 390,01549202110938 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 10 10 470,08666 495,05455202110717 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 40 40 348,93023 456,86457202110992 Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (Tam Burslu) DİL-1 5 5 496,27785 526,56423202110814 Mütercim-Tercümanlık (İng-Fra-Türkçe) (%50 Burslu) DİL-1 45 45 426,20908 487,61974

202110383 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 20 20 469,89126 518,35920202110726 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 60 60 371,96821 463,72594202110374 İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 100 100 292,94172 394,98811

202110408 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 50 50 503,49414 557,99455202110735 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 20 471,60901 501,22991202110392 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 90 90 369,61190 469,96890202110426 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 50 50 531,74225 587,05891202110744 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 20 497,99518 525,37996

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

İşletme Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

116 / 292

Page 117: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202110417 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 90 90 414,74939 489,34831202110444 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 50 50 496,29358 522,79679202110753 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 20 468,02699 490,23404202110435 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 90 90 388,22363 462,94292202110877 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 25 25 493,99239 520,63883202110886 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 30 448,64247 493,31087202110868 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 40 40 384,62438 442,35778

202111009 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-1 10 10 446,56852 493,25596202110762 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-1 90 90 250,44955 437,49638202111018 İşletme Bilgi Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 5 5 411,27071 450,99347202110771 İşletme Bilgi Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 45 45 255,90034 351,06814202111027 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 10 10 388,73807 427,66297202110789 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 60 60 242,28214 368,92254

202110974 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 3 3 432,24139 462,98663202110798 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 27 27 283,49556 351,15050

105310416 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 68 68 444,06127 451,03177 428,20828 428,77298105310019 Eczacılık Fakültesi MF-3 62 62 415,22422 439,41352 403,36831 409,86092

105310028 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 57 57 289,70364 392,52429 270,66934 285,13603105310037 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 62 244,97619 328,78765 231,50250 231,50250105310046 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 98 98 337,32124 430,77655 271,50205 334,46130105310055 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 52 52 383,27585 446,55155105310064 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 72 72 377,37843 435,40068 361,65536 367,67244105330305 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 72 72 364,80858 401,81495 340,90068 351,02030105310073 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 72 72 397,69636 440,60698 375,80477 391,49947105330165 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 72 72 387,71062 401,18991 368,18753 374,79114105310082 Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 98 323,42397 374,89495 269,88580 298,54444105310091 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 361,46259 397,08381 262,58013 267,55309105310107 Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 396,89478 444,50029 384,24368 384,68866105310452 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 52 52 401,16576 450,47514 383,13424 396,66787

105310143 Biyoloji MF-2 31 13 221,69726 303,74382105310443 Felsefe TM-3 72 72 255,96623 312,35104105330244 Felsefe (İÖ) TM-3 72 72 244,27761 289,28085105310479 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 41 41 340,44395 436,92580105310161 Kimya MF-2 11 1 215,46824 215,46824105310179 Matematik MF-1 82 74 197,22883 308,86742105310682 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) MF-3 41 41 254,43723 368,87919

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Uygulamalı Yabancı Diller Y.O.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)

117 / 292

Page 118: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan105310646 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 263,26287 263,26287105310188 Sosyoloji TM-3 72 72 299,26399 343,84290105330102 Sosyoloji (İÖ) TM-3 72 72 268,43221 318,41303105310197 Tarih TS-2 72 72 314,31986 369,67640105330226 Tarih (İÖ) TS-2 72 72 303,11087 372,64749105310204 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 72 348,29394 398,71786 242,35235 309,78487105330156 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 72 331,07890 353,59282

105310488 Peyzaj Mimarlığı MF-4 47 47 219,35784 260,99642105310461 Hukuk Fakültesi TM-2 123 123 404,22597 451,10999 382,72397 402,37166

105310213 Ekonometri TM-1 52 52 235,01408 273,06981105330262 Ekonometri (İÖ) TM-1 52 52 220,67732 247,18479105310222 İktisat TM-1 98 98 246,70648 301,04754105330111 İktisat (İÖ) TM-1 98 98 229,62048 248,38668105310231 İşletme TM-1 123 123 243,74296 348,02456105330129 İşletme (İÖ) TM-1 123 123 228,93812 256,81295105310585 Maliye TM-1 47 47 287,99987 353,83922105330314 Maliye (İÖ) TM-1 47 47 260,25086 308,69843105310249 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 98 98 296,66775 355,88172 238,64834 239,61375105330138 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 98 98 265,41739 350,02455 256,58526 256,58526105310522 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TM-2 103 66 197,47096 388,94663105310655 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) TM-2 1105310391 Uluslararası İlişkiler TM-2 72 72 278,40517 365,49055105330298 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 72 72 257,32248 283,30040

105310594 İlahiyat YGS-4 164 164 369,99986 465,76886 348,22155 353,08572105330289 İlahiyat (İÖ) YGS-4 144 144 349,90428 395,32416 294,04906 326,56804

105310504 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 47 47 314,46364 353,23342105330271 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 47 47 301,17502 326,62848105310601 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) TS-1 103 103 234,52053 322,35965

105310425 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 62 62 285,28006 361,49889105310258 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 62 309,78778 411,92628105330147 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 276,71322 351,35161105310267 Gıda Mühendisliği MF-4 52 52 246,54220 348,64244105310434 İnşaat Mühendisliği MF-4 52 52 346,95787 377,85698 232,29341 232,29341105330235 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 314,75755 344,84517105310276 Kimya Mühendisliği MF-4 62 62 216,91044 254,44546105310285 Maden Mühendisliği MF-4 21 9 215,87795 241,35209

Mühendislik Fakültesi

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

118 / 292

Page 119: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan105310294 Makine Mühendisliği MF-4 62 62 269,20299 314,13543105330217 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 249,80104 304,48224

105310637 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 2 221,83333 228,28568105310567 Tıp Fakültesi MF-3 154 154 462,73035 511,28411 453,30090 457,99045105310301 Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 52 52 455,67404 500,28344 440,40974 446,85046

105310497 Bahçe Bitkileri MF-2 47 47 219,69747 289,59014105310628 Bitki Koruma MF-2 31 31 236,55570 274,49393

105310319 Ebelik YGS-2 41 41 311,92528 340,40331 288,60606 288,60606105310549 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 72 72 456,89561 485,34147 430,59650 430,96464105310664 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) YGS-2 1105310328 Hemşirelik YGS-2 164 164 350,74472 431,82091 331,42176 347,50204105330253 Hemşirelik (İÖ) YGS-2 103 103 327,43724 375,37139 317,71064 324,01741105310576 Odyoloji YGS-2 52 52 442,87010 491,57846 434,53770 435,85966105310673 Odyoloji (KKTC Uyruklu) YGS-2 1

207010015 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 4 4 435,15920 456,74957207010236 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) DİL-1 4 4 366,82393 395,93779207010024 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 14 3 226,30990 249,11523207010387 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 5 443,83504 469,75355207010396 Psikoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 5 5 399,41372 402,63046207010403 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 20 350,76610 390,93620207010412 Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 10 10 294,77702 324,70517207010033 Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 5 5 433,74700 454,74460207010245 Tarih (İngilizce) (%75 Burslu) TS-2 5 5 314,38031 380,83409207010042 Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 10 10 238,23148 292,40704207010218 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 5 5 421,34163 470,49196207010254 Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) TS-2 5 5 335,71062 360,94281207010227 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 10 10 287,67834 325,34123

207010096 İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 3 404,49101 444,91737207010263 İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 7 7 297,07870 350,25837207010103 İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 15 8 200,80780 268,20434207010272 İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10207010069 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 3 403,28423 434,54691207010281 İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 2 2 339,05117 348,77340207010078 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 15 8 217,03701 282,71078207010299 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Malatya Sağlık Yüksekokulu

İPEK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

119 / 292

Page 120: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

207010421 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 5 5 429,89232 463,16699207010439 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%75 Burslu) TS-1 5 5 385,40638 411,19055207010448 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 15 15 274,07613 353,78642207010457 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 5 5 248,95282 262,26226207010466 Tekstil ve Moda Tasarımı (Tam Burslu) TM-3 5 5 377,00394 401,31340207010475 Tekstil ve Moda Tasarımı (%75 Burslu) TM-3 5 5 283,47249 345,51348207010484 Tekstil ve Moda Tasarımı (%50 Burslu) TM-3 15 7 198,15202 273,68066207010493 Tekstil ve Moda Tasarımı (%25 Burslu) TM-3 5 2 222,51704 228,19873

207010112 Animasyon (Tam Burslu) TS-1 3 3 438,40251 444,96459207010342 Animasyon (%75 Burslu) TS-1 3 3 369,62102 423,88455207010121 Animasyon (%50 Burslu) TS-1 13 13 289,63926 344,01770207010351 Animasyon (%25 Burslu) TS-1 3 3 243,20154 278,91273207010139 Film Tasarımı (Tam Burslu) TS-1 3 3 445,98978 525,38194207010369 Film Tasarımı (%75 Burslu) TS-1 3 3 411,73815 429,93091207010148 Film Tasarımı (%50 Burslu) TS-1 13 13 245,38469 346,15171207010378 Film Tasarımı (%25 Burslu) TS-1 3 3 237,99173 242,30646

207010193 Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 3 3 398,69783 421,00470207010306 Siyaset Bilimi (İngilizce) (%75 Burslu) TM-2 4 4 326,57553 361,97238207010209 Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 12 12 230,11549 277,72364207010315 Siyaset Bilimi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 6 2 214,32584 227,89796207010166 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 3 3 441,20051 475,71196207010324 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) TM-2 4 4 325,43635 346,82218207010175 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 11 11 272,94097 319,73459207010333 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 7 7 215,70642 240,99461

202210028 Felsefe (Tam Burslu) TM-3 5 5 340,48269 376,20954202210073 Felsefe (%50 Burslu) TM-3 15 12 208,01513 336,44342202210276 Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Tam Burslu) DİL-3 5 5 444,15770 474,90516202210285 Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%50 Burslu) DİL-3 15 15 327,79662 436,98164202210301 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 5 5 456,32334 474,09060202210294 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 25 25 271,49793 425,76930202210319 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) DİL-1 5 5 239,27436 257,39380202210249 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 5 5 418,51186 436,53879202210258 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 15 15 357,31046 382,83727202210267 Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 15 15 326,63696 350,02881202210046 Tarih (Tam Burslu) TS-2 5 5 428,15774 468,19334202210082 Tarih (%50 Burslu) TS-2 15 15 291,36821 422,45997

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Sinema Sanatları Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi

120 / 292

Page 121: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202210143 Tarih (%25 Burslu) TS-2 5 5 273,31160 286,01855202210064 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 5 5 425,41870 451,20405202210091 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 15 15 321,52979 432,03780202210125 Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 5 5 290,58034 301,65262

202210213 Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 344,64285 415,94943202210222 Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 20 7 230,50553 252,65474202210231 Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 5202210152 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 5 5 405,88785 447,31310202210161 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 20 20 275,21996 359,19015202210179 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 5 5 219,58140 268,40061202210188 Sosyal Hizmet (Tam Burslu) TM-3 5 5 387,69952 405,87997202210197 Sosyal Hizmet (%50 Burslu) TM-3 15 15 336,59658 362,03448202210204 Sosyal Hizmet (%25 Burslu) TM-3 5 5 294,81921 332,50067

202210107 İslam ve Din Bilimleri (Tam Burslu) YGS-4 5 5 476,19262 495,76024202210116 İslam ve Din Bilimleri (%50 Burslu) YGS-4 30 30 349,57589 473,05574

202311007 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) MF-3 2202311016 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 4 4 366,09235 376,12290202311025 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 28 9 207,60541 262,87767202311034 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu) MF-3 6202310187 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 4 4 443,87985 447,56580202310503 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 40 38 206,41266 379,96786202310699 Psikoloji (Ücretli) TM-3 103 103 246,98024 321,92472202310706 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 14 14 397,30412 404,64852202310715 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 8 8 366,37675 391,24275202310848 Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 13 13 329,89064 352,71179202311088 Sosyoloji (Ücretli) TM-3 3202311097 Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 5 333,80394 356,24394202311104 Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 43 43 212,77565 280,95410202311273 Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 3 2 220,19342 235,56334202310151 Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) TS-2 2 2 239,18232 239,78660202310169 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 3 3 372,05367 384,89571202310521 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 25 25 274,67617 340,09097202310539 Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 4 4 246,73493 269,67785

202310072 İşletme (Ücretli) TM-1 3202310081 İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 5 304,30421 308,03316202310099 İşletme (%50 Burslu) TM-1 42 3 224,08465 244,58523

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi

İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

121 / 292

Page 122: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202310857 İşletme (%25 Burslu) TM-1 4202310239 İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 3202310248 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 324,98161 333,06698202310548 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 40 11 218,86010 247,25450202310866 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 6202311316 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) TM-2 10202311325 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) TM-2 6 6 339,79160 360,58649202311334 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) TM-2 38 38 224,29148 265,39494202311458 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) TM-2 6 6 213,87337 230,69029202310106 Uluslararası İlişkiler (Ücretli) TM-2 4202310115 Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 6 6 337,91257 346,27203202310124 Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 50 50 215,28984 286,16026202310884 Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) TM-2 4202310257 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 2202310266 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 6 6 344,55761 361,34047202310557 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 52 44 198,89578 256,49762202310875 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 4202311113 Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Ücretli) TM-1 2202311122 Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 329,83465 342,92773202311131 Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 44 24 208,22455 259,90764202311282 Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 3

202310399 Gazetecilik (Ücretli) TS-1 5 5 222,00780 237,42104202310406 Gazetecilik (Tam Burslu) TS-1 4 4 364,08513 368,20436202310893 Gazetecilik (%50 Burslu) TS-1 26 26 255,09403 311,98640202310415 Gazetecilik (%25 Burslu) TS-1 5 5 241,40329 265,69178202310803 Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) TS-1 3202310812 Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) TS-1 4 4 363,95481 374,56401202310821 Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) TS-1 32 32 236,35548 329,70860202310839 Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu) TS-1 5 4 217,51536 231,79854202310275 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) TS-1 5 4 210,21373 256,90168202310284 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) TS-1 6 6 368,74501 379,06058202310566 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) TS-1 45 45 262,95033 313,01835202310575 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%25 Burslu) TS-1 8 8 227,11464 254,14137202311343 Medya ve İletişim Sistemleri (Ücretli) TS-1 5202311352 Medya ve İletişim Sistemleri (Tam Burslu) TS-1 3 3 374,23825 383,12403202311361 Medya ve İletişim Sistemleri (%50 Burslu) TS-1 26 26 227,38324 284,16662202310293 Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) TS-1 3 3 232,23129 246,24221202310309 Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) TS-1 6 6 372,33270 385,79232202310584 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) TS-1 50 50 256,57357 315,84897202310593 Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) TS-1 5 5 228,02777 252,02004

İletişim Fakültesi

122 / 292

Page 123: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

202311467 Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) MF-4 5202311476 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 356,62778 373,69365202311485 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 30 5 219,18070 232,07076202311494 Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 5202310424 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 2202310433 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 364,46450 379,60706202310909 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 6 224,70936 290,50456202310442 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 4202311582 Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) MF-4 5 1 274,93986 274,93986202311591 Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 349,48858 373,20314202311607 Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 40 10 225,42669 279,25647202311616 Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 4202311501 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) MF-4 5202311519 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 353,53801 365,40800202311528 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 30 11 220,30141 246,39045202311537 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 5 1 225,53851 225,53851202310212 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 2202310221 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 382,76058 385,16508202310609 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 4 222,79242 248,11310202310918 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 4202310196 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3202310203 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 371,03302 378,33250202310618 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 44 18 216,46781 281,59460202310927 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 2202310769 Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ücretli) MF-4 4202310778 Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) MF-4 2 2 348,20463 350,04060202310787 Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) MF-4 16 1 238,21210 238,21210202310796 Endüstri Ürünleri Tasarımı (%25 Burslu) MF-4 2202310981 İç Mimarlık (Ücretli) MF-4 2202310999 İç Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 4 4 359,96530 375,13363202311404 İç Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 36 36 218,72030 316,98549202311413 İç Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 2202311149 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) MF-4 16 7 214,37726 222,96668202311158 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 7 7 372,53499 379,25157202311167 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 37 37 257,38272 300,23688202311291 İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10 10 226,19812 250,09986202311176 Makine Mühendisliği (Ücretli) MF-4 2202311185 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 342,34655 352,84182202311194 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 42 14 216,19018 256,36963202311307 Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 5

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

123 / 292

Page 124: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202310451 Mimarlık (Ücretli) MF-4 36 27 205,68793 345,27239202310469 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 8 8 398,62290 403,84548202310936 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 24 24 332,38198 374,74297202310478 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 8 8 284,25356 306,18588

202310724 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) YGS-2 50 50 263,76207 354,42250202310733 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) YGS-2 6 6 436,57466 442,21682202310954 Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) YGS-2 8 8 396,41645 426,64542202311422 Çocuk Gelişimi (Ücretli) YGS-5 26 26 256,46647 302,04153202311431 Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) YGS-5 7 7 376,42199 393,83825202311449 Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) YGS-5 37 37 312,33553 356,52000202311043 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) YGS-2 49 49 308,34158 384,89469202311052 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) YGS-2 6 6 450,27533 459,60098202311061 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) YGS-2 5 5 429,76388 443,71910202311079 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) YGS-2 4 4 409,11606 421,51134202310742 Hemşirelik (Ücretli) YGS-2 57 57 231,70885 269,43801202310751 Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 7 7 361,65155 380,63260202310972 Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 5 5 324,95250 346,41001202310963 Hemşirelik (%25 Burslu) YGS-2 5 5 279,72832 312,14889202311379 Sağlık Yönetimi (Ücretli) YGS-6 15 5 199,31252 221,90875202311388 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) YGS-6 6 6 344,03320 368,83223202311397 Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) YGS-6 39 39 235,31263 298,79232202311201 Sosyal Hizmet (Ücretli) YGS-5 40 40 243,61224 328,07503202311219 Sosyal Hizmet (Tam Burslu) YGS-5 6 6 385,15107 409,14057202311228 Sosyal Hizmet (%50 Burslu) YGS-5 18 18 335,45950 372,92487

202310318 Bankacılık ve Finans (Ücretli) YGS-6 3 3 207,42034 231,46995202310327 Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) YGS-6 6 6 314,12900 336,66130202310627 Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) YGS-6 45 45 238,20860 275,68682202310636 Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) YGS-6 10 10 219,55960 243,85306202311546 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Ücretli) YGS-6 3202311555 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Tam Burslu) YGS-6 3 3 332,56996 341,14546202311564 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%50 Burslu) YGS-6 24 10 212,31140 245,37595202311573 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%25 Burslu) YGS-6 4202310336 Muhasebe Bilgi Sistemleri (Ücretli) YGS-6 2202310345 Muhasebe Bilgi Sistemleri (Tam Burslu) YGS-6 4 4 319,32975 324,66797202310645 Muhasebe Bilgi Sistemleri (%50 Burslu) YGS-6 32 28 202,22260 264,56957202310654 Muhasebe Bilgi Sistemleri (%25 Burslu) YGS-6 6202310363 Turizm ve Otelcilik (Ücretli) YGS-6 2 1 224,70090 224,70090202310354 Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) YGS-6 4 4 307,90353 389,25254202310663 Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) YGS-6 33 33 218,33337 287,42736

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

124 / 292

Page 125: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202310672 Turizm ve Otelcilik (%25 Burslu) YGS-6 5 2 214,35010 216,69628202310372 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Ücretli) YGS-6 12 11 206,16984 232,96303202310381 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu) YGS-6 7 7 327,85904 345,06625202310681 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) YGS-6 48 48 246,81196 293,42535202310945 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%25 Burslu) YGS-6 7 7 236,13028 243,05468

202411236 Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 42 42 373,85341 402,79022202411245 Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 5 5 449,66243 451,23322202411299 Diş Hekimliği Fakültesi (%75 Burslu) MF-3 1 1 447,26068 447,26068202411306 Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 1 1 443,96752 443,96752202411315 Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 1 1 413,21043 413,21043

202412146 Arapça Öğretmenliği (Ücretli) DİL-3 15 1 235,11378 235,11378202412164 Arapça Öğretmenliği (Tam Burslu) DİL-3 6 6 379,71467 444,11577202412234 Arapça Öğretmenliği (%75 Burslu) DİL-3 2 2 364,26667 371,87459202412243 Arapça Öğretmenliği (%50 Burslu) DİL-3 33 33 247,47979 360,28605202412252 Arapça Öğretmenliği (%25 Burslu) DİL-3 4 3 223,94357 239,55680202410186 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Ücretli) YGS-1 2 2 203,74527 240,45946202410741 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS-1 5 5 310,77673 350,48834202411324 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%75 Burslu) YGS-1 3 3 296,66236 307,51143202410195 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) YGS-1 38 38 220,35354 292,93992202410759 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) YGS-1 2202412349 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) MF-1 42 1 220,52276 220,52276202412358 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-1 6 6 365,48019 383,22125202412367 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%75 Burslu) MF-1 2 2 331,41621 332,05429202412376 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 5 5 252,51850 314,26439202412385 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) MF-1 5 2 215,68625 229,62969202410538 İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) DİL-1 8 8 240,89971 312,81403202410644 İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) DİL-1 5 5 437,09059 461,44176202411333 İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) DİL-1 4 4 406,07669 418,94418202410653 İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) DİL-1 30 30 314,08424 377,94753202410662 İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) DİL-1 3 3 240,44521 313,69999202410556 Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) YGS-5 40 40 240,76248 281,04927202410565 Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS-5 10 10 378,84705 392,57439202410671 Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) YGS-5 30 30 329,37092 355,57728202410689 Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) YGS-5 20 20 274,29653 321,11610202410547 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) TM-3 50 50 233,00435 334,41462202410698 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 9 9 397,51703 409,34445202411351 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) TM-3 3 3 391,81832 393,34824202410705 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 12 12 362,44918 385,16948202410714 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) TM-3 16 16 319,01208 355,73268

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

125 / 292

Page 126: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202410574 Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) TM-2 60 26 200,47354 263,44661202410583 Sınıf Öğretmenliği (Tam Burslu) TM-2 12 12 343,08422 359,47196202411369 Sınıf Öğretmenliği (%75 Burslu) TM-2 3 3 334,57185 340,00359202410723 Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu) TM-2 30 30 275,65718 329,35968202410732 Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu) TM-2 15 15 230,59305 268,11922202411642 Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) TS-2 43 43 241,72315 320,64681202411651 Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) TS-2 6 6 401,79915 412,08703202411669 Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) TS-2 9 9 338,34664 386,65921202411678 Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) TS-2 12 12 266,76290 316,36648202412297 Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Ücretli) YGS-6 42 7 215,34747 266,72413202412304 Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS-6 6 6 354,38755 366,74105202412313 Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%75 Burslu) YGS-6 2 2 334,59891 338,20040202412322 Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%50 Burslu) YGS-6 5 5 276,53982 315,10227202412331 Üstün Zekalılar Öğretmenliği (%25 Burslu) YGS-6 5 4 220,26156 243,42165202412155 Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) YGS-4 42 42 269,96826 336,31317202412225 Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS-4 6 6 394,15779 406,68404202412261 Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 Burslu) YGS-4 2 2 389,05523 392,05820202412279 Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) YGS-4 5 5 370,83370 381,47546202412288 Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) YGS-4 5 5 319,11294 365,40162

202410768 İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) DİL-1 4 4 421,65027 448,24676202410026 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) DİL-1 36 36 241,53892 378,96208202410035 Psikoloji (Ücretli) TM-3 90 90 248,98404 328,74959202410044 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 13 13 408,03141 421,48187202410053 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 15 15 369,17495 388,80612202410829 Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 12 12 332,05983 354,20010202411748 Sosyoloji (Ücretli) TM-3 5 4 210,10718 236,35293202411757 Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 5 336,59991 363,07755202411775 Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 35 35 230,49612 323,24416202411784 Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 5 3 217,31268 224,85153202410247 Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) TS-2 25 24 198,37081 259,54557202410838 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 7 7 372,56089 377,04355202410256 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 29 29 278,20303 367,32857202410847 Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 4 4 247,54191 285,11500202410529 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 160 160 273,93288 334,03032202410502 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 411,80970 419,92889202411421 Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 4 4 403,11569 406,99148202410511 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 4 4 396,39132 401,29503202411439 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 12 12 340,67744 382,85584

202410405 Ekonomi ve Finans (Ücretli) TM-1 10İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

126 / 292

Page 127: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202410856 Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) TM-1 7 7 324,78522 337,48906202410414 Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) TM-1 50 30 198,07684 259,02487202410865 Ekonomi ve Finans (%25 Burslu) TM-1 3202410089 İşletme (Ücretli) TM-1 15 2 217,20925 225,49011202410098 İşletme (Tam Burslu) TM-1 7 7 313,67255 321,85404202411457 İşletme (%75 Burslu) TM-1 3 3 301,40219 312,28517202410105 İşletme (%50 Burslu) TM-1 40 40 198,54865 296,84116202410892 İşletme (%25 Burslu) TM-1 5202410062 İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 8 1 229,24108 229,24108202410874 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 7 344,63249 367,16246202410071 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 50 43 211,86035 293,11144202410883 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 5202410486 Muhasebe ve Finans Yönetimi (Ücretli) TM-1 10202410908 Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 7 7 302,30081 320,20973202411475 Muhasebe ve Finans Yönetimi (%75 Burslu) TM-1 3 3 296,40897 299,44331202410495 Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 45 10 214,09209 289,12233202410917 Muhasebe ve Finans Yönetimi (%25 Burslu) TM-1 5202411793 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) TM-1 20 11 213,56248 241,48360202411809 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 354,70638 358,29662202411827 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 20 20 242,47421 305,68596202411836 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 5 5 221,63774 239,61178202410389 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 25 13 203,70191 270,55558202410926 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 6 6 370,52954 379,39715202411484 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) TM-2 3 3 354,03408 363,65522202410398 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 20 20 268,11161 311,81764202410935 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 6 6 221,57173 258,38674202410114 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) TM-1 16 7 207,40372 226,15388202410944 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 8 8 345,95757 369,09275202410123 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 41 41 234,14315 344,94539202410953 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 3 217,16375 226,49305

202410468 Gazetecilik (Ücretli) TS-1 20 4 227,48864 253,92782202410989 Gazetecilik (Tam Burslu) TS-1 6 6 368,44871 429,42068202410477 Gazetecilik (%50 Burslu) TS-1 30 30 262,74967 331,30043202410998 Gazetecilik (%25 Burslu) TS-1 4 4 242,45173 279,84039202410441 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) TS-1 25 20 211,40843 263,69154202411006 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) TS-1 7 7 378,03776 403,06369202410459 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) TS-1 31 31 279,89776 340,96679202411015 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) TS-1 7 7 230,26717 273,41188202410423 Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) TS-1 30 30 228,73340 291,44565202411024 Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) TS-1 7 7 393,04382 418,88906

İletişim Fakültesi

127 / 292

Page 128: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202410432 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) TS-1 28 28 305,52520 358,55512202411033 Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) TS-1 5 5 270,70971 290,72477202411845 Reklamcılık (Ücretli) TS-1 25 11 212,69864 285,27322202411854 Reklamcılık (Tam Burslu) TS-1 6 6 390,28723 397,46354202411872 Reklamcılık (%50 Burslu) TS-1 19 19 301,19953 352,80939202411881 Reklamcılık (%25 Burslu) TS-1 10 10 233,93190 255,44831202411899 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Ücretli) TS-1 10202411906 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (Tam Burslu) TS-1 6 6 373,84391 388,16852202411924 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%50 Burslu) TS-1 37 37 252,81800 357,99557202411933 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (%25 Burslu) TS-1 7 7 234,18060 248,50277

202410132 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 6202411042 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 382,98548 388,43180202411536 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 4 4 346,01414 368,98997202410141 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 44 44 217,25250 330,89067202411069 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 385,82391 396,95775202411545 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 5 350,41926 363,42828202410274 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 40 225,03857 339,86635202411087 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 387,52317 397,86051202411554 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 3 3 370,14493 375,67103202410292 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 60 60 243,40822 340,63550202411121 Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 343,42685 351,95522202410335 Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 45 19 206,02875 286,04599202411209 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) MF-4 52 52 226,29816 300,28691202411218 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 8 388,90918 401,58117202411227 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 20 300,89609 350,65480202410344 Makine Mühendisliği (Ücretli) MF-4 14 4 202,83870 230,66284202411148 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 363,33328 374,84082202410353 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 36 36 232,57917 299,86609202411157 Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 4 1 223,65906 223,65906202411166 Tekstil Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 3 3 287,58398 301,80511202411606 Tekstil Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 22 22 212,03323 270,26042202410371 Tekstil Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 5202410308 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3 1 235,01789 235,01789202411103 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 386,02572 411,99706202411615 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 4 4 344,88961 367,59910202410317 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 38 38 216,28443 330,50669

202410159 Mimarlık (Ücretli) MF-4 79 79 222,01708 322,39541202410168 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 11 11 410,90448 431,63498202410177 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 11 11 372,16568 401,31246

Mühendislik Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

128 / 292

Page 129: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202411193 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 6 6 321,73401 348,61147

202411996 Çocuk Gelişimi (Ücretli) TM-3 47 47 228,21152 297,47017202412004 Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 7 7 363,44396 375,74023202412022 Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 8 8 313,99132 345,56027202412031 Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) TM-3 8 8 244,44842 292,61825202412173 Hemşirelik (Ücretli) MF-3 15 13 206,41020 242,39924202412182 Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 4 4 329,25880 362,30181202412207 Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 17 17 264,15705 293,79741202412216 Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 4 4 220,95016 247,86978202412049 Odyoloji (Ücretli) MF-3 51 25 215,90361 330,07917202412058 Odyoloji (Tam Burslu) MF-3 7 7 422,17261 425,23300202412076 Odyoloji (%50 Burslu) MF-3 7 7 389,70234 418,46782202412085 Odyoloji (%25 Burslu) MF-3 5 5 355,03040 373,65505202412094 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Ücretli) TM-1 20 9 213,55573 256,06445202412101 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) TM-1 5 5 330,52289 343,60157202412128 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%50 Burslu) TM-1 15 15 263,97238 294,55270202412137 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (%25 Burslu) TM-1 10 10 220,45359 241,86465

202411624 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) DİL-1 10 8 222,33187 261,41590202411633 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 6 6 450,41907 468,75882202411739 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 39 39 268,28457 405,03367202411254 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli) DİL-3 4 1 244,31546 244,31546202411263 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) DİL-3 6 6 420,32297 467,91122202411272 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%50 Burslu) DİL-3 40 40 227,80665 380,52941202411281 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (%25 Burslu) DİL-3 5 1 245,45756 245,45756

202510679 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 4 4 483,26950 499,27997202511095 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 20 20 349,04988 423,45334202510846 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) DİL-1 16 16 252,57668 345,36818202510061 Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 4 4 482,89534 485,01507202511668 Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%75 Burslu) DİL-1 10 10 462,64190 481,85150202510758 Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 17 17 383,24303 457,10992202510855 Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%25 Burslu) DİL-1 9 9 285,36108 371,86239202511632 Matematik (İngilizce) (Ücretli) MF-1 10 9 218,67625 330,27570202511641 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 10 10 352,33518 468,62234202510097 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 86 86 258,99065 378,00712202510104 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 11 11 468,58089 479,45133202510776 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 13 13 409,36557 455,26134202510113 Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 6 1 223,12695 223,12695

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Yabancı Diller Yüksekokulu

129 / 292

Page 130: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202510122 Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 6 414,04596 456,04353202510546 Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 43 43 254,04362 402,63903202510882 Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 5 3 221,45282 239,74616202510149 Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 4 4 452,43364 464,52056202511677 Tarih (İngilizce) (%75 Burslu) TS-2 10 10 382,47113 429,58944202510555 Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 26 26 227,32577 397,71167202510158 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 161 161 321,53732 411,74637202510167 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 474,53533 500,67311202511102 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 19 19 413,21343 455,91781

202510185 Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 3 3 398,22997 401,85565202510564 Avrupa Birliği İlişkileri (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 27 21 200,78026 336,85489202510201 Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 428,12188 442,56387202510573 Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 44 44 279,76099 403,93342202510925 Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 10 228,63953 277,72211202510228 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 15 415,22980 437,49042202510713 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 70 70 280,11974 386,08096202511792 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 65 61 211,50508 280,10319202510246 İşletme Enformatiği (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 402,52278 416,73351202510582 İşletme Enformatiği (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 25 255,69388 323,92998202510952 İşletme Enformatiği (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 11 5 216,04094 239,27106202510264 İşletme-Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 10 434,31013 466,45045202510704 İşletme-Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 50 50 300,02633 395,20582202510961 İşletme-Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 40 22 227,11637 297,23840202511932 Pazarlama (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 392,82902 404,72736202511941 Pazarlama (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 26 26 229,34633 278,27322202512003 Pazarlama (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 4 218,54780 229,01128202510282 Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 6 6 406,84379 428,80156202510591 Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 39 39 259,09726 338,81643202510979 Siyaset Bilimi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 15 9 216,45392 256,29954202510307 Uluslararası Finans (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 407,63601 417,93537202510607 Uluslararası Finans (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 30 30 250,56820 299,77303202510988 Uluslararası Finans (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 15 4 212,57384 240,26722202510325 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 12 12 411,84160 441,35651202510722 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 53 53 297,01842 405,69199202510997 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 55 49 200,26813 288,29259202510334 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) TM-1 20 17 202,04158 247,96167202510343 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 12 12 404,65791 414,79779202510731 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 35 35 305,44267 369,00495202511005 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 53 53 236,02106 312,34810

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim Fakültesi

130 / 292

Page 131: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202510388 Halkla İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 9 9 433,54005 440,05853202510785 Halkla İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 45 45 273,41939 370,61102202511014 Halkla İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 36 33 199,35606 266,72170202510413 Medya ve İletişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) TS-1 13 4 224,34193 255,19278202510422 Medya ve İletişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 8 8 447,79943 473,46627202510625 Medya ve İletişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 38 38 341,68946 432,58574202511032 Medya ve İletişim Sistemleri (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 30 27 228,54073 341,65784202510431 Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) TS-1 24 8 220,30272 252,90712202510449 Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 11 11 443,37007 461,94628202510794 Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 45 45 330,01230 415,09879202511808 Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 30 30 259,85903 331,90304202510467 Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 4 4 443,29390 463,14283202510634 Sanat ve Kültür Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 36 36 231,90741 440,19224202510476 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) TS-1 20 15 224,62881 318,17224202510485 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 7 7 451,90648 503,93433202510643 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 25 25 360,54692 432,31367202511826 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 18 18 298,07894 357,15600202510501 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 4 4 442,99513 448,45812202510652 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 25 25 285,57696 365,76392202511835 Televizyon Haberciliği ve Programcılığı (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 11 11 218,65783 286,85351

202511562 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) MF-4 8 5 222,48672 265,71618202511571 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 421,95674 431,92172202511844 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 37 37 271,30437 349,79203202511147 İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 15 10 220,95524 267,61503202511156 İç Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 419,67822 430,10260202511853 İç Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 30 302,88951 377,55742202510801 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 80 80 280,10790 398,14823202510819 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 442,98189 459,85104202511111 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 10 421,00093 441,22115

202511174 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 430,69122 444,59348202511183 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 55 55 270,63813 401,05525202511192 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 17 8 224,75535 257,17103202511298 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 429,11043 441,12470202511305 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 54 54 281,34763 385,55817202511314 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 18 17 204,71426 278,20076202511526 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 13 13 236,53576 290,34008202511535 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 443,85918 469,88727202511544 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 29 29 351,17821 386,24851202511553 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 12 12 294,73305 350,92327

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

131 / 292

Page 132: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202511253 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 410,51176 424,08785202511262 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 45 37 222,98785 326,37931202511686 Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 6 6 408,33354 420,42279202511695 Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 38 38 245,06021 392,32938202511702 Genetik ve Biyomühendislik (İngilizce) (%25 Burslu) MF-3 16 9 211,25824 242,43120202511711 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 18 18 225,46522 317,17085202511729 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 422,34630 430,56884202511738 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 45 45 319,74696 388,49335202511756 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 420,98587 431,50087202511765 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 40 281,66020 401,92574202511986 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 14 11 215,39749 264,89581202512127 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 416,15433 426,51709202512136 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 36 36 268,81128 391,31066

202512172 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) YGS-2 26 26 259,61053 355,94757202512181 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) YGS-2 6 6 461,72983 472,51703202512199 Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) YGS-2 28 28 384,23308 436,83738202512145 Ergoterapi (Ücretli) YGS-2 10 2 209,73995 223,53568202512154 Ergoterapi (Tam Burslu) YGS-2 5 5 429,58875 449,28806202512163 Ergoterapi (%50 Burslu) YGS-2 36 16 215,99816 373,16911202512206 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) YGS-2 38 38 247,84301 374,65061202512215 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) YGS-2 7 7 472,37981 484,19481202512224 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) YGS-2 25 25 401,62471 441,57212202512233 Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 5 5 386,76029 399,80155202512242 Hemşirelik (%50 burslu) YGS-2 45 45 247,80386 319,12417202512093 Perfüzyon (Ücretli) YGS-2 15202512109 Perfüzyon (Tam Burslu) YGS-2 4 4 383,85842 445,39068202512118 Perfüzyon (%50 Burslu) YGS-2 21 7 200,00665 302,16628202512012 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) YGS-6 4 4 361,83136 368,89340202512021 Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) YGS-6 36 36 231,38488 303,37041

202511959 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) YGS-6 8 8 225,04605 246,90322202511968 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 5 5 379,27199 389,21217202511977 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 37 37 250,32570 352,90348

202512039 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli) YGS-6 12 5 215,85505 239,22447202512048 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 4 4 367,33285 395,44786202512057 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 24 24 244,61527 305,82539202511605 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Ücretli) YGS-6 27 27 218,39902 251,45517202511614 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 7 7 393,66360 424,04088202511623 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 25 25 268,73761 339,41152

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

132 / 292

Page 133: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202511995 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%25 Burslu) YGS-6 12 12 235,99092 267,11764202512066 Uluslararası Perakende Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) YGS-6 10 1 227,35268 227,35268202512075 Uluslararası Perakende Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 4 4 356,94823 388,17355202512084 Uluslararası Perakende Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 26 24 215,34632 273,62376

202610175 Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) MF-3 54202610184 Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) MF-3 6 6 337,77762 392,19892202610015 Psikoloji (Ücretli) TM-3 60 60 232,44902 281,53579202610112 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 7 401,25197 415,96310202610024 Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 61 61 401,96542 427,47400202610033 Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 8 8 489,69750 494,82621202610157 Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 4 4 450,20852 461,93975202610166 Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 3 3 427,92653 446,97649202610042 Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) YGS-2 135 135 238,92938 332,68083202610051 Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) YGS-2 15 15 376,87635 409,36187

202610078 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) YGS-2 27 27 308,99979 396,22187202610121 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) YGS-2 3 3 456,84005 475,43355202610087 Ebelik (Ücretli) YGS-2 30 17 216,70366 264,16817202610139 Ebelik (Tam Burslu) YGS-2 3 3 325,15488 356,88343202610069 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) YGS-2 18 18 372,05726 417,79880202610148 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) YGS-2 2 2 469,61549 469,70145202610096 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Ücretli) YGS-6 20 9 210,65259 288,64674202610103 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (Tam Burslu) YGS-6 2 2 377,43406 379,34124

207510373 İşletme (Ücretli) TM-1 30207510382 İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 6 279,99708 287,37676207510391 İşletme (%50 Burslu) TM-1 24 2 222,13600 242,76838207510258 İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 30207510267 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 298,04234 309,15298207510276 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 24 1 223,07407 223,07407207510407 Siyaset Bilimi (Ücretli) TM-2 30207510416 Siyaset Bilimi (Tam Burslu) TM-2 6 6 302,72221 322,43093207510425 Siyaset Bilimi (%50 Burslu) TM-2 24 4 219,29439 276,57565207510222 Siyaset Bilimi (İngilizce) (Ücretli) TM-2 30207510231 Siyaset Bilimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 6 6 309,55442 332,07186207510249 Siyaset Bilimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 24 1 215,32516 215,32516207510285 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Ücretli) TM-1 30207510294 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu) TM-1 6 6 291,43928 306,40675

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİİşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

