of 11 /11
RANCANGAN INSTRUKSIONAL Fakulti : Pendidikan dan Pembangunan Manusia Jabatan : Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pendidikan Khas Semester : Semester 1 Sesi : 2011/2012 Nama Kursus : Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak (Appreciation Child Creativity) Kod Kursus : KAE3013/KAE1013 Jam Kredit : 3 Prasyarat : - MAKLUMAT PENSYARAH Nama : Noor Aini Ahmad E-mail : [email protected] Nombor Telefon : 05-450 6988 No. Bilik : B1-15 Kompleks Malim Sarjana, UPSI SINOPSIS : Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada teori-teori seni dan kreativiti kanak-kanak melalui seni lukis, kraftangan, nyanyian dan muzik, pergerakan kreatif, drama dan main di pusat asuhan dan prasekolah. Kursus ini menfokuskan kepada teori dan kemahiran perkembangan kreativiti kanak-kanak; aktiviti seni dan penilaian kemahiran dan hasil seni kanak-kanak; aktiviti-aktiviti menghasilkan pelbagai jenis aktiviti seni daripada bahan-bahan persekitaran secara kreatif; teori kreativiti dan peringkat perkembangan artistik kanak- Pengesahan Ketua Jabatan: Tarikh :

20110915170953_RI KAE 3013 (1)

Embed Size (px)

Text of 20110915170953_RI KAE 3013 (1)

Page 1: 20110915170953_RI KAE 3013 (1)

RANCANGAN INSTRUKSIONAL

Fakulti : Pendidikan dan Pembangunan ManusiaJabatan : Jabatan Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan Pendidikan KhasSemester : Semester 1Sesi : 2011/2012Nama Kursus : Ekspresi Kreativiti Kanak-kanak

(Appreciation Child Creativity)Kod Kursus : KAE3013/KAE1013Jam Kredit : 3Prasyarat : -

MAKLUMAT PENSYARAHNama : Noor Aini AhmadE-mail : [email protected] Telefon : 05-450 6988No. Bilik : B1-15 Kompleks Malim Sarjana, UPSI

SINOPSIS :Kursus ini bertujuan untuk mendedahkan pelajar kepada teori-teori seni dan kreativiti kanak-kanak melalui seni lukis, kraftangan, nyanyian dan muzik, pergerakan kreatif, drama dan main di pusat asuhan dan prasekolah. Kursus ini menfokuskan kepada teori dan kemahiran perkembangan kreativiti kanak-kanak; aktiviti seni dan penilaian kemahiran dan hasil seni kanak-kanak; aktiviti-aktiviti menghasilkan pelbagai jenis aktiviti seni daripada bahan-bahan persekitaran secara kreatif; teori kreativiti dan peringkat perkembangan artistik kanak-kanak.

(This course introduce the theories of arts and creativities through the appreciation child creativity, such as drawing, crafts, songs and music, creative movement, play and drama at day care centre and preschool. Courses including child arts activities, assessment of skill, theory and children artistic development.)

Pengesahan Ketua Jabatan:

Tarikh :

Page 2: 20110915170953_RI KAE 3013 (1)

HASIL PEMBELAJARAN:Di akhir kursus, pelajar boleh;1. Menganalisis teori-teori seni dan kreativiti serta peranan seni.

2.Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak- kanak.

3. Menghasilkan persembahan drama/muzik/pergerakan kreatif.

4. Mempunyai kemahiran berfikir dan penyelesaikan masalah secara kreatif.

5.Mempunyai kemahiran kerja berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan.

RUJUKAN:

Bate, J.K. (2000). Becoming an Art Teacher. United Kingdom: Wadsworth Thomson Learning.

Eva. L. Essa. (2003). Introduction to Early Childhood Education. Canada: Delmar Learning.

Mohd. Azhar Abd. Hamid. (2004). Kreativiti: Konsep dan teori praktis. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Abdul Shukor Hashim, Badrul Isa, Khairezan Rahmat dan Zuraimi Zakaria. (2007). Modul Perkembangan seni dan kanak-kanak, Universiti Terbuka Malaysia. Kuala Lumpur: UNITEM. Sdn. Bhd.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2003). Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Malaysia: Pusat Perkembangan Kurikulum,Kementerian Pendidikan Malaysia.

KAEDAH PENGAJARAN:KuliahBengkel/praktikalPersembahan

KAEDAH PENERAPAN KI:AKTIVITI/KI KOM KBPM PBPM PSK PIM ETIK KU

/ / / / / /

Petunjuk:KOM Kemahiran BerkomunikasiKBPM Kemahiran Berfikir dan Penyelesaian MasalahPBPM Kemahiran Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan MaklumatPSK Kemahiran Kerja BerpasukanPIM Kemahiran KepimpinanETIK Etika ProfesionalKU Kemahiran Keusahawanan

Page 3: 20110915170953_RI KAE 3013 (1)

