of 88 /88
2012/13 K U H I N J E

2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

2012/13K U H I N J E

Page 2: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

PALETA ZNAČAJEVPALETA OSOBNOSTI

NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJINAJVEĆI IZBOR KUHINJSKOGA POKUĆSTVA U SLOVENIJI

Združujemo dvoje znanj in dvoje izkušenj. Priznani blagovni znamki Gorenje in Marles v skupni paleti ponujata prav vse, kar si lahko zaželite. V največjem izboru kuhinj boste zagotovo našli

stil, ki se do popolnosti prilega vašemu značaju, naj bo to Modern, Classic ali Rustic.

Objedinjujemo dva znanja i dvije vrste iskustva. Poznate robne marke Gorenje i Marles u zajedničkoj paleti nude upravo sve što možete poželjeti. U najvećem izboru kuhinja zasigurno

ćete pronaći stil koji se u potpunosti slaže s vašom osobnosti, pa bilo to Modern, Classic ili Rustic.

Page 3: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

03KUHINJE

5 LET GARANCIJE ZA VOdILA IN SPONE BLUM.

5 GOdINA JAMSTVA NA VOdILICE I OKOVE VRATA BLUM.

Visokokakovostna vodila predalov in spone proizvajalca BLUM zagotavljajo lažje, enostavnejše ter neslišno odpiranje in zapiranje elementov.

Visokokvalitetne vodilice ladica i okovi vrata proizvođača BLUM osiguravaju lakše i jednostavnije te nečujno otvaranje i zatvaranje

elemenata.

FUNKCIONALNOST SE PRILAGAJA žELJAM.

FUNKCIONALNOST SE SLAžE SA žELJAMA.

Več kot 500 različnih standardnih elementov dopolnjuje vsak prostor posebej. Samosvoj značaj kuhinji dajejo predelave po merah

uporabnika ter zunanji in notranji detajli.

Više od 500 različitih standardnih elemenata upotpunjuje svaki prostor posebno. Posebnu osobnost kuhinji daju prerade po mjerama korisnika te

vanjski i unutarnji detalji..

ESTETIKA POMENI UPORABNO LEPOTO.

ESTETIKA ZNAČI UPOTREBLJIVU LJEPOTU.

Oblika in funkcija z roko v roki gradita skladno celoto, ki jo stilsko dopolnjujejo še najsodobnejše linije vgradnih aparatov Gorenje.

Oblik i funkcija s rukom u ruci grade skladnu cjelinu koje stilski upotpunjuju i najsuvremenije linije ugradbenih aparata Gorenje.

NARAVNOST PRIHAJA IZ VRHUNSKIH MATERIALOV.

PRIROdNOST POTJEČE Od VRHUNSKIH MATERIJALA.

Najzahtevnejši tehnološki postopki izdelave kuhinj iz masivnega lesa infurnirja ohranjajo najvišjo kakovost kuhinjskega pohištva.

Najzahtjevniji tehnološki postupci izrade kuhinja od masivnoga drva i furnira očuvat će najvišu kakvoću kuhinjskoga pokućstva.

PESTROST OdPIRA BREZMEJNO IZBIRO.

ŠAROLIKOST OTVARA BEZGRANIČNI IZBOR.

Kar 19 različnih modelov kuhinj v 308 različnih barvah in površinskih obdelavah sestavlja popolno paleto različnih značajev.

Čak 19 različitih modela kuhinja u 308 različitih boja i površinskih obrada čini savršenu paletu različitih osobnosti.

Page 4: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KAZALO

KUHINJE MOdERN

Alea ................... 8

Brilliance ......... 14

delta ................ 16

Fantasia ......... 24

Fortuna .......... 26

Isa .................... 30

Kira .................. 32

Libra ............... 34

Nella ................ 38

Nola ................ 40

Rea .................. 44

Selena ..............48

Sibila ............... 52

Sigma ............. 54

06

Page 5: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

05SAdRžAJ

KUHINJE CLASSIC

Lira .................. 60

Mina ................ 62

Vita ................. 64

Aida ................ 70

Omina ............ 74

KUHINJE RUSTIC58 68

Page 6: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

ALEA

BRILLIANCE

dELTA

FANTASIA

FORTUNA

ISA

KIRA

LIBRA

NELLA

NOLA

REA

SELENA

SIBILA

SIGMA

Page 7: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

07MOdERN

KUHINJE MOdERN.ZA ZNAČAJE, KI PRISEGAJO NA MOdERNO ZA OSOBNOSTI KOJE VOLE MOdERNO

Samosvoje. Barvito. Mladostno. Ni le prostor. Modern kuhinja je ogledalo osebnosti.

Občutiti drznost in videti v barvah pomeni živeti.

Neobično posebno. Šaroliko. Mladalački.Nije samo prostor. Kuhinja je zrcalo osobnosti.

Osjetiti smjelost i vidjeti u bojama znači živjeti.

Page 8: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

ALEA

ZEBRANO SIJAJ / MAGNOLIJA SIJAJSodobnost bivanja ruši meje in odpira prostor razno-likim doživetjem. Čudovit rezultat je združitev kuhi-nje z jedilnico in dnevno sobo, ki predstavlja osrednji prostor družinskega življenja.

