20111208 Lezing Zeist Strategisch Platform Onderwijs Driestar Educatief Trajectplanner Kees Codee

  • View
    280

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Lezing over HBO en Cloud voor management events op de conferentie StrategiePlatform Onderwijs.

Text of 20111208 Lezing Zeist Strategisch Platform Onderwijs Driestar Educatief Trajectplanner Kees...

  • 1. Integraleonderwijsautomatiseringvia de Cloud!Kees Code

2. Onderwerpen Driestar Educatief ICT Ontwikkelingen binnen het HBO HBO en Cloud De ICT oplossing van DriestarEducatief Plannen voor de toekomst 3. Driestar educatief Christelijk kenniscentrumvoor onderwijs, opleiding enbegeleiding. Lerarenopleidingen voorBasis en VoortgezetOnderwijs. 1500 studenten. Meer dan 1.000 scholen alsklant. O.a. voor webbasedexpertsysteem. Ruim 275 collegas op 4locaties: Gouda, Kapelle,Ridderkerk en Barneveld. 4. Ons ideaal is een school: die de kernopdracht van christelijkonderwijs gestalte geeft; waar genspireerde christelijkeleraren werken; waar leerlingen werken ininspirerende leeromgevingen; waar leerlingen die dat nodighebben extra zorg en aandachtontvangen; Hogeschool die goed bestuurd en geleidwordt; die ouders ziet als belangrijksteNieuweopleidingenStage partner en hen ondersteunt bij deopvoeding. BegeleidingAan het op het werkwerk 5. ICT ontwikkelingenbinnen het HBOSamenwerken waar het kan! 6. HBO ICT ontwikkelingen Al dezeontwikkelingen Groene ICTzijn nodig voorde Cloud Onderwijslogistiek Architectuur en Infrastructuur Open Access Informatiebeveiliging Standaarden 7. De cloudstrategieICT inzetten om onderwijs teverbeteren! 8. Drie soorten clouddiensten Public clouddiensten: Generieke diensten, niet specifiekbedoeld voor een bepaalde doelgroep. Deze diensten wordengeleverd door grote leveranciers zoals Google (Google Apps)en Microsoft (Live@Edu, nu Office365). Er zijn ooknichespelers actief, zoals Dropbox. Community clouddiensten: gemeenschappelijke dienstenin een cloudomgeving specifiek voor een bepaaldedoelgroep, bijvoorbeeld het hoger onderwijs en onderzoek Private clouddiensten: diensten in een afgeschermdeomgeving, specifiek gericht op een organisatie 9. Voordelen van de cloudUniversiteiten en hogescholen kunnen via cloud computing: kwalitatief hoogwaardige ICT-diensten leveren die voldoen aan deeisen van hun studenten, docenten, onderzoekers enmedewerkers. Instellingen hebben door de cloud altijd snel denieuwste functionaliteiten tot hun beschikking. geld en tijd besparen doordat ze de benodigde techniek niet meerzelf in huis hoeven te halen. ICT-afdelingen kunnen zich focussenop ondersteuning van het primaire proces in plaats van beheer enonderhoud. ICT kosten beheersbaar maken gekoppeld aan groei enkrimpscenarios diensten leveren die any place, any time en - steeds belangrijker- op any device; te gebruiken zijn. Dit maakt plaats- entijdonafhankelijk werken nog meer mogelijk. een significante bijdrage leveren aan de reductie van hunenergieconsumptie en dus aan hun duurzaamheidsdoelstellingen. 10. Agility Economische omstandigheden HBO Imago HBO strategie ministerie vanOCW Leraar 2020 11. Bron KPMG 12. De ICT oplossingvan DriestarEducatief 13. Selectiecriteria Alle applicaties Webbased,dus geen software op dedesktop. Bij voorkeur SQL database. Microsoft interface. Gefaseerde invoer. Standaard software 14. Ervaringen bij selectie Te optimistische beantwoording vande vragenlijst door leveranciers. Weinig specifieke kennis! Focus op onderwijs? Alleen financin. Veel anticiperen op ontwikkelingen inde toekomst. 15. Onderwijsproces + Ondersteunend proces RaetIn n oplossing metAllsolutions en Trajectplanner 16. Architectuur DriestarEducatief EduroamWebsite/WebwinkelSurfspot SharePointPortal EduwebTeamsite Samenwerken/Projecten FinancinInschrijving tot Diplomering ProjectenCijfers, portfolio, Stage SIS & SVSBiebP&ODigitaalOWP ToetsenIntegratie, real time Integratie 17. Trajectplanner hoofdprocessen Alle inschrijfprocessen rondom de student. Communicatie Studielink naar Driestareducatief Communicatie DUO IB-groep (SM-mutaties) Groepenindeling (klassen en keuzegroepen)Bis Studierichtingen en OnderwijsmodulenFinancieel Studie Vakken en opdrachten (ELO) Bislink Koppeling van docent aan module > Input HRMvoor Roosteren en HRM SIS/SVS Inschrijven voor tentamens en minor,(TP) Toetsing keuzevakken/programmas Rostar Roostering Digitaal Portfolio Dig.Stage Cijferregistratie inclusief externe toetsingPortfolio Stage Communicatie met studenten via gelogdeberichten. Financile integratie met AllsolutionsFinancieel 18. Waarom wij kozen voorTrajectplanner? Functionele fit in zowel SIS als SVS Operationele referenties in ROC-wereld Volledig webbased. (Geen software op de pcsen laptops noodzakelijk!) Prijsstelling (software en implementatie) Kennis van onze organisatie en branche. Direct contact met de ontwikkelaar. Businessmodel is niet gericht om zoveel mogelijk geld teverdienen aan implementaties. Operationele interface met Studielink. Samen met Allsolutions ondersteunen zij hetintegrale onderwijsproces van Driestar educatiefBewezenBeschikbaar Betaalbaar 19. ToekomstplannenDriestar Educatief & de Cloud 20. Driestar Educatief ready forde Cloud? Trajectplanner & Allsolutions zijnvolledig in gebruik als Cloud oplossing Nieuwe componenten toevoegen uitde gezamenlijke ontwikkelstrategievan het HBO & Surf-Enqute systeem-Landelijke toetsen-HBO kennisbank 21. Meer informatie www.surf.nl/cloud www.surfnetkennisnetproject.nl/innovatie/cloudcomputing Aan de slag met cloud www.trajectplanner.nl www.allsolutions.nl www.driestar-educatief.nl 22. Kees CodeManager facilitair bedrijfC.M. Codee@Driestar-educatief.nl@KeesCodee 23. Stellingen Een best of breed strategie kan alleenbij grotere organisaties. Complexiteit kan een succesvolleCloud strategie in de weg staan. Besluitvorming om tot Communitycloud te komen kan wel eens erg langgaan duren! Is cloud een middel of een doel voorsamenwerking in het HBO? 24. Kees CodeManager facilitair bedrijfC.M. Codee@Driestar-educatief.nl@KeesCodee