4
Forma UNIF 07 Форма Anexa nr. 1 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 440 din 12 iulie 2007 Приложение 1 к Приказу Главной государственной налоговой инспекции 440 от 12 июля2007 г. 1 A întreprinderile individuale (întreprinzătorii individuali) индивидуальные предприятия (индивидуальные предприниматели) B gospodăriile ţărăneşti (de fermier) крестьянские (фермерские) хозяйства În pătrăţelul literei alese se pune semnul “ / В клетке выбранной литеры проставляется знак DECLARAŢIE (DARE DE SEAMĂ FISCALĂ UNIFICATĂ) Pentru menţiunile IFS / Для отметок ГНИ ДЕКЛАРАЦИЯ (ЕДИНАЯ НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ) Codul fiscal ________________________________________ Denumirea contribuabilului _____________________________________ Фискальный код Наименование налогоплательщика Inspectoratul Fiscal de Stat ____________________________ Perioada fiscală ________________________________________________ Государственная налоговая инспекция Налоговый период Codul localităţii (CUATM)_____________________________ Data prezentării ________________________________________________ Код административно-территориальной единицы Дата представления I. IMPOZITUL PE VENIT / ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ Compartimentul / Раздел 1. Impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător/ Подоходный налог от предпринимательской деятельности Indicatori / Показатели Cod / Код Suma (lei) /Сумма (в леях) 1 2 3 Profitul (pierderi) obţinut în perioada gestionară până la impozitare Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложения 010 Suma scutirilor acordate fondatorilor întreprinderii (gospodăriei ţărăneşti (de fermier)) Сумма освобождений, представленных учредителям предприятия (крестьянского (фермерского) хозяйства) 0701 Suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente permise spre deducere în perioada fiscală curentă Сумма налогового убытка прошлых лет, подлежащая вычету в текущем налоговом периоде 080 Suma venitului impozabil până la aplicarea facilităţilor fiscale Сумма налогооблагаемого дохода до применения налоговых льгот 0901 Suma venitului scutit de impozitare (compartimentul 2) Сумма дохода, освобожденного от налогообложения (раздел 2) 0902 Suma venitului impozabil (rînd. 0901 – rînd. 0902) Cумма налогооблагаемого дохода (стр. 0901 – стр. 0902) 090 Suma pierderilor fiscale (a se reflecta fără semnele „–” sau „( )”) Сумма налогового убытка (отражать без знаков «–» или «( )») 100 Suma impozitului pe venit (compartimentul 3) Сумма подоходного налога (раздел 3) 120 Suma facilităţilor acordate din suma calculată a impozitului pe venit (compartimentul 4) Сумма льгот, предоставленных из суммы начисленного подоходного налога (раздел 4) 130 Suma impozitului pe venit în perioada fiscală curentă, exceptând facilităţile fiscale (rînd. 120 – rînd. 130) Сумма подоходного налога в текущем налоговом периоде, исключая налоговые льготы (стр. 120 – стр. 130) 150 Suma trecerilor în cont a impozitului сonform art. 82 şi art. 90 din CF – total Сумма налоговых зачетов сoгласно ст. 82 и ст. 90 НК всего 160 Suma impozitului pe venit pasibil reflectării în fişa personală a contribuabilului (rînd. 150 – rînd. 160) Сумма подоходного налога, подлежащая отражению в лицевом счете налогоплательщика (стр. 150 – стр. 160) 170 Compartimentul / Раздел 2. Notă la rîndul 0902/ Справка к строке 0902 „Suma venitului scutit de impozitare” / «Сумма дохода, освобожденного от налогообложения» Codul facilităţilor / Код льгот Numărul şi data legii ce prevede acordarea scutirii / Номер и дата закона, который предусматривает освобождение Suma venitului scutit de impozitare în limita indicatorului din rînd. 0901 al Declaraţiei (lei) / Сумма дохода, освобожденного от налогообложения, в пределах показателя стр.0901 Декларации (в леях) Suma facilităţilor acordate sub formă de scutire de impozitare a venitului reflectat în rînd. 0902 (col. 3 x cota stabilită a impozitului) (lei) / Сумма льгот, предоставленных в связи с освобождением от налогообложения дохода, указанного в стр.0902 (гр. 3 x предусмотренную ставку налога) (в леях) 1 2 3 4 TOTAL / ВСЕГО Compartimentul / Раздел 3. Notă la rîndul 120 / Справка к строке 120 “Suma impozitului pe venit” / «Сумма подоходного налогаCod Код Suma venitului supus impozitării (în conformitate cu mărimea venitului impozabil specificat în art.15 lit.a) din CF) (lei) / Сумма дохода, подлежащего налогообложению (в соответствии с размерами облагаемого дохода, приведенными в пп. а) статьи 15 НК) (в леях) Cota impozitului pe venit în funcţie de mărimea venitului impozabil specificat în art.15 lit.a) din CF (%) / Ставка подоходного налога в зависимости от размера дохода, подлежащего налогообложению в соответствии с размерами облагаемого дохода, приведенными в пп. а) статьи 15 НК (%) Suma impozitului pe venit (col.2 x col.3) (totalul se indică în rînd. 120 din Declaraţie) (lei) / Сумма подоходного налога (гр.2 х гр.3) (итог отражается в стр.120 Декларации) (в леях) 1 2 3 4 1201 1202 1203 120 TOTAL / ВСЕГО

