Click here to load reader

20110415 Wildfire S HTC Czech UM

  • View
    176

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of 20110415 Wildfire S HTC Czech UM

V telefon HTC Wildfire SUivatelsk pruka

2

Obsah

ObsahZanmeObsah balen HTC Wildfire S Zadn kryt Karta SIM Pamov karta Baterie Zapnn a vypnn Zadn kdu PIN Pohybu prst Prvn nastaven tabletu HTC Wildfire S Zpsoby nahrvn kontakt do tabletu HTC Wildfire S Vchoz obrazovka 8 8 10 10 13 14 16 17 17 18 18 19

Zkladn informaceNastaven hlasitosti Reim spnku Stav a oznmen Panel oznmen Pipojen zazen HTC Wildfire S k potai Koprovn soubor na pamovou kartu a z n Koprovn textu, vyhledvn informac a sdlen 21 22 23 26 27 28 28

Pizpsobitprava zazen HTC Wildfire S pln podle vaich pedstav Pizpsoben zazen HTC Wildfire S pomoc scn Zmna tapety Pouit novho vzhledu Pizpsoben plochy pomoc widget Pidn ikon a dalch zstupc na obrazovku Plocha Pidn sloek na obrazovku Plocha Peuspodn nebo odebrn widget a ikon na obrazovce Plocha Peuspodn obrazovky Plocha Pouvn zvukovch sad Zmna vyzvncch tn a pipomenut Peuspodn nebo skryt karet aplikac 31 31 32 33 33 35 35 36 37 37 38 39

Telefonn hovoryRzn zpsoby telefonovn Telefonovn na obrazovce aplikace Telefon Pouit Rychl volby Voln sla uvedenho v textov zprv 41 41 42 42

3

Obsah

Voln sla uvedenho v e-mailov zprv Tsov voln Pjem hovor Co je mon dlat bhem hovoru? Vytvoen konferennho hovoru Internetov hovory Pouit seznamu hovor Pouvn funkce Voln do domovsk zem Sluby voln Zapnut nebo vypnut reimu Letadlo.

43 43 44 45 47 47 48 49 50 51

Hledn a webov prohleVyhledvn v zazen HTC Wildfire S a na webu Pouit webovho prohlee Staen z webu Zobrazen zloek a dve navtvench strnek Nastaven monost prohlee 52 54 56 57 59

ty a synchronizaceO online tech Synchronizace s tem Google Pidn tu sociln st Sprva online t 60 61 62 62

LidPenos kontakt ze starho telefonu O aplikaci Lid Nastaven profilu Importovn kontakt z karty SIM Pidn novho kontaktu Importovn kontaktu z tu Exchange ActiveSync Sluovn informac o kontaktech Filtrovn seznamu kontakt Zlohovn kontakt na pamovou kartu Informace o kontaktech a konverzaci Odesln informac o kontaktech jako vCard Skupiny kontakt Pidn widget Lid 64 65 66 67 67 67 68 69 70 70 72 72 75

Sociln stFacebook pro HTC Sense Aplikace Facebook. Jak je rozdl mezi aplikac Facebook a Facebook pro HTC Sense? Tweeting na cestch pomoc aplikacePeep Pouvn aplikace Friend Stream Diskutovn v aplikaci Google Talk 77 78 79 80 83 85

FotoapartZkladn informace o fotoapartu Fotografovn Zznam videa 88 89 90

4

Obsah

Pidvn efekt Po fotografovn Zmna nastaven fotoapartu

91 91 92

Fotografie, videa a hudbaGalerie Hudba 94 102

Market a dal aplikaceVyhledn a instalovn aplikac z webu Android Market Pouvn aplikaceHodiny Kontrola Poas Sledovn vlastnch akci Sledovn vide na YouTube Poslech aplikace Rdio FM Zznam hlasu Sdlen her a aplikac 106 108 111 113 114 115 116 118

ZprvyOteven aplikace Zprvy Odesln textov zprvy SMS Odesln multimediln zprvy MMS Pokraovn v psan konceptu zprvy Zobrazen a odpov na zprvu Zobrazen a uloen plohy z multimediln zprvy Push zprvy Sprva zprv konverzac Nastaven monost zprv 119 119 120 122 122 123 124 125 126