ZEBRANO SJAJ / MAGNOLIJA SJAJSuvremeni način života ruši granice i otvara prostor raznolikim doživljajima. Prekrasan rezultat daje obje-dinjenje kuhinje s blagovaonicom i dnevnom sobom koji predstavljaju središnji prostor obiteljskoga života.

Page 9: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

9MOdERN

Page 10: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

ALEA

OREH WENGE SIJAJ / BELA SIJAJKombinacija samosvoje lepote - visokosijajne struk-ture orehovega lesa, svežine čiste beline in elegance kovinskih ročajev.

ORAH WENGE SJAJ / BIJELA SJAJKombinacija neobično posebne ljepote – visokosjaj-ne strukture orahova drva, svježine čiste bjeline i ele-gancije metalnih ručki.

Page 11: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

11MOdERN

Page 12: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

ALEA

BELA SIJAJ / BORdO SIJAJSodobno razkošje pričara sijoča belina pohištva, obogatena z utrinki rdeče. Zapeljivost je njen adut, ki očara vsakogar.

BIJELA SJAJ / BORdO SJAJSuvremena raskošnost dočarava sjajna bjelina po-kućstva, obogaćena detaljima crvene. Zavodljivost je njezin adut koji očarava svakoga.

Page 13: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

13MOdERN

Page 14: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

BRILLIANCE

ZELENA VISOKI SIJAJ / ČRNA VISOKI SIJAJMogočnost sijajnih odtenkov vrat iz PARAPANA® v sedemnajstih različicah. Lepota, ki zadovolji visoka pričakovanja in želje po individualnosti.

ZELENA VISOKI SJAJ / CRNA VISOKI SJAJVeličanstvenost sjajnih nijansi vrata PARAPANA® u sedamnaest inačica. Ljepota koja zadovoljava visoka očekivanja i želje za individualnošću.

Page 15: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

15MOdERN

PARAPAN® je zaščiteno ime za visokokakovostno umetno maso – akril. Vrata so v celoti iz omenjenega materiala.

PARAPAN® je zaštitno ime za visokokvalitetnu umje-tnu masu - akril. Vrata su u cijelosti iz spomenutog materijala.

Page 16: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

dELTA

SMREKA ČESANA GRAFITBela stekla sijejo iz svojevrstno obdelane grafitne si-vine kuhinjskih vrat iz smrekovega lesa. Kontrast, ki se zliva v usklajeno celoto.

SMREKA ČEŠLJANA GRAFITBijela se stakla sjaje od svojevrsno obrađene grafitne sivoće kuhinjskih vrata od drva smreke. Kontrast koji se slijeva u usklađenu cjelinu.

Page 17: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

17MOdERN

Page 18: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

dELTA

JABOLČNO ZELENA SIJAJ / ČRNA SIJAJZaobljene zaključne stranice pohištva skupaj z zani-mivo oblikovanimi ročaji poudarjajo novo linijo zape-ljivih oblik, značilnih za kuhinjske aparate Ora-Ito.

JABUČNOZELENA SJAJ / CRNA SJAJZaobljene završne strane pokućstva zajedno sa za-nimljivo oblikovanim ručkama naglašavaju novu liniju zavodljivih oblika, karakterističnih za kuhinjske apa-rate Ora-Ito.

Page 19: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

19MOdERN

Page 20: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

dELTA

BELA SIJAJdrznost sodobnega načina življenja, ki svetleče povr-šine igrive bele in elegantne črne barve spreminja v odseve najlepših trenutkov bivanja.

BIJELA SJAJSmjelost suvremena načina života koja svjetleće po-vršine igrive bijele i elegantne crne boje mijenja u od-sjaje najljepših trenutaka života.

Page 21: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

21MOdERN

Page 22: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

dELTA

ZEBRANO TEMENJasne linije eksotičnega lesa začrtajo prostrane meje sodobnega oblikovanja. Usklajeni ročaji na pohištvu in gospodinjskih aparatih izražajo smisel za najvišja merila estetike.

ZEBRANO TAMANJasne linije egzotičnoga drva zacrtavaju prostrane granice suvremena oblikovanja. Usklađene ručke na pokućstvu i kućanskim aparatima izražavaju smisao za najviša mjerila estetike.

Page 23: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

23MOdERN

Page 24: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

FANTASIA

BELA SIJAJ / KARBON SIJAJZapeljiva kuhinja odličnosti, kjer vlada večna kombi-nacija privlačnosti - sijajna belina obogatena z ele-menti prestižne črne barve.

BIJELA SJAJ / KARBON SJAJZavodljiva kuhinja odličnosti, gdje vlada vječna kom-binacija privlačnosti – sjajna bjelina obogaćena ele-mentima prestižne crne boje.

Page 25: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

25MOdERN

Page 26: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

FORTUNA

BELA SIJAJLepota za visoka pričakovanja ustreza lastni želji po individualnosti. Vsaka izbira iz palete šestnajstih barv v mat ali sijajni izvedbi se odlično sklada z zaobljeni-mi elementi.