201137_md_10 (1).pdf

Embed Size (px)

DESCRIPTION

201137_md

Citation preview

 • Forma UNIF 07

  Anexa nr. 1 la Ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 440 din 12 iulie 2007

  1 440 12 2007 .

  1

  A ntreprinderile individuale (ntreprinztorii individuali) ( )

  B gospodriile rneti (de fermier) ()

  n ptrelul literei alese se pune semnul /

  DECLARAIE (DARE DE SEAM FISCAL UNIFICAT)

  Pentru meniunile IFS /

  ( )

  Codul fiscal ________________________________________ Denumirea contribuabilului _____________________________________

  Inspectoratul Fiscal de Stat ____________________________ Perioada fiscal ________________________________________________

  Codul localitii (CUATM)_____________________________ Data prezentrii ________________________________________________ -

  I. IMPOZITUL PE VENIT /

  Compartimentul / 1. Impozitul pe venit din activitatea de ntreprinztor/ Indicatori / Cod / Suma (lei) / ( )

  1 2 3

  Profitul (pierderi) obinut n perioada gestionar pn la impozitare ()

  010

  Suma scutirilor acordate fondatorilor ntreprinderii (gospodriei rneti (de fermier)) , ( () )

  0701

  Suma pierderilor fiscale reportate din perioadele fiscale precedente permise spre deducere n perioada fiscal curent ,

  080

  Suma venitului impozabil pn la aplicarea facilitilor fiscale

  0901

  Suma venitului scutit de impozitare (compartimentul 2) , ( 2)

  0902

  Suma venitului impozabil (rnd. 0901 rnd. 0902) C (. 0901 . 0902)

  090

  Suma pierderilor fiscale (a se reflecta fr semnele sau ( )) ( ( ))

  100

  Suma impozitului pe venit (compartimentul 3) ( 3)

  120

  Suma facilitilor acordate din suma calculat a impozitului pe venit (compartimentul 4) , ( 4)

  130

  Suma impozitului pe venit n perioada fiscal curent, exceptnd facilitile fiscale (rnd. 120 rnd. 130) , (. 120 . 130)

  150

  Suma trecerilor n cont a impozitului onform art. 82 i art. 90 din CF total o . 82 . 90

  160

  Suma impozitului pe venit pasibil reflectrii n fia personal a contribuabilului (rnd. 150 rnd. 160) , (. 150 . 160)

  170

  Compartimentul / 2. Not la rndul 0902/ 0902 Suma venitului scutit de impozitare / ,

  Codul facilitilor /

  Numrul i data legii ce prevede acordarea scutirii / ,

  Suma venitului scutit de impozitare n limita indicatorului din rnd. 0901

  al Declaraiei (lei) / , , .0901

  ( )

  Suma facilitilor acordate sub form de scutire de impozitare a venitului reflectat n rnd. 0902 (col. 3 x

  cota stabilit a impozitului) (lei) / , , .0902 (. 3 x ) ( )

  1 2 3 4

  TOTAL /

  Compartimentul / 3. Not la rndul 120 / 120 Suma impozitului pe venit / )

  Cod

  Suma venitului supus impozitrii (n conformitate cu mrimea venitului impozabil specificat n art.15 lit.a) din CF) (lei) / , (

