of 29/29
iULIT t3lt Bahasa tamil Dgos 2011 1 jam 33n MAJLIS PENGETUA SEKOLAH MALAYSIA (MPSM) NEGERI KEDAH DARUL AMAN PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2011 BAHASA TAMIL KERTAS 1 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU ARAHAN: 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan. 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh tiga atau empat pilihan jawapan, iaitu A,B dan C atau A, B, C dan D. Bagi setiap soalan, pilih sata jawapan sahaja. Hitamkan semua jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. Kertas soalan ini mengandungi 18 halaman bercetak ll-ihat halaman sebelah SULIT 3n @ 201I Hak Cipta MPSM Negeri Kedah *k 

2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

 • View
  223

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  1/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  2/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  3/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  4/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  5/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  6/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  7/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  8/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  9/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  10/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  11/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  12/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  13/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  14/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  15/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  16/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  17/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  18/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  19/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  20/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  21/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  22/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  23/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  24/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  25/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  26/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  27/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  28/29

 • 8/6/2019 2011 PPMR Kedah BT 12 w Ans

  29/29