BIJELA SJAJLjepota za visoka očekivanja odgovara vlastitoj že-lji za individualnošću. Svaki izbor iz palete šesnaest boja u matiranoj ili sjajnoj izvedbi odlično se slaže sa zaobljenim elementima.

Page 27: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

27MOdERN

Page 28: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

FORTUNA

ZEBRANO NATURPrepletanje sodobnih trendov in tradicije kakovosti. Čistost visokosijajnih linij eksotičnega furnirja pou-darja elegantno odpiranje na potisk, brez ročajev.

ZEBRANO NATURPreplitanje suvremenih trendova i tradicije kakvoće. Čistoća visokosjajnih linija egzotičnoga furnira nagla-šava elegantno otvaranje na potisak, bez ručki.

Page 29: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

29MOdERN

Page 30: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

ISA

dENIM MOdRA / HRAST SIVNaj bo kuhinja prostor ustvarjalnosti. S kreativnostjo, ki elegantno združuje različne materiale v moderne oblike

dENIM MOdRA / HRAST SIVINeka kuhinja bude prostor kreativnosti. Kreativnosti koja elegantno objedinjuje različite materijale u mo-derne oblike života.

Page 31: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

31MOdERN

Page 32: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

KIRA

POLARNO MOdRA SIJAJIzvirna zaobljena oblika kuhinje, katere elementi do popolnosti poudarjajo elegantne linije vgradnih apa-ratov Karim Rashid.

POLARNO PLAVA SJAJIzvoran zaobljeni oblik kuhinje čiji elementi do savr-šenstva naglašavaju elegantne linije ugradbenih apa-rata Karim Rashid.

Page 33: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

33MOdERN

Page 34: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

LIBRA

VIJOLIČNA VISOKI SIJAJ / BELA VISOKI SIJAJVrata brez ročajev ljubijo velike površine, ki so na vo-ljo v številnih barvnih različicah. Vsaka se ponaša s preprosto lepoto pravilnosti.

LJUBIČASTA VISOKI SJAJ / BIJELA VISOKI SJAJVrata bez ručki vole velike površine koje su na raspo-laganju u brojnim bojama. Svaka se odlikuje jedno-stavnom ljepotom pravilnosti.

Page 35: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

35MOdERN

Page 36: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

LIBRA

BELAdoživetje gladkih, čistih linij pohištva, ki sledijo mi-nimalističnim smernicam modernega bivalnega pro-stora. Za uporabnost velikih razsežnosti.

BIJELAdoživljaj glatkih i čistih linija pokućstva koje prate mi-nimalističke smjernice modernoga životnog prosto-ra. Za upotrebljivost velikih razmjera.

Page 37: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

37MOdERN

Page 38: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

NELLA

VANILIJA / OREHUrejena spojenost dveh oblik daje občutek popolno-sti. Integrirani ročaji rišejo enostavne, celostne linije in poudarjajo sodobno zasnovo kuhinje v barvah va-nilije in orehovega dekorja.

VANILIJA / ORAHUređena spojenost dvaju oblika daje osjećaj savršen-stva. Integrirane ručke crtaju jednostavne, sveobu-hvatne linije i naglašavaju suvremenu ideju kuhinje u bojama vanilije i orahova dekora.

Page 39: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

39MOdERN

Page 40: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

NOLA

OLIVA VISOKI SIJAJ / BELA VISOKI SIJAJSijajnost lesnega dekorja v kombinaciji z belimi povr-šinami in temnimi obrobami poudarja domišljijo eno-stavnih linij oblikovanja. Preprosto je prestižno.

MASLINA VISOKI SJAJ / BIJELA VISOKI SJAJSjajnost drvena dekora u kombinaciji s bijelim povr-šinama i tamnim obrubima naglašava maštu jedno-stavnih linija oblikovanja. Jednostavno je prestižno.

Page 41: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

41MOdERN

Page 42: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

NOLA

SREBRNO BELA VISOKI SIJAJ / ANTRACIT VISOKI SIJAJProstor obvladuje sijajna drznost, ki sega od pre-prosto elegantnih oblik in razgibane kompozicije do sijajne beline.

SREBRNO BIJELA VISOKI SJAJ / ANTRACIT VISOKI SJAJU prostoru prevladava sjajna smjelost koja se proteže od jednostavno elegantnih oblika i razgibane kompo-zicije do sjajne bjeline.

Page 43: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

43MOdERN

Page 44: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

REA

OPEČNA / ANTRACITPovezovanje različnih zgodb v eksotično izbiro, ki poudarja izvirno naravo bivanja. drznost se izraža v prepletanju izbranih barv, sijaja kovine, lahkotnosti stekla in topline lesa.

OPEČNA / ANTRACITPovezivanje različitih priča u egzotični izbor koji na-glašava izvornu prirodu življenja. Smjelost se izraža-va u preplitanju odabranih boja, sjaja metala, lakoće stakla i topline drva.