  , . ) 15 ) ( )

  Cota impozitului pe venit n funcie de mrimea venitului impozabil specificat n art.15 lit.a) din CF (%) / ,

  , . ) 15

  (%)

  Suma impozitului pe venit (col.2 x col.3) (totalul se indic n rnd. 120 din Declaraie) (lei) / (.2 .3) ( .120

  ) ( )

  1 2 3 4

  1201

  1202

  1203

  120 TOTAL /

 • 2

  Compartimentul / 4. Not la rndul 130 / 130 Suma facilitilor acordate din suma calculat a impozitului pe venit/ ,

  Codul facilitilor /

  Numrul i data legii care prevede acordarea scutirii / ,

  Suma impozitului pe venit de la care se determin facilitatea (lei) / ,

  ( )

  % facilitii care se acord din impozitul

  pe venit / % ,

  Suma impozitului pe venit nesupus achitrii

  (col.3 x col.4) (rnd. 130) (lei) / , (.3 .4)

  (.130) ( ) 1 2 3 4 5

  TOTAL /

  II. IMPOZITUL PE VENIT REINUT LA SURSA DE PLAT / ,

  Compartimentul / 5. Impozitul pe venit reinut la sursa de plat / ,

  Cod

  Tipul sursei de venit / Codul

  sursei de venit /

  Venitul calculat i ndreptat spre achitare (lei) / ( )

  Impozitul pe venit reinut (lei) /

  ( )

  1 2 3 4 5 11 Pli salariale, art. 88 din Codul fiscal

  , . 88 .

  SAL

  12 Alte pli efectuate n folosul rezidenilor, precum i pli efectuate n folosul nerezidenilor prevzute de art. 71 din Codul fiscal. , , . 71 .

  ALT

  Veniturile din care se reine impozit, art. 90 din Codul fiscal. , . 90 .

  31 - efectuate n folosul agenilor economici-rezideni. - -.

  SER a)

  32 - efectuate n folosul persoanelor fizice, cu excepia ntreprinztorilor individuali , gospodriilor rneti (de fermier) i deintorilor de patent.

  - - , , () .

  SER b)

  Veniturile din care se efectueaz reinerea final a impozitul, art.901 din Codul fiscal. , . 901 .

  42 - din veniturile obinute de ctre persoanele fizice, care nu desfoar activitate de ntreprinztor, de la transmiterea n posesie i/sau folosin (locaiune, arend, uzufruct) a proprietii mobiliare i imobiliare, cu excepia terenurilor agricole. - , , / ( , , ) , .

  FOL

  TOTAL / x

  Compartimentul / 6. Not de informare privind plile achitate rezidenilor i nerezindenilor din sursele de venit, altele dect plile salariale i privind impozitul pe venit reinut din aceste pli / , , , ,

  Nr. d/o / /

  Codul fiscal al beneficiarului plii /

  Denumirea sau numele, prenumele beneficiarului plii /

  Tipul persoanei (JUR sau FIZ) / (JUR FIZ)

  Denumirea rii /

  Codul sursei de venit /

  Suma total a venitului ndreptat spre achitare (lei) / ,

  ( )

  Suma impozitului pe venit reinut

  (lei) /

  ( )

  1 2 3 4 5 6 7 8

  TOTAL /

 • 3

  Compartimentul / 7. Not de informare privind plile salariale i alte pli efectuate de ctre patron n folosul angajailor i privind impozitul pe venit reinut din aceste pli / , , ,

  Suma scutirilor acordate pentru perioada fiscal conform codului scutirii (lei) / , - ( )

  Suma deducerilor conform art. 36 din Codul fiscal (lei) / . 36 ( )

  Nr. d/o /

  Codul fiscal al angajatului /

  Numele i prenumele angajatului /

  Codul fiscal al soului (soiei) angajatului / ()

  Suma venitului, ndreptat spre achitare n perioada fiscal (lei) / , ( )

  A P M S SM N H

  Suma total a scutirilor acordate n perioada fiscal curent (lei) (col.5+6+7+8+9+10+11) / , ( ) (.5+6+7+8+9+ 10+11)

  Prime de asigurare obligatorie de asisten medical /

  Contribiii individuale de asigurari sociale de stat obligatorii /

  Suma impozitului pe venit reinut (lei) ( )

