20120622 folder www - .MERCHANDISING – â€‍CICHYâ€‌ SPRZEDAWCA W APTECE STRATEGIA ZARZ„DZANIA MAGAZYNEM

  • View
    214

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 20120622 folder www - .MERCHANDISING – â€‍CICHYâ€‌...

SZKOLENIA

PROFESJONALNA OBSUGI KLIENTA APTEKI

APTEKARZ JAKO KONSULTANT I DORADCA TECHNIKI AKTYWNEJ SPRZEDAY

Budowanie silnej pozycji Apteki na rynku wymaga korzystania z rnorodnych

narzdzi podnoszcych atrakcyjno Apteki w oczach Klientw oraz wzmacniania

wizi Klienta i jego lojalnoci. Wraz z rosnc konkurencyjnoci coraz waniejszym elementem osignicia

sukcesu jest wypracowanie profesjonalnej obsugi Klienta oraz umiejtno efektywnej sprzeday. Farmaceuta

powinien by konsultantem i doradc, czcym swoj misj zawodow z potrzeb rozwoju Apteki

i generowania przez ni zysku. Najlepszym sposobem na wyrnienie si spord grona Aptek jest take

odpowiednia ekspozycja asortymentu na pkach aptecznych, pozwalajca na zwikszenie obrotu wybranych

produktw i budowanie profesjonalnego wizerunku Apteki.

Akademiadla Personelu tzw. Pierwszego stou

APTEKARSKA SZKOA ZARZDZANIA3

Klienci mog schodzi si tumnie, ale zadowolenie odczuwaj pojedynczo

George Schenk

ZARZDZANIE ZESPOEM I MOTYWOWANIE PRACOWNIKW W APTECE

REKRUTACJA PRACOWNIKW, ROZWIZYWANIE PROBLEMW W ZESPOLE I OCENA PRACOWNIKA APTEKI

EFEKTYWNE ZARZDZANIE SOB I PRACOWNIKAMI W CZASIE

Dobrze zmotywowany i wiadomy swoich funkcji zesp to najwikszy majtek

Apteki. Aby jednak zesp sprawnie funkcjonowa, potrzebny jest Lider, potraficy

waciwie poprowadzi swoich pracownikw. Kady waciciel czy kierownik Apteki powinien umiejtnie

dobiera pracownikw, wpywa na ich automotywacj, a take rozwizywa konflikty i agodzi napicia.

Nie jest to jednak zadanie atwe.

Menederowie musz by nie tylko decydentami, lecz take inspiratorami zdolnymi do motywowania ludzi

Lee Iacocca

APTEKARSKA SZKOA ZARZDZANIA4

AkademiaZarzdzania Personelem Aptecznym

APTEKARSKA SZKOA ZARZDZANIA5

MERCHANDISING CICHY SPRZEDAWCA W APTECE

STRATEGIA ZARZDZANIA MAGAZYNEM I CEN W APTECE (w wietle ustawy o refundacji lekw, rodkw spoywczych specjalnego przeznaczenia ywieniowego oraz wyrobw medycznych z dnia 12 maja 2012)

MS EXCEL POZIOM PODSTAWOWY I REDNIOZAAWANSOWANY

Firmy upadaj nie dlatego, e ponosz straty. Bankrutuj, bo nie maj jasno

okrelonego celu, opracowanej strategii dziaania. Jednak nawet najlepiej

przemylany plan nie wystarczy. Trzeba jeszcze posiada odpowiednie narzdzia do realizacji zamierzonych

zada. Akademia Strategicznego Zarzdzania Aptek ma na celu nie tylko zarysowanie strategii Apteki, jak

powinna ona przyj, ale przede wszystkim na dostarczeniu wiedzy i umiejtnoci niezbdnych wacicielom

Aptek do sprawnego zarzdzania Aptek, by bya ona konkurencyjna i przynosia wiksze zyski.

Musisz nauczy si zasad gry. A potem - gra lepiej ni wszyscy inni

Albert Einstein

AkademiaStrategicznego Zarzdzania Aptek

APTEKARSKA SZKOA ZARZDZANIA6

Informacje organizacyjne

Metody szkoleniowe Aptekarskiej Szkoy Zarzdzania

Liczebno grup szkoleniowych:

Certyfikaty:

Szkolenia prowadzone przez Aptekarsk Szko Zarzdzania s

dostpne w systemie OTWARTYM oraz w systemie ZAMKNITYM.

Szkolenia prowadzone s w formie warsztatw z uyciem nastpujcych narzdzi:

wykady poczone z prezentacjami multimedialnymi

wiczenia indywidualne i grupowe

gry i symulacje

studium przypadku

dyskusje moderowane

burze mzgw

dodatkowa praca domowa (dla szkolenia z MS Excel)

Praca w maych grupach daje Uczestnikom moliwo nabycia praktycznych umiejtnoci oraz dostosowania

programu szkoleniowego do ich potrzeb i oczekiwa. To gwny powd, dla ktrego szkolenia prowadzone s

w grupach nie przekraczajcych 15 osb.

