Click here to load reader

2014 7-8. · PDF file 2015-03-26 · A finn oktatás sokkal gyakorlatiasabb, mint a magyar. A nyelvoktatás csak egy-harmad részben nyelvtan-szókincs, egyhar-1 Nemes László Norbert

 • View
  2

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2014 7-8. · PDF file 2015-03-26 · A finn oktatás sokkal gyakorlatiasabb,...

 • 2014 / 7-8.

  Hallássérültek idegennyelv-tanulásáról

  A duális szakképzés hazai múltjáról

  Szocializációs problémák a cigány közösségekben

  Angol nyelvleckék Angliából

  Vita tankönyvekről és tantárgyakról

  A 75 éves Kozma Tamást köszöntő két tanulmánykötetről

 • A címlapon egy finn kislány látható, aki egy Suzuki Voice-módszerrel dolgozó ze- nepedagógus gyermekcsoportjának tagja Helsinkiben, a kép a csoport magyarorszá- gi, iszkaszentgyörgyi bemutatóján készült. Lapszámunk képsorozata is ennek a látoga- tásnak a jeleneteit idézi fel. A látogatásról a Pedagógiai jelenetek rovatban olvasható a beszámoló, Tóth Teréztől.

  A finn csoport iszkaszentgyörgyi ven- déglátója az Amadé-Bajzáth-Pappenheim kastély egyik szárnyát bérlő Ari Kupsus, vele beszélget Tóth Teréz a Látószög rova- tunkban.

  (A szerk.)

  (A fényképfelvételeket Tóth Teréz és Takács Géza készítette.)

  A képekről

  A helyszín, az iszkaszentgyörgyi kastély hátsó frontja, a múlt.

  A kastély a jelen perspektívájából. A bal oldali szárny az iskola, a jobb oldali (valójában középső) szárnyban van Ari Kupsus gyűjteménye, galériája, koncertterme.

 • 2014 / 7-8.

  MAGYAR PEDAGÓGIAI TÁRSASÁG

 • 2 2014 / 7-8

  EGY FINN ÜZLET- EMBER, EGY FINN ISKOLA ÉS EGY MAGYAR K ASTÉLY TALÁLKOZÁSA ISZ- K ASZENTGYÖRGYÖN Ari Kupsussal beszél- getett Tóth Teréz

  KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT – PIN IEL K ATALIN – CSIZÉR K ATA Célok, sikerek és kihívások a siketek és súlyosan nagyothallók idegennyelv-tanulásában

  SÉLLEI BEATRIX A változás mint lehetőség

  TARTALOM

  LÁTÓSZÖG TANuLMÁNYOK

  A képekről (A szerk.)

  VÖRÖS K ATALIN A duális szakképzés múltja Magyarországon – Jegyzet az átalakuló szakképzéshez

  MENYHÉRT ILDIKÓ A viselkedés és az érzelmek közösségi szabályozása a cigányság körében

  BOGDÁN PÉTER Ajándék Angliából (nem csak) angoltanároknak!

  Vita a matematikaoktatás problémáiról egyetemi és középiskolai nézőpontból SZMERK A GERGELY Az igazság odaát van

  TRENCSÉNYI BORBÁLA Egy magyartanár elemzése a 9. osztályos kísérleti történelem tankönyv két fejezetéről

  SÜMEGI IST VÁN Etikatanítás – mi végre?

  műhely

  ÉRTELMEZÉSEK, VITÁK

  5 11

  27

  38

  44

  51

  TÓTH TERÉZ Látogatás Iszkaszentgyörgyre, az Amadé-Bajzáth-Pappenheim- kastélyba

  MARKOVITS JuDIT Útravaló

  PEDAGÓGIAI JELENETEK

  87

  97

  66

  73

  79

 • Határtalan oktatáskutatás – Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére. Szerkesztette: Ceglédi Tímea, Gál Attila és Nagy Zoltán (Polónyi István)