Page 45: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

45MOdERN

Page 46: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

REA

URBANO SIVA / RAPSOdYČiste linije moderne kuhinje s slikovitim vzorcem lesa izstopajo iz snežne beline. Elementi gradijo elegan-tno kompozicijo, ki se razprostira čez prostor.

URBANO SIVA / RAPSOdYČiste linije moderne kuhinje sa slikovitim uzorkom drva istječu se u snježnoj bjelini. Elementi grade ele-gantnu kompoziciju koja se rasprostire prostorom.

Page 47: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

47MOdERN

Page 48: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

SELENA

MAGNOLIJA SIJAJElegantna vrata odražajo kakovost, izbrani ročaji po-udarjajo sodobnost. Prostor, opremljen s takšno ku-hinjo, preseneča z enostavnostjo in prijetno svežino.

MAGNOLIJA SJAJ Elegantna vrata daju sliku kakvoće, a odabrane ručke naglašavaju suvremenost. Prostor opremljen takvom kuhinjom iznenađuje jednostavnošću i ugodnom svježinom.

Page 49: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

49MOdERN

Page 50: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

SELENA

VANILIJA SIJAJ / LEŠNIK SIJAJSvetleči odtenki vanilije se odlično dopolnjujejo z mehkobo videza lešnikovega lesa. Na pogled razkri-va svoj prijazni značaj.

VANILIJA SJAJ / LJEŠNJAK SJAJSvjetleće nijanse vanilije odlično se dopunjuju me-koćom izgleda drva lješnjaka. Na izgled otkriva svoju ljubaznu osobnost.

Page 51: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

51MOdERN

Page 52: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

SIBILA

BEL HRASTKuhinja je prostor užitkov. In užitek je pogled na ne-žne strukture belega hrastovega lesa, skupaj z ele-gantnimi aluminijastimi detajli in črnim steklom.

BIJELI HRASTKuhinja je prostor užitaka. A užitak je i pogled na nježne strukture bijeloga drva hrasta, zajedno s ele-gantnim aluminijskim detaljima i crnim staklom.

Page 53: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

53MOdERN

Page 54: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

SIGMA

BELA SIJAJOčarljiva belina v visokem sijaju pričara prefinjeno svež in umirjen kuhinjski prostor. Občutki, ki jih vzbu-ja, so vselej pozitivne narave.

BIJELA SJAJOčaravajuća bjelina u visokome sjaju dočarava pro-finjeno svjež smiren kuhinjski prostor. Osjećaji koje budi uvijek su pozitivne prirode.

Page 55: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

55MOdERN

Page 56: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

SIGMA

BORdO SIJAJ / VANILIJA SIJAJBogata rdeča v družbi nežne barve vanilije ustvarja prijetno eleganten prostor. Možnost vgradnje pomi-valnega korita v sredino prostora je domiselna in pri-ročna rešitev za večje kuhinje.

BORdO SJAJ / VANILIJA SJAJRaskošna crvena u društvu nježne boje vanilije doča-rava ugodno elegantan prostor. Mogućnost ugradnje sudopera u sredini prostora maštovito je i praktično rješenje za veće kuhinje.

Page 57: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

57MOdERN

Page 58: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

LIRA

MINA

VITA

Page 59: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

59CLASSIC

KUHINJE CLASSIC.ZA ZNAČAJE, KI PRISEGAJO NA KLASIKOZA OSOBNOSTI KOJE VOLE KLASIKU

Izbrano. Elegantno. Večno. Lepota, ki kljubuje času, ohranja svojo vrednost. Mehke

linije Classic kuhinje oblikujejo brezčasen karakter. Biti

del te zgodbe pomeni obstajati za vedno.

Odabrano. Elegantno. Vječno.Ljepota koja se suprotstavlja vremenu, čuva svoju

vrijednost. Mekane linije kuhinje Classic oblikuju

bezvremenski duh. Biti dio te priče znači postojati

zauvijek.

Page 60: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

LIRA

HRAST WENGEŠarmantna temnina hrastovega furnirja v družbi z be-limi elementi ustvarja prijetno domač prostor. domi-selna poživitev so uporabne in dekorativne police z osvetlitvijo.

HRAST WENGEŠarmantna tamnoća hrastova furnira u društvu bi-jelih elemenata ostvaruje ugodan domaći prostor. domišljato osvježenje čine upotrebljive i dekorativne police s rasvjetom.

Page 61: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

61CLASSIC

Page 62: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

JAVORToplina javorova drva nagovještava udobnost, a kombinacija s bijelim vratima omogućuje izražajnost. Mekano zaobljeni rubovi pozivaju na dodir.

MINA

JAVORToplina javorovega lesa naznanja udobje, kombinaci-ja z belimi vrati omogoča izraznost. Mehko zaobljeni robovi vabijo k dotikom.

Page 63: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

63CLASSIC

Page 64: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

VITA

OREH / BELAProstorna kuhinja, ki vodi v stilsko jedilnico. Odtenki orehovega lesa s svojo razkošno strukturo razvajajo tudi najbolj izbrane okuse.

ORAH / BIJELAProstorna kuhinja koja vodi u stilsku blagovaonicu. Nijanse orahova drva svojom raskošnom strukturom ugađaju i najizbirljivijim ukusima.