133 / 292

Page 134: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan207510301 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) TM-1 24 2 214,91520 221,37147207510197 Uluslararası Ticaret (Ücretli) TM-1 30207510204 Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) TM-1 6 6 281,47587 311,16433207510213 Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) TM-1 24

207510319 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 30207510328 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 340,74174 351,84284207510337 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 24207510134 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) MF-4 20 4 222,00259 239,02211207510143 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 353,08259 364,18406207510152 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 16 16 243,20808 278,77323207510161 Mimarlık (Ücretli) MF-4 20 9 215,76008 262,43473207510179 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 4 4 384,46547 390,41097207510188 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 16 16 278,89066 342,01110

207510046 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) MF-3 34 34 239,16643 311,48064207510055 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) MF-3 5 5 412,54136 416,96307207510064 Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) MF-3 11 11 353,16380 384,01027207510019 Çocuk Sağlığı ve Gelişimi (Ücretli) TM-3 20 4 203,07008 230,89088207510037 Çocuk Sağlığı ve Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 4 4 359,94244 362,92521207510028 Çocuk Sağlığı ve Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 16 16 279,44145 310,43578207510073 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) MF-3 35 35 279,02175 359,20195207510082 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) MF-3 5 5 425,32585 433,22336207510091 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) MF-3 10 10 384,90671 408,84105207510107 Sosyal Hizmet (Ücretli) TM-3 20 11 196,20265 265,60932207510116 Sosyal Hizmet (Tam Burslu) TM-3 4 4 376,84149 378,66839207510125 Sosyal Hizmet (%50 Burslu) TM-3 16 16 295,61939 350,39065

207510346 Uluslararası Ticaret (Ücretli) YGS-6 30 3 210,31744 242,63964207510355 Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) YGS-6 6 6 308,36365 348,77917207510364 Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) YGS-6 24 24 222,15608 272,73766

202710695 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) TS-1 3 2 223,81569 226,02720202710702 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) TS-1 6 6 364,34961 368,43899202710614 Ekonomi ve Finans (Ücretli) TM-1 3202710623 Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) TM-1 3 3 309,63071 315,00582202710632 Ekonomi ve Finans (%50 Burslu) TM-1 24 3 226,13057 246,88097202710711 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) TS-1 51 51 245,29994 321,71469202710729 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) TS-1 5 5 222,61763 234,56687202710298 İşletme (Ücretli) TM-1 3 1 216,64342 216,64342

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

134 / 292

Page 135: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202710305 İşletme (Tam Burslu) TM-1 4 4 306,27535 311,54123202711445 İşletme (%75 Burslu) TM-1 5 5 273,07200 291,59101202710314 İşletme (%50 Burslu) TM-1 25 6 214,73644 244,97370202710323 İşletme (%25 Burslu) TM-1 3202710817 İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 2202710826 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 3 320,93135 328,85413202710835 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 20 3 218,72437 276,16931202710844 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 5202710332 Psikoloji (Ücretli) TM-3 50 50 288,54882 351,49981202710341 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 8 396,80458 400,20198202710368 Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 22 22 291,89984 332,66521202710932 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 10 10 255,89239 310,51237202710941 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 6 397,72771 420,96451202710968 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 24 24 333,65129 364,74241202710959 Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 20 20 245,85604 317,71614202710659 Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) TS-1 5 1 223,86662 223,86662202710668 Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) TS-1 7 7 371,34461 414,66274202710677 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) TS-1 48 48 254,80167 365,40367202710686 Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) TS-1 10 10 222,38375 248,69818202711499 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) TM-1 10202711506 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) TM-1 6 6 317,71509 356,94305202711515 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) TM-1 30 23 214,52807 293,21684202711603 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu) TM-1 14202711612 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) TM-1 10202711621 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 328,13381 348,55961202711639 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 30 23 214,14760 273,57229202711648 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 14202710014 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) TM-2 8 2 220,83048 221,89296202710023 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 5 5 351,83561 359,62112202710192 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 37 37 224,68875 280,03382202710747 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 5 5 347,42606 358,82012202710756 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 45 37 199,06497 267,75085202710905 Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 5 5 330,53640 345,75574202710914 Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 45 27 200,80335 282,28001202710041 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (Tam Burslu) TM-1 6 6 308,71963 322,97983202710235 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (%50 Burslu) TM-1 54 18 198,82383 252,14577202710986 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 3 317,41165 321,43724202710995 Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 27 7 205,99274 297,71105202710068 Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) TM-1 6 6 316,12081 325,06338202710217 Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) TM-1 54 19 207,87526 280,02764202710783 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 325,50385 334,37741

135 / 292

Page 136: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202710792 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 36 12 215,01014 275,02884

202710129 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 3 3 349,71446 360,12716202711454 Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 7 7 284,41458 342,13717202710138 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 10 215,89310 266,37160202710086 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 3 3 362,89749 367,56736202711463 Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 7 7 298,76619 333,41998202710253 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 20 202,67314 253,62418202710377 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) MF-4 20 20 224,25444 253,38769202710386 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 7 7 367,24293 384,42979202710395 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 23 23 264,68685 324,37420202710402 İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 15 15 219,04234 249,03214202711136 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5 1 218,71254 218,71254202711145 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 366,95431 370,70177202711154 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 20 244,59410 276,77219202711163 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 11 2 220,89485 238,15090202710102 Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 3 3 362,90760 366,77490202711472 Mekatronik Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 7 7 287,74310 358,66118202710271 Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 9 215,72397 261,72838202710156 Mimarlık (Ücretli) MF-4 23 23 252,41841 296,19497202710165 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 7 7 393,34500 405,24225202710174 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 17 17 332,64846 369,42775202710183 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 23 23 257,79102 324,33366202711181 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 397,38398 401,08008202711199 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 36 36 263,74235 347,02885

202710411 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) YGS-2 53 53 246,03836 401,56075202710429 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) YGS-2 7 7 440,57601 448,36405202710438 Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) YGS-2 4 4 410,30018 420,60128202710447 Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) YGS-2 6 6 360,52804 383,89864202710456 Çocuk Gelişimi (Ücretli) YGS-5 13 13 256,85736 305,46943202710465 Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) YGS-5 6 6 373,04845 402,60131202710474 Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) YGS-5 30 30 313,51976 360,90003202710483 Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) YGS-5 11 11 286,43318 310,51263202710492 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) YGS-2 53 53 327,49984 420,37132202710508 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) YGS-2 7 7 452,16983 458,88833202710517 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) YGS-2 4 4 427,54648 444,89974202710526 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) YGS-2 6 6 399,81697 419,49374202710535 Hemşirelik (Ücretli) YGS-2 25 25 234,08952 257,19077202710544 Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 8 8 363,18665 399,18699202710553 Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 20 20 285,96452 356,05132

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

136 / 292

Page 137: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202710562 Hemşirelik (%25 Burslu) YGS-2 27 27 235,94156 256,44660202710853 Odyoloji (Ücretli) YGS-2 53 53 266,26358 384,15425202710862 Odyoloji (Tam Burslu) YGS-2 7 7 444,41014 461,92659202710871 Odyoloji (%50 Burslu) YGS-2 4 4 425,75596 441,73141202710889 Odyoloji (%25 Burslu) YGS-2 6 6 336,63948 391,45936202711524 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Ücretli) YGS-6 4202711533 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tam Burslu) YGS-6 6 6 324,48102 338,31445202711542 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%50 Burslu) YGS-6 40 40 219,41688 274,80256202711551 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (%25 Burslu) YGS-6 10 1 228,48223 228,48223202711569 Sağlık Yönetimi (Ücretli) YGS-6 4 1 220,62051 220,62051202711578 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) YGS-6 6 6 333,81059 378,46962202711587 Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) YGS-6 40 40 220,48463 307,43181202711596 Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) YGS-6 10 5 207,58572 219,95054202710571 Sosyal Hizmet (Ücretli) YGS-5 9 9 285,65496 305,63852202710589 Sosyal Hizmet (Tam Burslu) YGS-5 7 7 388,76119 402,42960202710598 Sosyal Hizmet (%50 Burslu) YGS-5 28 28 312,38416 351,59198202710605 Sosyal Hizmet (%25 Burslu) YGS-5 26 26 253,96071 300,28894

202711242 Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) YGS-6 4 4 317,12644 328,94320202711251 Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) YGS-6 36 36 221,91419 287,10000202711287 Gastronomi (Tam Burslu) YGS-4 5 5 386,06574 396,95562202711296 Gastronomi (%50 Burslu) YGS-4 45 45 290,23625 339,32675202711418 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) YGS-4 5 5 352,57640 373,16858202711427 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) YGS-4 45 45 253,38215 307,04131202711224 İşletme Bilgi Yönetimi (Tam Burslu) YGS-6 3 3 321,86782 332,49764202711481 İşletme Bilgi Yönetimi (%75 Burslu) YGS-6 2 2 299,43244 312,36085202711393 İşletme Bilgi Yönetimi (%50 Burslu) YGS-6 25 25 218,21354 262,06537202711366 Lojistik (Tam Burslu) YGS-6 4 4 315,75008 320,27010202711375 Lojistik (%50 Burslu) YGS-6 36 36 229,73447 295,22443202711321 Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) YGS-6 4 4 367,24036 393,18221202711348 Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) YGS-6 36 36 235,06706 296,10267

202910666 Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) MF-3 20 20 311,58765 326,93271202910675 Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 6 6 421,35317 426,47868202910842 Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 6 6 398,21132 407,95252202910693 Eczacılık Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) MF-3 28 28 327,55319 393,70387

202910251 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 6 399,33420 406,55476202910806 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 6 6 348,27668 361,17842202910269 Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 48 32 210,81467 318,93354202910612 Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 5 5 339,63055 363,41220

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ

Fen-Edebiyat Fakültesi

137 / 292

Page 138: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202910621 Sosyoloji (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 20 20 242,40345 317,87763202910639 Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 25 4 218,37129 227,41349

202910375 Grafik Tasarım (Tam Burslu) TM-3 4 4 349,06165 385,20074202910436 Grafik Tasarım (%75 Burslu) TM-3 18 18 261,11132 329,25226202910384 Grafik Tasarım (%50 Burslu) TM-3 18 17 203,00913 245,04440202910393 Moda ve Tekstil Tasarımı (Tam Burslu) TM-3 4 4 323,53668 363,16649202910445 Moda ve Tekstil Tasarımı (%75 Burslu) TM-3 22 22 218,49572 298,34965202910409 Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu) TM-3 14 5 221,88113 242,38249202910418 Takı Tasarımı (Tam Burslu) TM-3 3 3 297,23210 304,46235202910454 Takı Tasarımı (%75 Burslu) TM-3 22 16 204,63974 289,89773202910278 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 40 40 272,86938 305,23527202910287 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 13 13 405,93514 419,89385202910781 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 7 7 378,63247 397,44719202910296 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 70 70 251,31505 352,71647202910736 Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (Tam Burslu) TM-2 2 2 414,31505 420,18363202910799 Hukuk Fakültesi (UOLP-Köln Üniversitesi) (%50 Burslu) TM-2 13 13 329,19118 405,82184

202910463 Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 331,03448 341,39992202910472 Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 40 11 218,84992 300,74593202910224 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 329,29779 341,01283202910499 İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 40 15 198,95046 308,06929202910506 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 5 5 355,39342 370,15723202910515 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) TM-2 5 5 321,72151 342,37295202910524 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 40 13 216,36314 291,56271202910199 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 6 6 347,32519 383,90640202910815 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) TM-2 6 6 292,61957 333,69375202910206 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 48 27 201,44575 274,67424202910021 Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 329,50024 332,58257202910833 Uluslararası Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 45 45 215,21946 294,75945202910066 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 335,54410 342,70255202910824 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 20 20 262,50901 317,30287202910075 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 9 214,38719 251,09632

202910093 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 361,57172 390,61015202910533 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 40 40 239,10383 348,33381202910118 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 369,07164 384,57035202910542 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 40 40 235,41258 316,71166202910136 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 372,58556 384,85713202910709 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 20 20 313,20141 360,74293202910145 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 11 219,34789 280,56909

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

138 / 292

Page 139: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan202910657 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 382,71945 393,29463202910648 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 45 45 253,11754 309,42727202910587 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 371,53521 387,35426202910603 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 54 33 218,49622 278,04545202910551 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 356,41736 362,88732202910569 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 20 20 255,75219 340,60131202910578 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 1 208,70030 208,70030202910172 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 396,10549 403,19067202910727 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 30 272,46211 331,98901202910181 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 24 8 225,13113 246,92122202910754 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) MF-3 19 19 391,26722 465,07194202910763 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 4 4 476,38787 485,56999202910851 Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 3 3 452,86432 475,48256202910772 Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 Burslu) MF-3 14 14 414,61887 440,77124

203011131 İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) DİL-1 10 5 226,68701 251,20217203011149 İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) DİL-1 10 10 422,21012 483,83525203011158 İngilizce Öğretmenliği (%75 Burslu) DİL-1 10 10 404,47579 420,67807203011167 İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) DİL-1 20 20 342,93805 400,76610203011052 Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) YGS-5 15 15 263,12970 308,74743203011061 Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS-5 6 6 385,43077 393,53065203011079 Okul Öncesi Öğretmenliği (%75 Burslu) YGS-5 5 5 369,04533 379,25995203011088 Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) YGS-5 30 30 332,15443 365,95433203011097 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) TM-3 15 15 282,57344 332,12179203011104 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 7 7 406,27962 411,45216203011113 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%75 Burslu) TM-3 8 8 396,02841 400,46867203011122 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 35 35 360,12296 393,26740

203010045 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Ücretli) DİL-1 10 3 228,58238 268,60538203010063 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 6 6 436,29835 446,14360203010539 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) DİL-1 5 5 414,02773 426,14277203010054 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 25 25 320,87013 399,69888203010724 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%25 Burslu) DİL-1 14 13 215,09240 318,74396203010099 Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) MF-1 5 5 326,13252 341,43371203010548 Matematik-Bilgisayar (%75 Burslu) MF-1 15 15 258,42471 290,65216203010081 Matematik-Bilgisayar (%50 Burslu) MF-1 15 11 213,53503 253,24810203010106 Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) MF-3 5 1 239,87655 239,87655203010115 Moleküler Biyoloji ve Genetik (Tam Burslu) MF-3 5 5 369,77425 388,02166203010557 Moleküler Biyoloji ve Genetik (%75 Burslu) MF-3 7 7 334,96618 355,77105203010487 Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 Burslu) MF-3 25 25 231,74318 331,51727

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

139 / 292

Page 140: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan203010742 Moleküler Biyoloji ve Genetik (%25 Burslu) MF-3 8 1 216,83788 216,83788203010124 Psikoloji (Ücretli) TM-3 40 40 281,40072 355,25074203010133 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 6 422,70996 434,38299203010496 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 14 14 375,03432 414,08456203010142 Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) TS-2 15 15 222,34756 241,88469203010169 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 6 6 381,75942 420,24209203010151 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 25 25 305,68731 371,77881203010769 Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 14 14 231,69611 292,23912203010178 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 125 125 318,45228 387,43983203010187 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 421,41772 486,53061203010196 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 20 399,18612 414,97938203010778 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 35 35 371,99313 398,23623

203010203 İktisat (Ücretli) TM-1 5203010212 İktisat (Tam Burslu) TM-1 8 8 323,72465 365,45427203010221 İktisat (%50 Burslu) TM-1 50 41 205,80866 292,59174203010593 İktisat (%25 Burslu) TM-1 15203010239 İşletme (Türkçe) (Ücretli) TM-1 5203010248 İşletme (Türkçe) (Tam Burslu) TM-1 10 10 317,18317 402,12887203010257 İşletme (Türkçe) (%50 Burslu) TM-1 65 65 223,05471 286,97546203010681 İşletme (Türkçe) (%25 Burslu) TM-1 20 7 198,89596 223,12469203010866 İşletme (Ücretli) TM-1 4203010875 İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 6 339,14176 379,48260203010963 İşletme (%50 Burslu) TM-1 40 40 236,57452 314,18294203010972 İşletme (%25 Burslu) TM-1 10 3 210,47004 222,68399203010266 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 5203010275 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 7 7 372,64165 397,49566203010284 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 29 29 275,58210 326,23398203010699 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 29 28 212,06590 274,99246203010884 Uluslararası Ticaret (Ücretli) TM-1 10 2 214,94322 218,62715203010893 Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) TM-1 7 7 339,45679 381,37321203010909 Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) TM-1 33 33 255,48148 302,95074203010918 Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) TM-1 20 20 223,07865 255,01373

203010415 Mimarlık (Ücretli) MF-4 60 60 235,66640 317,84463203010424 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 10 10 428,14224 440,33773203010433 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 10 10 383,42976 419,08628203010821 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 15 15 328,33073 375,45276203010927 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 25 21 203,80890 345,76019203010936 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 435,31534 440,35022203010945 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 5 5 385,90101 432,89497

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

140 / 292

Page 141: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan203010954 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 5 5 362,71727 382,35646

203010293 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5 1 324,87909 324,87909203010309 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 391,24778 400,65032203010627 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 7 7 361,61453 380,08275203010318 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 45 45 249,19781 354,34620203010787 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 11 3 221,01772 266,79045203010336 Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 370,48871 390,36978203010706 Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 10 331,30482 364,14032203010345 Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 14 212,91296 310,24077203010796 Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 5203010354 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5 2 229,60571 248,77517203010363 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 405,06190 419,39444203010636 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 5 381,03380 388,91967203010372 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 35 295,43067 366,52161203010803 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 35 30 222,43926 289,70098203010981 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) MF-4 30 8 215,14883 233,34655203010999 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 8 8 401,78492 423,52625203011034 İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 5 5 374,04495 388,69039203011007 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 15 15 326,91178 369,32651203011016 İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 22 22 232,66693 318,35978203010381 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 10203010399 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 9 9 402,41541 416,17264203010645 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 4 4 386,36601 397,16868203010406 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 27 27 314,31555 379,53409203010812 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 40 27 215,16479 285,81277

203010442 İletişim Sanatları (Ücretli) TS-1 10 3 217,67515 222,84082203010451 İletişim Sanatları (Tam Burslu) TS-1 8 8 384,56991 422,29935203010663 İletişim Sanatları (%75 Burslu) TS-1 7 7 364,55457 379,45859203010469 İletişim Sanatları (%50 Burslu) TS-1 40 40 252,38277 353,41745203010672 İletişim Sanatları (%25 Burslu) TS-1 15 15 225,07083 251,17388203010512 Sanat Yönetimi (Ücretli) TS-2 5 1 202,70224 202,70224203010839 Sanat Yönetimi (Tam Burslu) TS-2 5 5 378,11061 388,20527203011043 Sanat Yönetimi (%75 Burslu) TS-2 4 4 338,09849 372,96184203010857 Sanat Yönetimi (%50 Burslu) TS-2 27 27 226,54857 297,64957203010848 Sanat Yönetimi (%25 Burslu) TS-2 4 4 217,23159 226,93214

105410018 Felsefe TM-3 41 41 297,01540 325,45190 265,75619 265,75619105410027 Tarih TS-2 41 41 360,77672 377,05886

Mühendislik Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi

141 / 292

Page 142: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan105410036 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 41 375,19090 388,93070 340,17538 340,17538

105410054 İktisat TM-1 41 41 310,25448 335,59826105410045 Uluslararası İlişkiler TM-2 41 41 340,93967 379,36114 233,06493 233,06493105410063 Tıp Fakültesi MF-3 103 103 480,78506 495,00445 476,35825 479,50166

203110026 Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 10 10 452,37541 458,52589203110238 Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 10 10 440,36222 444,32488203110159 Diş Hekimliği Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 80 80 405,64859 432,34749203110053 Eczacılık Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 6 428,46849 434,10556203110247 Eczacılık Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 6 6 399,16960 410,68499203110168 Eczacılık Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 48 48 371,79511 406,03988203110211 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 415,78428 421,52942203110256 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 20 386,91362 414,90931203110202 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 160 160 344,63388 391,27618

203110353 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 3 3 416,67206 422,11731203110362 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 3 3 393,17480 400,34503203110371 Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 24 24 358,61532 380,34360

203110398 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 15 15 372,63946 490,45118203110405 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 15 15 383,55770 418,44626

203110105 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) MF-3 8 8 428,00309 483,25649203110265 Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) MF-3 8 8 399,13398 412,38570203110177 Beslenme ve Diyetetik (%25 Burslu) MF-3 68 68 356,29612 404,47233203110326 Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) TM-3 5 5 364,68136 376,85129203110335 Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) TM-3 5 5 313,91413 349,86860203110344 Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) TM-3 25 25 245,85198 318,50930203110308 Ebelik (Tam Burslu) MF-3 5 5 282,15888 306,14481203110317 Ebelik (%50 Burslu) MF-3 45 45 226,72425 272,49544203110114 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) MF-3 9 9 434,24174 441,32985203110274 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) MF-3 9 9 417,41918 429,54153203110186 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%25 Burslu) MF-3 77 77 373,71576 413,32961203110123 Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 11 11 359,26106 404,14600203110229 Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 99 99 266,98349 320,42378203110414 Odyoloji (Tam Burslu) MF-3 6 6 424,76748 438,83291203110423 Odyoloji (%50 Burslu) MF-3 6 6 393,26090 406,04252203110432 Odyoloji (%25 Burslu) MF-3 48 48 305,30342 379,30188203110441 Ortez-Protez (Tam Burslu) MF-3 4 4 389,90419 410,08784203110459 Ortez-Protez (%50 Burslu) MF-3 4 4 310,68597 359,30250

Siyasal Bilgiler Fakültesi

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

142 / 292

Page 143: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan203110468 Ortez-Protez (%25 Burslu) MF-3 32 3 216,25606 249,17676203110132 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 7 7 371,87428 392,92630203110283 Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 16 16 306,63930 341,81787203110195 Sağlık Yönetimi (%25 Burslu) TM-1 47 47 255,99051 300,26369203110035 Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 12 12 491,54231 500,95323203110292 Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 12 12 458,13956 475,76522203110141 Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 96 96 428,10932 459,62482

203110477 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 10 10 490,23107 522,60422

203210025 İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) DİL-1 4 4 418,39885 439,47206203210034 İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) DİL-1 8 8 308,91783 397,98632203210043 İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) DİL-1 28 9 207,92239 298,91759203210176 Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) YGS-5 28 27 219,82701 325,78434203210185 Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS-5 4 4 392,90327 407,71210203210194 Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) YGS-5 4 4 326,23584 363,31778203210201 Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) YGS-5 4 4 312,54777 335,87902203210219 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Ücretli) TM-3 28 28 225,34864 344,04197203210228 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (Tam Burslu) TM-3 4 4 409,19838 495,48395203210237 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (%50 Burslu) TM-3 4 4 378,05802 386,05455203210246 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Türkçe) (%25 Burslu) TM-3 4 4 348,62196 354,63701203210767 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) TM-3 28 28 221,94645 312,20518203210776 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 4 4 401,56315 408,13211203210785 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 4 4 356,19791 369,20448203210794 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) TM-3 4 4 327,61491 342,41276203210431 Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) TS-2 8 8 243,07183 274,18313203210449 Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) TS-2 4 4 411,66444 427,79947203210485 Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) TS-2 8 8 358,39958 381,60766203210494 Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) TS-2 20 20 214,61942 331,25046203210731 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 407,48344 419,84018203210749 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 30 30 383,79994 405,97368203210758 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 50 50 331,59713 381,14247

203210291 Psikoloji (Türkçe) (Ücretli) TM-3 28 28 247,95643 331,41347203210307 Psikoloji (Türkçe) (Tam Burslu) TM-3 4 4 407,92721 411,77372203210316 Psikoloji (Türkçe) (%50 Burslu) TM-3 4 4 376,40970 399,63470203210325 Psikoloji (Türkçe) (%25 Burslu) TM-3 4 4 330,57918 342,85688203210564 Psikoloji (Ücretli) TM-3 28 28 221,31548 312,45471203210573 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 4 4 408,99744 413,62722203210582 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 4 4 380,74425 390,18774

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Uluslararası Tıp Fakültesi

143 / 292

Page 144: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan203210591 Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 4 4 302,92388 363,73923203210343 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 5 5 375,67239 394,86072203210528 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) TM-2 10 10 334,95722 371,36477203210352 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 25 25 237,71372 329,69383

203210458 İslami İlimler (Tam Burslu) YGS-4 10 10 401,66358 435,46533203210467 İslami İlimler (%75 Burslu) YGS-4 15 15 377,40086 396,07157203210476 İslami İlimler (%50 Burslu) YGS-4 15 15 358,71445 372,83803

203210704 İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 331,19536 362,69029203210713 İktisat (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 10 10 270,77213 322,13514203210722 İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 3 219,99654 275,79575203210061 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 329,87747 364,09367203210537 İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 10 10 268,09950 290,26853203210079 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 12 218,33874 266,46991

203210149 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) MF-4 5 5 348,54279 374,94935203210546 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%75 Burslu) MF-4 10 10 292,02479 335,49847203210158 Bilgisayar Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) MF-4 25 13 225,34997 278,27376203210643 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 357,40745 364,03537203210652 Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 10 10 304,94654 344,26181203210661 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 25 10 212,40223 298,72621203210679 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 371,37797 383,63523203210688 Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 10 10 314,88354 360,33223203210697 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 25 17 217,47591 294,19922203210113 Gıda Mühendisliği (Türkçe) (Tam Burslu) MF-4 5 5 320,79457 342,43104203210555 Gıda Mühendisliği (Türkçe) (%75 Burslu) MF-4 10 10 257,91658 313,12339203210104 Gıda Mühendisliği (Türkçe) (%50 Burslu) MF-4 25 3 233,16801 246,52688203210801 Gıda Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 339,85197 394,00141203210819 Gıda Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 10 10 255,20534 286,11093203210828 Gıda Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 25 5 222,24887 246,69728203210255 Mimarlık (Ücretli) MF-4 42 42 229,75779 339,26491203210264 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 6 408,54017 416,73634203210273 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 6 6 375,47650 382,05041203210282 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 6 6 321,51526 342,48643

203210388 Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 4 4 330,62174 338,96755203210501 Hemşirelik (%75 Burslu) MF-3 6 6 315,97608 322,28406203210379 Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 22 22 237,89480 313,37639203210519 Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 8 3 201,29138 227,87773203210397 Sosyal Hizmet (Türkçe) (Tam Burslu) TM-3 4 4 384,99826 386,90673

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

144 / 292

Page 145: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan203210404 Sosyal Hizmet (Türkçe) (%75 Burslu) TM-3 6 6 366,77546 379,46815203210413 Sosyal Hizmet (Türkçe) (%50 Burslu) TM-3 12 12 321,24200 362,98962203210422 Sosyal Hizmet (Türkçe) (%25 Burslu) TM-3 18 5 202,05424 290,81618203210607 Sosyal Hizmet (Tam Burslu) TM-3 4 4 384,50748 388,80440203210616 Sosyal Hizmet (%75 Burslu) TM-3 6 6 363,35429 370,42732203210625 Sosyal Hizmet (%50 Burslu) TM-3 12 12 302,30851 345,33116203210634 Sosyal Hizmet (%25 Burslu) TM-3 18 1 230,06071 230,06071

203310351 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 35 35 256,54338 379,25063203310448 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 15 484,75837 514,80363203310457 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 40 40 390,71131 426,14650203310466 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 60 60 237,29061 395,65860

203310015 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Ücretli) TS-1 4203310024 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 5 5 441,43488 472,04851203310033 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 20 20 257,69577 350,54992203310369 Sinema ve Televizyon (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 21 6 219,36056 250,87375

203310475 Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 2 2 412,88173 419,77123203310484 Felsefe (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 13 5 219,69978 328,17487203310218 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 13 5 232,66812 298,49346203310227 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 7 457,48246 489,72001203310236 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 25 25 363,63943 441,17681203310378 Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 20 16 216,02899 353,29435203310166 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 6 4 216,14041 255,28469203310175 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 5 5 448,15616 484,71528203310184 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 19 19 296,75056 360,47316203310387 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 20 7 228,58631 291,07659203310245 Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 4 4 429,34973 447,64531203310254 Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 20 20 241,31657 361,57373203310396 Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 10 2 208,05268 231,60809203310193 Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 3 3 467,51197 479,88093203310209 Tarih (İngilizce) (%50 Burslu) TS-2 20 17 243,35134 441,04019203310669 Tarih (İngilizce) (%25 Burslu) TS-2 2 2 219,96758 293,33436203310263 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 3 3 462,66435 468,03527203310272 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 25 25 219,41298 350,50285203310678 Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 2 2 238,67100 244,36489

203310633 İslami İlimler (Tam Burslu) YGS-4 5 5 484,38312 502,04545203310651 İslami İlimler (%50 Burslu) YGS-4 20 20 357,46678 484,10139

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

İletişim Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

145 / 292

Page 146: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan203310139 İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 5203310148 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 416,90938 439,35788203310157 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 30 30 231,06748 385,43632203310403 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 19 3 233,47015 243,05712203310315 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Ücretli) TM-1 5 2 213,62202 220,41862203310324 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 399,42309 449,36146203310333 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 30 30 262,48382 381,71502203310342 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 19 11 227,05191 260,71578

203310103 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3203310112 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 438,78058 455,34239203310121 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 35 257,18717 414,38029203310412 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 11 4 209,43883 249,06492203310078 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3203310087 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 443,53847 472,08397203310096 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 26 26 254,24975 383,76084203310421 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 7 3 215,97516 254,08730203310042 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5203310051 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 423,74391 437,50890203310069 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 40 285,10205 416,29809203310439 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 18 14 217,36051 282,09662

105510071 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 67 67 477,07949 517,43582 447,08757 465,90807105510608 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 491,92718 514,24949 473,84988 482,94898105510089 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) MF-4 30 30 363,06175 407,24274

105510017 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği MF-4 98 98 349,78452 435,45721 268,57698 337,52502105510026 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) MF-4 29 3 279,07860 329,36508105510035 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) MF-4 1 1 337,92763 337,92763105510044 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği MF-4 72 72 349,67056 449,25423 283,40157 320,93781105510053 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (Ücretli) MF-4 29 3 306,70207 323,84951105510062 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Maritime) (%50 Burslu) MF-4 1 1 329,17378 329,17378

105510098 Elektrik Mühendisliği MF-4 88 88 453,71064 478,16763 411,90356 449,60688105510565 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği MF-4 118 118 479,60771 513,56898 472,34963 479,31490105511078 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-New Jersey Institute of Technology) (Ücretli) MF-4 30 20 382,24557 445,37504105511069 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği MF-4 52 52 450,78045 481,60711 429,96432 442,33174105511087 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 2

105510141 Fizik Mühendisliği MF-4 41 41 353,31342 415,42722 271,15497 271,15497

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİBilgisayar ve Bilişim Fakültesi

Denizcilik Fakültesi

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

146 / 292

Page 147: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan105510159 Kimya MF-2 41 41 353,05545 406,33837 338,34300 338,34300105510168 Matematik Mühendisliği MF-1 57 57 428,69106 454,43615 386,05134 387,67301105510732 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) MF-3 57 57 421,12419 449,28804 379,65444 403,56879

105510195 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği MF-4 36 36 426,98404 453,51045 401,98639 401,98639105510574 Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği MF-4 36 36 388,35539 431,51963 264,81771 264,81771

105510229 Çevre Mühendisliği MF-4 57 57 379,42363 429,12249 315,07210 317,71498105510777 Çevre Mühendisliği (İngilizce) MF-4 36 36 388,81959 421,16719 342,88296 342,88296105510556 Geomatik Mühendisliği MF-4 47 47 389,80618 413,42160 333,42982 367,73275105510635 Geomatik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 36 36 397,64983 430,55950 370,80877 370,80877105510247 İnşaat Mühendisliği MF-4 200 200 448,73990 519,25531 413,82373 428,82349105510644 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 460,88234 484,38932 432,16300 433,18384105510256 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) MF-4 35 35 372,90067 445,81389

105511051 Ekonomi (İngilizce) TM-1 41 41 423,38271 465,85667 422,50636 422,50636105510292 Endüstri Mühendisliği MF-4 82 82 480,52593 498,68441 476,10068 480,20409105510662 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 499,26077 518,62763 496,89474 496,89474105510308 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Southern İllinois Un. Edwardsville) (Ücretli) MF-4 35 35 411,48207 456,48500105510317 İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) TM-1 34 34 323,90891 422,71848105510326 İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) TM-1 1 1 423,24206 423,24206105510335 İşletme Mühendisliği MF-4 82 82 461,07264 475,75836 445,37494 461,05542105510689 İşletme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 475,79778 497,14741 463,66799 463,66799

105510344 Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Montana State) (Ücretli) MF-4 40 12 312,10467 377,36991105510353 Gıda Mühendisliği MF-4 52 52 403,58715 438,28122 338,48348 379,81782105510362 Kimya Mühendisliği MF-4 62 62 420,02154 467,60255 385,77810 419,07981105510371 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 57 57 406,28647 420,00619105510741 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 51 51 418,27987 443,06621 343,75914 375,68810

105510389 Cevher Hazırlama Mühendisliği MF-4 31 31 321,89411 361,80814105510398 Jeofizik Mühendisliği MF-4 21 21 325,94600 380,31695105510405 Jeoloji Mühendisliği MF-4 26 26 334,05986 365,94665105510414 Maden Mühendisliği MF-4 36 36 328,41955 375,85078105510829 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) MF-4 52 52 398,80440 425,62446 342,99466 373,55777105511096 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngizlice) (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 369,38409 369,38409

105510432 İmalat Mühendisliği MF-4 52 52 424,24322 449,41783 336,04023 399,03155105510441 Makine Mühendisliği MF-4 211 211 462,20414 508,30078 438,28312 456,91495

105510856 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) MF-4 47 47 424,41102 467,46733 259,54974 259,54974Mimarlık Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi

İnşaat Fakültesi

İşletme Fakültesi

Kimya-Metalurji Fakültesi

Maden Fakültesi

Makine Fakültesi

147 / 292

Page 148: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan105511103 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-4 2105510468 İç Mimarlık MF-4 30 30 432,47756 461,12026 406,32583 406,32583105510477 Mimarlık MF-4 108 108 461,85648 521,74729 436,48105 440,56438105510865 Mimarlık (İngilizce) MF-4 52 52 481,59423 520,37005 475,20816 481,02638105510874 Peyzaj Mimarlığı (İngilizce) MF-4 31 31 386,11088 422,17533 259,55835 259,55835105510495 Şehir ve Bölge Planlama MF-4 47 47 389,39259 409,83281 347,82612 378,18770105510883 Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) MF-4 36 36 398,84575 432,37009 370,34764 370,34764

105510892 Tekstil Mühendisliği (İngilizce) MF-4 62 62 361,10645 422,35810 280,16400 292,33318

105510529 Meteoroloji Mühendisliği MF-4 47 47 367,74851 428,26918 232,84592 269,09430105510538 Uçak Mühendisliği MF-4 36 36 483,72353 525,56794 471,24595 471,24595105510926 Uzay Mühendisliği (İngilizce) MF-4 57 57 439,19423 497,09315 403,26691 432,98426

105510944 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 15 4 232,14768 252,70131105510962 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 315,03233 322,70392105510971 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 9 9 258,47982 306,65217105510989 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) (Ücretli) MF-4 3105510953 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 15105511024 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 351,87974 374,92228105511033 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 9 9 223,88496 322,34579105511042 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) (Ücretli) MF-4 3105510935 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 15105510998 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 311,14600 312,59311105511006 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 9 9 221,44774 301,38373105511015 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Vatandaşları) (Ücretli) MF-4 3

203410059 Psikoloji (Ücretli) TM-3 35 30 215,66379 321,64264203410068 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 9 9 415,50586 458,01954203410341 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 12 12 380,65030 406,10589203410359 Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 34 34 291,98889 369,18677203410871 Sosyoloji (Ücretli) TM-3 4 1 227,61638 227,61638203410889 Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 4 4 346,27602 354,96402203410898 Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 6 6 303,65249 318,04576203410905 Sosyoloji (%25 Burslu) TM-3 21 4 240,32448 282,00939203410077 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 110 110 310,81891 374,80318203410086 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 18 18 422,23636 509,75482203410368 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 22 22 394,39216 412,81126203410377 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 30 30 368,96644 392,74357

İletişim Fakültesi

Tekstil Teknolojileri ve Tasarımı Fakültesi

Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi (Gazimağusa)

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi

148 / 292

Page 149: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan203410862 Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) TS-1 5 4 201,08965 226,05933203410729 Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) TS-1 5 5 428,21122 509,08096203410686 Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) TS-1 15 15 294,84162 333,62993203410695 Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu) TS-1 20 8 212,95304 265,86807203410095 Halkla İlişkiler (Ücretli) TS-1 3 3 235,44799 268,08108203410102 Halkla İlişkiler (Tam Burslu) TS-1 3 3 446,52375 463,59571203410386 Halkla İlişkiler (%50 Burslu) TS-1 12 12 262,86245 351,74507203410395 Halkla İlişkiler (%25 Burslu) TS-1 12 12 237,46283 308,94459203410111 Medya ve İletişim Sistemleri (Ücretli) TS-1 3 3 282,10781 293,19553203410129 Medya ve İletişim Sistemleri (Tam Burslu) TS-1 3 3 464,53771 495,92274203410402 Medya ve İletişim Sistemleri (%50 Burslu) TS-1 12 12 269,00680 354,39938203410411 Medya ve İletişim Sistemleri (%25 Burslu) TS-1 12 12 215,76775 295,51649

203410138 Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) MF-4 4203410147 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 384,36376 390,57972203410429 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 18 18 239,95642 340,50833203410438 Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 14 1 221,97486 221,97486203411075 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3 1 245,12288 245,12288203410598 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 392,86245 419,84871203410605 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 14 14 261,87139 386,03136203410614 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 3 216,70550 254,22333203410156 Endüstri Mühendisliği (Ücretli) MF-4 5203410165 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 391,21913 409,24495203410447 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 19 19 301,95877 365,42594203410456 Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 25 23 217,78224 300,37851203411154 Endüstriyel Tasarım (Ücretli) MF-4 2203411163 Endüstriyel Tasarım (Tam Burslu) MF-4 3 3 365,41347 377,07825203411172 Endüstriyel Tasarım (%50 Burslu) MF-4 10 9 219,98538 305,58420203411181 Endüstriyel Tasarım (%25 Burslu) MF-4 10203411066 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) TM-1 5 5 251,26220 262,02169203410738 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) TM-1 6 6 391,04383 407,67034203410298 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) TM-1 19 19 314,99288 350,27102203410305 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) TM-1 25 25 262,92684 310,16656203411093 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 4203410623 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 393,49179 400,30085203410632 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 17 17 261,84125 325,71453203410641 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 1 220,34818 220,34818203411118 Mimarlık (Ücretli) MF-4 4 4 262,61021 280,64861203411127 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 4 4 409,65254 440,73307203411136 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 15 15 352,35631 398,04063203411145 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 12 12 302,42690 348,42385

Mühendislik ve Tasarım Fakültesi

149 / 292

Page 150: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan203411109 Moda ve Tekstil Tasarımı (Ücretli) TM-3 2203410747 Moda ve Tekstil Tasarımı (Tam Burslu) TM-3 3 3 328,94608 351,36994203410702 Moda ve Tekstil Tasarımı (%50 Burslu) TM-3 10 10 214,23798 289,20080203410711 Moda ve Tekstil Tasarımı (%25 Burslu) TM-3 10203411084 Mücevherat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3203410659 Mücevherat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 328,90612 333,35509203410668 Mücevherat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 16 7 230,54856 286,77877203410677 Mücevherat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 3