E-mailGmail Pota 128 130

KalendO aplikaci Kalend Vytvoen udlosti Zmna zobrazen aplikace Kalend Sprva udlost v aplikaci Kalend Zruen nebo odloen pipomenut udlosti Zobrazen a synchronizace pipomenut Zmna nastaven aplikace Kalend O widgetu Kalend 138 138 140 141 143 143 144 145

Mapy a umstnNastaven umstn Mapy Google 146 147

HTC SyncO aplikaci HTC Sync 151

5

Obsah

Instalace programu HTC Sync dodanho na pamov kart Nastaven aplikace HTC Sync pro rozpoznvn zazen HTC Wildfire S Seznmen s pracovnm prostorem Nastaven synchronizace Synchronizace zazen HTC Wildfire S Instalace aplikace z potae do zazen HTC Wildfire S Synchronizace jinho zazen s potaem Stahovn nejnovj aktualizace aplikace HTC Sync

152 152 153 153 156 157 157 158

HTCSense.comPihlen na et HTCSense.com Pouvn HTCSense.com Odstrann tu HTCSense.com 159 159 161

KlvesnicePouvn klvesnice na obrazovce Zadvn slov s predikc Zadn textu hlasov prava textu prava nastaven zadvn 162 164 165 166 167

Internetov pipojenDatov pipojen Wi-Fi Pipojen k sti VPN Pouit tabletu HTC Wildfire S jako modemu (USB tethering) Pipojen tabletu HTC Wildfire S k Internetu pomoc potae (internetov propust) Pouit tabletu HTC Wildfire S jako bezdrtovho smrovae 168 169 171 172 173 173

BluetoothZkladn informace o Bluetooth Pipojen sluchtek nebo autosady Bluetooth Odpojen zazen Bluetooth nebo zruen provn Odesln informac pomoc Bluetooth Pjem informac pomoc Bluetooth 174 175 176 177 178

ZabezpeenOchrana karty SIM pomoc kdu PIN Ochrana zazen HTC Wildfire S pomoc vzoru uzamen obrazovky, kdu PIN nebo hesla 180 181

NastavenNastaven v zazen HTC Wildfire S Zmna nastaven displeje Zmna nastaven zvuku Zmna jazyka Optimalizace ivotnosti baterie Sprva pamti Kontrola informac o zazen HTC Wildfire S 183 184 186 187 187 188 189

6

Obsah

Aktualizace a resetovnAktualizace softwaru zazen HTC Wildfire S Restartovn zazen HTC Wildfire S Resetovn zazen HTC Wildfire S 191 192 192

Obchodn znmky a autorsk prva Rejstk

7

Konvence pouit v tto pruce

Konvence pouit v tto pruceV tto uivatelsk pruce pouvme nsledujc symboly, nsledovan dleitmi nebo uitenmi informacemi. Toto je poznmka. Poznmka asto poskytuje dodaten informace, napklad co se stane, kdy zvolte proveden nebo neproveden nkter operace. Poznmka tak poskytuje uiten informace, kter mohou platit pouze v nkterch situacch. Toto je tip. Tip poskytuje alternativn zpsob, jak provst specifick krok nebo postup nebo umouje seznmit se s monostmi, kter mohou bt uiten. To znamen dleitou informaci, kterou muste znt, abyste provedli nkter kol nebo umonili sprvnou innosti jist operace. Tento symbol pedstavuje informace o bezpenostnch opaten, tedy informace, kter muste vzt v vahu, abyste pedeli monm problmm.

8

Zanme

ZanmeObsah balenV krabici balen byste mli nalzt nsledujc poloky: HTC Wildfire S Baterie (vloen) Karta microSD (vloen) Kabel USB Stereofonn sluchtka s konektorem 3,5 mm Napjec adaptr Strun referenn pruka Pruka s bezpenostnmi a pedpisovmi informacemi Karta pro centrum voln (hotline karta) Zrun list.

HTC Wildfire SPedn panel1. Informan dioda LED 2. Snma piblen 3. Sluchtko 4. Dotykov obrazovka 5. Vchoz 6. Menu 7. Zpt 8. Hledat

9

Zanme

Lev panel1. ZVIT HLASITOST 2. SNIT HLASITOST 3. Konektor USB

Zadn panel1. LED blesk 2. Fotoapart s rozlienm 5 miliony pixel 3. Reproduktor 4. Mikrofon 5. Otvor na rku

Horn panel1. Konektor sluchtek s mikrofonem 3,5 mm 2. NAPJEN

10

Zanme

Zadn krytSejmut zadnho krytuSejmte zadn kryt pro zskn pstupu k prostoru pro baterii, slotu pro kartu SIM a slotu pro pamovou kartu. 1. Vypnout zazen HTC Wildfire S a drte je pevn pednm panelem dol. 2. Prstem otevete zadn kryt pomoc malho otvoru pobl tlatka NAPJEN.