Kady Uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat, wystawiony przez Aptekarsk Szko Zarzdzania,

potwierdzajcy uczestnictwo w szkoleniu. Taki dokument to doskonay dowd wiadczcy o wzrocie

kompetencji zawodowych i interpersonalnych Uczestnika szkolenia.

APTEKARSKA SZKOA ZARZDZANIA7

Programy doradcze dla Aptek

Aby sprosta Pastwa oczekiwaniom Aptekarska Szkoa Zarzdzania wiadczy usugi doradcze dla aptek

przyczyniajc si do poprawy sytuacji apteki na konkurencyjnym rynku.

Skuteczn metod sprawdzenia poziomu realizacji standardw profesjonalnej obsugi Klienta Apteki oraz

duym motywatorem dla Personelu i doskonaym narzdziem do oceny dla Kadry zarzdzajcej jest badanie

TAJEMNICZY KLIENT W APTECE. Wprowadzenie tego pomiaru jako staego elementu np. w cyklu

miesicznym bada daje pozytywne efekty w bardzo krtkim czasie. Analiz przeprowadza przygotowany

ankieter, uywajc kwestionariusza, ktrego kryteria ustalane s z Wacicielem apteki. W Aptece pojawia si

on jako anonimowa osoba, ktra postpuje zgodnie z wczeniej przygotowanym scenariuszem.

BADANIE TAJEMNICZY KLIENT

AUDYTY WEWNTRZNE

Audyt to profesjonalna i kompleksowa ocena sytuacji Apteki oraz jej konkurencyjnoci na rynku. Analiza skada

si z wielu elementw, pozwalajcych okreli sabe i mocne strony danego rozwizania w Aptece, odszuka

przyczyny problemw, a take znale efektywne sposoby na popraw funkcjonowania Apteki.

Przystpujc do przeprowadzenia audytu wsplnie ze Zleceniodawc ustalany jest jego zakres i czas trwania.

Audyty prowadzone s przez wykwalifikowanych trenerw audytorw Aptekarskiej Szkoy Zarzdzania

posiadajcych w tym zakresie wieloletnie dowiadczenie. Analizy prowadzone s przez jednego lub kilku

trenerw. Efektem naszych bada jest raport zawierajcy opis i ocen czynnikw wpywajcych na

konkurencyjno Apteki. Dokument ten zawiera rwnie sugestie oraz pomysy dotyczce poprawy sytuacji.

Nasza wiedza i dowiadczenie pozwalaj take na wprowadzenie sugerowanych zmian, dlatego gotowi

jestemy wsppracowa przy wdraaniu sugerowanych rozwiza.

APTEKARSKA SZKOA ZARZDZANIA8

Miaem przyjemno korzysta ze szkole organizowanych przez Aptekarsk Szko Zarzdzania. Nie

przypuszczaem, e a tylu rzeczy, ktre dotycz pracy za pierwszym stoem, nie wiem. Naukowe, caociowe

spojrzenie na apteczn codzienno atrakcyjnie podane przydaje si w pracy. Jest to opinia caego

personelu apteki.

Mgr Feliks Grzywocz

Apteka Damian, Jastrzbie Zdrj

Szkolenie... Kto by powiedzia, a po co? Szkoda pienidzy. A ja myl, e warto!

Kiedy przychodzi pacjent do apteki z chmurn min, zachowuje si obcesowo, chciaoby si ucieka na

zaplecze. Nie kady potrafi zachowa si w takiej sytuacji. Tego nie ucz nas w szkole i na studiach. Wpada

moda mama z receptami w rku. Dwjka dzieci chora. Co ma kupi? Takim pacjentom trzeba doradzi, pomc

w wyborze lekw w sposb przystpny i zrozumiay. Musimy rozpozna rne typy pacjentw, wiedzie, jak

z nimi rozmawia, by wychodzc z apteki byli zadowoleni i chcieli wrci do nas po raz kolejny. Pacjent powinien

mie poczucie, e u nas, w tej konkretnej aptece, jest kim wanym, e zosta potraktowany jak czowiek. Trzeba

wiedzie, jak poradzi sobie z trudnych sytuacjach, co wicej, jak obrci konflikt na korzy apteki. Nie jest to

sztuka prosta. Tego trzeba si nauczy. Rynek si zmienia, sieci aptek rozrastaj si. Myl, e midzy innymi

w ten sposb mona walczy z konkurencj obsug, wyksztaconym i zaangaowanym personelem. To s

atuty mniejszych aptek. Na szkoleniach ucz nas pewnej wanej rzeczy kady pacjent jest wany.

Mgr Beata Dziak-Konkolewska

Apteka Adonidis, Przasnysz

Pragn podzikowa Aptekarskiej Szkole Zarzdzania za przeprowadzenie audytu w mojej aptece. Trafne

wnioski i zalecenia audytora bezporednio przyczyniy si do wzrostu zysku ju w pierwszych miesicach po

zakoczeniu badania. Jestem pewna, e audyt przyczyni si do dalszego rozwoju apteki.

Mgr Magorzata Lipiska

Apteka Zdrowie, d

Referencje

KONTAKTul. Szosa Bydgoska 58,

87-100 Torutel.: 607 539 352

e-mail: aptekarska@aptekarska.plwww.aptekarska.pl