203410174 Bankacılık ve Finans (Ücretli) TM-1 4203410183 Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) TM-1 4 4 334,87573 350,14029203410465 Bankacılık ve Finans (%50 Burslu) TM-1 16 13 199,39376 288,94725203410474 Bankacılık ve Finans (%25 Burslu) TM-1 16 4 223,52153 258,43524203410756 İktisat (Ücretli) TM-1 3 2 215,80401 226,37261203410765 İktisat (Tam Burslu) TM-1 3 3 351,62855 356,22380203410774 İktisat (%50 Burslu) TM-1 14 8 210,64993 284,69638203410783 İktisat (%25 Burslu) TM-1 10 1 230,33830 230,33830203411057 İktisat (İngilizce) (Ücretli) TM-1 4203410562 İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 367,03735 382,19169203410571 İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 16 16 259,86282 313,58202203410589 İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 16203410192 İşletme (Ücretli) TM-1 5203410208 İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 5 338,28738 361,93427203410483 İşletme (%50 Burslu) TM-1 25 25 239,74302 300,14868203410492 İşletme (%25 Burslu) TM-1 10 8 216,38601 239,33398203410271 İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 3 2 240,81711 276,22365203410289 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 3 391,77768 497,99897203411039 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 14 14 273,85277 343,77520203411048 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 6 226,49112 269,20174203410792 Muhasebe ve Denetim (Ücretli) TM-1 3 1 227,49571 227,49571203410808 Muhasebe ve Denetim (Tam Burslu) TM-1 3 3 306,71205 326,84530203410817 Muhasebe ve Denetim (%50 Burslu) TM-1 11 6 226,53207 282,13319203410826 Muhasebe ve Denetim (%25 Burslu) TM-1 8203411199 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) TM-2 25 4 215,01460 263,93824203411206 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu)) TM-2 8 8 364,21436 410,77782203411215 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 12 12 297,59534 333,98585203411224 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) TM-2 30 30 218,66804 282,24199203410253 Uluslararası Ticaret (Ücretli) TM-1 25 5 221,13149 252,50936203410262 Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) TM-1 8 8 363,86285 396,51666203410544 Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) TM-1 12 12 295,07410 353,06429203410553 Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) TM-1 30 30 204,07300 285,19963

Ticari Bilimler Fakültesi

150 / 292

Page 151: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

203410995 Basım Yayın Üretim Teknolojileri (Ücretli) TM-1 3203411003 Basım Yayın Üretim Teknolojileri (Tam Burslu) TM-1 3 3 259,29830 266,85457203411012 Basım Yayın Üretim Teknolojileri (%50 Burslu) TM-1 14203411021 Basım Yayın Üretim Teknolojileri (%25 Burslu) TM-1 10203410914 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) TM-1 3203410923 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) TM-1 3 3 355,63943 359,09666203410932 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) TM-1 14 14 268,55307 335,99842203410941 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%25 Burslu) TM-1 10 6 213,62114 277,58458203410217 Turizm İşletmeciliği (Ücretli) TM-1 3203410226 Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) TM-1 3 3 307,64195 314,24936203410508 Turizm İşletmeciliği (%50 Burslu) TM-1 14 4 209,07606 233,80605203410517 Turizm İşletmeciliği (%25 Burslu) TM-1 10 1 219,79560 219,79560203410959 Uluslararası Lojistik (Ücretli) TM-1 3203410968 Uluslararası Lojistik (Tam Burslu) TM-1 3 3 340,58088 366,85312203410977 Uluslararası Lojistik (%50 Burslu) TM-1 14 14 232,22576 301,18647203410986 Uluslararası Lojistik (%25 Burslu) TM-1 10 5 223,94022 242,95934

105610016 Cerrahpaşa Tıp MF-3 369 369 505,14167 538,34838 500,94767 504,95791105610025 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) MF-3 77 77 531,14774 567,99113 529,79413 530,56644105610043 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 175 175 455,08977 495,52072 443,18452 447,31582105610052 Eczacılık Fakültesi MF-3 175 175 427,29444 456,25450 416,73660 422,33835

105610061 Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 77 54 199,78699 441,48313105610079 Amerikan Kültürü ve Edebiyatı DİL-1 88 88 426,74793 472,09029 275,87906 413,77711105610334 Antropoloji TM-3 47 47 298,85283 378,32678105610088 Arap Dili ve Edebiyatı DİL-3 67 67 397,06225 465,44150 326,36243 342,46366105630056 Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-3 67 67 379,41801 466,52764105610104 Bilgi ve Belge Yönetimi TM-1 67 67 309,25792 355,22081 294,43567 294,43567105630083 Bilgi ve Belge Yönetimi (İÖ) TM-1 67 67 293,46362 326,71608105611156 Bilim Tarihi TM-2 47 47 278,62397 368,03268105610113 Coğrafya TS-1 113 113 375,73591 428,67244 312,24428 331,53771105611147 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 47 47 362,17621 422,89438 285,04207 285,04207105610122 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL-2 36 36 314,13694 387,27119105611111 Dilbilimi DİL-1 47 47 376,21397 457,22976105610131 Eski Yunan Dili ve Edebiyatı DİL-2 52 52 281,61277 469,28735105610149 Fars Dili ve Edebiyatı DİL-3 47 47 352,90795 409,83044105630065 Fars Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-3 47 47 331,69622 444,01519105610158 Felsefe TM-3 77 77 320,75264 419,43462105610167 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 57 57 400,99214 478,02080

Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİCerrahpaşa Tıp Fakültesi

151 / 292

Page 152: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan105610176 Hititoloji TS-2 26 26 338,53862 354,72119105610185 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 108 108 439,65354 478,13665 420,34716 439,47553105610194 İspanyol Dili ve Edebiyatı DİL-2 47 47 420,20755 472,31416 255,81322 301,03845105610201 İtalyan Dili ve Edebiyatı DİL-2 47 47 392,99675 460,35390 272,80581 272,80581105610961 Klasik Arkeoloji TM-3 36 36 294,45827 382,77735105610219 Latin Dili ve Edebiyatı DİL-2 57 57 331,79992 462,42275105611341 Leh Dili ve Edebiyatı DİL-2 21 21 281,57929 390,56137105610228 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) DİL-1 52 52 342,33653 477,04835 319,55287 319,55287105611359 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu) DİL-1 1105610237 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) DİL-1 52 52 230,74278 429,60554105611368 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (KKTC Uyruklu) DİL-1 1 1 255,06774 255,06774105610246 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL-1 47 47 467,92455 538,96677 457,14418 462,22254105610979 Prehistorya TM-3 47 47 277,26434 373,62916105610988 Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi TM-3 36 36 272,65005 333,40877105610255 Psikoloji TM-3 77 77 435,38792 474,15975 423,72022 426,73508105610264 Rus Dili ve Edebiyatı DİL-3 47 47 409,84686 467,11806 316,11645 316,11645105610273 Sanat Tarihi TS-2 57 57 356,50047 467,94820105610282 Sosyoloji TM-3 77 77 367,84530 423,80606 254,63199 314,89924105610291 Tarih TS-2 93 93 394,01453 482,18451 300,28024 300,28024105630038 Tarih (İÖ) TS-2 93 93 365,27888 430,39756105610316 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 88 88 410,76393 466,96287 338,49136 402,68028105630047 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 88 88 377,24505 449,93847 312,67763 341,95567105610325 Urdu Dili ve Edebiyatı DİL-3 31 31 306,03117 353,07867

105610343 Astronomi ve Uzay Bilimleri MF-1 77 73 204,34237 367,90681105610352 Biyoloji MF-2 103 103 260,73169 361,74237 232,46653 232,46653105610361 Fizik MF-2 82 82 226,87263 331,55397105610379 Matematik MF-1 139 139 301,72978 364,69465105630144 Matematik (İÖ) MF-1 139 139 262,91402 307,26472105610388 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 57 57 380,26960 417,98669 297,91610 314,01964

105610397 Almanca Öğretmenliği DİL-1 67 67 217,65582 384,17992105610952 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 47 47 318,74302 371,75651 308,06653 318,21244105610413 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 57 295,16424 361,49975 227,24321 270,66936105610422 Fransızca Öğretmenliği DİL-1 47 44 204,06377 394,11528105610431 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 57 57 391,25270 485,69042 347,62726 383,36077105610449 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 77 77 463,16879 498,63588 453,33256 459,64432105610458 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 57 57 425,62307 509,86759 411,79387 418,58577105610467 Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 57 367,97096 395,20106 305,67249 313,41053105610476 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 57 57 385,46145 417,50131 304,89728 308,26335105610485 Türkçe Öğretmenliği TS-2 57 57 421,79654 470,57724 396,87850 403,34182

Fen Fakültesi

Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi

152 / 292

Page 153: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan105610494 Üstün Zekalılar Öğretmenliği YGS-6 47 47 371,81259 487,72653 326,48332 330,10918

105611192 Hemşirelik MF-3 287 287 332,27757 410,93501 308,07975 321,42529105610501 Hukuk Fakültesi TM-2 820 820 441,27890 514,68748 423,40113 438,25636105630092 Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 410 410 427,61754 476,98997 401,88985 422,08411

105610519 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 108 108 317,45822 347,84476 296,65063 296,65063105630171 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 108 108 302,44316 348,40037105611068 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) TM-1 154 137 197,56711 325,61472105610528 Ekonometri TM-1 118 118 305,58915 353,63900105610537 İktisat TM-1 252 252 337,80347 404,95003 249,36482 329,51516105630162 İktisat (İÖ) TM-1 252 252 315,37003 381,39403 239,67289 239,67289105610546 İktisat (İngilizce) TM-1 170 170 364,38406 419,25453 284,30682 313,85726105610997 İktisat (Uzaktan Öğretim) TM-1 154 130 197,55554 361,78100105610555 İşletme TM-1 154 154 339,84004 379,54236 260,89993 308,20945105611005 İşletme (Uzaktan Öğretim) TM-1 154 154 227,97494 350,51134105610564 Maliye TM-1 149 149 331,48972 380,90935 223,69910 265,22916105611077 Maliye (Uzaktan Öğretim) TM-1 154 140 200,62958 292,27219105611377 Maliye (KKTC Uyruklu) TM-1 1105610573 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 108 108 380,53402 414,60273 343,57423 355,75479105630189 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 108 108 364,11285 400,55675 250,74982 319,45787105610582 Turizm İşletmeciliği TM-1 67 67 299,30619 347,03256 249,76664 249,76664

105611262 İlahiyat YGS-4 257 257 399,11378 475,20867 396,73957 398,48370105630214 İlahiyat (İÖ) YGS-4 185 185 384,39256 424,91580 379,49448 383,86539105611271 İlahiyat (İngilizce) YGS-4 31 31 407,29080 446,96825 389,44567 389,44567

105610607 Gazetecilik TS-1 108 108 379,89647 441,44894 300,59790 358,36325105611023 Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) TS-1 154 154 261,17468 372,87737105610616 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 98 98 380,96856 430,70613 268,97147 292,59516105611041 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) TS-1 154 154 240,52702 416,37829105610625 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 77 77 414,22127 443,53154 400,05688 408,66596105611032 Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) TS-1 154 154 275,56573 407,23694

105610634 İstanbul Tıp MF-3 498 498 500,90213 535,43650 498,40647 500,87440

105610643 İşletme TM-1 344 344 318,34353 368,49405 233,09475 285,26095105610652 İşletme (İngilizce) TM-1 129 129 372,12985 417,88275 319,06875 339,35502

105610661 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 98 98 401,87003 468,24983 391,19423 398,05895105610679 Çevre Mühendisliği MF-4 77 77 314,81429 359,55429 248,29993 248,29993

İletişim Fakültesi

İstanbul Tıp Fakültesi

İşletme Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi

İktisat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

153 / 292

Page 154: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan105610688 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği MF-4 77 77 318,03677 365,10149 231,13245 235,60312105610697 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 108 108 403,80550 442,01597 366,06013 397,35239105610704 Endüstri Mühendisliği MF-4 57 57 415,42638 439,46679 394,74979 395,66935105610713 İnşaat Mühendisliği MF-4 77 77 414,18790 430,69800 385,61119 388,30091105610722 Jeofizik Mühendisliği MF-4 62 62 231,74621 295,38436105610731 Jeoloji Mühendisliği MF-4 82 82 246,28574 316,23032105610749 Kimya MF-2 72 72 265,97670 341,34574105610758 Kimya Mühendisliği MF-4 72 72 350,91939 372,86800 266,44088 269,20399105610767 Maden Mühendisliği MF-4 62 62 239,50312 278,62383105610776 Makine Mühendisliği MF-4 88 88 392,42811 423,65124 339,27510 361,92049105610785 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 67 67 329,83739 375,94610

105610794 Orman Endüstrisi Mühendisliği MF-4 72 72 222,26824 303,48768105610801 Orman Mühendisliği MF-4 103 103 234,87208 303,92554105610819 Peyzaj Mimarlığı MF-4 77 77 288,78066 334,97113 250,83621 250,83621

105611129 Ebelik MF-3 103 103 285,24024 320,61762 235,28871 251,59569105611138 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 93 93 434,56014 458,34530 415,73067 416,65965105611386 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (KKTC Uyruklu) MF-3 1105611165 Odyoloji MF-3 36 36 430,09794 445,47233 415,25276 415,25276105611395 Odyoloji (KKTC Uyruklu) MF-3 1105611226 Sağlık Yönetimi TM-1 62 62 351,28703 408,44247 276,17223 304,55074105611217 Sosyal Hizmet TM-3 57 57 388,62021 408,40340 365,12313 388,53412

105610828 İşletme TM-1 88 88 348,88001 369,57048 241,93588 287,42488105611323 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 139 139 372,18167 416,52229 308,63523 341,11824105611402 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (KKTC Uyruklu) TM-2 1105611332 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 129 129 376,88598 417,35839 356,37957 373,23834

105610943 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 41 30 197,83794 322,12592105610864 Veteriner Fakültesi MF-3 139 139 329,16110 413,65328 272,05214 328,45595

105610916 Ulaştırma ve Lojistik YGS-6 72 72 329,80881 395,25813 294,94804 317,62572

105611183 Coğrafya (Açıköğretim) 1538 1538 213,39959 425,82144105611174 Felsefe (Açıköğretim) 513 513 204,28756 402,79948105611314 İktisat (Açıköğretim) 1025 1025 199,04400 431,02879105611298 İşletme (Açıköğretim) 2050 2050 209,44850 478,08309105611253 Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TM-2 154 154 224,45044 374,76628105611289 Sosyoloji (Açıköğretim) 2050 2050 228,31078 449,78299105611305 Tarih (Açıköğretim) 1025 1025 210,75427 386,98526

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

Orman Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

154 / 292

Page 155: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

203510085 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 5 5 343,95894 371,30915203510597 Matematik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-1 5 1 321,15442 321,15442203510094 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) DİL-1 20 14 200,92932 297,93390203510101 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 5 5 486,29181 508,40661203510931 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%25 Burslu) DİL-1 25 25 291,03845 446,04533203510119 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 54 54 279,04249 352,38357203510128 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 8 435,16927 447,27094203510949 Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 22 22 367,00842 400,18704203510543 Psikoloji (İngilizce) (UOLP-SUNY Fredonia) (Ücretli) TM-3 2 2 261,79618 274,49983203510552 Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 10 1 218,50199 218,50199203510561 Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 3 387,50473 397,82435203510958 Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 17 10 200,93614 259,86122

203510155 Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5203510164 Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 398,74714 422,79141203510719 Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 5 5 349,83640 391,73527203510737 Endüstriyel Tasarım (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 17 12 239,73453 338,78537203510464 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) TS-1 5 1 217,50346 217,50346203510473 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 3 3 421,58369 428,01160203510491 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 5 5 312,78116 346,34121203510967 Görsel İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 17 17 225,49363 295,79241203510173 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) TM-1 34 34 232,90419 274,19483203510182 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 394,68555 404,00215203510976 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 20 20 275,11364 340,26793203510216 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 54 54 283,87966 367,21484203510225 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 438,63249 457,15466203510782 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 135 135 307,49249 396,43055203510791 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 15 428,73282 482,19470

203510252 Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) TM-1 2203510261 Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 2 2 404,54425 409,32015203510516 Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 8 8 281,56590 347,48594203511002 Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 4 211,99452 266,02768203510279 Ekonomi (İngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) TM-1 1 1 224,33333 224,33333203510297 İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 12 4 199,63207 219,06900203510304 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 391,65103 421,63905203510631 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 5 5 322,65158 356,97600203511011 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 30 29 200,61101 298,07195203510313 İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) TM-1 1 1 236,07212 236,07212

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

İşletme Fakültesi

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi

155 / 292

Page 156: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan203510331 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) TM-1 8203510349 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 378,88622 408,63994203510649 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 6 6 309,66420 354,71684203511029 Lojistik Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 40 17 220,22371 298,67839203510816 Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Ücretli) TM-1 4203510825 Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 2 2 376,11975 381,23146203511038 Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 6 6 277,03817 304,21403203511047 Muhasebe ve Denetim (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 8 2 229,19335 235,42578203511162 Sigortacılık ve Risk Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) TM-1 10203511171 Sigortacılık ve Risk Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 328,97522 400,51122203511189 Sigortacılık ve Risk Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 10 10 217,45165 260,30871203511198 Sigortacılık ve Risk Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 16 1 220,71613 220,71613203510358 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 10 3 210,60005 216,23806203510367 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 7 7 390,63170 408,58419203510658 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 7 7 312,42941 353,97632203511135 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 46 46 216,49704 302,61613203510376 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) TM-1 3 3 220,37127 267,12673203510385 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 402,44293 408,59003203510667 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 6 6 327,76424 353,06661203511056 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 45 45 222,85838 319,26799

203510394 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Ücretli) TS-1 18 16 214,59626 239,00400203510401 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 8 8 424,15675 437,82360203510525 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 12 12 333,49768 422,55249203511065 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 42 42 236,26646 330,48117203510455 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İngilizce) (UOLP-SUNY Fredonia) (Ücretli) TS-1 1 1 298,22388 298,22388203510419 Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) TS-1 2 1 217,72651 217,72651203510428 Medya ve İletişim (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 5 5 419,29558 431,68963203510534 Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 15 15 293,21166 410,16711203511074 Medya ve İletişim (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 28 28 224,63397 308,72913203510834 Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Ücretli) TS-1 4 2 231,26378 268,70761203510843 Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 3 3 415,79940 428,56316203510852 Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 12 12 287,62309 363,01298203511083 Sinema ve Dijital Medya (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 11 11 218,81062 287,61834

203510013 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3203510022 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 437,44482 440,29618203510676 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 12 12 336,82070 387,27955203510746 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 21 21 207,70007 330,65676203510437 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Fredonia) (Ücretli) MF-4 1203510861 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3 1 227,32053 227,32053

İletişim Fakültesi

Mühendislik ve Bilgisayar Bilimleri Fakültesi

156 / 292

Page 157: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan203510879 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 423,03122 442,70682203510888 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 25 326,90434 412,67398203510897 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 35 29 214,84837 315,35062203510764 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 52 52 262,59095 379,65916203510913 Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 361,35616 373,60211203510694 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 10 382,12852 408,49715203510031 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 10 10 247,93895 262,06554203510049 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 436,39569 453,21232203510922 Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 13 223,93133 353,51160203511092 Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 12 2 224,40997 241,81486203511144 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 15 15 235,05487 254,42053203511153 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 396,65101 410,11146203511277 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 30 30 259,65928 338,40233203510058 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3203510067 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 425,07515 440,69635203510701 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 17 17 324,66184 390,44479203510773 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 34 30 210,67018 324,45411203510446 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Fredonia) (Ücretli) MF-4 1

203511232 Hemşirelik (Ücretli) MF-3 6 2 217,77451 227,37462203511241 Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 2 2 338,60973 339,36484203511259 Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 6 6 242,66903 270,01320203511268 Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 8 8 201,46339 233,49138203511205 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (Ücretli) TM-1 10203511214 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 2 2 382,05269 392,26885203511223 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 2 2 307,24652 327,43353203511286 Sağlık Kurumları Yöneticiliği (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 8 4 226,19075 283,46923

105710069 Diş Hekimliği Fakültesi (İngilizce) MF-3 52 52 447,92119 451,15182 435,44799 438,91797

105710148 İktisat TM-1 41 41 289,87375 321,73516105710121 İşletme TM-1 41 41 282,99327 305,03003105710157 Maliye TM-1 41 41 303,66143 319,32216105710166 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 41 41 339,26281 389,54761 230,57014 230,57014105710175 Uluslararası İlişkiler TM-2 41 41 323,29871 338,95044

105710236 İslami İlimler YGS-4 144 144 346,97199 410,12252 310,67096 346,95543

105710103 Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 377,21517 408,77771 282,17729 282,17729105710042 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 375,88986 399,88240 272,65645 297,51134105710184 Harita Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 338,66104 381,43443

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

157 / 292

Page 158: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan105710087 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 36 36 375,26083 390,16041 264,31092 264,31092105710051 Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 360,66349 390,00787 234,47603 237,60389105710078 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İngilizce) MF-4 36 36 276,35438 316,13653105710112 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 359,15848 416,35830 289,58329 289,58329

105710024 Hemşirelik MF-3 175 175 311,89651 378,42031 287,78549 293,30583

105710209 Felsefe TM-3 21 21 279,88252 304,80343105710193 Medya ve İletişim TS-1 21 21 348,22107 414,96815105710227 Sosyoloji TM-3 21 21 327,50070 342,33821 318,47610 318,47610105710218 Tarih TS-2 21 21 336,33514 367,83882

105710033 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 26 9 202,08739 251,08209105710015 Tıp Fakültesi MF-3 129 129 472,58785 489,36786 466,10534 469,50418105710245 Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 446,15629 446,15629

105710096 Turizm İşletmeciliği (İngilizce) TM-1 41 41 267,11390 292,51439105710139 Turizm Rehberliği DİL-1 31 31 317,96350 373,61674

203610145 İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) DİL-1 35 35 229,52807 364,00161203610154 İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) DİL-1 5 5 428,35133 490,13712203610242 İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) DİL-1 10 10 373,85985 414,62706203610021 Matematik-Bilgisayar (Tam Burslu) MF-1 2 2 318,69416 338,00870203610736 Matematik-Bilgisayar (%75 Burslu) MF-1 18 8 203,72033 272,63168203610348 Psikoloji (Ücretli) TM-3 99 99 294,61872 363,93563203610357 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 11 11 406,49002 417,79924

203610709 Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) TS-1 35 7 205,98268 265,54615203610718 Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) TS-1 5 5 372,82088 394,15051203610727 Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) TS-1 10 10 296,84312 323,88681203610675 Sinema ve Televizyon (Ücretli) TS-1 20 20 218,72706 269,15540203610684 Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) TS-1 4 4 370,56410 381,93513203610693 Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) TS-1 16 16 281,57498 340,72917203610136 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 126 126 332,19077 386,49237203610118 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 14 14 409,88095 415,97109

203610199 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 337,43429 342,50092203610269 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 25 236,25511 316,80543203610578 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 11 7 218,46240 235,64171203610587 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) TM-2 15 6 216,81983 259,83925

Turizm Fakültesi

İZMİR ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

158 / 292

Page 159: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan203610596 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) TM-2 5 5 361,41857 377,98514203610603 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) TM-2 10 10 280,25280 304,03573203610657 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) TM-2 20 20 227,59097 274,63356203610206 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 15 2 214,92755 215,39400203610215 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 5 5 350,46081 364,42930203610278 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 10 10 278,89367 304,52899203610666 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 20 20 219,72109 266,92576203610321 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 344,51531 356,69493203610339 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 16 16 260,23148 311,68792203610612 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 20 19 202,84938 253,35776

203610436 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 72 72 218,48814 330,71562203610445 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 408,37475 420,13137

203610084 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 376,17429 387,80591203610287 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 30 231,25677 331,41154203610499 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 6 3 208,82878 221,38901203610109 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 363,20409 383,46331203610296 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 25 219,89242 277,75986203610506 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 6203610384 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 381,05578 411,66640203610393 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 25 264,19691 311,67683203610515 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 20 11 217,93991 292,72361203610418 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 368,19043 378,43921203610427 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 30 236,76686 331,87190203610524 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 6 5 216,46393 231,90593203610639 Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 63 63 414,91430 443,21222203610648 Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 7 7 467,89357 476,55585

203610463 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) YGS-2 54 54 365,87305 433,55610203610472 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) YGS-2 6 6 456,76984 468,23852203610224 Hemşirelik (Ücretli) YGS-2 34 34 264,48186 304,43394203610233 Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 6 6 366,01895 379,22824203610303 Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 10 10 309,30284 373,88336203610621 Hemşirelik (%25 Burslu) YGS-2 10 10 296,79995 306,68620

105810014 Fizik (İngilizce) MF-2 21 21 223,67640 330,05202105810023 Kimya (İngilizce) MF-2 31 31 271,49958 342,62424105810102 Matematik (İngilizce) MF-1 36 36 279,39269 384,56082105810032 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) MF-3 36 36 398,98179 450,61372 387,58118 387,58118

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜFen Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

159 / 292

Page 160: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

105810041 Mimarlık (İngilizce) MF-4 47 47 431,74897 451,13352 378,45352 401,48035105810059 Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) MF-4 41 41 340,47873 377,48407

105810068 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 57 57 397,61981 440,23746 317,08640 334,02088105810077 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 421,82971 450,26104 363,80701 381,32522105810129 Gıda Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 21 334,41385 374,29072105810111 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 402,05910 423,34388 333,64424 368,05635105810086 Kimya Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 342,40486 398,54865105810095 Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 410,35442 446,04033 306,69285 350,15820

203710074 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 90 90 295,58369 390,39293203710083 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 15 451,40518 491,15750203710708 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 20 396,51244 413,63864203710717 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 25 25 326,65222 388,59802

203710092 Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) TM-1 5203710108 Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 378,87730 543,43168203710532 Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 26 26 220,15569 283,58712203710541 Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 5203710117 İşletme (Ücretli) TM-1 5 2 221,66868 232,79245203710126 İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 6 382,01098 388,88516203710514 İşletme (%50 Burslu) TM-1 39 39 217,37710 320,94444203710523 İşletme (%25 Burslu) TM-1 10203711115 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 19 19 268,29207 346,71990203711124 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 7 424,35899 442,28020203711133 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 21 21 362,58750 388,18804203711142 Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 18 18 302,69029 358,76959203710911 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) TM-2 5 1 214,65873 214,65873203710929 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 4 4 389,15927 395,03375203710938 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 16 16 250,86154 284,22230203710947 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 10 10 227,59573 245,92009203710171 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 5 4 220,27158 239,73503203710189 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 5 5 397,56636 409,02321203710559 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 20 20 257,79820 297,04588203710568 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 20 16 198,87458 257,96119203710153 Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Ücretli) TM-1 5 5 209,45789 249,56820203710162 Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 386,33104 404,54951203710577 Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 20 20 247,78332 304,27459203710586 Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 20

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

160 / 292

Page 161: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan203710198 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) TS-1 10 7 217,33594 258,64525203710205 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) TS-1 5 5 429,38751 471,85660203710595 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%50 Burslu) TS-1 20 20 264,98245 309,45107203710602 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (%25 Burslu) TS-1 15 8 217,24548 259,89935203710214 İletişim Tasarımı (Ücretli) TS-1 5 2 227,13094 266,19338203710223 İletişim Tasarımı (Tam Burslu) TS-1 4 4 430,51545 459,02108203710611 İletişim Tasarımı (%50 Burslu) TS-1 15 15 273,00940 360,74917203710629 İletişim Tasarımı (%25 Burslu) TS-1 10 2 252,99376 264,86584203710232 Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) TS-1 15 4 215,20781 259,17795203710241 Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) TS-1 5 5 444,07190 487,16788203710638 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) TS-1 15 15 314,12567 379,41686203710647 Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 Burslu) TS-1 15 15 226,20394 302,62499203710259 Reklamcılık (Ücretli) TS-1 10 1 216,74849 216,74849203710268 Reklamcılık (Tam Burslu) TS-1 5 5 443,02586 490,99982203710656 Reklamcılık (%50 Burslu) TS-1 20 20 295,51505 358,14216203710665 Reklamcılık (%25 Burslu) TS-1 15 15 227,60432 294,09503203710726 Yeni Medya (İngilizce) (Ücretli) TS-1 5 1 224,30706 224,30706203710735 Yeni Medya (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 3 3 440,44370 446,51196203710762 Yeni Medya (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 13 13 288,02886 314,74865203710771 Yeni Medya (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 9 7 229,14026 271,22808

203710286 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 422,56205 429,62819203710674 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 40 242,95679 347,66454203710789 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 5203711169 Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 10 10 356,38145 378,58322203711178 Biyoenformatik ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 20 4 226,62354 326,10301203710295 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3 3 228,40716 254,47767203710302 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 419,11054 425,72321203710683 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 37 37 238,97393 379,12186203710823 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 5 1 223,70691 223,70691203710311 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5 5 238,18112 270,29391203710329 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 422,35870 437,93562203710692 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 40 293,57935 342,35178203710798 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 25 14 223,75773 283,83259203711045 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 392,16796 402,88321203711054 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 5 227,92193 276,88321203711478 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Ücretli) TM-1 3 1 201,92779 201,92779203711487 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 392,61232 408,46708203711496 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 33 33 216,07105 308,87216

203711354 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

161 / 292

Page 162: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan203711363 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 399,07353 418,34753203711372 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 11 234,56059 351,69584203711381 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 5203711399 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) TM-1 15 15 234,19213 284,18039203711406 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 400,45697 414,65425203711415 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 24 24 305,34962 371,71593203711424 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 15 15 253,85408 304,94632203711072 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 5 5 300,32189 358,47218203711081 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 435,74491 442,80755203711099 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 25 370,12903 417,62227203711106 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 10 341,77131 367,60711

203710805 Bankacılık ve Sigortacılık (Ücretli) YGS-6 5 2 224,53929 245,54824203710814 Bankacılık ve Sigortacılık (Tam Burslu) YGS-6 5 5 317,99133 332,93488203710832 Bankacılık ve Sigortacılık (%50 Burslu) YGS-6 24 24 238,33081 307,08386203710841 Bankacılık ve Sigortacılık (%25 Burslu) YGS-6 16 6 217,11378 237,79722203710744 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Ücretli) YGS-6 5203710753 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (Tam Burslu) YGS-6 5 5 338,79008 372,40443203710859 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%50 Burslu) YGS-6 20 17 201,66953 270,27345203710868 Gayrimenkul ve Varlık Değerleme (%25 Burslu) YGS-6 10 1 228,25573 228,25573203711433 Muhasebe ve Finans Yönetimi (Ücretli) YGS-6 10 1 220,15128 220,15128203711442 Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu) YGS-6 5 5 311,41901 338,72455203711451 Muhasebe ve Finans Yönetimi (%50 Burslu) YGS-6 20 20 227,91873 298,73280203711469 Muhasebe ve Finans Yönetimi (%25 Burslu) YGS-6 15 3 222,57801 263,40063203710453 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Ücretli) YGS-6 50 29 198,87237 248,39955203710462 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) YGS-6 8 8 358,28153 378,24237203710895 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%50 Burslu) YGS-6 9 9 269,99324 311,05058203710902 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%25 Burslu) YGS-6 11 11 236,10682 257,42596

105910013 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 82 24 197,92553 263,97424105910331 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 57 57 278,82979 394,77369105910022 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 62 355,90931 390,43085 337,78962 340,87381105910288 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 103 103 381,18870 417,21490 365,73003 373,79629105930168 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 103 103 379,17435 385,86978 358,82952 362,05125105910031 Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 290,65695 349,38461 222,30365 236,37913105910049 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 339,37098 428,90355 281,68370 300,35336105910058 Türkçe Öğretmenliği TS-2 82 82 372,13384 422,74867 345,36762 347,30978

105910349 Arkeoloji TM-3 31 31 223,86317 262,01770105930186 Arkeoloji (İÖ) TM-3 31 31 217,32067 229,34458

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

162 / 292

Page 163: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan105910067 Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı TS-2 47 47 269,27648 304,54056105910076 Biyoloji MF-2 11105910085 Fizik MF-2 11105910101 Gürcü Dili ve Edebiyatı DİL-3 26 16 214,03042 260,28898105910119 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL-1 62 62 289,35946 337,86442105930123 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL-1 62 62 268,32597 384,69316105910128 Kimya MF-2 11105910137 Matematik MF-1 11 3 201,98444 226,25598105910304 Mütercim-Tercümanlık (Türkçe/İngilizce/Fransızca) DİL-1 47 47 249,00123 371,29603105910146 Rus Dili ve Edebiyatı DİL-3 57 57 279,57643 460,53693105910155 Tarih TS-2 72 72 296,60974 338,51014105930114 Tarih (İÖ) TS-2 72 72 288,94739 314,08158105910164 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 323,13553 370,60036105930105 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 313,63854 322,75653 288,98901 299,08812

105910173 İktisat TM-1 82 72 196,89617 271,32064105930071 İktisat (İÖ) TM-1 82 15 202,33426 226,82714105910182 İşletme TM-1 93 93 210,30443 357,77431105930089 İşletme (İÖ) TM-1 93 9 202,27733 230,55270105910191 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 72 72 250,80518 287,38724105930098 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 72 72 237,53749 263,84524105910385 Uluslararası Ticaret ve Lojistik TM-1 41 41 220,09613 310,46380

105910322 İlahiyat YGS-4 164 164 335,99072 426,80010 271,12831 328,48449105930177 İlahiyat (İÖ) YGS-4 123 123 332,18552 392,32095 260,07038 317,44843

105910313 Biyomühendislik MF-4 41 13 216,18362 256,71960105910376 Kimya Mühendisliği MF-4 41 2 245,04005 248,86370105910358 Makine Mühendisliği MF-4 41 41 234,71462 314,83446105930195 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 41 229,25278 319,41169105910207 Tıp Fakültesi MF-3 26 26 451,61693 453,72580 440,13382 440,13382105910216 Veteriner Fakültesi MF-3 108 108 257,22431 319,12915

105910367 Ebelik YGS-2 41 41 297,07671 305,63732 262,25062 262,25062105910225 Hemşirelik YGS-2 164 164 311,76209 399,72265 283,36201 291,52667

106010391 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 52 241,03972 314,13982106010407 Sınıf Öğretmenliği TM-2 57 57 323,47582 361,65481 279,21506 293,42908

106010443 Arkeoloji TM-3 31 31 226,71614 342,80696

Kars Sağlık Yüksekokulu

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

163 / 292

Page 164: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan106010037 Biyoloji MF-2 21 13 217,11798 269,58966106010046 Coğrafya TS-1 72 72 345,27803 379,03938106030023 Coğrafya (İÖ) TS-1 72 72 334,26808 399,66248106010064 Kimya MF-2 11106010073 Matematik MF-1 31 26 197,49612 326,88921106010082 Tarih TS-2 93 93 303,36710 339,22878106030068 Tarih (İÖ) TS-2 93 93 294,51135 374,92019106010091 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 72 333,97026 367,51105106030077 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 72 322,28329 370,41980 247,76479 261,73808

106010107 İktisat TM-1 108 108 238,33567 307,36614106030086 İktisat (İÖ) TM-1 108 108 226,42717 266,79576106010116 İşletme TM-1 93 93 238,33845 305,44090106030095 İşletme (İÖ) TM-1 93 93 224,87947 279,48379106010125 Kamu Yönetimi TM-2 108 108 267,98644 333,12861106030102 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 108 108 249,64948 279,76953106010434 Sağlık Yönetimi TM-1 52 52 306,91076 344,72211 251,67853 258,80244106030192 Sağlık Yönetimi (İÖ) TM-1 52 52 284,10758 307,11459106010373 Uluslararası İlişkiler TM-2 62 62 262,20141 318,71447

106010425 İlahiyat YGS-4 185 185 361,50756 415,34662 344,32636 353,72794106030183 İlahiyat (İÖ) YGS-4 144 144 344,72401 386,27090 291,38971 322,93443

106010364 Çevre Mühendisliği MF-4 52 35 197,83040 252,47887106010143 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 57 57 273,33397 317,41966 256,93929 256,93929106030111 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 255,74806 297,11705106010267 İnşaat Mühendisliği MF-4 52 52 311,39234 344,64567106030156 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 286,72561 364,94178106010276 Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 7 220,37457 307,05799106010355 Makine Mühendisliği MF-4 52 52 251,10717 359,18939106030165 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 239,57252 272,43900106010152 Tekstil Mühendisliği MF-4 11 10 200,37988 255,76366

106010161 Orman Endüstrisi Mühendisliği MF-4 11 2 203,84266 221,27246106010179 Orman Mühendisliği MF-4 62 50 202,68993 284,43857106010382 Peyzaj Mimarlığı MF-4 36 8 215,30392 238,06996106010188 Tıp Fakültesi MF-3 62 62 458,34832 498,32087 450,75412 451,71009

106010285 Bahçe Bitkileri MF-2 36 34 199,04128 313,00988106010294 Bitki Koruma MF-2 36 36 232,33365 257,84622106010346 Biyosistem Mühendisliği MF-4 36 1 261,22086 261,22086

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Orman Fakültesi

Ziraat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

164 / 292

Page 165: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan106010197 Gıda Mühendisliği MF-4 47 47 234,13672 354,31004106010301 Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 248,28695 292,51289106010319 Tarla Bitkileri MF-3 36 36 215,09400 294,14772106010328 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 21106010337 Zootekni MF-2 21 6 206,91491 335,79810

106010249 Ebelik YGS-2 57 57 306,15788 385,79153 276,11893 279,16448106010258 Hemşirelik YGS-2 77 77 341,30521 432,64673 333,94297 335,15221

106110424 Arkeoloji TM-3 62 62 230,56064 281,03459106110372 Coğrafya TS-1 88 88 334,88873 360,17375 247,98960 275,29907106130279 Coğrafya (İÖ) TS-1 88 88 330,76846 344,29188 268,03985 268,03985106110663 Felsefe TM-3 103 103 257,22790 304,65190106130419 Felsefe (İÖ) TM-3 103 103 250,18998 284,28362106110212 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 82 82 324,83021 361,38091106130137 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 82 82 306,52397 323,45617106110178 Sanat Tarihi TS-2 82 82 282,41862 325,15410106130304 Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 82 82 273,40345 294,26577106110363 Sosyoloji TM-3 67 67 279,17778 320,59408 269,54676 269,54676106130252 Sosyoloji (İÖ) TM-3 67 67 261,08039 301,77965106110169 Tarih TS-2 88 88 299,30084 330,37551106130128 Tarih (İÖ) TS-2 88 88 294,64068 349,30558106110151 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 328,30974 368,12495 322,15310 328,06873106130261 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 320,85790 332,53769

106110284 Matematik MF-1 31 31 216,82317 243,83138

106110557 İktisat TM-1 113 113 238,93995 269,73119106130358 İktisat (İÖ) TM-1 113 113 228,38683 241,98657106110406 İşletme TM-1 93 93 233,85973 277,16872106130297 İşletme (İÖ) TM-1 93 93 224,28258 266,66340106110778 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 108 108 270,64811 332,45187 232,67398 261,91246106130525 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 108 108 253,28750 271,38140106110751 Sosyal Hizmet TM-3 72 72 375,39375 386,02429 353,10668 355,98456106110512 Uluslararası İlişkiler TM-2 82 82 268,48417 329,61077 234,11877 234,11877106130367 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 82 82 251,91932 271,83335

106110733 İlahiyat YGS-4 164 164 353,87172 410,33545 337,63973 344,29220106130507 İlahiyat (İÖ) YGS-4 123 123 338,78934 387,32389 306,78128 317,62667

Fen Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İşletme Fakültesi

Kahramanmaraş Sağlık Yüksekokulu

KARABÜK ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi

165 / 292

Page 166: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan106110769 Aktüerya ve Risk Yönetimi TM-1 41 41 257,74007 346,01888106110796 Girişimcilik TM-1 52 41 198,24375 257,97036106130534 Girişimcilik (İÖ) TM-1 52 5 213,88625 236,18822106110354 İşletme TM-1 98 98 228,83176 311,20368106130243 İşletme (İÖ) TM-1 98 98 218,73742 232,67590106110742 Uluslararası İşletmecilik TM-1 52 52 230,92639 298,41212106130516 Uluslararası İşletmecilik (İÖ) TM-1 52 52 223,17838 250,00672