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

  TOTAL /

  III. SUMELE IMPOZITELOR I TAXELOR REPARTIZATE PE SUBDIVIZIUNI / , Compartimentul / 8. Sumele impozitelor i taxelor repartizate pe subdiviziuni / ,

  Suma impozitului pe venit reinut la sursa de plat pentru perioada declarat (lei) / , ( )

  Sumele impozitelor i taxelor locale spre achitare repartizate pe subdiviziuni (lei) / , ( )

  Nr. d/o /

  C

  o

  d

  u

  l

  s

  u

  b

  d

  i

  v

  i

  z

  i

  u

  n

  i

  i

  /

  C

  o

  d

  u

  l

  l

  o

  c

  a

  l

  i

  t

  i

  i

  /

  S

  u

  m

  a

  i

  m

  p

  o

  z

  i

  t

  u

  l

  u

  i

  p

  e

  v

  e

  n

  i

  t

  p

  a

  s

  i

  b

  i

  l

  r

  e

  f

  l

  e

  c

  t

  r

  i

  i

  n

  f

  i

  a

  p

  e

  r

  s

  o

  n

  a

  l

  a

  c

  o

  n

  t

  r

  i

  b

  u

  a

  b

  i

  l

  u

  l

  u

  i

  (

  r

  n

  d

  1

  7

  0

  d

  i

  n

  c

  o

  m

  p

  a

  r

  t

  i

  m

  e

  n

  t

  u

  l

  1

  )

  /

  ,

  (

  .

  1

  7

  0

  1

  )

  SAL

  ALT SER a) SER b) FOL TOTAL / (col. (. 5+6+7+8+9)

  T

  a

  x

  a

  p

  e

  n

  t

  r

  u

  a

  m

  e

  n

  a

  j

  a

  r

  e

  a

  t

  e

  r

  i

  t

  o

  r

  i

  u

  l

  u

  i

  /

  T

  a

  x

  a

  d

  e

  o

  r

  g

  a

  n

  i

  z

  a

  r

  e

  a

  l

  i

  c

  i

  t

  a

  i

  i

  l

  o

  r

  i

  l

  o

  t

  e

  r

  i

  i

  l

  o

  r

  p

  e

  o

  r

  i

  u

  l

  u

  n

  i

  t

  i

  i

  a

  d

  m

  i

  n

  i

  s

  t

  r

  a

  t

  i

  v

  -

  t

  e

  r

  i

  t

  o

  r

  i

  a

  l

  e

  /

  t

  e

  r

  i

  t

  -

  T

  a

  x

  a

  d

  e

  a

  m

  p

  l

  a

  s

  a

  r

  e

  a

  p

  u

  b

  l

  i

  c

  i

  t

  i

  i

  /

  T

  a

  x

  a

  d

  e

  a

  p

  l

  i

  c

  a

  r

  e

  a

  s

  i

  m

  b

  o

  l

  i

  c

  i

  i

  l

  o

  c

  a

  l

  e

  /

  T

  a

  x

  a

  p

  e

  n

  t

  r

  u

  u

  n

  i

  t

  i

  l

  e

  c

  o

  m

  e

  r

  c

  i

  a

  l

  e

  i

  /

  s

  a

  u

  d

  e

  p

  r

  e

  s

  t

  r

  i

  s

  e

  r

  v

  i

  c

  i

  i

  d

  e

  d

  e

  s

  e

  r

  v

  i

  r

  e

  s

  o

  c

  i

  a

  l

  e

  /

  /

  T

  a

  x

  a

  d

  e

  p

  i

  a

  /

  T

  a

  x

  a

  p

  e

  n

  t

  r

  u

  c

  a

  z

  a

  r

  e

  /

  T

  a

  x

  a

  b

  a

  l

  n

  e

  a

  r

  /

  T

  a

  x

  a

  p

  e

  n

  t

  r

  u

  p

  r

  e

  s

  t

  a

  r

  e

  a

  s

  e

  r

  v

  i

  c

  i

  i

  l

  o

  r

  d

  e

  t

  r

  a

  n

  s

  p

  o

  r

  t

  a

  u

  t

  o

  d

  e

  c

  l

  t

  o

  r

  i

  p

  e

  r

  u

  t

  e

  l

  e

  m

  u

  n

  i

  c

  i

  p

  a

  l

  e

  ,

  e

  n

  e

  t

  i

  ,

  s

  t

  e

  t

  i

  (

  c

  o

  m

  u

  n

  a

  l

  e

  )