Nasazen zadnho krytu1. 2. Zatlate nejprve spodn st zadnho krytu tak, e jej zarovnte do otvor vespodu zadn sti zazen HTC Wildfire S. 2. Zatlate strany a horn st krytu dol, abyste jej zajistili na mst. Zajitn spodnho krytu je poznte podle slyitelnho zaklapnut.

Karta SIMKarta SIM obsahuje vae telefonn slo, informace o slubch a pam telefonnho seznamu a zprv. Pout lze 1,8V i 3V karty SIM. Nkter star karty SIM nebudou v zazen HTC Wildfire S fungovat. V takovm ppad je teba podat mobilnho opertora o vydn nhradn karty. Tato sluba me bt zpoplatnna.

Vloen karty SIM1. Sejmte zadn kryt. 2. Vyjmte baterii.

11

Zanme

3. Posute drk karty SIM ve smru npisu OPEN (kter je vyryt na drku karty SIM) a potom jej otoenm otevete.

4. Vlote kartu SIM do slotu pro kartu SIM pozlacenmi kontakty smrem dol a zkosenm rohem smrem ven.

12

Zanme

5. Zasute kartu SIM zcela do slotu. Ujistte se, e karta SIM projde dvma vodtky ve slotu pro kartu SIM. 6. Zavete drk karty SIM a potom jej posute v opanm smru, ne je npis OPEN, abyste jej zajistili.

Vyjmut karty SIMPed vyjmutm karty SIM nezapomete zazen HTC Wildfire S vypnout. 1. Sejmte zadn kryt. 2. Vyjmte baterii. 3. Posute drk karty SIM ve smru npisu OPEN a potom jej otoenm otevete. 4. Vysute kartu SIM ze slotu pro kartu SIM.

13

Zanme

Pamov kartaVloen pamov karty1. Sejmte zadn kryt. 2. Vlote kartu microSD do slotu pro pamovou kartu zlacenmi kontakty orientovanmi dol a zatlate ji, a zacvakne na msto.

Vyjmut pamov kartyPokud je zazen HTC Wildfire S zapnut, muste nejprve vyjmout pamovou kartu, abyste pedeli znien nebo pokozen soubor na pamov kart. 1. Sejmte zadn kryt. 2. Vysute pamovou kartu ze slotu.

Vyjmut pamov kartyPokud potebujete pamovou kartu vyjmout ze zapnutho tabletu HTC Wildfire S, muste pamovou kartu nejprve demontovat, abyste pedeli znien nebo pokozen soubor na pamov kart. 1. Na Vchoz obrazovce stisknte tlatko a pak klepnte na Nastaven.

2. Klepnte na poloku Karta SD a pam telefonu > Odpojit kartu SD.

14

Zanme

BaterieZazen HTC Wildfire S pouv dobjec baterii. To, jak dlouho baterie vydr bez nabjen, zvis na tom, jak zazen HTC Wildfire S pouvte. Mimo jin na tom, kter funkce a psluenstv vyuvte (spoteba je napklad vy, pokud mte stle zapnut pipojen Bluetooth). Velkou spotebu energie pedstavuj dlouh telefonty a ast prochzen webovch strnek. Tak dbejte na polohu: slab signl mobiln st a extrmn teploty znamenaj vy spotebu.

Sejmut tenk flie z bateriePed tm, ne zazen HTC Wildfire S poprv pouijete, muste sejmout tenkou flii obalenou kolem baterie telefonu. 1. Sejmte zadn kryt. 2. Otevete kryt prostoru pro baterii. 3. Tenkou flii sthnte.

Vyjmut baterieKdy zazen HTC Wildfire S poprv vyjmete z krabice, nezapomete odstranit tenkou flii, kter v zazen HTC Wildfire S obepn baterii. 1. Sejmte zadn kryt. 2. Palcem nebo prstem zvednte baterii z prostor

Search related