106110715 Orman Endüstrisi Mühendisliği MF-4 11 2 238,55531 250,68490

106110142 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 93 93 273,37950 394,53003 228,36866 239,31872106130067 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 253,46135 272,86374 232,76031 232,76031106110257 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 93 93 278,89508 330,03054 232,99225 232,99225106130164 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 93 93 252,48829 273,74207106110593 Biyomedikal Mühendisliği MF-4 77 77 314,82906 348,30803 289,25732 292,39319106110539 Çevre Mühendisliği MF-4 88 88 219,91627 273,41701106110275 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 93 93 284,01633 335,21405 238,58371 238,58371106130101 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 260,67797 282,95055106110381 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 93 93 295,31140 340,90945 238,38468 238,38468106130288 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 93 93 265,28840 294,92307106110196 Endüstri Mühendisliği MF-4 93 93 285,39012 315,45366106130094 Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 264,91302 298,24802 232,92448 232,92448106110609 İnşaat Mühendisliği MF-4 72 72 308,28716 341,07718 251,21892 251,21892106130376 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 292,84656 311,64290106110115 Makine Mühendisliği MF-4 93 93 267,42900 297,06928106130076 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 250,91404 266,79563106110266 Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 93 93 274,62538 314,06295 259,38515 259,38515106130173 Makine Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 93 93 250,33303 273,49476106110521 Mekatronik Mühendisliği MF-4 93 93 281,27637 328,08786106130331 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 254,22985 280,96784106110124 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 93 93 232,62545 259,19221106130085 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 220,62611 244,63166106110566 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 93 93 227,90753 255,54868106110187 Otomotiv Mühendisliği MF-4 93 93 259,89883 298,89781106130119 Otomotiv Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 240,09209 258,59667106110433 Raylı Sistemler Mühendisliği MF-4 82 82 284,55076 363,82585 240,42285 273,62061106130313 Raylı Sistemler Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 263,51433 301,86423106110681 Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) MF-4 82 82 291,41711 415,14058 265,38831 270,71406106130455 Raylı Sistemler Mühendisliği (İngilizce) (İÖ) MF-4 82 82 253,80128 288,56542 241,81648 241,81648106110699 Tıp Mühendisliği MF-4 82 82 307,65024 426,05315 257,63617 261,43366106130464 Tıp Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 282,45036 439,86712

Orman Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

166 / 292

Page 167: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan106110787 Tıp Mühendisliği (İngilizce) MF-4 72 72 314,18170 463,09641 259,52949 300,00027106110706 Ulaştırma Mühendisliği MF-4 82 82 227,00358 332,60398

106110636 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği MF-4 48 48 239,50064 303,25787106110645 Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 21 13 212,01601 245,89558106110293 Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 69 69 245,95192 298,40844106130182 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) MF-4 69 69 232,27612 255,25995106110309 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 30 30 231,39344 246,31110106130191 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 30 30 225,64082 236,36025106110318 İmalat Mühendisliği MF-4 72 72 215,79790 252,40160106110327 İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 22 15 203,49571 229,99679106110336 Mekatronik Mühendisliği MF-4 69 69 254,06476 291,62044106130225 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 69 69 244,85946 275,40669106110345 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 30 30 246,10493 273,52819106130234 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 30 30 234,50757 250,12132106110415 Tıp Fakültesi MF-3 21 21 455,18719 456,77113 445,91198 445,91198

106110503 Spor Yöneticiliği YGS-5 67 67 297,59983 329,71493 236,39442 236,39442106130482 Spor Yöneticiliği (İÖ) YGS-5 67 67 290,01837 311,95460

106110627 Çocuk Gelişimi YGS-5 77 77 362,45601 391,97705 356,03201 360,26479106130491 Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-5 77 77 356,89732 371,30992 350,33558 351,95972106110575 Ebelik YGS-2 77 77 300,30483 325,76020 274,19460 275,12519106110548 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 93 93 439,28176 460,01630 413,69306 424,52864106130394 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (İÖ) YGS-2 93 93 435,36036 439,21793 398,78660 410,66916106110399 Hemşirelik YGS-2 57 57 328,03680 383,49813 303,76802 310,72122

106110618 Endüstri Ürünleri Tasarımı MF-4 52 52 225,06142 280,44274106110081 Mimarlık MF-4 67 67 384,02457 417,33772 316,68971 327,08588

106110724 Turizm İşletmeciliği TM-1 62 62 223,18650 244,10718106130473 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 62 33 198,38006 227,88751

106210017 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 93 93 443,52593 451,27408 428,20248 430,16171106210811 Eczacılık Fakültesi MF-3 62 62 415,11016 436,11706 402,48197 407,91580

106210186 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) DİL-1 72 72 351,93512 468,10962106230357 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (İÖ) DİL-1 72 72 321,40791 382,53111106210908 Sosyoloji TM-3 47 47 308,46263 352,64447106210211 Tarih TS-2 82 82 321,21318 388,77935106230093 Tarih (İÖ) TS-2 82 82 307,87265 333,45041

Edebiyat Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Hasan Doğan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Sağlık Yüksekokulu

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

Safranbolu Turizm Fakültesi

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)

167 / 292

Page 168: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan106210229 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 72 353,26306 389,97513 293,85774 299,41162106230233 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 72 334,37878 372,39612

106210026 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 62 62 293,97934 379,08815 282,32519 286,75241106210035 Biyoloji Öğretmenliği MF-2 21 21 219,32116 243,39933106210786 Coğrafya Öğretmenliği TS-1 21 21 391,21640 410,49166 376,48518 376,48518106210044 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 108 238,54724 279,78416106210053 Fizik Öğretmenliği MF-2 21 4 201,49336 237,44757106210062 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 108 108 337,86346 424,99344 255,94887 268,66047106210998 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 31 31 395,74280 502,49517 319,37136 319,37136106210071 İşitme Engelliler Öğretmenliği YGS-4 52 52 385,22513 397,01876 365,50820 366,41917106210089 Kimya Öğretmenliği YGS-2 21 21 265,45335 311,49899 255,78282 255,78282106210098 Matematik Öğretmenliği MF-1 21 21 342,33102 403,29480 310,76050 310,76050106210105 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 108 108 373,59596 460,74526 356,09744 368,50322106230278 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 108 108 360,60712 389,69212 341,85541 344,75947106210114 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 72 72 396,69694 446,81073 388,71138 388,96250106230303 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 72 72 387,72533 396,61334 376,73052 380,38757106210123 Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 321,32322 382,03607 276,32391 312,77604106210132 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 129 129 354,02790 395,32452 285,62159 302,22100106210141 Türkçe Öğretmenliği TS-2 72 72 392,83334 459,61664 375,40622 375,54484106210159 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 62 62 396,23585 429,25727 370,08467 375,52947106230287 Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 62 62 387,96287 413,82916 383,01383 383,48864

106210168 Biyoloji MF-2 31 13 216,30507 277,33448106210238 İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri MF-1 52 52 221,35141 287,30844106210195 Kimya MF-2 31 13 215,14855 311,59351106210202 Matematik MF-1 98 98 228,07073 306,29288106210777 Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 401,61521 454,48757 379,86170 401,55127

106210247 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 82 82 263,87534 301,80398 246,06778 246,06778106230215 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 82 82 245,51734 288,47356106210256 Ekonometri TM-1 82 82 243,30752 270,45801106230206 Ekonometri (İÖ) TM-1 82 82 231,88221 248,80852106210265 İktisat TM-1 190 190 253,48468 327,24702106230109 İktisat (İÖ) TM-1 190 190 236,82014 259,23756106210274 İşletme TM-1 211 211 248,68895 390,25971 231,16851 231,16851106230118 İşletme (İÖ) TM-1 211 211 233,45901 255,90678106210283 Kamu Yönetimi TM-2 82 82 307,83488 365,40775 248,71915 259,04552106230224 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 82 82 281,99809 314,82003 242,41173 268,69625106210292 Maliye TM-1 200 200 277,12602 347,74061 240,20848 240,20848106230127 Maliye (İÖ) TM-1 200 200 255,35758 280,81188

Fatih Eğitim Fakültesi

Fen Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

168 / 292

Page 169: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan106210308 Uluslararası İlişkiler TM-2 82 82 303,05242 352,86315 250,50741 250,50741106230199 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 82 82 275,31911 330,75577 243,51070 243,51070106210838 İlahiyat Fakültesi YGS-4 164 164 367,39696 467,90775 360,54924 366,90875106230375 İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 123 123 349,79741 400,23468 304,87332 324,00805

106210883 Gazetecilik TS-1 47 47 319,81791 399,64343106210317 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık TS-1 62 62 331,04577 378,14615 230,36462 230,36462

106210326 İç Mimarlık MF-4 62 62 338,55790 386,76039 293,93275 308,71235106210335 Mimarlık MF-4 82 82 404,46106 436,93684 353,90287 371,21210106210344 Şehir ve Bölge Planlama MF-4 52 52 287,29418 336,29873

106210353 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 82 82 338,81591 367,71539 274,54210 315,38417106230242 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 300,43413 336,19673 263,59626 271,73390106210362 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 108 108 357,59475 432,80638 321,56485 349,22877106230251 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 108 108 322,98421 360,24576 247,97837 293,84493106210829 Endüstri Mühendisliği MF-4 47 47 348,23914 375,07711 272,29982 331,86735106210795 Harita Mühendisliği MF-4 93 93 315,85019 367,43514 238,14136 266,73589106230366 Harita Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 288,96516 364,82751106211006 Harita Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1106210371 İnşaat Mühendisliği MF-4 190 190 355,10422 406,34297 320,04520 353,01653106210398 Jeofizik Mühendisliği MF-4 11 3 217,87237 253,62539106210405 Jeoloji Mühendisliği MF-4 62 39 206,23036 250,59671106210414 Maden Mühendisliği MF-4 41 41 223,05261 288,61851106210423 Makine Mühendisliği MF-4 139 139 315,12720 390,70943 235,72942 257,04422106230154 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 139 139 286,37380 313,57164106210432 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 52 52 256,96197 283,74639

106210441 Orman Endüstrisi Mühendisliği MF-4 21 13 213,46674 302,75243106210459 Orman Mühendisliği MF-4 93 93 225,56044 296,41894106210468 Peyzaj Mimarlığı MF-4 62 62 241,68935 286,74400106210917 Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi MF-2 36 16 213,11834 284,52456

106210892 Hemşirelik MF-3 175 175 307,09098 405,79724 291,07927 305,44911106210502 Tıp Fakültesi MF-3 211 211 458,90855 508,43479 454,34114 455,90870

106210944 Antrenörlük Eğitimi YGS-6 31 31 302,03692 347,24431 285,56475 285,56475106210953 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği YGS-6 52 52 349,54279 425,73328 316,97193 320,53776106210962 Spor Yöneticiliği YGS-5 31 31 322,91324 357,99819

106210926 Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 29 29 270,01908 299,62736

Mühendislik Fakültesi

Orman Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Of Teknoloji Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

169 / 292

Page 170: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan106210935 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 237,67756 270,51480106210865 İnşaat Mühendisliği MF-4 48 48 311,87365 354,91912 233,28884 272,03055106210874 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 21 21 236,92645 264,98369106210971 Yazılım Mühendisliği MF-4 29 29 289,94944 350,64481 253,73242 253,73242106210989 Yazılım Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 266,08429 293,45074 265,09487 265,09487

106210477 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği MF-2 11 6 204,67519 252,16207106210486 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği MF-4 82 82 292,48845 347,60672106210495 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği MF-4 52 52 327,34543 383,70201 233,31046 233,31046

106310149 Arkeoloji TM-3 41 41 228,79370 292,38665106310104 Sosyoloji TM-3 57 57 269,33384 335,10722 236,77248 236,77248106310061 Tarih TS-2 57 57 297,69610 334,39460106330047 Tarih (İÖ) TS-2 57 57 294,30903 322,44484106310088 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 332,17817 371,65045 327,27704 327,27704106330056 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 320,62792 339,29595 277,50081 277,50081

106310016 İktisat TM-1 129 129 232,78758 278,11347106330011 İktisat (İÖ) TM-1 129 129 217,04775 233,85964106310025 İşletme TM-1 129 129 230,39787 281,69983106330029 İşletme (İÖ) TM-1 129 129 214,81268 242,85280106310034 Kamu Yönetimi TM-2 139 139 261,45220 296,98925106330038 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 139 139 248,03537 268,10006

106310079 Biyoloji MF-2 11 2 232,92894 235,34557106310097 Fizik MF-2 11106310052 Kimya MF-2 11 1 209,78195 209,78195106310113 Matematik MF-1 11 11 217,69820 240,05295

106310158 Biyomühendislik MF-4 41 41 221,47779 314,02074106310131 Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 31 31 247,79737 273,21497106310122 Gıda Mühendisliği MF-4 47 47 232,69709 278,94774

106310043 Hemşirelik YGS-2 82 82 323,91733 393,81796 312,06083 313,33398

106410254 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 41 41 279,78199 420,62864 268,86173 268,86173106410015 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 108 108 219,34527 260,85046106410024 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 72 72 317,68350 416,18825 260,71923 300,20736106410033 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 72 72 364,37327 429,71569 351,77218 364,16877

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi

170 / 292

Page 171: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan106430037 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 72 72 357,78833 379,07041 345,82034 346,40891106410042 Sınıf Öğretmenliği TM-2 134 134 303,16919 324,09611 268,29477 279,03701106410051 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 93 93 344,33118 419,66418 295,60870 311,10251106410069 Türkçe Öğretmenliği TS-2 103 103 375,81507 408,48792 346,45529 352,51676

106410369 Bilgi ve Belge Yönetimi TM-1 41 41 283,79013 306,83547106410121 Biyoloji MF-2 11 4 223,93165 273,59997106410351 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 41 41 295,50566 326,14498106410148 Felsefe TM-3 57 57 257,14849 295,10676106430107 Felsefe (İÖ) TM-3 57 57 247,55262 280,70103106410078 Fizik MF-2 11106410184 Matematik MF-1 11 11 217,65410 242,56814106410087 Tarih TS-2 52 52 308,38837 333,41717 259,92265 282,54824106430091 Tarih (İÖ) TS-2 52 52 296,77466 316,62798106410281 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 41 41 333,38006 383,41453 310,19811 310,19811106430204 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 41 41 321,72790 337,26641 263,89930 263,89930

106410236 İktisat TM-1 88 88 238,86215 362,08065106430152 İktisat (İÖ) TM-1 88 88 221,79137 268,35426106410166 İşletme TM-1 82 82 234,83773 284,65543106430116 İşletme (İÖ) TM-1 82 82 217,36821 243,94321106410299 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 77 77 276,52382 323,68596106430213 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 77 77 257,34366 275,42840

106410272 İlahiyat YGS-4 144 144 349,02659 404,55267 326,60956 336,46300106430197 İlahiyat (İÖ) YGS-4 123 123 336,13917 393,98428 299,23033 312,11549

106410218 Gazetecilik TS-1 47 47 304,51875 334,02980106430125 Gazetecilik (İÖ) TS-1 47 47 298,30841 313,95061106410227 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık TS-1 47 47 313,77853 347,12607106430134 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) TS-1 47 47 304,88680 319,31839106410306 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 41 41 317,37796 343,31899106430222 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 41 41 303,38858 329,03459

106410315 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 31 31 269,41584 341,49781 236,12189 236,12189106410324 Çevre Mühendisliği MF-4 41 24 200,19626 268,23173106410333 Genetik ve Biyomühendislik MF-3 41 41 252,56383 294,72142 235,15859 235,15859106410193 Peyzaj Mimarlığı MF-4 47 15 205,09450 264,72395

106410139 Orman Endüstrisi Mühendisliği MF-4 11 1 219,05378 219,05378106410096 Orman Mühendisliği MF-4 57 31 200,32758 354,05648

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Orman Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

171 / 292

Page 172: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

106410209 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 2 242,34764 255,57787

106410263 Beslenme ve Diyetetik YGS-2 62 62 430,56588 464,10496 412,80976 415,16756106410103 Hemşirelik YGS-2 79 79 320,55182 401,16943 311,95993 320,07723

106410245 Turizm Rehberliği DİL-1 47 47 260,88842 309,38420106410175 Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 47 47 260,91628 309,09501 239,84336 239,84336106430046 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 47 47 246,41207 277,19418

106610013 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 82 82 443,00049 449,06104 427,66937 428,02808

106610252 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 285,17688 451,35834 275,20053 275,77442106610022 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 82 82 233,63334 300,07138106610437 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 52 52 372,97379 419,12118 354,78993 360,87262106610358 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 47 47 395,52160 431,28758 378,43554 379,92414106630283 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 47 47 386,97385 394,55742 361,28443 374,58783106610031 Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 98 315,45469 387,62879 283,90883 288,39567106610446 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 52 52 352,79876 381,18010 326,07644 341,86930106610049 Türkçe Öğretmenliği TS-2 57 57 383,00131 418,79862 367,43704 380,82804

106610058 Biyoloji MF-2 11 3 217,45386 226,49114106610331 Felsefe TM-3 52 52 254,79688 292,80108106630256 Felsefe (İÖ) TM-3 52 52 238,40060 267,82436 234,10813 234,10813106610076 İstatistik MF-1 11 11 223,12458 238,85065106610455 İstatistik (KKTC Uyruklu) MF-1 1106610085 Kimya MF-2 11 4 217,92208 221,41419106610094 Matematik MF-1 62 46 204,15054 339,75820106610349 Mütercim-Tercümanlık (Arapça) DİL-3 36 36 341,78484 378,68856106630274 Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (İÖ) DİL-3 36 36 324,63232 367,42325106610367 Mütercim-Tercümanlık (Farsça) DİL-3 47 47 277,79710 326,05276106610101 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) DİL-1 52 52 236,89632 352,67671106610464 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) (KKTC Uyruklu) DİL-1 1 1 226,01101 226,01101106610376 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL-1 47 47 361,97172 415,47042106610119 Sosyoloji TM-3 62 62 300,15721 344,08148 235,34642 235,34642106630211 Sosyoloji (İÖ) TM-3 62 62 270,61887 312,67710106610128 Tarih TS-2 72 72 310,71153 346,18828106630062 Tarih (İÖ) TS-2 72 72 299,74445 328,39858106610137 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 67 344,04063 376,81251106630071 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 67 67 326,67971 343,86645106610146 Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 401,03243 428,63980 376,12498 387,74799

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Fazıl Boyner Sağlık Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ

172 / 292

Page 173: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan106630247 Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 154 154 396,31510 401,00541 371,95670 373,21308

106610394 Ekonometri TM-1 52 52 245,44184 304,38819106630308 Ekonometri (İÖ) TM-1 52 52 228,46714 248,59985106610155 İktisat TM-1 93 93 259,07287 397,79732106630089 İktisat (İÖ) TM-1 93 93 239,84676 269,18964106610164 İşletme TM-1 93 93 253,23065 302,53336106630098 İşletme (İÖ) TM-1 93 93 233,98547 264,75719106610428 Maliye TM-1 41 41 297,43536 331,05634 245,04469 245,04469106630326 Maliye (İÖ) TM-1 41 41 277,97341 295,05080106610173 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 93 93 304,96698 370,65157 277,09917 277,09917106630105 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 93 93 271,90696 328,15600106610182 Uluslararası İlişkiler TM-2 93 93 278,89178 332,92905 251,78981 251,78981106630114 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 93 93 255,15431 272,65525

106610279 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 52 52 305,46736 380,07107 250,95871 250,95871106630292 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 268,15953 295,87736106610401 Biyomühendislik MF-4 48 48 238,15490 295,17950106610191 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 72 72 327,52655 397,56063 235,49412 235,49412106630123 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 286,07254 356,52465106610207 Endüstri Mühendisliği MF-4 62 62 290,76921 364,10892106630195 Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 267,34237 287,61608106610473 Endüstri Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 241,28823 241,28823106610216 İnşaat Mühendisliği MF-4 62 62 329,95420 371,63774 253,15357 259,58343106630186 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 309,54255 335,91733106610225 Makine Mühendisliği MF-4 72 72 284,46725 346,10669106630177 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 263,91077 317,88958106610385 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 41 41 235,03337 275,06119106630317 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 41 223,46857 248,86724

106610419 Beslenme ve Diyetetik MF-3 41 41 413,72905 420,07071 404,49845 404,49845106610322 Çocuk Gelişimi TM-3 47 47 367,33721 375,39590 340,69155 352,87184106610304 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 77 77 428,31893 440,26872 415,00516 416,51742106610297 Hemşirelik MF-3 88 88 306,83436 354,78673 276,47678 283,90602106610313 Sağlık Yönetimi TM-1 57 57 310,27661 334,77044 263,76554 274,37668106610234 Tıp Fakültesi MF-3 129 129 459,44222 481,67809 452,94971 457,04089106610243 Veteriner Fakültesi MF-3 77 77 282,48041 340,57053

106610288 Spor Yöneticiliği YGS-5 57 57 305,11718 339,98274 292,15448 292,15448KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

173 / 292

Page 174: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan106710287 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 52 52 291,21643 317,21441106710048 Felsefe TM-3 62 62 231,51221 300,39743106730025 Felsefe (İÖ) TM-3 62 62 236,46090 273,07091106710199 Matematik MF-1 31 27 206,01718 296,48708106710181 Sosyoloji TM-3 57 57 287,94623 326,05072106730097 Sosyoloji (İÖ) TM-3 57 57 272,37825 297,85232106710057 Tarih TS-2 67 67 303,39592 339,80345106730034 Tarih (İÖ) TS-2 67 67 297,12507 327,54059106710084 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 333,69679 371,51873 317,06720 317,06720106730016 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 324,09479 333,07240 310,33184 310,33184

106710172 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 57 57 248,76125 274,90577106730088 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 57 57 236,38309 258,17165106710066 İktisat TM-1 62 62 242,13295 268,07470106730043 İktisat (İÖ) TM-1 62 62 230,84971 241,49029106710075 İşletme TM-1 62 62 237,68630 252,33225106730052 İşletme (İÖ) TM-1 62 62 229,32520 240,81498106710127 Kamu Yönetimi TM-2 62 62 273,92293 306,48950 248,14333 248,14333106730079 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 62 62 251,53799 266,66987106710296 Uluslararası İlişkiler TM-2 62 62 262,42874 304,09078106730149 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 62 62 249,02926 268,41050

106710242 İlahiyat YGS-4 144 144 345,31097 384,77568 323,17121 330,78057

106710278 Mimarlık MF-4 31 31 380,26498 391,13230 307,11098 307,11098106710303 Şehir ve Bölge Planlama MF-4 31 31 245,97465 301,10107

106710206 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 47 47 275,87283 339,57811 240,68731 240,68731106710224 Gıda Mühendisliği MF-4 41 41 248,92540 267,75245106710215 İnşaat Mühendisliği MF-4 41 41 304,05884 374,46398

106710251 Mekatronik Mühendisliği MF-4 29 29 263,50504 369,95772106710269 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 242,79863 253,90391

106710136 Turizm İşletmeciliği TM-1 48 48 222,91992 242,00986106730131 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 48 30 200,77856 227,87091106710312 Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) TM-1 21 1 238,39360 238,39360106730158 Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ) TM-1 21

106710154 Beslenme ve Diyetetik YGS-2 62 62 428,12200 454,25788 408,77267 418,07281106710163 Çocuk Gelişimi YGS-5 52 52 361,61676 400,10582 351,55036 353,36705

Teknoloji Fakültesi

Turizm Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

174 / 292

Page 175: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan106730113 Çocuk Gelişimi (İÖ) YGS-5 52 52 357,61340 364,62924 343,32548 346,98216106710093 Ebelik YGS-2 47 47 300,96775 320,47126 272,06928 277,27020106710039 Hemşirelik YGS-2 66 66 319,40200 357,21737 294,84685 296,66196106710233 Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6 52 52 305,79546 341,19680 276,86159 280,67658106730122 Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 52 52 297,34555 312,98417 265,25734 268,14446

106810153 Arap Dili ve Edebiyatı DİL-3 47 47 336,62758 365,70986106810135 Coğrafya TS-1 52 52 339,02997 373,94098106810162 Felsefe TM-3 47 47 251,97777 307,22790106810198 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 47 47 221,73201 256,83236106810117 Tarih TS-2 52 52 294,83347 339,74350106830087 Tarih (İÖ) TS-2 52 52 292,78888 316,11964106810011 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 330,03543 359,50477106830033 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 318,63567 331,91549

106810092 İktisat TM-1 62 62 230,38290 306,74081106830042 İktisat (İÖ) TM-1 62 62 213,53498 232,14100106810108 İşletme TM-1 62 62 227,96105 295,82819106830051 İşletme (İÖ) TM-1 62 62 218,02794 253,95866

106810214 İlahiyat YGS-4 103 103 350,38598 407,80297 323,21782 329,67574106830157 İlahiyat (İÖ) YGS-4 82 82 338,53879 380,26948 274,03690 320,33607

106810171 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 47 47 231,41150 290,11955106810126 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 62 366,18146 388,31635 345,67439 350,27068106810038 Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 308,08818 359,15933 268,75163 273,68124106810047 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 350,02078 373,45629 284,60117 286,86452106810056 Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 378,62178 396,77940 318,90236 336,72182

106810223 Gıda Mühendisliği MF-4 41 41 217,89988 245,70432106830166 Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 16 198,36264 342,69494106810205 İnşaat Mühendisliği MF-4 47 47 283,44087 317,84024106830148 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 274,00054 337,93808

106810065 Hemşirelik YGS-2 82 82 327,09779 385,53686 311,84602 313,80723

106910558 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 77 77 448,58368 459,13700 436,14101 440,19289

106910594 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 47 47 302,29394 377,63939 289,25714 299,42666106910019 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 62 263,90844 317,56695

İlahiyat Fakültesi

Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Yusuf Şerefoğlu Sağlık Yüksekokulu

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİFen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

175 / 292

Page 176: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan106910028 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 365,75894 416,97054 272,96749 300,86324106910037 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 72 72 412,90278 452,74783 339,96005 373,68365106910046 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 62 381,08191 423,72701 371,37783 372,68449106910055 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 403,05604 449,58587 386,62408 397,12653106910064 Sınıf Öğretmenliği TM-2 52 52 344,32846 378,98479 327,00415 330,76905106910073 Türkçe Öğretmenliği TS-2 41 41 406,70394 445,41752 360,46799 360,46799

106910082 Arkeoloji TM-3 67 67 245,46414 297,94148106910091 Biyoloji MF-2 41 41 224,20080 261,67537106910107 Felsefe TM-3 77 77 266,19026 317,77636106910116 Fizik MF-2 11 8 215,58741 259,77722106910125 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 82 82 378,90250 419,73094106930068 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 82 82 353,78899 403,79749106910134 Kimya MF-2 82 82 222,86574 285,58026106910143 Matematik MF-1 62 62 251,49693 339,32287106910152 Tarih TS-2 57 57 337,40472 417,15334 265,19150 312,42677106910161 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 77 77 364,50424 422,44253 287,56403 306,42675106930095 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 77 77 345,13642 367,85903 316,00025 324,32693106910179 Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 410,65518 459,30461 390,61560 397,63494

106910188 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 108 108 281,91733 324,38655106930102 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 108 108 261,18005 281,72017106910197 İktisat TM-1 129 129 287,68504 343,82088106930111 İktisat (İÖ) TM-1 129 129 260,46206 291,56069106910204 İşletme TM-1 129 129 278,33802 382,28379106930129 İşletme (İÖ) TM-1 129 129 257,06272 291,33607106910213 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 103 103 343,97303 379,25955 302,95688 337,16883106930138 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 103 103 313,60602 348,39488106910222 Uluslararası İlişkiler TM-2 103 103 319,52372 353,87258 236,57794 236,57794106930147 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 103 103 298,00448 344,56701

106910231 Gazetecilik TS-1 82 82 337,04453 406,18595106930156 Gazetecilik (İÖ) TS-1 82 82 319,46288 346,61496106910249 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 82 82 346,28563 408,72327106930165 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 82 82 328,87119 362,24072106910258 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 72 72 356,64064 410,23169 306,71508 342,79263106930174 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 72 72 338,32941 368,96448 270,41500 288,73146106910267 Reklamcılık TS-1 41 41 362,25070 385,79671 268,21955 268,21955

106910285 İç Mimarlık MF-4 62 62 351,22150 403,87921 330,94464 336,91252106910276 Mimarlık MF-4 62 62 414,34415 437,81059 373,90125 377,47951

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

176 / 292

Page 177: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

106910294 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 93 93 367,75727 401,72163 281,08947 291,00660106930183 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 341,38198 367,66800 229,76321 260,62946106910301 Çevre Mühendisliği MF-4 82 82 261,96121 304,80143106930192 Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 240,46324 277,17563106910319 Elektrik Mühendisliği MF-4 103 103 369,29305 402,16498 276,02858 311,27013106930208 Elektrik Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 348,24278 368,63060 248,57434 248,57434106910682 Elektrik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1106910328 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği MF-4 82 82 385,74398 422,79116 321,18823 359,01492106930217 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 358,19600 385,70460106910691 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 346,80245 346,80245106910337 Endüstri Mühendisliği MF-4 82 82 384,03963 426,29778 320,50148 331,61498106930226 Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 361,91020 383,45761 332,92030 332,92030106910576 Harita Mühendisliği MF-4 41 41 351,20289 382,53977106910346 İnşaat Mühendisliği MF-4 82 82 386,22302 439,22779 331,12825 355,88791106930235 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 362,05482 415,04073 299,35886 305,02126106910364 Jeofizik Mühendisliği MF-4 21 16 201,15711 286,81696106910373 Jeoloji Mühendisliği MF-4 62 62 222,25349 296,43262106910382 Kimya Mühendisliği MF-4 52 52 316,24412 356,75607 265,86914 265,86914106910391 Makine Mühendisliği MF-4 139 139 356,88743 432,42957 244,08980 279,19072106930262 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 139 139 335,07903 356,60747106910407 Mekatronik Mühendisliği MF-4 72 72 386,32805 418,11457 347,52613 367,81456106930271 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 357,37091 385,91437 245,09447 309,93711106910416 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 82 82 291,53199 345,66118106930289 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 266,65731 289,82279

106910664 Bilişim Sistemleri Mühendisliği MF-4 26 26 319,58909 360,72047 261,63242 261,63242106910673 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 12 12 273,16798 288,20480 244,20359 244,20359106910601 Biyomedikal Mühendisliği MF-4 33 33 379,12165 420,34421 355,13576 355,13576106910619 Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 289,70242 330,88527 284,99874 284,99874106910628 Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 26 26 335,22306 358,65304 279,83840 279,83840106910637 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 12 12 253,53413 279,91653106910646 Otomotiv Mühendisliği MF-4 26 26 349,64378 376,82572 283,64186 283,64186106910655 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 12 12 260,34339 284,54843106910479 Tıp Fakültesi MF-3 246 246 474,85389 516,06232 470,75459 471,99948

106910488 Ebelik YGS-2 62 62 309,01912 343,66033 280,74455 287,85142106910497 Hemşirelik YGS-2 123 123 353,89200 407,52235 324,59512 341,62782106910585 Sosyal Hizmet YGS-5 41 41 404,33589 438,89629 395,23317 395,23317

106910567 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi YGS-6 47 47 317,62873 382,71983 241,76947 250,41159

Kocaeli Sağlık Yüksekokulu

Barbaros Denizcilik Yüksekokulu

Mühendislik Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

177 / 292

Page 178: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan106910707 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (KKTC Uyruklu) YGS-6 1

106910549 Konaklama İşletmeciliği YGS-6 67 67 267,75628 352,77593 267,71549 267,71549106930341 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 67 67 254,43747 327,98091

106910513 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6 36 36 347,09759 399,57540 300,88276 300,88276106930359 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 36 36 323,77620 353,08656 303,41330 303,41330106910522 Uçak Elektrik-Elektronik YGS-1 31 31 388,17724 427,50084 375,41324 375,41324106930368 Uçak Elektrik-Elektronik (İÖ) YGS-1 31 31 345,91337 387,51444 334,93952 334,93952106910531 Uçak Gövde - Motor Bakım YGS-1 31 31 397,14710 446,68247 343,42271 343,42271106930377 Uçak Gövde - Motor Bakım (İÖ) YGS-1 31 31 346,04529 396,13339 294,40613 294,40613

203910054 Fizik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-2 8 8 473,86417 517,93306203910099 Kimya (İngilizce) (Tam Burslu) MF-2 8 8 437,02610 461,29179203910115 Matematik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 10 10 478,99595 508,11213203910778 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Ücretli) MF-3 4 4 352,20315 481,65664203910557 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 8 8 462,32518 525,26485203910566 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 9 9 399,18275 447,10790203910751 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (%25 Burslu) MF-3 9 9 373,96462 397,20476

203910018 Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 8 8 448,44474 481,96110203910036 Felsefe (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 8 443,87925 469,74870203910063 İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Ücretli) DİL-1 4 4 408,61663 479,76870203910072 İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 4 4 507,65745 525,73948203910081 İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 3 3 484,69391 493,44878203910618 İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat (İngilizce) (%25 Burslu) DİL-1 7 7 424,11144 449,00064203910715 Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Ücretli) TS-1 13 13 388,17383 443,27408203910724 Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 9 9 489,75021 518,98680203910733 Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 6 6 439,69925 468,09034203910769 Medya ve Görsel Sanatlar (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 9 9 402,69356 431,09030203910124 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 21 21 364,95453 440,08169203910133 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 7 482,22597 520,78415203910142 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 5 5 462,51682 474,96264203910627 Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 12 12 410,79651 445,10775203910169 Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 4 4 471,05193 475,91903203910178 Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 10 10 392,70219 451,34015203910187 Tarih (İngilizce) (Tam Burslu) TS-2 8 8 456,21179 529,20998203910503 Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) TM-2 71 71 409,46108 505,00906203910512 Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 15 15 520,07585 545,19341

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Derbent Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Sivil Havacılık Yüksekokulu

KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Fen Fakültesi

178 / 292

Page 179: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan203910266 Ekonomi (İngilizce) (Ücretli) TM-1 28 28 349,32498 475,05879203910275 Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 14 14 503,09573 540,54874203910284 Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 10 10 461,16908 479,14022203910584 Ekonomi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 48 48 370,66668 450,35266203910293 İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 51 51 336,07653 470,13613203910309 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 16 16 488,08231 518,95321203910318 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 29 29 434,59359 483,68058203910593 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 58 58 366,85661 433,69121203910327 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 10 10 342,88943 355,50733203910336 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 10 10 484,90338 521,03426203910345 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 64 64 380,80210 454,69232203910609 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 16 16 357,95239 380,56263

203910354 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 6 6 413,43701 524,55440203910363 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 521,06606 537,74198203910372 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 16 16 466,52221 518,89112203910645 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 20 20 424,83762 481,69257203910381 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 18 18 407,46233 523,85445203910399 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 535,45792 551,42618203910406 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 6 6 495,58110 511,00135203910654 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 24 24 421,74958 494,05160203910415 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 29 29 444,18507 524,93614203910424 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 9 9 524,21741 536,20828203910433 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 7 7 509,53222 518,56538203910663 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 24 24 457,16135 492,28560203910451 Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 490,13544 504,76861203910469 Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 22 22 397,91616 457,22728203910672 Kimya-Biyoloji Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10 10 349,16577 395,86668203910478 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 12 12 404,06262 490,38038203910487 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 519,47207 530,11708203910496 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 15 462,32215 513,20430203910681 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 21 21 423,06292 459,44408

203910548 Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 30 30 416,33319 453,72956203910699 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 15 15 541,88137 572,43917203910706 Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 25 25 508,64342 541,39282

204010536 Grafik Tasarım (Ücretli) TM-3 20 6 218,22713 235,03268204010545 Grafik Tasarım (Tam Burslu) TM-3 5 5 328,03615 359,98895204010554 Grafik Tasarım (%50 Burslu) TM-3 5 5 276,65036 314,15329

Mühendislik Fakültesi

Hemşirelik Yüksekokulu

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

179 / 292

Page 180: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan204010563 Grafik Tasarım (%25 Burslu) TM-3 10 10 227,79666 255,85488204010281 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) TM-1 20 20 236,48134 271,38537204010299 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) TM-1 5 5 360,17689 373,74848204010306 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) TM-1 10 10 311,99429 347,41046204010439 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) TM-1 15 15 275,79325 307,90676204010457 Mimarlık (Ücretli) MF-4 20 20 290,42420 343,76378204010466 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 5 403,65729 430,55891204010475 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 10 10 384,46011 399,81454204010484 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 15 15 344,67883 382,56721204010015 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 98 98 341,51685 388,37499204010024 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 14 14 401,38459 482,25992204010033 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 14 14 393,56366 400,13209204010448 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 14 14 388,54073 393,15244

204010606 Enerji Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 5 5 270,02740 322,64424204010615 Enerji Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 10 10 229,03356 261,61641204010624 Enerji Yönetimi (%25 Burslu) TM-1 15 4 214,26903 229,72721204010042 İşletme (Ücretli) TM-1 5204010051 İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 5 308,55122 369,14662204010069 İşletme (%50 Burslu) TM-1 20 19 207,02763 287,38337204010193 İşletme (%25 Burslu) TM-1 20 1 202,98611 202,98611204010493 Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Ücretli) TM-1 5204010509 Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (Tam Burslu) TM-1 5 5 286,81992 464,28571204010518 Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%50 Burslu) TM-1 20 8 223,66926 284,46868204010527 Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik (%25 Burslu) TM-1 20 1 234,09877 234,09877204010315 Sosyal Hizmet (Ücretli) TM-3 30 30 269,42650 311,37527204010324 Sosyal Hizmet (Tam Burslu) TM-3 6 6 379,86980 402,22960204010333 Sosyal Hizmet (%50 Burslu) TM-3 12 12 366,46515 378,53593204010342 Sosyal Hizmet (%25 Burslu) TM-3 12 12 334,28397 361,82906204010078 Uluslararası Ticaret (Ücretli) TM-1 15 5 202,23111 229,59354204010087 Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) TM-1 7 7 341,24678 364,84145204010096 Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) TM-1 20 20 245,52845 290,22514204010209 Uluslararası Ticaret (%25 Burslu) TM-1 28 9 197,13381 242,24894

204010112 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 327,82885 369,08333204010121 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 25 12 221,07029 322,51401204010218 Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10204010148 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 370,16355 388,22661204010157 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 25 25 231,39916 282,42134204010227 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10 2 218,57333 225,79017204010403 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 355,72489 417,53507

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

180 / 292

Page 181: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan204010412 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 19 19 279,41156 336,04511204010421 İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 35 35 237,21372 279,25680204010254 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 325,66556 443,55336204010263 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 25 25 227,03301 282,27616204010272 Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10 6 218,57502 225,19748204010572 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 278,68330 318,11300204010581 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 15 3 242,04784 272,36089204010599 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10204010175 Mekatronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 347,78823 366,80381204010184 Mekatronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 25 21 220,40319 275,38232204010236 Mekatronik Mühendisliği(%25 Burslu) MF-4 10

204110032 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) DİL-1 46 22 217,01007 367,45743204110456 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 5 5 437,97114 458,80458204110605 Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) YGS-5 50 50 244,74787 320,64632204110614 Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS-5 5 5 374,37346 389,87700204111745 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) TM-3 72 72 255,94258 359,73962204111754 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 8 8 395,65969 408,63069204110059 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Ücretli) TM-3 69 69 226,18371 335,96935204110474 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 7 395,79879 405,26922204110995 Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Ücretli) YGS-6 30 24 201,80416 288,00641204111003 Üstün Zekalılar Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS-6 3 3 365,71520 373,17746204110765 Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) YGS-4 40 40 329,75302 378,86586204110774 Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS-4 4 4 400,12947 413,87851

204110077 Felsefe (Ücretli) TM-3 20204111012 Felsefe (Tam Burslu) TM-3 2 2 351,92522 386,12216204111781 Psikoloji (Ücretli) TM-3 72 72 237,16816 331,81958204111799 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 8 402,77023 406,09753204110111 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 77 30 210,00953 322,36524204111021 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 9 9 405,16813 417,49709204110977 Sosyal Hizmet (Ücretli) TM-3 48 48 233,18459 354,33719204110986 Sosyal Hizmet (Tam Burslu) TM-3 5 5 384,00770 386,57944204111824 Sosyoloji (Ücretli) TM-3 30 24 215,17062 325,59943204111833 Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 3 3 342,47621 351,56307204110138 Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 30 4 204,07864 260,96810204111039 Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 3 3 357,72191 371,68023204111939 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 180 180 283,07986 375,68099204111948 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 410,10844 421,30512