Page 65: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

65CLASSIC

Page 66: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

VITA

JAVOR PASTELSončna kuhinja, ki izžareva pozitivno energijo. Z zani-mivimi oblikami, linijami in kombinacijami elementov razkriva topel značaj svetlega javorja.

JAVOR PASTELSunčana kuhinja koja zrači pozitivnom energijom. Zanimljivih oblika, linija i kombinacija elemenata ot-kriva toplu osobnost svijetloga javora.

Page 67: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

67CLASSIC

Page 68: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

AIdA

OMNIA

Page 69: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

69RUSTIC

KUHINJE RUSTIC.ZA ZNAČAJE, KI PRISEGAJO NA TRAdICIJOZA OSOBNOSTI KOJE VOLE TRAdICIJU

Prijetno. domače. žlahtno.Ujeta v najlepših spominih. Na krilih preteklosti Rustic

kuhinja ustvarja toplino vsakdanjih dni. Občutiti

nostalgijo pomeni poznati sebe in ceniti preteklost.

Ugodno. domaće. Plemenito.Uhvaćena u najljepšem sjećanju. Na krilima prošlosti

kuhinja Rustic ostvaruje toplinu svagdašnjih dana.

Osjetiti nostalgiju znači poznavati samoga sebe i cijeniti

prošlost.

Page 70: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

AIdA

VANILIJANežna barva in trdna oblika združujeta želje sodob-nosti s privlačnimi podobami preteklosti. Kuhinja, ki s svojo barvo diši po vaniliji, preseneča z nevsiljivimi rustikalnimi zaključki in elegantnimi izvedbami stekla.

VANILIJANježna boja i čvrst oblik udružuju želje suvremenosti s privlačnim slikama prošlosti. Kuhinja koja svojom bojom miriše na vaniliju iznenađuje neupadljivim ru-stikalnim završecima i elegantnim izvedbama stakla.

Page 71: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

71RUSTIC

Page 72: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

AIdA

BELA / OREHdomačnost izhaja iz lepih občutkov bivanja. Lepota, ki jo vidite in čutite, je ujeta v belo barvo in orehov dekor, ki ustvarjata presenetljive kombinacije in kon-traste.

BIJELA / ORAHdomaći ugođaj izvire iz lijepih osjećaja života. Lje-pota koju vidite i osjećate uhvaćena je u bijelu boju i orahov dekor koji ostvaruju iznenađujuće kombinaci-je i kontraste.

Page 73: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

73RUSTIC

Page 74: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

KUHINJE

OMNIA

HRAST VANILIJA PATINIRANAžlahtna kuhinja, ki s spomini na preteklost izziva pri-čakovanja sedanjosti. Značaj gradi hrastova trdnost in romantičnost vanilije, ki žari v vsem svojem sijaju.

HRAST VANILIJA PATINIRANAPlemenita kuhinja koja sjećanjem na prošlost izazi-va očekivanja sadašnjosti. Osobnost grade hrastova čvrstoća i romantičnost vanilije koja sja u svom pu-nom sjaju.

Page 75: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

75RUSTIC

Page 76: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

FUNKCIONALNOSTFUNKCIONALNOST

Predal z ograjo in sistemom prekatov za odlično urejenost in pregle-dnost predala.

Ladica s ogradom i sustavom pregradnih prostora za odličnu uređe-nost i preglednost ladica.

Notranji predal, skrit za vrati omarice.

Unutarnja ladica, sakrivena iza vrata ormarića.

Visoke predale lahko dodatno opremimo s steklenimi stranicami.

Visoke ladice možete dodatno opremiti staklenim stranama.

Predali z blažilci za mehko in tiho zapiranje so del standardne ponudbe vseh modelov kuhinj Gorenje Marles.

Ladice s prigušivačima za mekano i tiho zatvaranje sastavni su dio standardne ponude svih modela kuhinja Gorenje Marles.

Predal s »SERVO dRIVE« elektronskim odpiranjem predalov. Samo z rahlim dotikom sprožimo mehanizem, ki avtomatsko odpre predal.

Ladica s elektronskim otvaranjem »SERVO dRIVE«. Samo blagim dodirom pokrećete mehanizam koji automatski otvara ladicu.

Predal z razdelilnim sistemom za jedilni pribor je nepogrešljiv dodatek v kuhinji.

Ladica s raspodjelnim sustavom za kuhinjski pribor neizostavan je dodatak kuhinji.

Gorenje Kuhinje

5 LET GARANCIJE za vodila in spone

BLUM

Page 77: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

77FUNKCIONALNOST

Omarica z dvodelnimi dvižnimi vrati.

Ormarić s dvodijelnim podiznim vratima.

Omarica s popolnim dvigom vrat.

Ormarić s potpunim podizanjem vrata.

Nosilec krožnikov v predalu – v en nosilec pospravimo do 12 krožnikov.

Nosač tanjura u ladici – u jedan nosač možete pospremiti do 12 tanjura.

Kotna omarica z dvema popolnoma izvlečnima policama.