PENILAIAN PRESTASI PELAJAR:Tugasan : 60%Peperiksaan Akhir : 40%

JUMLAH BESAR : 100%

PENGGREDAN SKALA UPSI

Gred Julat Markah PNG(S/K) Taraf

A 80 – 100 4.00 Cemerlang

A- 75 – 79 3.70 Cemerlang

B+ 70 – 74 3.40 Kepujian

B 65 – 69 3.00 Kepujian

B- 60 – 64 2.70 Kepujian

C+ 55 – 59 2.40 Lulus

C 50 – 54 2.00 Lulus

C- 45 – 49 1.70 Lulus Lemah

D+ 40 – 44 1.40 Lulus Lemah

D- 35 – 39 1.00 Lulus Lemah

E 0 – 34 0 Gagal

Page 4: 20110915170953_RI KAE 3013 (1)
Page 5: 20110915170953_RI KAE 3013 (1)

JADUAL PENGAJARAN 14 MINGGU

Minggu Tajuk HasilPembelajaran

Aktivitipengajaran

KI Rujukan

1 Pendekatan dan teori dalam seni:

i. Teori kreativiti dan pemikiran kreatif

ii.Tokoh-tokoh seni visual mengenai kreativiti

Menganalisis teori-teori seni dan kreativiti serta peranan seni.

Penerangan kursus

Kuliah

KOMKBPM

Mohd. Azhar Abd. Hamid. (2004). Kreativiti: Konsep dan teori praktis. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Eva. L. Essa. (2003). Introduction to Early Childhood Education. Canada: Delmar Learning.

Bate, J.K. (2000). Becoming an Art Teacher. United Kingdom: Wadsworth Thomson Learning.

2 Seni dan perkembangan kanak-kanak:i. Estetika dan kanak-

kanakii. Imaginasi kanak-kanak

Menganalisis teori-teori seni dan kreativiti serta peranan seni.

Kuliah KOMKBPM

3 Pengajaran kraftangan kanak-kanak

Persediaan mengajari. Objektif pengajaranii. Set induksiiii. Langkah pengajaraniv. Penilaianv. Penutup

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak-kanak.

Kuliah KOMKBPMETIK

4 Pengajaran seni lukis kanak-kanak

Tunjang fizikal dan estetika:Aktiviti menggambar

i. Lukisan

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak-kanak.

KuliahBengkel/praktikal

KOMKBPM

Page 6: 20110915170953_RI KAE 3013 (1)

ii. Cataniii. Kolajiv. mozek

5 Pengajaran seni lukis kanak-kanak

Tunjang fizikal dan estetika:Aktiviti menggambar

i. Cetakanii. Resisiii. Gosokan

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak-kanak.

KuliahBengkel/praktikal

KOMKBPM

6 Pengajaran seni lukis kanak-kanak

Tunjang fizikal dan estetika:Aktiviti menggambar

i. Percikanii. Capan

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak-kanak.

KuliahBengkel/praktikal

KOMKBPM

7 Pengajaran seni lukis kanak-kanakTunjang fizikal dan estetika:Aktiviti membuat rekaan dan corak

i. lipat dan celupii. tiupan

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak-kanak.

KuliahBengkel/praktikal

KOMKBPM

8 Pengajaran seni lukis kanak-kanakTunjang fizikal dan estetika:

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti

KuliahBengkel/praktikal

KOMKBPM

Page 7: 20110915170953_RI KAE 3013 (1)

Aktiviti membuat rekaan dan corak

i. titisanii. renjisan

seni dan kreativiti kanak-kanak.

9 Pengajaran seni lukis kanak-kanakTunjang fizikal dan estetika:Aktiviti membuat rekaan dan corak

i. pualamanii. cetakaniii. lipatan dan

guntingan

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak-kanak.

KuliahBengkel/praktikal

KOMKBPM

10 Pengajaran seni lukis kanak-kanakTunjang fizikal dan estetika:Aktiviti membentuk binaan

i. mobailii. modeliii. boneka

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak-kanak.

KuliahBengkel/praktikal

KOMKBPM

11 Pengajaran seni lukis kanak-kanakTunjang fizikal dan estetika:Aktiviti membentuk binaan

i. dioramaii. origamiiii. topeng mataiv. topeng muka

Mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam aktiviti seni dan kreativiti kanak-kanak.

KuliahBengkel/praktikal

KOMKBPM

Page 8: 20110915170953_RI KAE 3013 (1)

12 Pengajaran nyanyian, muzik kanak-kanak

Menghasilkan persembahan drama/muzik/pergerakan kreatif.

Mempunyai kemahiran berfikir dan penyelesaikan masalah secara kreatif.

Mempunyai kemahiran kerja berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan.

KuliahPersembahan

KOMKBPMPBPMPSKPIMETIK

13 Pengajaran tarian kanak-kanak

Menghasilkan persembahan drama/muzik/pergerakan kreatif.

Mempunyai kemahiran berfikir dan penyelesaikan masalah secara kreatif.

Mempunyai kemahiran kerja berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan.

KuliahPersembahan

KOMKBPMPBPMPSKPIMETIK

Page 9: 20110915170953_RI KAE 3013 (1)

14 Pengajaran dramatika kanak-kanak

Menghasilkan persembahan drama/muzik/pergerakan kreatif.

Mempunyai kemahiran berfikir dan penyelesaikan masalah secara kreatif.

Mempunyai kemahiran kerja berpasukan untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan.

KuliahPersembahan

KOMKBPMPBPMPSKPIMETIK