  Tamás Kozma Festschrift – Hungarian Educational Research Journal 2014/1. (Fehérvári Anikó)

  Fogom a kezét, és együtt emelkedünk – Tanulmányok és interjúk a roma integrációról – szerkesztette: Gereben Ferenc és Lukács Ágnes (Németh Zsuzsa)

  Szecskó Károly: Chikán Zoltánné Tudós tanárok –Tanár tudósok sorozat. Sorozatszerkesztő: Jáki László (Sz. Tóth Gyula)

  LAPSZEMLE Válogatás angol nyelvű online pedagógiai folyóiratok tanulmányaiból 2. (Bozsik Viola)

  Bemutatkozott a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke (Takács Géza) – ÚPSZ lapbemutató volt a Kazinczy utcában (Bozsik Viola) – Kokas Klára művészetpedagógiai programja Budafokon (Tóth Teréz)

  Szerkesztői jegyzet

  KERTÉSZ IMRE- IDÉZET a „Tanító úr” szabadságáról

  SZEMLE

  ABSTRACTS

  KITEKINTÉS

  NAPLÓ

  Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet folyóirata Szakmai közreműködő: Magyar Pedagógiai Társaság

  Szerkesztőbizottság HALÁSZ GÁBOR | elnök GLOVICZKI ZOLTÁN | HORVÁTH ZSuZSANNA | KÁLLAI MÁRIA | MÉSZÁROS GYÖRGY | NYÍRI KRISTÓF | TuRI KATALIN | VASS VILMOS

  Főszerkesztő TAKÁCS GÉZA

  Szerkesztő BOZSIK VIOLA

  Olvasószerkesztők DOBOS ZSuZSANNA | GYIMESNÉ SZEKERES ÁGNES | JuHÁSZ ZSuZSANNA

  Lapterv SALT COMMuNICATIONS KFT.

  Tördelő PATTANTYuS GERGELY

  Megrendelés: HORVÁTH MÁTÉ E-mail: [email protected]

  Szerkesztőség: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Kiadói és Kommunikációs Központ Igazgató: Pálfi Erika

  1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. IV. em. 411. Mobil: +36 30 789 1807 E-mail: [email protected] Internet: ofi.hu/upsz

  Felelős kiadó: Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója: Kaposi József

  Megjelenik kéthavonta. Előfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. Hírlap Igazgatóság, Hírlap Értékesítési Osztály. Előfizethető a postahivatalokban, illetve megrendelhető a szerkesztőség címén. Előfizetési díj egy évre 3600 Ft, egy lapszám ára: 600 Ft. Nyomdai előkészítés, nyomda: WOW Stúdió Kft. (1138 Budapest, Népfürdő u. 3/B.) Terjedelem: 9 ív Készült: 750 példányban ISSN 1215-1807 (nyomtatott) ISSN 1788-2400 (online) INDEX 25701

  114

  121

  K ÁKONYI LuCIA Érettségi vizsgák a 21. század elején

  104

  136

  127

  131

  142

  144

  B4

  140

 • 4 2014 / 7-8

  BOGDÁN PÉTER tanár | Budaörsi Tanoda

  doktorjelölt | ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar | Neveléstudományi

  Doktori Iskola

  BOZSIK VIOLA szerkesztő | Új Pedagógiai Szemle | Budapest

  CSIZÉR KATA egyetemi adjunktus | ELTE | Bölcsészettudo- mányi Kar | Angol Alkalmazott Nyelvészeti

  Tanszék

  FEHÉRVÁRI ANIKÓ PHD. tudományos főmunkatárs, központigazgató |

  Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet | Kutatási, Elemzési és Értékelési Központ

  KÁKONYI LuCIA a TÁMOP 3.1.1. 5. alprojektjének témave- zetője | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