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

181 / 292

Page 182: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan204110192 İktisat (Ücretli) TM-1 30 6 216,35915 237,79543204110483 İktisat (Tam Burslu) TM-1 3 3 313,20454 329,62053204110217 İşletme (Ücretli) TM-1 30 30 199,52201 288,74710204110492 İşletme (Tam Burslu) TM-1 3 3 309,98426 313,73112204111975 İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 30 2 229,39136 252,85090204111984 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 3 351,12138 369,27395204111903 İşletme (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TM-1 40204111912 İşletme (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) TM-1 4 4 293,86368 317,39411204110235 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (Ücretli) TM-2 40 11 197,71914 258,42818204110508 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (Tam Burslu) TM-2 4 4 322,30967 364,54018204110923 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (İngilizce) (Ücretli) TM-2 30 1 227,88439 227,88439204110932 Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 3 3 365,15171 386,54299204110668 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Ücretli) TM-1 40 6 215,08826 249,36698204110677 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 4 4 337,46365 372,74373204110941 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) TM-1 40 3 217,98118 261,74820204110959 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 361,52901 369,72577

204111109 Gazetecilik (Ücretli) TS-1 36 21 218,55165 303,90373204111118 Gazetecilik (Tam Burslu) TS-1 4 4 361,12619 367,54937204110253 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Ücretli) TS-1 49 20 210,90629 274,04297204111048 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Tam Burslu) TS-1 5 5 375,87601 379,81360204111084 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Ücretli) TS-1 30 25 208,15283 327,85583204111093 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 3 3 401,62778 410,96799204111887 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (Ücretli) TS-1 50 7 221,06118 300,54696204111896 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) (Tam Burslu) TS-1 5 5 344,65166 436,89692204112064 Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) TS-1 49 49 235,17746 350,81163204112073 Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) TS-1 5 5 378,54692 419,57895

204111066 Gemi ve Yat Tasarımı (Ücretli) MF-4 20 2 229,27410 252,83146204111075 Gemi ve Yat Tasarımı (Tam Burslu) MF-4 2 2 361,92618 369,81734204111569 Mimarlık (Ücretli) MF-4 72 68 202,93180 325,07335204111578 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 8 8 407,07802 410,59284204110298 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 88 31 202,59073 347,60098204110517 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 411,34604 431,69430

204110623 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 20 18 222,10776 300,89115204110632 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 2 2 393,35064 400,77251204110359 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 20 16 206,38099 321,05536204110562 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 2 2 401,63816 405,23378204111145 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) MF-4 40 36 196,35933 325,02204204111154 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 4 4 382,86545 411,28571

İletişim Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

182 / 292

Page 183: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan204111639 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 40 9 217,11369 274,33482204111648 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 385,55762 399,35262204110641 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 30204110659 Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 382,96380 391,28069204110402 Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) YGS-2 144 144 237,82950 313,44285204110589 Hemşirelik Yüksekokulu (Tam Burslu) YGS-2 16 16 357,55160 376,43541204111921 Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 36 36 421,78751 466,92090204110395 Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 4 4 476,18922 485,13473204110377 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) MF-3 27 27 407,76222 433,52275204110571 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 3 3 483,91036 486,55570

107110087 Antropoloji TM-3 47 47 214,48618 303,23408107110157 Arap Dili ve Edebiyatı DİL-3 41 41 326,51540 346,51758107110069 Felsefe TM-3 47 47 248,37689 279,10695107110121 Kürt Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 366,91159 456,72135107110096 Sanat Tarihi TS-2 36 36 278,35324 309,56845107110078 Sosyoloji TM-3 47 47 282,56112 346,69251107110042 Tarih TS-2 67 67 299,80351 394,81189107110033 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 67 333,08531 364,47198

107110139 İlahiyat (Arapça) YGS-4 123 123 340,80349 393,79834 268,61900 329,07581

107110103 İktisat TM-1 47 47 230,04061 313,25052107110148 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 31 31 265,23205 323,31257

107110015 Mimarlık MF-4 26 26 381,90969 394,82070 323,38291 323,38291

107110051 Ebelik YGS-2 57 57 303,65814 343,70677 259,53428 265,45008107110024 Hemşirelik YGS-2 53 53 346,45048 406,74430 313,17418 314,57782

107110112 Konaklama İşletmeciliği YGS-6 36 36 243,68735 295,84190

107210014 Almanca Öğretmenliği DİL-1 67 67 215,95685 423,29711107210023 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 62 62 326,81504 384,07321 322,31643 325,02079107210032 Biyoloji Öğretmenliği MF-2 21 21 282,28514 358,06442107210041 Coğrafya Öğretmenliği TS-1 21 21 416,37878 451,85751 401,49286 401,49286107210068 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 62 303,07997 355,86088 233,32113 252,20230107210077 Fizik Öğretmenliği MF-2 21 21 258,87231 345,26063107210086 Fransızca Öğretmenliği DİL-1 57 57 365,89030 450,12391

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Atatürk Eğitim Fakültesi

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi

İlahiyat Bilimleri Fakültesi

183 / 292

Page 184: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan107211093 Fransızca Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) DİL-1 1 1 344,20904 344,20904107210095 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 403,08510 440,55161 386,12406 397,48581107210102 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 129 129 449,46678 499,01829 430,96808 440,49042107210111 Kimya Öğretmenliği YGS-2 21 21 315,29072 392,49739 259,42552 259,42552107210129 Matematik Öğretmenliği MF-1 21 21 405,05043 473,82230 343,87962 343,87962107210138 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 108 108 393,09773 432,59517 380,88243 385,80878107210147 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 93 93 414,81894 451,29957 399,12188 409,43890107210156 Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 355,53786 409,64693 282,34283 337,56857107210165 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 378,17758 415,04342 316,80412 324,50193107210174 Tarih Öğretmenliği TS-2 21 21 404,90819 447,05946 372,41709 372,41709107210183 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği TS-2 21 21 437,80483 473,92858 434,26647 434,26647107210192 Türkçe Öğretmenliği TS-2 82 82 422,02016 470,38009 406,04094 408,30963107210208 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 62 62 420,55694 473,80791 412,09512 415,13212107230345 Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 62 62 400,82893 437,66203 378,16162 382,62060107210217 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 144 144 451,54413 470,48977 440,32462 442,96727107210226 Eczacılık Fakültesi MF-3 123 123 431,27560 455,54399 418,18764 427,60919

107210235 Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 36 14 200,45634 381,29850107210244 Bilgi ve Belge Yönetimi TM-1 72 72 302,54000 347,73205107210253 Biyoloji MF-2 52 52 264,71551 341,16788107210262 Coğrafya TS-1 52 52 382,20352 421,39189 331,72311 339,56087107210271 Fizik MF-2 36 36 231,51671 296,12494107210289 Kimya MF-2 62 62 272,45456 309,69614107210298 Matematik MF-1 62 62 333,89734 403,39195 319,54069 319,54069107210783 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL-1 31 31 460,94497 484,42186 438,97217 438,97217107210862 Sanat Tarihi TS-2 57 57 350,16303 454,86961107210305 Sosyoloji (İngilizce) TM-3 52 52 367,50508 422,18074 257,69104 322,73665107210314 Tarih TS-2 82 82 376,56772 468,23165107210323 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 88 88 395,45124 451,36788 345,92819 365,08267

107211084 Film Tasarımı TS-1 36 36 394,70945 435,89015 381,54823 381,54823107210332 Hukuk Fakültesi TM-2 513 513 429,05631 478,09411 415,39332 427,45038107230027 Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 359 359 422,60202 429,00764 397,80807 406,86847

107210359 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 93 93 321,43325 358,78899 297,17048 297,17048107230036 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 93 93 303,03307 321,39818 230,55353 230,55353107210368 Ekonometri TM-1 103 103 310,96822 362,99097 273,42821 273,42821107230045 Ekonometri (İÖ) TM-1 103 103 298,27500 331,86552107210377 İktisat TM-1 190 190 332,05659 390,15325 244,06956 286,68668107230054 İktisat (İÖ) TM-1 190 190 310,35753 364,69027 258,23775 258,23775107210386 İktisat (İngilizce) TM-1 77 77 377,05797 416,80683 338,14266 348,75271

Fen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

İktisat Fakültesi

184 / 292

Page 185: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan107210447 Maliye TM-1 93 93 337,24084 366,69612 274,39065 332,24443107230072 Maliye (İÖ) TM-1 93 93 318,86617 337,11160 230,57023 302,58897

107210465 İlahiyat YGS-4 257 257 413,08473 474,94978 410,21914 412,59597107230196 İlahiyat (İÖ) YGS-4 185 185 392,51629 430,60594 388,65010 390,65868107210959 İlahiyat (İngilizce) YGS-4 31 31 428,56775 478,42612 421,52774 421,52774

107210474 Gazetecilik TS-1 108 108 370,14120 429,39906 301,52867 301,52867107210483 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 103 103 382,29698 434,31132 275,92136 381,09725107210492 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 103 103 397,32554 456,74476 319,23421 359,28532

107210395 İşletme TM-1 231 231 328,14261 396,84707 239,53162 272,10586107230063 İşletme (İÖ) TM-1 231 231 307,12288 340,83006 269,35457 271,61970107210402 İşletme (Almanca) TM-1 57 57 348,23336 372,38352107210411 İşletme (İngilizce) TM-1 98 98 383,18918 418,89125 352,51771 379,72145107210429 İşletme Enformatiği (Almanca) TM-1 67 67 341,67036 401,24773 330,33554 330,33554107211109 İşletme Enformatiği (Almanca) (KKTC Uyruklu) TM-1 1 1 346,37098 346,37098107211003 İşletme Yönetimi (İngilizce) (UOLP-ABD North Carolina Üniversitesi (UNCW)) (Ücretli) TM-1 15 15 311,67158 348,06735

107210508 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 82 82 423,84016 456,96354 399,50882 401,63451107210889 Biyomühendislik (İngilizce) MF-4 41 41 367,05693 396,16566 238,63117 238,63117107210517 Çevre Mühendisliği (İngilizce) MF-4 57 57 334,59418 361,01789107210995 Çevre Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi) (Ücretli) MF-4 21 2 221,82407 240,87311107210871 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 52 52 430,83039 447,24122 407,16726 408,99260107210526 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 67 67 428,08704 451,01903 399,64291 409,60992107210535 Kimya Mühendisliği MF-4 41 41 362,18981 380,93222 300,62008 300,62008107210544 Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 62 62 414,06885 431,73118 372,03285 372,97188107210553 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 350,76675 377,91133

107210986 Beslenme ve Diyetetik MF-3 67 67 422,39002 442,34793 411,22175 415,52769107210826 Ebelik MF-3 67 67 290,01902 335,60918 243,73092 261,34904107210844 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 103 103 435,87250 452,47793 417,68258 433,35426107210817 Hemşirelik MF-3 246 246 333,11297 411,17299 319,60287 330,48234107210835 Sağlık Yönetimi TM-1 77 77 345,34625 377,34459 298,29887 311,40571

107211066 Kamu Yönetimi TM-2 31 31 365,08236 374,21578 346,50158 346,50158107210438 Kamu Yönetimi (Fransızca) TM-2 88 88 352,58021 380,93204 237,14708 256,89386107211075 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 31 31 375,95761 395,71057 349,16618 349,16618107210456 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 98 98 390,94507 439,78076 344,39707 366,51261

107211012 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 36 36 396,97052 426,72295 355,50412 355,50412

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Siyasal Bilgiler Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

İşletme Fakültesi

185 / 292

Page 186: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan107211021 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 16 16 329,22301 364,85739 274,92342 274,92342107210898 Makine Mühendisliği MF-4 40 40 388,76914 406,89460 310,99237 310,99237107210905 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 18 18 297,59880 346,62377 275,60874 275,60874107210914 Mekatronik Mühendisliği MF-4 40 40 403,47060 422,06689 365,17290 365,17290107210923 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 18 18 307,92961 364,80829 249,27845 249,27845107210932 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 40 40 325,18962 348,96874107210941 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 18 18 239,46994 265,08018107211039 Tekstil Mühendisliği MF-4 36 36 288,12965 353,42042 277,36994 277,36994107211048 Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 16 2 205,34764 226,54770107210695 Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 170 170 496,01096 520,97385 493,42265 495,67806107211145 Tıp Fakültesi (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-3 1

107210702 Aktüerya YGS-1 62 62 295,52653 420,67645107211118 Aktüerya (KKTC Uyruklu) YGS-1 1 1 310,06412 310,06412107210711 Bankacılık YGS-6 62 62 332,50154 372,27428 313,08755 317,26873107211127 Bankacılık (KKTC Uyruklu) YGS-6 1107210729 Sermaye Piyasası YGS-6 62 62 324,72968 409,34709 308,93406 313,43029107210738 Sigortacılık YGS-6 62 62 312,61008 370,98083 276,28527 287,53395107211136 Sigortacılık (KKTC Uyruklu) YGS-6 2 1 279,64986 279,64986

107210977 Spor Yöneticiliği YGS-5 67 67 334,11326 412,35080 236,59659 316,45301

107210968 Takı Tasarımı YGS-5 31 31 326,90599 388,54267 279,00827 279,00827

107211057 Basım Teknolojileri YGS-1 31 31 274,39097 321,94009 260,25425 260,25425

207210376 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-1 15 15 332,91182 383,99732207210385 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-1 15 15 253,78558 354,70698207210279 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 6 408,01331 444,77559207210288 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%75 Burslu) TM-3 14 14 373,93448 404,13905207210297 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 10 10 325,53735 354,61127207210331 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 15 420,62314 459,09758207210349 Hukuk Fakültesi (%75 Burslu) TM-2 15 15 402,00391 419,68761207210358 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 60 60 352,89860 401,13822207210367 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 60 60 291,74750 352,16618

207210013 Ekonomi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 394,13409 417,48371207210022 Ekonomi (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 18 18 300,81044 349,71709207210031 Ekonomi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 6 6 260,25985 284,90537207210049 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 394,82487 419,89469

Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Eğitim Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

186 / 292

Page 187: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan207210058 İşletme (İngilizce) (%75 Burslu) TM-1 18 18 315,39020 383,09084207210067 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 6 6 267,12607 293,55273207210304 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 8 8 397,29427 410,93722207210313 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%75 Burslu) TM-2 15 15 337,43310 388,81418207210322 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 7 7 277,31143 320,20855

207210076 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 406,73321 426,41818207210085 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 18 18 360,13152 402,03154207210094 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 6 6 303,60273 340,54271207210101 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 426,62050 459,87523207210119 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 18 18 354,02281 403,79916207210128 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 6 6 304,66345 356,20455207210146 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 419,54203 479,17343207210137 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 10 385,88435 413,60632207210155 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 15 321,37294 378,22748207210164 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 15 13 219,22482 303,23138207210173 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 405,57817 415,37700207210182 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 13 13 359,18610 405,46107207210191 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 11 11 298,50886 348,28134207210207 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 408,97558 431,01147207210216 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 18 18 343,77875 397,64305207210225 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 6 6 311,41941 353,45183207210234 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 424,37258 439,02024207210243 Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 15 15 386,23124 415,97130207210252 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 13 13 357,12395 385,52578207210261 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 14 14 262,77535 338,89972

107310013 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 281,26661 329,17088 271,09254 272,33805107310022 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 82 82 230,81177 306,02712107310031 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 339,55784 397,08573 278,12059 290,06351107310049 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 62 62 377,29862 441,99346107310058 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 52 52 368,58276 417,54950 346,47772 348,11015107330017 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 52 52 360,42360 381,79537 339,69203 340,63682107310173 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 393,09251 455,35152 370,39356 372,72127107310067 Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 310,02872 354,46026 269,33657 295,61602107310076 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 346,09880 368,73301 276,63055 301,10273107310085 Türkçe Öğretmenliği TS-2 67 67 381,65443 403,28462 351,76270 368,95727

107310182 Antropoloji TM-3 52 52 233,08868 268,88580107310191 Arkeoloji TM-3 52 52 230,72273 269,86824

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

187 / 292

Page 188: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan107310216 Matematik MF-1 11 11 226,91946 251,08650

107310304 Bankacılık ve Finans TM-1 62 62 251,14866 298,67552 228,66291 228,66291107310261 İktisat TM-1 62 62 244,12277 297,94739107330123 İktisat (İÖ) TM-1 62 62 229,19813 244,69352107310225 İşletme TM-1 108 108 237,90856 275,52551 234,33209 234,33209107330098 İşletme (İÖ) TM-1 108 108 222,57768 282,56229107310243 Kamu Yönetimi TM-2 103 103 266,54308 297,11064107330105 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 103 103 253,02286 271,37015107310313 Sağlık Yönetimi TM-1 52 52 302,97331 336,98409 248,16340 251,72000

107310331 İlahiyat YGS-4 123 123 350,01024 394,34527 333,93647 336,43326

107310234 Gıda Mühendisliği MF-4 47 47 248,57418 306,38442107310279 İnşaat Mühendisliği MF-4 41 41 307,86730 333,96733107310322 Mimarlık MF-4 31 31 383,45284 396,47221 319,49228 319,49228107310119 Veteriner Fakültesi MF-3 88 88 284,57249 392,07265 258,89832 284,06088

107310297 Spor Yöneticiliği YGS-5 52 52 302,87853 341,25085 256,57060 265,57443107330141 Spor Yöneticiliği (İÖ) YGS-5 52 52 289,92299 322,78836 236,34827 236,34827

107310252 Acil Yardım ve Afet Yönetimi YGS-2 52 52 306,25529 375,15484 283,23189 284,19021107330114 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (İÖ) YGS-2 52 52 293,92121 318,86358 264,75633 264,75633107310094 Hemşirelik YGS-2 118 118 322,58537 385,99115 313,15279 320,03417

107310288 Konaklama İşletmeciliği YGS-6 72 72 254,64179 293,35910107330132 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 72 72 243,53266 277,81480

107310137 Muhasebe ve Finansal Yönetim YGS-6 103 103 266,84171 321,54052 231,95046 259,61267107330062 Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ) YGS-6 103 103 256,58910 294,09284 255,78398 255,78398107310349 Muhasebe ve Finansal Yönetim (KKTC Uyruklu) YGS-6 2107310146 Uluslararası Ticaret YGS-6 98 98 273,50839 309,30984 250,26108 257,53400107330071 Uluslararası Ticaret (İÖ) YGS-6 98 98 262,48564 294,33947107310128 Yönetim Bilişim Sistemleri YGS-6 88 88 300,55469 363,31997 285,03017 286,12268107330089 Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) YGS-6 88 88 285,06117 308,46669 260,17271 277,49573

204210022 İngiliz Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) DİL-1 6 6 358,35809 489,16076204210173 İngiliz Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) DİL-1 24 24 250,00820 347,19008204210534 Psikoloji (Ücretli) TM-3 56 56 282,23517 347,02459204210543 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 8 407,34756 432,97762

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Sağlık Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

188 / 292

Page 189: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan204210552 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 8 8 381,26634 401,07104204210561 Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 8 8 348,44143 381,25553204210376 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 105 105 298,85833 368,99057204210385 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 15 15 419,77340 495,55587204210419 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 15 15 384,69521 404,77764204210428 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 15 15 370,42594 388,52042

204210164 İktisat (Tam Burslu) TM-1 8 8 293,72174 350,03586204210216 İktisat (%50 Burslu) TM-1 22 10 200,31454 246,66105204210067 İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 5 317,45821 369,55012204210234 İşletme (%50 Burslu) TM-1 25 25 218,65450 269,67746204210243 İşletme (%25 Burslu) TM-1 10204210401 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 6 6 349,23338 374,82863204210437 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 26 14 218,75184 272,07062204210613 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 6 6 353,36127 374,03924204210622 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 24 24 250,84384 335,29853204210631 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 20 20 217,93739 299,80687204210076 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Ücretli) TM-1 3204210085 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Tam Burslu) TM-1 6 6 304,37420 364,38035204210252 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%50 Burslu) TM-1 24 24 232,50751 301,67154204210261 Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (%25 Burslu) TM-1 17 9 208,98759 232,35155

204210101 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 10 368,91454 381,46889204210279 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 30 27 198,69789 271,32913204210367 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 397,11416 423,47290204210455 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 24 15 222,27630 318,50228204210128 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 374,84409 395,13936204210297 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 24 24 230,66253 308,71575204210304 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 5 1 236,17335 236,17335204210349 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 399,75696 420,13475204210473 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 24 24 237,28276 353,24007204210146 Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) MF-4 6 6 317,51671 350,51426204210313 Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) MF-4 19 10 215,28660 288,61674204210685 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 6 3 221,70473 230,64710204210694 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 382,33769 386,95117204210701 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 12 12 283,81543 359,26724204210719 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 22 22 221,94950 273,74948204210507 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 343,63684 361,40075204210516 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 13 200,85073 303,38064204210649 Mimarlık (Ücretli) MF-4 30 30 249,96886 314,56485204210658 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 6 409,05928 431,30134

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

189 / 292

Page 190: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan204210667 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 8 8 371,62491 401,80241204210676 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 6 6 325,10733 356,48442

204210728 Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 6 322,96819 354,88508204210737 Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 34 34 256,17624 309,59991204210746 Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 20 20 229,75709 250,19661

107410012 Eczacılık Fakültesi MF-3 62 62 417,54910 445,09833 400,86132 401,21358

107410639 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 31 31 292,70728 361,79942 285,80486 285,80486107410021 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 52 252,23583 314,81002107410039 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 361,38606 428,09569 300,53399 305,76990107410048 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 52 52 389,30438 455,09106 341,12996 341,12996107410057 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 52 52 383,56245 434,56470 361,48546 377,09697107430025 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 52 52 372,05398 407,86145 345,61977 346,95980107410066 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 399,80382 435,66400 388,15425 393,10071107410075 Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 334,21301 376,99814 266,04652 309,68688107410084 Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 399,86384 467,40876 345,18570 389,22876

107410093 Arkeoloji TM-3 62 62 238,85675 339,34432107410109 Biyoloji MF-2 21 21 233,00494 307,08244107410118 Felsefe TM-3 62 62 265,51396 306,37063107410136 İngiliz Dil Bilimi (İngilizce) DİL-1 62 62 326,72585 403,42562107410145 Kimya MF-2 11 5 214,37350 286,53710107410154 Matematik MF-1 52 52 237,08082 321,93402 232,86507 232,86507107430113 Matematik (İÖ) MF-1 31 31 217,23987 262,84337107410163 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) DİL-1 62 62 255,09582 383,61498107410675 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) (KKTC Uyruklu) DİL-1 1 1 246,13844 246,13844107410172 Mütercim-Tercümanlık (Fransızca) DİL-1 26 26 243,43733 336,71965107410181 Psikoloji TM-3 62 62 405,64623 427,36327 384,54165 388,22305107410199 Sosyoloji TM-3 62 62 317,19177 362,16269107410206 Tarih TS-2 62 62 318,72257 374,60297107410215 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 344,56227 389,46853

107410569 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 52 52 261,29646 310,20423107410224 İktisat TM-1 82 82 257,33081 308,20890107430079 İktisat (İÖ) TM-1 82 82 245,76843 329,78054107410233 İşletme TM-1 82 82 255,23970 329,65210 252,18914 252,18914107410242 Kamu Yönetimi TM-2 82 82 292,10487 374,83858107410251 Maliye TM-1 62 62 292,70944 333,68064107410684 Maliye (KKTC Uyruklu) TM-1 1 1 253,55418 253,55418

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

190 / 292

Page 191: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

107410278 Gazetecilik TS-1 52 52 321,58358 425,43374107410269 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 52 52 334,06465 404,06275 270,19789 270,19789

107410287 Mimarlık MF-4 47 47 400,42293 433,18451 349,41080 359,37541107410578 Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) MF-4 36 36 278,50223 324,77641

107410296 Çevre Mühendisliği MF-4 72 72 234,49790 265,94859107410303 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 72 72 328,69567 388,46383 298,50738 324,79150107410312 Gıda Mühendisliği MF-4 62 62 252,82960 359,05515107410596 İnşaat Mühendisliği MF-4 41 41 352,15728 418,80024 261,86028 261,86028107410321 Jeoloji Mühendisliği MF-4 31 23 206,03899 240,56886107410542 Kimya Mühendisliği MF-4 41 41 244,67068 286,49284107410339 Makine Mühendisliği MF-4 62 62 298,51666 336,60759107410648 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 31 31 240,90683 284,61068

107410533 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 4 224,23437 239,46199107410366 Tıp Fakültesi MF-3 211 211 467,01697 499,21054 456,78119 461,72963

107410666 Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-1 11 11 363,73407 403,85238 282,84500 282,84500107410587 Turizm İşletmeciliği TM-1 103 103 230,80501 275,60184107430149 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 103 96 198,23330 242,36921

107410445 Hemşirelik YGS-2 196 196 349,54575 415,63030 322,08747 344,85585107410657 Sağlık Kurumları İşletmeciliği YGS-6 31 31 318,91516 363,97140 310,56870 310,56870

107410603 Otomotiv Mühendisliği MF-4 29 29 264,78811 297,58695107410612 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 227,51589 260,89220107410693 Otomotiv Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1

107410463 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri YGS-1 41 41 283,48005 337,81345 260,03164 260,03164107410709 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri (KKTC Uyruklu) YGS-1 3 1 235,22493 235,22493107410551 İşletme Bilgi Yönetimi YGS-6 47 47 280,34278 321,56800 273,54747 275,03068

107410524 İşletme Bilgi Yönetimi YGS-6 57 57 272,24565 316,24916 268,65374 270,06044

107410621 Uluslararası Ticaret ve Lojistik YGS-6 41 41 286,42719 337,06033 284,43995 284,43995

204410586 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS-1 4 4 318,06139 337,97256204410595 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%50 Burslu) YGS-1 26 26 240,86286 272,63920

Eğitim Fakültesi

İçel Sağlık Yüksekokulu

Tarsus Teknoloji Fakültesi

Erdemli Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

Tarsus Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu

MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA)

İletişim Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Turizm Fakültesi

191 / 292

Page 192: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan204410602 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (%25 Burslu) YGS-1 10 9 212,64926 239,41909204410056 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Ücretli) MF-1 5204410065 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Tam Burslu) MF-1 5 5 374,08435 423,23051204410092 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%50 Burslu) MF-1 25 25 221,50782 365,82247204410392 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (%25 Burslu) MF-1 15 5 219,71247 258,70717204410074 İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) DİL-1 5 5 221,03630 231,71557204410083 İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) DİL-1 5 5 432,31438 518,23003204410126 İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) DİL-1 25 25 287,21350 400,01331204410408 İngilizce Öğretmenliği (%25 Burslu) DİL-1 15 15 240,22378 283,97286204410338 Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) YGS-5 42 42 278,50036 345,32692204410347 Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS-5 7 7 368,14353 384,50383204410356 Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) YGS-5 7 7 355,67583 364,87531204410365 Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 Burslu) YGS-5 14 14 336,69770 354,82218204410171 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) TM-3 42 42 317,10640 364,55606204410189 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 7 7 400,23370 438,45792204410198 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 7 7 381,08140 388,60902204410205 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) TM-3 14 14 365,51000 376,73750204410135 Türkçe Öğretmenliği (Ücretli) TS-2 30 30 267,98279 323,94440204410144 Türkçe Öğretmenliği (Tam Burslu) TS-2 6 6 388,42339 451,59749204410153 Türkçe Öğretmenliği (%50 Burslu) TS-2 6 6 356,42358 384,25420204410162 Türkçe Öğretmenliği (%25 Burslu) TS-2 18 18 326,14259 366,79801204410656 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 82 82 303,34200 384,68190204410665 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 10 412,19776 450,77727204410683 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 4 4 393,30305 398,11428204410674 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 4 4 385,81295 389,40890

204410629 İşletme (Tam Burslu) TM-1 5 5 255,33130 346,45679204410638 İşletme (%50 Burslu) TM-1 35 6 202,58608 299,16855204410647 İşletme (%25 Burslu) TM-1 10204410708 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 330,25375 341,20015204410717 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 35 33 197,89083 294,34265204410726 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10

204410268 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 364,66822 386,24379204410753 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 10 267,27312 335,14953204410277 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 10 226,87173 274,87434204410223 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 5 5 385,84746 400,50804204410762 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 5 277,36017 355,76537204410232 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 14 204,84418 326,13090204410744 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 265,66484 355,73836204410771 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 10 241,41550 265,11702

İşletme Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

192 / 292

Page 193: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan204410735 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 8 205,68115 240,88022204410302 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 324,45910 390,04744204410789 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 10 245,40449 306,11895204410311 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 10 3 224,80280 240,46809204410374 Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 66 66 418,67494 449,06807204410383 Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 8 8 486,79434 509,05072204410435 Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 3 3 458,87845 466,29987204410444 Tıp Fakültesi (%25 Burslu) MF-3 3 3 450,76592 451,75491

204410453 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) YGS-2 45 45 290,41293 428,35875204410462 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) YGS-2 5 5 447,42763 486,81046204410532 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) YGS-2 45 45 325,96827 427,26773204410541 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) YGS-2 5 5 462,46259 488,92261204410498 Hemşirelik (Ücretli) YGS-2 15 15 275,36740 287,95472204410505 Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 7 7 353,30652 410,44390204410514 Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 33 33 302,85053 365,25188204410523 Hemşirelik (%25 Burslu) YGS-2 15 15 292,86473 301,60016

107510011 Arkeoloji TM-3 47 47 298,71895 361,28753107510117 Felsefe TM-3 47 47 318,91467 375,35939107510029 İstatistik MF-1 67 67 270,91739 326,68155107510038 Matematik MF-1 52 52 298,28551 362,09087107510047 Sanat Tarihi TS-2 88 88 359,89977 442,86759107510056 Sosyoloji TM-3 77 77 356,52869 404,57721 242,86245 242,86245107510065 Tarih TS-2 67 67 369,84332 451,11096 223,87309 223,87309107510074 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 67 387,43792 426,33326 358,61163 379,47309

107510083 Sinema ve Televizyon TS-1 31 31 434,03608 504,40675 420,49737 420,49737

107510092 Mimarlık MF-4 98 98 446,83882 462,63455 418,01297 427,85442107510108 Şehir ve Bölge Planlama MF-4 67 67 360,91896 460,05202 250,47005 260,86220

107610082 Arkeoloji TM-3 52 52 241,64098 293,42391107610107 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 62 62 315,91539 345,17732107630183 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları (İÖ) TS-2 62 62 299,59010 332,83367 259,79768 259,79768107610116 Felsefe TM-3 82 82 257,32995 301,93632107610443 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 41 41 361,96161 385,28400107610452 Sanat Tarihi TS-2 41 41 295,23593 352,64706107610161 Sosyoloji TM-3 72 72 306,33368 334,54440

Güzel Sanatlar Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİEdebiyat Fakültesi

Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Fen-Edebiyat Fakültesi

193 / 292

Page 194: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan107610179 Tarih TS-2 72 72 315,74372 366,12877107630174 Tarih (İÖ) TS-2 72 72 305,81652 375,76538107610188 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 349,54373 388,10022107630095 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 333,28589 382,88036 318,10537 329,41414

107610019 Almanca Öğretmenliği DİL-1 47 47 294,18060 353,79144107610028 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 72 72 240,03075 290,22940107610461 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 41 356,48256 413,76155 296,32423 296,32423107610037 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 67 67 393,64972 462,77854 321,75047 377,50474107610046 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 72 72 370,68744 402,84699 348,59806 349,23874107610425 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 47 47 396,43056 404,79629 374,10637 381,98690107630208 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 47 47 390,03092 423,20134 362,16634 367,88269107610055 Sınıf Öğretmenliği TM-2 98 98 318,75480 346,52387 271,65805 300,49493107610064 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 72 72 358,35271 395,20197 243,33673 245,97872107610073 Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 392,04850 422,66666 348,88257 364,26472

107610091 Biyoloji MF-2 11 11 205,39643 256,14166107610125 Fizik MF-2 11107610134 İstatistik MF-1 31 31 213,65500 235,03611107610601 İstatistik (KKTC Uyruklu) MF-1 1107610143 Kimya MF-2 11 6 203,58312 247,36792107610152 Matematik MF-1 67 67 230,41273 285,10066107610479 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 36 36 293,88196 344,05277

107610197 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 72 72 261,71741 312,28728107610204 İktisat TM-1 129 129 254,35755 311,91274107630111 İktisat (İÖ) TM-1 129 129 240,32829 257,86328107610567 İktisat (İngilizce) TM-1 41 41 272,33290 346,12776 248,87711 248,87711107610213 İşletme TM-1 139 139 248,25789 319,66792 240,23936 240,23936107630129 İşletme (İÖ) TM-1 139 139 236,77355 258,30550107610222 Kamu Yönetimi TM-2 139 139 288,03585 350,20821 251,75184 255,38717107630138 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 139 139 265,96556 298,95164 228,24055 228,24055107610434 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 57 57 315,48353 343,86978107610619 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (KKTC Uyruklu) TM-2 1 1 286,44581 286,44581107610558 Uluslararası Ticaret ve Finansman TM-1 52 52 271,32107 379,36283107630226 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) TM-1 52 52 254,03936 299,80895

107610364 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 333,14868 398,37328 244,55807 244,55807107610585 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 26 26 342,57477 381,90320107610231 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 52 52 355,42272 389,66514 250,15770 280,24848107610249 Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) MF-4 21 16 205,04562 264,63440

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen Fakültesi

194 / 292

Page 195: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan107610382 Maden Mühendisliği (İngilizce) MF-4 31 26 200,14027 253,16813107610373 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 256,11521 320,34107107610628 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-4 1

107610355 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 1 242,31621 242,31621

107610391 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği MF-4 29 4 212,88918 230,20141107610407 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13107610488 Bilişim Sistemleri Mühendisliği MF-4 29 29 265,94197 314,77919107610497 Bilişim Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 253,42092 265,25602107610504 Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 29 29 273,65499 308,12838107610513 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 237,70849 250,71444107610416 Tıp Fakültesi MF-3 57 57 459,99769 465,40951 454,45450 455,79810

107610522 Beslenme ve Diyetetik YGS-2 62 62 433,77468 485,66284 415,62172 416,43689107610285 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 103 103 449,08167 480,55444 441,03074 448,78601107610294 Hemşirelik YGS-2 240 240 326,90126 384,88773 294,36136 312,74346107610531 Sağlık Yönetimi YGS-6 41 41 329,81313 384,27262 286,31601 286,31601

107610337 Konaklama İşletmeciliği YGS-6 62 62 276,30616 334,86604 259,21338 271,46851107630147 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 62 62 263,86270 276,15235107610346 Seyahat İşletmeciliği YGS-6 62 62 269,81523 305,32375107630156 Seyahat İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 62 62 260,25044 276,89941107610549 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği YGS-6 41 41 288,29379 420,64039 281,49712 281,49712107630217 Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 41 41 272,52255 372,28908

107610576 İşletme TM-1 52 52 242,22362 289,11940 231,05923 231,05923107610594 Turizm İşletmeciliği TM-1 52 52 237,83326 278,52743107630235 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 52 52 226,10518 243,86960

107610319 Hemşirelik YGS-2 240 240 319,37567 369,57585 294,27421 310,75846

207310012 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 4 4 383,97446 431,13367207310021 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 36 36 251,95868 385,04623

207310039 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 4 4 503,96838 537,99020207310048 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 36 10 218,69685 486,33199

107710266 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 3 223,48506 317,01532Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

Fethiye İşletme Fakültesi

Fethiye Sağlık Yüksekokulu

MURAT HÜDAVENDİGAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY)

Su Ürünleri Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Muğla Sağlık Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.

195 / 292

Page 196: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan107710469 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 52 52 442,20046 451,38856 427,71946 434,40859

107710399 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 283,98684 385,74529 266,21134 266,39207107710327 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 62 235,75842 334,49445107710018 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 72 72 371,28244 434,94879107710487 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 31 31 394,21022 402,77798 375,20524 375,20524107730243 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 31 31 387,45096 394,15826 364,34832 364,34832107710027 Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 313,97124 362,01212 273,46165 303,69727107710036 Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 382,77941 413,43090 340,37760 340,60859107710496 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 41 41 394,08728 432,61695 388,58082 388,58082

107710478 Antropoloji TM-3 41 41 227,34083 299,26507107710045 Arkeoloji TM-3 62 62 229,02311 322,28700107710054 Biyoloji MF-2 11 5 224,99192 320,55904107710381 Coğrafya TS-1 47 47 346,00588 386,74407107730164 Coğrafya (İÖ) TS-1 47 47 335,29837 348,49154107710503 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 62 62 317,10590 369,13490107710072 Kimya MF-2 11 1 281,97415 281,97415107710284 Matematik MF-1 52 42 198,38359 374,72217107710081 Tarih TS-2 77 77 302,22370 378,32750107730137 Tarih (İÖ) TS-2 77 77 295,60945 386,55538

107710099 İktisat TM-1 72 72 242,92886 351,98352107730094 İktisat (İÖ) TM-1 72 72 229,93043 281,65489107710106 İşletme TM-1 103 103 240,87701 367,96700107730031 İşletme (İÖ) TM-1 103 103 225,57269 280,64003107710115 Kamu Yönetimi TM-2 82 82 272,02445 308,89249107730049 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 82 82 251,45586 298,28993

107710415 Mimarlık MF-4 52 52 387,37496 412,43673 324,49929 338,77660107710196 Peyzaj Mimarlığı MF-4 62 23 204,44443 324,98441

107710293 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 62 62 266,58931 370,89551107730155 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 245,51894 325,59342107710124 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 62 62 283,22311 386,95076107730058 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 257,81589 377,49771107710133 İnşaat Mühendisliği MF-4 93 93 311,66835 402,83452 235,38557 235,38557107730067 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 288,02302 361,58090107710142 Makine Mühendisliği MF-4 98 98 256,97187 368,40561107730076 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 98 98 241,01419 369,37171107710424 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği MF-4 47 47 263,42276 370,49907

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

196 / 292

Page 197: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan107730234 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 245,02174 267,74900107710512 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 257,45575 257,45575107710169 Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi MF-3 175 175 453,27335 489,27068 441,22867 448,68096107710178 Veteriner Fakültesi MF-3 57 57 275,72343 315,38625

107710336 Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 202,14103 308,15735107710345 Bitki Koruma MF-2 36 36 235,98316 283,36651107710433 Biyosistem Mühendisliği MF-4 36 8 220,97648 249,75096107710187 Gıda Mühendisliği MF-4 67 67 231,09784 292,86544107710451 Tarım Ekonomisi TM-1 41 41 244,80861 293,60887107710354 Tarla Bitkileri MF-3 36 36 200,36235 272,58021107710363 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 21 3 220,75713 237,86739107710372 Zootekni MF-2 21 2 234,52013 263,60938

107710309 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 77 77 444,54431 468,72285 433,63917 440,04187

107710442 Acil Yardım ve Afet Yönetimi YGS-2 41 41 299,70348 387,64178 295,71641 295,71641107710239 Hemşirelik YGS-2 79 79 339,25900 399,04753 320,60562 324,14368

107710248 Seyahat İşletmeciliği YGS-6 62 62 245,74206 275,47507107730101 Seyahat İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 62 62 237,94920 298,79274107710257 Turizm ve Otel İşletmeciliği YGS-6 82 82 257,27902 423,54508107730085 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 82 82 243,11177 289,61773

107710318 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6 62 62 313,77481 344,69546 292,02587 300,01754107730225 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 62 62 298,81098 381,84560 231,26895 258,82064

107810044 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 72 22 202,77539 267,14870107810053 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 280,24984 374,69938 231,71889 231,71889107810017 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 72 72 359,52642 409,55255 336,11965 337,81003107810071 Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 93 297,35789 346,02266 236,52604 266,69585107810114 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 52 52 342,64460 392,46665 266,41955 266,41955107810026 Türkçe Öğretmenliği TS-2 52 52 374,48414 422,91866 338,11817 362,13999

107810105 Felsefe TM-3 52 52 251,13876 274,88498107830048 Felsefe (İÖ) TM-3 52 52 245,07366 258,54838107810247 Kürt Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 345,68425 374,80493 280,18976 280,18976107810141 Tarih TS-2 52 52 297,59572 329,26582107830093 Tarih (İÖ) TS-2 52 52 289,54955 307,47716107810195 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 52 324,27735 441,57667 254,99475 254,99475

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Hatay Sağlık Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O.

İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

197 / 292

Page 198: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan107810202 Sosyoloji TM-3 52 52 278,15545 328,68428107830136 Sosyoloji (İÖ) TM-3 52 52 265,03357 297,74469

107810186 İktisat TM-1 47 47 199,82045 276,71919107830127 İktisat (İÖ) TM-1 47 14 216,50698 275,35003107810238 İşletme TM-1 41 28 201,79720 256,52630107830154 İşletme (İÖ) TM-1 41 7 209,98344 227,71795107810159 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 47 47 255,15818 296,60817107830109 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 47 47 240,41858 297,96613

107810265 İslami İlimler YGS-4 144 144 337,73391 402,35639 270,73915 325,45788107830172 İslami İlimler (İÖ) YGS-4 123 123 330,56775 368,98496 231,73012 234,44339

107810256 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 47 47 240,60009 349,76708107830163 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 228,26752 311,52330

107810035 Hemşirelik YGS-2 53 53 326,30230 362,27521 293,20571 293,47006107810168 Sağlık Kurumları Yöneticiliği YGS-6 52 52 299,57783 428,61324 262,66659 289,16505

107910316 Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 47 47 248,37772 322,15210107930065 Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 47 47 226,56731 264,84631107910228 Biyoloji MF-2 11 9 209,60863 246,75387107910264 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 47 47 242,71812 479,25901107930074 Fransız Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 47 47 216,10749 342,72070107910273 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 348,03169 394,97996107910122 Kimya MF-2 21 12 214,65448 247,84601107910131 Matematik MF-1 41 41 229,52762 289,00032107910388 Sosyoloji TM-3 31 31 298,59139 330,67110 225,73697 225,73697107910334 Tarih TS-2 47 47 321,09356 362,04500107910291 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 36 36 345,53363 376,82124

107910352 Mimarlık MF-4 31 31 389,02566 422,66044 319,22636 319,22636107910025 Peyzaj Mimarlığı MF-4 31 31 231,51843 267,57119

107910422 İlahiyat YGS-4 123 123 347,03227 404,15185 319,35013 333,66974

107910343 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 41 41 261,66887 310,14649107910325 İktisat TM-1 47 47 255,05216 318,74185107910397 İktisat (Uzaktan Öğretim) TM-1 103 3 220,84042 229,80710107910307 İşletme TM-1 47 47 253,82326 303,42773

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)Fen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

198 / 292

Page 199: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan107910404 İşletme (Uzaktan Öğretim) TM-1 103 4 217,94857 239,48360107910361 Uluslararası İlişkiler TM-2 41 41 285,12052 302,69352107910097 Tıp Fakültesi MF-3 88 88 458,58614 486,74221 448,79543 449,90843107910413 Veteriner Fakültesi MF-3 31 31 294,38911 326,13941 242,82254 242,82254

107910158 Bahçe Bitkileri MF-2 36 19 207,35073 261,23939107910167 Bitki Koruma MF-2 36 36 231,36844 280,34486107910282 Biyosistem Mühendisliği MF-4 36 20 201,92934 280,43808107910016 Gıda Mühendisliği MF-4 67 67 256,79163 340,86983107910246 Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 243,98366 297,82085107910237 Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 36 23 200,17850 282,13666107910194 Tarla Bitkileri MF-3 36 31 202,29897 295,71312107910201 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 21 5 218,60954 275,53216107910219 Zootekni MF-2 21 5 198,23982 225,73584

107910379 Acil Yardım ve Afet Yönetimi YGS-2 21 21 303,40668 348,59224 268,73079 268,73079107910079 Hemşirelik YGS-2 92 92 323,91783 399,65240 303,27646 308,37879

107910113 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 62 62 292,04689 341,06065107930056 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 267,77752 329,13936 259,57941 259,57941107910255 Biyomedikal Mühendisliği MF-4 52 52 337,70782 377,93245 255,75680 256,87362107910043 Çevre Mühendisliği MF-4 57 57 235,08498 284,57554107930011 Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 221,11876 254,47806107910104 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği MF-4 52 52 304,45010 347,14357107930038 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 273,31039 303,94033107910431 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1107910052 İnşaat Mühendisliği MF-4 62 62 331,01049 376,69444107910061 Makine Mühendisliği MF-4 62 62 283,23306 338,94938107930029 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 264,96665 289,55165107910088 Tekstil Mühendisliği MF-4 31 25 219,81256 247,40224

107010016 Almanca Öğretmenliği DİL-1 57 57 273,07145 385,89158107010025 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 82 82 288,84104 391,54581 274,42455 284,42636107010043 Biyoloji Öğretmenliği MF-2 21 21 226,61863 284,62711107010052 Coğrafya Öğretmenliği TS-1 21 21 390,79631 424,29514 363,42628 363,42628107010061 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 88 252,89197 363,00404107010079 Fizik Öğretmenliği MF-2 21 13 200,38910 247,63770107010097 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 82 82 370,41636 457,26591 358,27947 369,03601107010104 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 41 342,50579 374,26023 322,56047 322,56047107010113 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 98 98 387,74105 478,57829 251,89368 328,52622

Sağlık Yüksekokulu

Çorlu Mühendislik Fakültesi

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi

Ziraat Fakültesi

199 / 292

Page 200: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan107010122 Kimya Öğretmenliği YGS-2 21 21 268,66429 305,25443 254,93456 254,93456107010131 Matematik Öğretmenliği MF-1 21 21 351,60447 415,61990 317,68514 317,68514107010149 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 82 82 383,82380 450,66676 366,56028 376,93887107030074 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 82 82 367,64159 384,52223 360,79794 361,56616107010158 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 88 88 400,57969 439,91713 388,37043 389,07384107030083 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 88 88 392,06172 400,37887 370,90885 384,06885107010167 Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 332,07421 381,74370 308,80857 316,85085107010176 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 98 98 359,26531 400,13372 309,54306 319,54251107010185 Tarih Öğretmenliği TS-2 21 21 371,19532 415,34289 340,39924 340,39924107010194 Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği TS-2 21 21 403,78668 424,15811 393,57031 393,57031107010201 Türkçe Öğretmenliği TS-2 88 88 395,56047 484,38833 369,18046 384,36443107010219 Türkçe Öğretmenliği TS-2 41 41 389,84510 404,71016 385,80375 385,80375107010228 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 103 103 397,72697 439,16892 374,15841 377,98019107030126 Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 103 103 389,38322 426,95036 366,44295 375,48279107010404 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 62 62 444,99306 460,95032 430,37002 431,42402

107010494 Biyoteknoloji MF-3 31 31 237,31313 275,24232107010485 İstatistik MF-1 11 5 218,05403 226,09815107010616 Matematik ve Bilgisayar Bilimleri MF-1 31 31 225,47637 301,69661107010413 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 31 31 288,49354 383,49765

107010591 Sivil Havacılık İşletmeciliği TM-1 41 41 335,36554 363,60901 272,62808 272,62808107030223 Sivil Havacılık İşletmeciliği (İÖ) TM-1 41 41 309,83490 348,69612107010422 Uçak Mühendisliği MF-4 36 36 413,30348 459,59633 369,92907 369,92907

107010237 İlahiyat YGS-4 257 257 389,68395 474,09150 385,55400 388,98100107030135 İlahiyat (İÖ) YGS-4 154 154 374,30411 433,89103 349,98995 363,84389107010246 Meram Tıp Fakültesi MF-3 236 236 468,35469 516,61659 462,18483 466,77541

107010501 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 41 41 304,14886 333,22658 243,89718 243,89718107010255 Çevre Mühendisliği MF-4 47 47 231,47373 248,84533107010273 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 47 47 326,93896 364,78804 235,72241 280,20986107010634 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 41 41 319,80371 383,11513 293,38821 293,38821107010546 Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 41 41 272,30792 299,48021107010264 Gıda Mühendisliği MF-4 47 47 257,01287 311,71416107010431 Harita Mühendisliği MF-4 41 41 292,66620 351,77626107010449 Makine Mühendisliği MF-4 41 41 290,21583 351,80897107010282 İnşaat Mühendisliği MF-4 47 47 342,82535 380,97763 297,39041 310,68723107010537 Mekatronik Mühendisliği MF-4 41 41 310,40176 360,63499107010458 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 41 41 237,89244 256,67114107010519 Mimarlık MF-4 41 41 402,86555 412,82537 380,02389 380,02389

İlahiyat Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Fen Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

200 / 292

Page 201: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan107010467 Şehir ve Bölge Planlama MF-4 41 41 267,34371 335,48525

107010555 Hemşirelik MF-3 52 52 320,88101 392,73290 301,96868 305,23696107010564 Sağlık Yönetimi TM-1 41 41 324,19696 359,71260 292,66130 292,66130107010625 Sosyal Hizmet TM-3 31 31 380,66028 388,51652 362,77139 362,77139

107010334 Felsefe TM-3 47 47 263,70077 328,05151107010573 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık TS-1 31 31 318,33823 355,52276107010343 İktisat TM-1 47 47 263,03995 305,42723107030198 İktisat (İÖ) TM-1 47 47 243,26677 265,61364107010291 İşletme TM-1 62 62 255,63347 300,67885107030144 İşletme (İÖ) TM-1 62 62 237,74306 269,82633107010307 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 57 57 320,80917 388,08070107030153 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 57 57 295,28554 348,99061107010397 Sosyoloji TM-3 47 47 308,82518 335,63573107010316 Tarih TS-2 67 67 318,46624 370,46315107030162 Tarih (İÖ) TS-2 67 67 304,29858 338,61372107010325 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 47 47 355,46811 396,84890 278,26626 289,28221107010352 Uluslararası İlişkiler TM-2 57 57 288,81631 310,65674

107010361 Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-1 47 47 347,39482 372,87713 245,87466 253,86745107030189 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (İÖ) TS-1 47 47 332,61059 368,98577 231,35332 231,35332107010379 Turizm İşletmeciliği TM-1 47 47 223,78298 259,67569107030171 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 47 27 210,67115 234,17246107010388 Turizm Rehberliği DİL-1 36 36 276,50616 312,13647

107010582 Bankacılık YGS-6 41 41 294,49892 351,08413 283,16791 283,16791107030232 Bankacılık (İÖ) YGS-6 41 41 273,36765 303,69969 245,20048 245,20048107010643 Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi YGS-6 41 41 278,08464 328,08989 258,03033 258,03033107030241 Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi (İÖ) YGS-6 41 41 264,21791 303,25570 236,16560 236,16560

107010607 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 41 41 282,07077 362,57418 272,06076 272,06076

107010476 Makine Mühendisliği MF-4 88 88 255,61570 302,59407107030214 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 88 88 246,91752 262,32367

108010243 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 41 41 236,44085 257,50921108010252 Sınıf Öğretmenliği TM-2 41 41 321,71392 381,24497 269,04553 269,04553108010288 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 41 41 376,52056 419,33437 372,96821 372,96821108010322 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 41 41 352,01538 366,87757 312,62144 312,62144

Ereğli Eğitim Fakültesi

Seydişehir Ahmet Cengiz Mühendislik Fakültesi

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Turizm Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

201 / 292

Page 202: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108010331 Türkçe Öğretmenliği TS-2 41 41 386,97429 410,13724 385,90342 385,90342

108010173 Arkeoloji TM-3 57 57 229,87194 257,83717108030123 Arkeoloji (İÖ) TM-3 57 57 224,97818 244,57243108010358 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 31 31 297,11147 343,73758 262,98517 262,98517108010085 Kimya MF-2 11 1 234,33288 234,33288108010119 Matematik MF-1 11 11 222,09400 410,40575108010261 Moleküler Biyoloji ve Genetik MF-3 41 41 242,00029 304,45664108010216 Sosyoloji TM-3 52 52 285,99278 332,64782108010094 Tarih TS-2 57 57 299,65608 328,70452108030044 Tarih (İÖ) TS-2 57 57 296,59184 352,71099108010067 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 62 62 334,41748 381,89962 314,62774 314,62774108030089 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 62 62 322,79637 335,26591

108010013 İktisat TM-1 82 82 237,42219 260,17971 227,01403 227,01403108030017 İktisat (İÖ) TM-1 82 82 222,90916 236,08573108010022 İşletme TM-1 72 72 235,50135 264,73559108030035 İşletme (İÖ) TM-1 72 72 220,16451 234,85529108010164 Kamu Yönetimi TM-2 57 57 269,04870 330,47958108010049 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik TM-1 62 62 225,82038 334,05529108030026 Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik (İÖ) TM-1 62 30 200,88648 231,99057

108010349 İlahiyat YGS-4 123 123 354,43411 394,82883 335,57806 346,67063

108010225 Çevre Mühendisliği MF-4 41 41 216,00660 325,88976108010234 Gıda Mühendisliği MF-4 41 41 241,34119 320,94058108010279 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 41 41 224,28677 241,80262

108010137 Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-1 19 19 360,04697 375,72154 278,45896 278,45896108010304 Gastronomi ve Mutfak Sanatları (M.T.O.K.) TS-1 9 9 332,90400 343,49948 290,32816 290,32816108010146 Turizm İşletmeciliği TM-1 33 33 225,78620 262,52199108030105 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 33 15 202,95459 223,50359108010313 Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) TM-1 15 8 207,28955 231,20645108030132 Turizm İşletmeciliği (M.T.O.K.) (İÖ) TM-1 15108010031 Turizm Rehberliği DİL-1 40 40 284,05706 425,41667108010207 Turizm Rehberliği (M.T.O.K.) DİL-1 18 10 207,27438 249,98417

108010058 Hemşirelik YGS-2 93 93 327,85204 397,69540 315,07617 323,32543

108110445 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 41 41 280,19788 324,41054 272,97413 272,97413

İlahiyat Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Turizm Fakültesi

Semra ve Vefa Küçük Sağlık Yüksekokulu

NİĞDE ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

202 / 292

Page 203: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108110012 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 57 233,86573 276,16705 231,26223 231,26223108110375 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 52 52 331,90873 387,63224 230,21477 236,10279108110339 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 52 52 391,00808 420,36835 370,54616 377,28899108110021 Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 315,24886 373,91851 266,89959 290,35958108110039 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 93 93 348,39471 379,88206 287,08870 302,88471108110048 Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 381,64052 421,97056 367,53498 377,61634

108110057 Biyoloji MF-2 11108110436 Coğrafya TS-1 41 41 345,60692 377,67727 244,79425 244,79425108110393 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 52 52 298,86918 325,75380108110075 Kimya MF-2 11108110084 Matematik MF-1 21 21 217,24025 251,36552108110303 Sanat Tarihi TS-2 62 62 282,48865 330,99246108110296 Sosyoloji TM-3 67 67 282,70145 325,98790108110093 Tarih TS-2 72 72 301,91918 337,30332108130185 Tarih (İÖ) TS-2 72 72 294,92671 314,15648108110109 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 327,44717 395,65598 297,81235 299,09362108130043 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 320,17687 358,14834

108110454 Bankacılık ve Finans TM-1 52 52 248,18910 303,29448108110118 İktisat TM-1 129 129 236,78068 277,04400108130113 İktisat (İÖ) TM-1 129 129 225,28675 246,20949108110127 İşletme TM-1 129 129 234,79885 270,62286108130167 İşletme (İÖ) TM-1 129 129 220,15733 254,96110108110136 Kamu Yönetimi TM-2 77 77 267,90888 303,43873 265,60481 265,60481108130158 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 77 77 251,15694 338,09124108110312 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler TM-2 67 67 278,67578 328,46300108110463 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (KKTC Uyruklu) TM-2 1108110427 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi TM-1 31 31 253,13305 305,44527

108110418 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık TS-1 41 41 307,90353 337,71600 233,50997 233,50997

108110357 Mimarlık MF-4 41 41 381,09901 410,42877 349,48951 349,48951

108110287 Çevre Mühendisliği MF-4 62 29 198,72270 274,90668108110145 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 67 67 275,66625 330,44638108130255 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 67 253,84086 364,44560108110366 Gıda Mühendisliği MF-4 62 62 232,82435 256,73358108110154 İnşaat Mühendisliği MF-4 67 67 303,88074 365,92246 237,17557 237,17557108130237 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 67 67 284,58852 322,94688108110163 Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 1 231,44703 231,44703

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

203 / 292

Page 204: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108110278 Maden Mühendisliği MF-4 11 5 220,58192 244,56111108110172 Makine Mühendisliği MF-4 72 72 252,81213 275,47429108130228 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 243,30615 263,84026108110348 Mekatronik Mühendisliği MF-4 62 62 262,58635 285,06166 233,56708 233,56708

108110384 Bitkisel Üretim ve Teknolojileri MF-2 31 31 243,62794 299,89125108110409 Tarımsal Genetik Mühendisliği MF-3 31 31 289,89696 392,79106

108110181 Ebelik YGS-2 41 41 305,50276 326,95910 272,35469 272,35469108110199 Hemşirelik YGS-2 98 98 331,20757 449,57981 308,29006 329,01110

108110321 Spor Yöneticiliği YGS-5 57 57 301,63726 361,55465

204510301 Bankacılık ve Finans (Tam Burslu) TM-1 3 3 314,00653 315,28613204510585 Bankacılık ve Finans (%75 Burslu) TM-1 27 27 217,08200 293,93848204510328 Ekonomi (Tam Burslu) TM-1 3 3 302,89367 327,57276204510594 Ekonomi (%75 Burslu) TM-1 27 12 197,78580 254,92141204510346 Ekonomi ve Finans (Tam Burslu) TM-1 3 3 308,54736 325,68353204510601 Ekonomi ve Finans (%75 Burslu) TM-1 27 9 200,86504 253,21583204510831 Gazetecilik (Tam Burslu) TS-1 3 3 369,46625 399,10189204510849 Gazetecilik (%75 Burslu) TS-1 27 27 274,43662 330,36125204510797 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) TS-1 3 3 364,67720 375,04948204510804 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%75 Burslu) TS-1 27 27 283,59620 356,80296204510364 İşletme (Tam Burslu) TM-1 3 3 304,19319 306,00743204510619 İşletme (%75 Burslu) TM-1 27 27 200,62258 298,63323204510382 Muhasebe ve Finans Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 3 3 301,84072 305,07721204510628 Muhasebe ve Finans Yönetimi (%75 Burslu) TM-1 27 5 201,02530 230,65418204510028 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 7 7 395,15659 399,11811204510637 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 3 3 327,65406 339,00344204510646 Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 60 60 222,95119 317,84817204510416 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 6 6 394,82010 396,85173204510655 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 54 54 239,15217 327,31771204510046 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 6 6 318,28580 330,36298204510664 Sağlık Yönetimi (%75 Burslu) TM-1 54 54 225,30062 295,84181204510082 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) TM-1 6 6 331,61483 350,01413204510673 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%75 Burslu) TM-1 3 3 296,62667 300,82760204510249 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) TM-1 51 8 217,75101 248,28703204510425 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) TM-2 3 3 340,19172 357,07245204510682 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 Burslu) TM-2 27 27 242,80766 285,42681204510064 Sosyal Hizmet (Tam Burslu) TM-3 6 6 376,61495 379,70206

Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi

204 / 292

Page 205: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan204510707 Sosyal Hizmet (%75 Burslu) TM-3 3 3 339,72259 359,73534204510258 Sosyal Hizmet (%50 Burslu) TM-3 51 43 212,96264 301,17358204510858 Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 3 3 327,78394 336,56581204510867 Sosyoloji (%75 Burslu) TM-3 27 27 232,58836 289,67765204510876 Turizm İşletmeciliği (Tam Burslu) TM-1 3 3 293,51915 306,77709204510885 Turizm İşletmeciliği (%75 Burslu) TM-1 27 9 197,55579 246,07495204510443 Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 3 3 334,18181 337,31263204510691 Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) TM-2 27 27 238,85385 283,65857204510107 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Tam Burslu) TM-1 3 3 321,19237 322,23940204510716 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (%75 Burslu) TM-1 27 27 224,99466 277,18172204510549 Yeni Medya (Tam Burslu) TS-1 6 6 357,70428 378,06694204510725 Yeni Medya (%75 Burslu) TS-1 51 51 238,54633 352,55389204510558 Yeni Medya (%50 Burslu) TS-1 3 3 235,48653 245,92795204510813 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) TM-1 3 3 333,39992 389,48019204510822 Yönetim Bilişim Sistemleri (%75 Burslu) TM-1 27 25 199,45201 277,92730

204510461 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 3 3 347,96012 351,47132204510734 Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 27 27 224,33734 305,32778204510488 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 3 3 363,13019 371,53213204510743 Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 27 27 230,63256 330,68696204510143 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 3 3 364,08879 378,20383204510752 İnşaat Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 27 27 273,42270 354,38570204510504 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 3 3 340,47220 347,46673204510761 Makine Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 27 27 202,17009 280,39917204510125 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 5 391,67248 395,77598204510779 Mimarlık (%75 Burslu) MF-4 2 2 364,03194 369,64828204510294 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 43 43 234,57455 332,61616

204510522 Radyo, Televizyon ve Sinema (Tam Burslu) TS-1 6 6 377,71853 389,92871204510788 Radyo, Televizyon ve Sinema (%75 Burslu) TS-1 3 3 324,37369 362,08337204510531 Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 Burslu) TS-1 51 51 229,15672 282,67689

204610133 Mimarlık (Ücretli) MF-4 20 20 266,65642 332,07741204610142 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 5 400,62979 420,46496204610151 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 20 20 347,35351 380,15556

204610054 İktisat (Tam Burslu) TM-1 5 5 254,34581 280,63791204610169 İktisat (%75 Burslu) TM-1 22 22 228,07211 250,84179204610063 İktisat (%50 Burslu) TM-1 18 4 215,11258 235,72504204610099 İşletme (Tam Burslu) TM-1 7 7 274,55112 303,14412

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Sanat ve Tasarım Fakültesi

205 / 292

Page 206: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan204610187 İşletme (%75 Burslu) TM-1 10 10 237,02969 257,39491204610081 İşletme (%50 Burslu) TM-1 41 28 206,41689 235,01986204610196 İşletme (%25 Burslu) TM-1 3204610203 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Tam Burslu) TM-2 5 5 341,67476 363,37302204610212 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%75 Burslu) TM-2 5 5 317,21383 332,63705204610221 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 Burslu) TM-2 35 35 229,53812 279,55710204610239 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%25 Burslu) TM-2 5 5 225,14812 227,36497

204610106 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 342,74140 361,89931204610115 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 49 49 220,82741 301,88243204610018 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) MF-4 20 20 227,04764 258,82333204610027 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 6 6 338,30697 356,26927204610036 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 29 29 260,73103 308,24935

204610248 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) MF-3 15 15 327,26814 375,47330204610257 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) MF-3 5 5 416,14135 425,19245204610266 Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) MF-3 30 30 384,17037 410,61953204610309 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) MF-3 20 20 356,45529 397,80591204610318 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) MF-3 5 5 432,89615 434,74816204610327 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) MF-3 25 25 401,08726 432,56013204610275 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (Tam Burslu) MF-3 5 5 319,78340 335,50718204610293 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%50 Burslu) MF-3 35 35 246,32238 286,80850204610284 Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri (%25 Burslu) MF-3 5 5 228,80603 245,58099

204712473 Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 39 39 366,24029 418,73752204712482 Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 6 447,29240 453,33438204712491 Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 15 15 422,66476 442,11955

204712225 İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) DİL-1 10 2 237,85891 321,38012204712207 İngilizce Öğretmenliği (Tam Burslu) DİL-1 5 5 438,64408 524,80940204712216 İngilizce Öğretmenliği (%50 Burslu) DİL-1 35 35 248,87993 345,03305204712234 Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) YGS-5 10 10 242,10645 316,64763204712243 Okul Öncesi Öğretmenliği (Tam Burslu) YGS-5 5 5 385,45725 416,83156204712252 Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 Burslu) YGS-5 15 15 314,85243 330,56170204712146 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) TM-3 52 43 201,81205 298,90654204712155 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) TM-3 8 8 392,76847 401,18176204712164 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) TM-3 15 15 329,88798 358,70322

204711712 Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Ücretli) DİL-3 8204711721 Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (Tam Burslu) DİL-3 2 2 445,96680 467,06961204711739 Mütercim-Tercümanlık (Arapça) (%50 Burslu) DİL-3 10 7 243,72782 304,56567

Eğitim Fakültesi

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

206 / 292

Page 207: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan204710071 Mütercim-Tercümanlık (Çince) (Ücretli) DİL-3 5 5 224,12807 282,13235204710089 Mütercim-Tercümanlık (Çince) (Tam Burslu) DİL-3 3 3 455,97774 478,09576204710098 Mütercim-Tercümanlık (Çince) (%50 Burslu) DİL-3 21 21 288,94104 428,18780204710105 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Ücretli) DİL-1 8 4 219,62146 236,83440204710114 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 3 3 468,02909 481,38912204710123 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 19 19 256,39538 428,01303204710132 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Ücretli) DİL-3 8 2 228,86617 252,82637204710141 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (Tam Burslu) DİL-3 3 3 448,38523 458,96723204710159 Mütercim-Tercümanlık (Rusça) (% 50 Burslu) DİL-3 19 19 253,70603 411,57026204710168 Psikoloji (Ücretli) TM-3 62 62 220,59957 295,15143204710177 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 8 8 406,58482 413,79175204710186 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 10 10 352,73127 377,78518204710195 Sosyoloji (Ücretli) TM-3 4204710202 Sosyoloji (Tam Burslu) TM-3 2 2 362,29010 383,27297204711148 Sosyoloji (%50 Burslu) TM-3 14 14 216,53041 254,94441

204712067 Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ücretli) MF-4 6 1 317,40026 317,40026204712076 Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) MF-4 2 2 356,57905 360,18052204712085 Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) MF-4 12 1 265,71869 265,71869204712101 Moda Tasarımı (Ücretli) TM-3 8 1 212,84946 212,84946204712119 Moda Tasarımı (Tam Burslu) TM-3 3 3 347,69393 366,52714204712128 Moda Tasarımı (%50 Burslu) TM-3 19 15 206,60873 311,92380204711757 Sanat ve Tasarım Yönetimi (Ücretli) TS-2 6 1 231,95982 231,95982204711766 Sanat ve Tasarım Yönetimi (Tam Burslu) TS-2 2 2 363,84284 420,49290204711775 Sanat ve Tasarım Yönetimi (%50 Burslu) TS-2 12 12 214,82707 273,99183204710908 Sinema ve Televizyon (Ücretli) TS-1 12 4 213,02004 225,71780204710917 Sinema ve Televizyon (Tam Burslu) TS-1 4 4 395,40691 410,95213204710926 Sinema ve Televizyon (%50 Burslu) TS-1 24 24 248,55051 310,47349204711078 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 168 168 272,68068 373,21922204711051 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 408,66423 422,93131204711069 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 12 12 380,33858 392,98179

204710211 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Ücretli) TM-1 4204710229 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 329,13521 338,46890204710238 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 28 1 221,04855 221,04855204710247 İşletme (Ücretli) TM-1 7204710256 İşletme (Tam Burslu) TM-1 4 4 308,21262 313,82138204710265 İşletme (%50 Burslu) TM-1 25 5 209,05365 255,20465204710274 İşletme (İngilizce) (Ücretli) TM-1 7204710283 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 339,44383 364,06670204710292 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 14 218,91489 278,65929

Güzel Sanatlar Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

207 / 292

Page 208: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan204710308 Sağlık Yönetimi (Ücretli) TM-1 8204710317 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) TM-1 4 4 339,21546 344,30080204710326 Sağlık Yönetimi (%50 Burslu) TM-1 25 20 203,53454 251,09349204710335 Uluslararası İlişkiler (Ücretli) TM-2 7204710344 Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 4 4 345,08172 354,73794204710353 Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 25 20 212,73860 281,51841204710362 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) TM-2 5204710371 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 4 4 359,47373 372,81777204710389 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 30 20 201,88957 251,68342204710398 Uluslararası Lojistik (Ücretli) TM-1 5204710405 Uluslararası Lojistik (Tam Burslu) TM-1 4 4 323,73372 328,18085204710414 Uluslararası Lojistik (%50 Burslu) TM-1 30 7 214,76974 242,92279204711306 Uluslararası Lojistik (İngilizce) (Ücretli) TM-1 7204711315 Uluslararası Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 335,87386 362,91839204711324 Uluslararası Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 7 218,45000 239,12412204710423 Uluslararası Ticaret (Ücretli) TM-1 5204710432 Uluslararası Ticaret (Tam Burslu) TM-1 4 4 335,45019 343,85037204710441 Uluslararası Ticaret (%50 Burslu) TM-1 30 11 205,01518 238,89892204711924 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Ücretli) TM-1 7204711933 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 344,18308 361,74712204711942 Uluslararası Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 25 210,81319 301,26476

204710459 Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) MF-4 3204710468 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 2 2 388,95078 392,93720204710477 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 15 1 221,52145 221,52145204711899 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3204711906 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 2 2 388,97605 395,74538204711915 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 15 7 222,62142 330,46634204710486 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 4204710495 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 391,29673 408,27706204710502 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 11 216,79287 320,88069204710511 Endüstri Mühendisliği (Ücretli) MF-4 4204710529 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 3 3 385,52346 395,98495204710538 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 15 212,22041 276,63115204711378 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 4204711387 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 396,11396 405,08239204711396 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 20 226,46609 295,56398204712031 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 4204712049 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 363,50655 380,66469204712058 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 1 271,73871 271,73871204712173 Genetik ve Biyomühendislik (Ücretli) MF-3 3

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

208 / 292

Page 209: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan204712182 Genetik ve Biyomühendislik (Tam Burslu) MF-3 2 2 369,19974 400,65386204712191 Genetik ve Biyomühendislik (%50 Burslu) MF-3 15 5 216,07138 235,55910204712367 Geomatik Mühendisliği (Ücretli) MF-4 3204712376 Geomatik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 2 2 353,41874 354,66428204712385 Geomatik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 15 2 227,71062 239,00398204711881 Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 4204711863 Gıda Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 350,62162 372,37197204711872 Gıda Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20204712297 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) MF-4 25 3 202,51453 231,26008204712304 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 382,27279 392,49006204712313 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 20 241,92384 310,67215204711121 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 7204711412 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 390,50017 397,17586204711421 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 20 241,94067 302,56476204711139 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 4204711448 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 378,55206 385,88909204711457 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 10 219,20137 323,14439204711536 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 4204711545 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 385,96544 420,97774204711554 Mekatronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 5 222,75070 253,65246204712261 Mimarlık (Ücretli) MF-4 28 17 210,17011 272,30796204712279 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 6 406,42642 408,88941204712288 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 26 26 277,86532 327,06660204711687 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 28 6 207,28146 262,16165204711703 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 408,15225 415,82871204711678 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 26 26 274,66995 377,87889204711103 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 4204711112 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 3 3 367,50518 385,48109204711475 Otomotiv Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 20 6 218,16859 299,47398204712446 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) MF-3 45 45 381,57846 441,75808204712455 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-3 9 9 466,36129 499,04701204712464 Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 Burslu) MF-3 6 6 436,73265 455,33190

204711987 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) YGS-2 48 48 246,58973 346,15537204711996 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) YGS-2 7 7 444,47206 456,08434204712004 Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) YGS-2 15 15 349,84422 408,35718204711951 Çocuk Gelişimi (Ücretli) YGS-5 24 24 219,03523 295,56169204711969 Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) YGS-5 5 5 376,89464 386,65302204711978 Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) YGS-5 21 21 298,94283 335,15611204712013 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) YGS-2 48 48 249,52156 358,42847204712022 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) YGS-2 7 7 457,82536 462,07144

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

209 / 292

Page 210: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan204712358 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) YGS-2 15 15 389,10431 434,50767204711087 Hemşirelik (Ücretli) YGS-2 10 10 231,35826 240,72269204711096 Hemşirelik (Tam Burslu) YGS-2 5 5 366,19150 382,65894204711572 Hemşirelik (%50 Burslu) YGS-2 35 35 252,79668 310,23702

204711633 Gastronomi (Ücretli) YGS-4 25 25 243,17601 308,95714204711642 Gastronomi (Tam Burslu) YGS-4 5 5 408,60140 426,26368204711651 Gastronomi (%50 Burslu) YGS-4 20 20 312,95788 357,20536204710574 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Ücretli) YGS-4 16 16 239,05228 258,09306204710583 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Tam Burslu) YGS-4 4 4 377,45804 398,72648204710592 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (%50 Burslu) YGS-4 20 20 265,24518 316,21284204711836 Muhasebe ve Finansal Yönetim (Ücretli) YGS-6 10 7 214,00372 228,93308204711845 Muhasebe ve Finansal Yönetim (Tam Burslu) YGS-6 4 4 331,95740 392,21982204711854 Muhasebe ve Finansal Yönetim (%50 Burslu) YGS-6 26 26 231,11213 280,22276204712394 Pilotaj (Ücretli) MF-4 27 2 223,97920 227,23004204712401 Pilotaj (Tam Burslu) MF-4 3 3 464,12298 470,80165204712507 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Ücretli) YGS-6 30 11 214,07195 231,13716204712516 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Tam Burslu) YGS-6 6 6 341,76069 379,03285204712525 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (%50 Burslu) YGS-6 24 24 237,17442 305,91316204711793 Spor Yönetimi (Ücretli) YGS-5 12 12 228,00448 302,68783204711809 Spor Yönetimi (Tam Burslu) YGS-5 4 4 337,37451 394,56317204711818 Spor Yönetimi (%50 Burslu) YGS-5 24 24 259,60212 333,89159204710635 Turizm ve Otelcilik (Ücretli) YGS-6 10204710644 Turizm ve Otelcilik (Tam Burslu) YGS-6 3 3 311,50914 331,66948204710653 Turizm ve Otelcilik (%50 Burslu) YGS-6 17 13 212,90977 292,56954204712534 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Ücretli) YGS-6 30204712543 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 6 6 319,18374 339,91633204712552 Turizm ve Otel İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 24 19 203,69030 291,20843204712561 Yeni Medya (Ücretli) YGS-4 25 23 208,29308 283,92672204712579 Yeni Medya (Tam Burslu) YGS-4 5 5 354,79683 371,37787204712588 Yeni Medya (%50 Burslu) YGS-4 20 20 243,86778 322,14778204712419 Yönetim Bilişim Sistemleri (Ücretli) YGS-6 16 10 221,64840 259,15568204712428 Yönetim Bilişim Sistemleri (Tam Burslu) YGS-6 4 4 348,78287 401,52443204712437 Yönetim Bilişim Sistemleri (%50 Burslu) YGS-6 20 20 249,26498 285,37872

108210841 Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 398,74871 451,71191 374,85386 387,21605108210011 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 103 103 444,90005 451,93505 431,01676 440,11154108211009 Diş Hekimliği (KKTC Uyruklu) MF-3 2 2 405,19117 413,88972

108210029 Almanca Öğretmenliği DİL-1 57 57 278,13395 416,76268108210038 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 72 72 290,31605 367,37368 280,70193 286,31176

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)

Eğitim Fakültesi

210 / 292

Page 211: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108210047 Biyoloji Öğretmenliği MF-2 21 21 222,31597 280,48692108210065 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 93 93 242,53199 309,43077 229,08533 229,08533108210074 Fizik Öğretmenliği MF-2 21 4 210,56897 236,56015108210083 Fransızca Öğretmenliği DİL-1 57 57 235,93634 296,46803108210092 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 88 88 355,33488 428,17842 309,78284 322,73483108210108 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 67 67 407,68739 471,28694 327,78814 345,10359108210117 İşitme Engelliler Öğretmenliği YGS-4 62 62 386,88820 416,22348 374,49946 379,52088108210126 Kimya Öğretmenliği YGS-2 21 21 266,26670 312,06960108210135 Matematik Öğretmenliği MF-1 21 21 344,96901 406,29520 286,16158 286,16158108210144 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 72 72 382,20244 421,95894 366,01534 374,81929108230087 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 72 72 366,26224 387,32902 348,22888 361,51783108210153 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 62 62 401,68641 434,14381 378,61856 379,21263108230096 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 62 62 390,96434 420,22576 366,33225 369,12022108210162 Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 330,14132 371,31571 290,36518 314,43080108210171 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 57 57 359,81076 393,11154 311,34127 328,05242108210189 Türkçe Öğretmenliği TS-2 57 57 405,27229 468,96588 370,14100 395,74774108210198 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 62 62 401,29589 434,01346 379,12436 391,29891108211018 Zihin Engelliler Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) YGS-4 1

108210895 Arkeoloji TM-3 47 47 237,17033 300,98801108210205 Biyoloji MF-2 21 14 205,75215 260,69250108210214 Coğrafya TS-1 57 57 359,74518 411,59115 331,90540 333,41764108230306 Coğrafya (İÖ) TS-1 57 57 342,48721 357,56980108210692 Felsefe TM-3 57 57 267,08474 364,57238108230369 Felsefe (İÖ) TM-3 57 57 244,98277 279,42663108210232 İstatistik MF-1 31 18 202,13078 234,29124108210241 Kimya MF-2 11 11 212,49577 305,93125108210259 Matematik MF-1 52 52 234,81687 289,70927108210268 Psikoloji TM-3 57 57 403,44381 433,30184 386,68033 390,76923108210902 Sanat Tarihi TS-2 47 47 293,30492 316,07710108210859 Sosyoloji TM-3 52 52 319,93850 394,13551108210277 Tarih TS-2 67 67 319,15872 419,31655108230324 Tarih (İÖ) TS-2 67 67 309,30658 415,73972108210286 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 67 67 352,92020 385,68250 285,35790 318,33123108230299 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 67 67 336,23198 352,58131

108210992 Uçak ve Uzay Mühendisliği MF-4 36 36 379,98652 438,20920 369,87199 369,87199

108210295 İktisat TM-1 67 67 268,54526 322,84825108210798 İşletme TM-1 67 67 268,04135 327,62524 250,98358 250,98358108230378 İşletme (İÖ) TM-1 67 67 251,85829 285,38882

Fen-Edebiyat Fakültesi

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

211 / 292

Page 212: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108210805 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 67 67 333,10836 373,42509 289,66199 297,28448108230387 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 67 67 304,15018 331,11459108210974 Uluslararası Ticaret ve Lojistik TM-1 52 52 281,55908 341,88335 239,65324 248,72413

108210302 İlahiyat YGS-4 164 164 375,52717 426,33710 370,95425 375,11446108230342 İlahiyat (İÖ) YGS-4 123 123 358,45690 399,48435 342,53154 351,87061

108210929 Gazetecilik TS-1 52 52 314,43818 374,72503108210938 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 52 52 322,85022 378,86224 298,80160 298,80160

108210965 Mimarlık MF-4 41 41 396,99232 420,25938 371,96045 371,96045

108210665 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 62 62 324,70562 408,82985 247,33646 296,52341108210311 Çevre Mühendisliği MF-4 72 72 239,16415 297,53368108230193 Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 225,83558 256,74514108210329 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 77 77 343,51865 382,69538 280,13390 282,23244108210823 Endüstri Mühendisliği MF-4 52 52 327,32847 385,35250108210338 Gıda Mühendisliği MF-4 72 72 266,36892 318,90688 234,66638 234,66638108230209 Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 243,66601 282,31854108210789 Harita Mühendisliği MF-4 62 62 309,66521 356,03907 233,38765 233,38765108230315 Harita Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 285,13962 306,09187108210347 İnşaat Mühendisliği MF-4 62 62 355,20856 420,35584 240,79217 288,28868108230281 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 335,87094 354,76775108210877 Kimya Mühendisliği MF-4 41 41 252,67033 292,64233108210674 Makine Mühendisliği MF-4 62 62 310,24206 366,90042108230333 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 283,65517 331,90725108210683 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MF-4 52 52 228,18690 337,34700108210365 Tıp Fakültesi MF-3 200 200 468,13677 513,85192 462,51961 468,08923108210868 Tıp Fakültesi (İngilizce) MF-3 47 47 462,52775 476,41079 455,36908 455,73262

108210956 Turizm İşletmeciliği TM-1 41 41 226,91772 280,15070108210374 Veteriner Fakültesi MF-3 77 77 300,91917 392,82839 259,45686 261,35721

108210708 Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 226,50814 264,58380108210717 Bitki Koruma MF-2 36 36 241,73960 295,50417108210726 Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 252,42946 289,09412108210735 Tarım Makineleri MF-4 21 5 223,72527 244,47640108210814 Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 41 41 216,75643 325,58377108210744 Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 21108210753 Tarla Bitkileri MF-3 36 36 222,74072 249,81122108210762 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 21 10 214,12216 282,07363