Kutni ormarić s dvjema policama na potpuno izvlačenje.

Kotna omarica z izvlečnim mehanizmom, ki omogoča popolno izkoriščenost vseh kotov omarice.

Kutni ormarić s mehanizmom na izvlačenje koji omogućuje potpunu iskorištenost svih kutova ormarića.

Omarica z vertikalnim odpiranjem vrat.

Ormarić s uspravnim otvaranjem vrata.

Gorenje Kuhinje

5 GODINA JAMSTVA

na vodilice i okove vrata BLUM

Page 78: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

FUNKCIONALNOST

Visoka shrambna omara z notranjimi predali.

Visoki ormar za čuvanje s unutarnjim ladicama.

Visoka omara z izvlečnimi mrežami, dostop z obeh strani.

Visoki ormar s mrežama na izvlačenje; pristupačno s obje strane.

Kotna omara s štirimi popolnoma izvlečnimi policami.

Kutni ormar s četirima policama na potpuno izvlačenje.

Visoka omara z izvlečnim mehanizmom.

Visoki ormar s mehanizmom na izvlačenje.

Page 79: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

79FUNKCIONALNOST

Steklena svetlobna polica z LEd diodami.

Staklena svjetlosna polica s LEd-diodama.

SILIGOR pomivalno korito – inovativen material, inovativna oblika.

SILIGOR sudoper – inovativan materijal, inovativan oblik.

Kovinski okvir in nogice za višino 15 cm.

Metalni okvir i nogare za visinu od 15 cm.

Podnožje v višinah 10, 15, in 20 cm omogoča prilagajanje delovnega pulta višini posameznika.

Podnožje u visinama od 10, 15, i 20 cm omogućuje prilagodbu radne ploče pojedinačnim visinama.

Kovinski okvir in nogice za višino 29,4 cm.

Metalni okvir i nogare za visinu od 29,4 cm.

Omarica pod pomivalnim koritom z mrežo in vedri za ločeno zbiranje odpadkov.

Ormarić ispod sudopera s mrežom i kantama za odvojeno prikupljanje otpadaka.

Svetlobna polica – svetilka in polica v eni podobi.

Svjetlosna polica – svjetiljka i polica kao jedan element.

Svetlobno dno v visečih omaricah.

Svjetlosno dno u visećim ormarićima.

Razsvetljava pod visečimi omaricami. Kombinacija vtičnice in halogen-ske svetilke s stikalom.

Rasvjeta ispod visećih ormarića. Kombinacija utičnice i halogenske sv-jetiljke s prekidačem.