  /

  ,

  o

  r

  (

  )

  T

  a

  x

  a

  p

  e

  n

  t

  r

  u

  p

  a

  r

  c

  a

  r

  e

  /

  T

  a

  x

  a

  p

  e

  n

  t

  r

  u

  a

  p

  /

  T

  a

  x

  a

  p

  e

  n

  t

  r

  u

  f

  o

  l

  o

  s

  i

  r

  e

  a

  d

  r

  u

  m

  u

  r

  i

  l

  o

  r

  d

  e

  c

  t

  r

  e

  a

  u

  t

  o

  v

  e

  h

  i

  c

  u

  l

  e

  l

  e

  n

  m

  a

  t

  r

  i

  c

  u

  l

  a

  t

  e

  n

  R

  e

  p

  u

  b

  l

  i

  c

  a

  l

  d

  o

  v

  a

  /

  ,

  M

  o

  I

  m

  p

  o

  z

  i

  t

  u

  l

  p

  e

  b

  u

  n

  u

  r

  i

  l

  e

  i

  m

  o

  b

  i

  l

  i

  a

  r

  e

  /

  I

  m

  p

  o

  z

  i

  t

  u

  l

  f

  u

  n

  c

  i

  a

  r

  /

  TOTAL / (col./ . 11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24).

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

  TOTAL /

 • 4

  IV. PRIMELE DE ASIGURARE OBLIGATORIE DE ASISTEN MEDICAL /

  Compartimentul / 9. Primele de asigurare obligatorie de asisten medical/

  Nr. d/o /

  Indicii / Tariful stabilit (%) / (%)

  Suma salariului achitat /primit (lei) / / ( )

  Suma primelor calculate (col. 3 x col. 4) (lei) / () (.3 x .4.) ( )

  1 2 3 4 5 1 Angajatorul /

  2 Salariaii /

  Total spre calcul (col.5 (rnd.1+rnd.2)) / (.5 (.1+. 2))

  VV.. TAXELE LOCALE I IMPOZITELE PE PROPRIETATE / E

  Compartimentul / 10. Darea de seam pe taxele locale i impozitele pe proprietate /

  Nr. d/o /

  Denumirea taxei (impozitului) ()

  Suma taxei (impozitului) calculate (lei) / () ( )

  Suma facilitilor fiscale acordate (lei) /

  ( )

  Suma spre plat (lei) (col. 3 col. 4) / ( ) (. 3 - .

  4)

  1 2 3 4 5

  1 Taxa pentru amenajarea teritoriului

  2 Taxa de organizare a licitaiilor i loteriilor pe teritoriul unitii administrativ-teritoriale -

  3 Taxa de amplasare a publicitii

  4 Taxa de aplicare a simbolicii locale

  5 Taxa pentru unitile comerciale i/sau de prestri servicii de deservire sociale /

  6 Taxa de pia

  7 Taxa pentru cazare

  8 Taxa balnear

  9 Taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe rutele municipale, oreneti, steti (comunale) , ()

  10 Taxa pentru parcare

  11 Taxa pentru folosirea drumurilor de ctre autovehiculele nmatriculate n Republica Moldova C ,

  12 Taxa pentru ap C

  13 Impozitul funciar

  14 Impozitul pe bunurile imobiliare

  TOTAL /

  Not / . Formularele drilor de seam i modul de completare a acestora/ pe site-ul/ www.fisc.md

  (se reflect suma indicatorilor din rndul 170 compartimentul 1, col. 5 rndul Total,

  Suma de control / _______________________ compartimentul 5col. 5 rndul Total compartimentul 10 al Declaraiei 170 1, . 5

  5 , . 5 10 )

  Declarm c informaia n cauz este veridic i purtm rspundere conform legislaiei n vigoare, n cazul includerii n aceasta a informaiei false sau care induce n eroare. , , , .

  Conductor / ________________ (semnatura / ) Contabil-ef / ________________ (semnatur / )

  I. IMPOZITUL PE VENIT / II. IMPOZITUL PE VENIT REINUT LA SURSA DE PLAT / , Compartimentul / 5. Impozitul pe venit reinut la sursa de plat / , Cod Tipul sursei de venit / TOTAL /