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Turizm Fakültesi

Ziraat Fakültesi

212 / 292

Page 213: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108211027 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (KKTC Uyruklu) MF-2 1108210771 Zootekni MF-2 21 17 199,39668 253,21072

108210832 Beslenme ve Diyetetik YGS-2 72 72 438,99338 470,37783 413,13361 435,13649108210426 Ebelik YGS-2 67 67 307,49378 363,62022 279,30669 287,16914108210435 Hemşirelik YGS-2 108 108 356,68347 400,88368 342,14492 351,92641108210983 Sosyal Hizmet YGS-5 41 41 395,12079 426,10454 378,79081 378,79081

108210911 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği YGS-6 47 47 333,30132 382,86846 300,61297 302,68437

108310188 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 36 36 442,33861 444,63203 427,27881 427,27881

108310276 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 31 31 225,42353 277,95893108310213 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 314,27795 366,20571 254,51296 263,87283108310267 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 62 364,07095 405,69962 353,01925 358,57149108310222 Sınıf Öğretmenliği TM-2 52 52 307,10026 367,18475 238,62802 245,22988

108310019 Biyoloji MF-2 11 5 214,87553 260,69616108310231 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 41 41 329,23343 454,07707108330111 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 41 41 312,17389 325,40194108310134 Kimya MF-2 11 1 211,55211 211,55211108310028 Matematik MF-1 21 15 200,89718 248,00137108310249 Sanat Tarihi TS-2 47 47 287,13238 390,12878108330129 Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 47 47 279,08265 297,24742108310037 Tarih TS-2 52 52 308,47736 333,04942108330086 Tarih (İÖ) TS-2 52 52 297,69294 321,31962108310046 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 52 333,94549 380,43522 239,60621 239,60621108330068 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 52 52 321,86827 336,25793

108310285 Sinema ve Televizyon TS-1 21 21 310,92954 354,88098108330138 Sinema ve Televizyon (İÖ) TS-1 21 21 299,48147 394,55641108310161 Tıp Fakültesi MF-3 47 47 454,85515 460,89687 447,77919 452,49773

108310107 Bahçe Bitkileri MF-2 36 21 207,29886 288,12348108310143 Bitki Koruma MF-2 36 36 227,07499 263,93492108310204 Gıda Mühendisliği MF-4 36 36 241,54294 300,73101108310258 Peyzaj Mimarlığı MF-4 31 19 215,14235 301,70348108310116 Tarla Bitkileri MF-3 31 12 199,89750 229,25874108310197 Zootekni MF-2 21 3 223,02317 240,12462

108310064 Hemşirelik YGS-2 93 93 331,90385 394,53551 318,29158 320,79929

Ziraat Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

Samsun Sağlık Yüksekokulu

Sivil Havacılık Yüksekokulu

ORDU ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Fakültesi

213 / 292

Page 214: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

108310091 Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği MF-2 11 1 225,68391 225,68391

108310152 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 62 62 246,04500 265,86763108330077 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 62 62 236,98440 252,10270108310073 İktisat TM-1 93 93 236,07985 262,37506108330032 İktisat (İÖ) TM-1 93 93 225,15519 235,93053108310082 İşletme TM-1 93 93 231,95467 281,79857108330023 İşletme (İÖ) TM-1 93 93 223,37127 239,61949108310179 Kamu Yönetimi TM-2 47 47 277,05767 319,45855 237,99248 267,71879108330102 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 47 47 255,29151 284,02375

108410018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) YGS-1 67 67 364,03682 444,78047 336,65626 347,65892108410027 Fen Bilgisi Öğretmenliği (İngilizce) MF-2 62 62 324,58620 367,76844 239,72059 277,15114108410036 Fizik Öğretmenliği (İngilizce) MF-2 21 21 304,25118 355,77397108410045 İlköğretim Matematik Öğretmenliği (İngilizce) MF-1 57 57 416,14617 443,53669 381,46454 393,02169108410054 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) DİL-1 113 113 483,10203 524,04205 455,13699 479,29230108410063 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) DİL-1 24 13 336,56982 440,12019108410072 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (%50 Burslu) DİL-1 1 1 455,69566 455,69566108410081 Kimya Öğretmenliği (İngilizce) YGS-2 21 21 360,48442 441,62154 270,13718 270,13718108411149 Matematik Öğretmenliği (İngilizce) MF-1 21 21 427,36474 453,50807 363,85160 363,85160108410099 Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) YGS-5 57 57 412,60445 461,63130 390,77808 406,45445

108410106 Biyoloji (İngilizce) MF-2 41 41 365,09185 428,07516 360,61106 360,61106108411158 Biyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-2 1 1 379,44755 379,44755108410115 Felsefe (İngilizce) TM-3 47 47 379,00067 402,11949 341,90743 341,90743108410124 Fizik (İngilizce) MF-2 72 72 330,90712 522,63703108411167 Fizik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-2 1 1 292,57185 292,57185108410133 İstatistik (İngilizce) MF-1 41 41 380,87206 425,42684108410142 Kimya (İngilizce) MF-2 52 52 357,96978 414,95397 238,92229 276,43393108411176 Kimya (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-2 1 1 367,48205 367,48205108410151 Matematik (İngilizce) MF-1 72 72 380,11136 543,93968 270,19136 292,57581108410169 Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) MF-3 36 36 437,77484 469,78998 411,03286 411,03286108410178 Psikoloji (İngilizce) TM-3 67 67 459,78833 490,95826 437,83090 444,22506108410187 Sosyoloji (İngilizce) TM-3 77 77 400,93061 457,68921 334,56926 382,84918108410196 Tarih (İngilizce) TS-2 47 47 442,18750 470,77965 303,51308 303,51308

108410203 İktisat (İngilizce) TM-1 113 113 429,31945 500,58201 386,64710 427,53107108410212 İşletme (İngilizce) TM-1 113 113 443,46500 477,12437 414,04061 434,95705108410221 İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) TM-1 24 14 327,09937 418,03540

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi

Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Eğitim Fakültesi

214 / 292

Page 215: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108410239 İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) TM-1 1 1 433,21184 433,21184108410248 Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (Ücretli) TM-2 19 9 325,30630 385,34924108410257 Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (UOLP-SUNY Binghamton) (%50 Burslu) TM-2 1 1 436,30418 436,30418108410266 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) TM-2 108 108 414,37515 470,86403 370,77386 413,38894108410275 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 77 77 423,73991 472,34612 409,08774 410,86204

108410309 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) MF-4 47 47 434,07725 487,33099108410318 Mimarlık (İngilizce) MF-4 77 77 465,27791 529,64154 439,57927 462,04842108410327 Şehir ve Bölge Planlama (İngilizce) MF-4 57 57 400,84878 433,91490 347,86345 386,33808

108410336 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) MF-4 108 108 493,02029 531,61191 475,84374 491,03159108410345 Çevre Mühendisliği (İngilizce) MF-4 57 57 406,65859 437,06170 336,68876 349,00344108410354 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) MF-4 200 200 507,87862 554,33093 493,80922 507,79011108410363 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) MF-4 88 88 488,93024 532,42486 481,92691 485,26436108410372 Gıda Mühendisliği (İngilizce) MF-4 77 77 413,76377 435,87403 354,14335 365,70774108410381 Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) MF-4 77 77 473,34483 511,06348 456,96188 459,93446108411185 Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) MF-4 1108410399 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) MF-4 185 185 457,60065 508,60046 420,93013 453,25651108410406 Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) MF-4 52 52 372,47499 419,58404 272,03755 272,03755108410415 Kimya Mühendisliği (İngilizce) MF-4 93 93 427,59735 466,91323 399,37922 425,03373108410424 Maden Mühendisliği (İngilizce) MF-4 52 52 357,80108 425,29099108410433 Makine Mühendisliği (İngilizce) MF-4 195 195 481,13342 528,86454 460,07087 470,28027108410442 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) MF-4 72 72 437,43370 467,33697 389,37792 391,43114108410451 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) MF-4 47 47 426,09357 451,64304 361,50423 413,81381

108410539 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 15 15 376,23413 456,43987108411097 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 25 20 216,20180 329,89856108411104 İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%25 Burslu) DİL-1 10 1 260,08374 260,08374108410848 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 10 10 380,87568 395,05964108411043 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 35 35 290,30397 358,34439108411052 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 45 30 224,59760 286,56595108410672 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 10 10 392,72591 422,79840108411025 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 35 35 325,02773 391,25685108411034 Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 45 45 242,94237 323,59006108410512 İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 15 292,42028 341,39675108410909 İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 9 208,60444 250,22842108410918 İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10108410575 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 10 326,63007 357,74508108410945 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 40 22 216,30308 326,13346108410954 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10108410584 İşletme (İngilizce) (UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) TM-1 5 3 215,11422 225,54756

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

ODTU KUZEY KIBRIS KAMPUSU (KKTC-GÜZELYURT)

215 / 292

Page 216: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108410699 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 10 10 359,91567 385,94336108411079 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 40 40 223,47816 358,65946108411088 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 10 4 211,66728 221,44386108410478 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 387,30474 410,94835108410857 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 33 220,52864 355,83337108410866 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 15108410496 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 409,76104 425,93455108410884 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 40 257,48203 383,71275108410893 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 15 1 212,72012 212,72012108411113 Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 393,80595 422,80756108411122 Havacılık ve Uzay Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 25 228,56116 380,02139108410557 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 368,57190 400,25202108410927 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 35 35 266,19795 356,54041108410936 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 25 11 212,43087 254,11968108410618 Kimya Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 15 15 309,46896 348,47935108410963 Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 6 232,60277 265,87858108410972 Kimya Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 5108410636 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 370,32751 400,41471108410981 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 40 38 222,88264 358,69065108410999 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 15 1 211,42003 211,42003108410654 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 15 15 317,68098 400,69532108411007 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 8 216,37580 245,74781108411016 Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 10

108510177 Arkeoloji TM-3 26 26 224,19450 263,50360108510159 Tarih TS-2 41 41 304,60856 328,87353108510071 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 57 57 333,25067 372,50690108530075 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 57 57 319,44523 330,46687

108510141 İktisat TM-1 41 41 234,29209 316,46188108510053 İşletme TM-1 62 62 231,08972 317,60213108530057 İşletme (İÖ) TM-1 62 62 221,83467 241,93069108510168 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 41 41 266,30221 296,06527 249,63835 249,63835108530136 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 41 41 247,99974 339,65507108510089 Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 52 52 243,15492 295,56689 238,37525 238,37525108530084 Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) TM-1 52 52 227,55432 269,22608

108510098 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 41 41 268,18658 356,73163108530093 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 41 251,92372 276,93457108510044 Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 52 52 238,86142 314,88780

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ

216 / 292

Page 217: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108530048 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 228,76822 299,66260108510062 Gıda Mühendisliği MF-4 47 47 228,52154 278,31646108530066 Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 47 47 217,69137 232,73890108510105 İnşaat Mühendisliği MF-4 41 41 299,26580 342,51376108530109 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 41 41 281,92431 365,49810108510132 Kimya Mühendisliği MF-4 31 22 206,68200 283,78827108510114 Makine Mühendisliği MF-4 36 36 250,96024 354,09731108530118 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 36 238,90424 263,21753

108510186 Gıda Teknolojisi YGS-2 31 31 240,46855 282,37123108510195 Organik Tarım İşletmeciliği YGS-6 31 31 254,98732 343,55868 247,85760 247,85760

204810361 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 80 80 288,50401 330,80306204810228 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 20 20 470,78798 509,55536204810219 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 20 20 401,54985 470,37624204810316 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 80 80 331,41216 399,30860

204810246 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 3 422,93566 446,06376204810255 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 18 18 249,44669 316,13180204810882 Bankacılık ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 12 1 226,56766 226,56766204810237 Girişimcilik (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 3 393,60223 423,90760204810397 Girişimcilik (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 12 12 251,95848 307,25281204810891 Girişimcilik (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 2 242,72654 246,32257204810334 İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 3 443,22812 458,04475204810343 İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 23 23 279,16255 362,94189204810016 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 10 441,69213 462,14487204810025 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 42 42 301,46923 418,45724204810194 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 48 29 219,06407 297,01626204810731 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 6 6 412,18266 466,34559204810749 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 34 34 274,79099 403,01264204810758 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 24 16 215,66565 278,53527204810449 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 7 7 425,28294 439,82875204810458 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 24 24 324,19233 399,70948204810467 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 39 39 230,25600 305,02494204810476 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 3 3 417,57727 435,86658204810485 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 12 12 275,66018 332,56263204810494 Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10 4 221,64814 263,43204

204810776 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 418,99679 423,44936204810785 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 12 12 281,95284 398,66690204810907 Endüstri Ürünleri Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 24 1 251,24036 251,24036

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

217 / 292

Page 218: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan204810828 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) TM-1 7 7 227,00219 231,21322204810837 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 402,61787 410,11393204810846 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 8 8 330,57916 374,28642204810916 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 21 21 232,13712 317,12416204810801 İletişim Tasarımı (İngilizce) (Tam Burslu) TS-1 4 4 439,29624 455,21166204810819 İletişim Tasarımı (İngilizce) (%50 Burslu) TS-1 12 12 286,53882 409,15385204810925 İletişim Tasarımı (İngilizce) (%25 Burslu) TS-1 24 11 215,95535 284,99014204810704 Mimarlık (Ücretli) MF-4 15 15 227,18897 258,98315204810616 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 7 7 438,67654 441,91906204810634 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 18 18 382,01070 435,27901204810643 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 26 26 250,91026 352,47697204810855 Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) MF-4 12 12 239,38734 287,46988204810864 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 441,88075 470,68806204810873 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 9 9 404,32532 419,61028204810934 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 33 33 289,98642 395,64665

204810943 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3 3 233,30918 314,00678204810176 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 473,35658 488,03001204810501 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 5 428,20134 439,59635204810185 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 28 28 342,28472 419,33803204810519 Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 4 4 315,42553 328,71229204810952 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3 2 245,20035 275,03381204810113 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 467,78253 476,55300204810528 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 5 437,97768 449,30636204810131 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 28 28 338,40326 409,50885204810537 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 4 4 313,15371 330,01190204810546 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 12 8 234,59927 319,73628204810043 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 13 13 463,08081 475,04754204810052 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 60 60 364,34088 461,24104204810201 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 46 41 228,87922 359,94547204810713 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 6 6 238,61445 269,52099204810564 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 7 7 435,19941 446,67164204810573 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 25 342,99273 416,40402204810582 İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 32 32 255,29349 327,50089204810961 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 3 2 254,28495 258,08725204810158 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 461,54123 503,31177204810591 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 5 5 423,12009 458,84316204810167 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 28 28 337,31229 418,03517204810607 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 4 4 280,46859 333,86700

204810679 Pilot Eğitimi (İngilizce) (Ücretli) MF-4 54 30 200,74361 443,65251

Mühendislik Fakültesi

Sivil Havacılık Yüksekokulu

218 / 292

Page 219: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan204810688 Pilot Eğitimi (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 6 6 468,73566 492,52930204810282 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 5 5 402,93566 423,38428204810291 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 20 20 290,22677 384,38438204810307 Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (İngilizce) (%25 Burslu) YGS-6 25 25 239,43616 288,84416

204810273 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 7 7 454,24580 478,72227204810264 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 28 28 371,18100 424,23369204810325 Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 39 39 265,50804 371,00237

204810088 Otel Yöneticiliği (İngilizce) (Tam Burslu) YGS-6 6 6 407,03412 429,61096204810097 Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%50 Burslu) YGS-6 24 24 280,88461 357,16538204810149 Otel Yöneticiliği (İngilizce) (%25 Burslu) YGS-6 34 23 205,83759 278,72100

108610485 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 289,83928 335,44637 272,80838 274,70289108610016 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 93 93 242,15240 360,39519 231,42913 239,97927108610404 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 41 378,96414 427,36863 319,56924 319,56924108610025 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 93 93 390,54688 475,98174 330,42111 380,41836108610034 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 113 113 376,05841 431,85699 359,19093 372,36259108630029 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 113 113 363,45254 396,38693 345,95971 355,91742108610043 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 93 93 398,11300 440,70246 378,08765 384,08018108630038 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 93 93 388,45506 402,08575 363,57341 365,38574108610052 Sınıf Öğretmenliği TM-2 149 149 321,18506 371,94133 274,19910 293,00901108610061 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 93 93 356,02623 415,18583 265,31523 309,02714108610079 Türkçe Öğretmenliği TS-2 93 93 395,38703 444,50510 350,54638 359,75385

108610088 Arkeoloji TM-3 72 72 238,66185 334,34906108630074 Arkeoloji (İÖ) TM-3 72 72 230,55275 265,03766108610097 Biyoloji MF-2 21 14 219,55110 336,41518108610697 Coğrafya TS-1 41 41 353,96923 383,70760 299,76108 299,76108108610704 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları TS-2 62 62 302,69790 342,15560108610104 Felsefe TM-3 72 72 252,19321 293,05659108630092 Felsefe (İÖ) TM-3 72 72 245,07405 304,23230108610113 Fizik MF-2 11108610476 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 57 57 237,68790 410,59028108610122 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 72 72 358,55116 384,62656108630259 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 72 72 338,58629 446,72635108610131 Kimya MF-2 11 6 216,79348 228,24659108610149 Matematik MF-1 62 62 234,33187 323,37386108610158 Sanat Tarihi TS-2 72 72 289,93469 350,19085108630311 Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 72 72 283,40763 302,94223

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Sosyal Bilimler Fakültesi

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)

219 / 292

Page 220: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108610167 Sosyoloji TM-3 72 72 301,73683 357,13148108630135 Sosyoloji (İÖ) TM-3 72 72 279,84124 374,88229108610176 Tarih TS-2 82 82 313,40713 359,91433 273,80815 273,80815108630144 Tarih (İÖ) TS-2 82 82 305,83848 331,59260108610185 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 82 82 347,34709 391,51158108630153 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 82 82 331,61660 370,40167

108610194 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 77 77 265,43964 333,25102108630268 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 77 77 248,55648 266,48539108610413 Ekonometri TM-1 57 57 244,37398 280,23892108610494 İktisat TM-1 82 82 261,97529 293,41402 253,40078 253,40078108630302 İktisat (İÖ) TM-1 82 82 244,25534 265,34483108610201 İktisat (İngilizce) TM-1 139 139 272,42327 362,07972 230,08261 230,08261108630162 İktisat (İngilizce) (İÖ) TM-1 139 139 241,96877 306,46684108610219 İşletme TM-1 139 139 251,54993 294,13568 233,47006 233,47006108630171 İşletme (İÖ) TM-1 139 139 238,06128 375,47654108610422 İşletme (İngilizce) TM-1 52 52 303,68557 392,98691108610237 Maliye TM-1 139 139 286,65389 366,68122 239,26012 239,26012108630198 Maliye (İÖ) TM-1 139 139 261,56683 306,68929108610228 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 129 129 311,22573 359,31749 236,10056 274,27834108630189 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 129 129 283,30875 310,42545108610431 Uluslararası Ticaret ve Finansman TM-1 62 62 282,82685 314,74429 255,44281 255,44281108630277 Uluslararası Ticaret ve Finansman (İÖ) TM-1 62 62 263,32910 289,69284108610713 Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 31 31 283,56787 334,85543 255,18475 255,18475

108610625 İlahiyat YGS-4 123 123 359,52095 421,13635 353,62293 356,01454

108610634 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 41 41 330,73697 390,27445 286,22502 286,22502

108610722 Mimarlık MF-4 21 21 398,61627 433,38783 358,44837 358,44837108610731 Şehir ve Bölge Planlama MF-4 21 21 297,59087 340,56852

108610246 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 72 316,18118 368,02931 251,50242 258,87937108610397 Çevre Mühendisliği MF-4 41 41 242,18306 351,21849108610255 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 72 72 347,02323 405,90238 252,94577 279,70228108630205 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 312,35580 376,65198108610264 Endüstri Mühendisliği MF-4 52 52 332,83152 377,67103 265,18791 265,18791108610273 Gıda Mühendisliği MF-4 82 82 263,66782 318,68742 251,83126 251,83126108630214 Gıda Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 244,85498 263,85665108610282 İnşaat Mühendisliği MF-4 93 93 350,47805 392,26115 291,44505 301,87798108630223 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 325,81811 377,91761

Mühendislik Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

220 / 292

Page 221: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108610758 İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 331,68884 331,68884108610291 Jeoloji Mühendisliği MF-4 31 12 200,70628 255,15385108610307 Makine Mühendisliği MF-4 93 93 305,20871 352,19539108630232 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 281,74453 305,17674108610316 Tekstil Mühendisliği MF-4 41 41 217,20918 243,99116

108610643 Biyomedikal Mühendisliği MF-4 29 29 345,61686 462,37745 323,67799 323,67799108630408 Biyomedikal Mühendisliği (İÖ) MF-4 29 29 311,33859 344,55123 261,78154 261,78154108610652 Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 273,01771 305,48274 272,41882 272,41882108630417 Biyomedikal Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 13 13 262,84705 272,85969 259,78291 259,78291108610501 İmalat Mühendisliği MF-4 29 29 236,70081 258,00633108610519 İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 230,47798 237,34952108610573 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği MF-4 22 22 229,05363 262,83262108630374 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (İÖ) MF-4 22 22 208,65051 228,74359108610582 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 10108630383 Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 10108610528 Mekatronik Mühendisliği MF-4 33 33 319,86667 345,20238 236,14904 236,14904108630347 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 286,59490 319,65375108610537 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 263,76177 305,59724108630356 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 255,91925 269,64206108610564 Otomotiv Mühendisliği MF-4 33 33 284,24084 328,81304108630365 Otomotiv Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 256,49761 281,45077108610591 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 237,24159 253,59700108630392 Otomotiv Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 229,11841 245,11412108610352 Tıp Fakültesi MF-3 159 159 464,12190 490,94131 460,51913 462,69155108610767 Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) MF-3 1 1 452,21815 452,21815

108610679 Gastronomi ve Mutfak Sanatları TS-1 52 52 345,74860 372,20169 272,75143 287,40562108610688 Turizm İşletmeciliği TM-1 52 52 229,61382 293,43753

108610361 Hemşirelik YGS-2 175 175 339,97318 422,70218 316,69683 338,59365

108610467 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 113 113 455,40811 499,47478 431,58193 435,21208

108610546 Spor Yöneticiliği YGS-5 31 31 320,48889 362,68505 230,33204 230,33204

108610555 Organik Tarım İşletmeciliği YGS-6 62 62 264,23955 296,52258108610661 Sermaye Piyasası YGS-6 62 62 261,99439 302,84634108630426 Sermaye Piyasası (İÖ) YGS-6 62 62 250,70609 271,76674108610749 Uluslararası Ticaret ve Lojistik YGS-6 62 62 283,80752 339,65163 254,23133 264,77340

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

Teknoloji Fakültesi

Turizm Fakültesi

Denizli Sağlık Yüksekokulu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu

Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

221 / 292

Page 222: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

204910157 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 78 28 212,87549 269,88779204910166 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 13 13 333,05447 375,12654204910175 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 39 39 271,76535 343,02817204910193 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 332,69504 362,68529204910209 Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 72 61 211,96985 321,67357

204910342 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) TM-1 10 7 215,63483 296,12461204910351 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 371,41216 383,38812204910369 Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 26 26 242,15283 325,54434204910333 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Ücretli) TM-1 10204910245 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 10 10 321,40150 350,92381204910236 Ekonomi ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 20 5 204,56201 259,79408204910324 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (Ücretli) TM-1 11204910263 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 342,74900 446,04834204910254 Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 21 21 218,74856 296,22815

204910378 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 338,33899 369,98149204910387 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 9 211,28256 287,65956204910078 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) MF-4 20 7 215,06771 267,69588204910087 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 10 10 370,25017 391,45826204910218 Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 30 30 270,04783 346,63792204910281 Makine Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 8 8 340,81458 369,76330204910272 Makine Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 32 10 196,45114 273,13903

108710254 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 440,63832 442,51421 426,66089 426,66089

108710148 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 69 69 226,51898 316,51064108710103 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 108 108 301,11903 396,85281108710015 Sınıf Öğretmenliği TM-2 129 129 304,94177 347,84639 257,22169 275,72516108710139 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 57 57 345,35650 431,86148 229,98404 254,87099108710227 Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 377,55780 449,29381 359,57530 369,67897

108710024 Biyoloji MF-2 11 3 219,00180 234,83400108710042 Kimya MF-2 11 3 221,40274 270,15373108710051 Matematik MF-1 21 21 224,47480 241,30722108710121 Tarih TS-2 72 72 302,56370 366,08338108710069 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 72 327,74616 359,68829

108710324 Peyzaj Mimarlığı MF-4 21 13 205,47241 295,12141

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Denizcilik Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE)

222 / 292

Page 223: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108710193 İktisat TM-1 77 77 239,14169 290,67997108730125 İktisat (İÖ) TM-1 77 77 226,32975 239,35888108710175 İşletme TM-1 98 98 232,80230 289,23807108730073 İşletme (İÖ) TM-1 98 98 219,60608 235,72063108710315 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 41 41 282,72273 335,28762 251,62940 251,62940

108710209 İlahiyat YGS-4 205 205 357,00202 452,28809 342,20572 356,08623108730134 İlahiyat (İÖ) YGS-4 164 164 341,22934 390,49858 303,63027 333,44101

108710236 Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 41 41 247,30977 434,08420108710245 İnşaat Mühendisliği MF-4 41 41 303,37007 337,67227108710218 Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 3 227,90679 232,32885108710272 Makine Mühendisliği MF-4 31 31 264,91120 300,05760

108710096 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 2 233,85357 238,46537108710112 Tıp Fakültesi MF-3 77 77 453,07768 489,06349 445,74778 450,08612

108710299 Bahçe Bitkileri MF-2 26 3 217,79091 227,86038108710306 Tarla Bitkileri MF-3 26 9 200,33077 237,55369

108710184 Hemşirelik YGS-2 79 79 324,22130 425,11101 318,50503 323,47043

108710166 Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği YGS-1 77 77 308,33294 403,20618 280,93086 282,20208

108710281 Bankacılık ve Finans YGS-6 82 82 277,23824 310,61472 254,67370 270,14971

205110092 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli) MF-4 110 110 285,41215 362,07597205110117 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 20 20 511,37413 528,25263205110126 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 19 19 450,44232 490,39607205110162 Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 51 51 368,46815 429,38248205110198 Üretim Sistemleri Mühendisliği Programları (İngilizce) (Ücretli) MF-4 138 134 199,07140 348,15851205110205 Üretim Sistemleri Mühendisliği Programları (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 26 26 494,04390 522,13194205110214 Üretim Sistemleri Mühendisliği Programları (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 25 25 440,72697 487,56543205110223 Üretim Sistemleri Mühendisliği Programları (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 65 65 357,26425 440,32912

205110056 Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Ücretli) TM-3 47 47 273,66039 334,29453205110074 Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 15 15 470,55787 494,86182205110083 Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 7 7 446,35963 467,18311205110171 Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 84 84 335,58508 424,44605

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Yönetim Bilimleri Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

Turgut Kıran Denizcilik Yüksekokulu

Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

İlahiyat Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

223 / 292

Page 224: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan205110135 Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli) TM-1 100 100 250,35009 333,91329205110144 Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 15 15 479,17870 510,35273205110153 Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 4 4 420,23815 477,85711205110189 Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 34 34 348,63796 422,65104

108810305 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 93 93 346,67610 380,35423 270,63099 298,38768108830239 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 316,24007 342,90930108810729 Bilişim Sistemleri Mühendisliği MF-4 36 36 310,11486 355,08172 249,47453 249,47453

108810014 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 82 82 290,87454 359,30861 281,43646 289,72389108810023 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 62 62 251,06680 318,46277108810032 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 62 62 346,23294 399,78426 235,59168 252,48025108810562 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 57 57 388,81437 435,42213 253,41544 281,50045108810041 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 52 52 377,53576 432,03544 367,40365 373,96217108830036 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 52 52 366,05594 426,76371 348,84002 352,49401108810059 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 72 72 396,49710 432,53440 385,68679 388,11476108830045 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) TM-3 72 72 388,76546 396,34079 354,91176 362,00747108810068 Sınıf Öğretmenliği TM-2 62 62 334,31299 390,42741 304,20310 322,40281108810077 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 362,04957 408,78228 336,65090 336,65090108810086 Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 395,38623 440,43073 351,94655 382,45562108810095 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 52 52 394,57803 430,97681 368,12130 370,47003108830424 Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) YGS-4 52 52 388,40553 432,00915 365,07921 379,68842

108810102 Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 256,55505 445,29998108830406 Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 52 52 232,21182 274,22945108810111 Biyoloji MF-2 31 25 204,47544 258,75041108810129 Coğrafya TS-1 52 52 364,72211 387,34697 318,41621 327,94642108830415 Coğrafya (İÖ) TS-1 52 52 344,84461 364,08670108810702 Çeviribilim (Almanca) DİL-1 57 57 275,03742 404,90241108830433 Çeviribilim (Almanca) (İÖ) DİL-1 57 57 236,72040 284,01828108810138 Felsefe TM-3 82 82 250,53438 293,33222108830081 Felsefe (İÖ) TM-3 82 82 240,23310 283,04038108810147 Fizik MF-2 11 1 215,93645 215,93645108810156 Kimya MF-2 52 33 201,68150 262,38092108810165 Matematik MF-1 52 52 248,14131 341,28379108810711 Sanat Tarihi TS-2 47 47 299,25559 356,94492108810183 Sosyal Hizmet TM-3 57 57 382,69158 390,11504 354,52961 359,86045108830575 Sosyal Hizmet (İÖ) TM-3 57 57 377,86967 383,64387 353,28683 356,16973108810192 Sosyoloji TM-3 82 82 316,06186 359,61574108830133 Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 82 287,02244 417,80723

Fen-Edebiyat Fakültesi

SAKARYA ÜNİVERSİTESİBilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

Eğitim Fakültesi

224 / 292

Page 225: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108810208 Tarih TS-2 103 103 325,18364 403,78784108830142 Tarih (İÖ) TS-2 103 103 310,26642 356,12176108810217 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 108 108 354,31714 440,68930 282,33716 293,86843108830151 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 108 108 336,05655 353,50266

108810871 Mimarlık MF-4 31 31 398,36539 428,96043 395,36687 395,36687108810774 Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 405,37314 472,18418 387,61899 389,17543

108810226 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 129 129 272,01300 317,02333108830169 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 129 129 253,41875 271,95375108810738 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Uzaktan Öğretim) TM-1 103 33 200,11112 310,47538108810817 Finansal Ekonometri TM-1 31 31 261,88600 288,73945108810235 İktisat TM-1 98 98 274,15810 327,37607108830178 İktisat (İÖ) TM-1 98 98 254,06224 281,34756108810747 İktisat (Uzaktan Öğretim) TM-1 103 25 197,55003 254,88345108810262 Maliye TM-1 88 88 297,72602 338,15153108830203 Maliye (İÖ) TM-1 88 88 270,45708 297,19020108810526 Maliye (Uzaktan Öğretim) TM-1 103 51 199,29211 269,92069108810253 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi TM-2 72 72 327,19025 374,83462 245,94615 297,27503108830196 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 72 72 302,10000 325,51443108810517 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TM-2 103 103 231,57001 377,68528108810289 Uluslararası İlişkiler TM-2 93 93 308,21881 376,50204108830221 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 93 93 285,78030 308,17278108810765 Uluslararası İlişkiler (Uzaktan Öğretim) TM-2 103 103 222,78413 315,63880

108810783 İlahiyat YGS-4 205 205 378,58777 443,40395 374,61643 377,77635108830566 İlahiyat (İÖ) YGS-4 164 164 364,85541 394,99055 347,24499 354,31230

108810792 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık TS-1 52 52 343,02503 385,98862 234,00829 234,00829108830584 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İÖ) TS-1 52 52 328,18434 378,87317

108810544 İnsan Kaynakları Yönetimi TM-1 82 82 281,71842 323,64462108830399 İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ) TM-1 82 82 260,60362 286,70333108810508 İnsan Kaynakları Yönetimi (Uzaktan Öğretim) TM-1 103 90 198,11029 303,47230108810853 İnsan Kaynakları Yönetimi (KKTC Uyruklu) TM-1 3108810244 İşletme TM-1 139 139 261,63019 346,39891 256,43038 256,43038108830187 İşletme (İÖ) TM-1 139 139 248,68340 261,22938108810553 İşletme (İngilizce) (UOLP-Leeds BECKETT) (Ücretli) TM-1 40 40 228,91013 284,94488108810808 Sağlık Yönetimi TM-1 62 62 326,11149 362,89385 268,30110 314,66439108810271 Turizm İşletmeciliği TM-1 82 82 239,24340 290,78241108830212 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 82 82 230,79163 247,09223

Güzel Sanatlar Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

İşletme Fakültesi

225 / 292

Page 226: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108810826 Uluslararası Ticaret TM-1 41 41 293,27434 322,10662 265,68878 265,68878108810835 Yönetim Bilişim Sistemleri TM-1 41 41 306,20857 350,98114 255,28082 255,28082

108810314 Çevre Mühendisliği MF-4 82 82 249,38158 293,14001108830248 Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 232,87263 271,04005108810323 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 82 82 364,06904 411,28426 276,63677 341,71140108830257 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 82 82 335,13860 364,04978 254,41818 254,41818108810332 Endüstri Mühendisliği MF-4 103 103 359,66329 428,44961 244,04049 309,08851108830266 Endüstri Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 332,24874 359,52040 234,48896 241,85416108810341 Gıda Mühendisliği MF-4 62 62 295,85497 340,50652 264,25809 287,97796108810359 İnşaat Mühendisliği MF-4 103 103 363,10162 397,38750 252,14868 278,32938108830275 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 344,38619 362,41315 248,77593 248,77593108810368 Jeofizik Mühendisliği MF-4 21 9 210,68323 237,63529108810377 Makine Mühendisliği MF-4 129 129 333,13932 378,90356 290,58876 290,58876108830293 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 129 129 312,14942 332,93267108810386 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 93 93 260,82425 307,09164108830309 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 245,79930 261,20487

108810571 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 40 40 325,15430 362,23047 253,08945 253,08945108830442 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 40 40 291,91380 318,37712108810589 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 18 18 291,72689 322,35311 262,57385 262,57385108830451 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 18 18 270,86928 290,90463108810598 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 40 40 328,36779 363,09522 269,32597 269,32597108830469 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 40 40 298,92264 340,10220108810605 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 18 18 295,19066 311,55294 276,66117 276,66117108830478 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 18 18 273,90951 293,09132 240,89917 240,89917108810614 İnşaat Mühendisliği MF-4 40 40 336,65171 361,57103 243,72233 243,72233108830487 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 40 40 317,86786 336,45574108810623 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 18 18 245,42498 277,62860 240,16365 240,16365108830496 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 18 18 224,63949 248,94926108810632 Makine Mühendisliği MF-4 40 40 303,52535 333,63980 245,79198 245,79198108830503 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 40 40 285,24410 317,95817108810641 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 18 18 271,14799 286,35884 248,91611 248,91611108830512 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 18 18 257,66472 269,40832 229,29485 229,29485108810659 Mekatronik Mühendisliği MF-4 40 40 340,33310 375,61274 265,30930 265,30930108830521 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 40 40 300,64869 338,18734 258,05452 258,05452108810668 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 18 18 279,72498 299,53345 227,80840 227,80840108830539 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 18 18 261,70280 275,34979108810862 Mekatronik Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1108810677 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 40 40 250,52136 274,65030108830548 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İÖ) MF-4 40 40 238,89092 253,54898

Mühendislik Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

226 / 292

Page 227: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108810686 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 18 18 214,66026 239,03239108830557 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 18 2 212,73532 229,08164108810474 Tıp Fakültesi MF-3 62 62 470,68415 496,41067 467,69857 468,24107

108810447 Ebelik YGS-2 57 57 306,31568 325,05125 270,92335 285,54766108810456 Hemşirelik YGS-2 164 164 336,89955 413,01992 318,43676 328,57145

108810844 Uluslararası Ticaret ve Lojistik YGS-6 41 41 301,70500 334,50432 278,37079 278,37079

207710017 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) MF-3 54 54 274,58246 392,90806207710026 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) MF-3 6 6 410,39311 423,74778207710035 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) MF-3 54 54 330,68769 420,67031207710044 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) MF-3 6 6 424,95552 436,35793207710053 Hemşirelik (Ücretli) MF-3 54 42 195,44444 280,58689207710062 Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 6 299,82272 337,11059207710071 Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 45 45 411,24744 438,87646207710089 Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 5 5 457,81374 536,32884

207810016 İşletme (Ücretli) TM-1 5207810025 İşletme (Tam Burslu) TM-1 6 6 271,45194 329,97304207810034 İşletme (%75 Burslu) TM-1 4 4 214,83261 257,10994207810043 İşletme (%50 Burslu) TM-1 25 1 232,02055 232,02055207810052 İşletme (%25 Burslu) TM-1 20

207810061 Hemşirelik (Ücretli) MF-3 27 2 217,30493 223,01678207810079 Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 6 6 315,27656 394,23364207810088 Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 9 9 250,60172 289,52908207810097 Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 18 18 212,22307 245,75913

108910013 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 113 113 447,22407 466,73700 432,50503 435,40357

108910216 Alman Dili ve Edebiyatı DİL-1 62 62 243,64045 370,61545108930098 Alman Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 62 62 218,34590 281,80573108910225 Arap Dili ve Edebiyatı DİL-3 57 57 367,25054 453,61596108930529 Arap Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-3 57 57 350,10774 366,92165108910234 Arkeoloji TM-3 77 77 238,35102 300,74959108930105 Arkeoloji (İÖ) TM-3 77 77 228,58344 341,26941108910252 Fars Dili ve Edebiyatı DİL-3 47 47 286,38464 326,41212108910279 Fransız Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 229,14157 415,94877

SELAHADDİN EYYUBİ ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)

Edebiyat Fakültesi

Sakarya Sağlık Yüksekokulu

Kaynarca Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

SANKO ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)Sağlık Bilimleri Fakültesi

227 / 292

Page 228: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108910288 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 72 72 360,74577 395,68581108930141 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İÖ) DİL-1 72 72 332,86403 422,42115108911268 Karşılaştırmalı Edebiyat DİL-1 41 41 254,86918 321,71565108911426 Karşılaştırmalı Edebiyat (KKTC Uyruklu) DİL-1 1 1 215,91296 215,91296108910349 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) DİL-3 41 41 346,41173 377,08769108911435 Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (KKTC Uyruklu) DİL-3 1108910358 Sanat Tarihi TS-2 77 77 293,89970 359,18526108930177 Sanat Tarihi (İÖ) TS-2 77 77 285,35060 319,32947108910367 Sosyoloji TM-3 82 82 317,80365 355,92286108930186 Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 82 292,47414 374,19089108910376 Tarih TS-2 93 93 322,38775 384,64581 254,95553 254,95553108930195 Tarih (İÖ) TS-2 93 93 307,83571 369,98666108910385 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 93 93 357,35726 411,06807 304,75242 323,84704108930202 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 93 93 338,94683 376,38209 308,92685 308,92685

108910243 Biyoloji MF-2 31 31 205,87042 271,80886108910297 İstatistik MF-1 31 14 214,21839 260,99320108910304 Kimya MF-2 21 9 202,73995 241,35613108910331 Matematik MF-1 62 62 245,54953 331,32792

108911286 Endüstri Ürünleri Tasarımı MF-4 11 11 314,17551 345,83384108910913 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı TM-1 31 31 361,74413 385,79656 354,46632 354,46632108930714 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İÖ) TM-1 31 31 353,82150 404,29309 324,76417 324,76417108910401 Hukuk Fakültesi TM-2 410 410 411,33612 457,10265 393,06461 410,72316108930211 Hukuk Fakültesi (İÖ) TM-2 308 308 403,04443 413,61668 375,65701 390,04685