  KONTRÁNÉ HEGYBÍRÓ EDIT egyetemi docens | ELTE | Bölcsészettudo-

  mányi Kar | Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

  MARKOVITS JuDIT szakpedagógus, tanár | Budapest

  MENYHÉRT ILDIKÓ tanítónő | Tiszabő

  NÉMETH ZSuZSA szociálpedagógus, szociálpolitikus |

  Egri Karitász Központ

  PINIEL KATALIN egyetemi adjunktus | ELTE | Bölcsészettu-

  dományi Kar | Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

  POLÓNYI ISTVÁN egyetemi tanár | Debreceni Egyetem

  Bölcsészettudományi Kar | Neveléstudományok Intézete

  SÉLLEI BEATRIX egyetemi tanársegéd | Budapesti

  Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Ergonómia és Pszichológia Tanszék

  SÜMEGI ISTVÁN habilitált egyetemi docens | Nyugat-magyar- országi Egyetem | Bölcsészettudományi Kar |

  Esztétika és Filozófia Tanszék

  SZMERKA GERGELY matematika – magyar nyelv és irodalom szakos tanár | Békásmegyeri Veres Péter

  Gimnázium

  DR. SZ. TÓTH GYuLA ny. kutató-fejlesztő tanár | Budapest

  TAKÁCS GÉZA főszerkesztő | Új Pedagógiai Szemle | Budapest

  TÓTH TERÉZ tanár | Budapest

  TRENCSÉNYI BORBÁLA ny. tanár | Budapest

  VÖRÖS KATALIN egyetemi tanársegéd, doktorandusz |

  Pécsi Tudományegyetem | Bölcsészettudo- mányi Kar | Neveléstudományi Intézet

  SZÁMUNK SZERZŐI:

 • Ari Kupsus Magyarországon élő finn üzletember, galériatulajdonos és mecénás. A világ szá- mos nagyvárosában élt, Helsinkitől Szentpéterváron át Kuala Lumpurig, míg egy év varsói tartózkodás után Budapestre érkezett. Ennek idestova 14 éve. Letelepedett a VIII. kerületi Palotanegyedben, itteni galériájában kortárs magyar festők és szobrászok munkái láthatók. Lakásában szalont nyitott, koncerteket rendez, amelyek bevételét teljes egészében a Liszt Ferenc Zeneakadémia és a Képzőművészeti Egyetem diákjainak támogatására fordítják. Beszélge- tésünk indítékául iszkaszentgyörgyi tevékenysége szolgált: a finnországi Oulu régió Kempele Szakközépiskolájának kertészeti osztályával közösen, ez év májusában indítottak el egy pilot projektet a kastély körüli francia barokk kert és angolpark rendbetételére. A finn tanulók nem- zetközi tapasztalatra tesznek szert a szakmájukban, de tevékenységük egyúttal a helyi közösség gazdagodását is szolgálja. Az interjút Ari Kupsus angolul adta, bár tisztán és folyékonyan beszél magyarul is. Finn szemmel, a finn oktatási rendszerben szerzett iskolázottsággal és nemzetközi tapasztalatokkal tekint hazánkra, ránk, magyarokra és közösségeinkre. Érzelmeire, intuíciójára hallgatva, de tudatosan választotta második hazájának Magyarországot.

  EPER ÉS KÉKÁFONYA

  Finnországban van egy szólás: a hazánk eper, a többi ország kékáfonya. Az eper gyönyörű, piros, zamatos és édes, a kékáfo- nya sötét és egy kicsit kesernyés. Én meg azt mondom, mindegy, hol élsz, a válasz- tott országodban és a saját szülőhazádban is bőven található eper és kékáfonya. Nyi- tott szemmel és füllel kell járnunk az em- berek között, s beszélni a nyelvüket, még ha alapszinten is, ha észre akarjuk venni a zamatosat és a kesernyést egyaránt.

  PEST

  Budapest a szépségével az első pillanatban ámulatba ejtett. 1999-ben érkeztem ide pár napra. Emlékszem a Keleti-pályaudvar klasszicista homlokzatára, hatalmas abla- kaira, az épület lenyű

Search related