Page 80: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

VRATA IN ROČAJI

VRATA IN ROČAJIVRATA I RUČKE

MO

dE

RN

*CS 4ALEA

Bela sijaj

Metalic antracit sijaj

Magnolija sijaj

201

243

511

Vanilija sijaj Zebrano sijaj

Karbon sijaj

Magnolija

202 242

244

240

Bordo sijaj Oreh wenge sijaj

Bron

247 506

241Bela245

Vanilija288

CS 8BRILLIANCE

Rjava173

Slonokoščena

Antracit

Črna

Svetlo siva

177

179

183

192

Kameno siva

Snežno bela

Bordo

Kobaltno modra

178

180

184

194

Zelena

Bela kava

Signalno rdeča

181

186

196

Oranžna

Magnolija

Vanilija

182

187

198

Opal bela

Bela

190

199

Češnja natur626

Zebrano temen mat/sijaj

Bela mat/sijaj

Marelična mat/sijaj

Bela kava mat/sijaj

635 / 636

012 / 102

046 / 107

051 / 113

Oreh629

Smreka česana bela

Oranžna mat/sijaj

Jabolčno zelena mat/sijaj

Polarno modra mat/sijaj

637

013 / 103

047 / 108

052 / 114

Javor632

Smreka česana grafit

Vanilija mat/sijaj

Rumena mat/sijaj

Antracit mat/sijaj

638

016 / 104

048 / 109

053 / 112

Zebrano natur mat/sijaj633 / 634

Vijolična mat/sijaj

Ognjeno rdeča mat/sijaj

Pastelno vijolična mat/sijaj

017 / 105

049 / 110

054 / 115

Siva mat/sijaj

Črna mat/sijaj

Bordo mat/sijaj

Olivno zelena mat/sijaj

001 / 101

021 / 106

050 / 111

055 / 116

*CS = CENOVNA SKUPINA*CS = CJENOVNA SKUPINA

mat CS 5sijaj CS 6dELTA

Page 81: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

81VRATA I RUČKE

Bela sijaj

Metalic antracit sijaj

Magnolija sijaj

201

243

511

Vanilija sijaj Zebrano sijaj

Karbon sijaj

Magnolija

202 242

244

240

Bordo sijaj Oreh wenge sijaj

Bron

247 506

241Bela245

Vanilija288

CS 4FANTASIA

FORTUNAmat CS 5 sijaj CS 6

Zebrano natur mat/sijaj633 / 634

Zebrano temen mat/sijaj

Marelična mat/sijaj

Bela kava mat/sijaj

635 / 636

046 / 107

051 / 113

Siva mat/sijaj

Oranžna mat/sijaj

Jabolčno zelena mat/sijaj

Polarno modra mat/sijaj

001 / 101

013 / 103

047 / 108

052 / 114

Bela mat/sijaj

Vanilija mat/sijaj

Rumena mat/sijaj

Antracit mat/sijaj

012 / 102

016 / 104

048 / 109

053 / 112

Vijolična mat/sijaj

Ognjeno rdeča mat/sijaj

Pastelno vijolična mat/sijaj

017 / 105

049 / 110

054 / 115

Bordo mat/sijaj

Olivno zelena mat/sijaj

050 / 111

055 / 116

Črna mat/sijaj021 / 106

CS 2ISA

Opečna denim modra209 210

Češnja temna

Magnolija

Lešnik

248

240

277

Antracit

Beli hrast Urbano siva

246

279 284

Javor pastel Rapsodija

Merano

Bela Pastelno rumena

255 256

259

280 285

Oreh temni

Siva

Zebrano peščena Oreh wenge

275

281

286 291Vanilija Karibski oreh Hrast siv288 293 294

Jablana276

Bela mat/sijaj

Oražna mat/sijaj

Jabolčno zelena mat/sijaj

012 / 102

013 / 103

047 / 108

Vijolična mat/sijaj

Polarno modra mat/sijaj

017 / 105

052 / 114

Črna mat/sijaj

Pastelno vijolična mat/sijaj

021 / 106

054 / 115

mat CS 5sijaj CS 6KIRA

Page 82: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

VRATA IN ROČAJI

LIBRA

Vijolična akril507

Antracit sijaj akrilBela akril

Magnolija sijaj

Magnolija

Opečna

Oreh temni

512509

218

240

209

275

Črna akril508

Oliva akril

Bela sijaj

Bela

denim modra

Jablana

513

220

280

210

276

Srebrno bela akril Bela kava akril

Vanilija sijaj

Vanilija

Lešnik sijaj

Lešnik

514 515

221

288

501

277

Antracit246

Merano

Karibski oreh Hrast siv

259

293 294

*CS 3NELLA

Magnolija sijaj

Magnolija

218

240

Vanilija sijaj

Jablana

Urbano siva

221

276

284

Antracit

Opečna denim modra

Pastelno rumena

246

209 210

285

Bela sijaj

Bela

220

280

Lešnik sijaj

Lešnik

Rapsodija

Hrast beli Siva

Zebrano peščena Karibski oreh

501

277

256

279 281

286 293

Merano

Vanilija Hrast siva

259

288 294

Oreh temni275

Vijolična akril Črna akril

Antracitna sijaj akril Oliva akril

507 508

512 513

Bela akril509

Srebrno bela akril Bela kava akril514 515

CS 5NOLA

*CS 2REA

Opečna denim modra209 210

Češnja temna

Magnolija

Lešnik

248

240

277

Antracit

Beli hrast Urbano siva

246

279 284

Javor pastel Rapsodija

Merano

Bela Pastelno rumena

255 256

259

280 285

Oreh temni

Siva

Zebrano peščena Oreh wenge

275

281

286 291Vanilija Karibski oreh Hrast siv288 293 294

Jablana276

*CS = CENOVNA SKUPINA*CS = CJENOVNA SKUPINA

Page 83: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

83VRATA I RUČKEC

LAS

SIC

SELENACS 3

Magnolija sijaj

Merano sijajVanilija sijaj

218

505221

Bela sijaj220

Lešnik sijaj501

CS 3SIBILA

mat CS 5sijaj CS 6SIGMA

Beljen hrast619

Hrast grafit

Marelična mat/sijaj

Bela kava mat/sijaj

620

046 / 107

051 / 113

Siva mat/sijaj

Oranžna mat/sijaj

Jabolčno zelena mat/sijaj

Polarno modra mat/sijaj

001 / 101

013 / 103

047 / 108

052 / 114

Bela mat/sijaj

Vanilija mat/sijaj

Rumena mat/sijaj

Antracit mat/sijaj

012 / 102

016 / 104

048 / 109

053 / 112

Vijolična mat/sijaj

Ognjeno rdeča mat/sijaj

Pastelno vijolična mat/sijaj

017 / 105

049 / 110

054 / 115

Bordo mat/sijaj

Olivno zelena mat/sijaj

050 / 111

055 / 116

Črna mat/sijaj021 / 106

CS 6LIRA

Hrast beljen

Češnja temna

619

628Hrast wenge630

Češnja natur626

Magnolija - folija240

Opečna denim modra209 210

Magnolija

Lešnik

240

277

Antracit

Beli hrast Urbano siva

246

279 284

Javor pastel Rapsodija

Merano

Bela

Pastelno rumena

255 256

259

280

285

Oreh temni

Siva

Zebrano peščena

275

281

286Vanilija Karibski oreh Hrast siv288 293 294

Jablana276

Page 84: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

VRATA IN ROČAJI

Bela, lak mat

Češnja svetla

012

627Vanilija, lak mat016

Javor632

MINA*CS 5

*CS = CENOVNA SKUPINA*CS = CJENOVNA SKUPINA

CS 3VITA

Magnolija

Češnja temna

240

248

Bela

Javor pastel

245

255Oreh temni Vanilija275 288

RU

ST

IC

CS 4AIdA

Oreh temni275

Bela245

Vanilija288

Hrast rustikal

Hrast vanilija patinirana

621

622Hrast medan Češnja temna623 628

OMNIACS 7

Kod kuhinja od prirodnih materijala (drvo, furnir) na vratima su moguće razlike u tonu boja, teksturi i strukturi drva, odnosno furnira.