108910419 İktisat TM-1 129 129 271,60317 345,19784108930229 İktisat (İÖ) TM-1 129 129 246,36063 319,52306108910428 İşletme TM-1 139 139 259,94815 314,85038108930238 İşletme (İÖ) TM-1 139 139 241,62206 274,82728108911295 İşletme (İngilizce) TM-1 52 52 301,16378 348,19195 281,33337 281,33337108910437 Kamu Yönetimi TM-2 139 139 306,86317 354,70941 230,91889 287,74197108930247 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 139 139 277,31146 320,49083108910446 Uluslararası İlişkiler TM-2 123 123 299,77795 377,16112108930256 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 123 123 273,10092 331,19469108911417 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) TM-2 41 41 320,85088 373,47257 245,68064 245,68064

108910464 Gazetecilik TS-1 77 77 316,56887 370,45121108930265 Gazetecilik (İÖ) TS-1 77 77 307,28136 342,99593108910473 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 77 77 326,86323 418,16323 246,04325 274,32479108930274 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 77 77 314,73943 379,66686

Güzel Sanatlar Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İletişim Fakültesi

Fen Fakültesi

228 / 292

Page 229: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan108910482 Radyo, Televizyon ve Sinema TS-1 77 77 336,73430 387,78751 321,45391 321,45391108930283 Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) TS-1 77 77 321,25036 358,68992108911171 Reklamcılık TS-1 57 57 329,52147 370,63598108930626 Reklamcılık (İÖ) TS-1 57 57 314,70343 329,03382

108910694 Mimarlık MF-4 72 72 411,70180 453,64565 390,21461 398,11470108910701 Şehir ve Bölge Planlama MF-4 62 62 278,46562 327,12415

108910579 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 72 338,99252 480,87519 298,28489 319,41867108930565 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 296,48629 332,32049 236,37622 249,41444108910588 Çevre Mühendisliği MF-4 72 72 239,64952 313,15616108930547 Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 224,85668 266,34901108910597 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 77 77 367,82548 411,11154 319,51606 363,88898108930556 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 77 77 321,46127 349,09383108910604 Endüstri Mühendisliği MF-4 72 72 334,37364 383,93708 288,55791 288,55791108911038 Harita Mühendisliği MF-4 93 93 307,92261 374,40838108930477 Harita Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 277,46062 310,62015108910613 İnşaat Mühendisliği MF-4 93 93 367,39415 433,77374 311,63151 341,88145108930362 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 337,39074 366,54110 236,77904 236,77904108910631 Jeoloji Mühendisliği MF-4 31 23 199,45727 262,85513108910649 Kimya Mühendisliği MF-4 52 52 257,73859 388,28080 249,94461 249,94461108930538 Kimya Mühendisliği (İÖ) MF-4 52 52 230,70382 296,00224108910658 Maden Mühendisliği MF-4 31 16 200,88216 261,71497108910667 Makine Mühendisliği MF-4 103 103 317,60333 468,63028108930405 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 284,85071 332,02990108910949 Metalurji ve Malzeme Mühendisliği MF-4 52 52 246,81475 371,07553

108911302 Çocuk Gelişimi TM-3 52 52 372,44196 379,87331 342,93519 345,08993108930777 Çocuk Gelişimi (İÖ) TM-3 52 52 363,76218 372,34280 338,01404 340,28850108911108 Ebelik MF-3 93 93 283,26293 316,59191 260,98758 268,29311108911117 Hemşirelik MF-3 164 164 323,56383 400,84979 305,52276 314,11810108911126 Sağlık Yönetimi TM-1 67 67 333,39323 367,65159 291,28283 314,76680108930583 Sağlık Yönetimi (İÖ) TM-1 67 67 303,12407 336,09153108911444 Sağlık Yönetimi (KKTC Uyruklu) TM-1 1108911135 Sosyal Hizmet TM-3 72 72 383,05198 391,52722 360,19197 360,91602

108911356 El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) YGS-5 7 7 268,52198 296,32962108911453 El Sanatları Tasarımı ve Üretimi (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) YGS-5 1108911365 Moda Tasarımı (M.T.O.K.) YGS-5 7 7 292,63464 316,30936 252,11944 252,11944108911462 Moda Tasarımı (M.T.O.K.) (KKTC Uyruklu) YGS-5 1108910719 Tıp Fakültesi MF-3 149 149 470,21843 509,26719 462,18641 464,90582

Sanat ve Tasarım Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

229 / 292

Page 230: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

108911205 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 33 33 304,51414 352,86616 252,68271 252,68271108930635 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 278,98903 302,94573108911214 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 279,19670 299,70246 260,96206 260,96206108930644 Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 260,80731 269,79887 244,22228 244,22228108911223 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 33 33 326,71780 370,46223 276,07903 276,07903108930653 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 293,24339 320,71626108911232 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 287,42665 305,23729 260,91731 260,91731108930662 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 267,61214 278,72856 251,33641 251,33641108911241 Makine Mühendisliği MF-4 33 33 287,15682 348,84574 231,74248 231,74248108930671 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 33 33 269,70976 284,71580108911259 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 15 15 259,30914 278,98841108930689 Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 15 15 240,69850 263,02168

108911392 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği TM-1 103 82 198,08686 357,77714108930768 Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği (İÖ) TM-1 103 14 216,15941 271,10149108911383 Turizm İşletmeciliği TM-1 108 108 213,88421 264,73866108930759 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 108 33 199,82959 239,09031108910755 Veteriner Fakültesi MF-3 159 159 297,01215 380,56111 245,30619 264,96925

108910958 Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 229,94666 254,27505108910967 Bitki Koruma MF-2 36 36 254,47662 367,00139108910764 Gıda Mühendisliği MF-4 77 77 262,99297 334,71933108911189 Peyzaj Mimarlığı MF-4 36 36 234,18503 273,50680108910976 Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 265,24035 323,03722108910985 Tarım Makineleri MF-4 21 6 206,18115 243,96216108910994 Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 21 11 209,55892 280,51276108911002 Tarla Bitkileri MF-3 36 36 231,26019 280,71738108911011 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 31 216,87162 266,80652108911029 Zootekni MF-2 36 33 202,20987 267,95067

108911277 İşletme TM-1 103 103 240,70064 302,06000108930705 İşletme (İÖ) TM-1 103 103 222,64752 248,48603

108911153 Beslenme ve Diyetetik YGS-2 41 41 436,43622 452,51053 421,12317 421,12317108910843 Hemşirelik YGS-2 98 98 333,66392 407,36310 321,50706 330,62837

108911162 İşletme TM-1 88 88 238,61395 272,07227108930592 İşletme (İÖ) TM-1 88 88 227,79829 239,76744

108911408 Turizm İşletmeciliği TM-1 93 12 199,67061 246,02577

Beyşehir Ali Akkanat İşletme Fakültesi

Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

Turizm Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu

230 / 292

Page 231: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan

109010064 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 52 52 276,74810 384,26177 261,79667 263,90089109010019 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 88 60 203,77738 268,12283109010028 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 72 72 286,89873 385,41461109010037 Sınıf Öğretmenliği TM-2 93 93 305,82533 374,01892 253,45269 291,71289109010046 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 93 93 347,51867 375,70492 237,24622 237,24622109010116 Türkçe Öğretmenliği TS-2 62 62 376,73813 410,87274 331,64510 362,23776

109010222 Coğrafya TS-1 31 31 342,45035 389,55349109010143 Sosyoloji TM-3 41 41 284,28800 334,05067109010152 Tarih TS-2 41 41 299,17652 407,55625109030077 Tarih (İÖ) TS-2 41 41 289,88696 325,92531

109010161 İktisat TM-1 52 52 221,92914 290,14480109030032 İktisat (İÖ) TM-1 52 13 211,52891 221,35340109010179 İşletme TM-1 52 52 215,07606 263,68501109030041 İşletme (İÖ) TM-1 52 12 202,56286 231,56576

109010213 İlahiyat YGS-4 123 123 347,14802 445,09867 300,50259 311,31651109030068 İlahiyat (İÖ) YGS-4 103 103 334,27865 386,09784

109010188 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 31 31 243,30898 270,81668109010125 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 31 31 255,83765 368,80871109030086 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 31 31 236,62883 261,56981109010134 Gıda Mühendisliği MF-4 31 15 207,08183 389,18243109010107 Kimya Mühendisliği MF-4 11 3 230,86452 301,81428109010231 Veteriner Fakültesi MF-3 41 41 256,10253 277,00831

109010197 Bahçe Bitkileri MF-2 11 6 217,40940 246,00730109010204 Tarla Bitkileri MF-3 41 11 213,01463 304,82326

109110018 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 52 52 219,17423 235,01317109110027 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 82 82 361,37756 432,97608 348,34943 350,55180109110036 Sınıf Öğretmenliği TM-2 82 82 303,08739 352,19336 260,48066 261,35025109110106 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 52 52 345,12514 374,86502 325,99431 325,99431

109110099 İstatistik MF-1 11109110054 Matematik MF-1 11 5 201,72912 228,00539109110151 Tarih TS-2 52 52 305,56288 352,35333 285,47317 285,47317

İlahiyat Fakültesi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi

Ziraat Fakültesi

SİNOP ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

SİİRT ÜNİVERSİTESİEğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

231 / 292

Page 232: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan109130101 Tarih (İÖ) TS-2 52 52 293,12911 303,52220109110124 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 52 52 329,37716 365,09961109130094 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 52 52 319,23037 333,54804

109110142 İlahiyat YGS-4 82 82 349,50122 381,76891 328,13281 330,33341109130119 İlahiyat (İÖ) YGS-4 41 41 344,14615 354,14066 327,57218 327,57218

109110081 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11

109110072 Hemşirelik YGS-2 88 88 318,58139 365,76782 301,75837 307,83942

109110133 Konaklama İşletmeciliği YGS-6 41 41 250,84881 297,05044

109110115 İşletme TM-1 57 57 231,17981 255,60066

109210017 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 93 93 444,49873 507,66949 429,47287 434,39846

109210908 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 47 47 287,20212 341,86469 273,33522 285,26554109210944 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 41 41 246,63419 291,52204109210838 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 36 36 387,00809 457,14356 247,90416 247,90416109211033 Sınıf Öğretmenliği TM-2 41 41 322,97913 352,94711 315,50339 315,50339109210953 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 31 31 357,21597 386,77970 309,49619 309,49619

109210026 Arkeoloji TM-3 41 41 237,97487 262,44993109230454 Arkeoloji (İÖ) TM-3 41 41 228,34771 252,37995109210035 Biyoloji MF-2 11 7 200,58971 252,04021109210044 Coğrafya TS-1 52 52 349,40017 382,56998 327,25987 327,25987109230312 Coğrafya (İÖ) TS-1 52 52 336,01008 350,41298109210053 Felsefe TM-3 62 62 242,82399 291,96299109230296 Felsefe (İÖ) TM-3 62 62 240,88734 269,63835109210062 Fizik MF-2 11 1 246,84181 246,84181109210071 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL-1 52 52 347,04186 367,31223109210089 Kimya MF-2 11 5 205,74274 254,45812109210098 Matematik MF-1 41 41 229,18024 289,32648109211015 Sanat Tarihi TS-2 31 31 284,41095 348,71285109210105 Sosyoloji TM-3 82 82 290,90393 370,03865109230057 Sosyoloji (İÖ) TM-3 82 82 270,93953 311,06109109210114 Tarih TS-2 82 82 308,12241 343,48821109230066 Tarih (İÖ) TS-2 82 82 300,91975 319,85067109210123 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 72 72 343,00862 405,61349 271,67456 303,96452109230075 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 72 72 328,85948 341,56963

Eğitim Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

Su Ürünleri Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)

232 / 292

Page 233: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan109210759 Hukuk Fakültesi TM-2 205 205 399,48165 454,84146 377,19945 388,55481

109211042 Bankacılık ve Finans TM-1 62 62 258,85809 301,16995 231,56234 231,56234109230551 Bankacılık ve Finans (İÖ) TM-1 62 62 238,30521 267,62822109210132 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 103 103 253,22554 296,78416109230278 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 103 103 241,21300 289,36467109210141 Ekonometri TM-1 72 72 238,44108 265,65194109230463 Ekonometri (İÖ) TM-1 72 72 229,30790 253,13233109210159 İktisat TM-1 144 144 248,02625 387,26397109230084 İktisat (İÖ) TM-1 144 144 234,10832 285,78773109210168 İşletme TM-1 154 154 240,73723 275,80740109230093 İşletme (İÖ) TM-1 154 154 230,98741 243,34268109210177 Kamu Yönetimi TM-2 134 134 279,73562 331,72059 259,93748 268,37067109230109 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 134 134 259,02664 288,28505109210186 Maliye TM-1 123 123 273,06437 329,94695 234,44019 253,07199109230118 Maliye (İÖ) TM-1 123 123 254,57837 321,54978109210768 Sağlık Yönetimi TM-1 62 62 317,39053 358,77156 276,61300 285,00860109230339 Sağlık Yönetimi (İÖ) TM-1 62 62 292,04458 336,84942 242,28341 253,52647109210917 Turizm İşletmeciliği TM-1 52 52 229,55929 253,17909109230472 Turizm İşletmeciliği (İÖ) TM-1 52 52 222,40377 232,48567109210865 Uluslararası İlişkiler TM-2 57 57 283,08284 370,03248109230427 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 57 57 262,55556 284,06647

109211006 İlahiyat YGS-4 257 257 361,33673 424,83100 349,91875 360,74390109230524 İlahiyat (İÖ) YGS-4 257 257 337,66836 381,87431 321,35985 334,48413

109211024 Halkla İlişkiler ve Tanıtım TS-1 67 67 313,62265 362,59301109230542 Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) TS-1 67 67 301,16995 334,05451 248,97011 248,97011

109210308 Mimarlık MF-4 52 52 396,78407 415,55480 332,30149 344,67681109210353 Peyzaj Mimarlığı MF-4 36 36 230,04289 270,55800109210317 Şehir ve Bölge Planlama MF-4 41 41 266,25470 302,22863

109210202 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 72 72 300,47820 337,84148109230287 Bilgisayar Mühendisliği (İÖ) MF-4 72 72 271,78668 300,14006109210211 Çevre Mühendisliği MF-4 62 62 231,41201 278,54988109230269 Çevre Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 218,90688 288,76144109210229 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği MF-4 62 62 311,73007 386,70038 239,57455 243,84856109230127 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 62 270,46242 310,96191109211078 Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1109210238 Endüstri Mühendisliği MF-4 52 52 313,56759 350,42629

Mühendislik Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İlahiyat Fakültesi

İletişim Fakültesi

Mimarlık Fakültesi

233 / 292

Page 234: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan109210247 Gıda Mühendisliği MF-4 67 67 254,37257 300,93780109210256 İnşaat Mühendisliği MF-4 103 103 335,56907 382,79419 233,44083 312,73286109230136 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 103 103 311,71396 422,92864 252,79012 252,79012109210265 Jeofizik Mühendisliği MF-4 11 2 199,70202 243,20642109210274 Jeoloji Mühendisliği MF-4 11 6 217,11715 249,07807109210874 Kimya Mühendisliği MF-4 21 21 250,81948 286,28724109210283 Maden Mühendisliği MF-4 11 11 219,91324 248,48050109210292 Makine Mühendisliği MF-4 113 113 280,42105 327,56350109230172 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 113 113 263,61269 284,40104109211087 Makine Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1109210856 Otomotiv Mühendisliği MF-4 36 36 281,19524 336,58198109210326 Tekstil Mühendisliği MF-4 11 11 221,64038 245,59278

109210344 Orman Endüstrisi Mühendisliği MF-4 11 3 217,93839 233,66555109210335 Orman Mühendisliği MF-4 62 62 230,20895 272,04205109230348 Orman Mühendisliği (İÖ) MF-4 62 41 203,03974 265,43620

109210644 Ebelik MF-3 62 62 281,39151 296,77627 260,22060 260,80412109210653 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 93 93 430,26923 439,87152 414,23618 420,52190109210662 Hemşirelik MF-3 196 196 306,63976 406,48404 277,15225 289,66630109230445 Hemşirelik (İÖ) MF-3 101 101 294,01617 316,66239 267,68665 267,93967

109210777 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 48 48 302,25394 361,44080 241,04538 260,16310109230366 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 48 48 272,96618 297,02954109210786 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 21 21 265,01964 282,42498 249,42318 249,42318109230375 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 21 21 251,29354 265,08286 236,76293 236,76293109210795 Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 51 51 262,24452 300,20855109230384 Enerji Sistemleri Mühendisliği (İÖ) MF-4 51 51 242,73352 261,63717109210802 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 22 22 237,64280 252,98778109230393 Enerji Sistemleri Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 22 22 229,56389 237,20860109210811 İmalat Mühendisliği MF-4 36 36 227,74700 286,14146109210829 İmalat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 16 16 220,44937 233,90789109211096 İmalat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1109210962 İnşaat Mühendisliği MF-4 36 36 304,68755 335,96359109230506 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 36 36 292,09060 304,62480109210971 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 16 16 230,49085 246,50637109230515 İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 16 13 217,02057 228,95268109211051 Mekatronik Mühendisliği MF-4 29 29 278,14604 336,68153109230569 Mekatronik Mühendisliği (İÖ) MF-4 29 29 256,38597 273,07647109211069 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) MF-4 13 13 249,76613 261,25982109230578 Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) (İÖ) MF-4 13 13 237,97369 250,02558

Orman Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Teknoloji Fakültesi

234 / 292

Page 235: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan109210441 Tıp Fakültesi MF-3 211 211 461,14990 499,36646 453,34048 457,41282

109210671 Bahçe Bitkileri MF-2 36 36 226,94837 278,92872109210689 Bitki Koruma MF-2 36 36 246,60466 272,78860109210698 Tarım Ekonomisi TM-1 36 36 251,13724 327,92430109210714 Tarımsal Yapılar ve Sulama MF-4 21 2 219,90490 224,20302109210847 Tarımsal Biyoteknoloji MF-3 36 35 198,46182 253,59052109210723 Tarla Bitkileri MF-3 36 36 222,59353 267,08795109210732 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme MF-2 31 8 202,24742 238,39753109210741 Zootekni MF-2 21 9 199,32638 258,99068

109210635 Su Ürünleri Mühendisliği MF-2 11 2 203,86736 215,21669

109210935 Konaklama İşletmeciliği YGS-6 62 62 257,41301 358,19768109230499 Konaklama İşletmeciliği (İÖ) YGS-6 62 62 246,92226 285,64863

109210998 Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 62 62 279,92731 306,99892 261,29910 263,01090109230533 Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 62 62 266,14151 278,69156 246,05183 246,05183109211103 Bankacılık ve Sigortacılık (KKTC Uyruklu) YGS-6 1 1 242,47608 242,47608109210892 Muhasebe ve Finansal Yönetim YGS-6 57 57 277,01629 329,80257109230436 Muhasebe ve Finansal Yönetim (İÖ) YGS-6 57 57 261,21747 276,56219

205210197 Psikoloji (İngilizce) (Ücretli) TM-3 12 7 222,38334 306,63462205210046 Psikoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 8 413,33350 484,24310205210055 Psikoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 30 30 351,36061 398,88250205210064 Psikoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 30 27 222,77731 352,05349205210073 Sosyoloji (İngilizce) (Tam Burslu) TM-3 8 8 369,72382 404,76770205210082 Sosyoloji (İngilizce) (%50 Burslu) TM-3 35 30 215,68006 322,27335205210091 Sosyoloji (İngilizce) (%25 Burslu) TM-3 12 4 224,77621 236,72340205210019 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 5 5 424,43454 479,42180205210028 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 30 30 279,92447 334,60351205210037 Türk Dili ve Edebiyatı (%25 Burslu) TS-2 15 15 232,41930 311,41188205210222 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 5 5 373,34703 405,26023205210231 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 30 30 240,37587 346,77857205210249 Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 15 5 216,57892 237,69576

205210107 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 360,57280 382,43041205210116 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 35 16 199,47049 347,14998205210134 İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 352,36939 368,00130205210143 İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 25 12 208,90866 325,84051

Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu

Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Ziraat Fakültesi

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi (Merkez Kampus)

235 / 292

Page 236: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan205210161 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 5 5 382,51907 407,58914205210179 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 35 35 246,89354 348,28568205210188 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 20 6 214,13895 238,47522205210258 Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 5 5 365,59787 396,56695205210267 Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 35 35 226,96754 329,68143205210276 Uluslararası Ticaret ve Finans (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 10

109310034 İktisat TM-1 65 36 200,27244 277,75750109330029 İktisat (İÖ) TM-1 65 2 235,54282 248,66931109310025 İşletme TM-1 65 30 200,20347 273,16944109310016 İlahiyat Fakültesi YGS-4 103 103 334,24341 400,99218 269,50840 311,84660109330038 İlahiyat Fakültesi (İÖ) YGS-4 82 82 331,58639 367,12642 289,03164 289,86426

109310052 Enerji Sistemleri Mühendisliği MF-4 52 20 207,37802 382,98189109310043 İnşaat Mühendisliği MF-4 57 57 265,77072 342,39531109330011 İnşaat Mühendisliği (İÖ) MF-4 57 57 257,62408 333,99592109310061 Maden Mühendisliği MF-4 11 1 205,60826 205,60826

109310079 Bahçe Bitkileri MF-2 31 5 234,52931 253,06070

205310036 Diş Hekimliği Fakültesi (Ücretli) MF-3 32 32 413,30045 437,91473205310045 Diş Hekimliği Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 4 4 471,17809 479,51681205310142 Diş Hekimliği Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 4 4 438,87495 443,45074

205310099 Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) MF-3 64 64 305,83586 394,08593205310063 Beslenme ve Diyetetik (Tam Burslu) MF-3 8 8 435,13432 472,98578205310072 Beslenme ve Diyetetik (%50 Burslu) MF-3 8 8 394,65845 418,20878205310106 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) MF-3 56 56 340,70079 410,13524205310054 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) MF-3 7 7 441,43324 454,78369205310081 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 Burslu) MF-3 7 7 411,16188 432,53357205310124 Hemşirelik (Tam Burslu) MF-3 10 10 393,96322 420,89048205310169 Hemşirelik (%75 Burslu) MF-3 5 5 307,85777 374,78357205310133 Hemşirelik (%50 Burslu) MF-3 50 50 266,18397 313,91125205310178 Hemşirelik (%25 Burslu) MF-3 35 35 241,66030 259,28168205310018 Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 48 48 427,69338 505,13358205310027 Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 6 6 537,36091 548,60712205310151 Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 6 6 527,70216 535,85245

206710029 Öğretmenlik Programları (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 9 9 394,95251 423,33987Eğitim Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

Ziraat Fakültesi

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

Sağlık Bilimleri Fakültesi

TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ

236 / 292

Page 237: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan206710092 Öğretmenlik Programları (İngilizce) (%75 Burslu) TM-2 10 10 361,24476 393,32658206710065 Öğretmenlik Programları (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 46 46 308,27518 358,03549206710108 Öğretmenlik Programları (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 25 25 238,91430 305,09188

206710038 İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (Tam Burslu) TM-2 9 9 387,37204 404,41305206710117 İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%75 Burslu) TM-2 10 10 344,53294 378,85319206710074 İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%50 Burslu) TM-2 51 51 289,01230 343,92996206710126 İktisadi ve İdari Bilimler Programları (İngilizce) (%25 Burslu) TM-2 20 20 234,39226 288,01801

206710011 Mimarlık (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 437,61630 454,46658206710135 Mimarlık (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 4 4 424,86798 427,68198206710047 Mimarlık (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 16 16 380,84737 422,05133206710144 Mimarlık (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 16 16 355,22019 380,66529206710056 Mühendislik Programları (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 15 15 423,09737 475,80816206710153 Mühendislik Programları (İngilizce) (%75 Burslu) MF-4 10 10 405,08307 420,84120206710083 Mühendislik Programları (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 90 90 340,65954 417,68812206710162 Mühendislik Programları (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 35 35 311,57305 340,59924

205410486 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Tam Burslu) DİL-1 5 5 466,38982 484,49494205410732 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%75 Burslu) DİL-1 15 15 398,57235 449,58518205410495 İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 Burslu) DİL-1 10 10 356,17888 397,76462205410017 Matematik (Tam Burslu) MF-1 5 5 374,09154 472,66605205410741 Matematik (%75 Burslu) MF-1 5 5 333,20575 362,72178205410971 Psikoloji (Ücretli) TM-3 10 10 352,92709 372,04499205410989 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 5 5 474,80444 505,21626205411042 Psikoloji (%75 Burslu) TM-3 5 5 421,02110 448,76969205410998 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 10 10 400,61529 415,33318205411006 Psikoloji (%25 Burslu) TM-3 10 10 378,34960 398,17588205410026 Tarih (Tam Burslu) TS-2 5 5 449,38453 511,78814205410759 Tarih (%75 Burslu) TS-2 5 5 384,09868 436,65567205410468 Tarih (%50 Burslu) TS-2 5 5 334,24158 350,56941205410035 Türk Dili ve Edebiyatı (Tam Burslu) TS-2 5 5 480,12133 518,77474205410768 Türk Dili ve Edebiyatı (%75 Burslu) TS-2 5 5 372,64350 475,09049205410477 Türk Dili ve Edebiyatı (%50 Burslu) TS-2 5 5 336,61245 364,40976

205411051 Endüstri Ürünleri Tasarımı (Ücretli) MF-4 5 1 290,17056 290,17056205410926 Endüstri Ürünleri Tasarımı (Tam Burslu) MF-4 3 3 427,28429 434,38508205410935 Endüstri Ürünleri Tasarımı (%75 Burslu) MF-4 2 2 416,16363 416,38031205410944 Endüstri Ürünleri Tasarımı (%50 Burslu) MF-4 10 10 358,02002 409,55614205410953 Endüstri Ürünleri Tasarımı (%25 Burslu) MF-4 10 10 268,35167 337,61323

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)Fen-Edebiyat Fakültesi

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

237 / 292

Page 238: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan205410962 Görsel İletişim Tasarımı (Ücretli) TS-1 9 9 244,07992 398,27621205410892 Görsel İletişim Tasarımı (Tam Burslu) TS-1 3 3 429,87703 461,63201205410908 Görsel İletişim Tasarımı (%50 Burslu) TS-1 8 8 338,42505 418,65813205410917 Görsel İletişim Tasarımı (%25 Burslu) TS-1 10 10 291,06863 315,55366205410698 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) TM-1 25 25 260,59437 319,41064205410705 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Tam Burslu) TM-1 5 5 413,31845 415,79737205410714 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 Burslu) TM-1 10 10 350,47262 369,71569205410723 İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%25 Burslu) TM-1 10 10 324,02710 345,35197205410502 Mimarlık (Ücretli) MF-4 25 25 376,56616 409,13798205410432 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 5 5 462,55379 473,33408205410441 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 5 5 439,98814 451,61985205410556 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 10 10 413,24178 432,31214205410265 Hukuk Fakültesi (Ücretli) TM-2 40 40 384,88620 400,79667205410283 Hukuk Fakültesi (Tam Burslu) TM-2 10 10 513,52886 553,96870205410362 Hukuk Fakültesi (%50 Burslu) TM-2 10 10 443,34043 511,13853205410565 Hukuk Fakültesi (%25 Burslu) TM-2 20 20 403,90743 435,86557

205410044 İktisat (Ücretli) TM-1 5 5 242,71036 249,58597205410053 İktisat (Tam Burslu) TM-1 10 10 452,99095 531,69281205410777 İktisat (%75 Burslu) TM-1 5 5 398,18775 447,00305205410292 İktisat (%50 Burslu) TM-1 25 25 326,25221 384,11744205410574 İktisat (%25 Burslu) TM-1 30 30 250,03601 316,47862205410062 İşletme (Ücretli) TM-1 10 10 255,30890 283,80699205410071 İşletme (Tam Burslu) TM-1 10 10 464,06154 508,11264205410786 İşletme (%75 Burslu) TM-1 10 10 390,13846 416,37037205410308 İşletme (%50 Burslu) TM-1 20 20 348,96683 388,98206205410583 İşletme (%25 Burslu) TM-1 25 25 284,63581 325,47923205410653 Siyaset Bilimi (Ücretli) TM-2 5 5 240,38625 267,54495205410662 Siyaset Bilimi (Tam Burslu) TM-2 4 4 409,92820 412,86886205410795 Siyaset Bilimi (%75 Burslu) TM-2 6 6 381,18953 389,67094205410671 Siyaset Bilimi (%50 Burslu) TM-2 15 15 321,64217 358,92527205410689 Siyaset Bilimi (%25 Burslu) TM-2 10 10 250,10018 301,92217205410371 Uluslararası Girişimcilik (Ücretli) TM-1 5 5 231,24053 252,12478205410389 Uluslararası Girişimcilik (Tam Burslu) TM-1 4 4 419,36494 432,42911205410802 Uluslararası Girişimcilik (%75 Burslu) TM-1 6 6 393,37972 414,21198205410398 Uluslararası Girişimcilik (%50 Burslu) TM-1 15 15 321,10741 375,03540205410811 Uluslararası Girişimcilik (%25 Burslu) TM-1 10 10 257,87917 305,09921205410089 Uluslararası İlişkiler (Ücretli) TM-2 5 5 249,77982 264,27145205410098 Uluslararası İlişkiler (Tam Burslu) TM-2 8 8 415,15154 511,29109205410829 Uluslararası İlişkiler (%75 Burslu) TM-2 8 8 387,05509 399,04360205410317 Uluslararası İlişkiler (%50 Burslu) TM-2 29 29 331,53009 383,38007

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

238 / 292

Page 239: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan205410592 Uluslararası İlişkiler (%25 Burslu) TM-2 30 30 265,33430 322,09399

205410105 Bilgisayar Mühendisliği (Ücretli) MF-4 15 15 330,96711 348,16444205410114 Bilgisayar Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 15 15 478,16346 500,23309205410838 Bilgisayar Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 5 5 449,81211 457,62440205410326 Bilgisayar Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 20 416,00466 443,70791205410617 Bilgisayar Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 25 25 348,44191 378,28861205410405 Biyomedikal Mühendisliği (Ücretli) MF-4 5 5 272,44923 302,43459205410414 Biyomedikal Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 444,97090 471,78427205410847 Biyomedikal Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 5 5 428,47179 441,75005205410423 Biyomedikal Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 10 396,63328 426,20381205410608 Biyomedikal Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 15 15 281,12232 350,90551205410123 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Ücretli) MF-4 10 10 360,59491 382,52910205410132 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 15 15 500,18591 533,29909205410856 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 5 5 469,38184 483,10043205410335 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 15 15 434,98181 448,16984205410626 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 35 35 382,75533 432,57295205410141 Endüstri Mühendisliği (Ücretli) MF-4 10 10 355,71525 366,85169205410159 Endüstri Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 10 475,10857 495,89041205410865 Endüstri Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 5 5 460,40670 468,51186205410344 Endüstri Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 20 20 421,85499 459,55177205410635 Endüstri Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 35 35 367,98081 417,15141205410168 Makine Mühendisliği (Ücretli) MF-4 10 10 349,13906 361,23984205410177 Makine Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 10 10 475,56049 490,99969205410874 Makine Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 5 5 456,26836 467,61854205410353 Makine Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 25 25 420,81450 448,09099205410644 Makine Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 30 30 361,29322 414,93628205410511 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Ücretli) MF-4 5 5 251,30835 290,95506205410529 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 438,58448 464,03096205410883 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%75 Burslu) MF-4 10 10 406,46870 431,82211205410538 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 10 10 353,63980 398,69121205410547 Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 10 10 301,47791 339,20885205411033 Tıp Fakültesi (Ücretli) MF-3 20 20 445,16222 475,67436205411015 Tıp Fakültesi (Tam Burslu) MF-3 10 10 523,84995 539,96751205411024 Tıp Fakültesi (%50 Burslu) MF-3 10 10 478,31213 518,94890

205510528 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (Tam Burslu) MF-4 2 2 247,86589 256,09735205510537 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (%50 Burslu) MF-4 2 2 217,90812 247,49048205510546 Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi (%25 Burslu) MF-4 16205510555 Mimarlık (Ücretli) MF-4 30 30 223,79069 273,23001

Mühendislik Fakültesi

TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)Güzel Sanatlar Fakültesi

239 / 292

Page 240: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan205510564 Mimarlık (Tam Burslu) MF-4 6 6 377,35414 391,83153205510573 Mimarlık (%50 Burslu) MF-4 12 12 321,22002 362,33379205510582 Mimarlık (%25 Burslu) MF-4 12 12 289,45612 319,88440205510661 Şehir ve Bölge Planlama (Ücretli) MF-4 24205510679 Şehir ve Bölge Planlama (Tam Burslu) MF-4 3 3 265,16335 321,26881205510688 Şehir ve Bölge Planlama (%50 Burslu) MF-4 3 1 233,10137 233,10137

205510104 İktisat (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 281,76314 329,75089205510167 İktisat (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 18 1 217,85509 217,85509205510113 İktisat (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 8205510264 İşletme (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 278,91471 308,36531205510273 İşletme (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 14 5 201,09438 228,14112205510282 İşletme (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 12205510634 Psikoloji (Ücretli) TM-3 48 48 252,13508 352,04472205510643 Psikoloji (Tam Burslu) TM-3 6 6 395,24563 397,86073205510652 Psikoloji (%50 Burslu) TM-3 6 6 372,00203 394,87612205510291 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Ücretli) TM-1 16205510307 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (Tam Burslu) TM-1 4 4 289,41452 317,87589205510325 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%50 Burslu) TM-1 8 8 238,67011 267,40895205510316 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (İngilizce) (%25 Burslu) TM-1 12 4 212,57861 232,67602

205510494 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 330,82544 347,60086205510501 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 12 12 223,79248 291,82059205510519 Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 24205510043 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 319,11483 331,99487205510185 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 12 12 224,89229 285,63926205510131 Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 24 2 218,82727 222,55100205510052 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Tam Burslu) MF-4 4 4 313,75818 326,66813205510194 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 Burslu) MF-4 8 8 235,92159 291,09349205510149 Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%25 Burslu) MF-4 18 2 213,33498 215,12252205510591 İnşaat Mühendisliği (Ücretli) MF-4 13 5 211,92230 247,46488205510607 İnşaat Mühendisliği (Tam Burslu) MF-4 5 5 343,35299 416,93145205510616 İnşaat Mühendisliği (%50 Burslu) MF-4 12 12 272,27093 302,88528205510625 İnşaat Mühendisliği (%25 Burslu) MF-4 20 20 227,07262 265,95064

205510697 Sağlık Kurumları Yönetimi (Tam Burslu) YGS-6 4 4 318,82307 369,71856205510704 Sağlık Kurumları Yönetimi (%50 Burslu) YGS-6 14 14 255,48938 282,31943205510713 Sağlık Kurumları Yönetimi (%25 Burslu) YGS-6 12 12 220,91329 249,68271

109410669 Eczacılık Fakültesi MF-3 41 41 416,02944 493,63504 407,94256 407,94256

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)

Eğitim Fakültesi

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Mühendislik Fakültesi

240 / 292

Page 241: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan109410015 Almanca Öğretmenliği DİL-1 57 57 275,31303 337,76409109410493 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 57 57 284,18950 381,63326 269,12868 276,40137109410024 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 57 57 242,43897 290,06736109410696 İlköğretim Matematik Öğretmenliği MF-1 41 41 335,09980 410,26787 250,26533 250,26533109410033 İngilizce Öğretmenliği DİL-1 88 88 383,17231 474,33605109410042 Okul Öncesi Öğretmenliği YGS-5 62 62 367,56509 420,94253 348,43194 349,41304109430213 Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) YGS-5 62 62 359,82879 392,71172 338,70029 341,31007109410721 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık TM-3 41 41 393,12097 417,21324 390,73975 390,73975109410051 Sınıf Öğretmenliği TM-2 108 108 315,38443 355,01247 277,40562 293,09246109410069 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği TS-1 62 62 354,42538 397,34008 277,74903 310,46427109410475 Türkçe Öğretmenliği TS-2 41 41 392,38005 438,08308 350,80313 350,80313109410527 Zihin Engelliler Öğretmenliği YGS-4 62 62 391,06073 430,41447 384,52157 387,51933

109410078 Arkeoloji TM-3 62 62 236,62436 311,97042109410254 Arnavut Dili ve Edebiyatı DİL-2 21 21 199,67912 248,64801109410263 Boşnak Dili ve Edebiyatı DİL-2 21 21 217,46202 253,60779109410306 Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı DİL-2 31 31 240,77868 306,13292109410272 Mütercim-Tercümanlık (Almanca) DİL-1 36 36 283,78491 430,38328 231,90263 231,90263109410281 Mütercim-Tercümanlık (Bulgarca) DİL-2 31 31 229,99101 295,80532109410299 Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) DİL-1 36 36 387,46344 467,62770109410121 Sanat Tarihi TS-2 57 57 291,28360 350,53778109410139 Tarih TS-2 77 77 317,21546 390,80229 232,70112 232,70112109430046 Tarih (İÖ) TS-2 77 77 303,81317 330,27329 258,88669 258,88669109410148 Türk Dili ve Edebiyatı TS-2 88 88 343,96624 404,40668 261,40786 261,40786109430055 Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) TS-2 88 88 330,18629 359,48325

109410087 Biyoloji MF-2 21 8 217,76771 294,34133109410739 Biyoloji MF-2 11 6 206,82124 269,35710109410096 Fizik MF-2 11 1 201,95211 201,95211109410103 Kimya MF-2 31 9 205,14275 254,11527109410748 Kimya MF-2 11 8 215,93510 239,56608109410112 Matematik MF-1 52 52 227,52459 270,95047

109410536 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri TM-1 62 62 259,65148 314,34651109430179 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) TM-1 62 62 248,10277 259,64877109410518 Ekonometri TM-1 72 72 244,79889 278,02259109430152 Ekonometri (İÖ) TM-1 72 72 234,02817 250,17589109410157 İktisat TM-1 88 88 258,50860 324,81428109430125 İktisat (İÖ) TM-1 88 88 242,86844 268,66276109410166 İşletme TM-1 82 82 254,17688 289,28530109430064 İşletme (İÖ) TM-1 82 82 240,47567 263,21960

Edebiyat Fakültesi

Fen Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

241 / 292

Page 242: 2014 ÖSYS TABLO4 EnKucukEnBuyukPuanlar23072014

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci AlanYükseköğretim Lisans Programları

ProgramKodu

Program AdıPuanTürü

KontenjanYerleşen

Aday SayısıEn Küçük

PuanEn Büyük

PuanOBK En Küçük

PuanOBK En Büyük

Puan109410175 Kamu Yönetimi TM-2 72 72 291,14331 332,91109 251,94696 251,94696109430073 Kamu Yönetimi (İÖ) TM-2 72 72 269,82580 294,56550109410509 Maliye TM-1 62 62 281,40044 317,50293 259,16509 259,16509109430143 Maliye (İÖ) TM-1 62 62 260,30539 279,59246109410184 Uluslararası İlişkiler TM-2 72 72 288,60489 326,73032109430161 Uluslararası İlişkiler (İÖ) TM-2 72 72 270,56985 305,03031

109410678 İlahiyat YGS-4 62 62 356,52751 400,74532 319,00848 331,63933

109410218 Mimarlık MF-4 85 85 391,48729 415,04721 342,67063 373,04301109410633 Peyzaj Mimarlığı MF-4 36 36 231,20712 269,05512109410757 Peyzaj Mimarlığı (KKTC Uyruklu) MF-4 1

109410193 Bilgisayar Mühendisliği MF-4 88 88 303,76287 362,90519 241,86545 262,59533109410651 Elektrik-Elektronik Mühendisliği MF-4 41 41 323,85573 375,41127 258,01804 258,01804109410484 Gıda Mühendisliği MF-4 47 47 271,60806 306,18207109410766 Gıda Mühendisliği (KKTC Uyruklu) MF-4 1 1 263,79757 263,79757109410209 Makine Mühendisliği MF-4 93 93 295,40382 404,88549 236,77478 236,77478109430082 Makine Mühendisliği (İÖ) MF-4 93 93 272,69763 312,90595

109410572 Beslenme ve Diyetetik MF-3 41 41 413,19384 422,26081 402,80262 402,80262109410554 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon MF-3 72 72 426,77528 450,94738 411,07712 415,20150109410563 Hemşirelik MF-3 129 129 304,88312 371,51839 268,95930 282,10008109410703 Sağlık Yönetimi TM-1 52 52 314,31012 351,22660 253,17025 306,001531094