29
iULIT t3lt Bahasa tamil Dgos 2011 1 jam 33n MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) NEGERI KEDAH DARUL AMAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 BAHASA TAMIL KERTAS 1 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU ARAHAN: 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga atau empat pilihan jawapan, iaitu A,B dan C atau A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih sata jawapan sahaja. Hitamkan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak ll-ihat halaman sebelah SULIT 3n @ 201I Hak Cipta MPSM Negeri Kedah *k 

2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  • Upload
    jee2kk

  • View
    234

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 1/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 2/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 3/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 4/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 5/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 6/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 7/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 8/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 9/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 10/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 11/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 12/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 13/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 14/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 15/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 16/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 17/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 18/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 19/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 20/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 21/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 22/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 23/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 24/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 25/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 26/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 27/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 28/29

8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

http://slidepdf.com/reader/full/2011-ppmr-kedah-bt-12-w-ans 29/29