Pri kuhinjah iz naravnih materialov (les, furnir) so na vratih možne razlike v barvnem tonu, teksturi in strukturi lesa oziroma furnirja.

Page 85: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

85ROČAJI / RUČKE

02satiniransatinirani

06 krom/javorkrom/javor

13kromiran sijajkromiran sjaj

14 srebrno patiniransrebrno patiniran

STA

Nd

AR

dN

I IZ

BO

R

17 kromkrom

18srebrno patiniransrebrno patiniran

20 inoxinox

24kromkrom

30 krom matkrom mat

31 ALU matALU mat

32 ALU matALU mat

36 nikelj mat/češnjanikal mat/trešnja

42brušenbrušen

40nikelj matnikal mat

44 nikelj matnikal mat

67 nikelj matnikal mat

43 kromkrom

79 nikelj matnikal mat

80 krom matkrom mat

81 medenina patina/keramikamjed patina/keramika

91 medenina patiniranamjed patinirana

92 stari kositerstari kositar

68 medenina patina/keramikamjed patina/keramika

70 krom sijajkrom sjaj

75 medenina patiniranmjed patiniran

76 nikelj matnikal mat

93 stari kositerstari kositar

95 stari kositer/keramikastari kositar/keramika

97 kovinski patiniranmetal patiniran

99krom matkrom mat

Page 86: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

ROČAJI / RUČKEE

KS

KLU

ZIV

NI I

ZB

OR

EK

SK

LUZ

IVN

I IZ

BO

R -

VA

RIA

BIL

NE

dO

INE

208brušenbrušen

210satiniransatinirani

213 ALU matALU mat

211 medeninamjed

257satiniransatinirani

224ALU brušenALU brušen

262kromkrom

215kromkrom

R 56ALU brušenALU brušen

R 57ALU matALU mat

R 90Krom matKrom mat

R 320ALU matALU mat

R 340brušeno jeklobrušen čelik

R 360brušeno jeklobrušen čelik

R 51ALU lakiranALU lakiran

R 53ALU matALU mat

R 54ALU sijajALU sjaj

R 55ALU sijajALU sjaj

284satiniransatinirani

294ALU brušenALU brušen

295ALU brušen, črnALU brušen, crni

296ALU brušenALU brušen

Page 87: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

87d

ELO

VN

E P

LOŠ

ČE

RA

dN

E P

LOČ

E

dELOVNE PLOŠČE / RAdNE PLOČE

d 34 mat/matBeli kamenBijeli kamen

d 33 mat/matPesekPijesak

d 107 sijaj/sjajMarmor kremMramor krem

d 277 mat/matLešnikLješnjak

d 276 mat/matJablanaJabuka

d 280 mat/matBelaBijela

d 294 mat/matHrast sivHrast sivi

d 293 mat/matKaribski orehKaripski orah

d 4395 mat/matAmeriški orehAmerički orah

d 152 mat/matMarmor rjavMramor smeđi

d 150 mat/matMarmor belo-sivMramor bijelo-sivi

d 153 mat/matBalsatino sivBalsatino sivi

d 238 mat/matČrni kamenCrni kamen

d 236 mat/matSivi kamenSivi kamen

d 240 mat/matMagnolijaMagnolija

d 259 mat/matMeranoMerano

d 246 mat/matAntracitAntracit

d 275 mat/matOreh temniOrah tamni

d 22 sijaj/sjajMarmor beliMramor bijeli

d 21 mat/matBeige bleščicaBeige blistava

d 23 mat/matSiva bleščicaSiva blistava

Page 88: 2012/13 - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/markets/croatia... · 2014-07-23 · KUHINJE PALETA ZNAČAJEV PALETA OSOBNOSTI NAJVEČJA IZBIRA KUHINJSKEGA POHIŠTVA V SLOVENIJI

Gorenje Notranja oprema d.o.o.

Program Kuhinje

Limbuška cesta 2

2001 Maribor

Slovenija

www.gorenje-no.si

Slike v katalogu se lahko razlikujejo od izdelkov v prodaji. Pridržujemo si pravico do sprememb.Slike u katalogu mogu se razlikovati od proizvoda u prodaji. Pridržavamo pravo izmjena.

Realizacija: Gorenje Notranja oprema d.o.o., december 2011Realizacija Gorenje Notranja oprema d. o. o., u prosincu 2011.

Kuhinja Omnia in Fantasia, ter nekatere barve bodo dobavljive od meseca aprila 2012 dalje. Za več informacij se obrnite na prodajno osebje.